Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Модуль Ж~Ж 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


 Модуль   «ЖҚЖ»

1. Жүрек қантамыр жүйесін рентгенологялық зерттеудегі негізгі әдіс:

    УДЗ //

+  рентгенография//

    томография//

    бронхография//

    ангиопульмогография//

***

  1.  Жүрек қантамыр жүйесін рентгенологялық зерттеудегі қосымша әдіс:

   рентгеноскопия//

   рентгенография//

+  КТ//

   бронхография//

   ангиопульмонография//

***

  1.  Жүрек қантамыр жүйесі ағзаларының рентгенологиялық зерттеуінің арнайы әдісін атаңыз:

рентгеноскопия//

рентгенография//

томография//

бронхография//

+ коронарография//

***

  1.  Коронарлы қантамырды зерттеуде қандай контрастты зат қолданылады 

барий//

йодлипол//

сергозин//

СО2 //

+ омнипак //

***

   5.Жүрек пен ірі қантамырлардың рентгенографиясы қандай проекцияларда жасалады?

 Тік;//

 Оң жақ қиғаш;//

 Сол жақ қиғаш;//

 Сол жақ бүйір;//

+ барлық аталғандар.//

***

    6.Ангиокардиография-бұл

  коронарлы артерияларды жасанды контрастирлеу;//

  аортаны жасанды контрастирлеу//

+Венозды жолмен журек қуыстарын жасанды контрастирлеу//

  Артериалды жолмен журек қуыстарын жасанды контрастирлеу//

  Ұйқы артериясын жасанды контрастирлеу//

***

      7. ЭХО-кардиографияда датчиктер қандай жиілікте қолданылады?

 10-12 МГц//

+3,5 МГц;//

 15 МГц;//

 2 МГц;//

 5,5 МГц.//

***

      8. 1,2 доға ртқы контур бойынша оң қиғаш проекцияда неге сәйкес келеді?

1.оң жүрекше,2.оң қарынша ,3.сол жүрекше,4.сол қарынша, 5.өрлеуші аорта,6.өкпе артериясы.

  1,2;//

  3,4;//

  4,5;//

+1,3;//

  5,6.//

***

       9.Қандай зерттеу арқылы жүректің қатпарлы суретін ала аламыз?

 рентгенография;//

+КТ;//

 рентгеноскопия;//

 УДЗ;//

 радионуклидті диагностика.//

***

         10.ЭХО-кардиографияда қандай режим қанның жылжу жылдамдығын, бағытын, ағуын сипаттайды?

 М-режим;//

 В-режим;//

+Д-режим;//

 аталғандардың барлығы//

***

         11.ЭХО-кардиография көмегімен нені анықтауға болады?

 Жүрек ақауларын;//

 Қақпақшалардағы вегетация ;//

перикард қуысындағы сұйықтық;//

 жүрек қуысындағы тромб;//

+барлығы.//

***

      12.Жүректің митральді ақауларында өңештің контрастирлеу әдісін қай проекцияда жасайды?

 Тік;//

+ Оң жақ қиғаш;//

 Сол жақ қиғаш;//

 Сол жақ бүйір;//

барлық аталғандар.//

***

     13. Митральді қақпақшаның қалыптыда көлемі қандай?

  1-2см2 //

+4-6см2//

 2-3см2//

 10см2//

  5см2/  /

***

     14.Аортальді клапан стенозының ең жиі себебін атаңыз

+атеросклероз;//

миксоматозды дегенерация;//

ревматизм;//

инфекционды эндокардит;//

 созылмалы вальвулит.//

***

   15. Атрио-вентрикулярлы қақпақша стенозында жүректің конфигурациясы қандай?

+митральді;//

  аортальді;//

  трапеция тәрізді;//

  шар тәрізді;//

  барлығы.//

***

    

16 .«Ақ типті» ақауға не жатады?

  Өкпе артериясы стенозы;//

 аорта коарктациясы//

+ашық аортальді ағыс;//

  тетрада Фалло;//

   аорта стенозы.//

***

     17.Аортальді қақпақша жетіспеушілігінде тура проекцияда сол жақ контуры бойынша қайсы доға ұлғаяды?

 3,4;//

 2,4;//

 2,3;//

+1,4;//

 1,2.//

***

       18. Митральді қақпақша жетіспеушілігі кезінде контрастирленген өңеш қай доға радиуысы бойынша өзгереді?

 3см;

 5см;

 6см;

+10см;

  дұрыс жауабы жоқ.

***

      19.Митральді стеноз кезінде М-режимі бойынша митральді қақпақшалар бағытының пішіні қалай өзгереді?

  М-тәрізді//

  О- тәрізді //

+П- тәрізді /

  W- тәрізді//

***

      20. Қандай әдістің көмегімен қақпақтар жетіспеушілігіндегі регургитация сатысын анықтауға болады?

 КТ//

 МРТ//

+ ЭХО-КГ допплерографиямен//

 Радионуклидті//

 Рентгенография//

***

21.Жедел коронарлы синдром кезінде сәулелі диагностиканың қайсысын қолданады?

рентгенография;//

+ УДЗ;//

КТ;//

МРТ;//

сцинтиграфия.//

***

22.Миокардтың ошақты зақымдалу кезінде сәулелі диагностиканың қайсысы көп мағлұмат береді?

  Рентгенография;//

  КТ;//

  МРТ;//

+ЭХО- кардиография//

  ЭКГ//

***

23. Қай патологияда жүректің шар тәрізді пішіні анықталады?

  митральді жетіспеушілік;//

  инфекциялық эндокардит;//

+түспелі перикардит;//

  миокард инфарктісі;//

  аортальді стеноз.//

***

24.  «Панцирлі жүрек» деп қай патологияда айтады

  түспелі перикардит;//

+жабысқақ перикардит;//

  инфекционды эндокардит;//

  аортальді стеноз;//

  жүректің комбинирленген ақауы//

***

25. Артериальді гипертензия синдромында жүректің қандай конфигурациясы анықталады?

   митральді//

+аортальді//

   трапеция тәрізді//

   шар тәрізді//

   барлығы//

***

26.  УДЗ – ң қайсы белгісі бойынша вазоренальді гипертензия анықталады ?

  бүйрек көлемінің ұлғаюы//

   ТЛЖ ұлғаюы//

  паренхимасының ұлғаюы//

+бүйрек қантамырларының тарылуы//

   барлығы//

***

27. дилатациялы кардиомиопатияның ЭхоКГ белгісі ?

  жүректің барлық камерасның дилатациясы//

  диффузды жиырылу бұзылысы //

  митральді регургитацияның болуы//

  трикуспидальді регургитация//

+ барлығы дұрыс//

***

28. Жедел инфаркттегі сцинтиграфияның оптимальді мерзімі?

+ ауру басталғаннан 24 сағаттан соң 

  ауру басталғаннан 7-15 сағаттан соң 

  ауру басталғаннан 2-7 тәуіліктен соң  

  10 тәуілік

  2 апта

***

29 Жедел «өкпелік» жүрек кезінде өкпе түбірінің ұлғаю себебі:

 веналардың ұлғаюы//

 өкпе артерияларының ұлғаюы //                                                                                     

+артерия мен веналардың ұлғаюы//

 қантамырлар кеңеюі болмайды//

 барлығы дұрыс//

***

30. Сол жақ қиғаш проекцияда ретрокардиальдық аймақтың тарылуы ненің ұлғаюына байланысты байқалады?

 жоғары өрлеуші аорта//

+сол жақ жүрекше//

 оң жақ жүрекше//

 оң жақ қарынша//

***

31. Оң жақ қарыншаның гипертрофиясының қай түрі өкпе гипертензиясымен сипатталмайды 

 артериялық ашық өзекте//

+өкпе артериясының стенозы//

 қарыншааралық перденің дефектісі//

 жүрекшеаралық перденің дефектісі//

***

32.Артериялық гипертензия кезінде өкпе түбінің кеңеюімен лимфа бездерінің ұлғаюының айырмашылығы

        сыртқы контурларының дөңгеленуі//

+сегменттік артериялардың кеңеюі//

полициклдік контурлар//

түбінің көлеңкесінің кеңеюі//

***

33. Оң жақ қиғаш орналасудағы реттростернальдық кеңістіктің ұлғаюы кездеседі 

 оң жақ қарыншада//

  оң жақ жүрекшеде//

+сол жақ қарыншада//

 сол жақ жүрекшеде//

***

34.Кіші қан айналым шеңберінде ерте веноздық іркілу қай кезде кездеседі

  аорта қуысының стенозы//

  митральды қақпақшаның жетіспеушілігі//

+митральды стеноз кезінде//

  аорта коарктациясы кезінде//

***

35.Контрасталған өңештің оң жақ қиғаш проекциясында үлкен доға радиусымен артқа және сол жақ қарыншаның систоласы кезінде артқа жылжыған. Бұл симптом қай кезде кездеседі

   аорта қуысының стенозы//

   митральды стеноз кезінде//

 +митральды жетіспеушілік кезінде //

   аорта қақпақшаның жетіспеушлігі//

***

36. Тік проекция кезінде жүректің сол жақ шекарасы қалыпты жағдайда орналасады

+ бұғана ортаңғы сызығынан 1см шке қарай//

  бұғана ортаңғы сызығынан 1см сыртқа қарай//

  бұғана ортаңғы сызығы деңгейінде//

  парастернальды сызық бойында//

***

37.Кіші қан айналым шеңберінің артериялық гипертензиясы кезінде жанама симптом болып табылады

 Сол қарыншаның гипертрофиясы/

 Оң қарыншаның гипертрофиясы//

 гемосидероз//

+бөлікше аралық ісіну//

***

38. «Өкпелік» жүрек қай аурудың асқынуы болып табылады.

        гипертониялық ауру

 гипертиреоз//

 миокардит//

+ созылмалы обструктивтік бронхит//

***

39.Оң жақ өкпе түбірі артериясының өлшемінің  (тік проекция) 15 мм –ден жоғары болуы сәйкес келеді.... 

түбірдің фиброзды өзгеруі. //

қалыпты//

өкпенің венозномды іркілуі. венозному застою в легких//

    + өкпенің артериальді гипертензиясы. //

***

40. Өкпе тамырының қосылу суреті қай жүрек ақауына сайкес келеді. 

 митральды қақпақша жетіспеушілігі. //

    + өкпе артериясының стенозы. //

қарыншааралық перденің  ақауы. //

 ашық артериальді өзек//

***

41. Жүректің сол жақ  пішінінде екінші доғаның ойысуы байқалады:

 жүрекшеаралық перденің ақауы. //

 ашық артериальды өзек //

 митральды қақпақ жетіспеушілігі. //

     + өкпе артериясының инфундибулярды стеноза.

***

  1.  Кіші қан айналым шеңберінің артериальды гипертензиясы қайсысына тән.

өкпе артерия стенозына. //

аорта коарктациясы//

өкпе артериясы тромбоэмболиясы. //

    + митральды стенозы//

***

43.Оң жүрекше қалыпты жағдайда жиек түзуші болып байқалады.

  тік проекцияда//

+ оң жақ қиғаш проекциясы//

  сол жақ қиғаш проекциясы//

  сол жақ бүйір проекциясы//

***

44. Жүрек сол жақ жиегінің екінші доғасының ісінуі (тік проекцияда) қайсысына тән.

  өкпе артериясының инфундибулярды стенозы.//

+ митральді стенозы//

   аорта өзегінің стенозы.//

   аорта коарктациясы//

***

45. Перикардтың қуысында сұйықтықтың мөлшерін анықтау үшін ең ақпараттық әдіс болып табылады:  

 рентгеноскопия//

 рентгенография//

+ультрадыбыстық зерттеу//

 КТ//

 МРТ//

***

46. Аорта ауызының стенозы кезінде орын алады:

 аортаның барлық сегменттерінің диффузды кеңеюі /

аортаның ұзаруы //

+шығыс аортаның локальді кеңеюі/

аортаның «гипоплазиясы» //

***

47.Сол жақ жүрекшенің үлкеюі қосарланып жүреді:

 аорта коарктациясы //

 фалло триадасы //

+митральді стеноз //

 аорта аневризмасы //

***

48. Атеросклероз кезінде аорта қабырғасы кальцинациясын анықтау үшін ең ақпаратты әдіс болып табылады/

 радионуклеидтік диагностика //

+компьютерлік томография //

 рентгенография//

 өңешті контрастілеу рентгеноскопиясы//

***

49. Аорта қақпақшасының жетіспеушілігі кезінде орын алады:/

+барлық аорта сегменттерінің диффуздық кеңеюі//

  аортаның ұзаруы//

 өрлеуші аортаның жергілікті кеңеюі//

 аортаның «гипоплазиясы»//

***

50.Аортаның өрлеуші бөлімінің аневризмасы тік рентгенографияда келесі көрініс береді

  кеуде қуысының оң жағында//

+кеуде қуысының сол жағында//

 кеуде қуысының оң жақ және сол жағында/

 іш қуысында //

***

51. Оң жақ жүрекшенің гипертрофиясының анықталады. 

аорта қақпақшасының жетіспеушілігі//

аорта стенозы//

оң жақ атрио-вентрикулярлық тесіктің стенозы//

    +сол жақ атрио-вентрикулярлық тесіктің стенозы   //

***

52.Кіші қан айналым шеңберіне қанның қиын келуі сипатталады

    +венозды іркіліспен//

гиперволемиямен//

гиповолемиямен//

қалыпты өкпелік қанның келуімен//

***

53.Оң жақ жүрекшенің ұлғаюы кездесетін жағдай

 аорта қуысының стенозы//

      +оң жақ атрио-вентрикулярлық тесіктің стенозы//

 аорта қақпақшасының жетспеушілігі//

 қарыншааралық перденің дефектісі//

***

54.Оң жақ атриовазальдық бұрыштың қалыпты жағдайда орналасуы

сол жақ қарынша және оң жақ жүрекше//

оң жақ қарынша және сол жақ жүрекше//

   + аортаның кіреберісі және оң жақ жүрекше //

оң жақ қарынша және оң жақ жүрекше //

***

55. Перикардтың қуысында анэхогенді қуыстың пайда болуы қай ауруға тән

        + шығыңқы перикардит//

           жабысқақ перикардит//

           миокардит//

           эндокардит//

***

56. ЭХО-КГ да бактерияльды эндокардитке тән белгі

         П-тәрізді митральды қақпақшаның қимылы//

         М –тәрізді митральды қақпақшаның қимылы//

     +  Қақпақшалардың вегетациясы

         Қақпақша жармақтарының кальцинаттары

***

57. Тік проекциядағы 3 доғаның сол жақ контуры сәйкес келеді...

        сол жақ қарыншаға //

      +сол жақ жүрекшенің құлақшасына//

        оң жақ қарыншасына //

        оң жақ жүрекшесіне//

***

58.Өкпедегі қан тамырлар бейнесінің бірігуі жүректің қандай ақауына тән 

 митральды қақпақшасының жетіспеушілігіне//

+өкпе артериясының стенозына//

 қарыншааралық перденің дефектісіне//

 ашық артериялық өзек//

***

59. Жүрек сол жақ жиегінің екінші доғасының ісінуі (тік проекцияда) қайсысына тән.

  өкпе артериясының инфундибулярды стенозы.//

+ митральді стенозы//

   аорта өзегінің стенозы.//

   аорта коарктациясы//

***

60.Дилатациялық кардиомиопатияның ЭхоКГдағы белгілері ?

   жүректің барлық камераларының дилатациясы//

   жиырылудың диффузды бұзылыстары //

   митральды регургитация белгілері//

   трикуспидальды регургитация//

 + барлығы дұрыс//
1. Уявлення про еволюцію первісної людини
2. Гречневая крупа отличается высокими питательными свойствами и хорошими вкусовыми качествами легкой усваи
3. Артериальная гипертензия состояние при котором систолическое АД составляет 140 мм рт
4. Что такое символ веры краткое изложение истин православной веры 2
5. Понятие и принципы государственного устройства РФ
6. Тема- Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов
7. тематического наименования ферментов
8. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА- ИСТОКИ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ На протяжении всех десятилетий холодной войны между Запа
9. . Сразу же после заключения мирного соглашения с Османской империей 1700 г Россия вступила в Северную войну с
10. Дипломная работа- Детский травматизм и его профилактика
11. Совершенствование налогообложения в условиях инновационной модели экономического развития
12. Он много времени уделял взаимосвязи природы и общества
13. Низшая мифология кельтов
14. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
15. Число степеней свободы- механической системы называется количество независимых величин с помощью которы
16. Тези для коментування- Ми прагнемо цивілізованого виходу з політичної кризи який посилив би інс
17. Оптимизация этапа начальной подготовки юных тайбоксёров
18. и листогрызущими насекомыми Для защиты насаждений от дефолиантов используют систему мероприятий направл
19. Суть дела в том что философское мышление и религиозноесознание существует и взаимодействует в поле мирово
20. Названия цветов