Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вихідні дані- Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача електроенергії

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Графіки електричних навантажень, їх основні характеристики та коефіцієнти

Мета: засвоїти енергетичний зміст основних коефіцієнтів та характеристик графіків електричних навантажень та навчитись визначати їх у середовищі MathCad.

Вихідні дані:

Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача електроенергії ().

Номінальна потужність споживача Рн  600 кВт.

Таблиця  – Показання лічильника електроенергії за зміну роботи споживача
електроенергії.

Період часу

Показання лічильника

кВтгод

8:00

1568

9:00

1780,5

10:00

2122,08

11:00

2473,74

12:00

2606,44

13:00

2794,98

14:00

3113,58

15:00

3401,82

16:00

3665,06

17:00

3749,32

Завдання:

Побудувати графік споживання активної потужності за зміну роботи споживача електроенергії.

За відомим графіком навантаження знайти:

 1.  Витрату електроенергії за зміну, W, кВтгод;
 2.  Середню потужність за зміну, Рс, кВт;
 3.  Середньоквадратичну потужність за зміну, Рск, кВт;
 4.  Коефіцієнт використання активної потужності за зміну, Кв;;
 5.  Коефіцієнт форми графіка, Кф.
 6.  Приблизне значення розрахункового навантаження, якщо постійна нагрівання провідника Т0  40 хв;
 7.  Коефіцієнт попиту, Кп.

В процесі розв'язання задач практичного заняття доцільно використовувати математичний САПР MathCad.

Побудову графіка електронавантажень доцільно виконати в середовищі програмних продуктів  MathCad або Excel.

Теоретичні відомості

Номінальна потужність, Рн, – це така максимальна потужність з якою може працювати електроприймач (ЕП), або може передавати елемент системи електропостачання (СЕП) тривалий час без ризику вийти з ладу. Задається в паспорті ЕП або елемента СЕП.

Витрату електроенергії, W, за зміну роботи можна визначити, як суму добутків виміряної лічильником активної енергії на кожному періоді інтеграції на тривалість періоду інтеграції протягом всієї зміни, або як різницю показів лічильника в кінці робочої зміни та на її початку:

,

де  – потужність, що споживається на і-му періоді інтеграції лічильника;  – тривалість i-го проміжку часу графіка.

Середньозмінна потужність, Pс – це така незмінна потужність на протязі зміни роботи, що створює ті ж самі витрати енергії за зміну, що і дійсна змінна потужність за цей же час:

,

де T – тривалість роботи споживача.

Середньоквадратична потужність за зміну роботи, Pск, – це така незмінна потужність, що створить в елементі СЕП ті ж втрати активної енергії, що і дійсна змінна потужність, яка протікає по цьому елементу за цей же час:

  

Коефіцієнт використання активної потужності, Kв – показує яку долю складає середнє навантаження від номінального:

, причому .

Коефіцієнт форми графіка навантажень, Kф – показує в скільки раз середньоквадратичне значення навантаження більше за середнє:

.

Розрахункова потужність за температурою нагріву елемента СЕП приблизно дорівнює максимальній середній потужності за інтервал часу Т  3Т0.

Коефіцієнт попиту, Kп – показує яку приблизно долю складає розрахункове навантаження від номінального:

  

З допомогою Кп можна грубо оцінити розрахунковий максимум навантаження: Рр  Кп  Рн.

Звіт з виконання практичної роботи повинен утримувати:

 1.  Титульний лист (дивись приклад титульного листа до практичних завдань);
 2.  Тему, мету, вихідні дані та завдання на практичне заняття;
 3.  Всі розрахунки, виконані в процесі розв'язування задач практичного заняття;
 4.  Результати розрахунків необхідно наводити в такій послідовності:
 •  формула, за якою ведеться розрахунок з описом всіх її змінних та параметрів;
 •  підстановка даних в формулу та результат виконаного розрахунку.
 1.  Графік споживання активної потужності за зміну роботи споживача електроенергії;
 2.  Висновки.


Диплом на заказ


1. ~ искусство муз ~ искусство интонации художественное отражение действительности в звучании
2. Реферат- Культура як соціальне явище
3. Об обществах с ограниченной ответственностью.html
4. Реферат- Умови життя росли
5. Методы уменьшения шумов и повышения помехоустойчивости электронных устройств
6. Не знали где оказались ~ на небе или на земле ~ сообщали послы князю Владимиру
7. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Киї
8. I. В то время как модель OSI является концептуальной схемой взаимодействия открытых систем стек OSI представляе
9. Центр молодежных инициатив от 09.
10.  Краткое описание ПТСР5 2
11. Брачный договор отечественный и зарубежный опыт.html
12. Лабораторна робота 5 ldquo;Дослідження транзистора у динамічному режиміrdquo; 1 Мета роботи- Досліди робо
13. 3 Введение Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внима
14. Мухи
15. Отчет по лабораторной работе 2 Определение термодинамических параметров воды и водяного пара при модели
16. Тема- Специфика системы государственного управления Содержание
17. Информация Свойства информации
18. 280010.000 СБ Сборочный чертеж А1
19. Тема 3 Средства физического воспитания План 1
20. Фёдор Иванович Шаляпин