Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант 1 1Які з перерахованих груп мікроорганізмів відносяться до прокаріот В

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Варіант 1

1.Які з перерахованих груп мікроорганізмів відносяться до прокаріот?

В. Бактерії

2. В препараті з гною виявлені мікроорганізми, які мають кулясту форму і розташовуються у вигляді ланцюжка. Як називаються такі мікроорганізми?

С. Стрептококи

3. Яка речовина є основним компонентом клітинної стінки грам позитивних мікроорганізмів?

Е. Пептидоглікан

4. Для яких форм мікроорганізмів характерна найбільша стійкість до різних чинників?

Е. Спори

5. Як називається за мікробіологічною термінологією популяція мікроорганізмів одного виду?

В. Чиста культура

6. Що використовують як поживну речовину для культивування більшості гетеротрофних мікроорганізмів?

С. Пептони

7. Як називаються поживні середовища для культивування певних видів мікроорганізмів?

В. Спеціальні

8. До не спадкової мінливості належать:

В. Модифікації

9. У якого з мікроорганізмів відсутні структури, що ушкоджуються антибіотиками пеніцилінового ряду?

D. Mycoplasma hominis

10. F-плазміди обумовлюють:

А. Утворення sex-пілей у бактерій

11. До якої групи належать мікробні токсини, які порушують функцію аденілатциклазної системи клітин?

D. Функціональні блокатори

12. Як називається форма інфекційного процесу, коли під час розвитку однієї інфекції виникає інша інфекція?

А. Вторинна інфекція

13. Які клітини імунної системи продукують антитіла?

D. Плазмоциди

14. В якій структурі бактеріальної клітини розташований О-антиген?

С. Клітинній стінці

15. Антитіла якого класу утворюються в організмі в найбільшій кількості?

В. lg G

16. Які речовини мікробного походження використовуються для одержання анатоксинів?

С. Екзотоксини

17. Для культивування вірусів використовуються:

С. Клітинні культури

18. Для вірусів не характерно:

В. Здатність до бінарного поділу

19. Дефектними є віруси, що:

D. Не мають якогось гену

20. Скорочувальний білок у Т-парних бактеріофагів:

В. Забезпечує впорскування нуклеїнової кислоти вірусу в бактерію

21. В ранньому дитячому віці проводяться планові профілактичні щеплення проти поліомієліту із застосуванням живої вакцини, яку вводять перорально. Які імуноглобуліни відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?

А. Секреторні lg A

22. До лікаря звернулася пацієнтка (доярка) із висипанням на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі довкола нігтьових пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?

А. Вірус ящура

23. при обстеженні хворої дитини 5 років лікарем на основі клінічних даних був поставлений діагноз паротит. Яким із перелічених способів може передаватись це захворювання?

В. Повітряно-краплинним

24. При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В в останні роки визначають наявність вірусної ДНК в крові хворого. За допомогою якої із перелічених реакцій встановлюють це?

С. Ланцюгової полімеразної реакції

25. У дитячому садку спостерігалося кілька випадків захворювання дітей. Клінічна картина характеризувалася підвищенням температури і появою на зіві, в роті і на шкірі везикулярної висипки. Передбачуваний діагноз – вітряна віспа. Які з перелічених матеріалів  слід направити у вірусологічну лабораторію для експрес-діагностики?

А. Вміст везикул

26. Вміст везикул із слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений в вірусологічну лабораторію. Які зміни із наведених нижче будуть виявлені при мікроскопії мазків?

Е. Тільця Пашена

27. Для попередження сезонного підйому захворюваності грипом у лікувальних закладах міста санепідемстанція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

А. Субодинична вакцина

28. Хворий звернувся до лікаря-стоматолога із скаргами на появу на губах пухирців з рідиною, які знаходились на межі шкіри та слизової оболонки. Які мікроорганізми можуть викликати таку патологію?

С. Герпесвіруси

29. У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?

D. Реакція вірусної нейтралізації цитопатичної дії

30. При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекція?

А. Вестернблоту (імуноблотингу)

Варіант 2

1.Яка речовина є основним компонентом клітинної стінки грам позитивних мікроорганізмів?

Е. Пептидоглікан

2. Який із перерахованих методів фарбування найбільш часто використовується в мікробіологічній практиці?

Е. За Грамом

3. При фарбуванні препарату за Лефлером виявлені бактерії, у яких джгутики знаходяться на всій поверхні клітини. Як називаються такі бактерії?

С. Перетрихи

4. До якої групи за типом живлення відносяться патогенні для організму людини бактерії?

С. Паразити

5. Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

Е. Перміази

6. При якому із перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в автоклаві?

С. 120 С, 30 хв.

7. Кон’югація забезпечую бактеріям здатність до:

В. Обміну генетичною інформацією

8. Відсутність інтронів характерна для:

В. Бактерій

9. В генній інженерії біотехнології використовуються гени, які отримують шляхом синтезу ДНК на РНК. За допомогою якого ферменту здійснюється синтез таких генів?

А. ДНК - полімерази

10. Механізм дії степроміцину

С. Пригнічення синтезу білка на рибосомах

11. В яких одиницях вимірюється вірулентність мікроорганізмів?

В. Dlm

12. До яких речовин за хімічною будовою належать мікробні ендотоксини?

Е. Ліпополісахариди

13. Які з перерахованих ферментів патогенності сприяють інвазії мікроорганізмів?

D. Гіалуронідаза

14. Які Т-лімфоцити взаємодіють з В-лімфоцитами, стимулюючи їх трансформацію в плазматичні клітини?

С. Т-хелпери

15. Як називаються антигени власного організму, змінені під впливом різних факторів (фізичних, хімічних, біологічних)?

D. Аутоантигени

16. Які клітини використовують як продуценти моноклональних антитіл?

А. Гібриди плазмоцидів і пухлинних клітин

17. З чого складаються хімічні вакцини?

D. Антигени мікроорганізмів

18. До складних відносяться віруси, що:

А. Мають суперкапсид

19. РНК-геномні віруси, що здатні інтегрувати в хромосому клітини господаря, повинні мати ферменти:

D. Зворотню транскриптазу

20. Інфекційність притаманна нуклеїновим кислотам:

А. Вірусів з позитивною віріонною РНК

21. В спеціалізованій клітині пацієнту призначено комбінацію препаратів, що пригнічують репродукцію ВІЛ. Вкажіть, до якої групи відносяться препарати, що обов’язково входять в комплексне противірусне лікування.

С. Аналоги нуклеозидів

22. В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод най достовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

А. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА

23. У зв’язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою виявлення можливого антигена-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання. Вкажіть цей агент.

Е. Дельта-вірус

24. ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежував ся з метою виявлення ознак – активізації процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід ВІЛ-інфекції у СНІД.

В. Саркома Капоші. Кількість Т-хелперів нижче 200 кл/мкл.

25.У зв’язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного імунітету та є найменш реактогенним?

А. Субодинична вакцина

26. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати високочутливі методи. Яку з названих реакцій слід застосовувати з вказаною метою?

А. Твердофазний імуноферментний аналіз

27. Випорожнення хворого з підозрою на кишкову вірусну інфекцію обробили антибіотиками протягом доби при 40°С. Потім суспензією заразили первинні та перещеплювані клітинні культури. Через 2-3 дні в заражених клітинах культур виявлено цитопатичну дію. Як проводиться ідентифікація ентеровірусів?

В. За допомогою реакції нейтралізації цитопатичної дії типоспецифічними ентеровірусними сироватками.

28. В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?

Е. Терміново ввести антирабічний гамаглобулін.

29. Е. Реакцію імунофлюоресценції

30. Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною сироваткою, щоб результат вважався достовірним?

D. В 4 рази і більше.

Варіант 3

1. Яка структура бактеріальної клітини визначає її форму?

В. Клітинна стінка

2. Які структури бактеріальних клітин забезпечують їх адгезію до клітин організму?

А. Пілі загального типу

3. В яких одиницях вимірюється розмір бактерій?

А. В мікрометрах

4. До якої групи відносять мікроорганізми, які здатні рости та розмножуватись в умовах відсутності кисню?

С. Облігатні анаероби

5. Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

Е. Пер міази

6. Які поживні середовища використовують для визначення ферментативних властивостей мікроорганізму?

D. Диференціально-діагностичні

7. При якому із перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в сухо повітряних стерилізаторах?

А. 165°С, 60 хв.

8. Трансдукція – це:

В. Передача генетичної інформації за допомогою помірного фагу.

9. При лікуванні хворого виникла необхідність призначити антибіотик групи пеніциліну з широким спектром дії. Який з перелічених антибіотиків ви оберете?

А. Амніциліну натрієва сіль

10. До не спадкової мінливості належать:

В. Модифікації

11. До яких речовин за хімічною будовою належать мікробні екзотоксин?

А. Білки

12. Як називаються Т-лімфоцити, які руйнують чужорідні клітини без участі антитіл та комплементу?

D. Т-кіллери

13. В результаті диференціації яких клітин утворюються плазмоциди?

А. В-лімфоцитів

14. В результаті диференціації яких клітин утворюються плазмоциди?

А. В-лімфоцитів

15.Як називають ділянку антитіла, яка з’єднується з детермінантною групою антигену?

D. Активний центр

16. Яким чином можна одержати живу вакцину патогенного організму?

Е. Позбавити вірулентності

17. До складних відносяться віруси, що:

А. Мають суперкапсид

18. Віруси з позитивним геномом – це:

С. Віруси, нуклеїнова кислота яких виконує функції РНК

19. Як серологічні реакції не використовуються для ідентифікації вірусів?

В. Реакція аглютинації

20. Помірні бактеріофаги – це віруси бактерій, які:

В. Здатні інтергувати свою нуклеїнову кислоту в хромосому бактерії не викликаючи її загибелі.

21. Для вірусологічної діагностики грипу використовують 10-денний курячий ембріон. Яку модель для культивуванні вірусів парагрипу необхідно обрати?

А. Тканинні культури

22. У пацієнтки 20 років встановлено діагноз – СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

В. Т-хелпери

23. Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть основну ознаку, що характеризує дану родину.

А. Наявність ферменту зворотної транскриптази

24. В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу «вірусний гепатит В»?

А. Виявлення НВs-антигену в сироватці крові.

25. Від хворого з підозрою на грип було взято патологічний матеріал (носоглотковий змив), яким заразили курячі ембріони у хоріон-алантоїсну порожнину. За допомогою якої реакції найдоцільніше довести, що в хоріон-алантоїсній рідині дійсно накопичився вірус грипу?

D. Гемаглютинації

26. Медичні працівники є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів.

А. Вакцинація рекомбінативною вакциною

27.У місті епідемія грипу. Який препарат із перерахованих нижче можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

Е. Лейкоцитарний інтерферон

28. В сироватці крові при постановці імуноферментної реакції був визначений НВs-антиген. При якому захворювання зустрічається даний антиген?

А. Вірусний гепатит В

29. В ранньому дитячому віці проводяться планові профілактичні щеплення проти поліомієліту із застосуванням живої вакцини, яку вводять перорально. Які імуноглобуліни відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?

А. Секреторні lg A

30.  До лікаря звернулася пацієнтка (доярка) із висипанням на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі довкола нігтьових пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?

А. Вірус ящура
1. World trade organisation
2. заменитель который в определенных условиях может заменить объекторигинал воспроизведя интересующие на св
3. ОКТЯБРЬ 2009 годовой К О Д Ы Организация СПК ОЗП
4. Физиогномические корреляты характера.html
5. Свободное ценообразование. Установление цены на бирже, аукционе, тендере
6. Международный университет природы общества и человека Дубна университет Дубна Факультет со
7. і Яшчэ часцей аддзяленне пласцін выраблялася новым тэхнічным прыёмам з дапамогай моцнага націску на край ву
8. Г
9. Модель адміністративного судочинства Австрії
10. Пеплос 2.1 Краткая характеристика предприятия 2.html
11. Вариант 1 12ч 30 мин мотоциклист ехал со скоростью 90 км -ч
12. Организация коммерческой деятельности выносимых на ИГА по специальности 080402 Товароведение по гру
13.  моё первое день рождение с тех пор как я вступила в гильдию Мне 19
14. Частные деньги проблемы и перспективы развития
15. Путешествие по Древней Руси Илья Муромец и Соловей Разбойник
16. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Уральский технический институт
17. Основным видом прибыли торговой организации является прибыль отчетного года
18. Как платить обладателям права
19. Блудное разжжение блудные ощущения и пожелания тела блудные ощущение и пожелание души и сердца скоктание
20. Методика патриотического воспитания в начальной школ