Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Найк Філа Найта що є запорукою її успішної діяльності- стопроцентне задоволення потреб клієнта;.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

49

Тест 2

1. Високий життєвий рівень населення країн, які не мають покладів корисних копалин, залежить від:

 1.  виcокого освітнього та інтелектуального рівня населення;
 2.  ноосфери (взаємодії природи і суспільства) на цих територіях;
 3.  дійового механізму функціонування ринку на засадах концепції маркетингу;
 4.  відповіді п. 1 і 3 доповнюють одна одну.

2. Назвіть кредо засновника компанії «Найк» Філа Найта, що є запорукою її успішної діяльності:

 1.  стопроцентне задоволення потреб клієнта;
 2.  стопроцентний продаж виготовлених кросівок;
 3.  стопроцентне охоплення клієнтів ринку;
 4.  стопроцентне пропонування всіх можливих видів кросівок.

3. Необхідність застосування концепції маркетингу постала передусім у сфері:

 1.  економічній;
 2.  соціальній;
 3.  біологічній;
 4.  природній.

4. Запровадження основних засад концепції маркетингу на початковій стадії розвитку маркетингу полягало:

 1.  у підпорядкуванні виробничого циклу запитам клієнтів;
 2.  урахуванні вимог світових стандартів щодо рівня якості;
 3.  забезпеченні клієнтам ринку широкого вибору товарів;
 4.  інтенсивному рекламуванні та стимулюванні збуту.

5. Концепцію маркетингу спочатку застосували підприємства, фірми сфери:

 1.  торговельної;
 2.  побутових послуг;
 3.  виробничої;
 4.  яку важко тепер установити.

6. Застосування концепції маркетингу на підприємствах виробничої сфери зумовлено тим, що:

 1.  збитки підприємств через неефективне функціонування системи «підприємство — ринок» були надто великі за обсягами;
 2.  вони першими зіткнулися з проблемою збуту своєї продукції;
 3.  там працювало найбільше фахівців, здатних підійти до розв’язання проблеми збуту з використанням концепції маркетингу;
 4.  на той час склалася ситуація, яка об’єктивно сприяла застосуванню концепції маркетингу.

7. Якщо наступною, після виробничої, сферою застосування концепції маркетингу була галузь торгівлі та послуг, то це пояснюється:

 1.  стрімким зростанням виробництва продукції, оновленням технологій, вивільненням робочої сили;
 2.  збільшенням прошарку заможних споживачів унаслідок розвитку виробничої сфери, інтелектуалізації їхньої праці, а також підвищенням попиту на послуги;
 3.  загостренням конкуренції в торговельній сфері та сфері побутових послуг;
 4.  відповіді на п. 1—3 доповнюють одна одну.

8. Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:

 1.  підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові й рекламні агентства;
 2.  адміністративні установи, обласні та районні виконкоми;
 3.  навчальні та лікувальні заклади, заклади культури, політичні партії та діячі, спортивні клуби, рок-групи;
 4.  у переліку немає правильної відповіді.

9. Мерчандайзинг слід розглядати:

 1.  як нову концепцію, що змінює концепцію маркетингу;
 2.  новий підхід у межах концепції маркетингу;
 3.  нову концепцію діяльності фірми, що застосовує маркетинг;
 4.  відповіді п. 1, 3 є правильними.

10. Мерчандайзинг застосовується:

 1.  виключно виробничими фірмами;
 2.  і виробничими, і торговельними фірмами;
 3.  виключно торговельними фірмами;
 4.  будь-якою фірмою з продажу товарів, послуг, ідей.

11. До ознак мерчандайзингу не належать:

 1.  зосередження уваги фірми на певній назві товару;
 2.  зниження ціни на товар з певною назвою;
 3.  стимулювання вибору покупцем товару з певною назвою;
 4.  створення привабливості товару в думці, уяві покупця.

12. Об’єктом мерчандайзингу можуть бути:

 1.  товари, пропоновані торговельною фірмою;
 2.  певний товар, товарна група, продаж яких здійснює торговельна фірма, що застосовує особливі прийоми і методи;
 3.  будь-який товар, пропонований виробничою фірмою протягом певного періоду;
 4.  товар, як правило, престижний, що вимагає особливих прийомів продажу.

13. Франчайзинг — це:

 1.  лобіювання франчайзером продажу товарів на товарному ринку;
 2.  система певних знижок фірми-франчайзера фірмі-оператору в процесі продажу товарів;
 3.  об’єднання зусиль з продажу товарів фірмою-франчайзером та фірмою-оператором за угодою;
 4.  надійний метод збуту товарів фірмою-франчайзером.

14. Фірма-франчайзер від фірми-оператора відрізняється тим, що:

 1.  перша тільки виготовляє, а друга тільки продає;
 2.  перша і виготовляє, і продає, а друга тільки продає;
 3.  перша тільки продає, а друга тільки виготовляє;
 4.  перша тільки продає, а друга і виготовляє і продає.

15. За угодою фірма-франчайзер передає фірмі-оператору право:

 1.  продажу товарів під маркою франчайзера;
 2.  рекламування товарів;
 3.  маркетингових досліджень;
 4.  відповіді п. 2—3 доповнюють одна одну.

16. Фірма-оператор не зобов’язана:

 1.  здійснювати одноразовий платіж франчайзеру за право діяти на ринку від його імені;
 2.  звітувати йому про доходи та витрати;
 3.  нести перед ним повну відповідальність за якість обслуговування;
 4.  відраховувати йому певну частку власних прибутків.

17. Заінтересованість фірми-оператора в контрактах з фірмою-франчайзером пояснюється тим, що:

 1.  франчайзер виконує багато функцій зі збуту товарів;
 2.  франчайзер фінансує окремі операції зі збуту товарів;
 3.  фірма-оператор може уникнути банкрутства завдяки помітній підтримці її франчайзером;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

18. Найпоширеніша серед країн Західної Європи система франчайзингу існує:

 1.  в Італії, Бельгії;
 2.  Франції, Німеччині, Великобританії;
 3.  Іспанії, Нідерландах;
 4.  усіх західноєвропейських країнах.

19. В Україні першими систему франчайзингу застосували галузі, підприємства:

 1.  металургійної промисловості;
 2.  лікеро-горілчаної;
 3.  легкої;
 4.  фармацевтичної промисловості.

20. Ознакою поділу підприємств, закладів на комерційні і не комерційні є:

 1.  засоби, інструменти у процесі діяльності;
 2.  остаточна, кінцева мета;
 3.  сфера, до якої належить підприємство, заклад;
 4.  масштаби, технології, ринки.

21. Остаточна, кінцева, стратегічна мета підприємств комерційної сфери:

 1.  якнайповніше задовольнити потреби, запити клієнтури;
 2.  найліпше задовольнити потреби з урахуванням довготривалих інтересів клієнтів і суспільства;
 3.  щонайбільші прибутки;
 4.  відповідь п. 2 і 3 доповнюють одна одну.

22. Концепцію маркетингу нині широко застосовують у некомерційній сфері. У такому разі основною метою її застосуван-
ня є:

 1.  привертання уваги громадян до організації впровадження прогресивних, сучасних ідей;
 2.  привертання уваги до об’єкта маркетингу і тим самим якнайліпше виконання своєї основної функції;
 3.  фіксація найвищого рівня менеджменту;
 4.  у переліку немає правильної відповіді.

23. Зовсім нетрадиційні об’єкти та сфери застосування маркетингу в некомерційній сфері країн Заходу та України:

 1.  церковні парафії, президентські вибори, пам’ятки архітектури;
 2.  боротьба з наслідками техногенної катастрофи в м. Чорнобиль, парламентські вибори;
 3.  поліцейські дільниці, картинні галереї;
 4.  наведені в п. 1—3 об’єкти і сфери.

24. Класичний приклад маркетингу ідей:

 1.  дводітна сім’я Індії, Китаю;
 2.  багатодітна сім’я Чехії, Німеччини, Австрії;
 3.  відповідь п. 1 є правильною;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

25. У який спосіб можна здійснювати маркетинг у такій специфічній для України сфері, як боротьба з наслідками аварії на ЧАЕС?

 1.  Пропагуючи на державному, національному макрорівні саму ідею ефективної боротьби з наслідками цієї аварії;
 2.  привертаючи увагу потенційних клієнтів до споживання специфічних продуктів харчування радіопротекторної дії;
 3.  регулюючи систему податків і пільг у такий спосіб, щоб залучати щонайбільше виробничих і торговельних підприємств до цієї сфери;
 4.  відповіді п. 1—3 правильні.

26. Суб’єктами маркетингу страхових послуг є:

 1.  агентства зі страхування майна громадян, їхнього здоров’я та життя;
 2.  агентства зі страхування автомобільних, залізничних, морських та авіаційних перевезень;
 3.  агентства зі страхування комерційних ризиків;
 4.  усі перелічені в п. 1—3 види страхових агентств.

27. Який із футбольних клубів Європи застосовує концепцію маркетингу у повному розумінні:

 1.  «Барселона» (Іспанія), намагаючись завоювати першість у країні, створюючи належний сервіс для фанів, купуючи «дорогих» гравців;
 2.  «Динамо» (Україна), утверджуючи себе на європейському рівні, виховуючи власні таланти, забезпечуючи вищий сервіс для гравців;
 3.  «Манчестер Юнайтед» (Англія), здійснюючи потужні капіталовкладення в усіх напрямах задля збільшення «видовищності» футболу та результативності в національному і європейському чемпіонатах;
 4.  «Мілан» (Італія), вкладаючи капітали у споруди, придбання гравців тощо з метою перемогти в національній та європейській першості.

28. Стоматологічна дитяча клініка м. Чикаго (США) досягає визнання у маленьких пацієнтів завдяки:

 1.  казково оформленим операційним приміщенням;
 2.  високому класу обслуговування маленьких пацієнтів, ефективному знеболюванню, рекламі;
 3.  урахуванню дитячої психології та логіки поведінки маленьких пацієнтів;
 4.  відповіді п. 2, 3 є правильними.

29. Типовими маркетинговими заходами окремих церков-
них конфесій, здатними привернути увагу потенційних пара-
фіян, є проведення крім літургійних служб у приміщеннях
церкви:

 1.  дошкільного релігійного виховання і навчання дітей;
 2.  уроків сімейного життя молодим людям, які готуються до шлюбу;
 3.  демонстрацій оригіналів або копій святинь протягом певного періоду;
 4.  відповіді п. 1—3 правильні.

30. Якщо американський поліцейський, здатний кваліфіковано боротися з вогнем, надавати дородову допомогу породіллі і взагалі першу медичну допомогу людині, стає позитивним героєм кінематографу, то все це є не що інше, як:

 1.  комплекс заходів, ініційованих державою, щоб виправити недоліки в роботі відповідних медичних і пожежних служб;
 2.  кваліфіковано здійснювані заходи маркетингу міністерством юстиції, щоб «перевербувати» на свій бік якомога більшу кількість прибічників — простих громадян, їхні свідчення, безплатну інформацію і збільшити кількість розкритих злочинів;
 3.  спроби замаскувати серйозні недоліки в роботі поліцейських,
  а іноді і їхні злочини;
 4.  його буденна робота, що передбачена статутом.

31. Назвіть посаду маркетингового спрямування в команді з виборів президента, яка визначає для кандидата ті характеристики та складові програми, які хоче бачити виборець і готовий за них віддати свій голос:

 1.  фахівець з «пабліситі»;
 2.  фахівець з «паблік рилейшнз»;
 3.  іміджмейкер;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

32. Першість у запровадженні фірмами концепції маркетингу належить США, а не країнам Західної Європи, оскільки цьому сприяли:

 1.  вищий рівень розвитку економіки США;
 2.  функціонування на ринку великих корпорацій, здатних запровадити концепцію маркетингу в повному обсязі;
 3.  мораль бізнесменів, яка формувалася на нових засадах реформатської церкви;
 4.  науково-технічна революція, яка позитивно вплинула на всі сфери суспільства.

33. Суть ідеї, пропагованої реформатською церквою США у XIX ст., полягала:

 1.  у закликах до багатих сприяти підвищенню життєвого рівня бідних;
 2.  утвердженні примата суспільних обов’язків бізнесмена, а не його прагнення до власного збагачення;
 3.  заохочуванні благодійності;
 4.  утвердженні суспільних ідеалів на засадах релігійної моралі.

34. Наголос на визначній ролі церкви у формуванні бізнесової моралі і створенні сприятливого ґрунту для запровадження маркетингу, зумовлено:

 1.  нездатністю законодавства країни ефективно боротися з протиправною стороною бізнесу;
 2.  широкими можливостями для нечесних бізнесменів обійти закон, коли бізнесменам бракує «внутрішніх гальм»;
 3.  спокусливою для декого можливістю отримати надприбутки, діючи всупереч інтересам людини, суспільства;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

35. Ефективному запровадженню нововведень типу НОП, дослідженню ринкової кон’юнктури в колишньому СРСР заважали:

 1.  брак кадрів, працівників належного рівня та потрібного профілю;
 2.  умови господарювання в країні;
 3.  стиль керівництва на підприємствах;
 4.  рівень виконавської дисципліни.

36. Яка з названих умов запровадження нововведень не належить до засадничих?

 1.  Демократичний устрій держави і здорова мораль громадян суспільства;
 2.  наявність численного «середнього класу»;
 3.  оперативність законотворення;
 4.  законослухняність суб’єктів господарювання та пересічних громадян.

37. Здорову мораль громадян та суспільства як засадничу передумову успішного застосування концепції маркетингу ілюструє:

 1.  здатність власників як підприємств малого бізнесу, так і великих компаній, застосовуючи маркетинг, ставити інтереси громадянина-споживача, збереження довкілля вище за спокусливі власні інтереси максимізації доходів;
 2.  утримання покупців товарів, їх споживачів та користувачів від таких дій у процесі купівлі, користування та споживання товарів, які б завдавали шкоди іміджу виробників та продавців цих товарів;
 3.  наведені відповіді є непереконливими;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

38. Якщо піка попиту на нові ліки, маркетинг яких проводить фірма, досягнуто раніше, ніж отримано ліцензію на їх серійний випуск, то якою з маркетингових умов знехтувано?

 1.  Законослухняністю;
 2.  оперативністю законотворення;
 3.  демократичними засадами суспільства;
 4.  здоровою моральністю.

39. Демократичний устрій держави як запорука успіху запровадження нововведень, зокрема маркетингу, означає:

 1.  неможливість незаконного лобіювання інтересів тієї частки бізнесу, яка нехтує маркетингом;
 2.  аргументоване заперечення передчасного запровадження концепцій маркетингу;
 3.  запобігання ускладненню відносин на ринку між тими фірмами, які запроваджують, і тими, які не запроваджують маркетингу;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

40. Запровадження концепції маркетингу є необхідним та ефективним за умов:

 1.  ринку покупця, дійової системи захисту прав споживачів, гарантії свободи прийняття рішень на підприємстві і за його межами;
 2.  узгодження експорту та імпорту країни з внутрішнім ринком, наявності сировинних та виробничих резервів;
 3.  монополії виробника, ринку продавця;
 4.  усі відповіді, крім відповіді п. 3, є правильними.

41. Для ринку покупця, крім широкого асортименту товарів та можливості їх добору за ціною, рівнем якості, упаковкою, є обов’язковим:

 1.  гарантування можливості купівлі товару покупцем у будь-якій крамниці відповідного товарного профілю;
 2.  ефективний захист прав покупців, споживачів;
 3.  достатній рівень сервісу в процесі продажу товару та його експлуатації;
 4.  дотримання оптимальних умов праці персоналу крамниці та відвідувачів.

42. За ринку продавця впроваджувати концепцію маркетингу зайве, оскільки:

 1.  її не запроваджують конкуренти;
 2.  у ній немає необхідності, адже товари можна продати і без цієї концепції;
 3.  ситуація на ринку на користь продавця, виробника;
 4.  вона буде незрозумілою для покупця, споживача.

43. Брак конкуренції серед виробників, гуртових та роздрібних торговців:

 1.  потребує особливих, «витончених» прийомів маркетингу;
 2.  сприяє пошуку нової концепції маркетингу, адаптованої до ситуації;
 3.  робить застосування маркетингу в поточному періоді зайвим;
 4.  у переліку немає правильної відповіді.

44. Всесвітньо відомий російський лікар-офтальмолог С. Федоров подальші перспективи розвитку своєї клініки вбачав:

 1.  у плеканні кадрів лікарів-офтальмологів найвищої категорії;
 2.  достатньому фінансовому, кредитному забезпеченні;
 3.  появою у світі, у Росії рівноцінного з клінікою конкурента;
 4.  комплексі заходів науково-технічного, кадрового, фінансового спрямування.

45. Монополія гуртової і роздрібної торгівлі за жорсткої конкуренції серед виробників відіб’ється на впровадженні концепції маркетингу на виробничих підприємствах найімовірніше:

 1.  позитивно, бо в цих умовах від виробників вимагатимуться досконалі заходи маркетингу;
 2.  негативно, бо свої умови можуть і будуть диктувати гуртові і роздрібні покупці, проти яких цивілізовані заходи маркетингу будуть неефективні;
 3.  нейтрально;
 4.  ситуативно, залежно від специфіки товару, галузі, споживання.

46. Недосконале трудове законодавство як гальмо ефективного маркетингу виявиться:

 1.  тільки у процесі наймання на роботу, щоб витримати різні випробовувальні періоди;
 2.  швидше всього у процесі звільнення зайвих на фірмі праців-
  ників;
 3.  і у процесі наймання, і у процесі звільнення обтяжливість законами неприйнятна;
 4.  ця проблема вивчена недостатньо, щоб її брати до уваги.

47. Яку суперечність маркетингового спрямування було розв’язано італійським парламентом на користь «Оліветті», що дало можливість компанії утримати високі конкурентні позиції на світовому ринку годинників?

 1.  Між високими податками і необхідністю зниження ціни;
 2.  між запровадженням «роботизованої» технології виготовлення годинників і необхідністю звільнення робітників;
 3.  між митними обмеженнями і збільшенням експорту;
 4.  відповіді п. 1, 3 є правильними.

48. Свобода трансферту капіталів фірми в контексті ефективного маркетингу уможливлює:

 1.  спрямування капіталів фірми у сфери, визначені державою як пріоритетні;
 2.  використання власного капіталу у сферах, де гарантовано максимальний прибуток у поточному періоді;
 3.  використання капіталів відповідно до орієнтирів, що випливають з концепції маркетингу та цілей керівництва;
 4.  орієнтування у сферах капіталовкладення з огляду на тенденції поточного періоду.

49. Обмеження свободи трансферів капіталів не дозволяє повною мірою відчути на фірмі переваги застосованої концепції маркетингу, бо перешкоджає:

 1.  зайняти своєчасно виявлені у процесі маркетингового дослідження ринкові ніші;
 2.  вдало розмістити вивільнені капітали;
 3.  «працювати» капіталові, який може бути інвестований в інші галузі;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

50. Фактори технологічного, юридичного та економічного характеру вплинуть на ефективне застосування маркетингу на фірмі, якщо:

 1.  рівень технології на фірмі уможливить реалізацію повною мірою виявлених запитів людей;
 2.  законодавство країни даватиме змогу фірмі вільно регулювати як свою внутрішню діяльність, так і зв’язки із зарубіжними фірмами;
 3.  сприятлива внаслідок дії комплексу економічних факторів кон’юнктура забезпечуватиме можливість виготовляти необхідні товари та здійснювати обмін, купівлю-продаж;
 4.  відповіді п. 1—3 є правильними.

51. Яка з наведених ситуацій є наслідком неузгодженості експортно-імпортної політики держави та маркетингової діяльності національних фірм?

 1.  Ринок насичено імпортними товарами, які мають, на перший погляд, переваги над національними;
 2.  маркетингова діяльність фірми є недостатньо ефективною, оскільки система національного митного регулювання перешкоджає виходу на зовнішні ринки;
 3.  фірма зазнає невдач, оскільки національне законодавство гальмує закупівлю технологій та комплектуючих для виготовлення товарів на рівні світових зразків;
 4.  усі варіанти відповідей є правильними та доповнюють одна одну.

52. Приклад типової ситуації неефективного застосування маркетингу національними виробниками, через те, що імпорт товарів не узгоджено з можливостями цих виробників на внутрішньому ринку:

 1.  закупівля міських автобусів марки «Вольво» за наявності умов для випуску аналогічних машин АТ «ЛАЗ»;
 2.  поставки продуктів харчування бельгійськими фірмами в Україну;
 3.  закупівля вугілля в Польщі;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

53. Невдалий вихід України на світовий ринок зернових культур та застосований гільдією зерновиробників маркетинг виявився неефективним у 2001—2002 рр. через те, що:

 1.  не створено належної правової бази функціонування інфраструктури ринку зернових, зорієнтованої саме на українського зерновиробника;
 2.  низка порушень законів саме цього спрямування нанівець звела зусилля виробників;
 3.  сталися відхилення у природних умовах;
 4.  правильна відповідь не наведена.

54. Недосконале законодавство з захисту прав споживачів не стимулює компанії до запровадження маркетингу, і це виявляється в поставках в Україну:

 1.  напоїв з домішками шкідливих для організму людини інгреді-
  єнтів;
 2.  м’яса худоби, відгодовуваної із застосуванням кормів з діоксиновими складниками;
 3.  товарів, характеристики яких не відповідають прорекламо-
  ваним;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

55. Ефективне законодавство із захисту прав споживача розглядається як умова застосування маркетингу, оскільки це:

 1.  змушує фірму максимально враховувати потреби споживача;
 2.  є серйозним бар’єром на шляху виробництва і продажу товарів, що не відповідають за своїми параметрами вимогам покупців та суспільним вимогам;
 3.  сприяє комерційному успіху фірм, які пропонують товари високої якості і наближає крах таких фірм, що нехтують цими вимогами;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

56. Брак належних виробничих, сировинних, фінансов-
их, людських ресурсів обертається на неефективний маркетинг, бо:

 1.  немає можливості миттєво збільшити випуск продукції до обсягів, які диктує маркетинг;
 2.  витрати на маркетинг не покриваються додатковими доходами, які можна було б отримати внаслідок різкого збільшення виробництва;
 3.  неквапливими діями фірми на ринку скористається інша фірма і збільшить свою частку ринку;
 4.  усі відповіді є правильними.

57. Наявність виробничих, сировинних, трудових та інших ресурсів з погляду ефективного маркетингу важлива тим, що:

 1.  забезпечить високі прибутки, у тому числі на перспективу;
 2.  швидко і повною мірою використає навіть щонайменші потенційні можливості ринку;
 3.  відповіді п. 1 та 2 є правильними;
 4.  відповідь п. 1 є наслідком дій фірми, передбачених п. 2.

58. Окремі функції маркетингу вважаються доцільними за таких умов:

 1.  ринок товарів відповідає ознакам ринку продавця (вузький асортимент товарів, ціни стабільні та високі, недостатня дійовість законодавства із захисту прав споживача);
 2.  ринок товарів відповідає ознакам ринку покупця (свої умови на ринку щодо ціни, форми оплати товарів, вибору товарів диктує покупець);
 3.  поряд з ознаками ринку продавця мають місце ознаки ринку покупця;
 4.  поряд з ознаками ринку покупця спостерігаються і певні ознаки ринку продавця.

59. Чому необхідно застосовувати окремі функції маркетингу, якщо не вдається застосувати загалом концепцію:

 1.  оскільки, очевидно, саме так діють фірми-конкуренти;
 2.  виконання окремих функцій — це вагомий крок до кваліфікованого застосування концепції маркетингу;
 3.  це раціональний крок керівництва фірми, еволюційний підхід до запровадження концепції маркетингу;
 4.  перше з другим не обов’язково потрібно пов’язувати.

60. Запропонуйте один із названих типів маркетингу для львівської фірми «Прогрес», якщо в регіоні її діяльності переважають покупці-ретрогради (байдужі до модного одягу та взуття), тоді як підприємство має на меті активізувати попит, а особливо продаж модних товарів.

 1.  стимулювальний маркетинг;
 2.  виявний маркетинг;
 3.  оновлювальний маркетинг;
 4.  перетворювальний маркетинг.

61. Більшість авторів теоретичних і навчально-методичних видань з маркетингу називають стимулювальний, виявний, оновлювальний, перетворювальний, розвивальний та ремаркетинг. Чи означає це, що перелік типів маркетингу вичерпаний?

 1.  Так, бо й тепер відмінність між ними ледве помітна;
 2.  ні, оскільки теорія, практика і відповідні дослідження три-
  вають;
 3.  ні, бо ситуація на ринку, а також завдання маркетингу можуть варіювати, що зумовить появу нових видів маркетингу;
 4.  правильні відповіді п. 2—3.

62. Фірма не спромоглася реалізувати закуплену нею партію тику для виготовлення матраців. Тепер завданням маркетингу є організація попиту на цю тканину не за прямим призначенням, а для виготовлення тентів, пакувальних мішків тощо. Інструментарій якого типу маркетингу треба застосувати?

 1.  Перетворювальний, або конверсійний, маркетинг;
 2.  стимулювальний маркетинг;
 3.  виявний, або розвивальний, маркетинг;
 4.  оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг.

63. На ринку безалкогольних напоїв, насиченому нині напоями виробництва зарубіжних компаній («Оранж», «Ківі», «Кока-Кола», «Пепсі» та ін.), спостерігається скорочення попиту на напої виробництва вітчизняних фірм. Якщо фірма має на меті пожвавити попит, їй треба застосувати:

 1.  контрмаркетинг;
 2.  синхромаркетинг;
 3.  оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг;
 4.  стимулювальний маркетинг.

64. Для якої із ситуацій слід запропонувати знижувальний тип маркетингу, або демаркетинг?

 1.  На ринку молокопродуктів спостерігається надмірний попит на молоко, сир підвищеної жирності, тоді як завдання маркетингу — збільшити споживання продуктів зниженої жирності;
 2.  існує диспропорція у споживанні картоплі, крупів і макаронних виробів, тоді як завдання маркетингу — скоротити споживання картоплі та збільшити споживання крупів;
 3.  на ринку м’яса є надмірний попит на бройлерів, вирощених з допомогою прискорювачів росту. Необхідно зменшити попит на таке м’ясо;
 4.  для кожної наведеної ситуації знижувальний маркетинг, або демаркетинг, є придатним.

65. Попит на морозиво «Пломбір у шоколаді» є повним. Фірма запізнюється з пропозицією нових видів морозива. Необхідно підтримати попит. Інструментарій якого типу маркетингу слід застосувати?

 1.  Оновлювального маркетингу, або ремаркетингу;
 2.  збережувального або підтримувального маркетингу;
 3.  у цьому переліку не названо типу маркетингу, яким слід було б скористатися;
 4.  варто застосувати оновлювальний маркетинг з елементами збережувального маркетингу.

66. Для якої з наступних ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг?

 1.  На ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності;
 2.  на ринку тютюнових виробів є стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва;
 3.  наявна кількість місць у кінотеатрах міста не в змозі задовольнити всіх, хто бажає відвідувати сеанси у вечірній час;
 4.  на ринку овочів попит значно перевищує пропозицію цього товару.

67. Масове поширення куріння серед жінок та молоді сприяє латентному попиту на цигарки зі зниженим вмістом нікотину. Треба визначити обсяги попиту на такі цигарки. Який тип маркетингу слід застосувати?

 1.  Демаркетинг, або знижувальний маркетинг;
 2.  оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг;
 3.  стимулювальний маркетинг;
 4.  виявний, або розвивальний.

68. Для якої з названих нижче ситуацій на ринку товарів можна запропонувати контрмаркетинг?

 1.  На ринку молокопродуктів спостерігається тенденція зростання попиту на молоко, кефір, ряжанку, сир підвищеної жирності;
 2.  на ринку лікарських препаратів має місце різке зниження попиту на ліки неорганічного походження через масове захоплення населення фітотерапією;
 3.  на ринку алкогольних напоїв у сегменті покупців з низьки-
  ми доходами зростає попит на дешеві сурогатні горілчані вироби;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

69. Що не можна віднести до мотивів застосування концепції маркетингу?

 1.  Суттєві відхилення від природно-кліматичних умов місцевості, де розташовано фірму;
 2.  загострення конкуренції, зміна способу задоволення потреб споживачів;
 3.  зменшення обсягів продажу та прибутків, збільшення витрат на продаж товарів;
 4.  скорочення темпів приросту продажу та прибутків.

70. У якій з наведених ситуацій відчутний такий мотив застосування концепції маркетингу, як «можлива зміна попиту на товар унаслідок задоволення існуючої потреби іншим способом»?

 1.  Поява на ринку гербіцидів, здатних боротися з бур’янами ліпше, ніж найдосконаліший садово-городній реманент, що його виробляє фірма;
 2.  пропозиція на товарному ринку ефективніших засобів боротьби з домашніми гризунами, ніж механічні пристрої, удосконалені фірмою;
 3.  виготовлення вікон і дверей не столярним, а досконалішим метало- і деревопластичним способами, що забезпечують ліпші теплоізоляційні, шумові, протипилові властивості;
 4.  кожна із цих ситуацій відповідає новому принципу задоволення традиційної потреби, і кожна могла би бути спрогнозованою внаслідок застосування належної концепції маркетингу, а отже, усі відповіді є правильними.

71. Визначення «скорочення обсягів продажу товарів» та «уповільнення темпів зростання продажу» як мотиви застосування маркетингу:

 1.  цілком тотожні;
 2.  зовсім не тотожні і перше є загрозливішим для фірми;
 3.  далеко не тотожні, друге є менш небезпечним і своєчасне застосування засобів маркетингу дасть можливість фірмі уникнути банкрутства;
 4.  про тотожність чи відмінність цих двох визначень можна судити тільки аналізуючи конкретну сферу діяльності, конкретну фірму, загальну ситуацію на ринку.

72. У застосуванні концепції маркетингу зацікавлені:

 1.  тільки юридичні особи, тобто фірми-виробники, гуртові та роздрібні продавці;
 2.  громадяни країни, споживачі, покупці;
 3.  відповіді п. 1—2 правильні;
 4.  існує правильніша відповідь.

73. Які із названих мотивів можуть спонукати або остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?

 1.  Уповільнення темпів зростання продажу товарів, прибутків;
 2.  зміна попиту на товар, зростання витрат на продаж товарів;
 3.  загострення конкурентної боротьби на ринку;
 4.  усі відповіді є правильними.

74. Який із названих мотивів запровадження маркетингу на підприємстві, є основним, а які похідними від нього?

 1.  Зростання витрат на продаж товарів;
 2.  уповільнення темпів зростання прибутків;
 3.  уповільнення темпів зростання продажу товарів;
 4.  загострення конкуренції на ринку товарів.

75. Якщо крім виробничої та торговельної сфер у маркетинговій концепції зацікавлені й громадяни, то це тому, що:

 1.  маркетинг — ключовий інгредієнт економічного зростання;
 2.  маркетинг оточує покупців, споживачів у повсякденному житті;
 3.  маркетинг сприяє ефективнішій купівлі, споживанню та використанню товару;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

76. У якій послідовності ви б запропонували запроваджувати маркетинг на підприємстві (1 — вивчення реакції покупців та громадськості на маркетингову діяльність підприємства; 2 — вибір системи управління маркетингом; 3 — виявлення мотивів застосування маркетингу підприємством)?

 1.  1, 2, 3;
 2.  2, 1, 3;
 3.  3, 2, 1;
 4.  1, 3, 2.

77. Маркетингова концепція застосовується в бізнесі:

 1.  постійно, оскільки є, по суті, незамінною;
 2.  певний період, бо їй на зміну може прийти інша, досконаліша концепція;
 3.  може бути використана і поза межами ринкової економіки, оскільки в ній закладено не тільки економічні, а ще й соціальні аспекти;
 4.  правильні всі варіанти відповідей.

78. Яку послідовність має життєвий цикл маркетингового розвитку фірми (1 — відділу маркетингу нема; 2 — дезінтеграція маркетингового відділу; 3 — включення до штату фахівця-маркетолога; 4 — стабілізація; 5 — швидке зростання розподілу функцій і їх уніфікація; 6 — наступне розширення та інтеграція нових
функцій)?

 1.  1, 4, 2, 3, 6, 5;
 2.  1, 3, 4, 2, 5, 6;
 3.  3, 1, 2, 6, 5, 4;
 4.  1, 3, 5, 4, 2, 6.

79. Розв’язання проблеми запровадження маркетингу на фірмі полегшується, якщо проаналізовано та зроблено висновок щодо:

 1.  умов ефективного застосування маркетингу;
 2.  конкретного типу маркетингу залежно від завдань маркетингу та стану попиту на товар;
 3.  застережень, пов’язаних із нововведеннями;
 4.  відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

80. Труднощі з упровадженням концепції маркетингу переважно пов’язані:

 1.  зі зміною пріоритетів у структурі апарату управління і неминучою опозицією новій маркетинговій структурі;
 2.  значними фінансовими витратами на функціонування маркетингової структури;
 3.  сумнівами щодо можливості вийти з кризового стану або запобігти настанню такого стану за допомогою «дорогої» маркетингової структури;
 4.  відповіді п. 1, 2 є правильними.

81. В якій із наведених ситуацій відображено «зміну попиту на товар, що її спричинено зміною способу задоволення традиційної потреби», і яка потребує запровадження маркетингу на фірмі?

 1.  Виробники інвалідних візків пропонували вироби, які потребували спеціальних доріг, бордюрів, порогів, підземних переходів, аж поки американська фірма «Дженіс» виготовила візок нової конструкції вартістю 25 тис. дол., який успішно долає всі перешкоди;
 2.  метали — традиційну сировину для зубопротезування — французька лабораторія-клініка «П’єріко» першою замінила на фарфор, блискуче розв’язавши проблему не тільки суто експлуатаційного, а й естетичного характеру;
 3.  пасажирський зв’язок між континентами здійснювався пароплавами, теплоходами, а у повоєнний період — літаками;
 4.  правильної відповіді в переліку немає.

82. Який з мотивів не може бути підставою для запровадження маркетингу?

 1.  Збільшення транспортних витрат, пов’язаних із продажем товарів протягом року на 18 пунктів (від 12 до 30%);
 2.  утрата частки регіонального ринку в межах 5%;
 3.  поява на ринку двох конкурентів;
 4.  зменшення обсягу продажу конкретного виробу на 2% за загальної тенденції зростання продажу цієї товарної групи.

83. Якщо, за оцінкою Ревайса Коха, витрати на маркетинг становлять 40—60% з кожного долара, витраченого на купівлю товарів та послуг, то покупці заінтересовані:

 1.  в якомога більшому поширенні цієї концепції;
 2.  помірних масштабах запровадження маркетингу;
 3.  ефективнішому використанні коштів на маркетингову діяльність;
 4.  виборі товарних груп, ринків, на яких найефективніше використовуються кошти.

84. У розвинених країнах імовірність працевлаштування найвища для спеціалістів:

 1.  лікар, педагог, тому що ці професії дуже високо цінуються в суспільстві;
 2.  адвокат, оскільки оплата праці в цій сфері найвища;
 3.  маркетолог, бо ця професія є найпоширенішою;
 4.  інженер, у зв’язку із надзвичайними можливостями, що створює для людства сучасна техніка.

85. Віце-президент фірми або директор з маркетингу відповідають на фірмі:

 1.  за збут товарів, освоєння товарних ринків;
 2.  фінансово-господарську діяльність;
 3.  координацію всіх видів маркетингової діяльності та її результати;
 4.  застосування новітніх технологій, використання прогресивних матеріалів, сировини.

86. Яка з цих посадових осіб не є пов’язаною з процесами маркетингу?

 1.  Відповідальний за конструювання, дизайн, продаж конкретної товарної групи;
 2.  відповідальний за конструювання, розроблення окремих вузлів, деталей;
 3.  відповідальний за закупівлю товарів, комплектуючих, сировини;
 4.  відповідальний за маркетингові дослідження, рекламу, фізичне переміщення товарів.

87. Якщо у штаті фірми передбачено широке коло маркетингових посад, то це може означати:

 1.  інтеграцію маркетингу в усі підрозділи фірми;
 2.  гарантований збут товарів;
 3.  достатньо вузьку спеціалізацію маркетингових робіт і ймовірний успіх фірми на ринку;
 4.  неекономне витрачання коштів, «роздутість штатів» фірми.

88. Концепція маркетингу, на думку його теоретиків і практиків:

 1.  вічна;
 2.  історична;
 3.  існуватиме, аж поки існуватиме товарне виробництво;
 4.  правильної відповіді в переліку немає.

50

Тест 2


Диплом на заказ


1. Тема 3 Экономическая система- сущность и структура Вопросы [1] Вопросы
2. Тема - Расчёт и проектирование одноступенчатого вертикального цилиндрического косозубого редуктора для
3. Функция управления это конкретное направление управляющего организующего регулирующего контролиру
4. а или по закону простого гармонического колебания
5. Тема 3 МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОР МАЦІЇ План
6. на тему- Гистофизиология надпочечников
7. Мастера психологии Главный редактор В
8.  Этапы творчества Аристотеля и его основные произведения
9. Беовульф как образец средневекового эпоса
10. . Расчет производственной программы трудоемкости ТО и ТР7 1
11.  Кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці на заробітну плату не нижчу від визначено
12.  При выполнении погрузочноразгрузочных работ в строительстве промышленности строительных материалов
13. Вариант 1 1. Многоразовые катетеры газоотводная трубка после использования дезинфициру
14. тема выглядит в виде единого субординационного ряда
15. Demos News Центра новой демократии и социальных изменений г
16.  Особливості розвитку основних галузей народного господарства Франції
17. Водопостачання та водовідведення
18. Тема- Перевірка закону Ома для постійного струму Виконав- студент групи Прийн
19. цена и качество
20. Анализ налогообложения и оценка его влияния на финансово- хозяйственную деятельность ООО мясокомбинат «Сорочинский»