Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема Вивчення параметрів сітьових графіків Мета- Оволодіти навичками розрахунку всіх показників необхі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Практична робота №15

Тема «Вивчення параметрів сітьових графіків»

Мета: Оволодіти навичками розрахунку всіх показників, необхідних для побудови сітьових графіків

Варіант 1

Завдання 1.Визначити основи та порядок розроблення сіткових графіків у будівельному виробництві.

Завдання 2. Навести приклад та зобразити графічно сітковий графік з 9 подіями, з використанням усіх видів робіт (дійсна, фіктивна, очікування)  із зазначенням часу та залучених працівників. Визначити критичний, підкритичний, повний шлях, що знаходиться попереду певної події та шлях, який знаходиться позаду неї. Дати характеристику виду сіткового графіка (за кількістю цілей, робіт, за методом відображення подій).

Задача1.

Розрахувати очікувану тривалість виконання роботи, якщо:

А) мінімальна тривалість роботи 9 хв., максимальна тривалість – 12 хв.

Б) мінімальна тривалість роботи 10 хв., максимальна тривалість роботи – 16 хв., найбільш ймовірна тривалість – 15 хв.

Задача 2. 

Розрахувати найбільш ранній час початку та закінчення роботи (4,3), а також найпізніший час початку та закінчення цієї роботи.

1010

7 12,4,22,1      20,3,35,6

Задача 3.

Розрахувати повний, вільний та незалежний резерви роботи (2,3).

1010

6 11,2,20,1    26,3,35,6

Практична робота №15

Тема «Вивчення параметрів сітьових графіків»

Мета: Оволодіти навичками розрахунку всіх показників, необхідних для побудови сітьових графіків

Варіант 2

Завдання 1.Визначити принципи застосування сіткових графіків в управлінні будівельним виробництвом.

Завдання 2. Навести приклад та зобразити графічно сітковий графік з 9 подіями, з використанням усіх видів робіт (дійсна, фіктивна, очікування)  із зазначенням часу та залучених працівників. Визначити критичний, підкритичний, повний шлях, що знаходиться попереду певної події та шлях, який знаходиться позаду неї. Дати характеристику виду сіткового графіка (за кількістю цілей, робіт, за методом відображення подій).

Задача1.

Розрахувати очікувану тривалість виконання роботи, якщо:

А) мінімальна тривалість роботи 8 хв., максимальна тривалість – 13 хв.

Б) мінімальна тривалість роботи 15 хв., максимальна тривалість роботи – 22 хв., найбільш ймовірна тривалість – 21 хв.

Задача 2. 

Розрахувати найбільш ранній час початку та закінчення роботи (16,17), а також найпізніший час початку та закінчення цієї роботи.

1010

6 3,16,23,4     21,17,30,8

Задача 3.

Розрахувати повний, вільний та незалежний резерви роботи (7,8).

1010

4 10,7,18,4      27,8,39,9
1. Тема- Философия Нового времени Центральной проблемой в философии Нового времени является
2. территориальный состав Южного федерального округа- республики Адыгея Калмыкия
3. Kl Звідси жорсткість пружини kF-l Силу пружності яка діє на вантаж зрівноважує сила тяжіння Fmg; FFпр
4. сотрудничал упомянуты в тексте излишне называть их имена здесь; однако я хочу официально принести им свою
5. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента
6. Тема 1- Организационноправовые основы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в России д
7. прежнему на месте
8. тематического программирования оптимизация линейное программирование 1
9. Дознание в процессе предварительного расследования
10. Одной из таких замечательных стран где самые сказочные мечты превращаются в реальность является Тайланд
11. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства1
12. тема кровообращение общий план строения и основные функции
13. тема Функции языка
14. Генетика человека и животных 2013 год Генетический анализ- цели задачи
15. Управление качеством Понятие качества
16. Тема- Что такое философия Конспектирование источника- Мир философии- книга для чтения- в 2 ч.
17. документах Существуют две большие группы PRдокументов- внутренние и внешние
18. Задание 1 Выполнить равноступенчатый ахроматический ряд
19. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради Підприємство виробничо-технологічної комплектації
20. 0012408375 Срок введения в действие 1 января 1985 г