Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЕМЕС логикалы~ функциясыны~ м~ні а~и~ат болатын жа~дай- аргумент м~ні жал~ан болса Ж~НЕ логикалы~ фун

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


           Желаю УДАЧИ!!!

"0" мен "1" белгілерінің біреуін сақтауға арналған жадының ең кіші бөлігі:  бит

 белгісіне сәйкес келеді: дәрежеге

*.*-барлык файлдарды белгилеу.

 *.txt   жазуы білдіреді:DOS-та жазылған мәтіндік файл

*k.exe-аты   к  символымен аякталатын барлык орындалушы файлдар

*-Файлдың атындагы кез кеген символдар тиркесин билдиреди .

???.doc-кез келген уш символдан туратын тексттик файлдар

 ???.ехе   жазуы білдіреді:Орындаушы файл кеңеймесі

?-файлдын атындагы болуы мумкин кез келген бир символды билдиреди.

«ЕМЕС» логикалық функциясының мәні  ақиқат болатын жағдай: аргумент мәні жалған болса

«ЖӘНЕ» логикалық функциясының мәні  ақиқат болатын жағдай: ақиқат болу үшін бірге тең болу керек

«НЕМЕСЕ» логикалық функциясының мәні  ақиқат болатын жағдай:Ең болмағанда бір аргумент ақиқат болса

«НЕМЕСЕ» функциясының мәні  ақиқат болатын жағдай:егер ең болағанда бір аргумент ақиқат болса

 ¬ белгісіне сәйкес келеді: емес

1 Гигабайт: - (=1024 Мбайт = 230 байт).

1010,1 екілік саны ондық санау жүйеде қандай сан болады : 10,5

10111 екілік саны ондық санау жүйеде қандай сан болады : 23

110001-10100 екілік сандарының айырмасы тең(11101)

1101 екілік санау жүйесіндегі  санының он алтылық санау жүйедегі баламасы: D

1101 екілік санау жүйесіндегі  санының ондық санау жүйедегі баламасы: 13

111010101 екілік санау жүйесіндегі  санының он алтылық санау жүйедегі баламасы: 1D5

111011+101010 екілік сандарының қосындысы тең(1100101)

1111+101010 екілік сандарының қосындысы тең(111001)

1111000-101010 екілік сандарының айырмасы тең(1001110)

16 ондық саны екілік санау жүйесінде жазылады : 10000

256 символдан тұратын ақпарат мөлшерінің біреуін кодтау үшін қолданылатын бірлік: 1байт

4 төбесі бар толық графта қырлар саны

5 төбесі бар толық графта қырлар саны

58. 2 ондық саны екілік санау жүйесінде жазылады : 10

59. 8 ондық саны екілік санау жүйесінде жазылады : 1000

a??b.gif-торт символдындан туратын биринши .сонгы символды белгили .екинши .ушиншу символдары кез келген символ болатын файл атын белгилеу .

A2,7 он алтылық санау жүйесіндегі  санының екілік санау жүйедегі баламасы: 10100010,0111 

 BackSpace пернесiнiң қызметi: курсор алдындағы таңбаны өшіреді

Backup программасының көмегiмен қандай әрекеттердi орындауға болады архивтеу, қалпына келтіру, файлды салыстыру

 BIOS бұл: базалық енгізу\шығару жүйесі. Ол жеке тұрақты есте сақтау құрылғысында сақталып тұрған программа. бұл программа компьютердің жүктелуінің бастапқы кезінде құрылғыларды басқарып олардың өзара байланысын қамтамасыз етеді. Барлық құрылғылардың жұмыс істеу қабілетін тестен өткізіп, егер қателер тапса хабарлайды. .

Caps Lock пернесiнiң қызметi: бас әріптермен жазу

Ctrl пернесiнiң қызметi: басқа пернемен бірге басылып, комп. Жұмысын басқарады

Cурет сақталған файлдың типі : .bmp

 Delete пернесiнiң қызметi: Меңзердің оң жағындағы символдарды жою үшiн,меңзердің кейінгі таңбасын өшіреді

End пернесiнiң қызметi:меңзерді осы жолдың соңына әкеледі

Enter пернесінің қызметі -  жаңа жолга кошу

Excel кестесіндегі ұяшықтар диапазоны:

Excel-де Y= (1+x)/(1+sin2(x)) өрнегінің дұрыс жазылуы, егер Х-тің мәні А3 ұяшықта болса: y = (1+A3)/(1+sin2(A3))

Home пернесiнiң қызметi: - меңзерді осы қатардың басына көшіреді

HTTP дегеніміз:Гипермәтінді беру хаттамасы.

http://astana.oku.    жазуы ___________  білдіреді  Браузер бенің мекен-жайы

Intel386, PentiumIII ұғымдары төмендегі құрылғымен байланысты: Микропроцессор.

Internet-те барлық компьютерлерге ортақ хаттама:TCP/IP;

Internet-те қолданылатын домендер:NSF, NIC, DNS

Microsoft Access-те кілттік өріс дегеніміз…  Кестелердің құрылымын жасауда бір өрісті (немесе өрістердің бір комбинациясын) кілттік өріс ретінде алуға болады. Кілттік өрістермен компьютер ерекше жұмыс жасайды. Компьютер олардың даралығын (уникальность) тексереді және мұндай өрістермен сұрыптауды (сорттауды) тез орындайды. Мұндай кілттік өрісті  байланыстар жасау үшін қолдану тиімді. Кейде кілттік өрісті бастапқы кілт деп те атайды.

Microsoft Excel   дегенiмiз: электрондық кесте, бұл кез-келген информацианың құрылымын реттеудiң, сипаттаудың және өңдеудiң арнайы моделi

Microsoft Excel  кестесiндегi бағаналар саны : 256

Microsoft Excel  кестесiндегi бос бағананы өшiру үшiн мынадай әрекеттердi орындау қажет:

Microsoft Excel  кестесiндегi бос жолды өшiру үшiн мынадай әрекеттердi орындау қажет:

Microsoft Excel  кестесiне бос бағана қою үшiн мынадай әрекеттердi орындау қажет:Вставка-Столбец

Microsoft Excel  кестесiне бос жол қою үшiн мынадай әрекеттердi орындау қажет: Вставка- Строки

Microsoft Excel  электрондық кестесi программасының көмегiмен мынадай әрекеттердi орындауға болады (қате жауабын көрсетiңiз):

Microsoft Excel  электрондық кестесiнiң келесі аймағын мәлiметтер қоры деп қарастыруға болады (қате жауабын көрсетiңiз)

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде А1 мен С3 аралығындағы мәндердiң қосындысын есептеуге арналған функцияны көрсетiңiз: СУММ(А1:С3) – мұндағы СУММ функциясы

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде автотолтыру әрекетi орындау үшін: Оны жұмыс парағының бір бағанына бірнеше рет қайталанатын мәтіндік жолды енгізгенде пайдаланады. Мәтінді енгізу кезінде программа оны жоғарғы жолдармен салыстырып, бірдей элементтер кездессе автоматты түрде толтырады.

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде диаграммалар шеберiнiң бiрiншi қадамындағы параметрі :Саймандар панеліндегі Диаграммы таңбасын басамыз. Диаграмманы тұрғызу үшін Диаграмма шебері (Мастер диаграмм) қолданылады. Ол стандарты аспаптар панелінде орналасқан диаграмма шебері батырмасының көмегімен іске қосылады.

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде жұмыс парақтарының өзара байланысы ... жүзеге асады :Екі парақ арасындағы байланыс олардың біреуіне екіншісінің адресі көрсетілген формула енгізіп қою арқылы орнатылады.

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде мәлiметтер қорындағы жазба (запись) деген : Excel программасындағы электрондық кестелерді кейбір жағдайларда қарапайым мәліметтер қоры ретінде де қолдануға болады, бұл жағдайларда  электрондық кестенің жолы ішінара мәліметтер қорындағы жазба (запись) қызметін

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде мәлiметтер қорындағы өрiс (поле) деген

Microsoft Excel  электрондық кестесiнде сандардың мәндердi көрсетудiң мынадай форматтары бар (қате жауабын көрсетiңiз):

Microsoft Excel  электрондық кестесiндегi қатарлар саны: 65536

Microsoft Excel -де … автоматты толтыруға болады: Ағымдығы ұяшықтың қоршауының төменгі бұрышында кішкентай қара түсті шаршы орналасқан. толтыру маркері деп атайды. Немесе «+» белгісі

Microsoft Excel -де бiрнеше ұяшықты бiрiктiру үшiн мынадай әрекеттердi орындау қажет: Формат→ Формат Ячейки – Объединение ячеек

Microsoft Excel -де бағананы толық белгiлеу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек:бағаның номеринен шерту 

 Microsoft Excel -де В2:В7 ұяшықтарындағы мәндердiң ең үлкенiн тауып В10 ұяшыққа жазу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек:

Microsoft Excel -де есептеулер орындалады:  Функция шебері (Вставка-> Функций)

Microsoft Excel -де жасалған кестедегi мәндердiң қосындысын Автосумманың көмегiмен шығару үшін: Стандартная саймандар панелінен  Автосумма              батырмасы шертіледі.

 Microsoft Excel -де жолды толық белгiлеу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: жолдың номерінен шерту

Microsoft Excel -де жұмыс кiтабын ашу үшін: Файл – Открыть 

Microsoft Excel -де жұмыс кiтабын сақтау үшін: Файл - Сохранить

Microsoft Excel -де жұмыс кiтабына жаңа парақты қосу үшін: алдына жаңадан қосылатын бет орналасатын, жұмыстық бет ярлыгына шертілгенде шығатын  контекстік мәзірден  Добавить командасы орындалады да, пайда  болған Вставка диалогтық терезесінен Лист белгісі таңдалынып, ОК басылады.

Microsoft Excel -де кестенiң жақтауын сызу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек:

Microsoft Excel -де мәндердi бiр ғана критерий бойынша сүзгу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Данные→Фильтр→Автофильтр

Microsoft Excel -де мәндердi бiрнеше критерий бойынша сүзгу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Данные→Фильтр→ Расширенный фильтр

Microsoft Excel -де мәндердi кемуi бойынша сұрыптау үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Данные→Фильтр→ Сортировка – По убыванию

Microsoft Excel -де мәндердi өсуi бойынша сұрыптау үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Данные→Фильтр→ Сортировка – По возрастанию

Microsoft Excel -де ұяда жазылған мәтінің бағытын өзгерту үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Формат - Формат ячеек - Ориентация

Microsoft Excel -де ұялардың адресiн  келесі түрде жазуға болады:  ұяшық орналасқан баған мен жолдың атауларының бірігуінен тұрады (мысалы, А5, ВВ45 , т.б.).

Microsoft Excel -де ұяшықтың $B$3 түрiнде жазылған адресi: Ұяшықтың абсолют адресі

Microsoft Excel -де формуладағы ұяшықтардың адресiн өзгерту үшін:F2 перне басу

Microsoft Excel -де электрондық кестеде ұяшықтағы мәндер келесі түрде болуы мүмкiн:

Microsoft Excel -де электрондық кестеде ұяшықтар блогы … арқылы берiледi: А1-ден А11-ге дейiнгi ауқымды А1:А11 деп жазады

Microsoft Excel -де электрондық кестедегi ұяшықтың адресi …анықталады: Ол адрес бағана әрпi және жол саны бойынша анықталады. Мысалы, А1-кестедегi бiрiншi ұяшық.

Microsoft Excel -де электрондық кестенiң негiзгi элементi:кесте, Ұя (тор) - электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші элементі. 

Microsoft Excel -де электрондық кестенiң ұяшығы анықталады: баған мен жолдың бірігуі

Microsoft Excel -де:    =$B3*C$3 жазуы  бiлдiредi: аралас адресті

Microsoft Excel -де:   =Алгебра!В3 жазуы бiлдiредi

Microsoft Word  дегенiмiз:– мәтіндік процессор

MS Access – те есеп (отчет) қолданылады: Есеп беру (отчеты) – бұл «кері» форма. Оның көмегімен деректер принтерге шығарылады және көрнекі түрде көрсетіледі.

MS Access кестедегі жазбалар номерін қамтитын өріс: сандық

MS Access мәліметтер қорында құрылған файлдың кеңейтілуі қандай: .mdb

MS Access мәліметтер қорындағы кестенің әрбір бағаны – бұл: өріс

MS Access МҚБЖ-да жазбалардың өріс типтері   бола алады: Логикалық, күн, сандық, ақшалық, оле

MS Access. Бір жазбаның мазмұнын көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік беретін объект: Есеп беру (отчеты)

MS Access-те «конструктор» дегеніміз:Өрістің түрін таңдауға арналған режим

MS ACCESS-те ақпаратты сақтайтын негізгі объект – бұл: Кестелер (Таблицы)

MS Access-те Басқа программалар арқылы құрылған сурет және т.б. обьектілерді кірістіру үшін  пайдаланылатын өріс: OLE объектісінің өрісі

MS Access-те белгілі шартты қанағаттандыратын мәліметтерді іздейтін және таңдайтын объект:

MS Access-те Индекстердің екі түрі бар: өріс мәнінің қайталануына рұқсат беретін және рұқсат бермейтін

MS Access-те Кестелерді байланыстыру үшін тағайындалған өрістер аталады кілттік өріс болады немесе қайталанбас дара индекс болады

MS Access-те көлемі 256 символдан артатын мәтін және сандар қамтитын өрістің типін көрсетіңіз:Мәтіндік или MEMO типті өріс қолданылады, онда 65 535 символға дейін сақтауға болады

MS Excel Логикалық категорияға жататын функция:Ж:  Если, и, или

MS Excel программасында құрылған файлдың кеңейтілуі:xls

MS Excel.  A1=5.  B1 ұяшығында:  =А1*2  формуласы, C1 ұяшығында: =$А$1+В1 формуласы жазылған. Егер  C1 –дегі формула C2-ге көшірілетін болса, C2 ұяшығындағы мән нешеге тең болады:5

MS Excel. Ағымдағы кітаптың 2-ші бетіндегі В18 ұяшығына сілтеме: = Лист2!В18

MS Excel. Әр жерде орналасқан ұяшықтарды белгілеу үшін қолданылатын перне: Shift

MS Excel. Бағана атауы тұрақты, қатар атауы өзгеретін аралас адрес:Ж: Абсолютті адрес

MS Excel. Х=1; В1=25 болғанда, =ЕСЛИ(X>2; В1*10; ЕСЛИ(X=2; КОРЕНЬ(В1); В1-10)) формулаcының нәтижесі: Ж:   Жауабы жок

MS Excel. Х=2; В1=2 болғанда, =ЕСЛИ(X<-2; В1*10; В1^2) формулаcының нәтижесі: 4

MS Excel-де құжаттың аталуы:Ж:  Книга

Ms Word 2003 редакторында мәтінді түгел белгiлеу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек «ПравкаВыделить все» командасын орындау

Ms Word 2003 редакторында мәтінді түгел белгiлеу үшiн пернелер үлесімділігі: Ctrl+A

Ms Word редакторында  құжат(документ) беттерiн нөмiрлеу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: Вставка – Нумерация страниц

 Ms Word редакторында беттiң параметрiн орнату үшiн  мынадай әрекеттердi орындау керек: файл-параметры страниц-қажетті параметрді таңдау-ОК

Ms Word редакторында кестенiң бiр ұясын бiрнеше бағанаға бөлу үшiн үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: меңзерді қажетті ұяшыққа қоямыз-таблица-разбить ячейки

Ms Word редакторында мәтiнге математикалық формулаларды жазу әрекетi  Miсrоsоft Equаtiоn 3.0 – формулалардың редакторы болып табылады.  

Ms Word редакторында мәтіннің бiр бөлiгiн кесiп алу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: «Правка  Вырезать» н/е <Ctrl+Х> н/е Стандартты аспаптар панелінің «Вырезать (Кесiп алу)»  

Ms Word редакторында мәтіннің көшiрмесiн жасау үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: ерекшелеңiз, «Правка  Копировать»      командасын орындаңыз н/е <Ctrl+C> н/е Стандартты аспаптар панелінің «Копировать» батырмасын шерт. «Правка  Вставить»

Ms Word редакторында нөмiрленген тiзiмдi жазу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: ерекшелейдi. Форматтау аспаптар панеліндегі «Нумерация» батырмасын басады.

Ms WORD редакторында сақталған файлдың типі: .doc

Ms Word редакторында сызылған кестеге бос бағана қосу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек: «Таблица  Добавить  Столбец»

Ms Word редакторында сызылған кестеге бос жол қосу үшiн мынадай әрекеттердi орындау керек:, «Таблица  Добавить  Строки

MS Word. Белгіленген фрагментті  экраннан өшірмей буферге көшіретін батырмалар комбинациясы:

MS Word-та анықтаманы қай пернені басу арқылы шығаруға болады F1

MS Ассеss кестесі  тұрады: кестелер, пішімдер (формы), есеп беру (отчет), сұрату (запрос), макростар, модулдер

 NumLock пернесiнiң қызметi: сандық пернелерді іске қосу-сөндіру

 PageDown пернесiнiң қызметi:меңзерді келесі беттің басына көшіреді,

 PageUp пернесiнiң қызметi: - меңзерді алдыңғы беттің басына көшіреді

PrintScreen пернесінің қызметі...Экран көшірмесін буферге алады

RAM немесе ПЗУ дегеніміз: тұрақты жады

              sana.bilim.kz жазуы   ___________  білдіредіЖ: Домналық мекен-жай

sana@mail.ru  жазуы  ___________  білдіредіЖ: Пошта мекен-жайы

Scan Disk программасы қалай iске қосылады: Программалар – Стандарттар – Қызмет ету программалары – ScanDisk программасы

Scandisk программасы қандай қызымет атқарады: Дискіні тексеруге арналған,

 Shift пернесiнiң қызметi: симвлдық пернелермен бірге басылса жоғарғы резистр таңбалары бас әрңппен теріледі.

TCP (транспортты) хаттамасының   қызметі:ТСР хабарларды тиісті адрестер бойынша жеткізуді қамтамасыз етеді, олар 1974 жылы жасалған.

Web-беттерді қарау үшін пайдаланылатын программа:браузер

Web-парақ (HTML құжаты) дегенiмiз: HTML (HyperTextMarkupLanguage) – бұл құжаттарды кодтау үшін қолданылатын гипертекстік белгілеу тілі. HTML ді көбі программалау тілі деп ойласа да, бұл программалау тілі емес. HTML – мәтінді белгілеу тілі.

WINDOWS дегенiмiз(көп терезелі, көп есепті, көп пайдаланушылы графикалық интерфейсті ОЖ), операциялық жүйе

Windows ОЖ-де қосымша тiлдi орнату:(панель управления-> язык-> добавить язык)

Windows-та соңғы әрекетті болдырмайтын пернелер комбинациясы:Сtrl + Z (Ctrl + U)-отмена последней операции

WWW – бұл:Ж: Мәліметтер базасы

А&В жазуының аталуы: А және В

Аймақтық (региондық) желі қамтитын аумақ:Қала, аудан, облыс

Ақпаратты баспаға шығару құрылғысы: Принтер

Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән …(информатика)

Ақпаратты қабылдау, өңдеу, сақтау, тасымалдау автоматтандыруға арналған күрделі электрондық құрал -Дербес компьютер деп  аталады

Ақпаратты қорғау дегеніміз – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралы дегеніміз  (cryptographic) – құпияжазу - ақпаратты заңсыз пайдаланушылардан қорғау мақсатымен оны түрлендіру әдістері жайындағы ғылым.

Ақпаратты экранға шығару құрылғысы: Монитор (дисплей)

Ақпараттық технологиялар деген – Аөпартты өңдеу жыне жеткізу құралдарының жиынтығы

Ақпараттық үдеріс деген – ақпартты беру, сақтау және өңдеу процестері  

Ақпараттың белгiлi  бiр шешiм қабылдауға жеткiлiктi болу қасиеті: Толықтығы

Ақпараттың жеке тұлғаның пікіріне тәуелсіз  болу қасиеті: Жасанды интелект

Ақпараттың өлшем бiрлiктерi… (қате жолды көрсетiңiз): 1 бит (англ. Bit — binary, digit — екілік сан).1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт,1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт,1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт.1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт,1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт.

Алгоритм терминi қандай ұлы математиктiң атымен аталған: Әл-Хорезм есiмiнiң латынша жазылуынан «algorithm»

Алгоритмдердің базалық құрылымдары:1.сызықтық,2) тармақталушы,3) циклдік

Алгоритмнің дискреттілік қасиеті: Дискреттiлiк – нұсқаулардың тiзбек құратынын, әрбiр тiзбек келесiге көшкенде орындалып болуын және олардың орындалуы жеке қадам жасауды талап ететiнiн көрсетедi.

Алгоритмнің жалпылық қасиеті:Жалпыламалық – алгоритмнiң жеке бiр есеп үшiн емес, осы сияқты есептердiң бүкiл тобына арналғандығын көрсетедi.

Аналық тақша дегеніміз – процессор,жедел жад микросхемалары,шина және басқа құрылғылар орналасқан ДК негігі тақшасы

Аты бар файлды сақтау үшін қандай команда қолданылады: Shift+F12

Әр түрлі мәліметтер қорын құруға, өзгертуге, шарт бойынша керек мәліметтерді таңдауға арналған программа: MSAccess

Байт дегеніміз –(ақпраттың өлшем бірлігі. Ол 8 биттен тұрады және тұтас өңделеді).

Барлық іске қосылған бағдарламалардың пиктограммасын көрсетіп тұратын Wіndows элементі:есептер тақтасы

Блок схема - бұл Блок схема деп әр түрлі фигуралар арқылы бағдарламада орындалатын әрекеттер мен олардың орындалу ретін көрсететін графиктік схеманы айтады.

Блок схемада енгізу-шығару операциялары бейнеленетін фигура:параллелограмм, берiлгендердi енгiзу немесе шығару амалын бейнелеу

Блок схемадағы  «Тіктөртбұрыш» блогында  бейнеленеді:меншiктеу амалы не кез-келген әрекеттi бейнелеу

 Бума дегенiмiз..бір дискіде орналасқан, белгілі бір қажеттілік бойынша бір топқа біріктірілген...(қате жазылған жолды көрсетiңiз): объектілерді  сақтау қоймасы

Буманың атын өзгерту: Файл-тышқанның оң жақ пернесін басу-атын өзгерту командасын таңдау-жаңа атты теру- Enter

Бір байт .... тұрады  - (8 биттен)

Бір нәрсені растайтын немесе терістейтін хабарлы сөйлем: Логикалық тұжырым

Бір Петабайт-қа сәйкес: 250

Векторлық графикамен жұмыс істейтін программа:Ж: СorelDRAW,Adobe Illustrator,Xara Xtreme,Adobe Fireworks,Inskape,SK1

Векторлық графиканың ең кiшi элементi: сызық

Гипермәтiн дегенiмiз: Гипермәтінді арнайы құжаттар мәтіннің кейбір бөліктері "айқындалатындай" етіліп қалыпқа түсірілген. Олар өзге құжаттарға сілтемелік қызмет етеді

Граф –  дегеніміз төбелер мен қабырғалардың  жиыны.  

Граф элементтері болып табылады: Графтың  төбесі – объектіні, ал қабырғалары (доғалары) – олардың арасындағы байланысты білдіреді.

Графикалық ақпарат сақталған файлдың типі. : .gif .jpg

Графикалық редакторлар бөлiнедi Компьтерлік  графиканың   әр  түрлі  топтамасы  барТүс  ерекшелігіне:   қарай:қара-ақ   және   түрлі  түсті  болып  ажыратылады.Қолдану  бағыты: Инженерлік  графика; ғылыми  графика; Web-графика; т.б1) Екі  өлшемді  графика: a) Растрлық  графика. b)Векторлық  графика. c)Фракталдық  графика  болып бөлінеді.2)Үш   өлшемді  графика.

Графтағы жол ұзындығы деген

Графтардың кез келген көршілес екі төбелерінің шектесуі (қайталанбаса) .... аталады

Графтың  төбесі    білдіреді: олардың арасындағы байланысты білдіреді, объектілерді

Ғылымның, техника мен өмірдің әртүрлі облыстарында есептерді шешу үшін қолданылатын бағдарламалар :қолданбалы программалар

Дербес компьютердің минимальды кұрамы: Файл

Дефрагментациялау программасының атқаратын қызыметi қандай: файлдың мазмұнын өзгертпей олардың кластері бірінен кейн бірі орналасатындай етіп жазуды жүзеге асыру

Дискретті сигналды аналогтық сигналға және керісінше түрлендіретін құрылғы: Модем

Доғалармен байланысқан төбелерден тұратын ақпараттық модель:

Домен деген: сайттың интернеттегі аты

Драйвер  - бұл: сыртқы құрылғыларды басқару бағдарламалары

Егер А=0, B=1, C=0  мәндері берілсе, онда or C and not(B)  өрнегінің нәтижесі:0

   Егер А=1, B=0, С=1  мәндері берілсе, онда (A or B and С)  өрнегінің нәтижесі: 1

Егер А=1, B=1, C=0  мәндері берілсе, онда or C and not(B)  өрнегінің нәтижесі:0

 Егер А=1, B=1, С=1  мәндері берілсе, онда ((A or В)  and not(С) өрнегінің нәтижесі:0

Егер файл атының типі (кеңейтілуі) .bmp болса, онда бұл файлда мынадай мәлімет түрі сақталады: сурет

Ерекшеленген файлды жою үшін мына перне басылады… «Delete»

 Жанама менюдi шығару үшiн:тышқанның оң жақ батырмасын шерту

Жаңа буманы жасау үшiн мынадай әрекеттер тiзбегiн орындау қажет: жаңа папканы салатын дискіні немесе папканы таңдау-создать-папку-атын енгізу- Enter

Жарлық – бұл белгілі  бір  объектімен  тікелей  қатынас  жасауды   іске  асыратын   командалық  файл

Жарлық ұғымы кез-келген объектіні іске қосатын сілтеме

Желіде мәліметтерді жіберу жылдамдығының өлшем бірлігі:Бод

Желінің «жұлдыз» топологиясының сипаттамасы:Ж:  «Жұлдыз» («Звезда») топологиясында әрбір компьютер орталық құрылғы-концентраторға (коммутаторға) жалғанады. Бұл топологияда орталық түйін–«хаб» немесе концентратор бар. Әрбір компьютер концентраторға жеке кабельмен жалғанады.

Желінің «шина(магистраль)» топологиясының сипаттамасы:Ж:  «Шина» топологиясында компьютерлер желілік кабель арқылы  тізбектей жалғанады. Мұнда компьютерден шыққан мәліметтер қалғандарының барлығына бір уақытта жетеді. Ең қарапайым және ең көп тараған топология.

Жергілікті желі .. компьютерлерді байланыстырады:Дербес компьютерлерді

Жергілікті желі аббревиатурасы:LAN – Lokal Area Network

Жұмыс столы дегенiмiз …-( комп. Толық іске қосылғаннан кейн болатын экран беті)

Жұмыс үстелінде жаңа бума құру үшiн: ж.үстелінің бос жерінде тышқанның оң жақ батырмасын басып саздать папку командасын таңдаймыз

Жұмыс үстелінің негізгі элементтерi: Тапсырмалар панелі, бумалар, файлдар,жарлықтар

Жүйедегі элемент  баған мен жолдың номерімен анықталатын ақпараттық модель: кестелік

Жүйелік программалар: операциялық  жүйелер, драйверлер, утилиттер және басқа да жүйелік (сервистік)  

Инженерлі графикамен жұмыс істейтін программа:Ж: Paint (Paintbrush), Adobe Photoshop,AutoCad,Компас-3D,очень хорош T-Flex

Интернеттегі  FTP қызметі, бұл: Ж:   Файлдық архивтер жүйесі

Интернеттегі Web-парақтарды көру үшiн мына программалар қолданылады: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome.

Информатика дегенiмiз: .Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән

Каталог құрамында болуы мүмкін: Каталог (директорий) –дискідегі файлдардың белгілі атпен аталған тобы

Компьютер дегеніміз – aқпаратты қайта өңдеу және сақтау үшін арналған әмбебап құрылғы. 

Компьютер жұмысы негізінде мына санау жүйесіне негізделген: екілiк  жүйеге,

Компьютер құрудың принциптерін  ұсынған: Джон фон  Нейман 

Компьютер іске қосылғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын жад: Жедел жады

Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізетін құрылғы: клавиатура

Компьютердiң негiзгi құрылғылары:процессор, жедел жад, магниттік диск, дисплей, пернетақта

Компьютердің аппараттық жабдықтарының аталуы (ағылшын терминологиясында): Hardware  

Компьютердің әртүрлі мәліметтерді сақтайтын құрылғы: Жады

Компьютердің бағдарламалық құралдары (ағылшын терминологиясында):software 

Компьютердің жылдамдық амалын анықтайтын тактілік жиіліктің өлшем бірлігін атаңыз:ГГц

Компьютерлердi бiрiктiрудiң геометриялық схемасының жалпы атауы: топология

Компьютерлік графикада қолданылатын түстер модельдерінің түрлері: 1) қызыл+жасыл+көк(RGВ); 2) көгiлдiр+сұрғылт+сары+қара(CMYK); 3) негізгі+қосалқы;  4) рең (Hue),  қанықтылық (Saturation), айқындық(Brightness) (HSВ); 5) қара-ақ (Ч-Б): Ж: СorelDRAW, Векторлық график

Компьютерлік графиканың түріне жатпайды:Жататындары: Инженерлік  графика; ғылыми  графика; Web-графика 1)Екі  өлшемді  графика: a) Растрлық  графика. b)Векторлық  графика. c)Фракталдық  графика  болып бөлінеді.2)Үш   өлшемді  графика.

Конъюнкцияға сәйкес келеді: және &

Конъюнкцияға сәйкес келеді:ол ЖӘНЕ мағынасына сәйкес келеді «&»

Қандай программа көмегiмен Интернетпен жұмыс жасауға болады браузер

Қарастырылып отырған белгілі бір нәрсе немесе үдеріс:Объект

Қаржы  категорияға жататын функция: автосумма,аморув,аморум,АПЛ,АСЧ,БЗРАСПИС3БС,ВСД,ДАТАКУПОНДО,ДАТАКУПОНПОСЛЕ,

Қауіпсіздік дегеніміз мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп нормаларының жиыны

Қолданбалы программаларға жатады: MS (PS) DOS, WINDOWS 98 , WINDOWS 2000,WINDOWS NT, OS/2, UNIX

Қорғау әдістерін таңда: 2) бағдарламалық;  6)физикалық

Қосымша құрылғыларды орнатуға қажетті программа: Driver

Құрылатын қосымша өзара байланысқан  объектілерден тұратын программалау түрі: Access

Логика алгебрасының негізін қалаған: Джордж Буль

Логикалық тұрақты болатын мәндер: ақиқат (true), жалған (false).

МS Ехсеl.  Дұрыс жазылған формула:

МS Ехсеl. ######  хабарламасын шығаратын жағдай: деректің ұзындығы ұяшықка сыймайды

Мәліметтер қорын басқару жүйесіне жатады:Clipper, Paradox6 Fox Pro, Access

Мәліметтер қорында  жазбалармен орындалатын операция: Сұрыптау

Мәтiндi тану бағдарламасы: Microsoft Word

Мәтінге математикалық формулаларды кірістіретін объект: Miсrоsоft Equаtiоn 3.0 формула

Модем деген: 1) аналогтық сигналды цифрлық сигналға және кері ауыстыратын құрылғы. 2) телефон желісі арқылы компьютерлер арасында мәлімет алмасу құрылғысы

Мына  195.38.46.11  жазуы   ___________  білдіредіЖ:  IP жүйелік мекен-жайы

Мысалы

Мысалы, бір мәліметтер қорында ФАМИЛИЯ, ТУҒАН КҮНІ, ТАБЫС өрістері болсын. Осы мәліметтер қорында жазбаларды ТУҒАН КҮНІ <1958 AND ТАБЫС <85000 шарты бойынша іздегенде келесі жазбалардың қайсысы табылады: фамилия

НТМL – бұл:WEB ортасында гипертекстік құжаттарды жасауға арналған стандартты тіл.  

Объект желіге кірерде бірінші орындалатын процедурасы идентификациялау;

Объектiнi толық жою пернелер үлесімділігі арқылы: (shift+delete)

Ондық 27 саны екілік санау жүйеде жазылады : 11011

Ондық 72 саны екілік санау жүйеде жазылады: 1001000

Операциялық жүйе – комп. Барлық ресурстарының жұмысын басқарады

Операциялық жүйе түрлері: MS-DOS (PS-DOS), CDOS, MSX, UNIX және WINDOWS 95, 98, 2000, NT WINDOWS ХР

Операциялық жүйенiң атқаратын қызметi: 1) Барлық қолданбалы және жүйелік программалардың жұмысын, олардың бір-бірімен және аппараттық  жабдықтармен  байланыстыра отырып, қамтамасыз ету; 2)  Әрбір адамға ЭЕМ-ді басқару мүмкіншілігін беру.

Өзара байланыстағы элементтерден  тұратын біртұтас нәрсе  деп аталады: Жүйе

 Плоттер – бұл: комп. Басқаруымен графтар, дионраммалар және суреттер салуға арналған құрылғы

Программа,  бұл:Бір қатар компьютер бұйрықтарының белгілі тәртіп бойынша құралуы.

Программалау тіліне жатпайды:Жатады: HTML

Растрлiк графиканың ең кiшi элементi:    нүкте(пиксель)

Растрлық графикамен жұмыс істейтін программа:Ж:  Paint (Paintbrush), Adobe Photoshop , Corel Draw , Fotografix, Inpaint , Microsoft Pain Editore ,  Paint.net ,  Photofiltre ,  Picpick , Pixia , SAI .  GIMP , Krita , mtPaint, Pinta , myPaint .

Растрлық графиканың тиімсіздігі  Ж: Мұндай типтегi бейнелердi үлкейткен кезде оның сапасы төмендеп, бейнеге айналып кетедi.

С: дискісінің DOC каталогында орналасқан с1.txt файлының толық маршруты:С:\DOC\c1.txt

Сiлтеуiш бағдарлама арқылы Объектiлердi көшiру:объектобъектні ерекшелейді-қалтаға-көшірілетін қалтаны-көшірілгенін растау

Сiлтеуiш бағдарлама арқылы Файл және бума көрiнiстерiнiң түрiн өзгерту:1.Сiлтеуiш – “Түр”менюi – “Плитка”, “Белгiшелер”, “Тiзiм” немесе “Кесте”  командалары.)2.Сiлтеуiш – “Түр” менюi – Команданы – Түр бумасын баптау.)

Саймандар тақтасы атқаратын қызмет

Себет (Корзина) дегеніміз( жойылған мәліметтерді уақытша сақтауға арналған папка)

Сканерлеу нәтижесiнде

Статистикалық категорияға жататын функция:МАКС, МИН, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ

Сүретпен жұмыс жасауға арналған программаны қалай атаймыз: графикалық редактор

Тармақталған  алгоритмде –  Тармақталган алгоритмде басқару шарттың орындалу –орындалмауына байланысты берiлген екi бағыттың бiреуiне берiледi, яғни бұл басқару құрылымы белгiлi шарт бойынша әртүрлi әрекеттердiң бiрiн орындауға болатындығы көрсетедi.

Терезенiң көлемiн қалай өзгертуге болады -    жүйелік немесе терезелік меню арқылы

Төмендегi адрестеудiң қайсысы абсолюттi :F4  пернесін басу арқ.. Абсолютті сілтеме $ белгісінің көлемімен жазылады. Мысалы, $С$15 түрінде сілтеме жазылса, формуланы қай орынға орналастырсақ та, сол формулада тұрақты түрде тек С15 ұяшығындағы мән пайдаланылады.  

Төмендегi адрестеудiң қайсысы аралас: $ белгісі қажетті орында ғана жазылады, Мысалы $С15 немесе С$15. Егер абсолютті адрес белгісі ұяшық адресінің алдында ғана жазылса ($С15), бағана мәні тұрақты, қатар мәні өзгереді. Керісінше қатарды тұрақты қалдырып, бағананы өзгерту үшін (С$15) түріне жазылады..

Утилиттер дегеніміз: Қосымша программалар немесе Жүйелік жұмысты жеңілдетуге арналған  жүйелік программаның түрі

Ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екендігін көрсететін хабарлама:

Файл аты тұрады: Файлдың аты және оның кеңейтілімі

Файл деген - мәліметтерді сақтау бірлігі.,дискіде атауы бар орын

 Файл дегенiмiз... деп сыртқы жадыда белгілі атпен облысты алатын немесе программалар тізбегін айтады. (қате жауап: басты мәзір қатпарларын белгілеу)

Файлды баспадан шығару үшiн мынадай әрекеттер тiзбегiн орындау қажет: қажет файлды белгілеу-Файл-печать-қажет параметрлерді орындау

Файлдық құрылымның логикалық қателерін анықтайтын программа:ccleaner

Файлдың атындағы кез келген символдар тіркесін білдіретін символ:*

Файлдың атындағы қандай да бір символды білдіретін символ: ?

Файлдың кеңейтілуі негізінде..... символдан тұрады(3)

Файлдың типі  анықталады.

Циклдік  алгоритмде – Қайталау алгоритмiнде бағдарламаның белгiлi бiр бөлiгi, қандай да бiр шарттың орындалуына байланысты бiрнеше рет қайталанады, яғыни басқару құрылымы қайталау денесi деп аталатын белгiлi бiр әрекеттiң орындалуын бiрнеше рет қайталау керек дегендi көрсетедi.

Іnsert пернесінің қызметі -  орналастыру – жылжыту режимін қосу

Экранда қатар орналасқан файлдарды ерекшелеп белгілеу үшін бірінші және соңғы файлды мына пернені басып тұрып шерту керек <Shift>,

Электронды кестенің H5 ұяшығында =$B$5*V5  формуласы жазылған. Осы формуланың  H7 ұяшығына көшірмесі: =$B$5*V7

Электрондық кесте ұяшығына келесі мәлiметтер енгiзуге болады (қате жауабын көрсетiңiз)

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшеленген, бұл топта неше ұяшық бар: 6

Электрондық пошта арқылы тасымалданады:хабар

Элементтік базасы  электрондық шамдар болатын ЭЕМ буыны: 1Буын 1940-1955 жылдар ENIAC
1. Менеджмент и маркетинг К О Н Т Р О Л Ь Н А Я К У Р С О В А Я Р А Б О Т А по дисциплине Осн
2. Перемены в жизни средневекового общества накапливались постепенно но к XI в
3. Функциональные особенности заимствований иноязычной лексики в современной публицистике
4. 4 При подготовке выпускной квалификационной работы студенты закрепляются за выпускающими кафед
5. Политические праздники и игры
6. Тема задания- Проектирование участка по ремонту трансмиссии автомобиля Hond CRV При выполнении курсо
7. Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 1.html
8. То землиця рідна
9. ХАКИМА АЛЬКАХТАНИ ДА СОХРАНИТ ЕГО АЛЛАХПеревод с арабского Омар абу АбдуЛлах Вся хвала принадлежит Алл
10. 23897
11. практикуме по уголовному праву на с
12. Неоднократно после очередных неудач социалистические ценности провозглашались нежизненными устаревшими
13. Тема- СанктПетербург 17401750х гг
14. тема помощи при перестроении Информации о том где и когда была применена впервые найти не удалось
15. . Источники формирования и пополнения оборотных средств предприятия.
16. 7 максимум 9 предметов
17. Она призвана обеспечить преемственность решений и мер по формированию ассортимента и его управлению подде1
18. 2013 учг С11 ~ все студенты профиля ПГС определенного специальност
19. из первых рук- они основаны на данных многолетних исследований руководимой И
20. Адвокатская деятельность в РФ- понятие, задачи и значение