Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а 14472 і 7272 м б 150100 і 7575 м

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


СТ______________________________ГР________________

БІЛЕТ 3

Які розміри в плані уніфікованих типових секцій одноповерхових будівель прийняті в підприємствах машинобудування?

а)  14472 і 7272 м.

б)  150100 і 7575 м.

в)  200100 і 100100 м.

г)  16080 і 8080 м.

Яка сітка колон уніфікованих типових секцій одноповерхових будівель прийнята в підприємствах машинобудування?

а)  2412 і 1812 м.

б)  1212 і 66 м.

в)  3010 і 1010 м.

г)  168 і 88 м.

Яка сітка колон уніфікованих типових секцій багатоповерхових промислових будівель?

а)  66 і 69 м.

б)  1010 і 1012 м.

в)  77 і 710 м.

г)  68 і 88 м.

Чому кратна висота поверху багатоповерхових промислових будівель?

а)  1,2 м.

б)  1 м.

в)  1,5 м.

г)  2 м.

Скільки різних висот допускається в багатоповерховій промисловій будівлі?

а)  одна.

б)  дві.

в)  три.

г)  не лімітується.

Який мінімальний зазор між зовнішньою площиною стіни й гранню колон нижчого прольоту?

а)  не менше 50 мм.

б)  не менше 30 мм.

в)  не менше 100 мм.

г)  не обмежується.

Який зазор між зовнішньою площиною стіни й гранню колон вищого прольоту?

а)  30 мм.

б)  50 мм.

в)  100 мм.

г)  не обмежується.

На скільки зміщують по лініях поперечних температурних швів геометричні осі перерізу колон в обидва боки від осі шва, що суміщається з поперечною координаційною віссю?

а)  по 500  мм.

б)  по 250 мм.

в)  по 360 мм.

г)  по 600 мм.

На які групи поділяють промислові будівлі?

а) виробничі, енергетичні, будівлі транспортно-складського господарства, допоміжні будівлі.

б)  виробничі, ремонтні, будівлі транспортно-складського господарства, допоміжні будівлі.

в)  виробничі, енергетичні, адміністративні, допоміжні будівлі.

г)  виробничі, побутові, господарські, допоміжні будівлі.

Які основні вимоги ставлять до промислових будівель?

а)  технологічні, технічні, архітектурно-художні й економічні.

б)  технологічні, технічні, міцнісні й протипожежні.

в)  технологічні, технічні, архітектурно-художні й протипожежні.

г)  екологічні, архітектурно-художні, технологічні й економічні.

Як визначають прольот промислових будівель?

а)  поперечна відстань між колонами.

б)  повздовжня відстань між колонами.

в)  поперечна відстань між стінами.

г)  повздовжня відстань між стінами.

Як за характером роботи поділяють стіни промислових будівель?

а)  несучі, самонесучі й навісні.

б)  цегляні, залізобетонні й деревяні.

в)  поперечні і повздовжні.

г)  несучі, технологічні й внутрішні.

Яким основним вимогам від впливу силових факторів повинні відповідати елементи каркасу промислових будівель?

а)  міцності й стійкості.

б)  архітектурно-художнім й економічним.

в)  технологічним й протипожежним.

г)  міцності й екологічності.

Які колони застосовують для влаштування каркасів одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель?

а)  залізобетонні й стальні колони.

б)  залізобетонні й цегляні колони.

в)  цегляні й стальні колони.

г)  залізобетонні й дерев’яні колони.

Як поділяють колони за розташуванням їх у плані?

а)  колони середніх і крайніх рядів.

б)  колони поперечних і повздовжніх рядів.

в)  колони лівих і правих рядів.

г)  колони несучі і технологічні.

Як поділяють колони залежно від поперечного перерізу?

а)  прямокутні, таврового профілю і двовіткові.

б)  прямокутні, круглі.

в)  суцільні, пустотілі.

г)  одновіткові і двовіткові.

У яких будівлях влаштовують несучі стіни?

а)  безкаркасних і з неповним каркасом.

б)  каркасних і з неповним каркасом.

в)  каркасних.

г)  безкаркасних.

. На які види будівель класифікуються виробничі будівлі за архітектурно-конструктивними ознаками?
1. На допоміжні й основні.
2. На одноповерхові, багатоповерхові та змішаної конструкції.
3. Основні виробничі, підсобні виробничі, енергетичні, транспортні, санітарно-технічні.

В якому випадку доцільно робити виробничі будівлі багатоповерховими?
1. Коли в технологічному процесі використовується важке обладнання.
2. Коли технологічний процес можна розвивати в одному рівні.
3. Коли технологічний процес не вимагає важкого устаткування і може бути розміщений в декількох рівнях.
4. За бажанням замовника незалежно від технологічного процесу.

Що називають мостовими кранами у виробничих будівлях?
1. Механізми, що пересуваються по рейках, вмонтованих в підлогу і призначені для під'їзду і переміщення вантажів.
2. Механізми для переміщення вантажів у трьох взаємно перпендикулярних напрямках і встановлені на спеціальні підкранові шляхи.
3. Механізми, прикріплені до конструкцій покриттів, що переміщують вантажі в будь-яке місце будівлі.
1. Реферат- Организация статистического приемочного контроля по количественному признаку
2. Системы отопления полом
3. е гг 18вкогда учился в Страсбурге
4. Кровоизлияние в головной мозг окраска гематоксилинэозином
5. .1 Розрахунок кількості обладнання і робочих місць Розрахунок кількості обладнання проводиться за сл
6. Разработка дизайна организации и сферы услуг, методы доставки услуг
7. тема это относительно устойчивая совокупность структурных функциональных подразделений компании а так
8. Реферат- Машини та обладнання для переробки молока
9. Влияние материнского отношения на состояние соматического и эмоционального благополучия младенца
10. Лекція 5 Філософія Нового часу Так само як на межі Античності і раннього Середньовіччя відбувався перехі
11. Житие страдания и чудеса св
12. затыками в собственно информационных потоках глобального и глобализированного мира
13. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия
14. Долгосрочная финансовая политика
15. . Если вызывают [когонибудь] на судоговорение пусть [вызванный] идет.
16. Лабораторная работа 1 1
17. Реферат- Финансы и Кредит (Шпаргалка МЭСИ)
18. Streetfighter Cptin Hollywood Project Fr wy Le Click Show Me B
19. осевой культуре является А
20. История социальной помощи глухонемым 19-20 веках