Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а приватизації земельних ділянок які перебувають у користуванні громадян; б одержання земельних ділянок

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться в разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації. Право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до Земельного кодексу. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та посвідчуються нотаріально.

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;

в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

д) конфіскація за рішенням суду;

е) не відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у визначених Земельним кодексом випадках.

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки в певних випадках;

в) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Припинення права власності на земельну ділянку в разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу. Припинення права постійного користування земельною ділянкою в разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.


Диплом на заказ


1. романтизм франц
2. Российские железные дороги на 2014 2016 годы Раздел 1.html
3. Офіційний вісник України
4. 1субъектов содержание и объект;субъектов и содержание;субъектов и объект
5. дух визначає душі людей які мають розум волю могутність надприродні сили Бога
6. Развитие делового туризма в Польше
7. ЛЕКЦИЯ 3Познавательные процессы Значение для человека С помощью них человек получает и осмысливает и.
8. Биография ДИ Менделеева
9. Варианты усовершенствования алгоритмов сортировки
10. Контрольная работа- Уголовное право в первой и второй четверти XVIII века
11. тематика 469 Немецкий По 1 неделе англ
12. ТЕМА ПОНЯТИЕ О ГРУППЕ В ПСИХОЛОГИИ ГРУППА ограниченная размером общность людей выделяющаяся или выде
13. Универсидад Аутонома ТБ3 2
14. идеологического состояния это вопрос о том является ли суверенное государство Республика Беларусь продолж
15. Дипломная работа- Прагматические особенности инверсии в английском языке.html
16. Конституцiя США та реальнi права громадян
17. Тема- Трансформацiя мiфу у комедiї Бернарда Шоу Пiгмалiон Автор Науковий керівник Захищена
18. Даны рекомендации по размещению таблиц на листах
19. Стресс жизни Причины стресса 4 1
20. м году ездили мы с Васей