Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4ГО КУРСУ МЕДИКОПСИХОЛОГІЧНОГО ГРУПИ 15 НА ОСІНН

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

ЛЕКЦІЙ ІЗ ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ

 МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО (ГРУПИ 1-5)

НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2013-14 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№п/п

Теми лекцій

Лектори

Дата та час проведення

1

Гострий апендицит та його ускладнення

Доцент О.А.Повч

середа, 15.01.14 р., 1-а пара

(08.20-10.00)

2

Гострий панкреатит

Професор

Є.М. Шепетько

середа, 15.01.14 р., 2-а пара

(10.20-12.00)

3

Гостра непрохідність кишківника

Професор П.Д.Фомін

середа, 15.01.14 р., 3-а пара

(12.20-14.00)

4

Гострий холецистит та його ускладнення

Професор П.Д.Фомін

середа, 15.01.14 р., 4-а пара

(14.20-16.00)

5

Гострий перитоніт

Доцент

О.Б. Бельський

четвер, 16.01.14 р., 1-а пара

(08.20-10.00)

6

Гострі ускладнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки

Професор П.Д.Фомін

четвер, 16.01.14 р., 2-а пара

(10.20-12.00)

7

Шлунково-кишкові кровотечі.

Професор П.Д.Фомін

четвер, 16.01.14 р., 3-а пара

(12.20-14.00)

8

Зовнішні та внутрішні грижі черева, їх ускладнення

Професор П.Д.Фомін

п”ятниця, 17.01.14 р., 1-а пара

(08.20-10.00)

9

Захворювання тонкої та товстої кишок

Доцент

В.М.Сидоренко

п”ятниця, 17.01.14 р., 2-а пара

(10.20-12.00)

10

Хвороби печінки. Захворювання позапечінкових жовчних протоків

Професор

Є.М. Шепетько

Ппятниця, 17.01.14 р., 3-а пара

(12.20-14.00)

Всього:

20 годин на цикл

Примітка: лекції проводяться у приміщенні великої лекційної аудиторії (вул. Підвисоцького 4-А, КЛ №12)

Завідуючий кафедрою хірургії №3,

Академік НАМН України, професор     П.Д.Фомін


ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН
 

ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ  ІЗ   ХІРУРГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ  МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2012-13 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№п/п

Теми практичних занять

Кількість

учбових годин

Кількість занять

Розділ 1 - ургентна абдомінальна хірургія

1

Лекційні заняття

8 годин

4 пари

(1-ий день занять)

2

Лекційні заняття

6 годин

3 пари

(2-ий день занять)

3

Лекційні заняття

6 годин

3 пари

(3-ій день занять)

4

Гострий апендицит. Анатомо-фізіологічні відомості. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікування. Атипова клінічна картина гострого апендициту.

Оцінка з теми №1.

Ускладнення гострого апендициту та апендектомії. Діагностична та лікувальна програма.

Оцінка з теми №2.

Анатомо-фізіологічні особливості жовчних шляхів. Етіологія, патогенез та класифікація гострого холециститу. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.

Оцінка з теми №3.

2 год

2 год

2 год

3 пари

(4-ій день занять)

5

Хірургічна тактика при гострому холециститі. Особливості клінічного перебігу, клінічної картини гострого холециститу та діагностичної і лікувальної програми у хворих похилого віку та хворих із супутньою патологією. Ускладнення гострого холециститу та холецистектомії.

Оцінка з теми №4.

Етіологія та патогенез, класифікація гострого панкреатиту. Клініка легкого та важкого гострого панкреатиту. Диференційна діагностика гострого панкреатиту. Сучастні методи ліування гострого панкреатиту.

Оцінка з теми №5.

Ускладнення гострого панкреатиту: псевдокіста підшлункової залози, абсцес підшлункової залози, поширений перитоніт, некроз стінок порожнинних органів, кровотеча в черевну порожнину, гострі виразки травного каналу та кровотеча з них у порожнину травного каналу, перфорація гострих виразок. Ліагностика та лікування ускладнень.

Оцінка з теми №6.

2 год

2 год

2 год

3 пари

(5-ий день занять)

6

Етіологія та патогенез, класифікація перфоративних гастродуоденальних виразок. Клініка типової та атипової перфоративної гастродуоденальної виразки. Лікувальна тактика при перфоративній гастродуоденальній виразці.

Оцінка з теми №7.

Ускладнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки у вигляді стенозування, пенентрації в сусідні органи, малігнізації. Консервативне та оперативне лікування, види операцій.

Оцінка з теми №8.

Етіопатогенез, класифікація виразкової кровотечі. Клініка виразкової кровотечі. Клініко-лабораторна класифікація ступеню важкості кровотечі В.Д.Братуся. Лабораторні та ендоскопічні методи діагностики виразкової кровотечі.

Оцінка з теми №9.

2 год

2 год

2 год

3 пари

(6-ий день занять)

7

Лікувальна тактика при виразковій кровотечі. Види та лікування невиразкових кровотеч (синдром Меллорі-Вейса, гострі ерозії та виразки, хвороба Дьєлафуа).

Оцінка з теми №10.

Гостра непрохідність кишківника. Етіологія та патогенез. Клінічна картина. Класифікація. Принципи та методи консервативного та хірургічного лікування.

Оцінка з теми №11.

Етіологія, патогенез, класифікація гострого перитоніту. Клініка. Дігностика.

Оцінка з теми №12.

Сучасні методи лікування гострих перитонітів.

Оцінка з теми №13.

2 год

2 год

1 год

1 год

3 пари

(7-ий день занять)

Розділ 2 – хірургічна гастроентерологія та проктологія

  8

Класифікація черевних гриж. Етіологія. Патогенез. Клініка захворювання. Принципи хірургічного лікування.

Оцінка з теми №14.

Ускладнення черевних гриж. Лікування.

Оцінка з теми №15.

Жовтяниця, як хірургічна проблема. Жовчно-кам"яна хвороба: клініка, діагностика, методи оперативних втручань.

Оцінка з теми №16.

Захворювання позапечінкових жовчних шляхів. Клінічні прояви. Методи дослідження. Диференційна діагностика. Принципи лікування. Види оперативних втручань.

Оцінка з теми №17.

2 год

2 год

1 год

1 год

3 пари

(8-ий день занять)

9

Хвороби прямої кишки – геморрой. Патогенез. Клініка. Традиційні та сучасні методи лікування. Анальна тріщина, випадіння прямої кишки. Клініка, діагностика, лікування.

Оцінка з теми №18.

Гострий та хронічний парапроктит. Клініка, діагностика. Методи лікування. Види оперативних втручань.

Оцінка з теми №19.

Курація хворих. Складання та захист історії хвороби.

Оцінка з теми №20.

2 год

2 год

2 год

3 пари

(9-ий день занять

10

ПМК

4 год

2 пари

(10-ий день занять)

Всього за семестр годин:

лекційних занять

практичних занять

20 год

40 год

10 пар

20 пар

Примітка:

1. 1-а пара – 08.20-10.00; 2-а пара – 10.20-12.00; 3-а пара – 12.20-14.00; 4-а пара – 14.20-16.00. Тривалість циклу – 10 днів.

2. Викладачі: асистент Столярчук С.М., асистент Лобанов С.М. проводять заняття на базі КМЛШД (вул. Братиславська, 3; 7-ий поверх, 3-е хірургічне відділення).

3. При засвоєнні теми за кредитно-модульною системою студенту присвоюються бали: “5” – 6 балів, “4” – 5 балів,  “3” – 4 балів, “2” – 1,35 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 (20 тем х 6 балів).

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові відпрацювання всіх пропущених практичних та лекційних занять та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів (20 тем х 4 бали).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 із 80 можливих балів.

Завідуючий кафедрою хірургії №3,

Академік  НАМН України, професор                П.Д.Фомін
1. то мере интересуется языками
2. політична та військова діяльність великих київських князів ОлегаІгоря
3. Проблема обучения в теории Ж. Пиаже- достоинства и недостатки
4. РЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 1998 Работа выпол
5. МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ldquo;Теорія поля rdquo; 2013-14 навч
6.  Поняття і місце діловодства в управлінській діяльності Діловодство ~ це діяльність яка охоплює питання д
7. Управление культуры спорта молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района
8. а и с пространственным crossbr
9. Plstikos в переводе с греческого языка означает создавать форму на латыни plsticus ваяющий формирующий
10. а на принципах Европейских сообществ1
11. тема. Тема- Понятие организации.
12. Боги и богини Скандинавии
13. Догляд за хворим
14. юньг~ карап фикерл~рг~ кир~к
15. розыскная деятельность Узкая специализация ~ Оперативнорозыскная деятельность в УИС Квалификация ст
16. Активность и реактивность 1
17. тема история понятий как философия на первый взгляд создает такое впечатление как будто второстепенная п
18. Лекция 1. Организация как объект менеджмента Организации и предмет дисциплины управление организацие.html
19. Автоматизация бухгалтерского учета хозяйственных операций
20. Развитие любознательности и интереса как проявление познавательной активности у дошкольников