Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Побудова креслення сукні покрою реглан прилягаючого силуету

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Лабораторно-практична робота № 9

Тема: Побудова креслення сукні покрою реглан прилягаючого силуету.

Мета: 

Навчитися правильно будувати креслення сукні покрою реглан за власними мірками.

Засвоїти основні поняття, повязані з роботою

Інструменти та матеріали, необхідні для виконання роботи: лінійка, сантиметрова стрічка, косинець, циркуль, лекало, гумка, олівці, калька, ножиці плакати, інструкційні карти.

Послідовність виконання роботи

 1.  Виконати вимірювання, перелічені в лаб-пр роботі 3, записати в таблицю 9.1.
 2.  Вибрати з таблиці і обчислити конструктивні прибавки. Маємо: Пг = 5 см; Пт=2 см; Пс = 8 см; Пвпр = 2 см; Пдтс = 0,5 см; Пш.гор = 0,5 см; Поп = 6...8 см.
 3.  Розподілити прибавку на вільне облягання по лінії грудей Пг у сантиметрах на ділянках креслення:
 •  до ширини спинки 0,2 Пг = 0,2 × 5 = 1 см,
 •  до ширини переду 0,1 Пг = 0,1 × 5 = 0,5 см,
 •  до пройми виробу 0,7 Пг = 0,7 × 5 = 3,5 см.
 1.  Визначити суму розхилів виточок по лінії   талії Σв = (СгІІІ + Пг) — (Ст + Пт) = (46 + 5) — (36,5 + 2) = 12,5см.
 2.  Розподілити суму виточок між усіма виточками на талії.
 3.  Розрахувати й побудувати креслення сітки основи сукні (інструкційна карта 7.1).
 4.  Побудувати креслення спинки основи сукні (інструкційна карта 7.2).
 5.  Побудувати креслення переду основи сукні (інструкційна карта 7.3).
 6.  Побудувати креслення спинки з рукавом покрою реглан м’якої форми (рис. 9.1), нанести лінії фасону (інструкційна карта 9.1).
 7.  Побудувати креслення переду з рукавом покрою реглан м’якої форми і нанести лінії фасону (інструкційна карта 9.2).
 8.  Побудувати комір-стійку, спідницю півсонце (інструкційна карта 9.2).
 9.  Провести аналіз результатів роботи.
 10.  Сформулювати висновки.

Таблиця 9.1. Величини вимірювань

Півобхвати

Ширини

Сш

СгІ

СгІІ

СгІІІ

Ст

Сс

Шг

Цг

Шс

Шп

Довжини (висоти)

Обхвати

ДтсІ

ВпрзІ

ВгІ

ДтпІ

Впк

Дв

Др

Оп

Озап

Рис. 9.1. Креслення сукні з рукавом покрою реглан м’якої форми з фігурною кокеткою

Інструкційна картка 9.1.

Побудова креслення спинки виробу з рукавом покрою реглан м’якої форми.

Нанесення ліній фасону спинки

п/п

Конструктивні точки і ділянки

Умовне позначення конструктивних точок і ділянок

Розрахункова формула

Рахунок ( см ) на розміри

стандартний

індивіду-альний

1

2

3

4

5

6

Верхня частина спинки

1.

Величина підйому ростка

А

AАвідкладають від точки А вгору

0,5…0,7

2.

Положення допоміжних точок

А2

П11

А2А2 перпендикулярно до А2П1 угору

П1П1 так само

1,5

3.

Вершина пройми спинки

А2Р

Відкладаємо від точки А2

уліво по горловині

2

4.

Допоміжна точка

П3

Проводять із точки Р дотичну до пройми

4

5.

Допоміжна точка

Р1

Відрізок РП3 ділять пополам: РР1 = П3Р/2

6.

Допоміжна точка

Р2

Р1Р2 по перпендикуляру

1

7.

Допоміжна точка

1

Г11 = 0,2Шпр+1

0,2 * 10,8+1 = 3,2

8.

Розхил зрізу

Т2Т3

Σв/8

1,5

9.

Допоміжна точка

Т3

Т3Т3

1

Рукав

10.

Довжина рукава

М

Відкладають на продовжені плечового зрізу

А21М=Шп+0,5+

Др

13+0,5+58=71,5

11.

Ширина рукава

ММ1

На перпендикулярі з точки М

ММ1=(Озап+

Позап)/2+1

За моделлю

Продовження інструкційної картки 9.1

1

2

3

4

5

6

12.

Положення лінії оката

П1О

Через точку Г1 проводять перпендикуляр до верхнього зрізу рукава

13.

Допоміжна точка

Те саме

П3

Р4

П3П3

Р2Р4

0,5…2

0,5

14.

Положення нижнього зрізу рукава

П3Р3

З точки П3 радіусом П3Г2 роблять по лінії оката засічку П3Р3= П3Г2

15.

Припуск на зборку по горловині

А2А2

Відкладають на продовженні горловини вправо і з’єднують з низом рукава

2…3

 

Інструкційна картка 9.2. Побудова креслення переду виробу з рукавом покрою реглан м’якої форми. Нанесення ліній фасону. Побудова коміра-стійки, спідниці півсонце

п/п

Конструктивні точки і ділянки

Умовне позначення конструктивних точок і ділянок

Розрахункова формула

Рахунок ( см ) на розміри

стандартний

індивіду-альний

1

2

3

4

5

6

Верхня частина переду

1.

Допоміжні точки

Г8

Із точки Г7 вправо горизонтально

2.

Допоміжні точки

Г8

Із точки Г7 до лінії лівого боку виточки перпендикулярно

3.

Допоміжні точки

А3

Г8А3 = Г8А3

4.

Допоміжні точки

А3А4

А3А4 = А3А4

5.

Допоміжні точки

А5

А3А5 = А3А5

6.

Положення вершини горловини переду

Р5

А4Р5 вправо по горловині

4

Продовження інструкційної картки 9.2

1

2

3

4

5

6

7.

Допоміжна точка

П6

Проводять з точки Р5 дотичну до пройми

8.

Допоміжна точка

Р6

Р5Р6 = Р5П6/2

9.

Допоміжна точка

Р7

Р6Р7

10.

Допоміжна

точка

2

Г42 = 0,2Шпр+0,5

1

11.

Розхил бокового зрізу

Т2Т5

Σв/4

12.

Допоміжна

точка

Т5

Т5Т5

1

13.

Допоміжна

точка

Р5

А4P5 = А9Р5

4

14.

Допоміжна

точка

P8

А10P8 = Р7Р8

Г7P8 = Г7Р8

Рукав

15.

Довжина рукава

М2

А9М2 = Шп+Др

13+58=71

16.

Висота оката

П5О1

П5О1 = П11О ( за кресленням спинки ), з точки О1 до лінії середнього зрізу проводять перпендикулярну лінію

17.

Положення допоміжної точки

П6

П6П6

0,5

18.

Положення нижнього зрізу

Р9

П6Р9= П6Г2 ( дзеркальне відбиття )

19.

Ширина рукава внизу

М2М3

М2М3 = (Озап+Позап)/2-1

За моделлю

20.

Припуск на зборку по горловині

А1А4

А4А

2….3

Продовження інструкційної картки 9.2

1

2

3

4

5

6

Кокетка

21.

Положення кокетки на середині переду

А5Г8

Відкладають від точки А5 униз

22.

Положення кокетки на лінії пройми

П6

Точку П6 з’єднують прямою з точкою Г8, нагрудну виточку переносять у лінію середини переду

Комір – стійка

23.

Довжина коміра

ОА

Довжина горловини+довжина ростка

24.

Висота стійки

ОВ

Відкладають угору

2,5

25.

Допоміжна точка

А2

Відкладають від точки А вгору

2,5

26.

Допоміжна точка

О1

ОО1= ОА/3

27.

Ширина стійки на кінцях

А2А3

На перпендикулярі до лінії О1А2

2,5

Спідниця півсонце

28.

Радіус талії

ОТ

К * Ст

0,64 * 36,5 = 23,6

29.

Довжина спідниці

ТН

Дв

За моделлю

Питання для самоконтролю:

Що є особливістю рукавів покрою реглан?

Які є види рукавів покрою реглан?

Які є види рукавів покрою реглан залежно від розміщення лінії пройми?

Яка різниця між типовим і нульовим регланом?

Де розміщують лінію пройми в напівреглані?

Яка різниця між рукавами м’якої та прямовисної форми?

PAGE  7


1. Правила дорожного движения
2. тема 1 1 предмет и методы психологии 1.html
3. по теме; максимально активизировалась самостоятельная работа учеников; повторялся ранее пройденный материа
4. тема социального партнерства в России начала формироваться в 1992 г
5. на тему- Физическое воспитание детей дело всего педагогического коллектива.
6. і Широко використовується ефект ірреального- його елементи проникають у повсякденне життя але сприймаються
7. . Создание сплоченной команды игроков способной решать игровые задачи любой сложности
8. социальную душу достучаться до социальной ответственности
9. Зонная плавка германия и кремния
10. Стихотворение АФета Заря прощается с землею Восприятие истолкование оценка
11. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків ~ 2004 Д
12. Устройство импульсного управления исполнительным двигателем постоянного тока
13. Контрольная работа Характеристика общественного строя ГалицкоВолынского княжества
14. тема для автоматизации продаж в магазині Виконала- студентка груп
15. Формирование сетевого окружения подразделений виртуальной корпорации
16. Лабораторная работа- Проблема занятости студентов на примере студентов дневного отделения
17. Тема 1 Стратегія підприємства- поняття еволюція концепція Ретроспектива поняття стратегія
18. 1 Прямоугольный импульс и его спектр
19. Реферат на тему- Особенности учета в торговле
20. а Гравець Витрати Вигоди Чисті вигоди