Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

SSSSS Адам~о~амтаби~ат ж~йесіндегі ~арым~атынасты зерттейтін ~ылым саласы ~леум

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

« « « «»»»SSSSS»  « «»» «»»»

 «Адам-қоғам-табиғат» жүйесіндегі қарым-қатынасты зерттейтін ғылым саласы

Әлеуметтік экология 

«Арамтамақтық» құбылыс қандай түраралық қатынасқа тән:

Аменсализм 

«Экологиялық куыс» терминің ұсынған

Ч.Элтон 

«Экология» терминін ғылымға енгізген ғалым

Э.Геккель

«Экология» термин кім ұсынған?

Э.Геккель 

«Экожүйе» терминінің синонимін көрсетініз:

Биогеоценоз 

«Homo sapiens» деген пікір нені көрсетеді? 

Саналы адам

«Табиғатта барлығы бір-бірімен байланысты – табиғат барлығынан жақсы біледі» - заның кім ашты?

Коммонер

SO2 –нің МШК, мг/м3

0,5

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Абиотикалық факторларға жататындар

Климатты, эдафогенді, орографиялық, химиялық

Абиотикалық факторды атаныз

Климаттық фактор

Арал экологиялық мәселелерінің негізгі себебі

Суармалы жерлергі ағынды су көздерінен су алу 

Антропогенді ландшафтар

Геохимиялық, техногенді

Ақтау қаласында  АЭС-ң базасында теңіз суын тұлшыландыратың завод  қай жылы іске қосылды?

1973 ж

Атмосфера ластануы

Түрлі көздерден ластаушы заттар шығару нәтижесі

Адам әрекеті нәтижесіндегі ластануды былай деп атайды?

 Антропогендік

Адамның әрекетінен пайда болған экологиялық фактор қалай аталады?

Антропогенді фактор

Атмосфералық құрамындағы N мөлшері

78,08

Атмофералық ауанын химиялық құрамына не кіреді?

78,08% азот, 20,94% оттегі,0,93% аргон

Атмосфераға үлкен көлемде аз уақыт ішінде тасталынатын қалдықтар

Бір мезгілді 

Атмосфераның антропогендік ластануы ненің нәтижесінде пайда болды?

Өндіріс,кәсіпорын, көліктерден

 Атмосферадағы озон қабаты қай қабата орналасқан?

Стратосфера

Арнайы бір кеңістікті алып және биотикалық қауымдастықтың бір бөлігі ретінде қызмет ететін, бір түрге жататын организмдер тобы қалай аталады?

Популяция

Ақсу-Жабағылы қорығы Қазақстанның қай аймағында орналасқан?

Оңтүстік Қазақстан облысы 

Ақылды адам тіршілігі біздің планетамызда дамудың анықтаушы факторы болғанда, биосфераның даму сатысы дегеніміз ...

Ноосфера

Аутэкология нені зерттейді?

Ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын

Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?

Температура

Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады?

Комменсализм

Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?

Көктемдегі өзендердің жайылуы 

Ағзалардың ненің өзгеруіне байланысты реакциясын фотопериодизм деп атайды?

 Күн мен түннің ара қатынасы

Аут  экология ненің экологиясы?

Бір турге жататың организмдер 

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әлеуметтік экологияның мақсаты

Адамның өмір сүруі мен табиғат пайдаланудың оңтайлы стратегиясын жасау 

Әлеуметтік экология қандай әдістемелік ережеге негізделген?

Әлеуметтік және табиғи ортанаң қарама-қайшылығы

Әр түрлі трофикалық деңгейлерде жататын биоценоздың мүшелерінің бірін-бір жеп қоректкену арқылы, қоректік заттардың және энергиянын кезекпен берілуі қалай аталады?

Қоректік тізбек

Әр турге жататын организмдер жиынтығын біртұтас организмдер деңгейінде зерттейтің экологияның бір саласы қалай аталады?

Синэкология 

ББББББББББББББББББББ

Биосфера глобальды экожүйе, оның құрылымдық құрамы не?

Экожүйе

Биосфера қай кеңістіктті қамтиды?

Атмосферанын төменгі бүкіл гидросфера мен литосфераның жоғарғы қабаты

Биосфераның табиғи ластануы ненің тәтижесінде болады?

Орман өрттері 

Биосфералық қорықтар түралы халықаралық конференциясында Севилья стратегиясы қай жылы қабылданған?

1995

Биосфералық мониторингке мыналар жатады

Глобальдық 

Биосфераны ластаушы химиялық заттарға жатады

Азотты калдықтар

Биосфераның тұтастылығы- бұл

Оның құрамдас бөліктерінің зат пен энергия алмасу

Биоценоз ұғымын алғаш реет ұсынған ғалымды ата

К.Мебиус

Биоценозды құраушы тур қалай аталады?

Эдификатор

Биологиялық ырғақ деп нені атайды?

Өмір сүрудің циклдік өзгерістердің жағдайларына бейімделу үшін биологиялық құбылыстардың біркелкі кезектесуі 

Биологиялық өнімділік дегеніміз не?

Биогеоценоз құрамына  енетің микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар дүниесінің өндретін биомассасы

Биомассаның ең үлкен тығыздығы қай ортаға тән?

Сулы орта 

Бір тіршілік иесінің екінші тіршілік иесін жоюға бағытталған әрекетті қарым-қатынастың қай түріне жатады?

Жыртқыштық

Бір ғана ресурспен тамақтануға қабілетті организм:

Стенофаг 

Бейорганикалық заттарды органикалық затка айналдыра алатын автотрофты организмдер

Продуценттер 

Бәсекелестік дегеніміз не?

Бір немесе бірнеше түрге жататын организмдердің өзара қорек тұрағы және тағы асқа ресурстардың жетіспеушілік жағдайындағы қарым-қатынастарының көрінісі

Бір кеністікте өмір сүретің, қажеттілігі бірдей, жақын түрлердің ара қатынасы қалай аталады?

Симбиоз

Белгілі  бір территорияны мекендейтін барлық тірі ағзалардың қауымдастығы?

Биоценоз

Белгілі бір территорияда немесе колемде болатың таралымдардың жалпы мөлшері қалай аталады?

Популяция тығыздығы

Белгілі бір геологиялық жағдайда әралуан түрлердің  бірлестігін құрайтын экологиялық жүйе:

Биогеоценоз

Барсакелмес қорығы кайда орналасқан?

Арал тенізі

Барлық популяция тән белгісі болатын, бірақ жоғары дәрежеде бірлесе алатын және санын өздігінен реттеу қабілеті бар топтың қасиеті қалай аталады?

Реттеу

Бейорганикалық заттардың өздерінің биомассасын құрайтын организмдер қалай аталады?

Продуценттер 

 Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг

Ұлттық

Бұзылған жерлерді қалпына келтіру процессі

Рекультивация

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

В.И. Вернадскийдың бөліп қарастырған бірінші функциясы қалай аталады?

Биохимиялық 

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ

Гидросфера дегеніміз бұл -

Жердің су қабаты

Гумус дене не?

Топыраққа түсетің жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтары 

Гумустың түзілуі ненің көмегімен жүреді?

Микроағзаның

ДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дұрыс қоректік тізбегін анықтаныз

Шоп-қоян-қасқыр-арыстан 

Дербес ғылым ретінде экология шамамен қаншасыншы жылы қалыптасты?

1900ж.

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың басты мақсаты

Биоалуандылықты сақтау және генетикалық қорды қорғау

Ерекше қорғалатын территориялардың негізгі қызметі:

Экологиялық тепе-тендікті сақтау 

Екінші реттік консументтерге қандай организмдер жатады?

Ет қоректілер 

Егер бір популяция екінші бір популяцияның көмегімен өмір сүрсе және оған негативті әсер ететің болса, тұраралық байланыс қалай аталады?

Паразитизм 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жеке ағзалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейтің экологияның бір бөлігі

Аутэкология

Жер бетінін тіршілік ету аймағын «биосфера» термині деп қарастырған ғалымды атамыз

Э.Зюсс

Жаратылыстану ғылымында экологиялық көзқарастың қалыптасу кезендері

XVIII-XIX

Жерден ең алшақ жатқан (орналасқан) атмосфера қабаты

Экзосфера

Жануарлардың мінез-құлығын зерттейтің ғылым қалай аталады?

Этология

ККККККККККККККККККК

Климаттың ғаламдық жылынуына алып келетің парникті газ негізі

Көміртегі диоксиді

Консументтердің бірінші катары бұл:

Өсімдіктер қоректенетің жануарлар 

Келесі трофикалық тізбектің компоненттерін  атаныз: «өсімдік-қоян-тұлкі»:

Продуцент- 1 реттік консумент- 2 реттік консумент 

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

ҚР Заңының Қоршаған ортаны қорғау туралы XI қалай аталады?

Экологиялық экспертиза

ҚР-ның экологиялық жағдайдың төмендеуі, табиғи ортаның деградациялау үрдісі келесі әлеуметтік  мәселенің пайда болуына алып келді 

Халықтың ауруы мен өлімнің жоғарлауы 

ҚР-нің «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заны қай жылы өз кушіне енгізілді?

15 шілде 1997ж. 

Қазақстан Республикасының территориясының көлемі қанша?

2,71 млн.га

Қазақстан Республикасында орнықты (тұрақты даму) тұжырымдамасы қай жылы қабылданды

1997 ж

Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын жүзеге асыру қанша кезенді қамтиды?

3

Қазастандағы қоршаған ортаны ең көп ластайтын өнеркәсіп салаларын атаныз

Қара және түсті металургия

Қазақстандағы Ақсу-Жабағылы қорығы қай жылы құрылды?

1926 ж

Қазақстандағы су тұтынудың қанша бөлігі ауыл шаруашылығына жұмсалады?

70-80%

Қазақстанның басты су артериясы:

Ертіс

Қазақстанның қай қаласы ауыр ластанған қалаға жатады?

Өскемен

Қоршаған ортаға кез келген тірі организмдер үшін зиянды мөлшерде қатты сұйық және газ тәрізді заттрдың тасталуы қалай аталады?

Ластану

Қоршаған ортадағы қолданушы(тұтынушы) организмдер

Консументтер 

Қоршаған ортанын химиялық ластануы

Ауыр металдар,пестицидтер, пластмасс 

Қоршаған орта температурасының артуына байланысты физиологиялық процестердің жылдамдығы артатын ағзаны атаңыз

Ақ капуста көбелегінің жұлдызқұрты

Қоғам өміріндегі қала ролінің, артуы, халық орналасуының мамандандырылған әлеуметтік-кеністіқ формаларын қалыптастырудың тарихи үрдісі- бұл

Урбандалу 

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рол  атқарады?

Қүкірт диоксиді

Қандай пайдалы қазбалар қоры бойынша Қазақстан  1-ші орында?

Висмут қоры

Қалдық суларды тазарту әдістері

Механикалық,химиялық, физико-химиялық және биологиялық 

Қаладағы негізгі шудың көзі  бщлып табылады:

Транспорт

Қара шіріктің (гумус) көп мөлшері

Қара топырақта

Қазіргі кезде жер шарындағы халық саны?

6 млрд. астам адам

Қанныққан биоценоздар бұлар…

Бос экологиялық куысы болмайтындар 

Қай жылы Қазақстан жерінде атом қаруларын сынау біржолата тоқтатылды?

1991 ж

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Литосфера түсінігі

Жердің жоғарғы қатты қабаты

Литосферада биосфераның төменгі шекарасы немен анықталады?

Судың болмау 

ММММММММММММММ

Мониторингтің негізгі мақсаты

Биосфера жағдайын бақылау

Минимум заңынын авторы кім?

Ю.Либих

Мына энергиялық заттардың қайсысы қалпына келеді?

Биомасса

Міндетті особьтардың тіршілік ету шегін белгілеу болып табылатын экология саласы?

Аутэкология

Мутуализм:

Түрлер бір-бірінен бөлек өмір сүре алады, бірақ бірлесіп  тіршілік ету екеуіне де пайдалы

НННННННННННННННН

Нейтрализация су тазалаудың келесі әдісіне жатады

Химиялық

Негізгі парникті газға қандай газ жатады?

Көмір қышқыл газы

Негізгі топырақ құрушы фактор, ол...

Тірі организмдер

Ноосфера – бұл:

Адамның ақыл – ойына бағынатын биосфераның дамыған сатысы

ОООООООООООООООООО

Озон қабаты қандай биіктікте орналасқан?

20-25

Озон атмосыераның жерге жақын қабатында оттегі молекуласынан азот тотығымен көмірсутектердің қатысумен және сәуленің әсерінен түзіледі

Ультрокүлгін

Озон қабатының қалыңдығы қанша? 

2-3мм

Озон қабатың жұқартатың газ

Фреондар

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды атаңыз

Фреондар

Озон қабаты – биосфера тіршілігінің қажетті жағдайда, өйткені озон, өйткені озон қабаты:

Ультракүлгін сәулелердің өтуіне тосқауыл қояды 

Ортаның антропогендік факторына мыналар жатады

Адамзат 

Осы экожүйелердің ішінде қайсысы табиғи биоценоз

Орман

Оңтайлы шешімдерді табу үшін табиғат пен қоғам қатынасындағы мәселелер көрсетілетің теориялар мен эмоциялар, қөзқарастар жиынтығы – бұл....

Экологиялық сана

Орнықты даму дегеніміз – бұл

Келешек ұрпактың қажеттіліктерің шектеп, бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерің қанағаттандыру

Организмдердің қанша тіршілік ортасы бар

4

Органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофты организмдер

Консументтер

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өсімдік өсіру жолдармен жерді құнарландыру іс-шаралары қалай аталады?

Фитомелиорация

Өзі үшін қолайлы экологиялық факторлар шамасының ауыткуына ағзаның төзу қабілеті қалай аталады?

Толерантық  заны

Өзінің масштабы мен таралуы бойынша ластану қалай бөлінеді?

Жергілікті, регионалды және глобальды

Өлі өсімдіктер мен жануарларды пайдаға жарататын организмдер

Детритофагтар

Өндірістік қалдықтар тазалануына байланысты қалай бөлінеді

Тазаланатын және тазаланбайтын

П П П П П П П П П П П П

Популяция өзінің саны мен өзгермелі орта жағдайына бейімделуін қандай жолдармен реттейді?

Өсу және тұрақтану 

Популяцияға тән қасиеттер:

Өсу, даму,көбею,бейімделу,тіршілік сақтау 

Популяцияға тән емес қасиет

әртүрлілігі

Популяцияның саны деп:

Белгілі бір көлемдегі немесе территориядағы особьтардың жалпы санын айтамыз

Планета тұрғындарының санының көбеюі неге байланысты

Бірқалыпты туылу өлудің азаюы және өмір сүрудің жалғасыу

Планета су қорлары  мынадан құралады:

Жердің беткі, асты сулары,мұздықтар, атмосфераның және жердің ылғалдығынан 

Пайдалы қазбалардың қазіргі технологиялық мүмкіндіктерге байланысты тиімді пайдалануға  болатың бөлігі

Баланстық қоры

Парниктік эффект негізінен қандай заттын атмосфераға шығарылуынан болады?

Көмір қышқыл газы

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Радиациялық, жылулық, жарықтық, электромагниттықшулық ластанулар ластаудың қай түріне жатады?

Физикалық

Рекультивация бүл…

Техногендік бұзылудан кейін топырақ құнарлығы және өсу жамылғасын жасанды жолмен қалпына келтіру 

ССССССССССССССССССС

Су ресурстарын тікелей реттеудің көп тараған түрі

Су қоймаларын салу

Су ресурстарына жатады:

Құрамында су  бар ресурстар 

Су қоры қалай аталады?

Гидросфера

Су түбінде, шөгінділерде тіршілік ететін организмдер:

Бентос 

Су режиміне ылғалға байланысты өсімдіктердің экологиялық топтық саның көрсет:

5

Суға толығымен көмкерілген немесе су түбіндегі өсімдіктер қалай аталады

Гидатофиттер

Симбиоз бұл?

Ағзалардың селбесіп тіршілік етуі

Симбиоз дегеніміз не?

Әр түрлі түрге жататын даралардың өзара пайдалы бірігіп тіршілік етуі 

Сарқылатын  табиғат ресурстары – бұл:

Жануарлар әлемі

Сарқылмайтын ресурстарға жатады

Су,ауа,күн энергиясы

Сарқылмайтын табиғи ресурстар

Күнін қуаты

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

 Табиғатты пайдалану түрлері

Жалпы және арнайы

Табиғаты бойынша адам – бұл

Биологиялық тіршілік иесі

Табиғат ресурстары бұл:

Адамдар пайдаланатын зат пен энергия 

Табиғатқа антропогендік әсер ету – бұл

Адам іс-әрекеттерімен байланысты 

Табиғатты қорғау дегеніміз

Қоршаған ортаны ластанудан қорғауға арналған жұмыстар жиынтығы

Табиғи орта дегеніміз не?

Организмдердің өмір сүретін ортасы 

Табиғи ресурстарды қолданудың жоғарғы үлесінің және қоршаған ортаның ластануының жоғарғы деңгейінің себебі неде?

Өндірістің даму деңгейі

Тірі организмдердің бір-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым

Экология

Тірі организмдердің экстремальды түрлерінің температураға шыдамдылығы не деп аталады?

Стенотермді

Тірі ағазалар жүйесіндегі негізгі құрылым бірлігі:

Особь

Тірі ағза сыртқы ортамен биотикалық және абиотикалық қарым-қатынасын Ч.Дарвин калай аталады?

Тіршілік үшін қүрес

 Тірі ағзаның өзара және қоршаған ортамен тығыз байланыста бір территорияда өмір сүреді

Экологиялық жүйе

Тірі тағамды қажет ететіндер

Зоофагтар 

Толеранттылық заннын ашкан кім?

В.Шефорд

Толеранттық заны қашан ашылды?

1913 ж.

Толерантылық заңының негізгі:

Тірі организмдердің барлық факторларға деген төзімі 

Төменде көрсетілген түрлердің қайсы Қазақстанның «Қызыл қітабына» енгізілген

Грек қызғалдары 

Төменде  аталған  факторлардан абиотикалық  факторларды атаныз?

Ылғалдық, жарық, температура

Төмендегі аталған мысалдардың қайсысы антропогенді факторларға жатады?

Өнеркәсіптің дамуы

Тропосфераның жоғары шетінен жоғары қарай 50км дейінгі орналасқан атмосфера аймағы

Стратосфера

Термосфера қабатында 500-600 км биіктікте температура мәні

1500°С астам

Толық ландшафт түзуге қатысатын жануралар

Термиттер

Туылу саны өлім-жетім санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады?

Тұрақты

Техносфера бұл:

Адамның техникалық қызметінен құралған биосфераның бір бөлімі 

Топырақ деген не?

Құнарлығы бар жер қыртысының үстіңгі қабаты 

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұрпақтан таралған, соларға тән қасиеттерімен сипатталатын,, тірі денені, тіршілік иелерін қалай атайды?

Ағза

Ұлттық обьектіге қандай объектілер жатады?

Жер,су,жер қойнауы,жабайы жануарлар мен мемлекет

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 Халықаралық Қызыл Кітаптың алғашқы басылымы  жарық көрген жыл

1963 ж.

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш

Шектеуші факторы болмаған жағдайда жеке таралымның санының өсу жылдамдығы қалай белгіленеді?

Таралым саны

Шектеуші фактордың авторы кім?

Либих 

Шіріген өсімдіктер мен қоректенетін организмдер 

Дитрофактар

Шығын аймақтық климат қалай аталады?

Микроклимат

І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І  І

Ірі индустриялық қалаларда ортаның ластануынан қандай ауруға шалдану қаулап өсуде?

Жүйке аурулары

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Экология термині бірінші рет қай жылы енгізілген

1869 ж.

Экология ғылымының зерттеу нысаны

Организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен қарым-қатынасы

Экология бұл:

Тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен байланысты 

Экологиялық органның биотикалық факторлары мынадай  болып бөлінеді

Фитогендік,микробиогендік, зоогендік,антропогендік

Экологиялық фактордың  белгілі  аймағында ағзалардың дамуына қолайлы жағдайлар туады- бұл зона:

Оптимум

Экологиялық фактор

 Тірі организмдерге тікелей немесе жанама әсер ететін орта элементі

Экологиялық дағдарыстың қаупіне не себеп болды?

Аталғандардың бәрі 

Экологиялық сукцессия – бұл:

Бір биоценоздан басқа биоценозбен ауысуы

Экологиялық пирамида – бұл…

Экожүйедегі зат және энергия алмасуы

Экожүйе дегеніміз не?

Тірі организмдер қауымдастығы және олардың қарым-қатынаста тіршілік ету ортасы 

Экожүйеде продуцент болмайтындар

Жануарлар

Экожүйеде энергия алмасуын не деп атайды?

Экологиялық пирамида 

Экожүйеде болып жататын қоршаған ортаның жағдайы мен процестерін үнемі бақылап отыру процесі қалай аталады?

Мониторинг

Экожүйедегі продуценттер, консменттер, редуценттер арасындағы олардың массасы мен өрнектелген ара қатынас

Экологиялық пирамида

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

ЮНЕСКО-ның «биосфералық қорық» статусын алған Қазақстандағы алғашқы қорық

Ақсу-Жабағылы

alban_221292@mail.ru


1. Реферат- Братковский язык
2. Чистец лесной
3. Валютная стабильность нон-стоп
4. Крутой вираж является Соревнованием проводимом на прокатных картах на трассе картодрома на Мичурина 230 па
5. Что пронеслось как вешнее дыханье Что надо мной так быстро протекло И что
6. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.1
7. Про охорону праці1
8. Видеопамять3 1
9. Тема заняття Переваги і недоліки жорстких дисків Мета заняття ознаймитися з основними перевагам.html
10. Тема- Разработка проекта структурированной кабельной системы на предприятии OОO ИнтерКом
11. Реферат на тему ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ Полупроводниковый диод ~ это электропреобразовательный полуп
12. Суд перед пришествием 30 ноября 2013 Ломка льда- благодарности и нужды для молитвы
13. ліворуч праворуч угорі унизу тощо
14. Однако мнение Совета не имело для короля обязательной силы текущие дела король решал в Малой курии состояв
15. ювелиров а также всю совокупность созданных ими предметов и произведений ювелирного искусства предназначе
16. Металлургиялы~ процестерді~ теориясы п~ні бойынша тест с~ра~тары 5В070900 Металлургия маманды~ы студе1
17. Курсовой проект по дисциплине- Микропроцессорные информационноуправляющие системы
18. тема гражданского права [7
19. Малокровие Малокровием или ишемией от греч.html
20. а строительство новых зданий и сооружений на вновь осваиваемых площадях; б расширение действующих таможен.