Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

1лі2 компенсациялы~ А~ш1йды-2 инфляция ~~ралы А~2міз-2 Бізді~ таза экспорт~а айырбас~а шетелден т~сет

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


55 %-ға(4)ді$$2 нарық шоғырланған болып саналады

NX (7)ды:$$2 біз әлемдік қаржы нарықтарында қарыз беруші ролін атқарамыз

Q =   (4)дыrR

$$2 шикізат пен материалдыңсатыпалатынпартиясыныңоптималдымөлшерін

АААААААААААААААААААААААА

Ақ(0)міз:$$2 тұрғындардың қолында жүрген теңгенің саны, жинақтау және есеп айырудың өлшеуіші, келісімге жұмсалған активтердің көлемі, төлем құралы

Ауд(1)лі$$2 компенсациялық

Ақш(1)йды:$$2 инфляция құралы

Ағ(2)міз:$$2 Біздің таза экспортқа айырбасқа шетелден түсетін сома

Ата(2)міз:$$2 Екі    елдің валютасының Ай(3)еді$$2 аяқталмаған өндіріс, өндірістік запас, келешек кезең шығындары, дайын өнім, ақша қаражаты

Ақ(3)неде $$2 бір уақытта түсім мен шығынның қатар жүруі

Амо(3)ды$$2 негізгі қорлардың реновациясына

Айы(4)ды?$$2 отандық тауар салыстырмалы қымбаттайды

Ат(4)ады:$$2 екі   елдің валютасымен

арасындағы алмасу  бағасы

Акт(6)құн:$$2 өнім өткізуден түскен түсім  / активтің орташа жылдық құны

Ақ(7)нк:$$2 Міндетті   резервтер мөлшерлемесін арттыруы мүмкін

Амо(7)лді$$2 негізгі қорлардың істеу мерзімі

Аш(8)туы:$$2 нақты проценттік мөлшерлемені арттырады, капиталдың келуіне себеп болады, капитал есепшотының сальдосын арттырады

Аяқ(11)йды $$2 жалпы өнім

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әле(5)йды: $$2 өнімнің материал сиымдылығы

Әр(15)йды$$2 тауарлы-функционалды ұйымдастыру

ББББББББББББББББ

Ба(0)аты$$2 бағаның деңгейін анықтау және фирманың мақсаттары мен мәселелеріне байланысты олардың өзгеруінің мүмкін варианттары

Бағ(1)ері$$2 нарық сегменттеріне кезекті шығу

Бәс(4)ейді$$2 кәсіпорынның жаңа нарықтарды табуына

Белгіленген уақыт кезеніндегі қызмет және дайын өнім құны (оған жартылай фабрикат кіреді) нені сипаттайды$$2 тауарлы өнім

Бағ(5)еді$$2 қысқа мерзімді облигация

Бір(7)йды $$2 дисконттау

Бір(7)еді$$2 1-5

Бух(8)йды$$2 тұрақты шығындар

Бір(9)еді$$2 өсу коэффициенті

Бел(12)йды$$2 тауарлы өнім

Бір(12)йды $$2 стратегиялық шаруашылық бөлімі

Бел(15)йды$$2 келешек кезең шығындары

ҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒ

Ғы(3)ес$$2 ҒТП

Ғы(5)йды$$2 барлық жауап дұрыс

Ғы(9)ды$$2 ғылыми кадрлар

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дай(4)рын$$2 темірбетондық конструкциялар және өнімдер

Дай(9)йды$$2 материалды пайдалану коэффициенті

Дәр(22)йды$$2 санация

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ес(0)сі:$$2 үкімет   әкімшілік жолмен бекітетін мөлшерлеме

Еңб(2)ясы$$2нәтижеге қызығушылықты көтеруге бағытталған

Еңб(2)ясы$$2 моральдік ынталандыру

Еңб(3Ұ)ясы$$2 жұмыс күшінің ұдайы өндірісін қамтамасыз етеді

Еңб(3)ері$$2 ӨӨҚ-ң жалпы шығындағы негізгі жұмысшылардың үлес салмағы

Еңб(3)тері$$2 жұмысқа келу саны

Еңб(3)ясы$$2 өндіріс процесінде адам Еңб(4)ды$$2 мамандық-кәсіпқойлық деңгейі

Еңб(4)ады$$2 еңбек заттардың сапасы

Еңб(4)ады$$2 өндіріс пен еңбекті басқару

Еңб(4)ды$$2 еңбекті басқару

Ел(5)ды? $$2 елдегі   баға өсуі

Еңб(6)ды$$2 барлық жауабы дұрыс

Еңб(6)еді$$2 өндіруші және өндеуші

Ег(6)да:$$4 шетел тауарлары Қазақстан тұрғындары үшін арзан болады, Қазақстанның таза экспортының шамасы төмендейді,  Қазақстанның  ағымдағы есебінде тапшылық болады

Ег(6)рт:$$2 азаяды

Ег(7)нда:$$2 ақша ұсынысы көбейеді

Ег(8)ды:$$2 ресурстардың   Ег(8)нда:$$2 өндіріс   факторының тепе-теңдік бағасы төмендейді

Екі(9)йды$$2 ағымдық қоры

Ег(10)сы:$$2 Қазақстан ЖҰӨ мен Ресей ЖІӨ-нің бір бөлігі болады

Ег(11)ін:$$2 таза экспорт шамасы артады

Ег(14)емі:$$2 атаулы ЖҰӨ-нің 20% құрайды

артықшылығы

еңбегінің қатысу мөлшері

Еңб(17)ғы$$2 еңбек квалификациясы

Ег(21)тең:$$2  0

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жал(1)бұл$$2 тұрақты және ауыспалы шығындар сомасы

Жалпы пайда (1)ады$$2 өнім өткізуден түскен пайда мен сатылған өнімнің өз құнынын айырмашылығы арқылы

Жұм(2)еді$$2 кәсіпқойлық дайындық пен уақытша жұмыстылықты қамтамасыз ету бағдарламасы

Жал(2)ды$$2 өткізілген өнімнен түскен түсім-тұрақты шығын

Жек(3)ды:$$2 отбасылармен жеке Жос(5)йды$$2 тиімділігі бар жерде

Жұ(5)ады$$2 жұмысқа келу саны х тізімдік құрам коэффициенті

Жал(8)ығы$$2 сапа жүйесі

Жек(17) бұл$$2 өндірістің мамандануы

индивитердің салықты төлеуге дейін

Жоб(18)йды$$2 өнеркәсіптік запастар

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Инв(0)ты$$2 капиталдың оны өсіру мақсатында, ұзақ мерзімге салымдар

Инв(1)ты$$2 нақты және қаржылық инвестициялау объектілерінің жиынтығы

Инв(1)ты$$2 капитал салу жөнінде шаралардың жоспарланатын және жүзеге асырылатын кешені

Инв(2)ігі $$2 жобаны іске асырудың қаржылық нәтижесін оның қатысушыларға қатынасымен анықталады

Инв(2)ді$$2 салымдар салынған  қызметінің экономикалық нәтиже негізінде инвестордың өз мақсаттарына уақытылы және сенімді жетуі

Инв(3)тер$$2 дисконттау нормасы, таза табыс, ақталу мерзімі

Инв(4)еді$$2 диверсификацияның әр түрлі формаларының мақсаттылығын зерттеу

Инв(4)йды$$2 келтірілген инвестициялық салым тепе-теңдігіне келтірілетін тиімдік мөлшеріне – осы жағдайдағы дисконт нормасы

Инв(5)ері$$2 ұзақ мерзімді нақты инвестициялар, айналым құралдарына салынатын қысқа мерзімдік инвестициялар, қаржылық инвестициялар

Инв(5)еді $$2 жүйеленген, жүйеленбеген

Инв(10)ды$$2 өткізу

Инв(12)ды$$2 ерте есею

ККККККККККККККККККК

Ком(1)ды$$2 аудандық коэффициенттер бойынша төлемдер

Кәс(1)ды$$2 бас механик

Кад(2)ады$$2      өз еркімен босатылғандар саны/  жұмысшылардың орташа тізімдік саны

Кәс(2)ері$$2 еңбек сиымдылығы

Кәс(2)дар$$2 жоспарлау және несиелендіру

Кап(2)бі$$2 пайдаланунәтижесіндетозуы

Кәс(3)ады$$2 айналым қоры және айналыс қоры

Кәс(3)йды$$2 оның тізімі құрамына кіретін кәсіпорынның әртүрлі маман-кәсіпқой жұмыскерлерінің жиынтығы

Кәс(3)еді$$2 өндірістік ресурстарды пайдаланылатын және қалыптастыратын кәсіпорынның ақша қатынастар жүйесі

Кәс(3)еді$$2 кәсіпорынның өкімдегі ақшалай қаражат

Кәс(3)йды $$2 негізгі қорлар + материалды емес активтер

Кәс(3)уі $$2 зауттық шоғырлану

Ком(4)ады$$2 өнімді өткізу нарығымен өнім жобасы үшін өнімдер сатып алу нарығын талдауы

Кәс(4)йды$$2 өткізілген өнімнен түскен пайда мен өнімнің өзіндік құнының және мерзім шығындар арасындағы айырмашылық

Кел(5)йды$$2 аналитикалық әдіс

Кес(5)зі$$2 шығарылған өнім бірлігіне кесімді бағалама

Кәс(5)ды$$2 участок   

Кәс(6)ніс$$2 өндірісті күрделендіру

Кәс(6)йды $$2 номенклатура

Көр(6)йды$$2 көрінбейтін қол  қағидасы

Кәс(6)ғы$$2 өндірістік құрылым

Кәс(6)іші$$2 өндірістің мамандануы

Кәс(7)ады$$2 агрегаттық шоғырлану

Кәс(8)нде$$2ал олар жеткіліксіз болғанда олармен жарғылық капиталға еңгізген салымдарының еселі мөлшерінде өзінің мүлкімен жауап береді

Кел(9)йды $$2 таза келтірілген құн

Кәс(10)йды$$2 сату пайдалылығы

Кәс(10)йды $$2 өнімнің қор сиымдылығы

Кәс(10)1т5тды:$$2 өндіріс рентабельділігі

Кәс(11)ды:$$2 еңбек   өнімділігі төмендейді

Кәс(11)ері$$2 өнімділік

Кәс(11)дай$$2 еңбек ақы бойынша есептеу, бюджетке міндетті төлемдер

Кәс(12)ды$$2 тік интеграция

Кәс(15)ды$$2 тауарлы-материал қоры

Кел(17)йды$$2 жазбаша бонус

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қар(1)ты$$2 әр-түрлі қаржылық инструменттердің құралдар салымы

Қар(2)дер$$2 қаржы әдістері және несиелендіру

Қар(2)лар$$2 дисконт, баға және инвестициялар

Құр(5)тең$$2 режимді уақыт қоры - жоспарлы тұру уақыты

Қор(7)ері$$2 экологиялықтың

Қоз(7)йды$$2 салыстырмалы материал сиымдылық

Құр(8)еді$$2 инвестициялық

Құр(10)ді$$2 жабдықтарды экстенсивті пайдалану

Қой(11)еді$$2 ЛИФО

Құр(14)йды$$2 өнімнің көп ассортимаентін шығаратын кәсіпорынның өндірістік қуаты

МММММММММММММММ

Мем(1)ты$$2 бұл мемлекеттің ақша айналым және валюталық қатынастар саласында ұлттық валютаның сатылымдық күшіне әсер ету мақсатында жүргізіп отырған шаралар жиынтығы

Мон(2)дар$$2 міндетті резервтер  нормасының өзгерісі

Мем(3)еді$$2 кәсіпорындар мен халық шаруашылығы салаларының қаржысы, жалпы мемлекеттік қаржысы

Мат(4)ады$$2 ҚР нормативтік-құқықтық заң актілеріне сай

Мат(5)йды$$2 уақыт өткен сайын құны өзгермейтін немесе пайдасы өзгермейтін объектілер үшін

Мем(5)йды?$$2 ұлттық валюта  девальвациясы орнайды

Мем(5)кін$$2 тау-құтқарушылық жұмыстар жүргізу үшін

Мем(7)ді$$2 реттеудің экономикалық әдістерін тиімсіз жерлерде және сол жерде мөлшерде нарық механизмін жүзеге асыру

Мүл(9)ды$$2 лизингтік төлемдер

НННННННННННННННННН

Нар(1)ты$$2 кәсіпорын мүддесіне сай жоспарлау

Нег(1)ры:$$2 еңбекжәне капитал

Нақ(1)ты $$2 жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды реконструкциясы мен техникалық қайтақарулануға және жаңа кәсіпорындар құруға салынатын салымдар

Нар(2)дай$$2 сұраныс пен ұсыныстың және бәсекенің қалыптасуы

Нақ(2)ол:$$2 өндірілген   өнім бірлігінде көрсетілген еңбек ақы

Нар(2)ары $$2 сұраныс пен ұсыныс, бәсеке, баға

Нор(2)дер$$2 мемлекеттік стандарттар, заңдар

Нақ(2)бұл:$$2 екі ел   тауарлар бағасының қатынасы

Нар(3)ады$$2 бәсекемен, баға саясатымен, сұраныспен және ұсыныспен

Нор(3)ді$$2 тиелген дайын өнім, бірақ әлі ақшасы төленбеген, ақша қорымен есеп айырысу

Нар(4)йды$$2 маркетинг қызметінің ұйымдастыру функциясы

Нар(4)ады$$2 экономиканың гармониялық даму қажеттілігі

Нар(4)сы (і)$$2 шоғырлану индексі

Нар(5)ға$$2 еркін

Нег(6)еді$$2 өнімнің өзіндік құны

Нақ(7)ды:$$2 Инфляция   болады

Нег(8)ды $$2 баланстық құны

Нақ(9)тер:$$2 нақты ЖҰӨ көлемі Нор(11)йды$$2 өндіріс рентабельділігі

Нег(13)міз$$2 өндірістің рентабелділігі

Нег(13)йды:$$2 өнім рентабельділігі

Нат(16)йды$$2 тауарлы өнім

Нақ(18)ет$$2 стандартизациялау

әрқашан атаулы ЖҰӨ көлеміне қарағанда тезірек өсетінін көрсетеді

Нег(28)рек$$2 ФИФО әдісі

ОООООООООООООООООо

Оу(1)ша:$$2 Нақты   ЖҰӨ деңгейі мен жұмыссыздық арасында кері

тәуелділік болады

Опе(8)йды$$2 қазыналық кәсіпорын

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өс(0)ада:$$2

Өнд(1)із$$2 өткізуден түскен түсім/ өткізілген өнімнің өз құны

Өнд(1)ық$$2 негізгі және көмекші жұмысшылардың еңбек шығындары

Өнд(1)ері$$2 мамандану және шоғырлану деңгейінің өсуі, ҒТП дамуы

Өзг(1)йді$$2 негізгі қорлардың амортизациясы

Өт(2)йды$$2 шиеленіскен бағалаудың  көрсеткіші

Өн(2)дер$$2 еңбек ақы шығындары

Өн(2)йді$$2 НИОКР-ға шығындар

Өн(2)ады$$2 пайда /өз құн

Өнд(2)йды $$2 шығындар мен нәтижелер қатынасы

Өнд(3)іні$$2 коммерциялық шығындар

Өн(3)ады:$$2 адам сағатының уақыт шығыны /өндірілген өнім көлемі

Өнд(3)йды$$2 жұмысшылардың жоғары біліктілігі

Өнд(4)ты$$2 кәсіпорынның шығындарын азайту үшін жағдайлар жасау

Өнд(4)дай:$$2   zY=F(zK,zL)

Өзі(4)йді$$2 кезең шығындары

Өн(5)лар$$2 айналым қоры

Өнд(5)еді$$2 еңбек құралдары

Өнд(5)еді$$2 жалпылама, сериялық, жекелей типті

Өнд(5)ды$$2 жоғарғының бәрі дұрыс

Өнд(5)еді$$2 еңбек заты

Өнд(6)ады$$2 жоғарыда көрсетілгендердің барлығы бойынша

Өне(6)йды$$2 баланстық запастар

Өзг(6)тері$$2 өндірілген өнім көлемі және оны өзіндік құны

Өнд(7)йды $$2 реконструкция

Өне(8)йды$$2 мамандану деңгейі

Өнд(8)ол$$2 өнімнің бір бірлігіне тұрақты шығындардың аз болуы

Өнд(9)ын$$2 сапалық дамудың көрсеткіштері

Өнд(10)йды$$2 материалдар

Өзі(12)йды$$2 сапа

Өзі(14)йды$$2 трест

Өнд(16)йды$$2 аяқталмаған өндіріс қорының мөлшері

Өн(16)йды:$$2 кәсіпорынның өндірістік қуаты

жалпыинвестицияларамортизацияланартқанда капитал көліміөседі

ППППППППППППППППППППП

Пай(10)ады$$2 жоғарыда келтірілген элементтердің ең жақсы комбинациясы

СССССССССССССССССС

Стр(1)ары$$2 өндірістік жүйенің миссиясына әсер ететін қарым – қатынас дәрісханалары

Сел(2)йды$$2 нақты эммитенттің бағалы қағазының дұрыс таңдау жасалмаған кездегі табысты жоғалту тәуекелділігі

Сат(2)йды$$2 жалпы тиімділік

Са(3)ады$$2 бәсекелестердің әлеуетті артықшылықтарын анықтау

Сан(4)йды$$2 шығынмен салыстырғанда алған пайдасы

Сат(5)йды$$2 активтің табыстылығы

Са(6)йды$$2 ақшаның келтілірген құны

Сат(6)нуі$$2 айналым қорының айналымдық коэффициенті

ТТТТТТТТТТТТТТТ

Тау(0)ент$$2 кәсіпорын шығаратын детальдік тауарлар тізімі

Тік(1)ары$$2 шикізат шығындары

Таз(1)міз:$$2 Экспорт-импорт

Таз(2)ды$$2 жалпы өнім мен мерзім шығындар алу корпорациялық  салық арасындағы айырмашылы

Төм(3)ес$$2 капитал қозғалысының есебі мен ағымдағы есептің қосындысы таза экспортқа тең

Тұр(3)мын:$$2 ұлттық    банк тағайындайды

Тау(4)йды$$2 тозуына байланысты құнның ақталуын

Төм(4)йді$$2 өндірістік жұмысшылар еңбек ақы шығындары

Тұр(5)дар $$2 тұрақты

Тех(6)йді$$2 бұйымдарды механикалық жинайтын жеке және аз сериялы өндірісте

Төм(8)йды$$2 әлеуметтік салықты қалыптастыру

Төм(9)зі$$2 нақты атқарылған жұмысқа тарифтік ставка

Тех(10)тер$$2 технологиялық көрсеткіштері

Тау(10)ғы$$2 сертификациялау

Төм(11)еді.$$2 АҚШ

Тұр(15)ды? $$2 девальвация

Тұт(18)еді$$2 өндірістік қордың мөлшеріне

Тау(22)йды$$2 сатылған өнім

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұлт(10)ады$$2 ғылыми-техникалық потенциал

ФФФФФФФФФФФФФФФФ

Фис(2)дар$$2 салықтар

Фир(3)ол:$$2 өндіріс   факторлары мен өз өніміне бағаларды тұрақты деп қабылдаса

Фир(3)йды$$2 фирманың бәсеке статусын көтеруге қаражаттарды салудың тиімді бағыттарын таңдау

Фир(4)сау$$2 барлық жауап  дұрыс

Фир(4)еді$$2 фирманың дамуына ықпал етеді

ШШШШШШШШШШШ

Шар(1)ны$$2 өндірістік жүйенің сыртқы ортасының бөлек сегменті, онда өндірістік жүйе шығуын табады

Шығ(2)ады $$2 тұрақты шығындар / жалпы маржы коэффициенті

Шик(2)дар$$2 мақта тазалаушылық

Шик(3)дау$$2 кәсіпорынның тиімділігін арттыруға ықпал етеді

Шы(4)ды$$2 бұйымдарды механикалық жинайтын жеке және аз сериялы өндірісте

Шығ(5)іңіз$$2 жалпы өндірістік шығындары

Шағ(6)тең:$$2 нақты әлемдік пайыз мөлшерлемесіне

Шик(6)ады$$2 пайдалы шығын + технологиялық қалдықтар

Шик(9)еді$$2 негізгі және көмекші

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Ын(2)ейді$$2 аудандық коэффициенттер бойынша төлемдер

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эко(4)ады$$2 минималды реттеу, бақылау және ынталандыру

Эко(7)ады:$$2 циклдік
1. Размножение неотделенными частями Получение новых растений из не отделенных от материнского экземпляра ч
2. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЮРИСПРУД
3. Строение, функции, видовые особенности печени
4. тематического планирования в условиях детской художественной школы с
5. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
6. При дезинфекції або знезаражуванні знищуються в основному патогенні мікроорганізми
7. Великий Гэтсби Фрэнсис Скотт Фицджеральд Великий Гэтсби Великий Гэтсби- Ху
8. Лекция 5. Философия Нового времени XVII век начало формирования научного разума утро рационализма2
9. Трудовой договор
10. Автобиография китайского христианина Брата Юна
11. Совокупная стоимость владения ССВ Можно ли снизить совокупную стоимость владения путем реформирования и
12. Готическая мода
13. Трагические мотивы в творчестве Гойи
14. Методические рекомендации для выполнения САМОСТОЯТЕЛЬНой ВНЕАУДИТОРНой РАБОТы СТУДЕНТОВ К ПРАКТИЧЕС
15. Эдвард Радзинский
16. Пояснительная записка Введение Программа учебной дисциплины 1
17. . Молекулярные механизмы мышечного сокращения и расслабления Мышечная деятельность состоит и
18. Альтернативные носители информации
19. Понятие и сущность права.html
20. Учет доходов и себестоимости реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)