Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Стаття 111 КВК Засудженим які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки дільницях соціальн.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


ОСНОВИ ПРАВ.СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

1.Засуджений до позбавлення волі Павло попросив адміністрацію колонії про короткостроковий виїзд в зв’язку з суд.засідання по розірванню шлюбу. Колонія відмовила.

Стаття 111 КВК Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами:

смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;

стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї.

Засуджений Павло не мав право на короткочасний виїзд, оскільки участь у судовому засіданні не належить до виняткових особистих обставин.

2. Засуджений Іваненко З.Д. опустив до поштової скриньки лист для Уповноваженого ВРУ. Інспектор повернув лист та пояснив що листи до Уповноваженого треба запечатувати в присутності інспектора. Іваненко звернувся до адмін..суду з скаргою про порушення права.

Стаття 113 КВК Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.

Тому дії інспектора були неправомірними

Стаття 8 КВК

Засуджені мають право:

звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до …суду….

4.8 січня 2006 року на запрошення адміністрації в колонії мало відбутись богослужіння. Помічник начальника колонії оголосив, що явка обов’язкова. Кириленко і Симак відмовились від богослужіння за що їх було поміщено в ДІЗО.

стаття 7 КВК

Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється

Стаття 128 КВК

У колоніях здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані із ставленням до релігії, підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для забезпечення ізоляції, громадської безпеки і встановлені цим Кодексом.

Відправлення релігійних обрядів не повинно порушувати розпорядок дня в колоніях, а також утискати права інших осіб, які відбувають покарання.

5.Кирієнко звернувся до начальна санітарно-медичної частини колонії з проханням призначити лікування від наркоманії.  

Стаття 8 КВК

Засуджені мають право:

на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від вказаних захворювань;

6.Засуджений Іваненко С.І. опустив в поштову скриньку незапечатаний конверт, в якому був адмін..позов до місцевого суду на начальника колонії. Позов було повернуто інспектором.

В статті 8 КВК прямо сказано що  

Засуджені мають право:

звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до … суду…;

Пункт 43 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань - Відправлення засудженими листів і звернень проводиться тільки  через  адміністрацію  установ виконання покарань.  Листи опускаються  до  поштових  скриньок   або   передаються  представникам адміністрації в незапечатаному вигляді.

Рішення інспектора не відповідає законодавству. Іваненко дотримався всіх вимог законодавства (кинув в скриньку незапечатаний конверт). І згідно ст. 8 КВК Іваненко має право безпосередньо звертатись до суду.

7.Шандор засуджена Берегівським райсудом до 3 років позбавлення волі. З колонії Шандор звернулась з листом до голови Держ.виконавчої служби на угорській. Інспектор заяву повернув і запропонував переписати українською або російською.

статті 8 КВК  

Засуджені мають право:

давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою.

Згідно з ЗУ «Про засади державної мовної політики»

 Стаття 1. 

рідна мова - перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві;

Відповідно до ЗУ «Про звернення громадян»

Стаття 6.     Громадяни мають  право звертатися до органів державної влади,  місцевого  самоврядування,   підприємств,   установ,   організацій  незалежно від форм власності, об'єднань громадян,  посадових  осіб  українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Тому дії інспектора не є правомірними. Ми не знаємо якою є рідна мова Шандор, але зважаючи на те, що вона проживала у Закарпатській області, можна зробити висновок, що досить імовірним є те, що угорська є її рідною мовою.

8.Іванов Т.К. звернувся до начальника виправної колонії з письмовою заявою про надання мед.послуг нейрохірургом. Просив оплатити нейрохірурга з коштів особового рахунку.

статті 8 КВК  

Засуджені мають право:

на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної допомоги.

Пункт 94 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань - Засуджені мають    право    звертатися     за     лікарськими
консультаціями та лікуванням до установ, що надають платні медичні
послуги.  Оплата  таких  послуг  і  придбання   необхідних   ліків
здійснюються  засудженими  або  їх  родичами  за  рахунок  власних
коштів.  Консультації і лікування у таких випадках  проводяться  у
медичних  частинах  за  місцем  відбування  покарання під наглядом
персоналу медичної частини.

9.Засуджений до арешту Павло просив про переведення до установи в іншій області, оскільки співкамерники погрожували вбити його. Павлові відмовили оскільки він має сидіти весь час покарання в одному арештному домі та його співучасники знаходяться в іншій установі тому йому не загрожують.

ст..10 КВК

У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю засуджених, які відбувають покарання у виді арешту…. вони мають право звернутися із заявою до будь-якої посадової особи органу чи установи виконання покарань з проханням про забезпечення особистої безпеки. У цьому разі посадова особа зобов'язана вжити невідкладних заходів щодо забезпечення особистої безпеки засудженого.Адміністрація установи виконання покарань вживає заходів до переведення засудженого в безпечне місце, а також інших заходів до усунення небезпеки, вирішує питання про місце подальшого відбування ним покарання.У разі наявності небезпеки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із законом у зв'язку з їх участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки, адміністрація установи виконання покарань вживає заходів щодо забезпечення безпеки цих осіб. Крім того, до зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:

ізольоване тримання;

переведення в іншу установу виконання покарань.

Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю і здоров'ю. Приводами для застосування заходів забезпечення безпеки можуть бути: а) заяви осіб, які є учасниками кримінального судочинства; б) заяви близьких родичів або членів сімей осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю і здоров'ю зазначених осіб.

Тому дії інспектора неправомірні.

ПРАВ.СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ

1 Кіндрат не сплатив штраф та подав клопотання про розстрочку (або заміну іншим покаранням).

 Стаття 26 КВК 

Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.

У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Клопотання Кіндрата підлягає задоволенню


2. Задача про конфіскацію майна за судовим вироком – майна ТзОВ К де засуджений мав частку та жилого будинку засудженого у сільській місцевості. ТзОВ К подало позов про невизнання конфіскації

Стаття 48. КВК - Суд, який постановив вирок, що передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання ним законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку для виконання Державній виконавчій службі, про що сповіщає відповідну фінансову установу. 

Стаття 49 КВК - Конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб'єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Предметом конфіскації може бути лише те майно, яке належить правопорушнику, не допускається конфіскація майна юридичної особи.

Тому позом ТзОВ К підлягає задоволенню.

Щодо накладення арешту та конфіскації жилого будинку у сільській місцевості, згідно з ПЕРЕЛІКОМ майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (додаток до ККУ)

I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети,  що
належать  засудженому  на  правах  особистої  власності  чи є його
часткою у спільній власності,  необхідні для засудженого та  осіб,
які перебувають на його утриманні:

    1. Жилий  будинок  з  господарськими  будівлями  в  сільській
місцевості,  якщо  засуджений  та  його  сім'я  постійно  в  ньому
проживають.

3. Засуджений до  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю перестав повідомляти про місце праці, проживання, їх зміну.

Стаття 34 КВК

Засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю зобов'язаний виконувати вимоги вироку суду, …..повідомляти інспекцію про місце роботи і проживання чи їх зміну, з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції.

Стаття 35 КВК

У разі ухилення засудженого від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.

ухиленням від відбування покарання вважаються: 1) порушення порядку та умов відбування покарання, а також притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, які були учинені після письмового попередження; 2) невиконання вимог вироку суду; 3) неповідомлення інспекції про місце роботи і проживання чи їх зміну.

Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, працівник інспекції направляє прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення засудженої особи до кримінальної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 389 КК України

4. Засуджений відбував громадські роботи, і на час щорічної відпустки за основним місце роботи, директор підприємства де він відбував гром.роботи дав йому перерву

Стаття 37 КВК

2. Надання засудженому щорічної відпустки за основним місцем роботи не зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт.

Тобто навіть у відпустці засуджений повинен продовжувати виконувати громадські роботи. Отже, директор підприємства, де засуджений відбував покарання, не мав права давати згоду на перерву у відбуванні громадських робіт.

Стаття 39 КВК

На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт покладається зокрема

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування покарання та переведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, порушення громадського порядку;

5. Засуджена не виходила більше 2ох разів протягом місяця на громадські роботи, а директор підприємства не повідомив інспекцію.

Стаття 37 КВК

1. Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов відбування покарання, сумлінно ставитися до праці, працювати на визначених для них об'єктах …...

Стаття 39 КВК

1. На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт покладається:

контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт та дотриманням правил техніки безпеки;

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування покарання;

Стаття 40 КВК

3. Ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт є:

невихід більше двох разів протягом місяця на громадські роботи без поважних причин

Отже, директор повинен був своєчасно повідомити про ухилення засудженої інспекцію, чого не зробив.

6. Засуджений до виправних робіт не звявлявся до кримінально-виконавчої інспекції та звільнився з роботи за власним бажанням

Стаття 41 КВК

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Щодо неявки засудженим дотримано всі норми

Стаття 42 КВК

Протягом строку відбування покарання засудженим забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Дозвіл на звільнення може бути наданий після перевірки обґрунтованості заяви засудженого та за наявності довідки з нового місця роботи про можливість його працевлаштування.

Отже, засуджений не мав права звільнятися за власним бажанням

7.Задача прозарахування чи незарахування до загального стажу часу виконання виправних робіт 

Стаття 42 КВК

2. Особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої не зараховується до строку відбування покарання.

3. Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт зараховується в загальний стаж роботи.

Стаття 43 КВК

2. У строк відбування покарання зараховується час, протягом якого засуджений не працював з поважних причин і за ним відповідно до закону зберігалася заробітна плата…

8. Задача про відбування покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, про збільшення окладу на 100грн.

Стаття 47 КВК

2. Після одержання копії вироку командир військової частини видає відповідний наказ, у якому зазначається розмір відрахувань в доход держави з грошового утримання засудженого військовослужбовця, строк, протягом якого він не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а також який строк не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Наказ оголошується по військовій частині і доводиться до відома засудженого військовослужбовця.

Стаття 58 ККУ встановлює обмеження впродовж відбування покарання не на будь-яке переміщення по службі, а тільки переміщення на вищу посаду. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатним розписом передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань – більший посадовий оклад.

Так як з 1 січня 2008 року його оклад збільшився на 100 грн, переведення на іншу посаду було неправомірним, хоча і відповідало званню майора.

ПРАВ.СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ

1.Андрійченко засуджений до арешту на 5 місяців, відбував у слідчому ізоляторі. Андрійченко побажав відправити лист до прокурора та побачитись з захисником. Лист повернула адміністрація СІЗО через ненормативну лексику, а побачення задовольнили.

Стаття 51 КВК

3. Засудженим до арешту забороняється:

побачення з родичами та іншими особами, за винятком адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

Тому побачення з захисником законне.

Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

2. На засуджених до арешту поширюються обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

Стаття 113 КВК

1. Засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості.

4. Кореспонденція, яку засуджені адресують ….прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.

Адміністрація не мала права переглядати лист прокуророві, незалежно від лексики.

2.Клим засуджений до арешту. Клим відмовився працювати на господарському обслуговуванні установи 6 годин щодня, через це поміщений в карцер.

Стаття 52 КВК

Засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством.

До цих робіт засуджені залучаються, як правило, в порядку черговості і не більш як на дві години на день.

Тому дії адміністрації неправомірні

3.Денис, військовослужбовець, капітан, засуджений до арешту на 6 місяців, направлений на гауптвахту. Сумлінно ставився до занять, не порушував режим. Йому хотіли застосувати захід заохочення у виді зарахування часу відбування арешту до заг.строку служби та виплату премії за спортивне звання.

Стаття 55 КВК

8. За сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у виді подяки, дострокового зняття раніше накладеного стягнення чи зарахування часу відбування арешту в загальний строк військової служби повністю або частково.

10. Правом застосування заходу заохочення у виді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби користується начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Правом застосування інших заходів заохочення і стягнення користуються начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України і начальник гарнізону.

Премія та надбавка за спортивне звання не передбачені як захід заохочення у КВК.

4.Черненко засуджений до обмеження волі на 3 роки. Було доручено виконувати роботу вантажника. Просив перевести на іншу роботу бо переніс операцію і підіймання вантажів заборонене. Адміністрація відмовила у проханні.

За трудовим законодавством Черненка мали б перевести на іншу роботу згідно з ст..32 КЗпП

Однак, Стаття 60 КВК

Праця засуджених до обмеження волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.

5.Військовослужбовець Нестеренко, який відбував тримання в дисциплінарному батальйоні, влаштував бійку. За це застосували арешт з триманням на гауптвахті на 10 днів. До цього Нестеренко порушень не допускав. Попросив про побачення – відмовили.

Стаття 82 КВК

1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

арешт з триманням на гауптвахті - до десяти діб;

Арешт з триманням на гауптвахті застосовують до засудже-них, які систематично порушують дисципліну, коли всі інші заходи стягнення не дали позитивних результатів.

А Нестеренко до бійки дисципліну не порушував, тому йому призначили покарання неправомірно.

6.Громадянин З. засуджений до позбавлення волі в колонії середнього рівня. При огляду у нього виявили 5 пачок чаю, золотий годинник, дві книги замовлені через книготорговельну мережу, гральні карти та гроші в сумі 400 грн. Предмети вилучили, здали на склад.

П.41 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань Засудженим дозволяється зберігати при собі предмети, вироби і речі в асортименті та кількості, що визначені переліком (додаток 7 до цих Правил).

Відповідно до цього Переліку дозволяється зберігати будь-які продукти харчування, тютюнові вироби фабричного розфасування, сигарети та чай, годинники ручні або кишенькові із некоштовних металів.

Стаття 107 КВК

4. Засудженим забороняється:

придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії; грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди

П.42 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання Згідно з кримінально-виконавчим законодавством України виявлені в засуджених гроші і цінні речі вилучаються і, за рішенням суду, можуть бути передані в дохід держави.

Вилучені гроші і цінні речі згідно з протоколом посадової особи, яка їх вилучила, негайно, але не пізніше трьох діб, здаються ЧПНУ до бухгалтерії. Вилучене реєструється у спеціальному журналі.

Якщо через конкретні умови буде визнано недоцільним зарахування вилучених грошей і цінних речей у дохід держави, то гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого, а цінні речі здаються на склад або в бухгалтерію для збереження.

Стаття 109 КВК

1. Засуджені мають право без обмеження придбавати за рахунок коштів, які є на їхніх особових рахунках, літературу через книготорговельну мережу, письмове приладдя, передплачувати газети і журнали.

Не мали права вилучати чай і книги.


7.У виправній колонії середнього рівня безпеки засуджені залучались  до роботи протягом 12 годин у будні і 8 годин у вихідні. Засуджені протестували, сказали що будуть працювати 8 годин в день, підготували скаргу в прокуратуру.

Стаття 119 КВК

1. Для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановленого законодавством про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначаються адміністрацією колонії.

Тобто робочий тиждень повинен тривати не більше 40 годин.

Стаття 8 КВК

1. Засуджені мають право:

звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до …. органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян;

Право на страйк не передбачено КВК.

8. Засуджений К у колонії максимального рівня попросив побачення з адвокатом. Відмовили бо вже мав побачення протягом останнього місяця та порушив дисципліну.

Стаття 110 КВК

3. Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Кількість і тривалість таких побачень не обмежена.

Такого заходу стягнення як позбавлення права на побачення не передбачено у статті 132 КВК, тому не могло застосовуватись.

9.М відбував покарання у виді позбавлення волі в колонії середнього рівня. Вкинув у поштову скриньку листа давньому знайомому. Через 3 дні лист повернули бо цинічний зміст і тайнопис.

Стаття 113 КВК

3. Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені до відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки, підлягає перегляду.

П 43 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

Листи, виконані тайнописом, шифром або із застосуванням інших умовностей, а також ті, що містять відомості, які не підлягають розголошенню, адресату не надсилаються, засудженим не вручаються, вилучаються і знищуються.

Тому переглядати лист мали право, але не повинні були його повертати.

ВАРІАНТ.М вкинув лист на ім’я Уповноваженого ВРУ
Стаття 113

4. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини… перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.

10.Н засуджений до позбавлення волі, відбуває у колонії середнього рівня безпеки. Після 4х місяців подав прохання про тривале 3х денне побачення з дружиною, з якою не перебував у шлюбі і з трьома їх неповнолітніми дітьми. Адміністрація колонії відмовила оскільки шлюб не зареєстрований

Стаття 139 КВК

1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право:

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення.

Стаття 110 КВК

1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти.

Тому Н мав право на тривале побачення з дружиною і дітьми, хоча шлюб і не зареєстровано. Для цього потрібно пред’явити свідоцтво про народження дітей та довідку з органів мс про проживання однією сім’єю.

ВАРІАНТ.Н звернувся з проханням про тривале побачення з батьком, матір’ю та неповнолітніми дітьми.

Стаття 110 КВК

1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти.

12.Л, засуджений до позбавлення волі у колонії середнього рівня безпеки. За сумлінну поведінку, ставлення до праці заступник начальника застосував заохочення – додаткове тривале побачення. Крім того, у зв’язку з участю у роботі гуртка Л звільнено на тиждень від роботи.

Стаття 130 КВК

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці, навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення:

подяка;

нагородження похвальною грамотою;

грошова премія;

нагородження подарунком;

надання додаткового короткострокового або тривалого побачення;

дострокове зняття раніше накладеного стягнення;

дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби в сумі до п'ятнадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;

збільшення тривалості прогулянки засудженим, які тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, до двох годин.

Тому такий вид заохочення як додаткове побачення може бути застосовано – він передбачений КВК. А звільнення від роботи не передбачене, тому не може застосовуватись.

13.Засуджений В відбував покарання позбавлення волі у колонії середнього рівня. Після відбуття 6 місяців покарання звернувся про надання тривалого побачення на 6 днів, оскільки не використав право на тривале побачення у перші 3 місяці ув’язнення.

Стаття 139 КВК

1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право:

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення.

Стаття 110 КВК

1. Засуджені мають право на побачення: тривалі - до трьох діб. 

П 48 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

Об'єднання побачень або розділення одного побачення на декілька періодів не дозволяється.

Тому начальник колонії повинен відмовити

16.В засуджений до довічного позбавлення волі направлений в колонію максимального рівня безпеки. Через 5 місяців попросив дозвіл на 2 короткострокові побачення – з сестрою і адвокатом, і тривале побачення з батьками. Заступник начальника колонії надав право лише на побачення з адвокатом

Стаття 151 КВК

5. Засуджені до довічного позбавлення волі мають право:

одержувати один раз на три місяці короткострокове побачення.

Тому В мав право лише на 1 короткострокове побачення.

17.Борис засуджений до довічного звернувся до адміністрації з проханням надати загальну середню освіту. Йому було відмовлено.

П 23 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань Для засуджених, які не мають загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються консультаційні пункти.

Стаття 151 КВК

2. На осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 цього Кодексу.

Стаття 107 КВК

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, встановленому цим Кодексом і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань:

одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;
1. вариант коррекционной работы учителя с детьми и их родителями
2. Тема- Лавинні сходження та лавинні ділянки
3. Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения
4. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25
5. Реферат Внутриличностный конфликт
6. тема- Учет и анализ товарных запасов МТП Находка Выполнила- Студентка гр
7. Задание- Выберите пункты где следует писать- Букву Ы- 1 Ц_ган 3 Станц_я 2 Сестриц
8. країна що стоїть на перехресті Західної і Східної Європи
9. DK 2 DMC 444 LemonDK
10. Лесная таксация
11. Организация государственной службы Республики Беларус
12. Тема проекта- Если хочешь победить весь мир победи самого себя
13. Корпускулярно-волновой дуализм
14. Бухгалтерский учет и анализ для студентов заочного отделения профиля Бухгалтерский учет анализ и ау
15. Средняя общеобразовательная школа 2 г
16.  bis zum 12 Jhrhundert wr Pskov ls gro~es Hndels und Hndwerkerzentrum beknnt
17. Інформаційні відносини
18. Та~ырыбы- Таби~ат к~штерімен шыны~у.html
19. Миграционная политика государства
20. Дипломная работа- Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання