Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема ’1.Зони ураження і пуску ЗРК 9К33М3.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


                                        Практичне заняття №3

                             з навчальної дисципліни Д-63-3

            „Стрільба та бойова робота на ЗРК „ОСА-АКМ”.

Змістовий модуль.4.3.1.1.(Тема №1).Зони ураження і пуску ЗРК 9К33М3.

Заняття 10.. Зона ураження та її параметри.

Навчальні питання:

Питання №1. Розрахунок параметрів зони ураження при стрільбі на зустрічному курсі і навздогін.

Питання №2. Побудова вертикального та горизонтального перетину зони ураження.

Навчальна література:

1.Автономный войсковой зенитный ракетный  комплекс  “ОСА” М. Воениздат .М-80. 

2.Правила стрельбы и боевой работи на ЗРК войськ ПВО СВ. Ч3.Воениздат.М-78.

3.Учебник  А.Семенов.Основи  теории стрельбы и УО ЗРК ПВО СВ.М-73.

4.Пособие по изучению ПС ЗРК войськ ПВО СВ. Ч3.Воениздат.М-78.

Питання №1. Розрахунок параметрів зони ураження при стрільбі на зустрічному курсі і навздогін.

Зоною ураження комплексу називається частина простору, в якій можливе наведення ракети на ціль і її поразку з вірогідністю не менш заданою.

Зона ураження в значній мірі визначає можливості комплексу по знищенню повітряних цілей.

Орієнтація зони ураження зенітного ракетного комплексу в просторі визначається напрямом руху меті відносно станції супроводження цілей. При прямолінійному курсі цілі зона ураження симетрична відносно площини XOY в «земній» (станційній) системі координат за умови, що напрям орієнтації станційної системи координат таке, що вісь ОХ постійно направлена паралельно курсу цілі. Площина XOY в цьому випадку прийнято називати біссекторной площиною. Відповідно до зазначених визначень розташування зони ураження комплексу в просторі визначається у кожному конкретному випадку напрямом курсу цілі.

Зона ураження є найважливішою узагальненою характеристикою вогневих можливостей комплексу. Для ЗРК «ОСА-АКМ» вона визначає:

діапазони дальності, висоти, швидкості і курсового параметра цілей, при яких ефективність стрільби відповідає заданій;

мінімальні тимчасові інтервали між цілями, при яких можливий їх послідовний обстріл, тобто можливості комплексу по послідовному обстрілу цілей;

час зайнятості комплексу по обстрілу однієї цілі;

необхідну  глибину  розвідки  повітряних  цілей,  що забезпечує їх своєчасний обстріл.

Розміри зони ураження визначаються: 

часом виведення ракети  на кінематичну траєкторію;

дальністю польоту і точністю наведення ракети на ціль;

співвідношенням перевантажень, реальних і необхідних;

характеристиками бойової частини  ракети   (загальним  числом осколків,  що утворюються  при  підриві  бойової  частини,   кінетичною енергією осколків, законами розподілу осколків в динаміці і їх характеристиками);

характеристиками радіопідривача (законом спрацьовування радіопідривача і його параметрами: середнім кутом спрацьовування і середнім квадратичним відхиленням кута спрацьовування, середнім радіусом спрацьовування і середнім квадратичним відхиленням радіусу спрацьовування);

степінню  узгодження  області  спрацьовування    радіопідривача і області розльоту осколків бойової частини;

характеристиками польоту і уразливості цілей;

заданою вірогідністю ураження цілі.

При визначенні форми і розмірів зони ураження комплексу необхідно задатися: типом цілі і характеристиками її уразливості, умовами стрільби, рівнем необхідної вірогідності, ураження цілі.

Для кожного типу цілей і різних умов стрільби матимуть місце свої розміри і форма зони ураження. Тому доцільно задатися типовою ціллю, найбільш вірогідною для даного комплексу, і визначити зону ураження для найбільш характерної швидкості цілі з врахуванням можливої тактики застосування в умовах сучасного бою.

Задача 1: Визначити основні параметри зони ураження на зустрічному курсі.

Вихідні дані:

Рішення:

  1.  Знаходження максимальної похилої дальності до дальньої межі зони ураження:

  1.  Горизонтальна дальність до дальньої межі зони ураження:

  1.  Похила дальність до ближньої межі зони ураження:

            4.Горизонтальна дальність до ближньої межі зони ураження:

5.Глибина зони ураження та час перебування цілі в ній:

6Максимальний параметр зони ураження:

Задача 2: Визначити основні параметри зони ураження на догонному курсі.

Вихідні дані:

Ті ж самі, що і в задачі 1.

Рішення:

  1.  Знаходження похилої дальності до дальньої межі зони ураження:

  1.  Горизонтальна дальність до дальньої межі зони ураження:

  1.  Похила дальність до ближньої межі зони ураження:

  1.  Горизонтальна дальність до ближньої межі зони ураження:

  1.  Глибина зони ураження та час перебування цілі в ній:

  1.  Зальна глибина зони ураження та час перебування цілі в ній за результатами рішення двох задач:

Питання №2. Побудова вертикального та горизонтального перетину зони ураження.

За результатами рішення задач першого навчального питання здійснюємо побудову вертикального та горизонтального перетину зони ураження для умов, що визначенні в задачі.

Після виконання креслень формулюємо висновки, в яких вказуємо на

основні чинники, що визначають кордони зони ураження:

Ближній кордон зони ураження визначається дальністю виведення ракети на кінематичну траєкторію наведення (сферична поверхня із слідом на биссекторную площину ab), співвідношенням перевантажень, що розташовуються і необхідних, узгодженням областей спрацьовування радіопідривача і розльоту осколків бойової частини, кутами складання рамок гіроскопа бортового розкладальника команд (вертикальна площина і конічна поверхня із створюючою cd).

Дальність виведення ракети на кінематичну траєкторію наведення є випадковою величиною і визначається наступними чинниками:

часом виведення ракети на кінематичну траєкторію;

початковими відхиленнями ракети від кінематичної траєкторії наведення, викликаними помилками в наведенні АПУ в азимутній площині і фіксованим кутом місця направляючих АПУ;

співвідношенням перевантажень ракети, що розташовуються і необхідних;

часом розгону ракети до необхідної швидкості польоту;

часом загасання перехідних процесів в контурі управління після його включення.

Помилки встрілювання ракети в широкий промінь ССЦ складають:

у вертикальній площині - 1,7°;

у похилій площині 0др = 0,82°.

Час роботи двигуна ракети в режимі розгону багато в чому визначається попередньою температурою порохових шашок і в діапазоні температур довколишнього повітря від -40 до + 50° Із змінюється до 22%; у тому ж діапазоні температур зміна тяги двигуна на ділянці розгону досягає 48%.

Питання №3. Розрахунок маєвих нормальних прискорень та маєвих нормальних перевантажень.

До параметрів зони ураження відносяться:

горизонтальна і похила дальності до точки входу  (виходу при стрільбі навздогін)  цілі в зону ураження;

горизонтальна і похила дальності до точки виходу  (входу при стрільбі навздогін) цілі із зони ураження;

глибина зони ураження h;

максимальний курсовий параметр.

Параметри руху цілі і параметри зони ураження взаємозв'язані:

де Sn, S6 - курсові дальності до точки входу цілі в зону ураження і до точки виходу цілі з неї.

Величина максимального курсового параметра для зони ураження комплексу «ОСА-АК» («Оса») залежить від швидкості цілі і висоти її польоту і набуває таких значень:

Глибина зони ураження визначається довжиною маршруту цілі, що прямолінійно летить, в зоні ураження.
1. Казанский национальный исследовательский технологический университет ФГБОУ ВПО КНИТУ ПРИКАЗ
2. Техническое обслуживание подземных газопроводов В процесс работ по эксплуатации и обслуживанию подземны
3. I.u МЕТА- Керівник відділу протипожежної безпеки; Фахівець з протипожежної безпеки
4. тов и основания. Обеспечение надежности зданий и сооружений зачастую требует укрепление их основания и у
5. 4152 Fx- 0362 224153 6.
6. Тема- Мобільний зв~язок в Інтернеті Мета- Оволодіти навиками мобільного зв~язку в Інтернет Дата 20
7. Jcques Жить на улице Св
8. Билеты по обществоведению
9. ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра предметная комиссия ИНФОРМАЦИ
10. Тема- Формирование воспитательной системы школы
11. Лекция 1 Введение в стратегический менеджмент
12. вариант Часть 1 При выполнении заданий этой части в бланке ответов ’ 1 под номером выполняем.html
13. Намаль был большим и очень красивым городом
14. члены и функциичлены класса
15. Lizenzusgbe des Rudolf Hufe Verlgs Bundesrepublik Deutschlnd Freiburg i
16. Тематический модуль 2
17. Земледелие
18. Методика и организация тактической подготовки
19. Мониторинг качества в образовании Внимание- Позиции под цифрами от 1 до 15 представляют собой контрольны
20. контрольна робота з предмету Українська література для студентів І курсу II семестр Кількість варі