Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вихідні дані- Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача електроенергії

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Графіки електричних навантажень, їх основні характеристики та коефіцієнти

Мета: засвоїти енергетичний зміст основних коефіцієнтів та характеристик графіків електричних навантажень та навчитись визначати їх у середовищі MathCad.

Вихідні дані:

Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача електроенергії ().

Номінальна потужність споживача Рн  600 кВт.

Таблиця  – Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача
електроенергії.

Період часу

Показання лічильника

кВтгод

8:00

1568

9:00

1780,5

10:00

2122,08

11:00

2473,74

12:00

2606,44

13:00

2794,98

14:00

3113,58

15:00

3401,82

16:00

3665,06

17:00

3749,32

Завдання:

Побудувати графік споживання активної потужності за зміну роботи споживача електроенергії.

За відомим графіком навантаження знайти:

 1.  Витрату електроенергії за зміну, W, кВтгод;
 2.  Середню потужність за зміну, Рс, кВт;
 3.  Середньоквадратичну потужність за зміну, Рск, кВт;
 4.  Коефіцієнт використання активної потужності за зміну, Кв;;
 5.  Коефіцієнт форми графіка, Кф.
 6.  Приблизне значення розрахункового навантаження, якщо постійна нагрівання провідника Т0  40 хв;
 7.  Коефіцієнт попиту, Кп.

В процесі розв'язання задач практичного заняття доцільно використовувати математичний САПР MathCad.

Побудову графіка електронавантажень доцільно виконати в середовищі програмних продуктів  MathCad або Excel.

Теоретичні відомості

Номінальна потужність, Рн, – це така максимальна потужність з якою може працювати електроприймач (ЕП), або може передавати елемент системи електропостачання (СЕП) тривалий час без ризику вийти з ладу. Задається в паспорті ЕП або елемента СЕП.

Витрату електроенергії, W, за зміну роботи можна визначити, як суму добутків виміряної лічильником активної енергії на кожному періоді інтеграції на тривалість періоду інтеграції протягом всієї зміни, або як різницю показів лічильника в кінці робочої зміни та на її початку:

,

де  – потужність, що споживається на і-му періоді інтеграції лічильника;  – тривалість i-го проміжку часу графіка.

Середньозмінна потужність, Pс – це така незмінна потужність на протязі зміни роботи, що створює ті ж самі витрати енергії за зміну, що і дійсна змінна потужність за цей же час:

,

де T – тривалість роботи споживача.

Середньоквадратична потужність за зміну роботи, Pск, – це така незмінна потужність, що створить в елементі СЕП ті ж втрати активної енергії, що і дійсна змінна потужність, яка протікає по цьому елементу за цей же час:

  

Коефіцієнт використання активної потужності, Kв – показує яку долю складає середнє навантаження від номінального:

, причому .

Коефіцієнт форми графіка навантажень, Kф – показує в скільки раз середньоквадратичне значення навантаження більше за середнє:

.

Розрахункова потужність за температурою нагріву елемента СЕП приблизно дорівнює максимальній середній потужності за інтервал часу Т  3Т0.

Коефіцієнт попиту, Kп – показує яку приблизно долю складає розрахункове навантаження від номінального:

  

З допомогою Кп можна грубо оцінити розрахунковий максимум навантаження: Рр  Кп  Рн.

Звіт з виконання практичної роботи повинен утримувати:

 1.  Титульний лист (дивись приклад титульного листа до практичних завдань);
 2.  Тему, мету, вихідні дані та завдання на практичне заняття;
 3.  Всі розрахунки, виконані в процесі розв'язування задач практичного заняття;
 4.  Результати розрахунків необхідно наводити в такій послідовності:
 •  формула, за якою ведеться розрахунок з описом всіх її змінних та параметрів;
 •  підстановка даних в формулу та результат виконаного розрахунку.
 1.  Графік споживання активної потужності за зміну роботи споживача електроенергії;
 2.  Висновки.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ по дисциплине Психология ЮУрГУ~050100
2. СОШ 1 гГурьевска Калининградской области Урок географии
3.  Гейне Г Книга песен
4. тематики.10 Розробка методики розвитку креативних здібностей учнів через систему креативних вправ.html
5. Тема- Итоговое занятие по разделу- Обследование больных с патологией органов пищеварения
6. Определение отсутствующих
7. Спасибо тебе Учитель 03
8. Статья- Правила увольнения сотрудника
9. либо другой. В этой книге нет ни слова правды и всё же ' ни слова лжи
10. Психосоматическая медицина
11. Лирический герой Ф И Тютчева и А А Фета
12. ре малорастворимого электролита есть величина постоянная при данной температуре
13. соединения содержащие галоген в ядре и 2 соединения содержащие галоген в боковой цепи
14. Экономика организации Основная- Сергеев И
15. . Теоретические основы принятия управленческих решений.
16. закона сохранения энергии который утверждает что энергия изолированной системы постоянна.
17. Югозападный государственный университет ЮЗГУ Кафедра Теоретическая и экспериментальная физика
18. тематичний аналіз Розглянуто та схвалено
19. Мисс весна г Мамоново 2014 Личные данные Фамилия
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Київ