Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

планзвіт по лісовому гву 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


1.Узагальнену інформацію про склад л/г в-ва можна отримати з добре відомої статистичної форми 10-ЛГ «план-звіт по лісовому г-ву…»

2.Під складом п-ва слід розуміти сукупність за переліком, обсягами і територіальним розташуванням робіт, які виконуються в даному п-ві. Виробнича структура –позначає сукупність виробничих підрозділів, які функціонують в п-ві, тобто тих підрозділів, що власне і виконують весь перелік робіт, які входять до складу в-ва.Отже, до складу в-ва входять роботи, а до виробничих підрозділів-робітники із відпов. засобами праці

3. Штабний статус спеціалістів відділів апарату управління базовим п-вом дозвол розвантажити заступників директора і гол спеціалістів від суто штабної, але не керівної роботи. А функціональний статус навпаки  не показ розмежування керівних повноважень між заступниками директора та ін. фахівцями, які посідають нижчі

3-5.Лінійний тип структури управлніня репрезентує наявність лінійних ланок управління та взаємозв*язки між ними. Тобто,кожний наявний структурний підрозділ організації потребує,як мінімум,одного керівника,а одноосібний керівник являється лінійним керівником.

Лінійно-штабний тип структури управління являє собою сукупність лінійних і штабних ланок управління та взаємозв. між ними лінійному керівникові вищого рівня утвор. дод.це дод. ланки управління, які мають допомагати цьому керівникові в здійсненні управлінської діяльності.

Лінійно-обмежувально-функціональний тип стр-ри управл. Передбачає формування відносин управління між функціональними ланками вищого ієрархічного рівня та лін. Керівниками підпорядкованого рівня в більшій мірі на партнерських засадах.

6. Переваги й обмеження лінійно-штабного типу структури управління та на яких ієрархічних рівнях систем управління доцільно його застосовувати. Логіка лінійно-штабної  структури управління підказує,що його доцільно застосовувати на тому ієрархічному рівні,коли в балансі робочого часу лінійного керівника цього рівня витрати часу на обробку,аналіз інформації,документацій на забезпечення управління починають домінувати над часом,який необхідний для здійснення власне керування підпорядкованим об*єктам.в л/г на роль таких штабних ланок в більшій мірі претендують бухгалтерія,економ.відділ,працівники з кадрами, юрист-консультант.

7. Переваги лінійного типу управління. Полягають в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник (орган), який здійснює всі функції управління.

8.Переваги лін-функц.Типу структури упрвл. полягає у формуванні с-ми управління п-вом,він розподіл. функціональний розподіл й керівні ф-ї та повноваження між лін. і функт. Ланками управління. Але разом з тим цей тип має певні обмеження, які не дозволяють оптимізувати с-му управління. Основна вада цього типу структури полягає в тому, що вн не розмежовує статусні повноваження функціональних ланок.

9. Лін-обмеж-функц тип структури управління передбачає дозвіл функціональним керівникам вищого ієрархічного рівня в межах їхніх посадових обов’язків і повноважень здійсн. контроль і аналіз діяльності підпорядкованих виробничих підрозділів,вказувати на недоліки й упущення в роботі керівникові цього підрозділу, але вони не дають їм повноважень на пряме керування оперативною діяльністю керівників цехових підрозділів так,як це можуть робити директор та його функціональні заступники.

10. Чому недоцільно тримати головного лісничого в статусі штабної ланки? Тому що він не зможе керувати функціонально.

11. Працівники,які взаємодіють з лісничими і за яким типом структури управління?

Головний інж.(обмежено-функціональний),головний лісничий (функціональний), директор (лінійний).

12. З керівниками яких виробничих підрозділів функціонує і за яким типом структури управління взаємодіє інженер з охорони праці?

З майстром лісу, з лісничим, начальником транспортного цеху, начальник НС. З усіма обмежено-функціональний тип зв`язку.

13. За яким типом структури управління взаємодіють гол.лісничий, гол.інженер,гол.бухг.,гол.економіст з працівниками підпорядкованих їм відділів і з керівниками виробничих підрозділів цехового рівня?

Лінійний тип зв`язку.

14. За яким типом структури управління взаємодіє провідний інж.ліс.господарства з лісничим і завгаром?

Обмежено-функціональний.
1. При выборе пигмента для татуажа уделяйте внимание пожеланиям клиента
2. задание 1 КТД по направлению ТУРИЗМ ' КРАЕВЕДЕНИЕ 8 ' 11 кл
3. Проектирование участка мелкой листовой штамповки.html
4. Бояре
5. контрольна Доопрацювання Разом І модуль Поточний контроль Др
6. Учебное пособие по социодинамике культуры подготовлено доцентом кафедры социологии психологии и права Поп
7. .Эмиттерный повторитель.
8. Статут Казимира Великого
9. задание ’1 Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание ’1 необходимо усвоить следующий грамма.html
10. На тему- Закон свободной конкуренции Выполнила- Баранник Дарья Группа 02
11. АбсолютБанк
12. Инновационный проект совершенствования финансового планирования ООО
13. Учет и контроль использования материалов на производство
14. тематика д~ресе Тема- Арифметик уртаны табу
15. Предмет и метод экономической теории2
16. Количественные методы в бизнесе
17. Доставка курьером экспресспочты DHL- 13 дня только при условии полной предоплаты заказа Проще говоря оплати
18. U.RU PRСВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ Хрестоматия из М
19. Тема-Термодинаміка хімічної рівноваги
20. Стек протоколов TCP-IP