Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ldquo;ЕЛЕКТРИЧНЕ ОС

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

І ОПРОМІНЕННЯ”

2012


Укладач

Таранішин В.Г.,  викладач Глухівського коледжу

ім. С.А. Ковпака

Шелест А.П., викладач Таращанського агротехнічного коледжу;

Кушней Н.Д., викладач Стрийського коледжу Львівського НАУ

Рецензенти:

Шкаровський О.В., викладач Таращанського агротехнічного коледжу;

Подбуцька В.П., викладач Прилуцького агротехнічного коледжу;

КрисакІ.М., Кухарик І.Б., викладачі Борщівського агротехнічного коледжу;

Ковальов В.О., викладач ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”;

Подсвєтов В.В., викладач ВСП “Тальянківський коледж Уманського НУС”;

Манжара В.М., викладач Глухівського коледжу

ім. С.А.Ковпака Сумського НАУ;

Єременок П.М., викладач ВП НУБіП України “Немішаївський  агротехнічний коледж”

Нікітіна О.В., викладач ВСП “Мелітопольський коледж Таврійського  ДАТУ”

Редактор

Салмай Н.М.

Відповідальний за випуск

Гач М.Г.


1. Енергія фотона визначається по формулі

+W=h υ

W=P t

W=U I t

W=Ф t

Л[1],  с. 5

2. Енергія фотона, який знаходиться у вакуумі, змінюється пропорційно:

Частоті електромагнітних коливань і довжині хвилі

Довжині хвилі

+Частоті електромагнітних коливань

Квадрату швидкості поширення електромагнітних коливань

Л[1],  с.5

3. В яких одиницях вимірюється енергія фотона?

+ Дж

Дж∙с

Л[1], с.9

4. Зразковий приймач для світлової дії:

Вимірювальний пристрій

Шкіра людини

        + Око людини

 листок рослини

Л[1], с.12

5. Яку довжину хвилі мають випромінювання, що відносяться до  оптичної зони спектра?

λ=1 – 380 нм

λ= 380–760 нм

λ=760–1·106нм

+ λ=1 – 1·106нм

Л[1], с.6

6. Зона В (довжина хвиліλ= 280–315 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води і повітря

Для  люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів

+Для опромінення молодняку тварин і птиці

 Всі перелічені відповіді вірні

Л[1], с.6

7. Зона А (довжина хвиліλ=315–380 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води і повітря

+Для  люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного  стану продуктів

Для опромінення молодняку тварин і птиці

 Всі перелічені відповіді вірні

Л[1], с.6

8. Зона С (довжина хвиліλ= 100–280 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

+Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води, сільськогосподарських продуктів і повітря

Для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного  стану продуктів

Для опромінення молодняку тварин і птиці

 Всі перелічені відповіді вірні

Л[1],  с.6

9. В яких одиницях вимірюється світловий потік?

Канделах

Бактах

Вітах

+ Люменах

Л[1], с.13

10. Яке випромінювання використовується для створення нормованої освітленості, здійснення реакції фотосинтезу, регулювання біологічних ритмів тварин і птиці?

Ультрафіолетове

+ Видиме

Радіохвилі

Космічні промені

Л[1],с.6

11. Інфрачервоне випромінювання у сільському господарстві застосовується:

+Для обігріву молодняку тварин і птиці, сушіння сільськогосподарської продукції, пастеризації молока, соків та інших продуктів, опалення приміщень

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, знезараження приміщень, води і повітря

Для знезараження приміщень, води і повітря, сушіння сільськогосподарської продукції, пастеризації молока, соків та іншої продукції

Правильної відповіді немає

Л[1],с.6

12. В яких одиницях вимірюється освітленість?

Бактах

+Люксах

Люменах

Канделах

Л[1], с.11

13. В яких одиницях вимірюється вітальний потік?

+Вітах

Фітах

Бактах

Правильної відповіді немає

Л[1],   с.13

14. В яких одиницях вимірюється фотосинтезна опроміненість?

фіт/с.р.

фіт

лк

+ фіт/м2

Л[1], с.13

15. Економічність джерел оптичного випромінювання оцінюють за величиною:

+Світлової віддачі

Яскравістю

Освітленістю

Фотосинтезом

Л[1],  с.11

16.  Електротехнічні характеристики ламп:

1) рід і частота струму

2) світлова віддача, термін служби

3) світловий потік, кольоровість випромінювання

4) +номінальна напруга, потужність

Л-1, с. 24

17. Світлотехнічні характеристики ламп:

1) номінальна напруга, потужність

2) світлова віддача, термін служби

3) +світловий потік, кольоровість випромінювання

4) рід і частота струму

Л-1, с. 24

18. Експлуатаційні характеристики ламп:

1) світловий потік, кольоровість випромінювання

2) номінальна напруга, потужність

3) +світлова віддача, термін служби

4) рід і частота струму

Л-1, с. 24

19. Для вимірювання освітленості на робочій поверхні застосовують:

Ватметри

+Люксметри

Фітофотометри

Болометри

Л[1],с.18

20. Які параметри ламп розжарювання зростають при збільшенні на них напруги?

Потужність, світловий потік, термін служби

Світловіддача, термін служби, світловий потік

+Потужність, світловий потік

Усі відповіді правильні

Л[4], с.67

21. Що відбудеться зі світловим потоком лампи розжарювання при зниженні напруги мережі, в яку вона ввімкнена?

Не зміниться

Збільшиться

+ Зменшиться

Правильної відповіді немає

Л[4], с.67

22.До поверхонь, що мають направлене відбиття, відносяться:

Збільшувальне скло

Гіпс, клейова фарба

+ Полірований метал, дзеркальне скло

Скло, вода

Л[1],  с.16

23. Недоліки ламп розжарювання:

+ Всі відповіді вірні

Низька світлова віддача, малий термін служби

Незадовільний спектральний склад випромінювання

Надмірна яскравість

Л[1], с.25

24. Переваги ламп розжарювання:

Висока вартість

Простота в експлуатації, високий коефіцієнт корисної дії

+Незалежність світлотехнічних і електротехнічних параметрів від навколишнього середовища, низька вартість, простота в експлуатації, надійність у роботі

Висока світлова віддача

Л[1],с.25

25. До поверхонь, що мають розсіяне відбиття, відносяться:

+Гіпс, клейова фарба

Скло, вода

Полірований метал, дзеркальне скло

Неполірований метал

Л[1],с.17

26. Принцип дії термоелектричних приймачів грунтується на:

Безпосередньому перетворенні енергії випромінювання в хімічну

Безпосередньому перетворенні енергії випромінювання в електричну

+ Виникненні термоелектрорушійної сили при нагріванні спаю різнорідних металів або напівпровідників

 Зміні залежного від температури опору провідника

Л[1],  с.17, 19

27. Переваги люмінесцентних газорозрядних ламп перед лампами розжарювання:

Менша вартість, більша надійність в роботі

Менші пульсації світла, більший світловий потік

+ Створення потрібної кольоропередачі, більша світловіддача, значно менша яскравість, більший термін служби

Всі відповіді вірні

Л[1],  с.30

28. Недоліки люмінесцентних ламп в порівняні з лампами розжарювання:

+ Більша вартість, може виникнути стробоскопічний ефект, складність вмикання в електромережу, невелика одинична потужність.

Менші пульсації світлового потоку

При освітлені ними не може виникати стробоскопічний ефект

Створення необхідної кольоропередачі, більша світловіддача, більший термін служби, значно менша яскравість

Л[1], с.30

29. В якому елементі схеми вмикання люмінесцентної лампи виникає тліючий розряд?

Лампі

Дроселі

Конденсаторі

+Стартері

Л[1], с.32, Л[4], с.85


30. Переваги кварцевих галогенних ламп перед звичайними лампами розжарювання:

Висока щільність випромінювання, відносно малі габарити, можливість плавного регулювання потоку випромінювання шляхом зміни підведеної напруги

Здатність витримувати тривалі і великі перевантаження

Стабільність потоку випромінювання протягом строку служби

+ Всі відповіді правильні

Л[1], с.26

31.  Принцип дії фотоелектричних приймачів грунтується на:

Зміні опору провідника в залежності від температури

+Безпосередньому перетворенні енергії випромінювання в електричну

Виникненні термоелектрорушійної сили

Безпосередньому перетворенні енергії випромінювання в хімічну

Л[1],  с.18, 19

32. Який принцип дії ламп розжарювання?

Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парі ртуті в енергію УФ випромінювання

Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парах ртуті у видиме випромінювання

Перетворення електроенергії в тілі розжарювання в теплову енергію

+Перетворення теплової енергії в тілі розжарювання у видиме випромінювання

Л[1], с.23, 24

33.  Який принцип дії люмінесцентних освітлювальних ламп?

Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парі ртуті в енергію УФ випромінювання

+ Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парах ртуті в енергію УФ випромінювання, а УФ випромінювання за допомогою люмінофору перетворюється у видиме

Перетворення електроенергії в тілі розжарювання в теплову енергію

Перетворення теплової енергії в тілі розжарювання у видиме випромінювання

Л[1],  с.28, 29

34. Які функції виконує дросель у стартерних схемах?

Забезпечує достатній і безпечний струм для лампи в колі електродів

Створює імпульс підвищеної напруги для забезпечення утворення дугового розряду в лампі


Стабілізує дуговий розряд при номінальному для даної лампи струмі

+ Усі наведені відповіді

Л[1],с.32, 33

35. Стартер у схемах вмикання люмінесцентних ламп застосовують:

Створення імпульсу підвищеної напруги, для запалювання лампи

Стабілізує розряд при номінальному для лампи струмові

+Створення витримки часу для розігрівання електродів лампи

Правильної відповіді немає

Л[1],  с.32

36. Чому в стартері не виникає розряд, після того, як люмінесцентна лампа засвітилась?

+Величина напруги на стартері недостатня для виникнення тліючого розряду

Величина напруги на  стартері недостатня для виникнення дугового розряду

Тому, що електроди лампи розігріті

Усі відповіді неправильні

Л[1],  с.32

37.  Дуговий розряд характеризується:

Відсутністю помітного свічення

+Значною яскравістю свічення

Вираженим свіченням

 Ледь помітним свіченням

Л[1], с.28

38.  Яка з перелічених ламп вмикається в електромережу без ПРА?

ДРИ

ДНаТ

+ДРВЛ

ДРЛ

Л[1],  с.34

39.  Область застосування натрієвих ламп:

Приміщення суспільного і комунального призначення (клуби, школи, кінотеатри)

+Вулиці, майдани, стоянки техніки

Виробничі приміщення з темним кольором стелі і стін

Правильна відповідь відсутня

Л[1],    с.34, 35


40. Для стабілізації дугового розряду в газорозрядній лампі застосовують:

+Баластний пристрій

Регулятор напруги

Тиристорний перетворювач

Конденсатор

Л[1],  с.31

41. Яка з наведених ламп має світлову віддачу 130 лм/Вт і незадовільну кольоропередачу?

+ДНаТ

ДКсТ

ДРЛФ

ДРТ

Л[1],  с .34

42. У лампах розжарювання з вольфрамовою ниткою практичний світловий ККД знаходиться в межах:

20-30%

+ 2-3%

15-20%

0,1-1,0%

Л[1],  с.24

43. Яка з наведених ламп використовується в рухомих опромінювальних установках?

ДРЛФ

ДРИ

+ДРТ

Всі

Л[1],  с.72, 73

44. Люмінофор в газорозрядних лампах використовується для:

Перетворення видимого випромінювання в УФ випромінювання

Перетворення УФ випромінювання в ІЧ випромінювання

+Перетворення УФ випромінювання у видиме випромінювання

 Поліпшення кольоропередачі

Л[1],  с.28, 29


45. Які з перелічених ламп доцільніше застосовувати для опромінення рослин?

Г 220-230-1000, Г 220-230-2000

ЛД30, ЛДЦ40

+ ДРЛФ 400-1

БК 220-230-200

Л[1],с.37

46. Що означає перша цифра в маркуванні стартерного пускорегулюючого апарату 1УБ8И 80/220-ПП для люмінесцентних ламп?

Вказує на напругу мережі

Вказує на величину струму

+ Вказує кількість одночасно приєднуваних до ПРА ламп

Вказує на споживану потужність

Л[1],  с.31

47. Для компенсації реактивної потужності в схемах вмикання газорозрядних ламп застосовують:

+ Конденсатор

Дросель

Стартер

 Активний опір

Л[1],  с.31, 32

48.  За способом установки світильники класифікуються на:

Залізничні, судові, шахтні, рудникові, загальнопромислові

+Підвісні, стельові, вбудовані, настінні, установлюються на підлозі

Пилонезахищені, пилозахищені, пилонепроникні, герметичні

Вибухобезпечні, електробезпечні

Л[1],  с.43

49.  За призначенням світильники класифікуються на:

+ Світильники для закритих приміщень, відкритих просторів, судові, сільськогосподарські, залізничні, рудникові та інші

Підвісні, стельові, вбудовані, настінні та інші

Пилонезахищені, пилозахищені, пилонепроникні, герметичні

Вибухобезпечні, електробезпечні

Л[1],  с.43


50.  За конструктивним виконанням залежно від ступеня захисту від шкідливих факторів навколишнього середовища світильники класифікуються на:

Судові, сільськогосподарські, залізничні, рудникові та інші

Підвісні, стельові, вбудовані, настінні та інші

+Пилонезахищені, пилозахищені, пилонепроникні, герметичні

Усі відповіді правильні

Л[1],  с.43

51. При проектуванні освітлювальних мереж на одну штепсельну розетку приймається потужність:

0,1 кВт

1,1 кВт

1,5 кВт

+ 0,6 кВт

Л[1], с.90

52. Який вид освітлення призначений для створення мінімальної освітленості, що зумовлює нормальні умови спостереження за тваринами в нічний час?

Робоче, технологічне

+Чергове

Аварійне

Аварійне, чергове

Л[1], с.45

53. Робоче або технологічне освітлення забезпечує:

Необхідний  нормований рівень освітленості приміщення

Ефективне здійснення виробничого процесу

Необхідні санітарно-гігієнічні умови праці персоналу

+Всі відповіді правильні

Л[1],  с.45

54.  Електричне освітлення приміщень поділяється на такі види:

Аварійне

Чергове

Робоче (або технологічне)

+Всі відповіді правильні

Л[1], с.45

55. Архітектурні особливості приміщень, розташування вікон, будівельних конструкцій  та технологічного обладнання враховують при розташуванні:

+ Світильників

Джерел світла

Прожекторів

Правильної відповіді немає

Л[1],  с.46

56. Які джерела випромінювання необхідно застосовувати для опромінення рослин:

+з високою фітовіддачею

інфрачервоні

ультрафіолетові

галогенні

Л[1],  с.36

57. Якими методами розраховується електричне освітлення допоміжних приміщень корівників, свинарників, пташників та інших будівель?

Точковим, питомої потужності

+За прямими нормативами, питомої потужності

Точковим, за прямими нормативами

Коефіцієнта використання світлового потоку, питомої потужності

Л[1],  с.47

58. У яких межах допускається відхилення фактичної освітленості від нормативної?

-10%+10%

+-10%+20%

-15%+25%

-20% +20%

Л[1], с.50

59. Як проявляється біологічна дія ультрафіолетового випромінювання на організм тварин?

Через створення теплового ефекту

+ Через фотохімічні реакції в шкіряному покриві, слизистих оболонках і органах зору

Через покращення зорових можливостей

Не впливає

Л[1],  с.69

60.  Чому при виконанні розрахунку електричного освітлення, як правило, фактична освітленість має відхилення від нормованої?

За світлорозподілом світильник вибраний неправильно

+Світловий потік вибраної стандартної лампи не дорівнює розрахунковому

За кривою сили світла світильник вибраний неправильно

Правильної відповіді в цьому переліку немає

Л[1],  с.50

61. З наведених типів ламп виберіть найефективнішу для зовнішнього освітлення:

+ДНаТ-400

ДРЛ-400

ДРЛФ-400

ДРТ-400

Л[1],  с.34-35

62. З наведених типів ламп виберіть найефективнішу для освітлення приміщення для утримання тварин?

Г220-230-200

+ЛБ-40

ЛЭ, ЛЭР

ДРТ-400

Л[1],  с.23–26,33–34

63. Під дією ультрафіолетових променів в організмі тварин синтезується:

+ Вітамін Д

Вітамін А

Вітамін В

Вітамін С

Л[1], с.69

64. Які параметри освітлювальної установки необхідно вибрати для виконання розрахунку?

Нормовану освітленість, вид і систему освітлення

Джерело світла

Тип світильника і їх розміщення

+Всі відповіді правильні

Л[1],  с.49, 50


65. В установках ультрафіолетового опромінювання тварин застосовуються такі типи ламп:

Г220-230-200

Э, ЛЭР, ДРТ

КГ-220-1000

ЛБ-40

Л[1],с.35, 71

66. Скільки відсотків від загальної кількості світильників виділяється на чергове освітлення у відгодівельниках ВРХ?

20%

5%

+10%

25%

Л[1], с.90

67. Яким вимогам повинен відповідати спектральний склад енергії випромінювання, що використовується для опромінення рослин у теплицях?

В основному мати інфрачервоне випромінювання

Переважно мати ультрафіолетове випромінювання

Містити ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання

+Містити випромінювання найсприятливіші для проходження фотосинтезного процесу і не мати випромінювання, які пригнічують рослини

Л[1], с.63

68. Яким вимогам повинна відповідати опромінювальна установка рослин?

Спектральний склад енергії випромінювання повинен бути найсприятливішим для здійснення процесу фотосинтезу

Опроміненість повинна рівномірно розподілятися по поверхні рослин і бути достатньою для протікання основних процесів у рослинах

Установка не повинна перегрівати рослини і заважати догляду за ними. Вона повинна бути безпечною в експлуатації

+Усі відповіді правильні

Л[1],  с.63

69. З наведених типів ламп виберіть лампи, які застосовуються для опромінення рослин у теплицях:

+ ДРЛФ-400

ДРТ-400

В 215-225-15

Правильна відповідь відсутня

Л[1],  с.63

70. Які з наведених опромінювачів призначені для  опромінення рослин у теплицях?

ЛД30

+ ОТ-400

НСП 01×100

ЛСП14-2×40

Л[1],  с.63

71. В установках для знезаражування повітря і води застосовуються лампи:

ЛБ

ЛЭ

ДКсТ

+ДБ

Л[1],  с.35

72. Системи напруг, які використовуються для живлення освітлювальних і опромінювальних установок:

+380/220 В

660/380 В

1000/660 В

36/42В

Л[1],  с.88

        73.  Біологічна дія інфрачервоного випромінення на організм тварин проявляється:

Не проявляється

Через фотохімічні реакції в шкіряному покриві, слизистих оболонках і органах зору

+Через створення теплового ефекту

Через покращення зорових можливостей

Л[1],с.82

74. Розшифрувати тип лампи ЛЕО 30:

Люмінесцентна високого тиску, освітлювальна, потужністю Рн=30Вт

+Люмінесцентна низького тиску, еритемна, освітлювальна, потужністю Рн=30Вт

Освітлювальна, еритемна, високого тиску, потужністю Рн=30Вт

Є інший варіант відповіді

Л[2],с.157

75. Основна особливість інфрачервоних ламп –

1) +тіло розжарення розраховане на меншу, ніж в освітлювальних лампах, температуру

2) верхня внутрішня поверхня колби покрита шаром алюмінію, а нижня – кольоровим лаком

3) тіло розжарення розраховане на більшу, ніж в освітлювальних лампах, температуру

4) велика одинична потужність

Л-1, с. 26

76. Від чого залежить величина дози ультрафіолетового опромінення тварин?

+ Виду і віку тварин

Джерела випромінювання

Типу опромінення

Вісі відповіді правильні

Л[1],с.70

77. Випромінювання, якої зони має антирахітну дію і здатне перетворювати провітамін Д у вітамін Д:

УФ-А (380–315 нм)

+УФ-В (315–280 нм)

УФ-С (280–10 нм)

Усі відповіді правильні

Л[1],  с.6

78. Що означають букви “БК” у маркуванні лампи розжарювання загального призначення БК 230-230-100?

Біспіральна кварцова

Біспіральна з кольоровим свіченням

+ Біспіральна з криптоновим наповнювачем

Всі відповіді вірні

Л[1], с.25

79. Джерела ІЧ випромінювання за спектральним складом поділяються на:

+ “Світлі” і “темні”

“Білі” і “чорні”

Видимі і невидимі

Холодні і теплі

Л[1], с.26-27

80.  З наведених типів ламп вибрати лампи для ультрафіолетового опромінення тварин:

ДРЛ 250

+ДРТ 400

ДНаТ 400

ДРИ 400

Л[1],  с.33-37, 71-73

81. Якою з наведених установок можна здійснювати ультрафіолетове та інфрачервоне опромінення?

УО-4М

+ИКУФ-3М

УОК-1

ОРК-2

Л[1],   с.72

82. Розшифрувати тип лампи ДРТ-400:

Дугова ртутна трифазна, низького тиску, потужністю Рн=400Вт.

Дугова метало галогенна трифазна, високого тиску, потужністю Рн=400Вт.

+Дугова ртутна трубчаста, високого тиску, потужністю Рн=400Вт.

Є інший варіант відповіді.

Л[1],   с.35-36

83. Яке буквене позначення освітлювальних ламп на принципіальних схемах?

1) LL

2) +ЕL

3) HL

4) КL

Л-1, с. 128

84. Назвіть, яку функцію за даною схемою виконує стартер?

+ Замикає і розмикає коло та створює витримку часу для розігріву електродів лампи

 Стабілізує дуговий розряд

 Встановлюється з метою збільшення коефіцієнта потужності

 Виконує захист від перевантаження

Схема вмикання люмінесцентної лампи низького тиску

Л[1],   с.32

85. Що означаються букви “ТБ” у позначенні ЛТБ-80 люмінісцентної лампи?

Термобіспіральна

Термо-біла

+ Тепло-біла

Всі відповіді вірні

Л[1], с.29

86. До рухомих опромінювальних установок відносяться:

УОРТ-1-6000, СОРТ-2-23Т

ІКУФ-2М, „Луч"

+УО-4М,УОК-1

Правильної відповіді немає

Л[1],  с.72–73

87. Яка з наведених опромінювальних установок відноситься до комбінованих?

+Луч-А

ЭНП-1

ОРК-2

ОБП-1

Л[1],  с.72-73

88. Чим здійснюється стабілізація дугового розряду в газорозрядній лампі?

Регулятором напруги

Тиристорним перетворювачем

+Баластним опором

Стартером

Л[1],с.31

89. Від чого залежить спектр випромінювання люмінесцентних ламп?

1) від матеріалу випромінюючих електродів і природи газу

2) від густини струму і тиску всередині лампи

3) +від складу люмінофору і режиму роботи лампи

4) від величини поданої напруги

Л-1, с. 29

90. Чому розрядні лампи високого тиску після погасання неможливо запалити відразу, а тільки через деякий час?

1) через високу температуру всередині лампи і необхідність зниження напруги запалювання

2) +через високий тиск всередині лампи і необхідність підвищення напруги запалювання

3) через високий опір розрядного проміжку і необхідність зниження напруги запалювання

4) через невеликий термін служби

Л-1, с. 33

91.  Якою з наведених ламп комплектуються установки Луч А, ИКУФ-ЗМ?

Г 220-230-300

ДРЛ 250

ИКЗ 220-500

+ИКЗК 220-250

Л[2],  с.177, Л[1],  с.27, 71-72

92. Для аварійного освітлення недопустиме використання ...

1) ламп розжарювання

2)  розрядних ламп низького тиску

3) галогенних ламп

4) +розрядних ламп високого тиску

Л-4, с. 137

93.  Для живлення освітлювальних і  опромінювальних установок сільськогосподарських приміщень і будівель використовуються переважно:

Трифазні п'ятипровідні мережі змінного струму з напругою 380/220В із заземленою нейтраллю

Трифазні чотирипровідні мережі змінного струму з напругою 220/127В із заземленою нейтраллю

Трифазні п'ятипровідні мережі змінного струму з напругою 660/380В з ізольованою нейтраллю

+ Трифазні чотирипровідні мережі змінного струму з напругою 380/220В із заземленою нейтраллю

Л[1],  с.88

94. Вибір освітлювальних щитків здійснюють залежно від:

Марки проводів і кабелів та їх перерізу

+Кількості груп, розрахункових струмів груп, впливу навколишнього середовища

Типу ламп і світильників та їх кількості

Усі відповіді правильні

Л[1],  с.89, 92-93

95. Живлення ручних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно здійснювати напругою не більшою ніж…

220 В

127 В

110 В

+42 В

Л[3],  с.40

96. У момент запалювання лампи ДРЛ її струм перевищує номінальний:

у 5-7 разів

+у 2-2,6 разів

у 1-2 рази

у 10 разів

Л[1],   с.33

97. Якщо групова лінія освітлювальної мережі захищена автоматичним вимикачем, то номінальний струм розчіплювача повинен бути не більшим:

+25 А

16 А

10 А

6,3 А

Л[1],  с.90

98. Як повинно здійснюватися живлення мереж внутрішнього, зовнішнього, а також охоронного освітлення?

По сумісних мережах з силовим обладнанням

+ По окремих мережах

Тільки по сумісних мережах, які живлять силове обладнання

Будь-яким зручним способом

Л[6],  с.117


99. Найбільш економічна си
стема ...

1) загального рівномірного освітлення

2) загального локалізованого освітлення

3) +комбінованого освітлення

4) місцевого освітлення

Л-4, с. 139

100. Яке відхилення напруги допускається  в сільських освітлювальних мережах?

1) -15...+15 %

2) -2,5...+2,5 %

3) + -7,5...+7,5 %

4) -10…+10 %

Л-1, с. 88


Ключ до тестів

№ питання

№ вірної відповіді

№ питання

№ вірної відповіді

№ питання

№ вірної відповіді

1

1

35

3

69

1

2

3

36

1

70

2

3

1

37

2

71

4

4

3

38

3

72

1

5

4

39

2

73

3

6

3

40

1

74

2

7

2

41

1

75

1

8

1

42

2

76

1

9

4

43

3

77

2

10

2

44

3

78

3

11

1

45

3

79

1

12

2

46

3

80

2

13

1

47

1

81

2

14

4

48

2

82

3

15

1

49

1

83

2

16

4

50

3

84

1

17

3

51

4

85

3

18

3

52

2

86

3

19

2

53

4

87

1

20

3

54

4

88

3

21

3

55

1

89

3

22

3

56

1

90

2

23

1

57

2

91

4

24

3

58

2

92

4

25

1

59

2

93

4

26

3

60

2

94

2

27

3

61

1

95

4

28

1

62

2

96

2

29

4

63

1

97

1

30

4

64

4

98

2

31

2

65

2

99

3

32

4

66

3

100

3

33

2

67

4

34

4

68

4


Література

1. Кашенко П.С. Електричне освітлення та опромінення: навч. посібн. –НМЦ, 2003. –134 с.

2. Козинский В.А. Электрическоеосвещение и облучение. – М.: Агропромиздат, 1991. – 236 с.

3. Правла улаштування  електроустановок.–  К.: Індустрія, 2008. – 256 с.

4. Жилинский Ю.М. Электрическоеосвещение и облучение. – М.: Колос, 1982. – 256 с.

5. Червінеський Л.С, Борщ Г.М., Берека О.М. Електричне освітлення та опромінення. – К.: Видавничий центр НАУ, 70 с.

6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – К,        2007. – 276 с.


Диплом на заказ


1. дедуктивный метод [7] Обобщённые методы научного познания- абстрагирование идеализация мысленный эк
2. Testrbeit 3 Existenzformen die indoeurop~ische Sprchfmilie lte Germnen In welchen Existenzformen ist die deutsche Sprche im Lufe ihrer Entwicklungsgeschichte beknnt
3. ВаршаваБарселонаВаршава~Минск 1 день 27.
4. 1 Операторы цикла Цикл ~ это многократно повторяющиеся фрагменты програ
5. Понятие и виды субъектов политики
6. Понятие сущность и значение способа совершения преступления
7. Залучення молоді до запобігання торгівлі людьми в Україні Загальні положення 1
8. Тема- Спрощена система оподаткування обліку та звітності Групи платників єдиного податку План 1
9. Статья- Importance of marketing research
10. ВР ОВУ в 1997 г число 46 с
11. Subjected the substnces obtined in the lbortory to chemicl chnge
12. ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени МАРАТА ОСПАНОВА Кафедра акуш
13. Каркас истории
14. го века огромную роль в своем творчестве отводили теме России
15. тема человека воспринимает электромагнитную энергию с длинами волн от 400 до 700 нм как видимый свет
16. О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г
17. Проблемы религиозного освоения мира Формирование религиозных представлений
18. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків ~.2
19. Анализ специфики мировой валютной системы
20. педагогическая мысль в эпоху античности ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИДЕАЛОВ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧ