Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

І П Педагогічну практику проходила у 115й школі м

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ЗВІТ

про педагогічну практику з 10.02.92 по 22.03.92 студентки філологічного факультету Деценко І. П.

Педагогічну практику проходила у 115-й школі м. Києва. У школі було створено всі умови для проходження. практики. Всі вчителі української мови й літератури мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури достатньо обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Протягом усього перебування в школі я мала змогу отримувати консультації як від учителів-предметників і класних керівників, так і від адміністрації школи.

Під час практики провела 12 контрольних уроків і 5 уроків, які спеціально не оцінювались. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:

1) проводити уроки різних типів з української мови і літератури;

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку мови;

4) працювати над наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків:

5) організовувати позакласну роботу з української мови та літератури;

6) проводити класні години.

При проведенні уроків як із мови, так і з літератури у подачі нового матеріалу, в його закріпленні особливих труднощів не було. Складніше проводити уроки аналізу контрольних робіт чи диктанту, а також уроки з розвитку мовлення.

За час педагогічної практики проводила позаклас-ну роботу із спеціальності: лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. До шевченківських свят "В сім'ї вільній, новій..." випустила з учнями стіннівку.

Які ж труднощі були під час практики?

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше наочність виконувала лише ілюстративну функцію, а не була важливим органічним елементом уроку.

2. Важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим, що вивчається, а також показувати перспективу практичного його використання.

3. Не завжди вдало могла визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан дітей на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до класу.

Висновки:

1. Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобуті в інституті, та дала змогу застосувати їх на практиці.

2. Виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів.

3. Закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху, викликала прагнення вивчати спеціальні та психолого-педагогічні дисципліни у вузі, вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.

4. Дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку.

5. Показала функції класного керівника й дала змогу випробувати себе в них.

6. Дала змогу протягом шести тижнів спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її й робити висновки.

22.03.96                                     (підпис)


Диплом на заказ


1. Толстопленочные интегральные микросхемы- общие сведения, резисторы, полупроводники, топология
2. Електронні гроші та форми їх застосування
3. Модуль Формат мм Площадь см Стоимость руб
4. ов прилегающую к нему часть материка и около 35 тыс.
5. Совершенствование системы управления персоналом (на примере службы ЭРТОС ООО Информ-Сервис филиала Аэронавигация Центральной Волги ФГУП Госкорпорация по ОрВД)
6.  144 с илл ISBN 5040085389 Mimi COOPER rline MTTHEWS COLOR SMRT How To Use Color To Enhnce Your Business nd Personl Life Цвет имеет огром
7. Мировая экономика и экономическая теория Методические указания к практическим занятиям
8. Тема. Покривні та механічні тканини 1.
9.  Pssport Vlidity- Mritl Sttus
10. Реферат Історія системи харчування українцівrdquo; План 1
11. а это правоотношения которые возникают когда рекрутинговое агентство заключает трудовой договор с работ
12. Сознание как идеальное отражение действительности
13. обман b~ozh~ng гарантировать r~hu j~n внутренняя энергия обр
14. Принцип науковості й доступності
15. 7 Характеристика ФАП- небольшое преобладание правого полушария оценка 10 Психоэмоциональное состояние
16. Шире круг Толерантность означает уважение принятие и правильное понимание богатого многообразия к
17. ны в 2правй форме Агентство 11 решений 19 Агентство 12 решений 21 Агентство 12 решений 40 Агентство 13 решени.html
18. і На виконання зазначених законодавчих документів державною службою зайнятості було виконано велику робот
19. Музыкальная Россия г
20. по теме Я знаю об автомобиле