Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Правовідносини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Урок

16.12.2013 р.         (10 клас)                                                                              Марухно Т. В. 41 група

Тема: Правовідносини

Мета: навчальна – познайомити учнів з поняттями «правовідносини», «правоздатність», «дієздатність», ознайомити учнів з структурою првовідносин;

розвивальна формувати вміння аналізувати факти життя з позиції наявності правовідносин та можливості своєї участі в них;

виховна – виховувати правову культуру.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Форма уроку: розповідь з елементами групової роботи

Обладнання: підручник Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 10 класу, «Грамота». – К., 2010. – 232., схеми «Структура правовідносин», «Юридичні факти», картки з назвами «Правовідносини», «Правоздатність», «Дієздатність»

Основні поняття: правовідносини, склад правовідносин, змістм правовідносин, об'єкти правовідносин, суб'єкти правовідносин, суб'єкти права, фізичні особи, юридичні особи.

Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть:

- давати визначення таким поняттями як правовідносини, правоздатність, дієздатність;

- окреслювати структуру правових відносин;

- приводити приклади з власного життя, коли вони були учасниками правовідносин;

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація

На цьому етапі учитель пропонує учням відгадати загадку, відповідь на яку підводить до того, що учні самі визначать тему уроку. Учитель же підкреслює важливість вивчення теми для кожного школяра.

Загадка. Воно подібне до броні, оскільки захищає вас; воно подібне до правил, оскільки говорить вам, як можна поводитися; воно подібне до судді, тому що ви можете до нього звертатись за захистом. Воно встановлюється виключно державою і є обов'язковим для всіх. Воно подібне часу, воно однаково ставиться до всіх людей: до багатих і бідних, до старих і молодих, білих і чорних, високих і низькорослих. Воно потребує від вас ставитися з повагою до інших. Воно подібне до доброти, правди й справедливості. Як ви вважаєте, що це таке? (Відповідь: право).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Наведіть приклади відносин, які регулюються нормами права.

ІV. Оголошення теми та очікуваних результатів

V. Вивчення нового матеріалу

Поняття, види правовідносини та їх структура

Учитель аналізує наведені приклади, вказавши, що в усіх цих випадках мають місце правовідносини.

Правовідносини — суспільні відносини, які регулюються нормами права.

Робота в малих групах з використанням схем «Види правовідносин» (с. 56 підручника)

Проаналізувати одну із ситуацій, які було запропоновано на початку уроку, та визначити, до якого виду правовідносин належать наведені ситуації.

Запитання для розбору в групах

1. Скільки учасників брало участь у правовідносинах, які виникли в ситуації, про яку йдеться?

2. Які права та обов’язки мають учасники правовідносин?

3. В якій галузі виникли правовідносини, про які йдеться?Під час визначення виду правовідносин за розподілом прав та обов’язків між ними важливо звертати увагу не лише на кількість учасників правовідносин, а й на обсяг прав та обов’язків учасників правовідносин. Односторонніми є не ті правовідносини, в яких бере участь лише одна сторона, а ті, в яких один з учасників має лише права, а інший лише обов’язки.

Склад правовідносин

Робота в малих групах з використанням схеми «Склад правовідносин» (с. 57 підручника)

Завдання групам

Продовжити аналіз ситуацій.

1. Хто брав участь у подіях (є суб’єктом правовідносин)?

2. Чого стосувалися події (що є об’єктом правовідносин)?

3. Які права та обов’язки виникли чи змінилися/припинилися в учасників правовідносин?

4. Які події безпосередньо відбулися?

Коментар вчителя

Визначивши учасників ситуації, ви з’ясували суб’єктів правовідносин. Те, щодо чого виникли правовідносини, є об’єктом правовідносин. Події, які відбулися, права та обов’язки учасників правовідносин складають їх зміст.

У ч и т е л ь. Учасниками правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи.

Фізична особа — людина.

Юридична особа — організація, створена та зареєстрована у встановленому законом порядку.

Правосуб’єктність — здатність фізичних чи юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин (суб’єктами права), мати юридичні права та обов’язки.

Правоздатність — здатність особи мати визначені законом права та обов’язки, брати участь у правовідносинах.

Дієздатність — можливість особи власними діями створювати, припиняти, змінювати юридичні права та обов’язки.

Юридичні факти

Робота в малих групах

Продовження роботи в малих групах з використанням схеми «Юридичні факти» (с. 60 підручника).

Запитання для розбору в групах

1. Які саме факти призвели до виникнення, припинення або зміни правовідносин?

2. До якого виду юридичних фактів вони, на вашу думку, належать?

Коментар вчителя

Юридичні факти — життєві обставини, внаслідок яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини.

VI. Осмислення нових знань і умінь

Дайте відповіді на питання ст. 61

VII. Узагальнення і систематизація

Завдання

1. Дайте визначення поняття «правовідносини».

2. Назвіть елементи складу правовідносин.

3. Наведіть приклади правовідносин, в яких беруть участь юридичні та фізичні особи, та визначте в них елементи складу правовідносин.

4. У наведених прикладах визначте, у який спосіб проявилися правоздатність та дієздатність.

VIII. Підведення підсумків уроку

IX. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал § 7–8 підручника. Попросіть одного з членів вашої родини коротко описати день, що пройшов. Віднайдіть у розповіді правовідносини. Запишіть у зошит учасників цих правовідносин на те, з приводу чого вони виникли
1. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА С
2. Реферат- Источники и размеры материального обеспечения руководителей практики и практикантов
3. тематическая модель Математическая модель 1
4. Лабораторная работа 2 Форматирование текста Цель работы- Освоить способы форматирования текста с
5. варіантів вирішення певних облікових питань[1]
6. Философское осмысление смысла жизни в поэме Маяковского Облако в штанах
7. В них создавались не только архитектурные проекты но и планы с глубокой проработкой всего комплекса градоо
8. 2014 ' 09.01.2014 04 января суббота 10
9. реферату- Організаційні і розпорядчі документи ІІ частинаРозділ- Діловодство Організаційні і розпорядчі
10. Взаимодействие радионуклидов с почвой
11. Методика создания программ
12. за необходимости соблюдения длительного постельного режима; снижение познавательной активности вследс
13. МЕТОДИЧЕСКие рекомендации для преподавателя К ПРАКТИЧЕСКОМУ занятию Тема- ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМ
14. Работа с текстом, таблицами и графиками в программе Power Point
15. Современный литературный процесс за рубежом Издательское дело и редактирование IV курс 1 с
16. Родина 23 24 ЯНВАРЯ четвергпятница Время К
17. Таромський уступ та Обухівські плавні
18. Экономика и управление на предприятии городское хозяйство
19. демортом и из жизни Гарри ушли все приключения кроме любовных в коих его неизменной спутницей была Джинни
20. проклятый дар Божий человеку и без него человек был бы счастливее1