Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

1лі2 компенсациялы~ А~ш1йды-2 инфляция ~~ралы А~2міз-2 Бізді~ таза экспорт~а айырбас~а шетелден т~сет

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


55 %-ға(4)ді$$2 нарық шоғырланған болып саналады

NX (7)ды:$$2 біз әлемдік қаржы нарықтарында қарыз беруші ролін атқарамыз

Q =   (4)дыrR

$$2 шикізат пен материалдыңсатыпалатынпартиясыныңоптималдымөлшерін

АААААААААААААААААААААААА

Ақ(0)міз:$$2 тұрғындардың қолында жүрген теңгенің саны, жинақтау және есеп айырудың өлшеуіші, келісімге жұмсалған активтердің көлемі, төлем құралы

Ауд(1)лі$$2 компенсациялық

Ақш(1)йды:$$2 инфляция құралы

Ағ(2)міз:$$2 Біздің таза экспортқа айырбасқа шетелден түсетін сома

Ата(2)міз:$$2 Екі    елдің валютасының Ай(3)еді$$2 аяқталмаған өндіріс, өндірістік запас, келешек кезең шығындары, дайын өнім, ақша қаражаты

Ақ(3)неде $$2 бір уақытта түсім мен шығынның қатар жүруі

Амо(3)ды$$2 негізгі қорлардың реновациясына

Айы(4)ды?$$2 отандық тауар салыстырмалы қымбаттайды

Ат(4)ады:$$2 екі   елдің валютасымен

арасындағы алмасу  бағасы

Акт(6)құн:$$2 өнім өткізуден түскен түсім  / активтің орташа жылдық құны

Ақ(7)нк:$$2 Міндетті   резервтер мөлшерлемесін арттыруы мүмкін

Амо(7)лді$$2 негізгі қорлардың істеу мерзімі

Аш(8)туы:$$2 нақты проценттік мөлшерлемені арттырады, капиталдың келуіне себеп болады, капитал есепшотының сальдосын арттырады

Аяқ(11)йды $$2 жалпы өнім

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әле(5)йды: $$2 өнімнің материал сиымдылығы

Әр(15)йды$$2 тауарлы-функционалды ұйымдастыру

ББББББББББББББББ

Ба(0)аты$$2 бағаның деңгейін анықтау және фирманың мақсаттары мен мәселелеріне байланысты олардың өзгеруінің мүмкін варианттары

Бағ(1)ері$$2 нарық сегменттеріне кезекті шығу

Бәс(4)ейді$$2 кәсіпорынның жаңа нарықтарды табуына

Белгіленген уақыт кезеніндегі қызмет және дайын өнім құны (оған жартылай фабрикат кіреді) нені сипаттайды$$2 тауарлы өнім

Бағ(5)еді$$2 қысқа мерзімді облигация

Бір(7)йды $$2 дисконттау

Бір(7)еді$$2 1-5

Бух(8)йды$$2 тұрақты шығындар

Бір(9)еді$$2 өсу коэффициенті

Бел(12)йды$$2 тауарлы өнім

Бір(12)йды $$2 стратегиялық шаруашылық бөлімі

Бел(15)йды$$2 келешек кезең шығындары

ҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒ

Ғы(3)ес$$2 ҒТП

Ғы(5)йды$$2 барлық жауап дұрыс

Ғы(9)ды$$2 ғылыми кадрлар

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дай(4)рын$$2 темірбетондық конструкциялар және өнімдер

Дай(9)йды$$2 материалды пайдалану коэффициенті

Дәр(22)йды$$2 санация

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ес(0)сі:$$2 үкімет   әкімшілік жолмен бекітетін мөлшерлеме

Еңб(2)ясы$$2нәтижеге қызығушылықты көтеруге бағытталған

Еңб(2)ясы$$2 моральдік ынталандыру

Еңб(3Ұ)ясы$$2 жұмыс күшінің ұдайы өндірісін қамтамасыз етеді

Еңб(3)ері$$2 ӨӨҚ-ң жалпы шығындағы негізгі жұмысшылардың үлес салмағы

Еңб(3)тері$$2 жұмысқа келу саны

Еңб(3)ясы$$2 өндіріс процесінде адам Еңб(4)ды$$2 мамандық-кәсіпқойлық деңгейі

Еңб(4)ады$$2 еңбек заттардың сапасы

Еңб(4)ады$$2 өндіріс пен еңбекті басқару

Еңб(4)ды$$2 еңбекті басқару

Ел(5)ды? $$2 елдегі   баға өсуі

Еңб(6)ды$$2 барлық жауабы дұрыс

Еңб(6)еді$$2 өндіруші және өндеуші

Ег(6)да:$$4 шетел тауарлары Қазақстан тұрғындары үшін арзан болады, Қазақстанның таза экспортының шамасы төмендейді,  Қазақстанның  ағымдағы есебінде тапшылық болады

Ег(6)рт:$$2 азаяды

Ег(7)нда:$$2 ақша ұсынысы көбейеді

Ег(8)ды:$$2 ресурстардың   Ег(8)нда:$$2 өндіріс   факторының тепе-теңдік бағасы төмендейді

Екі(9)йды$$2 ағымдық қоры

Ег(10)сы:$$2 Қазақстан ЖҰӨ мен Ресей ЖІӨ-нің бір бөлігі болады

Ег(11)ін:$$2 таза экспорт шамасы артады

Ег(14)емі:$$2 атаулы ЖҰӨ-нің 20% құрайды

артықшылығы

еңбегінің қатысу мөлшері

Еңб(17)ғы$$2 еңбек квалификациясы

Ег(21)тең:$$2  0

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жал(1)бұл$$2 тұрақты және ауыспалы шығындар сомасы

Жалпы пайда (1)ады$$2 өнім өткізуден түскен пайда мен сатылған өнімнің өз құнынын айырмашылығы арқылы

Жұм(2)еді$$2 кәсіпқойлық дайындық пен уақытша жұмыстылықты қамтамасыз ету бағдарламасы

Жал(2)ды$$2 өткізілген өнімнен түскен түсім-тұрақты шығын

Жек(3)ды:$$2 отбасылармен жеке Жос(5)йды$$2 тиімділігі бар жерде

Жұ(5)ады$$2 жұмысқа келу саны х тізімдік құрам коэффициенті

Жал(8)ығы$$2 сапа жүйесі

Жек(17) бұл$$2 өндірістің мамандануы

индивитердің салықты төлеуге дейін

Жоб(18)йды$$2 өнеркәсіптік запастар

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Инв(0)ты$$2 капиталдың оны өсіру мақсатында, ұзақ мерзімге салымдар

Инв(1)ты$$2 нақты және қаржылық инвестициялау объектілерінің жиынтығы

Инв(1)ты$$2 капитал салу жөнінде шаралардың жоспарланатын және жүзеге асырылатын кешені

Инв(2)ігі $$2 жобаны іске асырудың қаржылық нәтижесін оның қатысушыларға қатынасымен анықталады

Инв(2)ді$$2 салымдар салынған  қызметінің экономикалық нәтиже негізінде инвестордың өз мақсаттарына уақытылы және сенімді жетуі

Инв(3)тер$$2 дисконттау нормасы, таза табыс, ақталу мерзімі

Инв(4)еді$$2 диверсификацияның әр түрлі формаларының мақсаттылығын зерттеу

Инв(4)йды$$2 келтірілген инвестициялық салым тепе-теңдігіне келтірілетін тиімдік мөлшеріне – осы жағдайдағы дисконт нормасы

Инв(5)ері$$2 ұзақ мерзімді нақты инвестициялар, айналым құралдарына салынатын қысқа мерзімдік инвестициялар, қаржылық инвестициялар

Инв(5)еді $$2 жүйеленген, жүйеленбеген

Инв(10)ды$$2 өткізу

Инв(12)ды$$2 ерте есею

ККККККККККККККККККК

Ком(1)ды$$2 аудандық коэффициенттер бойынша төлемдер

Кәс(1)ды$$2 бас механик

Кад(2)ады$$2      өз еркімен босатылғандар саны/  жұмысшылардың орташа тізімдік саны

Кәс(2)ері$$2 еңбек сиымдылығы

Кәс(2)дар$$2 жоспарлау және несиелендіру

Кап(2)бі$$2 пайдаланунәтижесіндетозуы

Кәс(3)ады$$2 айналым қоры және айналыс қоры

Кәс(3)йды$$2 оның тізімі құрамына кіретін кәсіпорынның әртүрлі маман-кәсіпқой жұмыскерлерінің жиынтығы

Кәс(3)еді$$2 өндірістік ресурстарды пайдаланылатын және қалыптастыратын кәсіпорынның ақша қатынастар жүйесі

Кәс(3)еді$$2 кәсіпорынның өкімдегі ақшалай қаражат

Кәс(3)йды $$2 негізгі қорлар + материалды емес активтер

Кәс(3)уі $$2 зауттық шоғырлану

Ком(4)ады$$2 өнімді өткізу нарығымен өнім жобасы үшін өнімдер сатып алу нарығын талдауы

Кәс(4)йды$$2 өткізілген өнімнен түскен пайда мен өнімнің өзіндік құнының және мерзім шығындар арасындағы айырмашылық

Кел(5)йды$$2 аналитикалық әдіс

Кес(5)зі$$2 шығарылған өнім бірлігіне кесімді бағалама

Кәс(5)ды$$2 участок   

Кәс(6)ніс$$2 өндірісті күрделендіру

Кәс(6)йды $$2 номенклатура

Көр(6)йды$$2 көрінбейтін қол  қағидасы

Кәс(6)ғы$$2 өндірістік құрылым

Кәс(6)іші$$2 өндірістің мамандануы

Кәс(7)ады$$2 агрегаттық шоғырлану

Кәс(8)нде$$2ал олар жеткіліксіз болғанда олармен жарғылық капиталға еңгізген салымдарының еселі мөлшерінде өзінің мүлкімен жауап береді

Кел(9)йды $$2 таза келтірілген құн

Кәс(10)йды$$2 сату пайдалылығы

Кәс(10)йды $$2 өнімнің қор сиымдылығы

Кәс(10)1т5тды:$$2 өндіріс рентабельділігі

Кәс(11)ды:$$2 еңбек   өнімділігі төмендейді

Кәс(11)ері$$2 өнімділік

Кәс(11)дай$$2 еңбек ақы бойынша есептеу, бюджетке міндетті төлемдер

Кәс(12)ды$$2 тік интеграция

Кәс(15)ды$$2 тауарлы-материал қоры

Кел(17)йды$$2 жазбаша бонус

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қар(1)ты$$2 әр-түрлі қаржылық инструменттердің құралдар салымы

Қар(2)дер$$2 қаржы әдістері және несиелендіру

Қар(2)лар$$2 дисконт, баға және инвестициялар

Құр(5)тең$$2 режимді уақыт қоры - жоспарлы тұру уақыты

Қор(7)ері$$2 экологиялықтың

Қоз(7)йды$$2 салыстырмалы материал сиымдылық

Құр(8)еді$$2 инвестициялық

Құр(10)ді$$2 жабдықтарды экстенсивті пайдалану

Қой(11)еді$$2 ЛИФО

Құр(14)йды$$2 өнімнің көп ассортимаентін шығаратын кәсіпорынның өндірістік қуаты

МММММММММММММММ

Мем(1)ты$$2 бұл мемлекеттің ақша айналым және валюталық қатынастар саласында ұлттық валютаның сатылымдық күшіне әсер ету мақсатында жүргізіп отырған шаралар жиынтығы

Мон(2)дар$$2 міндетті резервтер  нормасының өзгерісі

Мем(3)еді$$2 кәсіпорындар мен халық шаруашылығы салаларының қаржысы, жалпы мемлекеттік қаржысы

Мат(4)ады$$2 ҚР нормативтік-құқықтық заң актілеріне сай

Мат(5)йды$$2 уақыт өткен сайын құны өзгермейтін немесе пайдасы өзгермейтін объектілер үшін

Мем(5)йды?$$2 ұлттық валюта  девальвациясы орнайды

Мем(5)кін$$2 тау-құтқарушылық жұмыстар жүргізу үшін

Мем(7)ді$$2 реттеудің экономикалық әдістерін тиімсіз жерлерде және сол жерде мөлшерде нарық механизмін жүзеге асыру

Мүл(9)ды$$2 лизингтік төлемдер

НННННННННННННННННН

Нар(1)ты$$2 кәсіпорын мүддесіне сай жоспарлау

Нег(1)ры:$$2 еңбекжәне капитал

Нақ(1)ты $$2 жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды реконструкциясы мен техникалық қайтақарулануға және жаңа кәсіпорындар құруға салынатын салымдар

Нар(2)дай$$2 сұраныс пен ұсыныстың және бәсекенің қалыптасуы

Нақ(2)ол:$$2 өндірілген   өнім бірлігінде көрсетілген еңбек ақы

Нар(2)ары $$2 сұраныс пен ұсыныс, бәсеке, баға

Нор(2)дер$$2 мемлекеттік стандарттар, заңдар

Нақ(2)бұл:$$2 екі ел   тауарлар бағасының қатынасы

Нар(3)ады$$2 бәсекемен, баға саясатымен, сұраныспен және ұсыныспен

Нор(3)ді$$2 тиелген дайын өнім, бірақ әлі ақшасы төленбеген, ақша қорымен есеп айырысу

Нар(4)йды$$2 маркетинг қызметінің ұйымдастыру функциясы

Нар(4)ады$$2 экономиканың гармониялық даму қажеттілігі

Нар(4)сы (і)$$2 шоғырлану индексі

Нар(5)ға$$2 еркін

Нег(6)еді$$2 өнімнің өзіндік құны

Нақ(7)ды:$$2 Инфляция   болады

Нег(8)ды $$2 баланстық құны

Нақ(9)тер:$$2 нақты ЖҰӨ көлемі Нор(11)йды$$2 өндіріс рентабельділігі

Нег(13)міз$$2 өндірістің рентабелділігі

Нег(13)йды:$$2 өнім рентабельділігі

Нат(16)йды$$2 тауарлы өнім

Нақ(18)ет$$2 стандартизациялау

әрқашан атаулы ЖҰӨ көлеміне қарағанда тезірек өсетінін көрсетеді

Нег(28)рек$$2 ФИФО әдісі

ОООООООООООООООООо

Оу(1)ша:$$2 Нақты   ЖҰӨ деңгейі мен жұмыссыздық арасында кері

тәуелділік болады

Опе(8)йды$$2 қазыналық кәсіпорын

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өс(0)ада:$$2

Өнд(1)із$$2 өткізуден түскен түсім/ өткізілген өнімнің өз құны

Өнд(1)ық$$2 негізгі және көмекші жұмысшылардың еңбек шығындары

Өнд(1)ері$$2 мамандану және шоғырлану деңгейінің өсуі, ҒТП дамуы

Өзг(1)йді$$2 негізгі қорлардың амортизациясы

Өт(2)йды$$2 шиеленіскен бағалаудың  көрсеткіші

Өн(2)дер$$2 еңбек ақы шығындары

Өн(2)йді$$2 НИОКР-ға шығындар

Өн(2)ады$$2 пайда /өз құн

Өнд(2)йды $$2 шығындар мен нәтижелер қатынасы

Өнд(3)іні$$2 коммерциялық шығындар

Өн(3)ады:$$2 адам сағатының уақыт шығыны /өндірілген өнім көлемі

Өнд(3)йды$$2 жұмысшылардың жоғары біліктілігі

Өнд(4)ты$$2 кәсіпорынның шығындарын азайту үшін жағдайлар жасау

Өнд(4)дай:$$2   zY=F(zK,zL)

Өзі(4)йді$$2 кезең шығындары

Өн(5)лар$$2 айналым қоры

Өнд(5)еді$$2 еңбек құралдары

Өнд(5)еді$$2 жалпылама, сериялық, жекелей типті

Өнд(5)ды$$2 жоғарғының бәрі дұрыс

Өнд(5)еді$$2 еңбек заты

Өнд(6)ады$$2 жоғарыда көрсетілгендердің барлығы бойынша

Өне(6)йды$$2 баланстық запастар

Өзг(6)тері$$2 өндірілген өнім көлемі және оны өзіндік құны

Өнд(7)йды $$2 реконструкция

Өне(8)йды$$2 мамандану деңгейі

Өнд(8)ол$$2 өнімнің бір бірлігіне тұрақты шығындардың аз болуы

Өнд(9)ын$$2 сапалық дамудың көрсеткіштері

Өнд(10)йды$$2 материалдар

Өзі(12)йды$$2 сапа

Өзі(14)йды$$2 трест

Өнд(16)йды$$2 аяқталмаған өндіріс қорының мөлшері

Өн(16)йды:$$2 кәсіпорынның өндірістік қуаты

жалпыинвестицияларамортизацияланартқанда капитал көліміөседі

ППППППППППППППППППППП

Пай(10)ады$$2 жоғарыда келтірілген элементтердің ең жақсы комбинациясы

СССССССССССССССССС

Стр(1)ары$$2 өндірістік жүйенің миссиясына әсер ететін қарым – қатынас дәрісханалары

Сел(2)йды$$2 нақты эммитенттің бағалы қағазының дұрыс таңдау жасалмаған кездегі табысты жоғалту тәуекелділігі

Сат(2)йды$$2 жалпы тиімділік

Са(3)ады$$2 бәсекелестердің әлеуетті артықшылықтарын анықтау

Сан(4)йды$$2 шығынмен салыстырғанда алған пайдасы

Сат(5)йды$$2 активтің табыстылығы

Са(6)йды$$2 ақшаның келтілірген құны

Сат(6)нуі$$2 айналым қорының айналымдық коэффициенті

ТТТТТТТТТТТТТТТ

Тау(0)ент$$2 кәсіпорын шығаратын детальдік тауарлар тізімі

Тік(1)ары$$2 шикізат шығындары

Таз(1)міз:$$2 Экспорт-импорт

Таз(2)ды$$2 жалпы өнім мен мерзім шығындар алу корпорациялық  салық арасындағы айырмашылы

Төм(3)ес$$2 капитал қозғалысының есебі мен ағымдағы есептің қосындысы таза экспортқа тең

Тұр(3)мын:$$2 ұлттық    банк тағайындайды

Тау(4)йды$$2 тозуына байланысты құнның ақталуын

Төм(4)йді$$2 өндірістік жұмысшылар еңбек ақы шығындары

Тұр(5)дар $$2 тұрақты

Тех(6)йді$$2 бұйымдарды механикалық жинайтын жеке және аз сериялы өндірісте

Төм(8)йды$$2 әлеуметтік салықты қалыптастыру

Төм(9)зі$$2 нақты атқарылған жұмысқа тарифтік ставка

Тех(10)тер$$2 технологиялық көрсеткіштері

Тау(10)ғы$$2 сертификациялау

Төм(11)еді.$$2 АҚШ

Тұр(15)ды? $$2 девальвация

Тұт(18)еді$$2 өндірістік қордың мөлшеріне

Тау(22)йды$$2 сатылған өнім

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұлт(10)ады$$2 ғылыми-техникалық потенциал

ФФФФФФФФФФФФФФФФ

Фис(2)дар$$2 салықтар

Фир(3)ол:$$2 өндіріс   факторлары мен өз өніміне бағаларды тұрақты деп қабылдаса

Фир(3)йды$$2 фирманың бәсеке статусын көтеруге қаражаттарды салудың тиімді бағыттарын таңдау

Фир(4)сау$$2 барлық жауап  дұрыс

Фир(4)еді$$2 фирманың дамуына ықпал етеді

ШШШШШШШШШШШ

Шар(1)ны$$2 өндірістік жүйенің сыртқы ортасының бөлек сегменті, онда өндірістік жүйе шығуын табады

Шығ(2)ады $$2 тұрақты шығындар / жалпы маржы коэффициенті

Шик(2)дар$$2 мақта тазалаушылық

Шик(3)дау$$2 кәсіпорынның тиімділігін арттыруға ықпал етеді

Шы(4)ды$$2 бұйымдарды механикалық жинайтын жеке және аз сериялы өндірісте

Шығ(5)іңіз$$2 жалпы өндірістік шығындары

Шағ(6)тең:$$2 нақты әлемдік пайыз мөлшерлемесіне

Шик(6)ады$$2 пайдалы шығын + технологиялық қалдықтар

Шик(9)еді$$2 негізгі және көмекші

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Ын(2)ейді$$2 аудандық коэффициенттер бойынша төлемдер

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эко(4)ады$$2 минималды реттеу, бақылау және ынталандыру

Эко(7)ады:$$2 циклдік
1. Задание 1 ОАО Факел выпускает четыре вида продукции
2. Вариант 31 Общие принципы и подходы в страховании ответственности
3. Менеджмент. Рабочая программа
4. Вариант 1 Инструкция Выберите
5. 70 нагрузки промышленных предприятий
6. социальные отношения и их типы Социальные отношения и типы социальных структур Социальные отношени
7. Mutfk i'in yr'ln ln kkse merikn y d 'k mutfk tipi idel bir 'z'md'r
8. Ба~алы ~а~аздармен операциялар ~ызметтерді~ ~андай негізгі сыныбы- Сезілмейтін активтері бар сезілмейтін
9. очков через которые мы смотрим на наш внутренний и как следствие на внешний мир
10. Золотой ключик или Ключ от счастья
11. Риск как оценка опасности
12. Лабораторная работа 9 ТЕМА- Создание отчетов Цель- Создание отчета с помощью мастера и с помощью констру
13. УТВЕРЖДАЮ Председатель КРОО Федерация триатлонаи маунтинбайка В.1
14. циокультурными и иными особенностями
15. Противодействие и профилактика фальшивомонетничеству
16. Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду Каждый имеет право на благоприятную окружаю
17. Тема- Бюджетные расходы Вопросы- Институт бюджетных расходов в системе финансового права
18. НЕДОРОСЛЬ ЕГЭ также см
19. 999 В текст внесенная поправка лист Госстроя Украины от 15 марта 2002 года 4-299
20. по теме- Present Continuousldquo; для 4 класса по учебнику ldquo;Hppy street 2rdquo;