Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема заходу є досить актуальною.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Самоаналіз виховного заходу.

Проходячи практику, я була закріплена за 9-А класом, де виконувала обовязки помічника класного керівника. 03 березня 2011 року я провела у класі на класній годині виховний захід. Виховним заходом була етична бесіда на тему «Хочу бути щасливою людиною».

Тема заходу є досить актуальною. Так як тема щастя хвилювала людей у всі часи. Бути щасливим – головна мета кожного з нас. Але як досягти її? Людина, повинна знайти своє розуміння щастя.

Метою заходу було спонукати учнів на самовиховання; сформувати негативне ставлення до примітивного розуміння щастя, заснованого на матеріальних цінностях; виховувати в учнів високі моральні якості.

У середу , 02 березня 2011 року я попередила про проведення виховного заходу на класній годині колектив 9-А класу. Учні класу, в свою чергу виявили значну зацікавленість до даної теми заходу що свідчить про цікавість даної теми.

Класний кабінет не зазнав ніяких змін, від учнів я ніяких підготовчих заходів не вимагала. З обладнання  використала класну дошку, крейду, картки з висловлюваннями, чисті аркуши та ручки.

Форма проведення виховного заходу – етична бесіда.

На початку уроку, для актуалізації уваги, я задала до учнів запитання, як вони розуміють, що таке Щастя?

Наступним було творче завдання «Захисти своє щастя». Я роздала учням картки з визначенням поняття «щастя»: група1 «Найщасливіша та людина, яка потрібна всім»; група 2 «Щастя—у праці»; група 3 «Щастя за гроші не купиш»; група 4 «Щастя—в коханні»; група 5 «Щастя— у подоланні себе, у самовдосконаленні»; група 6 «Якщо хочеш бути щасливим — будь ним».

Завдання кожній групі — навести аргументи на захист думки, яка написана в картці. Опонентами групи, що відповідає, виступають решта учнів. Вони мають ставити запитання або висловлювати протилежні думки, пропонуючи групі довести свою правоту.

Недоліком я вважаю було те, що під час обговорення поставлених проблем учні відповідали всі одночасно, не вислуховуючи думки інших, що створювало значний шум. Але це свідчило про те, що учні були зацікавлені бесідою.

Після обговорення даного питання я зробила висновок, що насправді, для того, щоб відчувати себе щасливою людиною, не потрібно свідомо домагатися цього. Щастя — це відчуття радості, захоплення, відкриття. Воно доступне людині, яка любить життя, уміє бачити красу природи, серце якої завжди відкрито для добра.

Далі я навела для прикладу учням міркування про щастя одного десятикласника, і поставила дискусійне питання: чи можна погодитись із думкою, що чим менше бажаєш, тим щасливішим себе відчуваєш?

Після того як учні виконали творче завдання, в якому намагались виправдати правомірність шести визначень щастя, їм було завдання поєднати ці вислови і сформулювати своєрідний закон щастя.

Я пропонувала кожній групі учнів сказати, що людина має робити, щоб відчувати себе щасливою. Пораду учні мали скласти, виходячи з думки, яка написана в їхній картці. Я записувала відповіді учнів на класній дошці.

Після того як ми з учнями разом визначили своєрідний закон щастя, я запропонувала учням пройти тест: Чи щасливі ви?, який складався з 15 питань, та передбачав відповіді «так» або «ні». В результаті тесту ми визначили рівень задоволення життям та відчуття щастя.

Заключне слово включало цитату відомого поет Омара Хайяма: «Щасливий той, хто жив хоч би хвилинку!»

У виховному заході використані такі методи:

  •  бесіда;
  •  заохочення;
  •  роз’яснення, які спрямовані на досягнення мети заходу.

Також було використано  роздатковий матеріал.

Довелось застосувати авторитарно-демократичний стиль ведення бесіди. Під час заходу діти все одно ще перебивали та викрикували один поперед іншого. Доводилось таким чином заспокоювати дітей і давати по черзі можливість висловлювати бажаючим свої думки.

Загалом проведенням виховного заходу я задоволена. Була досягнута мета і реалізовані всі завдання.

В подальшому слід більше приділяти увагу дисципліні на уроках та класних годинах, виховувати в учнів повагу до думок своїх товаришів та до себе. Також виховну роботу направити на виховання позитивних якостей, сприяти виробленню на основі загальнолюдських цінностей та норм етики, моральної самооцінки та моральних переконань; виховувати взаємоповагу та взаєморозуміння між учнями.

PAGE  1
1. Мировой город Крупные миллионники мегалополисы
2. И затем рука Господа смела прочь языческих ведьм а их деревня сравнялась с землей и сгорела дотла
3. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем
4. Расчет начального состава тяжелого бетона по методу абсолютных объемов
5. Введение4 1 Роль специализированных банков в кредитной системе5 1
6. Маркетингове дослідження фірми ПАТ «Оболонь» для вибору стратегії розвитку
7. Схема технологии возделывания озимой пшениы
8. Девять принцев Амбера Роджер Желязны Девять принцев Амбера Хроники Амбера ~ 1
9. Distnce humn flights pper The modern ge of vition begn with the first untethered humn lighterthnir flight on November 21 1783 in hot ir blloon designed by the Montgolfier brothers
10. технического прогресса все больше людей становятся пользователями сети Internet.
11. Социальные законы где утверждалось что именно благодаря механизмам подражания таким как например мода
12. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4 Понятие ценных бумаг
13. 1Часть первая Проблемная ситуация Цели и задачи исследования Объект исследования Пред
14. Обеспечение организации персоналом
15. это в разной степени плодородный имеющий разную мощность верхний слой Земли на котором произрастает боль
16. профилактического обслуживания трудящихся РФ
17. Демократия и свобода выбора
18.  Какие сведения о релейной защите и электроавтоматике должен знать оперативный персонал подстанции Общи
19. Назначение тестовой работы- проверить успешность в освоении содержания курса химии VIII класса выявит
20. Кл и q212108 Кл расположены на расстоянии 3 см друг от друга