Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Забезпечувати безпеку працюючих при монтажі введенні в експлуатацію та експлуатації обладнання як у випад

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


38. Безпека технологічних процесів

Вимоги до безпеки виробничого обладнання та виробничих процесів встановлені в системі стандартів безпеки праці а також у будівельних нормах і правилах (БНіП).

Для того, щоб забезпечити безпеку людини, надійність і зручність експлуатації виробничого обладнання необхідно:

- Забезпечувати безпеку працюючих при монтажі, введенні в експлуатацію та експлуатації обладнання (як у випадку його автономного використання, так і у складі технологічних комплексів);

- Використовувати органи управління і відображення інформації, відповідні ергометричний вимогам і розташовані таким чином, щоб не викликати підвищену стомлюваність і негативно психологічний вплив;

- Використовувати систему управління обладнанням, що забезпечує надійне і безпечне її функціонування на всіх режимах роботи і при всіх зовнішніх впливах в умовах експлуатації обладнання.

Надійність (ймовірність порушення нормальної роботи) обладнання забезпечується вибором міцних конструктивних елементів, безпечних параметрів робочих процесів і конструктивних рішень, а також використанням контрольно-вимірювальних приладів, регуляторів, автоматики і засобів захисту людей.

Контроль обліку вимог безпеки в документації на проектування нових машин і технологій виробляється при її експертизі, яка проводиться Мінпраці РФ за участю Санепідемнагляду РФ і незалежних громадських організацій як на етапі проектування, так і перед виробництвом і впровадженням нового обладнання або технологічних процесів.

39. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт

Експлуатація транспорту, як правило, супроводжується вантажно-розвантажувальними роботами (ВРР). На вантажно-розвантажувальних роботах типовими ситуаціями, при яких відбуваються нещасні випадки, є перевищення допустимої вантажопідйомності пристрою, застосування саморобних, без випробування на вантажопідйомність механізмів і машин, порушення правил при роботі механізмів в охоронній зоні повітряних ліній (ПЛ), правил стропування, укладання труб, лісу, проведення робіт вручну, робіт з тарою.

Для організації безпечних ВРР передбачена класифікація вантажів не тільки за ступенем їх небезпеки, а й за масою. За ступенем небезпеки розрізняють дев'ять класів вантажів за масою - три категорії:

І - вантажі (одне місце) масою менше 80 кг, включаючи дрібно-штучні й сипкі;

П - вантажі масою від 80 до 500 кг,

Ш - вантажі масою понад 500 кг.

Чоловіку дозволяється виконувати ВРР при масі вантажу до 50 кг, жінці - до 7 кг, підліткам чоловічої статі - до 16 кг. Піднімання і переміщення вантажу масою понад 50 кг проводять за допомогою механізмів і приладів. Роботи з небезпечними й особливо небезпечними вантажами виконують особи, що пройшли спеціальне навчання; інструктаж цих осіб повторюється через кожні 3 місяці.

Для безпечної експлуатації виробничої тари необхідно:

• утримувати тару в справному стані;

• переміщати її вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" і ПУЕ;

• переміщати тару за допомогою інших засобів механізації відповідно до вимог ДСТу 12.3.010-82 і ПУЕ;

• організовувати і проводити технічний огляд тари з веденням відповідного журналу;

• вести контроль стану площадок для штабелювання тари;

• призначати осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію тари і забезпечення пожежної безпеки.

При ВРР до управління вантажопідйомними механізмами (лебідками, домкратами, підйомниками і кранами) допускаються особи, старші 18 років, що мають відповідні документи та обов'язково виконують "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" та "Інструкцію по безпечному проведенню робіт з переміщення вантажів стріловими і пересувними кранами й автонавантажувачами". Для створення безпечних умов роботи вантажопідйомних пристроїв і механізмів необхідно, насамперед, забезпечити міцне захоплення вантажу, що виключає його зісковзування і падіння.

Для забезпечення безпечних умов при ВРР використовують єдину систему знакової сигналізації.

40. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт

Експлуатація транспорту, як правило, супроводжується вантажно-розвантажувальними роботами (ВРР). На вантажно-розвантажувальних роботах типовими ситуаціями, при яких відбуваються нещасні випадки, є перевищення допустимої вантажопідйомності пристрою, застосування саморобних, без випробування на вантажопідйомність механізмів і машин, порушення правил при роботі механізмів в охоронній зоні повітряних ліній (ПЛ), правил стропування, укладання труб, лісу, проведення робіт вручну, робіт з тарою.

Для організації безпечних ВРР передбачена класифікація вантажів не тільки за ступенем їх небезпеки, а й за масою. За ступенем небезпеки розрізняють дев'ять класів вантажів за масою - три категорії:

І - вантажі (одне місце) масою менше 80 кг, включаючи дрібно-штучні й сипкі;

П - вантажі масою від 80 до 500 кг,

Ш - вантажі масою понад 500 кг.

Чоловіку дозволяється виконувати ВРР при масі вантажу до 50 кг, жінці - до 7 кг, підліткам чоловічої статі - до 16 кг. Піднімання і переміщення вантажу масою понад 50 кг проводять за допомогою механізмів і приладів. Роботи з небезпечними й особливо небезпечними вантажами виконують особи, що пройшли спеціальне навчання; інструктаж цих осіб повторюється через кожні 3 місяці.

Для безпечної експлуатації виробничої тари необхідно:

• утримувати тару в справному стані;

• переміщати її вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" і ПУЕ;

• переміщати тару за допомогою інших засобів механізації відповідно до вимог ДСТу 12.3.010-82 і ПУЕ;

• організовувати і проводити технічний огляд тари з веденням відповідного журналу;

• вести контроль стану площадок для штабелювання тари;

• призначати осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію тари і забезпечення пожежної безпеки.

При ВРР до управління вантажопідйомними механізмами (лебідками, домкратами, підйомниками і кранами) допускаються особи, старші 18 років, що мають відповідні документи та обов'язково виконують "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" та "Інструкцію по безпечному проведенню робіт з переміщення вантажів стріловими і пересувними кранами й автонавантажувачами". Для створення безпечних умов роботи вантажопідйомних пристроїв і механізмів необхідно, насамперед, забезпечити міцне захоплення вантажу, що виключає його зісковзування і падіння.

Для забезпечення безпечних умов при ВРР використовують єдину систему знакової сигналізації.

41. Безпека при експлуатації судин та систем під тиском

Вимоги безпеки до систем, які знаходяться під тиском

До судинах (систем) під тиском відносяться ємності, заповнені стисненими, зрідженими та розчиненими газами і рідинами, компресори, балони, парові котли, а також трубопроводи, призначені для транспортування газів, парів і рідин.

Системи під тиском є об'єктами підвищеної небезпеки, так як при порушенні їх герметичності та режимів експлуатації можливі вибухи великої потужності, за рахунок вивільнення потенційної енергії стисненого газу і дії кінетичної енергії.

Причини вибухів судин:неправильне виготовлення судин порушення режимів роботи та правил експлуатації несправність арматури і контрольно-вимірювальних приладів корозія механічні удари перевищення тиску вплив високих температур і відкритого полум'я. У компресорах вибух може статися через перегріву стінок; загорання та вибуху парів мастила; розрядів статичної електрики; засмоктування брудного повітря і т.д.

Пристрій і експлуатація систем, що знаходяться під тиском, повинні відповідати вимогам "правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ";" правил будови і безпечної експлуатації компресорних пристроїв, повітроводів і газопроводів ";" правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, вибухонебезпечних газів "і т.д. Для кожної системи існують свої правила.

Технічне огляд

Судини під тиском понад 70 кПа відповідно до правил піддаються технічному наявність ВІЛ-інфекції (Гідровипробування) і внутрішньому огляду до пуску в роботу, періодично і достроково.

Гідравлічне випробування проводять пробним тиском, регламентованим "правилами ..." в залежності від конструкції судин, робочого тиску, а також допускаються напруги для матеріалів судин і їх елементів при температурі стінки судини 20 ° С і розрахункової робочій температурі. Балони на заводі виготовлювачі відчувають пробним гідродавленіем, що вказані на балоні, а також піддають пневматичної випробуванню тиском, що дорівнює робочому. У період експлуатації здійснюються наступні види контролю:

внутрішній огляд, не рідше 1 разу на 4 роки.

гідравлічне випробування, не рідше 1 разу на 8 років.

щорічний огляд судин в робочому стані.

У період експлуатації балони піддаються періодичному огляду не рідше 1 разу на 5 років. При цьому проводиться огляд внутрішньої і зовнішньої поверхонь, перевірка маси та ємності. Гідровипробування виробляють під тиском в 1.5 рази більше робочого. У горловини кожного балона, у сферичної частини вибивається товарний знак підприємства-виробника, дата виготовлення, випробування і дата наступного випробування у відповідності з правилами.

Сталеві трубопроводи для горючих газів підлягають огляду і перевірки на щільність через три роки. Чавунні газопроводи піддаються перевірці на щільність щорічно.

42.Безпека при експлуатації обладнання з високими чи низькими температурами

Порушення водного режиму може призвести до відкладання на внутрішніх стінках котла тепло непровідного накипу з різних солей Вода і димові гази можуть викликати корозію, яка знижує механічну цінність обладнання .

Для забезпечення безаварійної роботи обладнання їх обладнують необхідною апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами: манометрами, запобіжними клапанами, водопоказуючими пристроями, запірними і спускними пристроями, а окремі конструкції – автоматичною апаратурою контролю.

Відповідно до вказаних Правил посудини встановлюються в місцях, де не буває скупчення людей, а також в окремих будівлях. При встановленні посудин необхідно передбачити можливість їх вільного огляду, ремонту й очищення.

Не допускається встановлення посудин, що реєструються в державних органах нагляду, в житлових, громадських і побутових приміщеннях, а також у приміщеннях і будівлях, що до них прилягають.
1. ТЕМА Деньги и их функции
2. тема 6 Судебномедицинское исследование трупа специальность 030501
3. Стратегия предприятия
4. Классификация доходов предприятия
5. политологического университетаАРМЕН ДЖУГУРЯНкандидат экономических наук доцентЕреванского государствен
6. Право социального обеспечения в составе профессионального модуля ПМ.html
7. модуль при помощи любого текстового редактора создать текстовый файл с именем Input1
8. практикум по бухучету Профиль Бух
9. Качество семян
10. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой
11. Грозы А. Н. Островского на сцене Александрийского театра1 Речь режиссера к актерам Драма А
12. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды
13. Введение 5 Теоретические аспекты профессионального правосознания 7 Понятие и сущн
14. Содержание имущества в многоквартирном доме
15.  Методы отбора персонала- Предварительная отборочная беседа
16. либо промежуточных носителей информации
17. Адаптация насосной функции сердца детей младшего школьного возраста к смене режимов двигательной активности
18. Нравственное воспитание И его социальные аспекты
19.  Сущность страхования грузов 1
20. Он сильно выделялся среди ухоженных белых домиков с лужайками своей неопрятностью и грязью