Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Інформаційна безпека особистості ~ це захищенність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаці

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

27. Інформаційна безпека особистості – це захищенність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукання до образ, самогубства тощо.
Інформаційна безпека особистості може характеризуватись як стан захищеності особистості, різноманітних соціальних груп та об’єднань людей від впливів, здатних проти їхньої волі та бажання змінювати психічні стани і психологічні характеристики людини, модифікувати її поведінку та обмежувати свободу вибору.
Інформаційна безпека особистості розглядається в двох аспектах:

 1.  
   як стан особистості, у якому їй шляхом впливу на її інформаційну сферу не може бути нанесені істотний збиток або шкода;
 2.  як властивість особистості, що характеризує її нездатність заподіювати іншим особистостям, суспільним групам і державі істотної шкоди або збитку шляхом впливу на них через їхню інформаційну сферу.


Найбільш небезпечним джерелом загроз цим інтересам вважається суттєве розширення можливості маніпулювання свідомістю людини за рахунок формування навкруг неї індивідуального "віртуального інформаційного простору", а також можливість використання технологій впливу на її психічну діяльність.
Іншим небезпечним джерелом загроз інтересам особистості є використання на шкоду її інтересам персональних даних, що нагромаджуються різноманітними структурами, в тому числі органами державної влади, а також розширення можливості прихованого збирання інформації, що складає його особисту і сімейну таємницю, відомості про її приватне життя. 68. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері
Однією з основних загроз інформаційній безпеці ЗУ "Про основи національної безпеки" називає "намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації". До інших загроз віднесено:
прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;
поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;

 1.  комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;
 2.  розголошення інформації, яка становить державну таємницю, а також
 3.  конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на
 4.  забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави


Безпека завжди відносна і має динамічний характер. У кожний

 1.  конкретний відрізок часу стан захищеності може мати різний рівень, що визначається гостротою внутрішніх та зовнішніх загроз і характером реагування на них управлінського апарату відкритої соціальної системи
  Основні загрози національній безпеці У країни в інформаційній сфері:
   розповсюдження ідей, що провокують конфлікти на національному, релігійному і соціальному ґрунті та масові заворушення, а також розпалення серед українського населення ідей сепаратизму;
  o заклики щодо посягання з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал нашої держави;
 2.   проведення на шкоду інтересам України спеціальних інформаційних операцій та актів зовнішньої інформаційної агресії;
 3.   комп'ютерна злочинність;
 4.   інформаційний тероризм;
 5.  розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;
  o розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;
 6.   намагання маніпулювати громадською думкою, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації;
  а дискредитація політики нашої держави та авторитету окремих державних діячів;
 7.   прояви обмеження свободи слова і доступу громадян до інформації та інших їхніх прав і свобод;
 8.   поширення ЗМІ культу насильства, жорстокості, порнографії та інших проявів аморальності;
 9.   поширення ідеологій та впливу деструктивних неокультів;
 10.   значний обсяг іноземної присутності в інформаційному просторі України;
 11.   небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, пов'язаних з інформаційною сферою;
 12.   науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;
 13.   низька конкурентоспроможність продукції з обслуговування інформаційної сфери;
 14.   нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії;
 15.   зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу, недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності;
 16.   відтік учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України;
 17.   інспірування інших деструктивних процесів в інформаційній сфері нашої держави. 
 18.  68. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері
  Однією з основних загроз інформаційній безпеці ЗУ "Про основи національної безпеки" називає "намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації". До інших загроз віднесено:
  прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;
  поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;
  комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;
  розголошення інформації, яка становить державну таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави
  Безпека завжди відносна і має динамічний характер. У кожний конкретний відрізок часу стан захищеності може мати різний рівень, що визначається гостротою внутрішніх та зовнішніх загроз і характером реагування на них управлінського апарату відкритої соціальної системи. 
  Основні загрози національній безпеці У країни в інформаційній сфері:

розповсюдження ідей, що провокують конфлікти на національному, релігійному і соціальному ґрунті та масові заворушення, а також розпалення серед українського населення ідей сепаратизму;

 1.   заклики щодо посягання з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал нашої держави;

 1.  проведення на шкоду інтересам України спеціальних інформаційних операцій та актів зовнішньої інформаційної агресії;

 1.  комп'ютерна злочинність;

 1.  інформаційний тероризм

 1.  розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб

 1.   розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;
 2.  намагання маніпулювати громадською думкою, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації;
  а дискредитація політики нашої держави та авторитету окремих державних діячів;
 3.   прояви обмеження свободи слова і доступу громадян до інформації та інших їхніх прав і свобод;
 4.   поширення ЗМІ культу насильства, жорстокості, порнографії та інших проявів аморальності;
 5.  поширення ідеологій та впливу деструктивних неокультів;
  o значний обсяг іноземної присутності в інформаційному просторі України;
 6.   небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, пов'язаних з інформаційною сферою;
 7.  науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;
 8.   низька конкурентоспроможність продукції з обслуговування інформаційної сфери;
 9.  нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії;
 10.  зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу, недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності;
 11.   відтік учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України;
 12.   інспірування інших деструктивних процесів в інформаційній сфері нашої держави.

Диплом на заказ


1. ~аза~станны~ салы~ ж~йесі- ~алыптасу кезе~дері ж~не ~ызмет ету м~селелері.
2. недвижимость занимаемая собственником и используемая им для ведения определенной деятельности ~ производ
3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ Проректор~дирек
4. тема- ldquo;ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЕННОГО МОРЕПЛАВАНИЯrdquo; МОСКВА 1996
5. Вятский государственный гуманитарный университет Факультет физической культуры Кафедра адаптивно
6. Моя професійна кар~єра
7. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
8. ХРУСТАЛЬНАЯ СНЕЖИНКА Дата проведения 21 декабря 2013года Место проведения ФОК
9. . Конструирование ремённой передачи
10. Лекция 15. Основные теоретикометодологические понятия географических наук План лекции
11. Сделать анкету 2
12. Обломов- Автор подробно описывает кабинет Обломова
13. До числа таких елементів відносяться- Заголовок
14. МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА Кафедра акушерства и гинекологии ИСТОРИЯ РОДОВ Ф
15. Инвестиционный климат является определяющим моментом при принятии иностранным инвестором решения об инвер
16.  К сожалению всю жизнь Герцу мешало слабое здоровье
17. Этика общения с умирающим больным
18. Узгоджено-
19. Тема- Транспорт Цель- развитие фонематических представлений
20. это маркетинг направленный внутрь фирмы на ее служащих