Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

~анжасау ж~не иммунды~ ж~йені~ негізгі м~шелері-- лимфатикалы~ т~йін;-- бадамша;-- с~йек майы ж~не айы

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Қанжасау жүйесі

1. Қанжасау және иммундық жүйенің негізгі мүшелері//

лимфатикалық түйін;//

бадамша;//

+сүйек майы және айырша без;//

көкбауыр;//

 айырша без.

***

2. Қызыл сүйек майының негізін құрайды//

қантамырлар және нервтік өрім;//

лимфатикалық фолликула және қанның форменных элементтері;//

майлы ткан және лимфатикалық фолликулар;//

+торлы ткан және бағаналық жасушалар;//

 дәнекер және лимфоэпителиалды ткандер.

***

3. Бағаналық жасушалардың қызметі//

зат алмасуды қамтамасыз етеді;//

+гемоцито- және лимфопоэзді қамтамасыз етеді;//

антител өндіреді;//

фагоцитозды қамтамасыз етеді;//

 тағамдар қалдығын шығарады.

***

4. Иммундық жүйені құрайды//

+лимфоэпителиалдық мүшелер жиынтығы;//

лимфа шығарғыш жолдар қосындысы;//

түтікті сүйектердің сары сүйекті майы;//

қанның формендық элементтер қосындысы;//

 негізгі лимфатикалық сабаулар.

***

5. Иммундық жүйенің орталық мүшелеріне жатады//

көкбауыр;//

бағаналық жасушалар;//

+ айырша без және Фабрициус қалтасы;//

Пирогов-Вальдейера;//

  ішектің лимфатикалық фолликулалары.

***

6.Иммундық жүйенің шеткі мүшелеріне жатады//

бауыр және ұйқы безі;//

шарбылық  лимфатикалық түйіндер және құбырлар;//

айырша без және Фабрициус қалтасы;//

+бадамша, лимфатикалық түйіндер және лимфоидты түйіншектер, көкбауыр;//

 сүйектің қызыл және сары майлары.

***

7. Иммундық мүшелерінің атқаратын қызметі//

+иммунокомпетенті жасушалар өндіру, иммунитетті қамтамасыз етеді;//

эритроциттер өндіру;//

механикалық қорғаныш;//

мүшелердің трофикасын қамтамасыз етеді;//

 метаболизм қалдықтарын шығарады.

***

8. Айырша без орналасады//

мойын аймағында, шандырдың ІУ жапырағында;//

кеуде қуысының артқы көкірегінде;//

+ кеуде қуысының  алдыңғы-жоғарғы көкірегінде;//

оң жақ өкпеқап қуысында;//

 сол жақ өкпеқап қуысында.

***

9. Айырша бездің құрылымы тұрады//

+тимоциттер болатын, капсуладан және паренхимадан;//

дәнекер ұлпаның әртүрлі түрлерінен;//

капсуладан, бұлшықетті және дәнекер ұлпалар элементтерінен;//

эпителиальды жасушалар жиынтығынан;//

 нервтік ұлпалар жиынтығынан.

***

10. Иммунокомпетентті жасушаларға жатады//

эритроциттер және тромбоциттер;//

эритроциттер және лейкоциттер;//

+В және Т лимфоциттер;//

гранулоциттер;//

 эритроциттер.

***

11. Бадамшаның  орналасуының топографиялық ерекшеліктері//

мүшелер бетінде;//

ішкі мүшелер қабырғасының тереңінде;//

мүшелердің біршама қозғалмалы орнында;//

+ микрофлорлар тіршілік жасайтын орта шекарасында;//

 нервтердің  мүшелерге енетін аймағында.

***

12. Иммундық жүйенің шеткі ағзалары//

айырша без//

қызыл жілік майы//

бауыр//

+ бадамшалар//

сары жілік майы

***

13. Лимфа түйінінің бөліктері//

+қыртысты зат//

қара зат//

қыртыстық қойнау

қапшықастылық қойнау

басы

***

14. Таңдай бадамшасының орналасқан жерін көрсетіңіз//

таңдай-жұтқыншақ доғасынан жоғары//

таңдай-жұтқыншақ доғасының артында//

+таңдай-жұтқыншақ және таңдай-тіл доғаларының арасында//

жұмсақ таңдай тілшігінде//

тілшікке жақын

***

15 Жұтқыншақ бадамшасының орналасқан жерін көрсетіңіз//

ауызжұтқыншақ//

мұрынжұтқыншақ//

+жұтқыншақ күмбезі//

жұмсақ таңдай негізінде//

таңдай пердесінде

***

16 Лимфа түйіндерінің (Пейер түйіншелері шоғырланған жерін көрсетіңіз//

өңеш қабырғасы//

+мықын ішек қабырғасы//

асқазан қабырғасы//

соқыр ішек қабырғасы//

 аш ішек

***

17 Тимус қайда орналасқан?

Трахеяның алдында.

+ Төс тұтқасының артқы жағында.

Төс тұтқасының алдыңғы жағында.

Төстiң семсер тәрiздi өсiндiсiнiң артында.

Көмекейдiң қалқан шемiршегiнiң алдыңда.

***

18 Тимус дегеніміз ...

+Иммундық жүйесінің орталық мүшелерінің біреуі  

Тыныс алу жүйесінің мүшесі

Нерв жүйесінің шеткі мүшесі

Дауыс шығару аппаратының бөлігі

Аналық жыныс жүйесінің мүшесі

***

19  Мына мүшелердiң қайсысы орталық қан жасау жүйесiне және иммуногенезге жатады?

Бауыр.

Бадамша.

Лимфатикалық түйiн.

Көкбауыр.

+Қызыл сүйек миы (кемiгi).

***

20 Қан клеткаларының барлық түрлері қызыл сүйек майының қай клеткасының туындылары?

Сүйек

Бұлшық етті

Эпителий

+Бағана клеткалары

Шеміршек

PAGE   \* MERGEFORMAT 1
1. 13ст План Введення Суспільні відносини в Ірану в 1012 в.
2. го класу під час зимових канікул 20132014 н
3. барабанных палочек
4. тематизация которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические
5. Отряд катранообразные squaliformes
6. мальчугане который спас все королевство и ушел пообещав вернуться
7. ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Пакет екзаменаційних білетів із дисципліни Основи філософсь
8. Автоматизация технологических процессов на ТЭС Автоматизация технологического процесса совокупность ме
9. Оборудование в офи се сдается по журналу приема оборудования в ремонт надо завести-разработать форму Л
10. тематичних методів в економіці Лабораторна робота 1 з курсу- Економікоматемати
11. .Политология как наука о политике Политология это наука занимающаяся изучением государственного упра
12. Не знаю что такое случится но чтото должно случиться и скоро говорила в 1787 г
13. Республиканский классический лицей КОРСУН Е
14. Тема 3. Счета бухгалтерского учёта и двойная запись 1
15. Зарубежный и отечественный опыт в области рекламы показывает что комплексное и последовательное проведе
16. Весёлый Новый год Детская художественная школа ул
17. Обнинский колледж технологий и услуг ДНЕВНИК ОТЧЕТ по производственной практик
18. инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 ' 2014 годы Астана 2010
19. по теме- Организация строительного производства 22 вопроса Последняя правка- 13
20. Профилактико-коррекционной программы - выявление причин и условий преодоления неуверенности у детей дошкольного возраста