Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вихідні дані 12

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


12.   ПРИКЛАД   РОЗРАХУНКІВ   ВАРТОСТІ
ТА   ОДИНИЧНИХ   КОШТОРИСНИХ   РОЗЦІНОК
НА   БУРІННЯ   ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ   СВЕРДЛОВИН

12.1.  Вихідні   дані

12.1.1.  Для прикладу розрахунків вартості  (основних витрат)  та одиничних кошторисних розцінок обрано буріння таких геологорозвідувальних свердловин з поверхні землі:

а)  безкернове та колонкове буріння  50 свердловин середньою глибиною  800 м  при розвідці покладів камяного вугілля;

б)  колонкове буріння  300 свердловин середньою глибиною  100 м  із застосуванням комплексу засобів з гідротранспортом керна при розвідці будівельних матеріалів;

в)  ударно-канатне буріння з випереджаючим кріпленням трубами  170 свердловин середньою глибиною  80 м  при розвідці розсипу.

12.1.2.  Основні вихідні дані щодо обсягів та умов буріння свердловин, їхніх глибин, діаметрів, типів бурових установок, енергоприводу  наведені в таблиці  12.1.

Обсяги буріння за категоріями буримості гірських порід з урахуванням видів породоруйнівного інструменту та умов буріння основних і додаткових похилих та штучно направлених стовбурів  наведено в таблиці  12.2.

12.1.3.   Особливості умов буріння  50 свердловин глибиною  800 м  на камяне вугілля буровою установкою  ЗІФ-1200МР:

а)  Всі свердловини вертикальні, але останні  54 м  з глибини  746 м  буряться як похилі, під кутом менше  80о ,  з поставленням відхилюючих пристроїв безперервної дії, у звязку з чим до норм часу на буріння в цьому інтервалі застосовується поправочний коефіцієнт  1,10.

б)  В  10-ти свердловинах  з метою додаткового пересічення вугільних пластів з глибини  572 м  забурюються другі стовбури, які до глибини  800 м  буряться як штучно направлені, в звязку з чим до норм часу на буріння застосовується поправочний коефіцієнт  1,3.

в)  В кожній свердловині для забезпечення максимального виходу керна камяного вугілля передбачається буріння в обсязі  16 м  у складних геологічних умовах по корисній копалині та приконтактних зонах вміщуючих її гірських порід, у звязку з чим до норм часу на буріння застосовуються поправочні коефіцієнти:  1,5  в основному стовбурі свердловини  або  1,95  (1,5 х 1,3)  у штучно направлених додаткових стовбурах.

г)  Долотами діаметром  93 мм  без відбору керна буриться верхній інтервал свердловини до глибини  120 м.  З глибини  120 м  буріння свердловини здійснюється з повним відбором керна твердосплавними коронками діаметром
76 мм  до глибини  620 м, а з глибини  620 м  до  800 м  - із застосуванням коронок діаметром  76 мм, армованих синтетичними алмазами.  Цими ж коронками здійснюється  забурювання  та  буріння   10-ти  додаткових  стовбурів  в  інтервалі  572 - 800 м.

д)  В кожній свердловині передбачаються такі допоміжні роботи, що супроводжують буріння:

- промивання свердловини перед геофізичними дослідженнями, поставленням  цементного мосту та спусканням обсадних труб  -  по  3  операції;

-  розбурювання  (розширення)  стовбура свердловини з діаметра  76 мм   до наступного діаметра  93 мм  в  інтервалі глибин  120 - 220 м  під обсадні труби діаметром  89 мм;

-  кріплення стовбура свердловини обсадними трубами в інтервалі  0 - 220 м  з наступним вилученням  110 м  труб після закінчення буріння свердловини;

-  поставлення цементного моста;

- штучне викривлення свердловини з використанням відхилюючих пристроїв безперервної дії;

-  очікування затвердіння цементного розчину  (витримка свердловини);

-  розбурювання цементного моста висотою  10 м;

-  відбір газокернової проби з вугільного пласта;

-  дослідження газоносних вугільних пластів;

-  випробування газоводоносних гірських порід;

-  геофізичні дослідження протягом  5 верстато-змін у кожній свердловині;

-  дефектоскопія бурильних труб і підйомного інструменту в процесі буріння свердловини.

е)  При проведенні дефектоскопії бурильних труб та підйомного інструменту в процесі буріння, при штучному викривленні свердловин, при дослідженні газоносних вугільних пластів і гірських порід, при випробовуванні газоводоносних гірських порід, а також при відборі газокернової проби з вугільного пласта  передбачаються додаткові витрати праці та, відповідно, - оплата праці інженерно-технічних працівників і робітників за нормами таблиці  4.21.  Передбачається також залишення в кожній свердловині  110 м  обсадних труб діаметром  89 мм  по ціні
2,13 грн.  Додаткові витрати на оплату праці інженерно-технічних працівників і робітників при проведенні зазначених допоміжних робіт розраховані окремо в таблицях  12.5  та  12.24.

є)  При визначенні вартості таких допоміжних робіт, що супроводжують буріння геологорозвідувальних свердловин, як розбурювання (розширення) стовбура, штучне викривлення свердловини, розбурювання цементного моста і відбір газокернової проби з вугільного пласта, застосовуються норми основних витрат на буріння з врахуванням всіх статей.  Вартість кожної верстато-зміни бурової бригади при проведенні геофізичних досліджень свердловини, а також при очікуванні затвердіння в свердловині цементного розчину  (витримка свердловини)
визначається за нормами основних витрат на заробітну плату  (оплата праці та відпусток), відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних фондів та послуги.  Вартість інших допоміжних робіт, що супроводжують буріння свердловин, визначається за нормами основних витрат на буріння без вартості

породоруйнівного інструменту, колонкових труб і ніпелів до них, бурильних труб, замків, муфт, ніпелів до бурильних труб, промивальної рідини та кернових ящиків.

ж)  Промивання свердловин при бурінні долотами без відбору керна та при бурінні твердосплавними коронками здійснюється глинистим розчином, який готується на місці силами бурової бригади.  Умовна вартість глини та хімічних реагентів для приготування  1 м3  глинистого розчину становить  0,94 грн.  Промивання свердловин при бурінні алмазними коронками здійснюється водоемульсійним розчином, умовна вартість якого складає  1,49 грн.  за  1 м3.

з)  Умовна вартість  1 квт.-год.  електроенергії від власної пересувної дизель-електростанції складає  0,195 грн.,  в тому числі:  заробітна плата (оплата праці та відпусток)  -  35 %,  відрахування на соціальні заходи  -  13 %,  матеріальні витрати  -  36 %,  амортизація  -  16 %.

и)  Бурові установки  ЗІФ-1200МР  зі щоглами перевозяться з свердловини на свердловину без розбирання, одним блоком, на полозах за допомогою трактора  Т-130 на середню відстань 5,5 км. 35 перевезень бурових установок передбачаються влітку,  15  -  в зимовий період року.  До норм часу на монтаж, демонтаж і переміщення бурової установки в зимовий період року застосовується поправочний коефіцієнт  1,10.  Пересувні дизельелектростанції, буровий інструмент, цистерни та інше устаткування перевозяться автомобілем  ЗІЛ-131.

Таким чином, у нормативних витратах транспорту при монтажі, демонтажі та перевезенні бурової установки  ЗІФ-1200МР   30 %  складають витрати автомобільного транспорту  (ЗІЛ-131)  і  70 %  -  витрати тракторного транспорту  (Т-130).  Перевозки вантажів для буріння свердловин виробничим транспортом здійснюються автомобілем  ЗІЛ-131.


12.1.4.  Особливості  умов  буріння  300  свердловин  глибиною  100 м
на  будівельні  матеріали  самохідною  буровою  установкою  УРБ-2А-2ГК
комплексом  технічних  засобів  з  гідротранспортом  керна

а)  Буріння здійснюється твердосплавними коронками діаметром  93 мм.  Обсяг буріння свердловин у пісках  ІІ  категорії буримості складає  400 м  (1,33 м  на одну свердловину).  До норм часу на буріння свердловин з гідротранспортом керна в пісках застосовується поправочний коефіцієнт  1,1.  В інтервалі глибин  0 - 15 м  стовбур свердловини розширюється до 112 мм  під обсадні труби діаметром 108 мм.

б)  Розподіл обсягів буріння з гідротранспортом керна за категоріями буримості гірських порід наведено в таблиці  12.2,  причому, оскільки норми часу на буріння розраховано у верстато-змінах на  100 м  свердловини, обсяги буріння в метрах  поділено на  100.

в)  З допоміжних робіт, що супроводжують буріння свердловин з гідротранспортом керна, передбачено розширення стовбура свердловини на наступний діаметр  (з  93  до  112 мм)  та кріплення стовбура в інтервалі  0 - 15 м  обсадними трубами діаметром  108 мм, а також витягання цих труб зі свердловини після закінчення буріння.

г)  Монтаж, демонтаж і переміщення самохідних бурових установок  УРБ-2А-2ГК  здійснюється в умовах рівнинної місцевості  (216 свердловин),  в умовах схилів  (60 свердловин)  та в умовах лісової місцевості  (24 свердловини).  Середня відстань переміщення бурової установки між свердловинами понад один (перший)  кілометр, врахований нормами часу на монтаж і демонтаж, складає  5 км.

д)  Вартість допоміжних робіт, що супроводжують буріння свердловин з гідротранспортом керна, а також вартість монтажу, демонтажу і переміщення самохідних бурових установок  УРБ-2А-2ГК  визначається за нормами основних витрат на власне буріння з врахуванням положень пунктів  11.6.3 - 11.6.6.

12.1.5.  Особливості  умов  ударно-канатного  буріння  170  свердловин
глибиною  80 м

а)  Буріння здійснюється з випереджаючим кріпленням свердловини обсадними трубами діаметром  219 мм  на розсипному родовищі рейсами довжиною  0,5 м.   Із загального обсягу буріння  13600 м  в зимовий період року передбачається пробурити  5000 м  та влітку - 8600 м.

При визначенні витрат часу на ударно-канатне буріння свердловин взимку до норм часу на буріння в літній період року застосовується поправочний коефіцієнт  1,10.  В таблиці  12.2  у розрахунках витрат часу на ударно-канатне буріння свердловин до норм часу застосовано середній поправочний коефіцієнт  1,0367, який враховує співвідношення обсягів буріння взимку та влітку  (5000 х 1,10 + 8600 х 1,0) : 13600 = 1,0367.

б)  Живлення електродвигуна бурової установки  УГБ-3УК  здійснюється від державної електромережі.  Умовна ціна 1 квт.-год.  електроенергії складає  0,05 грн.

в)  З допоміжних робіт, що супроводжують ударно-канатне буріння свердловин, передбачається відбір  100 проб за допомогою грунтоносу на канаті.

г)  Монтаж, демонтаж і переміщення установок ударно-канатного буріння  УГБ-3УК  з свердловини на свердловину здійснюється влітку  (109 перевезень)  та в зимовий період року  (61 перевезення).  Середня відстань переміщення бурової установки з однієї свердловини на іншу понад один (перший)  кілометр, врахований нормами часу на монтаж і демонтаж, становить  5,9 км.  Переміщення установки ударно-канатного буріння УГБ-3УК здійснюється з використанням трактора  ДТ-75.

д)  Вартість допоміжних робіт, що супроводжують ударно-канатне буріння свердловин, а також монтажу, демонтажу та переміщення бурових установок  УГБ-3УК  визначається за нормами основних витрат на власне буріння з врахуванням положень пунктів  11.5  і  11.6.

12.2.  Приклади розрахунків витрат часу на буріння та на допоміжні роботи, що супроводжують буріння геологорозвідувальних свердловин, наведено в таблицях  12.2  і  12.3.  Приклад розрахунків витрат часу на монтаж, демонтаж і переміщення бурових установок наведено в таблиці  12.4.

12.3.  Приклад розрахунків вартості експлуатації виробничого транспорту при власне бурінні геологорозвідувальних свердловин, монтажі, демонтажі та переміщенні бурових установок наведено в таблиці  12.22.  Перевезення вантажів при бурінні свердловин здійснюється автомобілем  ЗІЛ-131, перевезення бурових установок  ЗІФ-1200МР  зі щоглою одним блоком здійснюється з використанням трактора Т-130, а ударно-канатних бурових установок УГБ-3УК - трактором  ДТ-75.

Середній пробіг виробничого автомобільного транспорту  (ЗІЛ-131), який обслуговує бурові установки при бурінні геологорозвідувальних свердловин, а також при монтажі, демонтажі та переміщенні бурових установок  умовно прийнятий в таких розмірах за  1  машино-зміну:   50 км  при ударно-канатному бурінні,  75 км  при бурінні з гідротранспортом керна,   100 км  при бурінні свердловин глибиною  800 м.

Вартість  1 машино-зміни експлуатації виробничого транспорту, розрахована за нормами  Збірника укрупнених кошторисних норм,  розділ  18,  “Транспортне обслуговування геологорозвідувальних робіт”,  з використанням умовних тарифних ставок водіїв та умовних цін на матеріальні ресурси, нормативів відрахувань на соціальні заходи  (37 %),  нормативів транспортно-заготівельних витрат на амортизацію  (7,5 %)  і на матеріальні витрати  (14 %),  наведена в таблиці  12.21.

12.4.  Приклад розрахунку оплати праці інженерно-технічних працівників і робітників на  1 верстато-зміну буріння геологорозвідувальних свердловин  наведено в таблиці  12.5.  Посадові оклади  ІТП  і тарифні ставки робітників умовні.  Нормативи визначення кошторисного ліміту на оплату відпусток  (7,9 %  від оплати праці)  та відрахувань на соціальні заходи  (37 %  від суми оплати праці та оплати відпусток)  також умовні.

12.5. Приклади розрахунків основних витрат на матеріали:  породоруйнівний інструмент, промивальну рідину, кернові ящики, колонкові труби та ніпелі до них, сталевий канат, електроенергію, паливно-мастильні та інші матеріали  -  при бурінні свердловин, а також витрат матеріалів при монтажі, демонтажі та переміщенні бурових установок наведено в таблицях  12.6 - 12.13.

Приклади розрахунків вартості витрат  (зносу)  бурильних труб та елементів їхніх зєднань  (замків, муфт),  витрат  (зносу)  обсадних труб, витрат  (зносу)  бурового й допоміжного інструменту, а також інших предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, наведено в таблицях  12.15 - 12.20.

Ціни на матеріали, породоруйнівний інструмент, промивальну рідину, електроенергію, канат, пальне, мастила, труби, інші матеріали, а також на предмети малоцінні та такі, що швидко зношуються, умовні.  В деяких таблицях з метою скорочення обсягу прикладу розрахунків повний перелік матеріалів і предметів не наводиться.

Транспортно-заготівельні витрати нараховано за умовними нормативами, які становлять:  14 %  від вартості матеріалів, предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються,  та   7,5 %   від  амортизації основних виробничих фондів.

12.6.  Приклад розрахунків вартості послуг при бурінні геологорозвідуваль-них свердловин згідно з положеннями пункту  11.3.7  наведено в таблицях  12.23  та  12.26.  Норматив визначення вартості послуг, повязаних з проведенням капіталь-них ремонтів устаткування, апаратури та приладів,  умовно становить  27 %  від їхньої амортизації, а норматив визначення вартості послуг, повязаних з технічним обслуговуванням і поточними ремонтами устаткування, інструменту, приладів,  також умовно становить  10 %  від суми вартості зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, та амортизації основних фондів.

12.7.  Приклад розрахунку амортизації основних фондів при бурінні геолого-розвідувальних свердловин наведено в таблиці  12.14.  Вартість бурових установок і норми амортизаційних відрахувань умовні.


Т а б л и ц я     12. 1

Основні  вихідні  дані  для  прикладу  розрахунку  вартості  буріння  геологорозвідувальних  свердловин
та  одиничних  кошторисних  розцінок

Групи  геологорозвідувальних  свердловин  за  способом  буріння  та  глибинами

Н а й м е н у в а н н я

Обертальне  колонкове

Обертальне  колонкове

Ударно-канатне  буріння

та  безкернове  буріння

буріння  з  гідротранспор-

з  випереджаючим  кріп-

в и х і д н и х        д а н и х

на  камяне  вугілля

том  керна  на  будівельні

ленням  на  розсипному

матеріали

родовищі  титану

1

2

3

4

1.  Кількість  свердловин

50

300

170

2.  Середня  глибина,   м

800

100

80

3.  Діаметр,   мм

93 - 76

93

219

4.  Кут  нахилу  стовбура:

 0 - 746 м                  90о

746 - 800 м    менше  80о

90о

90о

5.  Додаткові  стовбури

572 - 800 м,    10 шт.

-

-

6.  Загальний  обсяг  буріння,   м,       в с ь о г о

42 280

30 000

13 600

у        т о м у        ч и с л і :

    а)  долотами  без  відбору  керна

6 000

-

13 600

    б)  твердосплавними  коронками

25 000

30 000

-

    в)  алмазними  коронками,  армованими  синте-

         тичними  алмазами:

                -  в  основних  стовбурах  свердловин

9 000

-

-

                -  в  10-ти  додаткових  стовбурах

2 280

-

-

7.  Кріплення  свердловин  обсадними  трубами:

                             діаметр  труб,   мм

89

108

219

                             інтервал  глибин  кріплення,   м

0 - 220

0 - 15

у  складі  норм  на

буріння   (0 - 80)


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 1

Групи  геологорозвідувальних  свердловин  за  способом  буріння  та  глибинами

Н а й м е н у в а н н я

Обертальне  колонкове

Обертальне  колонкове

Ударно-канатне  буріння

та  безкернове  буріння

буріння  з  гідротранспор-

з  випереджаючим  кріп-

в и х і д н и х        д а н и х

на  камяне  вугілля

том  керна  на  будівельні

ленням  на  розсипному

матеріали

родовищі  титану

1

2

3

4

8.  Витягання  труб  зі  свердловини

50 %

100 %

9.  Інтервали  глибин, м,  промивання  свердловин:

          -  глинистим  розчином

0 - 620

0 - 100

-

          -  водоемульсійною  рідиною

620 - 800

-

-

10.  Марка  бурової  установки

ЗІФ-1200МР

УРБ-2А-2ГК

УГБ-3УК

11.  Вид  приводу  та  джерело  енергії

Електродвигун   від

Двигун  автомобіля

Електродвигун

пересувної  дизель-

від   державної

електростанції

електромережі


Т а б л и ц я      12. 2

Приклад  розрахунків  витрат  часу  на  власне  буріння
геологорозвідувальних  свердловин

Кате-

Норма

Попра-

Витра-

С п о с і б

горія

Обсяг

часу,

вочний

ти часу

Номер

т а

бури-

верс-

коефі-

на  бу-

таблиці

д і а м е т р

мості

буріння

тато-

цієнт

ріння,

або

б у р і н н я

гірсь-

змін

до

верс-

пункту

с в е р д л о в и н

ких

м

на

норми

тато-

ЗУКН

порід

1 м

часу

змін

1

2

3

4

5

6

7

1.  Буріння  50  свердловин  глибиною  800 м  буровою  установкою

шпіндельного   типу   ЗІФ-1200МР

1.1. Безкернове  буріння

ІІ

2000

0,03

60

т. 3.6 -

      долотами  діаметром       

ІІІ

4000

0,04

160

90

      93 мм

Разом  безкернове буріння

6000

220

1.2. Колонкове  буріння

IV

4850

0.12

582

т. 3.2

      твердосплавними

IV

150

0.12

1.50

27

т. 3.3 -

      коронками  діаметром

V

2000

0.16

320

50

      76 мм

V

300

0.16

1.50

72

V

700

0.16

1.10

123,2

VI

16700

0.21

3507

VI

30

0.21

1.10

69,3

Разом  буріння  твердо-

сплавними  коронками

25000

4700,5

1.3. Колонкове  буріння

VII

6720

0,23

1545,6

т. 3.3 -

      коронками  діаметром

VII

280

0,23

1,50

96,6

50

      76 мм,  армованими

VIII

300

0,24

72,0

      синтетичними алма-

VIII

1700

0,24

1,10

448,8

      зами

Разом  алмазними  корон-

ками

9000

2163,0

1.4. Направлене  буріння

VI

250

0,21

1,30

68,25

      10-ти  додаткових

VII

710

0,23

1,30

212,29

      стовбурів  коронками

VIII

70

0,24

1,95

32,76

      діаметром  76 мм,

VIII

1250

0,24

1,30

390,0

      армованими  синте-

      тичними  алмазами

Разом направлене буріння

алмазними  коронками

2280

703,3

П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 2

Кате-

Норма

Попра-

Витра-

С п о с і б

горія

Обсяг

часу,

вочний

ти часу

Номер

т а

бури-

верс-

коефі-

на  бу-

таблиці

д і а м е т р

мості

буріння

тато-

цієнт

ріння,

або

б у р і н н я

гірсь-

змін

до

верс-

пункту

с в е р д л о в и н

ких

м

на

норми

тато-

ЗУКН

порід

1 м

часу

змін

1

2

3

4

5

6

7

ВСЬОГО   буріння  50-ти

свердловин   буровою

установкою  ЗІФ-1200МР

42280

7786,8

2.  Колонкове  буріння  300  свердловин  глибиною  100 м

буровими  установками  УРБ-2А-2ГК  з  гідротранспортом  керна

I

18,6

1,17

21,76

т. 6.1-2

II

20

1,67

33,40

II

4

1,67

1,10

7,35

п. 6.11

III

12

2,16

25,92

IV

21,6

2,64

570,24

V

24

3,14

75,36

VI

5,4

3,62

19,55

Разом  буріння  з  гідро-

транспортом  керна

300

753,58

П р и м і т к а :   обсяги буріння з гідротранспортом керна наведені з урахуванням

                           одиниці виміру норми часу у верстато-змінах на  100 м

3.  Ударно-канатне  буріння  170  свердловин  глибиною  80 м

з  випереджаючим  кріпленням  обсадними  трубами  діаметром  219 мм

(рейс  0,5 м)  буровою  установкою  УГБ-3УК

II

5000

0,11

1,0367

570,19

т. 8.8 -

III

4000

0,13

1,0367

539,08

19

IV

4000

0,17

1,0367

704,96

т. 8.4 -

V

600

0,27

1,0367

167,95

4

Разом   ударно-канатне

            буріння

13600

1982,18

П р и м і т к а :   середній поправочний коефіцієнт до норм часу на ударно-канатне

                           буріння в гр. 6  враховує співвідношення обсягів буріння  влітку

                           8600 м   та в зимовий період року   5000 м

                            (5000 х 1,10 + 8600 х 1,00) : 13600 = 1,0367   (див. п. 12.1.5  “а”)


Т а б л и ц я      12. 3

Приклад  розрахунків  витрат  часу  на  проведення  допоміжних  робіт,
що  супроводжують  буріння  геологорозвідувальних  свердловин

Номер

Н а й м е н у в а н н я

Гли-

Обсяг

Норма

Витра-

таблиці

с п о с о б у

Одини-

бина

робіт

витрат

ти

або

б у р і н н я

ця

прове-

(кіль-

часу,

часу,

пункта

т  а      в и д у

дення

кість

верс-

верс-

ЗУКН

д о п о м і ж н и х

виміру

робіт,

оди-

тато-

тато-

р  о  б  і  т

м

ниць)

змін

змін

1

2

3

4

5

6

7

1.  Допоміжні  роботи,  що  супроводжують  буріння  50  свердловин

глибиною  800 м  діаметром  до  132 мм   буровою  установкою  ЗІФ-1200МР

табл. 4.1

1.1. Промивання  сверд-

       ловин

1 пром.

800

150

0,45

67,50

п. 4.6.12

1.2. Розширення  сверд-

табл. 3.8

      ловин на наступний

      діаметр  в  гірських

      породах IV категорії

      буримості  ( з  76 мм

0,04 х

      до  93 мм)

м

200

5000

0,5

100,00

табл. 4.12

1.3. Штучне  викрив-

      лення  свердловин

      відхилювачем  без-

       перервної  дії

1 викр.

500

50

2,98

149,00

табл. 4.5

1.4. Поставлення  цемен-

      тного моста із засто-

      суванням  бурового

      насоса

1 міст

500

50

0,27

13,50

п. 4.6.10

1.5. Розбурювання

      цементного  моста

      (10 м   на  1 міст)

м

500

50

0,05

25,00

табл. 4.5

1.6. Очікування  затвер-

(примітка)

     діння  цементного

       розчину  (витримка

       свердловини)

1 очікув.

500

50

3,40

170,00

табл. 4.16

1.7. Випробування газо-

      водоносних  порід

1 випр.

800

50

1,47

73,50

табл. 4.16

1.8. Дослідження  газо-

      носних  вугільних

      пластів

1 дослід.

800

50

2,16

108,00

табл. 4.15

1.9. Відбір газокернових

      проб  з  вугільного

      пласта

1 проба

800

50

0,62

31,00


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 3

Номер

Н а й м е н у в а н н я

Гли-

Обсяг

Норма

Витра-

таблиці

с п о с о б у

Одини-

бина

робіт

витрат

ти

або

б у р і н н я

ця

прове-

(кіль-

часу,

часу,

пункта

т  а      в и д у

дення

кість

верс-

верс-

ЗУКН

д о п о м і ж н и х

виміру

робіт,

оди-

тато-

тато-

р  о  б  і  т

м

ниць)

змін

змін

1

2

3

4

5

6

7

табл. 4.11

1.10. Спускання  обсад-

        них труб з ніпель-

        ними  зєднаннями

        в свердловину  діа-

        метром  до  132 мм

100 м

220

110

0,80

88,00

табл. 4.11

1.11. Витягання  обсад-

        них труб зі сверд-

        ловини діаметром

        до  132 мм

100 м

220

55

1,35

74,25

п. 4.3

1.12. Геофізичні  дослід-

        ження  свердловин

свердл.

800

50

5,00

250,00

п. 4.6.18

1.13. Дефектоскопія

        бурильних труб та

        підйомного інстру-

        менту в процесі бу-

приладо

        ріння  свердловин

-змін

-

78

1,0

78,00

Р А З О М   допоміжні

роботи,  що  супровод-

жують  буріння  50-ти

свердловин

-

-

-

1227,75

В тому числі з визначен-

ням  вартості:

а) за нормами на власне

   буріння (з елементами

   буріння)

-

-

-

305,00

б) без витрат на породо-

   руйнівний інструмент,

  колонкові та бурильні

  труби,  промивальну

  рідину, кернові ящики

  (без елементів буріння)

-

-

-

502,75

в) за нормами витрат на

заробітну плату, відраху-

вання на соціальні заходи,

амортизацію та послуги

(витримка  свердловин,

геофізичні дослідження)

-

-

-

420,00

П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 3

Номер

Н а й м е н у в а н н я

Гли-

Обсяг

Норма

Витра-

таблиці

с п о с о б у

Одини-

бина

робіт

витрат

ти

або

б у р і н н я

ця

прове-

(кіль-

часу,

часу,

пункта

т  а      в и д у

дення

кість

верс-

верс-

ЗУКН

д о п о м і ж н и х

виміру

робіт,

оди-

тато-

тато-

р  о  б  і  т

м

ниць)

змін

змін

1

2

3

4

5

6

7

2.  Допоміжні  роботи,  що  супроводжують  буріння  300  свердловин

з   гідротранспортом   керна

п. 4.6.12

2.1. Розширення  сверд-

табл. 3.6 -

      ловин на наступний

77

     діаметр   (з  93  до

     112 мм)   в  гірських

     породах  ІІ  категорії

     буримості

м

15

2400

0,02

48,00

Те ж  в гірських породах

         ІІІ  категорії

м

15

1200

0,03

36,00

Те ж  в гірських породах

         IV  категорії

м

15

900

0,04

36,00

РАЗОМ   розширення

                свердловин

м

4500

120,00

Те ж   з  врахуванням

          поправочного

          коефіцієнта  0,5

60,00

табл.4.2-1

2.2. Проробка  стовбура

      свердловини

пророб.

15

300

0,38

114,00

таб.4.11-1

2.3. Спускання обсадних

      труб  з  ніпельними

      зєднаннями в свер-

      дловину  діаметром

      до  132 мм

100 м

15

45

0,80

36,00

табл. 4.11

2.4. Витягання  обсадних

      труб  зі  свердловин

м

15

45

1,35

60,75

Р А З О М     допоміжні

роботи, що супроводжу-

ють буріння свердловин

з гідротранспортом керна

-

-

-

270,75

3.  Допоміжні  роботи,  що  супроводжують  ударно-канатне

буріння   свердловин

п. 8.4.3

Відбір проб грунтоносом

на канаті

1 проба

20

100

0,18

18,00

Т а б л и ц я      12. 4

Приклад  розрахунків  витрат  часу  на  монтаж,  демонтаж  і  переміщення бурових  установок  при  бурінні  геологорозвідувальних  свердловин

Номер

Кількість

Норма

Витрати

таблиці

Найменування   робіт,

Одиниця

одиниць

часу,

часу,

ЗУКН

марка  бурової  установки

виміру

виміру

верстато

верстато

-змін

-змін

1

2

3

4

5

6

1.  Бурові  установки  ЗІФ-1200МР  при  бурінні  50-ти  свердловин

глибиною   800 м

5.10

1.1. Монтаж,  демонтаж  і

      переміщення  бурової

   установки зі щоглою на

   полозах  одним блоком

      на відстань до  1 км:

монтаж,

      -  влітку

демонтаж

35

5,09

178,15

      -  зимою  (К = 1,1)

-“-

15

5,60

84,00

Р а з о м

-“-

50

262,15

5.10

1.2. Переміщення бурових

      установок на відстань,

      більшу за один  (пер-

      ший)  кілометр:

      -  влітку

км

157,5

0,10

15,75

      -  зимою  (К = 1,1)

-“-

67,5

0,11

7,43

Р а з о м

-“-

225,0

23,18

ВСЬОГО  монтаж, демон-

монтаж,

            таж і переміщення

демонтаж

50

285,33

2.  Самохідні  бурові  установки  УРБ-2А-2ГК  при  бурінні  300  свердловин

глибиною  100 м   з  гідротранспортом  керна

6.10

2.1. Монтаж,  демонтаж  і

      переміщення  на  від-

      стань до 1 км  влітку:

      - по рівнинній місце-

монтаж,

         вості

демонтаж

216

0,172

37,15

      - по  схилах

-“-

60

0,186

11,16

      - по лісовій місцевості

-“-

24

0,179

4,30

Р а з о м

-“-

300

52,61

2.2. Переміщення самохід-

      ної бурової установки

      на відстань,  більшу

      за один  (перший)

      кілометр

км

1500

0,017

25,50

П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 4

Номер

Кількість

Норма

Витрати

таблиці

Найменування   робіт,

Одиниця

одиниць

часу,

часу,

ЗУКН

марка  бурової  установки

виміру

виміру

верстато

верстато

-змін

-змін

1

2

3

4

5

6

РАЗОМ   монтаж, демон-

таж і переміщення бурової

установки  УРБ-2А-2ГК  з

монтаж,

гідротранспортом  керна

демонтаж

300

78,11

3.  Ударно-канатні  бурові  установки  УГБ-3УК  при  бурінні

170  свердловин  глибиною  80 м

8.20

3.1. Монтаж, демонтаж і

      переміщення на від-

      стань  до  1 км

монтаж,

      -  влітку

демонтаж

109

1,53

166,77

      -  зимою  (К = 1,1)

-“-

61

1,68

102,48

Р а з о м

-“-

170

269,25

3.2. Переміщення бурової

      установкиё на відстань,

      більшу за один  (пер-

      ший)  кілометр:

      -  влітку

км

640

0,09

57,60

      -  зимою  (К = 1,1)

-“-

360

0,10

36,00

Р а з о м

-“-

1000

93,60

ВСЬОГО  монтаж, демон-

таж і переміщення ударно-

канатної бурової установ-

монтаж,

ки  УГБ-3УК

демонтаж

170

362,85


Т а б л и ц я      12. 5

Приклад  розрахунків  оплати  праці,  оплати  відпусток  та  відрахувань
на  соціальні  заходи  інженерно-технічних  працівників  (ІТП)  і  робітників
при  бурінні  геологорозвідувальних  свердловин

Норма

Посадовий

Оплата

Номер

Н а й м е н у в а н н я

витрат

оклад  або

праці

праці,

тарифна

на  1

табли-

п о с а д,   п р о ф е с і й,

людино-

ставка,

верстато-

ці

с п о с о б і в     б у р і н н я,

днів  на  1

зміну,

ЗУКН

марок   бурових   установок

верстато-

грн. / день

зміну

грн.

1

2

3

4

5

1.  Буріння  50  свердловин  глибиною  800 м  з  поверхні  землі

пересувними  буровими  установками  ЗІФ-1200МР

3.9

1.1.  ІТП:

       Начальник  дільниці

0,07

9,84

0,69

       Інженер по бурових роботах

                                   2  категорії

0,05

7,87

0,39

       Інженер-механік  2 категорії

0,10

7,09

0,71

       Буровий майстер 2 категорії

0,29

8,66

2,51

Р а з о м       І Т П

0,51

4,30

3.10

1.2.  Робітники:

      Машиніст бурової установки

                                     6  розряду

1,00

8,38

8,38

      Помічник машиніста бурової

                  установки  4  розряду

1,00

6,27

6,27

      Помічник машиніста бурової

      установки 4 розряду (другий)

0,66

6,27

4,14

Р а з о м      р о б і т н и к и

2,66

18,79

1.3. ВСЬОГО  оплата праці  ІТП

                        і  робітників

3,17

23,09

1.4. Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

1,82

1.5. Р а з о м    оплата  праці  та

                        оплата  відпусток

24,91

1.6. Відрахування  на  соціальні

      заходи  (37 %  від суми опла-

      ти праці та оплати відпусток)

9,22

2.  Буріння  300  свердловин  глибиною  100 м  з  гідротранспортом  керна

самохідною  буровою  установкою  УРБ-2А-2ГК  при  річному  фонді

робочого   часу   602  верстато-зміни

6.2

2.1.  ІТП:

       Начальник  дільниці

0,07

9,84

0,69


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 5

Норма

Посадовий

Оплата

Номер

Н а й м е н у в а н н я

витрат

оклад  або

праці

праці,

тарифна

на  1

табли-

п о с а д,   п р о ф е с і й,

людино-

ставка,

верстато-

ці

с п о с о б і в     б у р і н н я,

днів  на  1

зміну,

ЗУКН

марок   бурових   установок

верстато-

грн. / день

зміну

грн.

1

2

3

4

5

       Інженер по бурових роботах

                                   2  категорії

0,15

7,87

1,18

       Інженер-механік  2 категорії

0,20

7,09

1,42

       Геолог  1  категорії

0,82

8,66

7,10

       Технік-геолог  1  категорії

1,00

6,50

6,50

       Буровий майстер 1 категорії

0,50

9,06

4,53

Р а з о м       І Т П

2,74

21,42

6.2

2.2.  Робітники:

      Машиніст бурової установки

                                     5  розряду

1,00

7,22

7,22

      Помічник машиніста бурової

                  установки  4  розряду

1,00

6,27

6,27

      Помічник машиніста бурової

      установки 4 розряду (другий)

1,00

6,27

6,27

      Водій  автомобіля

0,20

4,88

0,98

Р а з о м      р о б і т н и к и

3,20

20,74

2.3. ВСЬОГО  оплата праці  ІТП

                        і  робітників

5,94

42,16

2.4. Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

3,33

2.5. Р а з о м    оплата  праці  та

                        оплата  відпусток

45,49

2.6. Відрахування  на  соціальні

      заходи  (37 %  від суми опла-

      ти праці та оплати відпусток)

16,83

3.  Ударно-канатне  буріння  170  свердловин  діаметром  219  мм

буровою  установкою  УГБ-3УК  при  річному  фонді робочого  часу

903  верстато-зміни

8.11

3.1.  ІТП:

       Начальник  дільниці

0,08

9,84

0,79

       Геолог  2  категорії

0,16

7,87

1,26

       Інженер-механік  2 категорії

0,10

7,87

0,79

       Технік-геолог  2  категорії

0,33

6,10

2,01

       Буровий майстер 2 категорії

0,33

8,66

2,86

Р а з о м       І Т П

1,00

7,71


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 5

Норма

Посадовий

Оплата

Номер

Н а й м е н у в а н н я

витрат

оклад  або

праці

праці,

тарифна

на  1

табли-

п о с а д,   п р о ф е с і й,

людино-

ставка,

верстато-

ці

с п о с о б і в     б у р і н н я,

днів  на  1

зміну,

ЗУКН

марок   бурових   установок

верстато-

грн. / день

зміну

грн.

1

2

3

4

5

8.12

3.2.  Робітники:

      Машиніст бурової установки

                                     5  розряду

1,00

7,22

7,22

      Помічник машиніста бурової

                  установки  4  розряду

1,00

6,27

6,27

      Водій  гусеничного  трактора

                                     4  розряду

0,20

6,27

1,25

Р а з о м      р о б і т н и к и

2,20

14,74

3.3. ВСЬОГО  оплата праці  ІТП

                        і  робітників

3,20

22,45

3.4. Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

1,77

3.5. Р а з о м    оплата  праці  та

                        оплата  відпусток

24,22

3.6. Відрахування  на  соціальні

      заходи  (37 %  від суми опла-

      ти праці та оплати відпусток)

8,96

4.  Оплата  праці  додаткового  персоналу  при  проведенні  допоміжних

робіт,  що  супроводжують  буріння  50  свердловин  буровою  установкою

ЗІФ-1200МР

4.21

4.1.  Дефектоскопія  бурильних

       труб  і  підйомного  інстру-

       менту:

             Інженер  1  категорії

1,00

7,87

7,87

             Інженер  2  категорії

1,00

7,09

7,09

             Робітник  5  розряду

1,00

6,75

6,75

             Робітник  4  розряду

1,00

5,86

5,86

Р а з о м      оплата  праці  при

                          дефектоскопії

4,00

27,57

Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

2,18

Р а з о м    оплата праці та оплата

                                      відпусток

29,75

Відрахування  на  соціальні захо-

ди  (37 %  від суми оплати праці

                    та оплати відпусток)

11,01


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 5

Норма

Посадовий

Оплата

Номер

Н а й м е н у в а н н я

витрат

оклад  або

праці

праці,

тарифна

на  1

табли-

п о с а д,   п р о ф е с і й,

людино-

ставка,

верстато-

ці

с п о с о б і в     б у р і н н я,

днів  на  1

зміну,

ЗУКН

марок   бурових   установок

верстато-

грн. / день

зміну

грн.

1

2

3

4

5

ВСЬОГО    додатковий  персонал

                   при  дефектоскопії

40,76

4.21

4.2. Штучне викривлення сверд-

       ловин:

             Інженер  2  категорії

1,00

7,09

7,09

             Технік  1  категорії

1,00

6,50

6,50

Р а з о м   оплата праці при штуч-

   ному викривленні свердловин

2,00

13,59

Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

1,07

Р а з о м    оплата праці та оплата

                                      відпусток

14,66

Відрахування  на  соціальні захо-

ди  (37 %  від суми оплати праці

                    та оплати відпусток)

5,43

ВСЬОГО    додатковий  персонал

         при штучному викривленні

20,09

4.21

4.3. Відбір газокернових проб  з

      вугільних пластів:

             Інженер  2  категорії

0,75

7,09

5,32

             Технік  1  категорії

0,75

6,50

4,88

Р а з о м   оплата праці при відбо-

                рі  газокернових  проб

1,50

10,20

Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

0,80

Р а з о м    оплата праці та оплата

                                      відпусток

11,00

Відрахування  на  соціальні захо-

ди  (37 %  від суми оплати праці

                    та оплати відпусток)

4,07

ВСЬОГО    додатковий  персонал

    при відборі газокернових проб

15,07


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 5

Норма

Посадовий

Оплата

Номер

Н а й м е н у в а н н я

витрат

оклад  або

праці

праці,

тарифна

на  1

табли-

п о с а д,   п р о ф е с і й,

людино-

ставка,

верстато-

ці

с п о с о б і в     б у р і н н я,

днів  на  1

зміну,

ЗУКН

марок   бурових   установок

верстато-

грн. / день

зміну

грн.

1

2

3

4

5

4.21

4.4. Дослідження газоводоносних

      гірських  порід,  газоносних

      вугільних  пластів  і  порід:

             Інженер  2  категорії

0,50

7,09

3,55

             Технік  1  категорії

1,00

6,50

6,50

             Робітник  4  розряду

1,00

5,86

5,86

Р а з о м     оплата  праці  при

                         дослідженнях

2,50

15,91

Оплата відпусток   (7,9 %  від

                               оплати  праці)

1,26

Р а з о м    оплата праці та оплата

                                      відпусток

17,17

Відрахування  на  соціальні захо-

ди  (37 %  від суми оплати праці

                    та оплати відпусток)

6,35

ВСЬОГО    додатковий  персонал

при   дослідженнях  газоводонос-

них  гірських  порід,  газоносних

вугільних  пластів  і  порід

23,52

4.5.  ВСЬОГО       додатковий

       персонал  при  проведенні

       допоміжних  робіт,  що

       супроводжують  буріння

99,44

В      т о м у      ч и с л і :

Заробітна  плата  (оплата  праці

                 та  оплата  відпусток)

72,58

Відрахування на соціальні заходи

26,86


Т а б л и ц я      12. 6

Приклад  розрахунків вартості  породоруйнівного  інструменту,
колонкових  труб  і  ніпелів  до  них,  матеріалів  для  промивальної  рідини  та  кернових  ящиків  при  обертальному  бурінні  свердловин
в  залежності  від  обсягу  буріння  в  метрах

Номер

Кате-

Обсяг

Норма

Вит-

Ціна

Вар-

табли-

горія

рати

тість

ці

Н а й м е н у в а н н я

бури-

бурін-

витрат

мате-

мате-

мате-

або

мості

ня,

ріалів

ріа-

ріа-

пункту

м а т е р і а л і в

гір-

матері-

на

лів,

лів,

ЗУКН

ських

м

алів

обсяг

порід

робіт

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.      ПОРОДОРУЙНІВНИЙ      ІНСТРУМЕНТ

1.1.  На  буріння  50  свердловин  глибиною  800 м  буровою  установкою

ЗІФ-1200МР

т. 3.18

Долота діаметром  93 мм

при безкерновому бурін-

ІІ

2000

0,003

6

ні   (шт.)

ІІІ

4000

0,004

16

Р а з о м     долота,   шт.

6000

22

3,40

74,80

т. 3.16

Твердосплавні  коронки

IV

5000

0,09

450

діаметром  76 мм   (шт.)

V

3000

0,12

360

VI

17000

0,17

2890

Р а з о м    твердосплавні

                 коронки,  шт.

25000

3700

0,44

1628

т. 3.14

Алмазні  коронки  діаме-

VII

7000

0,418

2926

тром  76 мм,  армовані

VIII

2000

0,715

1430

синтетичними алмазами,

в тріщинуватих породах

(К = 1,1),   карат

Р а з о м   алмазні коронки,

                         карат

9000

4356

6,00

26136

т. 3.14

Алмазні коронки  діамет-

VI

250

0,253

63

ром  76 мм   при  направ-

леному  бурінні  додатко-

VII

710

0,418

297

вих  10  стовбурів  сверд-

VIII

1320

0,715

944

ловин  (К = 1,1),  карат

Р а з о м   алмазні коронки

         при  направленому

          бурінні,   карат

2280

1304

6,00

7824


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 6

Номер

Кате-

Обсяг

Норма

Вит-

Ціна

Вар-

табли-

горія

рати

тість

ці

Н а й м е н у в а н н я

бури-

бурін-

витрат

мате-

мате-

мате-

або

мості

ня,

ріалів

ріа-

ріа-

пункту

м а т е р і а л і в

гір-

матері-

на

лів,

лів,

ЗУКН

ських

м

алів

обсяг

порід

робіт

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЬОГО   породоруйнів-

     ний інструмент при

   бурінні  50 свердловин

35663

1.2.  На  колонкове  буріння  300  свердловин  з  гідротранспортом  керна

т. 6.3

Твердосплавні  коронки

I

1860

0,0025

4,65

діаметром  93 мм   (шт.)

II

2400

0,0025

6,00

III

1200

0,005

6,00

IV

21600

0,008

172,8

V

2400

0,010

24,00

VI

540

0,018

9,72

Р а з о м    твердосплавні

     коронки  діаметром

     93 мм   при  бурінні

     з  гідротранспортом

     керна,   шт.

30000

223

4,80

1070

2.    МАТЕРІАЛИ    ДЛЯ    ПРОМИВАЛЬНОЇ    РІДИНИ    (на   1  м3)

2.1.  На  буріння  50  свердловин  глибиною  800 м  буровою  установкою

ЗІФ-1200МР

т. 3.19

Безкернове  буріння  до-

ІІ

2000

0,035

70

лотами діаметром  93 мм

ІІІ

4000

0,035

140

Р а з о м    на  безкернове

                           буріння

6000

210

0,94

197,4

т. 3.19

Колонкове буріння твер-

досплавними коронками

діаметром  76 мм

І - IV

25000

0,037

925

0,94

869,5

т. 3.19

Колонкове буріння корон-

ками діаметром  76 мм  з

VII -

синтетичними  алмазами

VIII

9000

0,053

477

1,49

710,73


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 6

Номер

Кате-

Обсяг

Норма

Вит-

Ціна

Вар-

табли-

горія

рати

тість

ці

Н а й м е н у в а н н я

бури-

бурін-

витрат

мате-

мате-

мате-

або

мості

ня,

ріалів

ріа-

ріа-

пункту

м а т е р і а л і в

гір-

матері-

на

лів,

лів,

ЗУКН

ських

м

алів

обсяг

порід

робіт

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

т. 3.19

Направлене  буріння

алмазними  коронками

VI

250

0,037

9,25

діаметром  76  мм    з

VII -

синтетичними  алмазами

VIII

2030

0,053

107,59

Р а з о м     направлене

                  буріння

2280

116,84

1,49

174,09

ВСЬОГО   матеріали  для

     промивальної  рідини

     на  буріння  50 сверд-

     ловин

42280

1951,72

2.2.  На  колонкове  буріння  300  свердловин  глибиною  100 м  

з  гідротранспортом  керна  самоходною  буровою  установкою  УРБ-2А-2ГК

I - VIII

30000

0,029

870

0,94

817,8

3.      КЕРНОВІ       ЯЩИКИ

3.1.   На   колонкове   буріння   50   свердловин   глибиною   800 м

буровою    установкою    ЗІФ-1200МР

п. 3.21

Твердосплавними корон-

ками  діаметром  76 мм

25000

0,20

5000

12,5

62500

п. 3.21

Алмазними  коронками

діаметром  76 мм

9000

0,20

1800

12,5

22500

п. 3.21

Направлене  буріння

алмазними  коронками

2280

0,20

456

12,5

5700

Р а з о м     при  бурінні

                 50 свердловин

36280

7256

12,5

90700


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 6

Номер

Кате-

Обсяг

Норма

Вит-

Ціна

Вар-

табли-

горія

рати

тість

ці

Н а й м е н у в а н н я

бури-

бурін-

витрат

мате-

мате-

мате-

або

мості

ня,

ріалів

ріа-

ріа-

пункту

м а т е р і а л і в

гір-

матері-

на

лів,

лів,

ЗУКН

ських

м

алів

обсяг

порід

робіт

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

                  

3.2.  На  колонкове  буріння  300  свердловин  з  гідротранспортом  керна

п. 3.21

30000

0,25

7500

15,2

114000

4.    КОЛОНКОВІ    ТРУБИ    ТА    НІПЕЛІ    ДО    НИХ

4.1.  При   бурінні   твердосплавними   коронками   діаметром   76  мм

т. 3.26

Колонкові  труби

IV

5000

0,017

85

V

3000

0,032

96

VI

17000

0,049

833

Р а з о м      колонкові

                         труби

25000

1014

2,81

2849,34

т. 3.26

Ніпелі  до  колонкових

IV

5000

0,0046

23,0

                             труб

V

3000

0,0051

15,3

VI

17000

0,0055

93,5

Р а з о м     ніпелі  до  

            колонкових  труб

25000

131,8

0,56

73,92

ВСЬОГО     колонкові

    труби та ніпелі до них

    при  бурінні  твердо-

    сплавними коронками

    діаметром   76  мм

2923,26

                  

4.2.  Колонкові  труби  при  бурінні  50  свердловин  алмазними  коронками

діаметром   76   мм

т. 3.26

VII

7000

0,058

406

VIII

2000

0,065

130

Р  а  з  о  м  :

9000

536

2,81

1506,16

П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 6

Номер

Кате-

Обсяг

Норма

Вит-

Ціна

Вар-

табли-

горія

рати

тість

ці

Н а й м е н у в а н н я

бури-

бурін-

витрат

мате-

мате-

мате-

або

мості

ня,

ріалів

ріа-

ріа-

пункту

м а т е р і а л і в

гір-

матері-

на

лів,

лів,

ЗУКН

ських

м

алів

обсяг

порід

робіт

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

                  

4.3.  Колонкові  труби  при  направленому  бурінні  10  додаткових  стовбурів

алмазними  коронками  діаметром  76  мм

т. 3.26

VI

250

0,049

12,25

VII

710

0,058

41,18

VIII

1320

0,065

85,80

Р  а  з  о  м  :

2280

139,2

2,81

391,15

                  

                  

ВСЬОГО      колонкових

                  

                 труб  і  ніпелів

                  

4820,57

                  

                  


Т а б л и ц я      12. 7

Приклад  розрахунків вартості  сталевого  канату,  електроенергії
від  державних  електромереж  і  паливно-мастильних  матеріалів
при  бурінні  геологорозвідувальних  свердловин
(в  залежності  від  тривалості  буріння  у  верстато-змінах)

Трива-

Витра-

Номер

лість

ти

Вар-

Найменування

Оди-

бурін-

тість

табли-

ниця

ня

Норма

матері-

Ціна,

ці

матеріалів

(100

алів,

мате-

та

вимі-

або 1

витрат

грн.

ріалів,

ЗУКН

способів  буріння

ру

верс-

елек-

тато-

тро-

грн.

зміна)

енергії

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Сталевий  канат,

м

3.21

1.1. При бурінні  50

свердловин  буро-

вою  установкою

ЗІФ-1200МР :

100

верс-

а) безкернове  бу-

тато-

    ріння  долотами

змін

2,2

40

88

1,34

117,92

б) колонкове  бу-

    ріння  твердо-

    сплавними  ко-

    ронками

-“-

47

40

1880

1,34

2519,2

в) колонкове  бу-

    ріння алмазними

    коронками 50-ти

    основних  стов-

   бурів свердловин

-“-

21,63

40

865,2

1,34

1159,37

г) направлене  ко-

    лонкове буріння

    алмазними  ко-

    ронками  10-ти

    додаткових

    стовбурів

-“-

7,03

40

281,2

1,34

376,81

Р а з о м    при  бу-

           рінні  50-ти

           свердловин

-“-

77,86

3114,4

1,34

4173,30


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 7

Трива-

Витра-

Номер

лість

ти

Вар-

Найменування

Оди-

бурін-

тість

табли-

ниця

ня

Норма

матері-

Ціна,

ці

матеріалів

(100

алів,

мате-

та

вимі-

або 1

витрат

грн.

ріалів,

ЗУКН

способів  буріння

ру

верс-

елек-

тато-

тро-

грн.

зміна)

енергії

1

2

3

4

5

6

7

8

6.5

1.2. Колонкове  бу-

(при-

ріння  300 свердло-

мітка)

вин  з  гідротранс-

портом керна само-

100

хідною  буровою

вер-

установкою  УРБ-

стато-

2А-2ГК

змін

7,54

23

173,4

0,76

131,78

8.15

1.3. Ударно-канат-

не буріння  170-ти

свердловин  уста-

новкою  УГБ-3УК:

1 вер-

а) інструменталь-

стато-

   ний  канат

зміна

1982,18

0,16

317,2

1,03

326,72

б) желонковий

    канат

-“-

1982,18

0,12

237,9

0,76

180,80

в) талевий канат

-“-

1982,18

0,08

158,6

1,34

212,52

Р а з о м   для удар-

        но-канатного

        буріння

-“-

1982,18

713,7

720,04

8.15

2. Електроенергія

від державної елек-

тромережі  при

ударно-канатному

бурінні установкою

УГБ-3УК

-“-

1982,18

78

154610

0,05

7731


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 7

Трива-

Витра-

Номер

лість

ти

Вар-

Найменування

Оди-

бурін-

тість

табли-

ниця

ня

Норма

матері-

Ціна,

ці

матеріалів

(100

алів,

мате-

та

вимі-

або 1

витрат

грн.

ріалів,

ЗУКН

способів  буріння

ру

верс-

елек-

тато-

тро-

грн.

зміна)

енергії

1

2

3

4

5

6

7

8

6.4

3. Паливно-мас-

тильні  матеріали

при бу рінні  сверд-

ловин  з гідротран-

спортом  керна

самохідною  буро-

вою  установкою

УРБ-2А-2ГК:

1 вер-

стато-

а) бензин  (л)

зміна

753,58

80

60286

0,46

27732

б) мастила  (л, кг)

-“-

753,58

4

3014

0,92

2773

в)  обтиральні

    матеріали  (кг)

-“-

753,58

0,3

226

0,54

122

РАЗОМ    паливно-

               мастильні

               матеріали

-“-

753,58

30627


Т а б л и ц я      12. 8

Приклад  розрахунків вартості  електроенергії,  яка  виробляється
власними  пересувними  дизельелектростанціями,
для  буріння  50  свердловин  глибиною  800 м
буровою  установкою  ЗІФ-1200МР

Кількість  за  способами  буріння

Номер

Найменування

Без-

Твердо

Алмаз-

Напра-

показників

кер-

сплав-

ними

влене

табли-

нове

ними

буріння

ці

та

корон-

алмаз-

Всього

або

доло-

корон-

ками

ними

пунк-

одиниця

тами

ками

корон-

та

виміру

76 мм

ками

93 мм

76 мм

76 мм

ЗУКН

1

2

3

4

5

6

7

Тривалість буріння, верста-

                                то-змін

220

4700,5

2163

703,3

7786,8

т. 12.2

Норма витрат електроенер-

гії  в  квт.-годинах   на  1

               верстато-зміну

140,1

166,4

166,4

166,4

т. 3.23

Витрати  електроенергії,

                         квт.-год.

30822

782163

359923

117029

1289938

Вартість   1  квт.-години

п.12.1.

  електроенергії  в  гривнях

0,195

0,195

0,195

0,195

3  “з”

Вартість  електроенергії,

                  в с ь о г о,   грн.

6010

152521

70185

22821

251537

в     т о м у     ч и с л і :

а)  Заробітна  плата   (35 %)

2103

53382

24565

7987

88037

-“-

б) Відрахування на соціаль-

              ні  заходи   (13 %)

781

19828

9124

2967

32700

-“-

в)  Матеріальні  витрати

                           (36 %)

2164

54908

25267

8216

90555

-“-

г)  Амортизація   (16 %)

962

24403

11229

3651

40245

-“-


Т а б л и ц я      12. 9

Приклад  розрахунку  вартості  інших  матеріалів  на  буріння
50  свердловин  глибиною  800 м   буровою  установкою  ЗІФ-1200МР
(за  нормами  таблиці  3.27)

Оди-

Ціна

Норма

Вартість

Н а й м е н у в а н н я

ниця

за

витрат

матеріалів

одиницю,

на   100

на  100

м а т е р і а л і в

вимі-

верстато-

верстато-

ру

грн.

змін

змін,   грн.

1

2

3

4

5

1.  Болти  з  гайками

кг

0,47

1,30

0,61

2.  Бязь  для  мішечків

м

0,95

6,00

5,70

3.  Дріт  вязальний

кг

1,40

30,00

42,00

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.  Рукав  всмоктувальний

м

6,60

0,60

3,96

18.  Рукав  нагнітальний

м

10,60

1,50

15,40

19.  Шпагат

кг

3,20

0,30

0,96

Р  а  з  о  м

1391

ВСЬОГО       на  весь  обсяг  буріння,

                     на  7786,8  верстато-змін

108314

в       т о м у       ч и с л і :

а)  на  безкернове  буріння  долотами,

    на  220  верстато-змін

3060

б)  на колонкове буріння твердосплав-

    ними коронками, на  4700,5 вер.зм.

65384

в)  на  колонкове  буріння  алмазними

    коронками,  на  2163 верстато-змін

30087

г)  на направлене буріння  додаткових

    стовбурів  алмазними  коронками,

    на  703,3  верстато-змін

9783


Т а б л и ц я      12. 10

Приклад  розрахунку  вартості  інших  матеріалів  на  буріння
300  свердловин  глибиною  100 м   з  гідротранспортом  керна  та
на  ударно-канатне  буріння  170  свердловин  глибиною  80 м

(на   100   верстато-змін)

Ціна

Буріння    з

Ударно-

Н а й м е н у в а н н я

Оди-

за

гідротранспортом

канатне

ниця

оди-

керна

буріння

ницю,

Норма

Вар-

Норма

Вар-

м а т е р і а л і в

виміру

(табл..

тість,

(табл..

тість,

грн.

6.5)

грн.

8.16)

грн.

1

2

3

4

5

6

7

1.  Болти  з  гайками

кг

0,47

1,00

0,47

1,00

0,47

2.  Бязь  для  мішечків

м

0,95

6,00

5,70

-

-

3.  Дріт  вязальний

кг

1,40

28,00

2,80

2,00

2,80

    . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . .

17.  Рукав  всмокту-

                  вальний

м

6,60

0,60

3,96

-

-

18.  Рукав  нагніталь-

                          ний

м

10,60

1,50

15,90

-

-

19.  Шпагат

кг

3,20

0,30

0,96

0,30

0,96

Р  а  з  о  м

1174,00

348,00

ВСЬОГО       на  весь  

          обсяг  буріння:

а)  з  гідротранспор-

    том  керна,   на

    753,58  верстато-

                 змін

8852,00

б)  ударно-канатне

    буріння, на 1982,18

    верстато-змін

6897


Т а б л и ц я      12. 11

Приклад  розрахунків  вартості  лісоматеріалів,  електроматеріалів  та
інших  матеріалів    на  монтаж,  демонтаж  і  переміщення  бурових  установок   ЗІФ-1200МР   зі  щоглами,  які  змонтовано  на  полозах
разом  з  буровою  будівлею  одним  блоком

на  1  монтаж,  демонтаж

Номер

Вартість

табли-

Н а й м е н у в а н н я

Одиниця

Норма

Ціна,

матері-

ці

м а т е р і а л і в

виміру

витрат

грн.

алів,

ЗУКН

грн.

1

2

3

4

5

6

1.  Лісоматеріали

5.12- 1

Пиломатеріали  листяних

порід  обрізні   (20 мм),   ІІІ

сорт,  для  стін

м3

0,06

47,65

2,86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.12- 4

Брус  хвойних  порід  необ-

різний,  ІІІ  сорт,   для  лаг

та  обвязки

м3

0,30

49,70

14,91

Р а з о м     лісоматеріали

м3

0,55

26,21

2.  Електроматеріали

5.13- 1

Електропровід  ПРК

м

5

1,09

5,45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.13- 6

Ролики  фарфорові  (елект-

                       роізолятори)

шт.

11

0,04

0,44

Р а з о м   електроматеріали

24,40

3.  Інші  матеріали

5.13- 7

Болти  з  гайками

кг

3

0,47

1,41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.13-16

Шурупи  різні

кг

0,10

1

0,10

Р а з о м     інші  матеріали

44,2

ВСЬОГО    матеріалів  на

           1 монтаж, демонтаж

94,81

Те ж   з врахуванням  тран-

транспортно-заготівельних

витрат   (14 %)

108,08

Т а б л и ц я      12. 12

Приклад  зведеного  розрахунку  вартості матеріалів  та  електроенергії
на  буріння  50  свердловин  глибиною  800  м
буровою   установкою   ЗІФ-1200МР


в  гривнях

Вартість  власне  буріння  за  способами

В розрахун-

На-

ку на 1 вер-

Твер-

прав-

Разом

стато-зміну

Без-

до-

Алмаз-

лене

Вла-

Допо

кер-

сплав-

ними

на

сне

міжні

Номер

нове

ними

алмаз-

бу-

Найменуван-

корон-

ними

50

ріння

ро-

ня

доло-

корон-

ками

та

боти

табли-

тами

ками

корон

сверд-

допо

ці

ками

ловин

міжні

без

матеріалів

(220

(2163

ро-

ЗУКН

(4700,5

(703,3

(7786,8

боти

еле-

верс-

верста-

з еле

мен-

тато-

верста-

то-

вер-

верста-

мен-

тів

змін)

то-

змін)

стато-

то-

тами

змін)

змін)

змін)

бу-

бу-

ріння

ріння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.6

1. Породоруй-

   нівний інс-

   трумент

75

1628

26136

7824

35663

4,58

-

12.6

2. Матеріали

   для проми-

   вальної

   рідини

197

870

711

174

1952

0,25

-

12.6

3. Кернові

   ящики

-

62500

22500

5700

90700

11,65

-

12.6

4. Колонкові

   труби та ні-

   пелі до них

-

2923

1506

391

4820

0,62

-

12.7

5. Сталевий

    канат

118

2519

1159

377

4173

0,54

0,54

12.8

6. Електро-

   енергія,

   в с ь о г о

6010

152521

70185

22821

251537

32,30

32,30

в  тому  числі:

а)  заробітна

    плата

2103

53382

24565

7987

88037

11,30

11,30

б) відрахуван-

   ня  на соці-

  альні заходи

781

19828

9124

2967

32700

4,20

4,20

П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 12

Вартість  власне  буріння  за  способами

В розрахун-

На-

ку на 1 вер-

Твер-

прав-

Разом

стато-зміну

Без-

до-

Алмаз-

лене

Вла-

Допо

кер-

сплав-

ними

на

сне

міжні

Номер

нове

ними

алмаз-

бу-

Найменуван-

корон-

ними

50

ріння

ро-

ня

доло-

корон-

ками

та

боти

табли-

тами

ками

корон

сверд-

допо

ці

ками

ловин

міжні

без

матеріалів

(220

(2163

ро-

ЗУКН

(4700,5

(703,3

(7786,8

боти

еле-

верс-

верста-

з еле

мен-

тато-

верста-

то-

вер-

верста-

мен-

тів

змін)

то-

змін)

стато-

то-

тами

змін)

змін)

змін)

бу-

бу-

ріння

ріння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в) матеріальні

   витрати

2164

54908

25267

8216

90555

11,63

11,63

г) амортизація

962

24403

11229

3651

40245

5,17

5,17

12.9

7. Інші  мате-

   ріали

3060

65384

30087

9783

108314

13,91

13,91

Р а з о м

матеріали

9460

288345

152284

47070

497159

63,85

46,75

Те  ж    з

врахуванням

транспортно-

заготівельних

витрат:

а) заробітна

   плата

   (К зтв = 1)

2103

53382

24565

7987

88037

11,30

11,30

б)  відраху-

вання на соці-

альні  заходи

(К зтв = 1)

781

19828

9124

2967

32700

4,20

4,20

в) матеріальні

   витрати

(К зтв = 1,14)

6400

217434

122397

37010

383241

49,22

29,73


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 12

Вартість  власне  буріння  за  способами

В розрахун-

На-

ку на 1 вер-

Твер-

прав-

Разом

стато-зміну

Без-

до-

Алмаз-

лене

Вла-

Допо

кер-

сплав-

ними

на

сне

міжні

Номер

нове

ними

алмаз-

бу-

Найменуван-

корон-

ними

50

ріння

ро-

ня

доло-

корон-

ками

та

боти

табли-

тами

ками

корон

сверд-

допо

ці

ками

ловин

міжні

без

матеріалів

(220

(2163

ро-

ЗУКН

(4700,5

(703,3

(7786,8

боти

еле-

верс-

верста-

з еле

мен-

тато-

верста-

то-

вер-

верста-

мен-

тів

змін)

то-

змін)

стато-

то-

тами

змін)

змін)

змін)

бу-

бу-

ріння

ріння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

г) амортизація

   (К зтв =

     1,075)

1034

26233

12071

3925

43263

5,56

5,56

В С Ь О Г О

матеріали

10318

316877

168157

51889

547241

70,28

50,79

Вартість мате-

ріалів в розра-

хунку  на  1

верстато-змі-

ну,    всього

46,90

67,41

77,74

73,78

В тому  числі:

а) заробітна

   плата

9,56

11,36

11,36

11,36

б) відрахуван-

    ня  на соці-

 альні  заходи

3,55

4,22

4,22

4,22

в) матеріальні

    витрати

29,09

46,25

56,58

52,62

г) амортизація

4,70

5,58

5,58

5,58


Т а б л и ц я      12. 13

Приклад  зведеного  розрахунку  вартості матеріалів  та  електроенергії
на  колонкове  буріння  300  свердловин  глибиною  100  м  з  гідротранспортом  керна
та  на  ударно-канатне  буріння  170  свердловин  глибиною  80  м


в  гривнях

Буріння  300  свердловин  з  гідротранспортом

Ударно-канатне   буріння   170

керна  установкою  УРБ-2А-2ГК

свердловин  установкою  УГБ-3УК

Всього

На  1  верстато-зміну

Всього

На  1  верстато-зміну

Розши-

Мон-

Відбір

Мон-

Номер

на

рення

Кріп-

таж,

на

таж,

Н а й м е н у в а н н я

власне

лення

демон-

власне

проб

демон-

таблиці

буріння

Власне

та

таж  і

буріння

Власне

таж  і

м а т е р і а л і в

обсад-

перемі-

грунто-

перемі-

ЗУКН

на

про-

ними

щення

на

носом

щення

753,58

буріння

робка

буро-

1982,18

буріння

буро-

верста-

тру-

вих

верста-

на

вих

то-

сверд-

бами

устано-

то-

устано-

змін

ловин

вок

змін

канаті

вок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.6

1.  Породоруйнівний  

     інструмент

1070

1,42

1,42

-

-

-

-

-

-

12.6

2.  Матеріали  для  проми-

     вальної  рідини

818

1,09

1,09

-

-

-

-

-

-

12.6

3.  Кернові  ящики

114000

151,28

-

-

-

-

-

-

-

12.7

4.  Сталевий  канат

132

0,18

0,18

0,18

-

720

0,36

0,36

-

12.7

5.  Електроенергія

-

-

-

-

-

7731

3,90

3,90

-


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 13

Буріння  300  свердловин  з  гідротранспортом

Ударно-канатне   буріння   170

керна  установкою  УРБ-2А-2ГК

свердловин  установкою  УГБ-3УК

Всього

На  1  верстато-зміну

Всього

На  1  верстато-зміну

Розши-

Мон-

Відбір

Мон-

Номер

на

рення

Кріп-

таж,

на

таж,

Н а й м е н у в а н н я

власне

лення

демон-

власне

проб

демон-

таблиці

буріння

Власне

та

таж  і

буріння

Власне

таж  і

м а т е р і а л і в

обсад-

перемі-

грунто-

перемі-

ЗУКН

на

про-

ними

щення

на

носом

щення

753,58

буріння

робка

буро-

1982,18

буріння

буро-

верста-

тру-

вих

верста-

на

вих

то-

сверд-

бами

устано-

то-

устано-

змін

ловин

вок

змін

канаті

вок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.7

6.  Паливно-мастильні

     матеріали

30627

40,64

40,64

40,64

-

-

-

-

-

12.10

7.  Інші  матеріали

8852

11,75

11,75

11,75

11,75

6897

3,48

3,48

3,48

Р  а  з  о  м

155499

206,36

55,08

52,57

11,75

15348

7,74

7,74

3,48

Те ж  з врахуванням тран-

спортно-заготівельних

витрат   (К = 1,14)

177269

235,25

62,79

59,93

13,40

17497

8,83

8,83

3,97

Кількість  верстато-змін

174,00

96,75

78,11

18,00

362,85

В  С  Ь  О  Г  О

177269

10925

5798

1047

17497

159

1440


Т а б л и ц я      12. 14

Приклад  розрахунків  амортизації  основних  виробничих  фондів
при  бурінні  геологорозвідувальних  свердловин

в  гривнях

Буріння   50

Буріння  300

Ударно-

свердловин

свердловин

канатне

глибиною

глибиною

буріння

Н а й м е н у в а н н я

800 м   пере-

100 м   само-

170

сувною  буро-

хідною  буро-

свердловин

вою  установ-

вою  установ-

глибиною

п о к а з н и к і в

кою ЗІФ-1200

кою  УРБ-2А-

80 м

МР  з  оберта-

2ГК   з  гідро-

буровою

чем шпіндель-

транспортом

установкою

ного  типу

керна

УГБ-3УК

1

2

3

4

1.  Вартість  комплекту  бурової

    установки,   грн.

20800

50200

8700

2.  Поправочний  коефіцієнт  за

    резерв  устаткування

1,31

1,26

1,23

3.  Вартість установки з врахуван-

    ням коефіцієнту за резерв,  грн.

27248

63252

10701

4.  Норма  амортизаційних  відра-

    хувань  на  рік,   %%

15

15

15

5.  Сума  амортизаційних  відраху-

    вань  на  рік,   грн.

4087

9488

1605

6.  Нормативний  фонд  робочого

    часу  на  рік,   верстато-змін

1210

602

903

7.  Амортизація  в  розрахунку  на

    1  верстато-зміну

3,38

15,76

1,78

8.  Те ж   з врахуванням  транс-

    портно-заготівельних  витрат

    (7,5 %)

3,63

16,94

1,91


Т а б л и ц я      12. 15

Приклад   розрахунків   вартості   витрат   (зносу)  
бурильних   труб   та   елементів   їхнього   з
єднання
на   буріння   геологорозвідувальних   свердловин

на  верстато-зміну

Номер

Найменування

Норма

Попра-

Вар-

С п о с і б

труб    та

зносу

вочний

тість

табли-

елементів

коефіці-

Ціна,

витрат

ці

б у р і н н я

зєднання.

(вит-

єнт  до

(зносу)

Тривалість

рат),

норми

грн.

ЗУКН

с в е р д л о в и н

буріння,

(табл.

грн.

верстато-змін

%

3.32)

1

2

3

4

5

6

7

1.  Буріння  50  свердловин  глибиною  800  м

3.36

1.1. Безкернове  бу-

Сталеві  бу-

      ріння  долотами

рильні  труби

     діаметром  93 мм

(м)

1,02

1,15

1,45

1,70

3.36

Замки  (шт.)

0,54

1,15

12,40

7,70

3.36

Муфти  (шт.)

1,46

1,15

7,60

12,76

Р а з о м   безкернове

                буріння

22,16

3.33

1.2.  Колонкове  бу-

Сталеві  бу-

       ріння   твердо-

рильні  труби

       сплавними  ко-

(м)

0,76

1,15

1,45

1,27

3.35

       ронками діамет-

Замки  (шт.)

0,31

1,15

12,40

4,42

3.35

       ром  76 мм    в

Муфти  (шт.)

1,15

1,15

7,60

10,05

       гірських  поро-

       дах І-VIII катег.

Р а з о м     буріння

     твердосплавними

     коронками

15,74

3.33

1.3. Колонкове  бу-

Сталеві  бу-

      ріння алмазними

рильні  труби

      коронками  діа-

(м)

0,60

1,5

1,45

1,31

3.35

      метром  76 мм

Замки  (шт.)

0,247

1,5

12,40

4,59

3.35

Муфти  (шт.)

0,246

1,5

7,60

2,80

Р а з о м     буріння

                алмазними

                коронками

8,70


П р о д о в ж е н н я      т а б л и ц і      12. 15

Номер

Найменування

Норма

Попра-

Вар-

С п о с і б

труб    та

зносу

вочний

тість

табли-

елементів

коефіці-

Ціна,

витрат

ці

б у р і н н я

зєднання.

(вит-

єнт  до

(зносу)

Тривалість

рат),

норми

грн.

ЗУКН

с в е р д л о в и н

буріння,

(табл.

грн.

верстато-змін

%

3.32)

1

2

3

4

5

6

7

2.  Буріння  300  свердловин  глибиною  100  м  з  гідротранспортом  керна

Колонкове  буріння

Бурильні  труби

в  гірських  породах

з  категорями  бури-

мості:

Верстато-змін:

6.6

I - III

88,43

0,084

1

15

111,42

6.6

IV

570,24

0,114

1

15

975,11

6.6

V

75,36

0,140

1

15

158,26

6.6

VI

19,55

0,182

1

15

53,37

Р а з о м     буріння  з

    гідротранспортом

    керна

753,58

1298,16

Те ж   на  1 верстато-

                   зміну

1,72


Т а б л и ц я      12. 16

Приклад   розрахунку   вартості   витрат   (зносу)  обсадних  труб  та
пристосувань  до  них  при  ударно-канатному  бурінні  свердловин
установками   УГБ-3УК      (таблиця  ЗУКН   8.19)

в  гривнях  на  100  верстато-змін

Норма

Вар-

Кіль-

зносу

тість

Оди-

кість

(штук

Н а й м е н у в а н н я

ниця

або

Ціна,

витрат

у

метрів

м а т е р і а л і в

на 100

грн.

(зносу),

виміру

комп-

верс-

лекті

тато-

грн.

змін)

1

2

3

4

5

6

1.  Труби  обсадні  діаметром  219 мм

м

-

15

4,36

65,40

2.  Муфти  для  обсадних  труб

шт.

1

3

1,45

4,35

3.  Башмаки  забивні

шт.

1

5

0,92

4,60

4.  Головки  забивні  діаметром  219 мм

шт.

1

3

1,68

5,04

5.  Хомути  для  обсадних  труб

шт.

1

3

2,50

7,50

Р а з о м      на  100  верстато-змін

86,89

Те ж  в розрахунку  на  1 верстато-зміну

0,87


Т а б л и ц я      12. 17

Приклад   розрахунку   вартості  зносу  бурового  та  допоміжного інструменту при бурінні  50-ти  свердловин  середнім  діаметром  до  132  мм
глибиною  800 м   буровими  установками   ЗІФ-1200МР

на  100  верстато-змін

Номер

Кіль-

Норма

Вартість

Н а й м е н у в а н н я

кість

Ціна,

зносу

табли-

у

зносу,

інстру-

ці

п р е д м е т і в

комп-

грн.

мента,

ЗУКН

лекті

%

грн.

1

2

3

4

5

6

3.37

Буровий    інструмент

1.  Вертлюг-амортизатор

1

5

101

5,05

2.  Вертлюг-сальник

1

6

431

25,86

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.  Хомут  для  обсадних  труб

       БІ-199-79

2

5

7,1

0,71

Р а з о м     буровий  інструмент

321,4

3.39

Допоміжний   інструмент

1.  Викрутки  різні  (комплект)

1

13

0,38

0,05

2.  Вороток  слюсарний

1

15

38,0

5,70

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Сітка  захисна  для  електро-

      ламп

1

20

3,70

0,74

Р а з о м      допоміжний

                   інструмент

416,0

ВСЬОГО     буровий  та  допо-

                   міжний  інструмент

737,4

Те  ж      в розрахунку

             на  1  верстато-зміну

7,37