Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

1Способи визначення експлуатаційного парку поїзних локомотивів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Білет№1.

1.Способи визначення експлуатаційного парку поїзних локомотивів. Взаємозв’язок парку локомотивів з роботою і робочим парком залізниці. Сучасні вимоги до використання локомотивного парку. Експлуатаційний парк включає усі локомотиви, які використовуються для водіння поїздів і на маневрах. Екплуатаційний парк локомотивів Me визначається такими способами: 1) за коефіцієнтом потреби локомотивів на пару поїздів:  де  -коефіцієнт, враховуючий кратність тяги на j-й ділянці; Nj-кількість пар вантажних поїздів на j-й ділянці в місяць максимальних перевезень; -коефіцієнт потреби локомотивів на одну пару поїздів на j-й ділянці обслуговування бригад.

2) за середньодобовим пробігом локомотивів: ; де -загальний плануємий пробіг локомотивів, локомотиво-км.

3) за продуктивністю локомотива : ; де -загальна плануєма робота локомотивів, ткм брутто.

4) за витратою загальної добової кількості локомотиво-годин на обслуговування заданих пар поїздів на ділянці обертання: , де ,,,, -сумарний за добу час відповідно в русі, простоїв на проміжних станціях, на станціях основного депо, на станціях зміни, бригад і станціях обігу локомотивів, локомотиво-год.

Взаємозв’язок парку локомотивів з роботою і робочим парком залізниці визначається за формулою: ; де  -середній склад поїзда, ваг; -середньодобовий пробіг локомотива, км/добу; -потрібний робочий парк вагонів; -робота, ваг; -коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу локомотивів; -повний рейс вагону, км/добу; -середньодобовий пробіг вагона, вагоно-км.

Сучасні вимоги до використання локомотивного парку: 1) забезпечення економії витрат палива і електроенергії на тягу поїздів; 2) виконання більшого обсягу перевезень не за рахунок збільшення локомотивного парку, а за рахунок удосконалення системи організації перевезень; 3) забезпечення експлуатаційної надійності і високої потужності парку локомотивів.

2. Аналіз роботи станції. Як враховується безпека руху. Які порушення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на станції відносяться до: катастроф, аварій, серйозних інцидентів, інцидентів, порушень. Аналіз роботи станції допомогає виявити передові методи роботи, а також розкрити недоліки в роботі станції і окремих її ланок. При аналізі розглядають результати виконання плану грузової і поїзної роботи; якість використання рухомого складу і технічних пристроїв станції; підсумки слаженості і взаємодія в роботі окремих дільниць станції; результати оперативного управління зі сторони керівників змін та цехів станції; правильність і своєчасність приймання мір, які вони застосовують для запобігання та виправлення труднощів, які з’являються у ході роботи; умови, які забезпечують безпеку руху поїздів; стан трудової та виробничої дисципліни і т. д. Розрізняють слідуючи види аналізу: - поточний-оперативний (за зміну і добу); - періодичний( за декаду, квартал, рік); - цільовий, який присвячений окремим питанням, наприклад, простою вагонів на станції, безпека руху та охорона праці і т. д.

 Оперативний аналіз проводиться два рази на добу по закінчені чергування начальника станції або його заступником. При цьому звертають увагу на виконання плану навантаження по станції та в цілому по найважливішим вантажам, основним відправникам, дорогам призначення, а також плану маршрутизації. При аналізу вивантаження розглядають виконання плану по станції і основним одержувачам, причини не вивантаження вагонів, виконання плану навантаження та вивантаження за добу. Визначають та порівнюють з завданням число розформованих та зформованих поїздів, загальне число перероблених вагонів по станції і ступень використання маневрових локомотивів, виконання по кожному напрямку плану приймання та відправлення поїздів, виконання норм простою вагонів в цілому по станції і по змінам. Розглядають причини відправлення неповноскладних та неповновагових поїздів, порушення плану формування поїздів, правил технічної експлуатації та техніки безпеки.

 Аналіз дає можливість узагальнити передові прийоми роботи для їх упровадження, а також виявити недоліки в роботі станції за зміну, добу і намітити оперативні міри для їх ліквідації. Результати аналізу доводять до всіх робітників змін при вступі на наступне чергування.

 Періодичний аналіз, проводиться головним інженером станції, дає можливість виявити причини невиконання технічних та технологічних норм, пов’язаних з організацією руху поїздів, станом технічної озброєності, якістю діючих технологічних процесів і їх виконанням. В результаті цього аналізу можна більш точно розробляти організаційно-технічні заходи по поліпшенню всієї діяльності станції.

 Цільовий аналіз проводиться для заглибленого вивчення роботи якоїсь дільниці станції, узагальнення передової технології цієї дільниці, виявлення причин систематичного невиконання норм, а також для відведення підсумків роботи станції за період виконання якого-небудь завдання.

Важливою якістю показників роботи станції є забезпечення безпеки руху. Для забезпечення безпеки руху на маневрах ПТЕ та інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях передбачаються: - розділення колій станції з великим колійним розвитком і значним об’ємом маневрової роботи на маневрові райони. У кожному маневровому районі роблять, як правило, один закріплений за цим районом локомотив і бригада. В окремих випадках дозволяється робота в одному маневровому районі двох і більше маневрових локомотивів, порядок роботи яких, при забезпеченні безпеки руху, повинен установлюватися ТРА станції; - порядок переведення стрілок, а також перелік осіб, яким дозволяється їх переводити при маневрових пересуваннях; - обмеження максимальної швидкості при маневрах; - порядок виробництва маневрів на станційних коліях, які розташовані на ухилах, де створюється небезпека відходу вагона на перегін; - порядок установки на станційних коліях вагонів (рухомого складу), а також їх закріплення від відходу; - дотримання особливих мір обережності при маневрах з вагонами, зайнятими людьми, з розрядними та негабаритними вантажами; - порядок виробництва маневрів на головних і приймально-відправних коліях, а також в районах станції, які не обслуговуються черговими стрілочних постів і т. д.

Катастрофа – транспортна подія з тяжкими наслідками, що призвела до зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими поїздами або залізничним рухомим складом, сходи рухомого складу в пасажирських або вантажних поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких:- одна людина або більше загинула чи шість або більше травмовано;- і (або) пошкоджено рухомий склад до ступеня вилучення його з інвентарного парку.

Аварія на залізничному транспорті – транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими поїздами або залізничним рухомим складом, сходи рухомого складу у поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких:- від однієї людини до п’яти травмовано;- і (або) пошкоджено рухомий склад до ступеня капітального ремонту.

Серйозний інцидент – транспортна подія, що виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту, яка могла призвести до аварії. До серйозних інцидентів відносяться:- зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими поїздами чи рухомим складом, сходи рухомого у поїздах на перегонах і станціях, які не належать до аварій за своїми наслідками;-приймання поїзда на зайняту колію;- відправлення поїзда на зайнятий перегін;- приймання і відправлення поїзда за неготовим маршрутом;-проїзд заборонного сигналу, граничного стовпчика або сигнального знака “Межа станції” ;- переведення стрілки під поїздом;- вихід рухомого складу на маршрут приймання (відправлення) поїзда, на перегін;- відправлення поїзда з перекритими кінцевими кранами;- поява на польовому або локомотивному світлофорі дозвільного показання сигналу замість заборонного або поява більш дозвільного показання сигналу;- розвалювання вантажу під час руху з порушенням габариту навантаження;-саморозчеплення, розрив автозчепу або гвинтової стяжки у пасажирському поїзді між вагонами;- падіння деталей рухомого складу пасажирського поїзда на колію.

Інцидент – транспортна подія, що виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту, але не закінчилася серйозним інцидентом. До інцидентів належать:- зіткнення чи сходи рухомого складу під час виконання маневрової роботи;- переведення стрілки під маневровим складом;-саморозчеплення, розрив автозчепу або гвинтової стяжки у вантажному поїзді та між локомотивом і першим вагоном пасажирського поїзда;- розріз стрілки (рухомого сердечника хрестовини);- поява несправності локомотива, моторвагонного рухомого складу або спеціального рухомого складу, вагонів, несправності колії, пристроїв СЦБ і зв’язку, контактної мережі, електропостачання, які призвели до затримки поїзда на перегоні чи станції на 1 годину і більше понад графіковий час (за винятком заміни гостродефективних рейок);- падіння деталей рухомого складу вантажних поїздів на колію;- заміна колісної пари на шляху прямування пасажирського поїзда, що призвела до затримки пасажирського поїзда понад 2 години;- злам бокової ферми кузова вантажного вагона, колісної пари або її елементів, боковини візка рухомого складу, надресорної чи хребтової балок пасажирських і вантажних вагонів або тріщини балок візків пасажирських вагонів;- несправність колії або стрілочних переводів на головних коліях та маршрутах слідування пасажирських поїздів, що виявлені вагоном-колієвимірювачем, при яких рух поїздів забороняється;- злам рейки і елементів стрілочних переводів;- приймання і відправлення поїзда за неправильним маршрутом;- зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами на залізничних переїздах з причин порушення вимог правил технічної експлуатації.

Порушення – транспортна подія, що виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту, але не закінчилася інцидентом. До порушень відносяться:- неогородження сигналами небезпечного місця для руху поїздів при виконанні робіт;- перехід на інші засоби сигналізації і зв’язку для організації руху поїздів на 8 годин і більше через несправність технічних засобів;- наявність у колії гостродефектних рейок (в тому числі у накладках);- несправність букси або інші технічні несправності вагонів, локомотивів, секцій локомотивів, секцій дизель-поїздів та електросекцій чи неправильні дії причетних працівників, що призвели до відчеплення рухомого складу від поїзда на шляху його прямування;- наїзд на сторонні предмети, деталі верхньої будови колії, рухомого складу, візки, лейтери,  гальмові башмаки тощо;- порушення технічних умов навантаження і кріплення вантажу, які не викликали вихід вантажу за встановлений габарит навантаження, але призвели до відчеплення вагона від поїзда на будь-якій станції, крім кінцевої;- відмови в роботі електричної централізації, ключової залежності стрілок і сигналів на станціях, автоблокування на перегонах, несправності контактної мережі, звязку, що не усунені протягом 8 годин і більше, а пристроїв на залізничних переїздах протягом 4 годин і більше;- виникнення на шляху прямування несправностей локомотива, що спричинили зупинку пасажирського чи вантажного поїзда на перегоні чи станції з вимогою допоміжного локомотива;-несправність колії або стрілочних переводів на головних коліях, що виявлені вагоном-колієвимірювачем, при яких швидкість руху поїздів обмежена до 15 км/год;- несправність колісних пар, що призвела до необхідності їх заміни;- невірні дії причетних працівників, що призвели до затримки поїзда;- перекриття дозвільного показання сигналу на заборонне, що викликало проїзд заборонного сигналу на станціях;- несвоєчасне закінчення робіт у “вікно”, що призвело до затримки поїздів;- вихід рухомого складу за граничний стовпчик на станції.

Практична частина

Визначити час обробки збірного поїзда складом m навантажених вагонів на проміжній станції 45241 при відчепленні на 5а колію mвідч вагонів. Скласти технологічну карту обробки збірного поїзду №3401, індекс поїзда 3300 10 3200. Розрахувати кількість гальмівних башмаків для закріплення вагонів на обох коліях (дані у таблиці 1 та на рисунку 1). Скласти інформаційні повідомлення про прибуття, відчеплення вагонів, відправлення поїзда, корегування натурного листа (умовні дані).

Вар

m,ваг

вісей

з ваг./б ваг

1

30

120

2,0

100

160

30

7,0/

18,0

2

44

184

2,5

160

216

35

6,5/

19,5

3

48

192

1,5

180

240

32

8,0/

20,0

1 варіант

Визначимо час на обробку збірного поїзда складом 30 навантажених вагонів на проміжній станції 45241 при відчепленні на 5а колію 5 вагонів.

Визначимо час на маневрові операції, який складається з часу на виконання окремих напівресів.

1 напіврейс: слідування з відчепленими вагонами з 3 колії за стрілку 14

2 напіврейс: осаджування вагонів на колію 5а

3 напіврейс: слідування локомотива

з колії 5а за стрілку 14

4 напіврейс: слідування локомотива на 3 колію

Час на маневрові операції:

Розрахуємо додатковий час:

1)прохід складача перед 1 напіврейсом до місця відчепки вагонів – 1хв;

2)час на перекриття кінцевих кранів – 0,12хв, роз’єднання гальмівних рукавів і їх підвіска – 0,12хв, розчепка вагонів – 0,06хв;

3)час на огляд вагонів – 0,16 · 5=0,8хв

Загальний час на виконання маневрових операцій:

Складемо технологічну карту обробки збірного поїзду №3401.

Операція

1

Отримання від локомотивної бригади документів на вагони, що відчіпляються та ознайомлення з планом маневрів

2

Маневри по відчепленню і причепленню групи вагонів

3

Причеплення локомотиву і проба гальм

4

Отримання від чергової по станції документів на причепляємі вагони, прохід до составу і відправлення

5

Загальний час

6

  

1

Час, хв.

0          10                20         30

2

2

7,3

3

            

4

      10

5

2

6

 21,3

Розрахуємо кількість гальмівних башмаків для закріплення состава, згідно з „Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”:

- на 3 колії (для 25 вагонів):

- на 5а колії (для 5 вагонів):

Складемо необхідні інформаційні повідомлення:

- прибуття поїзда

(:201 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 17 00 :)

- відправлення поїзда

(:200 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 18 00  :)

- відчеплення вагонів

(:09 45241 1111 3300 10 3200 1 15 04 17 20 00

 74214648 1 000´П23 :)

- корегування натурного листа

2 варіант

Визначимо час на обробку збірного поїзда складом 44 навантажених вагона на проміжній станції 45241 при відчепленні на 5а колію 5 вагонів.

Визначимо час на маневрові операції, який складається з часу на виконання окремих напівресів.

1 напіврейс: слідування з відчепленими вагонами з 3 колії за стрілку 14

2 напіврейс: осаджування вагонів на колію 5а

3напіврейс: слідування локомотива

з колії 5а за стрілку 14

4 напіврейс: слідування локомотива на 3 колію

Час на маневрові операції:

Розрахуємо додатковий час:

1)прохід складача перед 1 напіврейсом до місця відчепки вагонів – 1хв;

2)час на перекриття кінцевих кранів – 0,12хв, роз’єднання гальмівних рукавів і їх підвіска – 0,12хв, розчепка вагонів – 0,06хв;

3)час на огляд вагонів – 0,16 · 5=0,8хв

Загальний час на виконання маневрових операцій:

Складемо технологічну карту обробки збірного поїзду №3401.

Операція

1

Отримання від локомотивної бригади документів на вагони, що відчіпляються та ознайомлення з планом маневрів

2

Маневри по відчепленню і причепленню групи вагонів

3

Причеплення локомотиву і проба гальм

4

Отримання від чергової по станції документів на причепляємі вагони, прохід до составу і відправлення

5

Загальний час

6

  

1

Час, хв.

0          10                20         30

2

2

 9,1

3

            

4

      

 10

5

    2

6

   23,1

Розрахуємо кількість гальмівних башмаків для закріплення состава, згідно з „Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”:

- на 3 колії (для 39 вагонів):

- на 5а колії (для 5 вагонів):

Складемо необхідні інформаційні повідомлення:

- прибуття поїзда

(:201 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 17 00 :)

- відправлення поїзда

(:200 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 18 00  :)

- відчеплення вагонів

(:09 45241 1111 3300 10 3200 1 15 04 17 20 00

 74214648 1 000´П23 :)

- корегування натурного листа

3 варіант

Визначимо час на обробку збірного поїзда складом 48 навантажених вагонів на проміжній станції 45241 при відчепленні на 5а колію 5 вагонів.

Визначимо час на маневрові операції, який складається з часу на виконання окремих напівресів.

1 напіврейс: слідування з відчепленими вагонами з 3 колії за стрілку 14

2 напіврейс: осаджування вагонів на колію 5а

3 напіврейс: слідування локомотива

з колії 5а за стрілку 14

4 напіврейс: слідування локомотива на 3 колію

Час на маневрові операції:

Розрахуємо додатковий час:

1)прохід складача перед 1 напіврейсом до місця відчепки вагонів – 1хв;

2)час на перекриття кінцевих кранів – 0,12хв, роз’єднання гальмівних рукавів і їх підвіска – 0,12хв, розчепка вагонів – 0,06хв;

3)час на огляд вагонів – 0,16 · 5=0,8хв

Загальний час на виконання маневрових операцій:

Складемо технологічну карту обробки збірного поїзду №3401.

Операція

1

Отримання від локомотивної бригади документів на вагони, що відчіпляються та ознайомлення з планом маневрів

2

Маневри по відчепленню і причепленню групи вагонів

3

Причеплення локомотиву і проба гальм

4

Отримання від чергової по станції документів на причепляємі вагони, прохід до составу і відправлення

5

Загальний час

6

  

1

Час, хв.

0          10                20         30

2

2

3

            

8,4

4

      

10

5

  2

6

 22,4

Розрахуємо кількість гальмівних башмаків для закріплення состава, згідно з „Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”:

- на 3 колії (для 43 вагонів):

- на 5а колії (для 5 вагонів):

Складемо необхідні інформаційні повідомлення:

- прибуття поїзда

(:201 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 17 00 :)

- відправлення поїзда

(:200 45241 3401 3300 10 3200 452545 15 04 18 00  :)

- відчеплення вагонів

(:09 45241 1111 3300 10 3200 1 15 04 17 20 00

 74214648 1 000´П23 :)

- корегування натурного листа
1. тематические методы в психологии Задание 1
2. Тема 18. Авторитарный политический режим
3. планзвіт по лісовому гву 2
4. Расчетные документы не оплаченные в срок
5. 15.12.2013 День В
6. Введение С доисторических времен на Земле существует множество государств одним из основных признаков к
7. і. Київська область утворена 27.html
8. Призначення котельної установки
9. Озвучивание Ваших програм
10. Усогорский детский сад Алёнка Удорского района Республики Коми Сценарий игровой п
11. 1 Исходные данные для показателей эффективности использования с
12. Реферат- Современная социальная конфликтология и ее проблемы
13. 1953 гг.Перестройка советского государства в связи с началом Великой Отечественной войны
14. Реферат- Экономическое регулирование охраны окружающей среды
15. это лишь настройка над первыми
16. Обязательное страхование в РФ
17. запятая Вместо горла темный вечер
18. Типография РАДУГА
19. Понятие модели перевода Задача модели перевода Виды модели перевода
20.  Электрические свойства полупроводников