Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМА- ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Мета

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


ЗАНЯТТЯ №2

(лабораторне)

ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Мета. В результаті проведення заняття студенти повинні знати основні механічні властивості біологічних тканин і органів; вміти визначати модуль Юнга кісткової тканини методом прогину балки.

Питання, рекомендовані для повторення

 1.  Деформація. Види деформацій.
 2.  Механічні властивості твердих тіл.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

 1.  Характеристики деформованого стану речовини.
 2.  Закони пружної деформації.
 3.  Модуль пружності, модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона і зв’язок між ними.
 4.  Елементарні механічні моделі біологічних систем.
 5.  Механічні властивості еластомерів.
 6.  Механічні властивості біологічних тканин.

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Конспект лекцій.
 2.  Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: Книга плюс, 2005. – С. 115-124, 178-184.
 3.  Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика: Ученик. – 2-е изд. – К.: «Профессионал», 2004. – С. 216-222.
 4.  Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 1987. – С.192-203.
 5.  Владимиров Ю.А. и др. Биофизика. – М.: Медицина, 1983. С. 193-225.
 6.  Ливенцев Н.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1978. Т.І. С. 19-21.
 7.  Лабораторні і медичні прилади та апарати. – Івано-Франківськ,2009. – С. 5-7.

ІНСТРУКЦІЯ

до проведення лабораторної роботи

Завдання. Визначити модуль Юнга кісткової тканини методом прогину балки.

МЕТОДИКА РОБОТИ

Для визначення модуля пружності методом прогину балки, тіло, що досліджується, у формі порожнистого циліндра (балки) розміщується горизонтально на двох опорах. Якщо прикласти силу до середини балки перпендикулярно до її поздовжньої осі, вона буде прогинатись. Для однорідної циліндричної балки, яка може служити моделлю середньої частини (діафаза) стегнової кістки, величина прогину виражається формулою:

,     (1)

де F – діюча сила;

l – довжина балки (відстань між точками опори);

D – зовнішній діаметр циліндра;

E – модуль Юнга;

;

d – внутрішній діаметр циліндра.

Величина прогину тим більша, чим більша діюча сила, довжина балки, а також чим менший модуль Юнга і поперечні розміри балки. З формули (1) маємо:

.     (2)

Замінивши у формулі , де m – маса тіла, що використовується для навантаження,
g – прискорення вільного падіння і, врахувавши, що для стегнової кістки α = 0,85, формулі (2) можна надати вигляду:

 ,      (3)

де k = 17,4 м/с2.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1.  Виміряти масштабною лінійкою відстань l між точками опори.
 2.  Виміряти штангенциркулем товщину D кістки в трьох різних напрямах перерізу прикладання навантаження.
 3.  Закріпити індикатор годинникового типу на штативі.
 4.  Встановити штатив з індикатором таким чином, щоб вимірювальний стержень індикатора впирався у кістку в місці навантаження.
 5.  У цьому положенні привести шкалу індикатора в нульове положення.
 6.  Навантажити кістку, підвісивши до неї в середній частині гирю масою m.
 7.  Виміряти за шкалою індикатора величину прогину кістки f.
 8.  Зняти гирю.
 9.  Повторити навантаження кістки тією ж самою гирею ще 2 рази, вимірюючи відповідний прогин кістки.
 10.  Дані досліду занести в табл. 1.

Таблиця 1

D, мм

ΔD, мм

l, мм

Δl, мм

m, кг

f, мм

Δf, мм

1

2

3

Середнє значення

 1.  Обчислити модуль Юнга за формулою (3).
 2.  Обчислити похибки вимірювань і зробити висновок.1. 2 Задача анализа условий труда Анализ условий труда предусматривает санитарногигиеническое обследова
2. Почтальон приносит почту
3. Тема 12 11 Понятие информатики2 1
4. по амб. Журналу Выбыл20г
5. 272 від 02.08.2001 Міністру освіти Автономної Республіки Крим начальникам управлінь освіти і науки обласни
6. 122005 Числовое представление информации Графическое представление информации Текстовое предста
7. Про зайнятість населення
8. Учёт осн срв 1.1Осн срва их классиф и оценка 1
9. Принцип применения вакцин заключается в опережающем создании иммунитета и как следствие устойчивости к ра
10. Лекция 7 Основы организации труда План- 1
11.  Знаменательным явлением стало появление в общих чертах концепции хозяйственной реформы 1965 года когда по с
12. ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ ТУРБОМАШИНЫ АЭС варианта ФИО
13. Реферат- Психодинамическая теория личности
14. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища
15. Нематериальные активы
16. Перспектива развития газовой промышленности
17. Тема 4 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА Задания уровня А Выберите один правильный ответ из четырех
18. сложными ножками в осенне зимний период Все мастера знают что в осенне ~ зимний период кожа ступней ну
19. Стеклянные и керамические издели
20. Рациональное использование водных ресуров