Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 8 НЕ 210 Методика соціальновиховної роботи в дитячих оздоровчих таборах Дитячі оздоровчі табор

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Лекція 8 (НЕ 2.10). Методика соціально-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах

 1.  Дитячі оздоровчі табори: суть, мета й основні види.
 2.  Методика організації діяльності табірної зміни.
 3.  Основні форми та методи соціально-виховної роботи в дитячих таборах, методика їх використання.

Література: осн. – 13, 14, 18, 30, 41, 45, 58, 65, 95, 96, дод. – 2, 11, 12, 41.

Дитячий оздоровчий табір є позашкільним закладом школярів віком від 6 до 14 років, який створюється на час літніх і зимових канікул профспілковим комітетом спільно з підприємствами, закладами й організаціями. Вік дитини визначається станом на перший день дії путівки. 

Для дітей з 14 до 18 років можуть бути організовані табори праці та відпочинку, табори відпочинку для старшокласників та учнівської молоді або спеціалізовані зміни в дитячих оздоровчих закладах.

Дитячий оздоровчий табір на основі Примірного положення про оздоровчий табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 227 від 30.06.1993 року. Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та
розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери
управління  яких  він  належить,  рішеннями місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Розміщуються табори, як правило, за змістом маючи у своєму розпорядженні стаціонарну базу або ж приміщення пансіонатів, санаторіїв, туристичних закладів, а також в наметових містечках.

Термін перебування дітей у таборах визначається профспілковими комітетами з урахуванням рекомендацій органів охорони здоров’я, природно-кліматичних умов і складають у період літніх канікул 21-26 днів, у період осінніх 7-8 днів, зимових 8-10днів, весняних 10-12 днів. У таборі з урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей і учнівської молоді створюються загони, групи та інші об’єднання, чисельність яких, не повинна перевищувати 25 чоловік для дітей віком 6-9 років і 30 чоловік у кожній.

Мета виховання у дитячому оздоровчому таборі полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої й активної роботи з організації самодіяльності вихованців. Дитячі оздоровчі заклади реалізують принцип наступності і безперервності виховання, виконуючи наступні функції: оздоровчо-рекреативна (дають можливість дітям оздоровитись і відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження навчального року), виховна (здійснюється виховний вплив через вплив тимчасового дитячого колективу), соціалізуюча (створюються нові умови для збагачення їх соціального досвіду отримання перевірки та застосування нових знань і вмінь у різноманітній практичній діяльності, яка наповнена грою, романтикою і базується на розвитку дитячої ініціативи самодіяльності).

Прийом дітей до табору здійснюється на підставі таких документів:

 1.  путівки, засвідченої гербовою печаткою;
 2.  ксерокопії свідоцтва про народження дитини;
 3.  довідки дільничного лікаря про стан здоров’я та зроблені необхідні щеплення;
 4.  довідки від санітарного лікаря про відсутність епідемічного оточення дитини за добу до виїзду в табір;
 5.  документ про оплату путівки.

Відрахування дитини з табору здійснюється: за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють; за ухвалою педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі.

Види дитячих оздоровчих закладів:

 1.  За місцезнаходженням: за межами населеного пункту, у межах
  населеного пункту;
 2.  За режимом роботи: цілодобові, з денним перебуванням (не
  менше 6 годин);
 3.  За терміном роботи: цілорічного функціонування, сезонного
  (протягом оздоровчого сезону), змінного (протягом зміни);
 4.  За функціональним призначенням:
 5.  санаторного типу, де діти перебувають цілодобово і де поряд
  із оздоровчими надаються комплекси медичних профілактичних послуг,
  спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки
  захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими;
 6.  профільні, у яких діти перебувають цілодобово, де поряд
  з оздоровчими надаються комплекси послуг, спрямованих на розвиток
  у дітей певних здібностей та інтересів;
 7.  з денним перебуванням, які створюються на базі навчальних
  закладів
  , де діти перебувають упродовж дня;
 8.  праці та відпочинку, у яких діти перебувають цілодобово, де
  поряд з оздоровчими надаються комплекси послуг, спрямованих на
  формування у дітей трудових інтересів та навичок;
 9.  комплексні, що  поєднують  2  і  більше типів (заміські
  санаторного типу, профільні з денним перебуванням, профільні
  заміські).

Табірна зміна для дитини — це справи, в яких вона бере участь, виступаючи в різних ролях: організатора, учасника, глядача. Кожна зміна в таборі поділяється на три періоди: організаційний, основний, заключний. Кожен з них виконує свої завдання, висуває виховну мету, визначає зміст, форми і методи. Але всіх їх об'єднує тісна співпраця дорослих і дітей, в основі якої пробудження та розвиток ініціативи, атмосфери радості і творчості.

Організаційний період зміни передбачає розкрити перспективи діяльності дітей у таборі, закласти основи тимчасового дитячого об'єднання, враховуючи попередній досвід дітей. Цей період триває перші 3-4 дні від заїзду дитини в табір до святкового відкриття зміни. Основними завданнями вихователя в організаційний період – це допомогти у звиканні до табору. Для цього необхідно:

1. Познайомити дітей між собою, вивчити попередній соціальний досвід дітей, інтереси, захоплення, рівень їх умінь і навичок у організаторській діяльності.

2. Ознайомити із законами і традиціями табору та з найближчими перспективами, привчити вихованців до режиму табору, визначити стиль взаємовідносин у дитячому об'єднанні, висувати єдині педагогічні вимоги.

3. Створити у дітей відчуття затишку і комфорту, дати можливість проявити себе.

Планування оргперіоду проводиться до заїзду дітей. Кожна справа, яка пропонується дітям для виконання, не повинна потребувати тривалої підготовки і тривати не більше 50 хвилин.

Основний період зміни триває з 4-5-го дня перебування дітей у таборі і завершується за три дні до кінця табірної зміни. Метою цього періоду є відпочинок, оздоровлення та зайнятість кожної дитини, розвиток інтересів дітей, набуття ними у таборі нових і корисних знань, умінь, навичок. Ця мета максимально реалізується за допомогою колективних творчих справ (надалі КТС). Характерні особливості основного періоду зміни такі: суспільна і творча спрямованість, зв’язок з життям дітей; насиченість і поступове ускладнення форм; емоційність і романтичність. Завдання педагога на цьому етапі:

1. Допомагати кожній дитині в особистому розвитку в умовах КТС і міжособистісних стосунках.

2. Розвивати організаторські вміння, навички дітей через систему громадських доручень (виборний актив, тимчасові об'єднання, традиційні доручення).

3. Добиватися виконання всіма школярами єдиних режимних вимог.

4. Організовувати діяльність загону у взаємозв'язку із законами й вимогами табору.

Заключний період зміни (три дні до кінця) характеризується втратою значущості загонових справ, тому педагогові необхідно посилити контроль за вихованцями і продумати чіткий план дій за будь-яких обставин (організувати здачу книг до бібліотеки, складання речей дітей у валізи, педагогічний інвентар здати на склад, здачу постільної білизни і рушників, здійснити огляд кімнат вихованців). Завданнями цього етапу є підбиття підсумків роботи за зміну, визначення позитивних і негативних дій вихованців і педагогів, висунення вихованцям подальших перспектив застосування, набутих у таборі, знань, навичок, умінь; забезпечення організованого від'їзду дітей.

Виховний процес  у  дитячому  оздоровчому  закладі
здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів,
нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних
особливостей, стану здоров'я та з використанням різноманітних
організаційних форм роботи та методів соціально-виховної роботи, передбачених статутом (положенням) цього закладу. Дитячий оздоровчий заклад може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд і стадіонів на підставі укладених з їх власниками угод.

Діяльність педагога в організаційний період відзначається найбільшою інтенсивністю: необхідно підготуватися до першої зустрічі (оформити привітання, можливо, наказ попередньої зміни, показати себе); продумати всю в цілому систему дій в оргперіоді. Пропонуємо форми виховних дій, які доцільно використати в першому періоді табірного відпочинку дітей.

1. Вогник знайомства (взаємне знайомство дітей та з традиціями табору).

2. Екскурсія по табору (ознайомлення дітей з табором, особливостями його роботи, правилами поведінки. Закладаються основи дбайливого ставлення до табірного майна, природи тощо).

3. Розвідка цікавих справ (використання методу мозкової атаки (мозкового штурму) для визначення пропозицій до плану діяльності загону).

4. Збір-знайомство (познайомити дітей із співробітниками табору, з єдиними вимогами, роз'яснити суть законів і традицій табору. Перше знайомство з колективом педагогів-організаторів).

5. Збір “Народження загону” (визначити мету і завдання діяльності загону, з'ясувати статутну характеристику загону).

На основному етапі зміни проходить відбір об'єктів спільних справ, які відповідають інтересам, можливостям, уподобанням школярів, їх здібностям і нахилам. Творчі справи цього періоду повинні стимулювати дітей та підлітків до загального успіху. На практиці добре зарекомендували себе такі форми роботи: концерт-загадка, гра-естафета “Пізнай себе”, майстерня мод, конкурси “Шукаємо товариша”, квітковий бал-конкурс (див. додаток), день творчості, свято гри та іграшки, походи по рідному краю, екологічні експедиції, вечори “Диво калинове”, “Уклін тобі, рідна матір”, українські вечорниці, свято Івана Купала, свято українського рушника, свято Нептуна, танцювальний марафон, екологічний аукціон, екологічне лото, день іменинника, гра “Ромашка”, експрес-гра “Подорож у світ бізнесу”, гра-вікторина “Що, де, коли?”, тижні “Здоров'я”, “Екології”, “Культурних надбань”, різноманітні конкурси тощо.

Заключний етап табірної зміни доцільно організувати у формі "Вітрини знайдених речей", змагань "Найчистіша кімната", бесіди про "Життєві теми зміни нашого загону", прощальний вогник загону (нагородження найактивніших, найініціативніших, найрухливіших…), вечір прощальної пісні, акція "Чистота врятує світ".

Запитання та завдання для роздумів:

 1.  Що таке дитячий оздоровчий табір?
 2.  Якого віку діти можуть перебувати у дитячому оздоровчому таборі?
 3.  На підставі яких документів здійснюється прийом дітей у табір?
 4.  Які різновиди дитячих оздоровчих закладів існують? Чим вони відрізняються?
 5.  Розкрийте особливості соціально-виховної роботи на кожному організаційному етапі табірної зміни

Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ):

 1.  Складіть план роботи загону на зміну.
 2.  Підберіть систему ігор для роботи з дітьми в умовах літнього дитячого табору.
 3.  Складіть план роботи загону на зміну.
 4.  Змоделюйте колективну творчу справу для дітей молодшого підліткового віку в умовах дитячого оздоровчого табору.


Диплом на заказ


1. Реферат- Аналіз, звітність і аудит в сфері праці
2. Нарушение правил охраны труда
3.  Реализация права
4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
5. террасовую равнину покрытую широколиственными и сосновыми лесами с обширными песчаными пляжами по берегу м.
6. Уреаплазмоз
7. реферату- Євгеній Гуцало неординарна особистість укр
8. Утверждаю декан юридического факультета д
9. летнего юбилея этой организации
10. нашедшему 25. И это при том что у нас уже почти 20 лет действует Гражданский кодекс РФ в котором четко определ
11. Лабораторная работа 9 Тема- Работа с таблицами Теоретическая часть Таблица состоит из строк и столбц
12. Финансы шпоры к ГОСУ
13. Природа в романе Мухтара Ауэзова
14. Особенности анестезии при видеоскопических операциях
15. ~рекетті т~сіндіру
16. Вариант 1 стом. Выбрать один правильный ответ и выписать его в рецепте I
17. Для водяного тракта теплообменных аппаратов с достаточной для практических целей точностью можно считать
18. на тему- Поезія Емми Андієвської
19. где бы вы хотели поесть Where would you like to et Where would you like to et Помните как сказать в ресторане
20. тематики язык символов и кванторов и писать как можно меньше русского текста Расшифровки тем н