Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а 14472 і 7272 м б 150100 і 7575 м

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


СТ______________________________ГР________________

БІЛЕТ 3

Які розміри в плані уніфікованих типових секцій одноповерхових будівель прийняті в підприємствах машинобудування?

а)  14472 і 7272 м.

б)  150100 і 7575 м.

в)  200100 і 100100 м.

г)  16080 і 8080 м.

Яка сітка колон уніфікованих типових секцій одноповерхових будівель прийнята в підприємствах машинобудування?

а)  2412 і 1812 м.

б)  1212 і 66 м.

в)  3010 і 1010 м.

г)  168 і 88 м.

Яка сітка колон уніфікованих типових секцій багатоповерхових промислових будівель?

а)  66 і 69 м.

б)  1010 і 1012 м.

в)  77 і 710 м.

г)  68 і 88 м.

Чому кратна висота поверху багатоповерхових промислових будівель?

а)  1,2 м.

б)  1 м.

в)  1,5 м.

г)  2 м.

Скільки різних висот допускається в багатоповерховій промисловій будівлі?

а)  одна.

б)  дві.

в)  три.

г)  не лімітується.

Який мінімальний зазор між зовнішньою площиною стіни й гранню колон нижчого прольоту?

а)  не менше 50 мм.

б)  не менше 30 мм.

в)  не менше 100 мм.

г)  не обмежується.

Який зазор між зовнішньою площиною стіни й гранню колон вищого прольоту?

а)  30 мм.

б)  50 мм.

в)  100 мм.

г)  не обмежується.

На скільки зміщують по лініях поперечних температурних швів геометричні осі перерізу колон в обидва боки від осі шва, що суміщається з поперечною координаційною віссю?

а)  по 500  мм.

б)  по 250 мм.

в)  по 360 мм.

г)  по 600 мм.

На які групи поділяють промислові будівлі?

а) виробничі, енергетичні, будівлі транспортно-складського господарства, допоміжні будівлі.

б)  виробничі, ремонтні, будівлі транспортно-складського господарства, допоміжні будівлі.

в)  виробничі, енергетичні, адміністративні, допоміжні будівлі.

г)  виробничі, побутові, господарські, допоміжні будівлі.

Які основні вимоги ставлять до промислових будівель?

а)  технологічні, технічні, архітектурно-художні й економічні.

б)  технологічні, технічні, міцнісні й протипожежні.

в)  технологічні, технічні, архітектурно-художні й протипожежні.

г)  екологічні, архітектурно-художні, технологічні й економічні.

Як визначають прольот промислових будівель?

а)  поперечна відстань між колонами.

б)  повздовжня відстань між колонами.

в)  поперечна відстань між стінами.

г)  повздовжня відстань між стінами.

Як за характером роботи поділяють стіни промислових будівель?

а)  несучі, самонесучі й навісні.

б)  цегляні, залізобетонні й деревяні.

в)  поперечні і повздовжні.

г)  несучі, технологічні й внутрішні.

Яким основним вимогам від впливу силових факторів повинні відповідати елементи каркасу промислових будівель?

а)  міцності й стійкості.

б)  архітектурно-художнім й економічним.

в)  технологічним й протипожежним.

г)  міцності й екологічності.

Які колони застосовують для влаштування каркасів одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель?

а)  залізобетонні й стальні колони.

б)  залізобетонні й цегляні колони.

в)  цегляні й стальні колони.

г)  залізобетонні й дерев’яні колони.

Як поділяють колони за розташуванням їх у плані?

а)  колони середніх і крайніх рядів.

б)  колони поперечних і повздовжніх рядів.

в)  колони лівих і правих рядів.

г)  колони несучі і технологічні.

Як поділяють колони залежно від поперечного перерізу?

а)  прямокутні, таврового профілю і двовіткові.

б)  прямокутні, круглі.

в)  суцільні, пустотілі.

г)  одновіткові і двовіткові.

У яких будівлях влаштовують несучі стіни?

а)  безкаркасних і з неповним каркасом.

б)  каркасних і з неповним каркасом.

в)  каркасних.

г)  безкаркасних.

. На які види будівель класифікуються виробничі будівлі за архітектурно-конструктивними ознаками?
1. На допоміжні й основні.
2. На одноповерхові, багатоповерхові та змішаної конструкції.
3. Основні виробничі, підсобні виробничі, енергетичні, транспортні, санітарно-технічні.

В якому випадку доцільно робити виробничі будівлі багатоповерховими?
1. Коли в технологічному процесі використовується важке обладнання.
2. Коли технологічний процес можна розвивати в одному рівні.
3. Коли технологічний процес не вимагає важкого устаткування і може бути розміщений в декількох рівнях.
4. За бажанням замовника незалежно від технологічного процесу.

Що називають мостовими кранами у виробничих будівлях?
1. Механізми, що пересуваються по рейках, вмонтованих в підлогу і призначені для під'їзду і переміщення вантажів.
2. Механізми для переміщення вантажів у трьох взаємно перпендикулярних напрямках і встановлені на спеціальні підкранові шляхи.
3. Механізми, прикріплені до конструкцій покриттів, що переміщують вантажі в будь-яке місце будівлі.
1. Учебное пособие- Разработка двух уроков английского языка для средней школы
2. АS Совокупный спрос представляет собой общую сумму планируемых расходов на приобретение отечественных т
3. . Трагическое начало
4. ТЮМЕНСКИЙ государственный НЕФТЕГАЗОВЫЙ университет Филиал ТюмГНГУ в г
5. Образ автора
6. тематики Факультет прикладної математики Чернівецький університет завжди славився високим р
7. Контрольная работа- Экономические модели функционирования рынка труда
8. Лекция БЖД Жукова А
9. Узбекская литература
10. 01 УГОДА на проведення практики студентів вищих навчальних закладів Житомирського державног
11. Реферат- Информационное обеспечение логистики
12. Оптические методы анализа
13. Инновации в сельском хозяйстве
14. Themes in his poem hve cught the ttention of mny critics throughout the yers
15. Реферат 4 Перечень сокращений и условных обозначен
16. Реферат- Ситуативная мотивация и ее исследования.html
17. Производственные и потребительские кооперативы как субъекты гражданского права
18. Перечислите минералы класса окислов и их основные диагностические признаки
19. химическими свойствами благодаря которым он нашел широкое применение в электротехнике авиа и автостроени
20. Природные условия района исследования [2