Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Містареспубліки

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


85. Географія торг зв'язків Європи у Середньовіччі. Міста-республіки.

Тоді в Європі - 2 головні р-ни морської торгівлі - Північний і Південний. У обох осн напрямом торгових зв'язків було сх-західний. Пн р-н: акваторії Північного і Балтійського морів з прилеглими обл-ми. Вже в XI - XIII ст. тут велася досить велика торгівля, зх форпостом якої було м. Брюгге у Фландрії, а сх - Новгород. Пн-германські міста в XIII ст. почали ф-ння великого торгового і політ союзу, який був остаточно оформлений в 1356 р., мав назву Ганзейського союзу/ Ганзи. Ініціатор союзу - м. Любек в пд-зх частині узбя Балтійського м. Інш місто-засновник Ганзи - Гамбург. Ганза об'єднувала бл. 80 міст. На зх її гол торг форпостами були Лондон, Брюгге, Берген, в центральній - Любек, Гамбург, Бремен, Штральэунд, Росток, Щецін - на сх - Рига, Ревель, Новгород, Псков. Ганзейський союз фактично монополізував усю   торгівлю між Англією, Нідерландами, Німеччиною, Скандинавією, Прибалтикою і Росією. Зі сх на зх ганзейские купці везли хліб, рибу, мед, віск, смолу, ліс, хутра, а у зворотному напрямі - сукно з Англії і Фландрії, метал вироби, вина.

Пд р - Середземноморський. Гол роль  міста-республіки Пн Італії - Венеція і Генуя. Помітна роль: італ. міста як Бари, Амальфи, Гаета, Піза, Палермо, а також Дубровник, Марсель, Барселона.

Багатства Венеції виросли під час хрестових походів, і особливо 4 походу, під час якого хрестоносці замість Єрусалиму відправилися в Константинополь і розграбували його. Венеція захопила ряд важл опорних пунктів в Сх Середземномор'ї - на Кріті, Кіпрі, узб Балкан  пів-ва, заснувала свої факторії на Чорному і Азовському.. Вона стала власницею найбільшого на ті часи торгового флоту, володаркою морів. І Генуя збагатилась під час хрест походів. Вона мала великий флот і колонії на берегах Середз і Чорн м-в (Феодосія, Судак). Суперництво Генуї з Венецією в ХІУ ст. - перемога Венеції. Але на торг шляхах Зх Середземномор'я гол – Генуя.Генуезькі мореплавці першими пройшли через Гібралтар і встановили торговий зв'язок з Фландрією і з Англією.

Склад вантажів в середземноморській торгівлі був значною мірою іншим, чим в північних морях. Зі сходу йшли тканини і спеції, а у зворотному - вироби європ ремесла. З Пн Причорномор'я і з Африки - хліб. 2 головні р-ни європ морськ торгівлі були пов'язані між собою декількома торговими шляхами меридіонального напрямку. Переважали серед них річкові шляхи, але усі вони так чи інакше поєднувалися з сухопутними (від Ла-Маншу до Середземного моря, від Пн. моря в Італію, і т.д.)

86.  Хар-ка історичної фізичної географії, як одного з напрямів ІГ

Історична фізична географія (іст землезнавство), яка вивчає загальні питання розвитку і змін географічного середовища за історичний час. Історична фізична географія вивчає всі зведення про зміну клімату, рельєфу, рослинного покриву, ґрунтів, вод, корисних копалин і їхньому впливі на людське суспільство.

87.  Хар-ка глобальних проблем наукового характеру (мирне освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови землі, довгострокові кліматичні прогнози)

Проблеми мирного освоєння космосу вимагають концентрації технічних, економічних, інтелектуальних зусиль багатьох країн і народів для співробітництва в космічному виробництві та космічному землезнавстві. Ці проблеми пов'язані з удосконаленням міжнародних систем зв'язку, довготерміновим прогнозом погоди та інших явищ, розвитком навігації морського й повітряного простору, вирішенням глобальних енергетичних проблем, побудовою глобальної геофізичної інформаційної системи, утилізацією уламків супутників і ракет-носіїв тощо.

Проблема зміни клімату сьогодні надзвичайно актуальна. Клімат на нашій планеті змінюється і змінюється досить швидко, що не заперечує вже жоден учений. Однак на порядку денному стоять побоювання, що до природних змін клімату додалося потепління, викликане діяльністю людини.

У прогнозуванні клімату найважливішими даними є майбутні зміни в парникових газах і інших радіаційно активних речовинах. Вони змінюють радіаційний вплив на планету і викликають кліматичні зміни в дуже тривалих тимчасових масштабах. Фізичні процеси, що не є важливими для прогнозів загальної циркуляції на термін 5-7 діб і навіть при довгостроковому прогнозуванні стають визначальними при моделюванні клімату. Особливо це стосується динаміки океанічної циркуляції, зміни ландшафту підстилаючої поверхні і еволюції сніжно-льодового покриву.

Наслідки кліматичних змін проявляються вже зараз, в тому числі у вигляді збільшення частоти та інтенсивності небезпечних погодних явищ, поширення інфекційних захворювань. Вони завдають значних економічних збитків, загрожують стабільному існуванню екосистем, а також здоров’ю та життю людей. Висновки вчених говорять про те, що кліматичні зміни, які зараз тривають, можуть у майбутньому привести до ще більш небезпечних наслідків, якщо людство не вживе відповідних попереджувальних заходів.  Прогно́зи що́до змі́ни клі́мату на Землі́ готує у вигляді доповіді Міжурядова група експертів зі зміни клімату, одного з найавторитетніших учених співтовариств ООН, про загрозу, яку несе для людства глобальне потепління.
1. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики что объясняется такими преимуществами эле
2. Принятие проектных решений в задачах производственного и операционного менеджмента
3. формирование средостабилизирующей системы городского ландшафта
4. ю СанктПетербургскую гимназию он в 1902 г
5. Главным сокровищем жизни является не земли которые ты завоевал
6. Вопросы зачета (экзамена) ЭМС и частотно-территориального планирования РЭС
7. задание
8.  Содержание и организация МИ Методология МИ ~ сисма знаний объедин существ теоретичсуждя об объекте и пр
9. Организация производства наука изучающая закономерности рационального использования земли труда и капита
10. Профилактика здоровья школьника
11. Средняя общеобразовательная школа г
12. Nft
13. Пермский государственный педагогический университет Кафедра специальной дошкольной педагогики и психо
14. Понятие сделки в гражданском праве
15. 2010 ггмлнтенге Атрибутивным рядом распределения предприятий является распределение по -форме собственн
16. Оптовые цены берём из прейскурантов с поправочным коэффициентом 40
17. прежнему занимает одно из первых мест Л.html
18. Види захворювань нирок та фізична реабілітація
19. адмірала Макарова С.html
20. Матрицы. 2.Введите матрицы М и N в блоки А1 -С2 и Е1 -G2.