Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

національнокультурного відродження кінець 18го ~ початок 20го ст

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

 1.  Коли первісна людина з’явилася на території сучасної України?

(близько 1 млн років тому)

 1.  Коли на території сучасної України з’явилася людина сучасного типу (неоантроп)?
 2.  ис. років тому)
 3.  У який час в історії української культури мала місце доба «національно-культурного відродження»?

(кінець 18-го – початок 20-го ст..)

 1.  На якому етапі розвитку культури первісного суспільства не території теперішньої України замість первісного стада виникає більш досконала форма організації людей - рід?
 2.  На якому етапі розвитку культури первісного суспільства не території теперішньої України було доместифіковано собаку?
 3.  На якому етапі розвитку культури первісного суспільства не території теперішньої України з’являються примітивні форми землеробства і скотарства?

(палеоліту – мезоліту – неоліту)

Про кого з великих київських князів йдеться в уривку з відомого історичного джерела:

 1.  «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

(Ярослав Мудрий)

 1.  «Отак, коли він у дні свої жив і землю свою пас правдою, мужністю і розмислом, навідав його Всевишній, глянуло на нього всемилостиве око благого Бога, і возсіяв розум у серці його. І осяг він суєту ідольської облуди і потребу знайти єдиного Бога, який сотворив усю тварь, видиму і невидиму. А що чув він завжди про благовірні землі грецькі, христолюбиві і сильні вірою, як вони єдиного Бога в Трійці почитають і йому поклоняються, як у них діються сили і чудеса і знамення, як церкви людьми повняться, як усі городи благовір'ям кріпляться, як усі люди щиро моляться, перед Богом схиляючись, то, се чуючи, зажадав він серцем, загорівся духом, щоб і собі стати християнином і землю свою до християнства навернути. Що й сталося.»

(Володимир Великий)

 1.  «…У походах він ходив легко, як пардус, і багато воював. Не возив він за собою ні воза, ні казанів, не варив м’яса, а тонко нарізавши конину, або звірину, або воловину, підсмажував на вогні і так їв…»

(Святослав Ігорович)

Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.

 1.  «Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... – то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їх – Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»

(«Повість минулих літ»)

 1.   «Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»

( «Києво-Печерський патерик»)

 1.   «... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»

(«Повчання дітям» Володимира Мономаха)

 1.  «Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»

(«Слово о полку Ігоревім»)

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

 1.  Комплекс спадкової земельної власності (землі, будівлі, інвентар) та пов’язаних із ним прав на феодально залежних селян.

(«Вотчина»)

 1.  Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж..

(«Фільварок»)

 1.  Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького

(«Паланка»)

 1.  Орган міського самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом.

(«Магістрат» )

Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхньої біографії.

 1.  Основоположник нової української літератури, актор і режисер, автор п’єси «Наталка-Полтавка».

(І.П. Котляревський)

 1.  Автор першого класичного роману у новій українській літературі.

(П. Куліш)

 1.  Перший ректор Київського університету Св. Володимира, автор праці «Основи ботаніки», віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім».

(М. Максимович)

 1.  Професор Київського університету, автор праць «Богдан Хмельницький», «Мазепа», «Останні роки Речі Посполитої».

(М. Костомаров)

 1.  Член Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць «Вольности запорожских козаков», «История запорожских козаков».

(Д. Яворницький)

 1.  Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної «Історії України-Руси», праць «Очерки истории украинского народа», «Ілюстрованої історії України».

(М. Грушевський)

 1.  У якому архітектурному стилі збудовано в ХІ ст. Спасо-Преображенський собор у Чернігові?

(візантійський)

 1.  У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

(бароковий)

 1.  У якому архітектурному стилі збудовано Латинський кафедральний собор у Львові?

(готичному)

 1.  Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

(фактично втратив свою чинність Емський указ)

 1.  Яку пам’ятку дохристиянську культури  знайдено у річці, що протікає поблизу села Личківці коло Гусятина (на території теперішньої Тернопільської області) у 1848 році.?

(Збручанський (Збруцький) ідол)

 1.  У роки Великої Вітчизняної війни українськими вченими було розроблено технологію

(автоматичного електрозварювання корпусів танків)

 1.  Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України.

(2– скіфи; 4– гуни ; 1– кіммерійці; 3– сармати)

 1.  Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові матеріальної культури.

(1– виникнення ремесла; 2 – виникнення мануфактури; 3– промисловий переворот; 4– виникнення фабрик)

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

 1.  Можливість соціальних груп висловлювати різні позиції, погляди через своїх представників у політичних і громадських організаціях.
 2.  Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб.
 3.  Ідеологія т. зв. світового громадянства, яка проповідує байдуже ставлення до батьківщини, до свого народу, його національної культури заради створення «світової держави», встановлення «світового громадянства».

(Плюралізм; Волюнтаризм; Космополітизм)

 1.  Коли було засновано Харківський університет?

(1805р.)

 1.  Коли було засновано Київський університет ім. Святого Володимира?

(1834р.)

 1.  Коли було засновано Новоросійський університет в Одесі?

(1865р.)

 1.  Коли було засновано поновлено роботу Львівського університету?

(1817р.)

 1.  Коли було засновано Чернівецький університет?

(1875р.)

Яка організація в своїх документах задекларувала такі засадничі ідеї своєї діяльності:

 1.  «... політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ... при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ... правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
 2.  Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали

("Москвофіли"; Кирило-Мефодіївське братство)

 1.  Установіть відповідність між іменами митців та сферами їхньої творчості.

О. Білаш, П. Майборода

(пісенна та хорова музика; театр та кіно; оперний спів; поезія)

 1.  Установіть відповідність між іменами митців та сферами їхньої творчості.

Н. Ужвій, А. Роговцева

(пісенна та хорова музика; театр та кіно; оперний спів; поезія)

 1.  Установіть відповідність між іменами митців та сферами їхньої творчості.

Є. Мірошниченко, А. Coлов'яненко

(пісенна та хорова музика; театр та кіно; оперний спів; поезія)

 1.  Установіть відповідність між іменами митців та сферами їхньої творчості.

Б. Олійник, І. Драч

(пісенна та хорова музика; театр та кіно; оперний спів; поезія)

 1.  Кого з українських митців (або митців українського походження) мав на увазі П. Пікассо, коли говорив: "Якби в нас був такий художник, ми б змусили про нього говорити весь світ!".

(О.Архипенка; К.Білокур; О.Довженка, К. Малевича)

 1.  Хто з названих нижче українських митців (або митців українського походження) є родоначальником модернізму у мистецтві скульптури?

(О.Архипенко; К.Білокур; О.Довженко; К. Малевич)

 1.  Хто з названих нижче українських митців (або митців українського походження) є родоначальником такої модерністської течії в живописі як суперматизм?

(О.Архипенко; К.Білокур; О.Довженко; К. Малевич)

 1.  Хто з названих нижче українських митців (або митців українського походження) є всесвітньо визнаним кінорежисером, чий фільм "Земля" визнано серед 100 найкращих кінофільмів усіх часів.

(О.Архипенко; К.Білокур; О.Довженко; К. Малевич)

 1.  Яка визначна пам'ятка первісної культури знаходиться на території Запорізької області?
 2.  Залишки якого давньогрецького міста-колонії знаходяться поблизу
 3.  Пам’ятки якої культури було відкрито В. Хвойкою у 1896 р.?

(залишки давньогрецького міста Тіра; Кам'яна могила; поселення Трипільської культури)

 1.  Артефакти культури якого кочового народу було знайдено в кургані Солоха поблизу м. Нікополя?

(сарматської; скіфської; кіммерійської)

 1.  Хто з українських поетес є автором першої в історії української літератури епічної поеми "Маруся Чурай"?
 2.  Хто з українських поетес є автором драми-феєрії "Лісова пісня"?

(О.Пчілка; Л.Українка; Л.Костенко)

 1.  Де знаходиться одне з "семи див України" - Національний дендрологічний парк "Софіївка"?
 2.  Де знаходиться одне з "семи див України" – фортеця «Кам’янець»?
 3.  Де знаходиться одне з "семи див України" – Києво-Печерська лавра?
 4.  Де знаходиться одне з "семи див України" – Софійський собор?
 5.  Де знаходиться одне з "семи див України" – залишки античного міста Херсонеса Таврійського?
 6.  Де знаходиться одне з "семи див України" – історико-культурний заповідник «Хортиця»?
 7.  Де знаходиться одне з "семи див України" – Хотинська фортеця?

(на Буковині; у Києві; у Білій Церкві; в Умані; поблизу Севастополя; у Львові; у Кам’янець-Подільскому;)

 1.  Де було створено першу в континентальній Європі електронну обчислювальну машину?
 2.  Де було створено першу в Російській імперії і другу в світі мікробіологічну станцію?
 3.  Де було споруджено у 30-ті роки 20-го століття найпотужнішу на той час в Європі гідроелектростанцію?

(у Запоріжжі; в Одесі; у Києві)

 1.  Хто був першим професором філософії в першому зі створених на території теперішньої України університетів?
 2.  Хто з відомих діячів української культури був главою «Вченої дружини» Петра I?

(Й. Б. Шад; Ф. Прокопович; П. Юркевич)

 1.  Хто з  видатних російських поетів проїздив свого часу територією теперішньої Запорізької області (чистини колишньої Катеринославської губернії) під час свого подорожу на південь?
 2.  Хто з видатних російських поетів є автором вірша «На смерть Шевченко»?

(О.Пушкін; М.Лермонтов; М.Некрасов)

 1.  Яка з зазначених нижче писемних пам'яток є найдавнішим на Русі кодексом законів?
 2.  Яка з зазначених нижче писемних пам'яток є першим оригінальним твором києворуської літератури?
 3.  К називається відомий твір києворуської літератури, автор якого намагався консолідувати послаблену міжусобними чварами Русь безпосередньо перед монголо-татарською навалою?

("Слово о полку Ігоревім"; "Руська правда"; "Слово про закон і благодать")

 1.  Як називалися перші карбовані гроші Київської Русі?

(гривня; ногата; злотник)

 1.  Як називається систему знаків, яку використовували люди, що мешкали більш як 3 тис. років тому на території теперішньої Запорізької області (у поселені, відомому під назвою «Кам’яна могила)?
 2.  Як називається система графічних знаків, яку використовували східнослов’янські племена на письмі у дохристиянську епоху?
 3.  Як називається призначена для письма система графічних знаків, до створення та поширення якої причетні слов’янські просвітителі Кирило та Мефодій?

(піктографічне письмо; глаголиця; кирилиця)

 1.  Хто з художників є автором картини "Козаки пишуть листа турецькому султану"?
 2.  Хто з художників є автором картини "Вечір на Україні"?
 3.  Хто з художників є автором картини «Сутичка запорожців з татарами»?

(Архип  Куїнжі, Ілля Рєпін; Сергій Васильківський)

 1.  Чиє ім'я носить Концертний зал Запорізької обласної філармонії?
 2.  Чиє ім'я наразі носить розташований у м Запоріжжі Академічний український музично-драматичний театр?
 3.  Чиє ім’я носить Запорізьке музичне училище?

(П.І. Майбороди; В. Магара; М.Глінки)

 1.  Коли Організацією об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) було прийнято «Конвенцію про охорону світового культурного спадку»?
 2.  Коли рішенням Конференції ЮНЕСКО до переліку Всесвітньої культурної спадщини було включено вісім дерев’яних церков в українських Карпатах?
 3.  Коли рішенням Конференції ЮНЕСКО до переліку Всесвітньої культурної спадщини було включено залишки античного міста Херсонеса Таврійського?
 4.  Коли рішенням Конференції ЮНЕСКО до переліку Всесвітньої культурної спадщини було включено колишню резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях?

(2013 р.; 2011 р.; 1972; 2010 р.)

 1.  Коли було засновано м. Запоріжжя (колишня назва – Олександрівськ)?
 2.  Коли було запущено в експлуатацію перший агрегат Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогес ім.В.І. Леніна)?
 3.  У якому році розроблений під керівництвом проект забудови 6-го виселка м. Запоріжжя (т.зв. «соцмістечка») вперше було відзначено нагородами Всествітньої виставки?

(1770 р.; 1937 р.; 1932 р.)

 1.  Чи відоме Вам місце й обставини загибелі великого київського князя Святослава Ігоревича?

(біля Дніпровських порогів під час повернення з походу; під час облоги Царьграда; на полюванні в лісах під Києвом)

 1.  Хто поновив у 1720 р. Київську метрополію української православної церкви?
 2.  Хто був останнім гетьманом України?
 3.  Хто був автором тексту першої української конституції?

(П.Полуботок; Конашевич Сагайдачний; К. Розумовський)

 1.  Де поховано останнього кошового отамана останньої – Задунайської - січі генерал-майора Осипа Гладкого?
 2.  Де поховано видатного українського вченого й літератора І.Я.Франка?
 3.  Де поховано видатного українського поета й художника Т.Г.Шевченка?

(У Львові на Личаківському цвинтарі; У Каневі на Чернечій горі; У Запоріжжі навпроти 2-го навчального корпусу ЗНУ)

 1.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Петро Могила?
 2.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Сергій Параджанов?
 3.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Микола Церетелєв?
 4.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Й.Б. Шад?
 5.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Вікентій Хвойка?
 6.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як Василь Капніст?
 7.  Ким був за своїм етнічним походженням такий видатний діяч української культури як В.І. Вернадський?

(росіянин; молдаванин; чех; німець; грузин; вірмен; грек)


Додатки

Киммерийцы, скифы сарматы и гунны на территории Украины

Киммерийцы - древнейший народ украинской истории, который был южным соседом праславян в X-VII вв. до н. э Киммерийцы жили в южноукраинских степях от Дона до Дуная. Их окончательное происхождение не выяснено. Киммерийский народ состоял из племен, объединенных в союзы во главе с царями-вождями. Войско киммерийцев формировалось из отрядов всадников, которые были хорошо вооружены. Эти племена занимались скотоводством, в котором ведущее место занимало коневодство. Широкое развитие в киммерийцев приобрело искусство, которое носило прикладной характер. На каменных изделиях высекались изображения разнообразной военной амуниции. По языку киммерийцы, вероятно, были иранцами. Развитие их общества был остановлен нашествием скифов.

Скифы - один из древнейших народов Древнего мира. Они появились на территории Украины в первой половине VII в. до н. н.э., придя с востока, из степей между Каспием, Уралом и Кавказом. В конце VII в. до н. э скифы окончательно покорили местные племена, завершив политическое формирование Скифии.

О жизни скифов, их быт, обычаи, религию, общественный строй, внешний вид подробно рассказывает греческий историк и географ Геродот в своей работе «История». Его рассказы подтверждаются археологическими исследованиями скифских памятников. Ядро Скифии составляли племена царских скифов и скифов-кочевников, которые господствовали над всеми другими племенами. Вблизи древнегреческого города Ольвия жили каллипиды или еллиноскифы. Далее на север жили скифы-пахари, к востоку от них - скифы-земледельцы. Последние два народа, считают исследователи, не были этническими скифами, а принадлежали к праславянских, попавших под скифское влияние. Северо-причерноморская Скифия достигла своего расцвета в IV в. до н. н.э., во времена правления царя Атея, который вел частые войны за контроль над причерноморскими землями. Ударной силой скифского войска была конница. Воин-скиф был одет преимущественно в панцирь, имел боевой пояс и щит, а его голову защищал шлем. Арсенал скифского оружия состоял из небольшого сложного лука, копья, дротиков, топоров, кинжалов, коротких мечей.

Лесостепные племена скифов занимались пахотным земледелием, у них развивалось скотоводство, садоводство, различные промыслы и ремесла. О социальном расслоении скифского общества красноречиво свидетельствуют многочисленные захоронения скифских властителей в виде курганов, в которых найдены уникальные изделия из золота и серебра. Скифская религия была политеистической. Все боги изображались в виде человека. В изобразительном искусстве скифов преобладал звериный стиль (образы коня, оленя и др.).

Итак, в своем развитии скифское общество достигло стадии перехода от варварства к цивилизации. На рубеже IV-III вв. до н. э начался упадок этого могущественного государства и на большей ее территории появились новые кочевые племена.

Сарматы - Сформировались в заволжских степях на рубеже III-II вв. до н. э, волнами двигались на запад в поисках новых территорий, новых пастбищ. Античные авторы в своих произведениях подчеркивали агрессивность и воинственность сарматов. Под конец II в. до н. н.э. начинается массовое переселение сарматских племен на территорию Северного Причерноморья, а уже на рубеже нашей эры они осваивают степи между Доном и Днепром, проникая вплоть до Южного Буга и Дуная. Постоянные сарматские набеги и требования платить дань обусловили переселение раннеславянского населения Среднего Поднепровья на новые территории.

Апогея развития сарматское общество достигло в I в. н. э Хозяйство сарматов носило характер предшественников, а общество находилось на переходном этапе от родоплеменных до раннеклассовых отношений. Сарматы были более умелыми, чем скифы в военном деле, использовали более совершенное оружие. Со временем часть сарматского населения была ассимилирована местными славянскими племенами.

Гуни на території України

Найпершу звістку про гунів, що жили між аланами і бастармами (останні мешкали в Карпатах), ми дістаємо від давньогрецького географа Птолемея, який жив у II ст. На своїй мапі Птолемей помістив їх в околиці Дніпра. Інший ґеоґраф II ст. (т. зв. Діонісій Періеґета) поміщає “Уннів” (Ού̃ννοι) на західному березі Каспійського моря. Вірменські письменники знають гунів під іменем “Гунк”.

Михайло Грушевський пише, що “найповніші вісті про Гунів з’являються тільки після їхнього нападу на Ґотів: письменники уміщують тоді Гунів уже недалеко Дону, на північнім сході і просто на сході від нього. Десь коло 370 p. Гуни знищили Алянів, що сиділи коло Меотиди і на лівім боці Дону, силу їх вирізали, інших прилучили до себе і зі збільшеними силами кинулись на Остоґотів”.

В останніх сучасних дослідженнях (особливо, в англомовних) впевнено заявляють, що намагання знайти етнічні і географічні корені гунів залишаються безплідними.

Поки що вважалося, що це тюрко-монголо-фіно-угорсько-єнісейсько-тунгусько-кавказько-іранська суміш народів центрально-азійського походження, яка якось пов'язана з кочовою імперією Хунну (Xiongnu) і проти якої китайці збудували Велику Китайську стіну. Буцімто гуни є залишками Хунну, яких було розгромлено імперією Хань і витіснено на захід.

З тих пір, як французький вчений Жозеф де Гуінь (Joseph de Guignes) у 18 столітті ототожнив гунів з Хунну, гунів розглядали (і тепер часто розглядають) лише як азійських нащадків.

Але цьому немає твердих обґрунтувань, так само, як і тому, що гуни з’явилися зразу ж після того, як зникла Хунну. І навіть якщо це так, до імперії гунів входили найрізноманітніші народи зі своїми культурами. Але всі вони були під тоталітарним управлінням однієї аристократії. Припускається, що мовою гунів була тюркська мова, але існують також свідчення, що вказують на використання германських мов, які були рідними на тих землях, що завойовували гуни.

Цікаво, що за 150-літній проміжок часу, який минув відколи гуни покинули Китай і прибули в Європу, немає жодних записів і згадок того, що з ними за цей час відбулося. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition (2001-05) так і каже, що походження гунів – справжня таємниця. Енциклопедія пише, що етнологічна якість гунів невідома, але повторює традиційні уявлення істориків про гунів: це кочовий і скотарський народ, який географічно походить з Центральної Азії, а в Європі з’являється в IV столітті і створює там могутню військову імперію. При цьому зауважує, що гунів безпідставно пов’язувати з мадярами та тюрками.


Диплом на заказ


1. Ряды динамики их виды
2. вентрльное расположены краниальне экспираторы ~ краниовентралное расположены каудальнее
3. ХОРОШО И ОТЛИЧНО
4. Усилители- конструкция и эксплуатация
5. UNION с 4 по 11 января 2014 года приглашает Вас и Ваших детей провести вместе с нами замечательные новогодние кани
6. Примат и соборность в православном понимании.html
7. История Аргентины
8. Введение Актуальность исследования
9.  Основные задачи и функции налоговых органов Налоговыми органами является федеральная налоговая служба
10. Что это за странная книжечка ' спросят люди не знакомые с Лисси Муссой и ее Волшебной Игрой ОК'сЮМОРон и
11. Порядок исчисления налога на игорный бизнес
12. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків ~
13. Вариант 5 В результате проведения мероприятий по повышению безопасности технологических процессов и произ
14. вступила на путь буржуазного развития рост капитализма наблюдался во всех областях экономики
15. темам курса Основы предпринимательской деятельности для студентов заочного отделения Тема 1
16. членов интеграции к ранее созданному международному экономическому объединению ЕврАзЭС3на базе которого и
17. Раднаргоспи ~ це А органи управління на які покладалася координація промислової кооперації підприємств
18. Магний
19. Тема- Самосознание личности и Яконцепция Вопросы для обсуждения- Понятие самосознания
20. Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и каждого, занимающегося каким-либо делом