Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Пароутворення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Тема: Пароутворення. Вологість.

Питання:

1. Поняття фази речовини. Пароутворення і конденсація.

2. Насичена та ненасичена пара.

3. Вологість повітря. Абсолютна і відносна вологість повітря. Точка роси.

4. Прилади для визначення вологості повітря.

Д/з § 7.1-2, 8.1-3, 9.1-4. №558, №563, №564.

1.  Речовина може перебувати в чотирьох фазах або агрегатних станах: в твердому, в рідкому, в газоподібному і в плазменному. Вид фази залежить від внутрішньої енергії речовини, яка є найбільшою в плазменному стані і найменшою в твердому.

 Пароутворення - це перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.

 Конденсація - це перехід речовни з газоподібного стану в рідкий.

Є два види пароутворення:

а) випаровування;

б) кипіння.

 Випаровування - це пароутворення, яке відбувається лише з вільної поверхні рідини, що межує з газоподібним станом.

??? малюнок ???

 Під час випаровування вилітають молекули з найбільшою кінетичною енергією, внаслідок чого внутрішня енергія рідини зменшується, тобто рідина охолоджується.

Швидкість випаровування залежить від:

1) роду рідини;

2) площі вільної поверхні;

3) температури рідини;

4) тиску на рідину;

5) густини пари над рідиною.

Перехід речовини з твердого стану в газоподібний, оминаючи рідкий, називають сублімацією.

2.

??? малюнок ???

Пара ненасичена

Пара насичена

Пара, яка перебуває в стані динамічної (рухомої) рівноваги з своєю рідиною називають насиченою (випаровування дорівнює конденсації). Густина насиченої пари від об'єму не залежить, але густина і тиск залежать від температури і роду рідини.

 н.п.~ t - густина і тиск залежать від температури.

??? малюнок ???

 

 Чим більша t о, тим більша н.п.

3.  Внаслідок випаровування рідини в атмосферу з водоймищ, грунту, рослин, тварин в атмосфері завжди є водяна пара.

Наявність водяної пари в атмосфері називають вологістю.

Для кількісної характеристики вологості використовують абсолютну і відносну вологість.

 Абсолютною вологістю називається величина, яка визначається густиною водяної пари (або тиском), що міститься в повітрі.

а = m/V

а - абсолютна вологість.

 Відносною вологістю називається величина, яка показує скільки процентів становить абсолютна вологість від густини насиченої пари при даній температурі.

В = а / н.п. · 100%

В - відносна вологість.

 Пару можна зробити насиченою або шляхом дадатнього випаровування рідини або зниженням температури.

Температура при якій повітря в процесі охолодження стає насиченим водяною парою називають точкою роси

а  = н.п. при top

top - точка роси.

4.  Для визначення вологості використовують:

1) Конденсаційний гігрометр - по ньому визначають точку роси, а за нею по таблиці знаходять абсолютну вологість.

2) Волосяний гігрометр.

3) Психометр.

Запитання

1. Що називають пароутворенням.

2. Що таке конденсація?

3. Що називають випаровуванням?

4. Від чого залежить швидкість випаровування?

5. Що називають сублімацією?

6. Яка пара називається насиченою?

7. Що таке вологість?

8. Що називають абсолютною вологістю і відносною вологістю повітря?

9. Що таке точка роси.

10. Які прилади використовують для визначення вологості?

Задача 1.

В 6 м3 повітря з температурою 19о С міститься 51,3 г водяної пари. Визначте абсолютну і відносну вологість повітря.

Задача 2.

Температура повітря 20%, точка роси 12о С. Знайти абсолютну і відносну вологість повітря.

Задача 3.

Температура повітря 23о С, відносна вологість 45 %. Знайти абсолютну вологість повітря і точку роси.
1. Как здорово ~ сказала белка.html
2. Валовой внутренний продукт и методы его измерения
3. Пуск Word 2.Пуск Программы Microsoft Word 3
4. тематизированного научного и предсказуемого процесса проектирования разработки и сопровождения программн
5. Контрольная работа- Программа имитационного моделирования работы банка
6. мегофудс место провидения Комиссия в составе - Зав
7. Какая масса карбоната натрия потребуется для приготовления 05 л 13ного раствора плотностью 113 г-мл 2
8. Береза - дерево жизни
9. Варіант 1 Політичні ідеї у державах Стародавнього Сходу Політичні ідеї марксизму
10. Как устроен глаз
11. Неорганическая химия Московского государственного университета технологий и управления протокол 2011г
12. Этнополитические процессы в Российской Федерации
13. тема трудового права Трудовые отношения- общая характеристика
14. Электротехника мен тама~ ~ндірістеріні~ ~нерк~сіпте электрмен жабды~тандыру п~ні бойынша
15. Множества и их спецификация
16. Формирование общения у детей дошкольного возраста с проблемами в интеллектуальном развитии
17. Эксплуатационная база механизированной дистанции
18. Эволюция образа прекрасной дамы в лирике А Блока
19. либо внешнего воздействия на газ называется несамостоятельным электрическим разрядом
20. Правове регулювання страхової діяльності Галузь знань-0304 ПРАВО Спеціаль