Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

вплив посади лідер що має більше посадових повноважень може значно легше вести за собою ніж той хто не во

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


27. Три критичні ситуації, які впливають на стиль управління та ефективне лідерство (за Фідлером):

1) вплив посади - лідер, що має більше посадових повноважень, може значно легше вести за собою, ніж той, хто не володіє такими повноваженнями;

2) структура завдань або чіткість, із якою поставлені завдання можуть бути описані порівняно із ситуаціями;

3) взаємовідносини між лідером і членами групи, в тому числі - наскільки колектив довіряє лідеру і готовий іти за ним.

Ця ситуаційна теорія визначає лідерство й адекватний стиль управління як продукт ситуації. Людина, ставши лідером в одному випадку, набуває авторитету, який починає працювати на неї внаслідок дії авторитету.Ситуаційна теорія грунтується не на особистісних рисах керівника, а на його поведінці в конкретних ситуаціях. Вона орієнтує керівника на вибір і характеристику ситуативних змін.Ф. Фідлер вважає, що в більшості випадків легше змінити характеристики "сприятливості" ситуації, ніж переводити менеджера з однієї роботи на іншу або навчати його іншого стилю взаємодії з підлеглими.

Ідея моделі Ф.Фідлера полягає у тому, щоб призначати конкретного менеджера керувати таким підрозділом, ситуація у якому щонайбільше відповідає стабільному стилю управління даного менеджера. Такий підхід і забезпечує баланс між вимогами ситуації та особистими якостями керівника. Далі у моделі Ф.Фідлера передбачається, що:

  1.  відносини між керівниками і підлеглими можуть бути як хорошими, так і поганими;
  2.  завдання може бути структурованим і не структурованим;
  3.  посадові повноваження керівника можуть бути сильними чи слабкими.

Різні поєднання (комбінації) цих факторів дають 8 можливих (потенційних) ситуації. Залежно від рейтингу ситуації змінюється і стиль ефективного керівництва (рис.10.2.).

           Ситуації

Ситуаційні

Фактори   

1

2

3

4

5

6

7

8

Взаємовідносини між керівником і підлеглими

хороші

хороші

хороші

хороші

погані

погані

погані

погані

Структурованість

завдань

висока

висока

низька

низька

висока

висока

низька

низька

Посадові повноваження керівника

сильні

слабкі

сильні

слабкі

сильні

слабкі

сильні

слабкі

Ефективний стиль

28. основна ідея визначення стилю керівництва в моделі Херсі Бланшара

Поль Херсі і Кен Бланшар розробили ситуаційну теорію, названу ними "теорією життєвого циклу", згідно з якою найбільш ефективні стилі керівництва залежать від "зрілості" виконавців. Керівник визначає цю зрілість, оцінюючи прагнення до досягнення мети, здатність нести відповідальність за свою поведінку, а також рівень освіти і досвід минулої роботи над дорученими завданнями.

Існують чотири стилі керівництва: давати вказівки (1); "продавати" (2); брати участь (3); делегувати (4). Перший стиль вимагає, щоб керівник поєднував більший ступінь орієнтованості на завдання (виробництво) і невеликий - на людські відносини. Він придатний для підлеглих з низьким рівнем зрілості. Тут цей стиль доречний тому, що підлеглі не хочуть або не здатні відповідати за конкретне завдання, і їм потрібні відповідні інструкції, керівництво і суворий контроль. Стиль 2 характеризує високий ступінь орієнтації на виробництво (завдання) і на людські відносини. У цій ситуації підлеглі хочуть прийняти відповідальність, але не можуть, тому що мають середній рівень зрілості (М2). При цьому керівник дає підлеглим конкретні інструкції щодо того, що і як потрібно робити. Відтак, керівник підтримує їх бажання і ентузіазм виконувати завдання під свою відповідальність. Для стилю 3 характерний помірно високий ступінь зрілості (МЗ). У цій ситуації підлеглі можуть, але не хочуть відповідати за виконання завдань. Для керівника, який поєднує низький ступінь організації на завдання і високий - на людські відносини, найбільш сприятливим буде стиль, що базується на участі підлеглих у прийнятті рішень, тому що підлеглі знають, що і як виконувати, і їм не потрібно конкретних вказівок. Однак вони також повинні хотіти і усвідомлювати свою причетність до виконання даного завдання. Керівники можуть підвищити мотивацію і причетність своїх підлеглих, даючи їм можливість брати участь у прийнятті рішень, а також допомагаючи їм і не нав'язуючи ніяких вказівок. По суті керівник і підлеглі разом приймають рішення, і це сприяє їх більшій участі і причетності. Четвертий стиль характеризується високим ступенем зрілості (М4). У цій ситуації підлеглі і можуть, і хочуть нести відповідальність. Тут найбільш підходить стиль делегування, а поведінка керівника може поєднувати низький ступінь орієнтованості на завдання і людські відносини. Цей стиль доречний в ситуаціях із зрілими виконавцями, тому що підлеглі знають, що і як робити і усвідомлюють високий ступінь своєї причетності до завдання. В результаті керівник дозволяє підлеглим діяти самим: їм не потрібні ні підтримка, ні вказівки, тому що вони здатні робити все це самостійно.
1. Реферат- Договор финансовой аренды - лизинга
2. общинный строй при котором основой производственных отношений была общественная собственность на средства
3. ии и ее производной
4. Экономический рост
5. The Cup Of Life t the 1999 Grmmy wrds ceremony;
6. Хитрый одуванчик Говорят хитрей лисицы и зверя нет
7. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.html
8. Дворец творчества детей и молодежи Гармония муниципального образования г
9. фарадная характеристика МОПструктуры 3 Расчет стоковых и стокозатворных хара
10. немая ишемия стабильная стенокардия нестабильная стенокардия инфаркт миокарда сердечная недостаточнос
11. Контрольная работа- Башкиры в войне 1812 года
12. Если думаешь что можешь или не можешьв обоих случаях ты п
13. Задание Зная разложение по базисной системе векторов- записать координаты этого вектора в пространстве
14. Многоэтажный жилой дом из крупноразмерных элементов заводского изготовления для студентов специально
15. Гісторыя беларускага мовазнаўства
16. тема в которой тысячелетия народного опыта отобрали самые естественные и самые необходимые формы развития р
17. ЗАДАНИЕ на проектирование ldquo;Времяимпульсного аналогоцифрового преобразователяrdquo; 1 Область примен
18. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта
19. Ипотечное кредитование (на примере Сберегательного банка Российской Федерации)
20. А~шанесиелік реттеуді~ т~сінігі мен ~дістеріні~ жіктелуі