Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Робота з об~єктами папками файлами та вікнами ОС Windows Мета- Оволодіти практичними навичками роботи

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Робота з об’єктами, папками, файлами та вікнами ОС Windows 

Мета: Оволодіти практичними навичками роботи у ОС Windows. Дослідити інтерфейс Робочого стола та навчитись працювати з основними об’єктами ОС Windows.

Прилади та обладнання: Персональний комп’ютер, операційна система Windows.

Теоретичні питання

 1.  Що таке піктограми та якими властивості вони мають?
 2.  Назвати основні об’єкти ОС Windows.
 3.  Які типи вікон існують у ОС Windows?
 4.  Назвати основні дії, які можна виконувати з вікнами?
 5.  Що таке логічні диски?
 6.  Як можна зменшити розміри вікна?
 7.  Вказати для чого призначена Корзина.

 

Короткі теоретичні відомості

Файл – це впорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має ім’я та яку операційна система опрацьовує як єдине ціле.

Структура зберігання даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою, називається файловою системою.

Всі сучасні ОС забезпечують створення файлової системи, призначеної для зберігання даних на дисках і забезпечення доступу до них.

Файли  призначені для зберігання інформації на диску і має назву.

Назва файлу має дві складові: ім’я.розширення

Ім’я файлу може складатися від 1 до 258 символу.

Не допускаються в назві файлу символи: \ /: *? < > |

Папка (каталог або директорія) це спеціальне місце на диску, організоване для зберігання файлів і інформацію про них: назви, обсяг даних, дати створення, інші властивості файлів, а також назви інших каталогів (підкаталогів) які можуть бути в ньому.

 Каталог з яким працює користувач у даний час називається поточним (активним).

На кожному магнітному диску існує один головний каталог, який називають кореневим, в ньому можуть міститися файли та підкаталоги.

Підкаталоги називають каталогами першого рівня. В них можуть міститися файли і підкаталоги другого рівня і т. д. Таким чином утворюється деревовидна або  ієрархічна структура каталогів.

Кожний каталог має ім’я без розширення, сформоване за тими ж самими правилами, що і імена файлів.

 Вікно є центральним поняттям у Windows. Воно відображає зміст об'єкта.

Вікно об'єкта (програми, папки) складається з таких основних елементів: рядка з назвою, рядка меню, робочого поля вікна.

 Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів і статусу (стану).

 Якщо у робочому полі не поміщається вся інформація, то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смуги прокручування з бігунцями. Бігунці переміщують, щоб побачити усе поле.

Розміри вікна можна змінювати, а саме вікно перетягувати з одного місця на інше.

Для збільшення чи зменшення розмірів вікна курсор встановлюють на межі вікна або в кутку (курсор змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не

відпускаючи її, перетягують межу.

 На екрані може бути декілька вікон програм чи папок, їх розташовують каскадом

чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацну мишею будь-де в його межах. Працювати можна лише з активним вікном.

Порядок виконання роботи

 1.  За допомогою мишки змінити розташування ярликів і піктограм Робочому стола.
 2.  За допомогою контекстного меню Робочого стола впорядкувати ярлики та піктограми за розміром.
 3.  Перетягнути папку «Корзина» у правий нижній куток Робочого столу.
 4.  Відкрити папку «Мій комп’ютер» та описати наявність всіх логічних дисків і їх призначення.
 5.  За допомогою контекстного меню визначити ємність диску С.
 6.  Визначити розмір папки Students та кількість файлів та папок, які знаходяться в цій папці.
 7.  Всі папки та файли, які знаходяться у Students впорядкувати за назвою.
 8.  На диску С в папці Students створити папку 1_kurs.
 9.  У папці C:\Students\1_kurs створити власну папку Прізвище (тобто папку під своїм прізвищем).
 10.  У папці з Прізвище створити папку Група (вказати назву своєї групи).
 11.   Змінити зовнішній стандартний вигляд папки Група на довільний.  
 12.   У папці C:\Students\1_kurs створити текстовий документ Lab з розширенням .txt.
 13.  В папці Прізвище створити текстовий документ Rob з розширенням .doc.
 14.   Скопіювати документ Rob.doc в папку Група.
 15.   Зробити документ Rob.doc скритим (прихованим) документом.
 16.   Папку Група перейменувати на КЕП.
 17.   Віднайти у C:\Students три файли з різними розширенням і скопіювати їх у папку Прізвище.
 18.   Створити ярлик папки КЕП та помістити у папку 1_kurs.
 19.   Перемістити папку КЕП у 1_kurs.
 20.   Визначити розмірність папки Прізвище.
 21.   У C:\Students\1_kurs видалити текстовий документ Lab.txt.
 22.   Відкрити файл Rob.doc, який знаходиться у папці Прізвище і описати рядки вікна та дії, які можна виконати з цим вікном.
 23.   Зробити файл Rob.doc лише для читання.
 24.   З папки 1_kurs видалити папку КЕП з усіма файлами.
 25.   Відновити вилучений текстовий документ Lab.txt.
 26.   Очистити вміст папки Прізвище.
 27.   У C:\Students\1_kurs відкрити ярлик папки КЕП та пояснити чому його не можливо відкрити.
 28.   Вилучити папку 1_kurs з усім вмістом.
 29.   Оформити звіт у практичному зошиті
 30.   Зробити висновки про результати виконання роботи.

Контрольні запитання

 1.  Описати панелі програмного вікна?
 2.  Як створити ярлик папки?
 3.  Яку інформацію несе ярлик об’єкта?
 4.  Для чого призначена папка «Мій комп’ютер»?
 5.  Чим відрізняється каталог від файлу?
 6.  Де розташовуються мінімізовані вікна робочих документів?
 7.  Як можна відновити вилучені файли та папки?
 8.  Що розуміють під підкаталогом та під підкаталогом І рівня?
 9.  Як можна визначити розмірність папки та файлу?
 10.   Як можна змінити зовнішній вигляд каталогу?
 11.   Як створити скриту (приховану) папку.
 12.   Як зробити текстовий файл лише для читання?

PAGE  1

 1.  1. Рынок ссудных капиталов
2. Введение Двигатели внутреннего сгорания получили широкое распространение в самых разнообразных отраслях
3. тематик и физик один из величайших умов 17 столетия
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніп
5. Кремлевцы России
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Миколаїв ~
7. Вариант 1 1
8. политического сокращения рынков сбыта
9. Чрезвычайные ситуации и психогенные расстройства
10. Счетчики. Функциональное назначение классификация
11. это сфера длительности человека связанная с созданием и оформлением документа организации их движения уче
12. тематичних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис.
13. Царство берендеев в фольклорно-мифологической драме АН Островского Снегурочка
14. то давно до возникновения кланов к центру зоны отправилась экспедиция
15. Возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам сущность значение порядок
16. і До складу заповідника входить всесвітньо відомий Асканійський цілинний степ зоопарк і дендропарк або як
17. Управление и Эксплуатация; г
18. Вступил в силу 0608
19. Персональный компьютер
20. 2012 р Поточні контрольні роботи з дисципліни ТОРГОВЕ ПРАВО для студентів 5 кур