Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМА- ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Мета

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ЗАНЯТТЯ №2

(лабораторне)

ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Мета. В результаті проведення заняття студенти повинні знати основні механічні властивості біологічних тканин і органів; вміти визначати модуль Юнга кісткової тканини методом прогину балки.

Питання, рекомендовані для повторення

 1.  Деформація. Види деформацій.
 2.  Механічні властивості твердих тіл.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

 1.  Характеристики деформованого стану речовини.
 2.  Закони пружної деформації.
 3.  Модуль пружності, модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона і зв’язок між ними.
 4.  Елементарні механічні моделі біологічних систем.
 5.  Механічні властивості еластомерів.
 6.  Механічні властивості біологічних тканин.

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Конспект лекцій.
 2.  Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: Книга плюс, 2005. – С. 115-124, 178-184.
 3.  Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика: Ученик. – 2-е изд. – К.: «Профессионал», 2004. – С. 216-222.
 4.  Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 1987. – С.192-203.
 5.  Владимиров Ю.А. и др. Биофизика. – М.: Медицина, 1983. С. 193-225.
 6.  Ливенцев Н.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1978. Т.І. С. 19-21.
 7.  Лабораторні і медичні прилади та апарати. – Івано-Франківськ,2009. – С. 5-7.

ІНСТРУКЦІЯ

до проведення лабораторної роботи

Завдання. Визначити модуль Юнга кісткової тканини методом прогину балки.

МЕТОДИКА РОБОТИ

Для визначення модуля пружності методом прогину балки, тіло, що досліджується, у формі порожнистого циліндра (балки) розміщується горизонтально на двох опорах. Якщо прикласти силу до середини балки перпендикулярно до її поздовжньої осі, вона буде прогинатись. Для однорідної циліндричної балки, яка може служити моделлю середньої частини (діафаза) стегнової кістки, величина прогину виражається формулою:

,     (1)

де F – діюча сила;

l – довжина балки (відстань між точками опори);

D – зовнішній діаметр циліндра;

E – модуль Юнга;

;

d – внутрішній діаметр циліндра.

Величина прогину тим більша, чим більша діюча сила, довжина балки, а також чим менший модуль Юнга і поперечні розміри балки. З формули (1) маємо:

.     (2)

Замінивши у формулі , де m – маса тіла, що використовується для навантаження,
g – прискорення вільного падіння і, врахувавши, що для стегнової кістки α = 0,85, формулі (2) можна надати вигляду:

 ,      (3)

де k = 17,4 м/с2.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1.  Виміряти масштабною лінійкою відстань l між точками опори.
 2.  Виміряти штангенциркулем товщину D кістки в трьох різних напрямах перерізу прикладання навантаження.
 3.  Закріпити індикатор годинникового типу на штативі.
 4.  Встановити штатив з індикатором таким чином, щоб вимірювальний стержень індикатора впирався у кістку в місці навантаження.
 5.  У цьому положенні привести шкалу індикатора в нульове положення.
 6.  Навантажити кістку, підвісивши до неї в середній частині гирю масою m.
 7.  Виміряти за шкалою індикатора величину прогину кістки f.
 8.  Зняти гирю.
 9.  Повторити навантаження кістки тією ж самою гирею ще 2 рази, вимірюючи відповідний прогин кістки.
 10.  Дані досліду занести в табл. 1.

Таблиця 1

D, мм

ΔD, мм

l, мм

Δl, мм

m, кг

f, мм

Δf, мм

1

2

3

Середнє значення

 1.  Обчислити модуль Юнга за формулою (3).
 2.  Обчислити похибки вимірювань і зробити висновок.

Диплом на заказ


1. Лекция ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 16001815 гг
2. Пеллегрини указывал на сходство не только очертаний но и ископаемых растений и месторождений угля в Америке
3. .КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ Среднесписочное число работников- 2003 2004 20052006 прогноз Состав персонала по фу.
4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по статистике- Статистический анализ финансовой деятельности ОАО Сбербанк России
5. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.1
6. Тема- Право на пошук одержання і застосування інформації Мета- Зробити аналіз чинного законодав
7. тема разработки месторождения и вскрытие рабочих горизонтов
8. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита ч
9. Модуль 2 Платон и Аристотель считали что государством должны править- воины стражи; народ; рабы;
10. очередной версии этого популярного офисного пакета
11. Организация эвакуации
12. Эдгар Лоренс Доктороу Рэгтайм
13. модульной конструкции с дискретным пневматическим приводом
14. ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 3 ОСКЭ ЗОНДОВОЕ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА Сценарий КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ~
15. тематики Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине Физика Механическое движение
16. Михманнамеи Бухара сообщает- И в улусе казахов султаны претендовали на ханскую власть
17. Читается за 10~15 мин
18. нибудь Госпожа Удача поворачивалась своим прекрасным упругим задом Не думаю что найдутся те к которым Форт.
19. Статья- Генетика человека
20. Контрольная работа- Регулювання бухгалтерського обліку