Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема роботи- Методика визначення кількості грошей необхідних в обігу Мета роботи- закріпити теоретичні

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Практична робота № 9

Тема роботи: «Методика визначення кількості грошей необхідних в обігу»

Мета роботи: закріпити  теоретичні знання та отримати практичні навики, виховувати відповідальність за визначення кількості грошей необхідних в обігу.

Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи:

  1.  А.І.Щетинін Гроші та кредит: Підручник.
  2.  Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник.
  3.  Левченко Л.В. Гроші та кредит. Навч. посібник.

Зміст та послідовність виконання роботи

  1.  Вхідний контроль
  2.  Які відмінності металістичної та номіналістичної теорії грошей?                                                                     
  3.  Назвіть постулати класичної кількісної теорії грошей.                                                                                    
  4.  Проаналізуйте причини виникнення кількісної теорії грошей.                                                                                                                          
  5.  Які функції грошей визнають представники металістичної, номіналістичної та кількісної теорії грошей?                                                                                                                  

Методичні рекомендації

Згідно з класичним підходом кількість грошей, необхідних для обігу, може бути визначена за такою формулою:  де

КГ – кількість грошей, необхідних для обігу;

СЦ – сума цін товарів, реалізованих протягом року;

К – сума цін товарів, проданих в кредит;

П – платежі за кредити минулого року;

ВП – платежі, які взаємно погашаються;

О – швидкість обороту однієї грошової одиниці за рік.

   де

М – маса грошей в обігу;

V – середня швидкість обігу грошей;

P – середній рівень цін на товари та послуги;

Q – кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

  1.  Завдання

2.1. Якщо маса грошей, необхідних для обігу, становить 900 млн. грн., кількість проданих товарів – 100 тис. грн., середня ціна одного товару – 12 грн. Визначити середню обіговість грошової одиниці.                                                                         

2.2. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для реалізації – 200 тис. шт., ціна одного товару – 15 грн., обіговість грошової одиниці – 10 об/рік.                                                                   

2.3. Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВНП за 2 роки був однаковий і разом становив 20 780 тис. грн., а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно – 6400 тис. грн.                                                                         

2.4. Визначити кількість грошей як засобу обігу впродовж року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), проданих упродовж року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав  - 30 млрд. грн.  Сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, терміни  яких настали – 182 млрд. грн.  Сума взаємно погашаючих платежів упродовж звітного періоду – 400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей за рік – 10.                                                               

  1.  Вихідний контроль  Перевірка розрахунків

Після виконання роботи студент повинен:

Знати:  методику визначення кількості грошей необхідних в обігу

Вміти: визначати кількість грошей необхідних в обігу

Завдання додому: повторити тему «Металістична і номіналістична теорія грошей», «Класична кількісна теорія грошей».

Арк

Абрамчук Т.П.

Змін

Арк..

Прізвище

Підпис

Дата
1. тематика Андрей Шмаров Александр Кулешов математик академик РАН директор института проблем передачи
2. Грегор Одной из них является иерархическая теория потребностей А
3. Административное право РФ
4. Синхронизация процессов
5. РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА Дохристиансткая история руссов и славян- основные гипотезы и
6. Безопасность жизнедеятельности Программа и методические указания по технологической практике
7. . Вкажіть ознаки гінгівіту
8. Разработка государственной экономической политики
9. Самостоятельность и равенство Организация Свободные женщины и анархистские стратегии для женской эман
10. О ничтожестве и горестях жизни Артур Шопенгауэр О ничтожестве и горестях жизни О нич
11. Бухгалтерский учет на примере ООО Сатурн
12. Все про маникюр
13. Составление бизнес-плана
14. В главе 2 размышляя о первичном становлении общения мы уже немало рассказали о ситуативно~личностном общен
15. Я организованные в целостный и интегральный феномен которому придается огромное объяснительное значение
16. Бумеранг Акварельный этюд Недостаточно чтобы у нас были крыльяГлавное чтобы они нас несли Ну во
17. выбор судьбы Субъективный взгляд на питание голодание и здоровье Автор работы Валентин Николаев сын
18. Проявление
19. кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право
20. Щолкіно капітан І