Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Основні дослідження проводили у 1995–рр., а вивчення врожайності і товарних якостей плодів кращих сортів і гібридів продовжували до 2003 року у насадженнях дослідного господарства (ДГ) “Мелітопольське” Інституту зрошуваного садівництва (ІЗС) ім. М.Ф. Сидоренка УААН, розташованого у південному Степу.

Клімат регіону континентальний, з інтенсивним випаровуванням вологи в літній період і сильними вітрами, особливо під час росту пагонів та формування плодів яблуні. Середня річна температура становила 9,8 С з коливаннями у період проведення досліджень від 9,0 (1997 р.) до 11,4 С (1999 р.). Абсолютний максимум температури за роки досліджень дорівнював +39,5 (1998 р.), абсолютний мінімум –мінус 24,6 С (1997 р.). Заморозки під час активного росту зав’язі у 1999 та 2000 рр. на рівні –,2 і –,9 С викликали її масову редукцію. Сума активних температур (вище 10 С) у середньому складала 3460 С з коливаннями від 3215 до 3754С. Кількість днів із температурою вище 15 С варіювала від 120 (у 1997 р.) до 147 (у 1998 р.) при середньому значенні 134 дні. Середній багаторічний показник кількості опадів за рік дорівнював 475 мм. За період досліджень він коливався від 424,1 (1998 р.) до 673,1 мм (1997 р.). Найчастіше дефіцит вологи відмічався у травні-липні. В цілому погодні умови періоду досліджень були задовільні для росту і розвитку рослин яблуні та для стабільного одержання товарного врожаю.

Грунт дослідної ділянки –чорнозем південний темно-каштановий, легко-глинистий з вмістом, %: фізичної глини –, гумусу –,4, загального азоту –,14, фосфору –,10, калію –,40. Реакція водної витяжки слаболужна (рН 7,6).

Схема досліду. Сад первинного сортовивчення було посаджено навесні 1988 і 1989 рр. сортами і гібридами літнього строку достигання –Мелба (контроль), Афросіабі, Карола, Хасилдар, осіннього –Слава переможцям (контроль), Азербайджанське, Голден Резистент, Дахо, Грів Ред, Зірка, Орловська гірлянда, Прісцилла, Ред Джеймс Грів, Чулпан, ДА 6517, 15-19, зимового –Голден Делішес (контроль), Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Південне, Старт,   1-8-88, 6-12-2, а гібридними формами 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15 (осіння група) –навесні 1993 р. За контроль для останніх було взято сорт Прима. Дерева досліджуваних сортів і гібридів на підщепі М. 9 розміщені в саду за схемою 4х2 м. Форма крони округла з залишенням у першому ярусі трьох–чотирьох, у другому –двох–трьох скелетних гілок першого порядку.

Закладання дослідів, обліки та спостереження проводили відповідно до "Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур" (Мичуринск, 1973; Орел, 1999), методичних вказівок "Изучение коллекции семечковых культур и выявление сортов интенсивного типа" (Нестеров Я.С.,1986). Характер редукції зав’язі на Х–ХІ етапах органогенезу вивчали за методикою І.С. Ісаєвої (1989). Посухостійкість визначали лабораторним методом за Г.Н. Єремєєвим та А.І. Ліщуком (1974), морозостійкість –за методом М.О. Соловйової (1982). Аналіз підмерзання тканин проводили на одно-, дво- і три-річних гілках. Дослідження етапів розвитку генеративних бруньок на різних типах плодових утворень на початку зими виконували за О.І. Усковим (1967). Товарність плодів визначали відповідно до ГОСТ 16270-70 для літніх сортів та ГОСТ 21122-75 –для зимових. Життєздатність пилкових зерен вивчали на штучному живильному середовищі (15% сахарози +1% агар-агару) за методикою А.С. Татаринцева (1981). Економічну ефективність вирощування нових сортів обчислювали згідно з “Методикою економічної оцінки типів насаджень, сортів плодових та ягідних культур і результатів технологічних досліджень у садівництві” (1994) та “Методикою економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві” (2002).

Одержані експериментальні дані було оброблено статистично методами дисперсійного і кореляційного аналізу за Б.О. Доспєховим (1985) з викорис-танням комп’ютерної програми СOSTAT. Значення, які істотно різняться між собою на 95%-ному рівні вірогідності, в таблицях, що характеризують посухостійкість, товарні якості плодів, відмічено різними буквами (a, b, c...).

Результати досліджень

Особливості росту і розвитку рослин сортів яблуні

Проходження основних етапів розвитку рослин сортів. В умовах південного Степу сорти, що досліджувались, починали вегетацію у третій декаді березня –першій декаді квітня за суми ефективних температур (вище 5° С) від 76,5 до 117,4° С. Першими вступали у фазу зеленого конусу сорти Афросіабі, Мелба, Хасилдар (літні), Чулпан (осінній), Кубань (зимовий), останніми –гібриди ДА 6517 і 3-10-13 (осінні). Строки цвітіння залежали від сорту і температури повітря весною. Для початку цвітіння яблуні в умовах південного Степу необхідна сума активних температур (вище 10° С) від 194,4 до 255,6° С. Раннім цвітінням характеризувалися сорти Афросіабі, Мелба, Хасилдар (літні), Дахо, Орловська гірлянда (осінні), Кубань (зимовий), пізнім –Прісцилла і гібридна форма ДА 6517 (осінні). Тривалість цвітіння в середньому дорівнювала 8–дням. Період формування врожаю у літніх сортів складав 72–дні за суми активних температур (вище 10° С) 1425–° С, у осінніх –відповідно 95–день і 1995–° С, у зимових ––днів і 2503–°С. Тривалість міжфазного періоду від закінчення цвітіння до початку достигання та сума активних температур (вище 10° С) за цей проміжок часу виявились досить постійними величинами –V=1,9–,9%. Початок листопаду припадав на третю декаду жовтня і в середньому листопад тривав 14–днів. Відмічено, що у 1997, 1999–рр. обпадання листя прискорили осінні приморозки. Тривалість вегетаційного періоду становила 211–день. Повний цикл розвитку дерев яблуні проходив 17638 днів за суми активних температур (вище 10° С) 3460482° С.

Результати вивчення строків настання і проходження основних фенофаз показали, що кліматичні умови південного Степу цілком відповідають біоло-гічним особливостям досліджуваних сортів.

Особливості росту дерев у саду. Дерева сортів, що вивчались, у 8–-річному віці характеризувались переважно помірною та середньою силою росту. Низькорослість (висота до 3,0 м) відмічено в сортів Карола (літній), Азербайджанське, Грів Ред, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів, гібридів 3-1-16, 3-4-30, 3-29-15, 15-19 (осінні), Кубань, Старт (зимові). Середня сила росту (3,0–,5 м) притаманна сортам Мелба (літній), Голден Резистент, Дахо, Зірка, Прісцилла, Слава переможцям і гібридним формам ДА 6517, 3-10-13 (осінні), Голден Делішес, МОСВІР зимове, Південне, 1-8-88. Високорослими (більше 3,5 м) були сорти Афросіабі, Хасилдар (літні), Чулпан (осінній), Краснополянське і гібрид 6-12-2 (зимові). Сорти, що досліджувались, різнились за темпом освоєння відведеної площі живлення. Першими (у шести–семирічному віці) її використали дерева гібридів 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, останніми (у 10-11-річному) –Голден Делішеса, Грів Ред, Зірки, Краснополянського, Кубані, МОСВІР зимового, Південного, Прісцилли, Ред Джеймс Грів, 15-19. Крони сорту Карола і гібриду ДА 6517 не освоїли цю площу навіть в 11-річному віці.

Виявлено високий ступінь залежності між площею перетину штамба дерев сортів, що досліджувались, та їх висотою (r= 0,800,11) і об’ємом крони (r= 0,820,11). У сортів з невеликими параметрами останньої (Карола, Орловська гірлянда, 15-19) величина площі перетину штамба була найменшою.

Характеристика сортів за типом плодових утворень. Обліки показали, що у кронах дерев 79% досліджуваних сортів основним типом плодових утворень є кільчатка. Їх кількість варіює від 52,6 (Хасилдар) до 84,7% (МОСВІР зимове). Сорти Дахо, Прісцилла, Слава переможцям і гібриди 3-4-30, 3-10-13,     3-29-15, поряд із кільчатками, формують високий відсоток плодових прутиків –,6–,8. Розташовані плодові утворення переважно на дво–шестирічних гілках.

Стійкість сортів до несприятливих умов вирощування

Посухостійкість сортів визначали за такими її елементами, як обводненість листків, водостримна здатність і ступінь відновлення тургору після в’янення. Встановлено, що вміст води у листі в першу чергу визначається особливостями самих сортів (24,6%) і не пов’язаний зі строком їх достигання та належністю до певної еколого-географічної групи. Зворотній зв’язок середнього ступеню між обводненістю листків і водостримною здатністю (r= –,480,19; r= –,400,20), з одного боку, та обводненістю листя і ступенем відновлення тургору (r= –,470,19), з іншого боку, існував лише в окремі місяці періоду досліджень, що свідчить про неоднаковий механізм пристосування сортів до посухи. Виявлено, що величина здатності утримувати воду пов’язана переважно із сортовими особливостями (32,8%) і в меншій мірі –з умовами року (21,6%) та місяцем відбору проб (16,9%). Ступінь відновлення тургору значно залежав від умов року (28,2%) при високому впливі фактору сорту (23,2%) та їх взаємодії (21,3%). Для виявлення посухостійких сортів використовували комплексний критерій оцінки, який включає ступінь відновлення тургору після зів’янення як основний елемент і час втрати листками 30–% води як додатковий. До найбільш посухостійких віднесено Афросіабі, Голден Резистент, Каролу, Краснополянське, Кубань, Південне, Прісциллу, Славу переможцям, Старт, 1-8-88, у яких водостримна здатність складає 11,9–,7 год., а листки відновлюють тургор на 90,1–,4% (табл. 1). Ці сорти і гібриди можна рекомендувати для закладення садів у районах нестійкого зволоження та при відсутності оптимального водозабезпечення. Посухостійкістю вище середнього рівня відзначилися сорти Азербайджанське, Голден Делішес, Грів Ред, Зірка, Мелба, Ред Джеймс Грів і гібридні форми ДА 6517, 6-12-2. Вони також придатні для вирощування у південному Степу, але потребують більшої кількості поливів, ніж сорти попередньої групи.

Морозостійкість. У грудні та січні 1997 р., коли дерева знаходились у стані глибокого спокою, абсолютний мінімум температури повітря досягав –,8 та –,6°С. Такі температури не є критичними для яблуні на даному етапі розвитку, однак вони викликали підмерзання рослин. Аналіз метеоумов, які передували зимам 1996/1997 і 1997/1998 рр., виявив, що літо 1996 р. було посушливим, а наприкінці вегетації 1996 і 1997 рр. випала значна кількість опадів –в 3,8–,2 раза більша за середню багаторічну норму і в 1,3–,0 рази –за місячну поливну норму для плодоносного саду яблуні. Це негативно вплинуло на формування морозостійкості дерев. Загальний стан їх навесні великою мірою визначався характером і ступенем підмерзання тканин одно–трирічних гілок. У дерев сортів Мелба, Слава переможцям і гібридної форми 3-4-30 не відмічено підмерзань надземної частини. Їх визнано високоморозостійкими. До морозостійких віднесено сорти Грів Ред, Зірка, Карола, Прима, Ред Джеймс Грів, Старт, Хасилдар, Чулпан і гібридні форми ДА 6517, 1-8-88, 3-1-16, 3-10-13,      3-29-15, 6-12-2 із загальним підмерзанням тканин одно–трирічних гілок до 3,0 балів та оцінкою загального стану дерев не нижче 4,5 бала. У сортів Афросіабі, Голден Резистент, Дахо незначне розтріскування кори у розвилках окремих скелетних гілок (0,5–1,0 бал) і на штамбі (1,0–,5 бала) та загальне підмерзання одно–трирічних гілок на рівні 2,8–,9 бала визначило оцінку загального стану дерев на 4,0–,2 бала. Ці сорти охарактеризовано як середньоморозостійкі.

Таблиця 1–Показники посухостійкості сортів яблуні, середнє за 1995–рр. (42 м, підщепа М. 9, рік садіння 1988), ДГ "Мелітопольське"

Група достигання

Сорт, гібридна форма

Обводненість листків, %*

Водостримна здатність, год.*

Ступінь відновлення тургору, %*

Літня

Афросіабі

59,0 j

15,7 a

93,3 c

Карола

60,4 h

11,9 g

90,1 h

Мелба (контроль)

60,6 h

10,5 i

86,8 l

Хасилдар

63,0 a

7,4 m

75,5 p

Осіння

Азербайджанське

60,6 gh

8,5 m

91,9 f

Голден Резистент

61,9 cd

12,3 f

90,2 h

Грів Ред

62,4 bc

6,8 o

94,4 b

Дахо

61,4 de

9,0 l

82,8 n

Зірка

61,5 de

5,7 p

92,8 d

Орловська гірлянда

60,8 fgh

5,4 p

67,0 q

Прісцилла

61,0 efg

12,7 e

91,3 g

Ред Джеймс Грів

61,8 cd

8,6 m

89,6 I

Слава переможцям

(контроль)

58,5 k

13,1 d

93,3 c

Чулпан

61,5 de

9,8 k

83,9 m

ДА 6517

61,9 cd

8,5 m

88,9 j

15-19

61,3 m

7,3 m

76,1 o

Зимова

Голден Делішес

(контроль)

62,6 ab

11,3 h

88,4 k

Краснополянське

     60,4 h

13,1 d

92,4 e

Кубань

61,5 de

12,0 g

93,4 c

МОСВІР зимове

     59,7 I

10,2 j

82,7 n

Південне

61,5 de

13,7 c

92,4 e

Старт

61,1 efg

12,5 ef

95,4 a

1-8-88

60,7 fgh

14,3 b

95,2 a

6-12-2

61,8 cd

11,3 h

89,5 I

* Різниця істотна на 95%-ному рівні вірогідності.

Стійкість генеративних бруньок до низьких зимових температур у значній мірі залежить від ступеню розвитку генеративної сфери квітки. Встановле-но, що на початку зими зачаткові квітки досягали стадії подовження плодолистиків. Найбільш розвиненими вони були у бруньках кільчаток, особливо ранніх (літніх) сортів, а найменше –у термінальних бруньках однорічних приростів, особливо пізніх (зимових) сортів (рис. 1). Активний ріст плодолистиків викликала тепла та волога погода літа-осені 1996 і 1997 рр. Незважаючи на це, більшість сортів, що вивчались, проявила високу морозостійкість зачаткових квіток. Ступінь їх підмерзання оцінено не більш, ніж на 2 бали.

Стійкість проти грибних хвороб. Ознаки ураження сортів грибними хворобами проявились в епіфітотійні роки: паршею –у 2001, борошнистою росою –у 1996 і 1998, бурою плямистістю –у 1998, 2001. В таких умовах повну польову стійкість проти парші, борошнистої роси та бурої плямистості проявили сорти Прима і Старт, високу –Азербайджанське, Афросіабі, Голден Резистент, Дахо, Карола, Краснополянське, Мелба, МОСВІР зимове, Орловська гірлянда, Південне, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, Хасилдар і гібриди 1-8-88, 3-1-16,       3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, 6-12-2, 15-19.

Урожайність і якість плодів нових сортів

Урожайність є інтегрованим показником, який визначається кількістю закладених генеративних бруньок, відсотком корисної зав’язі, середньою масою плодів тощо. Урожайність яблуні, яка є практично самобезплідною культурою, залежить від наявності добрих запилювачів.

Характеристика сортів як потенційних запилювачів. В умовах південного Степу України основна маса сортів, що вивчались, формувала пилок переважно середньої життєздатності (в межах 30,4–,4%). Лише мутантна форма 15-19 відзначалась низьким рівнем проростання пилку –,5%. Відмічено, що значна кількість сортів не проявила помітної реакції редукційного поділу на зниження температури повітря до –,5º С під час мейозу і утворила пилок характерної для неї життєздатності. Це підтверджує той факт, що у 48% досліджуваних сортів і гібридів, а саме: Афросіабі, Зірка, Кубань, МОСВІР зимове, Орловська гірлянда, Південне, Прима, Прісцилла, Ред Джеймс Грів, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15 коефіцієнт варіації ознаки, що вивчалась, був низьким (1,8–,4%). У сортів Азербайджанське, Голден Делішес, Грів Ред, Краснополянське, Мелба, Мінкар, Слава переможцям, Старт, Чулпан і мутанта 15-19, які становлять 35% від загальної кількості сортів, залежність проростання пилку від метеорологічних умов періоду мейозу була середньою (V=12,1–,4%). Високу мінливість (V=21,9–,8%) життєздатності пилку виявлено в сортів Айдаред, Дахо, Карола, Хасилдар і гібридної форми 1-8-88.

Найвищу швидкість росту пилкових трубок відмічено в сортів Азербайджанське, Карола, Мелба, Південне, Прісцилла, Світанок, Чулпан і гібрида      3-1-16. Через 24 години після висіву їх пилку на штучне живильне середовище при температурі повітря 21– С довжина пилкових трубок становила 302– мкм.

Враховуючи комплекс досліджуваних показників якості пилку, потенційно кращими запилювачами в умовах південного Степу визнано сорти МОСВІР зимове, Орловська гірлянда, Південне, Світанок і гібридні форми 3-4-30,          3-10-13, потенційно добрими –Азербайджанське, Афросіабі, Голден Делішес, Грів Ред, Зірка, Мелба, Мінкар, Прима, Прісцилла, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, Старт, Чулпан, 3-1-16.

Взаємозапилення та самоплідність. За добору запилювачів для нових сортів селекції ІЗС УААН Південне, Старт і гібридної форми 1-8-88 встановлено, що притаманний першому з них урожай високотоварних плодів можна одержати при розміщенні його у кварталі разом із районованими сортами Голден Делішес, Мінкар, Ренет Симиренка. Використання суміші пилку цих сортів для штучного запилення квіток Південного забезпечило зав’язування плодів у кількості 262,3% від контролю, а масу їх у перерахунку на 100 запилених квіток –на рівні контрольного варіанту. В насадженнях сорту Південне можна висаджувати як запилювачі Голден Делішес, Мінкар або Ренет Симиренка. Сорти Айдаред і Світанок виявились непридатними для запилення Південного.

У сорту Старт при запиленні пилком районованих сортів Айдаред, Голден Делішес, Ренет Симиренка та сумішами пилку цих сортів зав’язування плодів було на рівні вільного запилення. Однак маса одержаних плодів у перерахунку на 100 запилених квіток становила 72,8–,0% від контролю. Це дозволило характеризувати досліджувані варіанти запилення як допустимі для сорту Старт. Непродуктивним буде сусідство останнього із Мінкаром або Світанком, при якому показники зав’язування (3,5–,1%) та маси плодів у перерахунку на 100 запилених квіток (44,1–,0%) нижчі у порівнянні з вільним запиленням. Але ці сорти відмінно запилюють гібридну форму 1-8-88. У відповідних комбінаціях зав’язування та маса плодів/ 100 запилених квіток на 59,8–,6% перевищують контрольний варіант. Допустимим запилювачем для даного гібриду є сорт Айдаред.

Встановлено, що сорти Південне, Старт і гібридна форма 1-8-88 є само-безплідними і не придатні для створення односортних насаджень.

Сила цвітіння була найбільшою в сортів Афросіабі, Грів Ред, Зірка, Карола, Мелба, Орловська гірлянда і мутанту 15-19. У період їх повного плодоношення до генеративного розвитку переходить 27,6–,4% бруньок. Середня сила цвітіння (11,5–,1%) притаманна сортам Азербайджанське, Голден Делішес, Дахо, Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Південне, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, Старт, Хасилдар, Чулпан і гібридам ДА 6517, 6-12-2. Найменша кількість генеративних бруньок (8,5–,6%) формується у кронах дерев сортів Голден Резистент, Прісцилла і гібридної форми 1-8-88.

У більшості сортів, що досліджувались, генеративні бруньки закладаються дуже нерівномірно за роками (V=23,4–,7%). Найменший відсоток їх зафіксовано у 1995 та 1997 рр. (у середньому 12,3 і 17,5), а найбільший –у 1996 та 1998 рр. (27,0 і 27,2). Лише в сорту Старт формування генеративних бруньок відбувається стабільно (V=9,5%).

Статистично доведено, що потенційна продуктивність сортів у віці повного плодоношення на ІІІ–ІV етапах органогенезу у великій мірі визначається їх реакцією на умови років досліджень, що змінюються, а також біологічними особливостями сорту. У гібридних форм на початку плодоношення кількість закладених генеративних бруньок у кронах залежить переважно від фактору року, що пов’язано із нарощуванням продуктивності.

Особливості редукції резервних елементів репродукції. Залежно від характеру редукції елементів репродукції на Х–ХІ етапах органогенезу досліджувані сорти поділено на такі групи (рис. 2):

перша група –резервні елементи репродукції більше, ніж на 60% редукуються на Х етапі органогенезу та менш, ніж на чверть –на ХІ. Її складають сорти Азербайджанське, Афросіабі, Голден Делішес, Голден Резистент, Грів Ред, Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Ред Джеймс Грів, Старт, Чулпан і гібриди ДА 6517, 1-8-88, 3-4-30, 6-12-2. Зав’язування плодів становить 6,3–,0%;

друга група – резервні елементи репродукції на 40–% редукуються на Х етапі органогенезу; в залежності від величини редукції на ХІ етапі виділено 2 підгрупи, в яких вона становить:

а) близько 50% і більше (сорти Дахо, Південне, Слава переможцям);

б) 20–% (сорти Карола, Мелба, Орловська гірлянда, Прима, Прісцилла, Хасилдар і гібридні форми 3-1-16, 3-10-13, 3-29-15);

потенціал продуктивності сортів першої підгрупи на ХІ етапі органо-генезу реалізується на 6,7–,8, другої –на 11,9–,6%;

третя група –на Х етапі відбувається звільнення від незначної кількості (18,0–,8%) резервних квіток і зав’язі, основна маса резервних елементів репродукції (55,5–,4%) редукується на ХІ етапі; ця група представлена сортом Зірка та його мутантною формою 15-19; потенціал продуктивності на ХІ етапі вони реалізують на 15,6–,7%.

Відмічено, що сорти, які характеризуються великим розміром плодів, звільняються від основної частини резервних квіток і зав’язі переважно на Х-му, а з дрібними яблуками –на ХІ етапі органогенезу. Дослідженнями не виявлено залежності між темпом проходження редукції резервних елементів репродукції та регулярністю плодоношення сортів.

Скороплідність і темп нарощування врожайності оцінювали у гібридів 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, у яких цей показник раніше не вивчався.

На третій рік росту в саду 54–% дерев гібридних форм 3-1-16, 3-4-30,  3-29-15 формують по 3–7 кг плодів. Найшвидше нарощують урожайність 3-1-16 і 3-29-15, у яких вона на шостий рік після садіння становить 30,0–,6 т/га (24,0–,1 кг/дер), а сумарна –,2 та 67,3 т/га і знаходиться на рівні контрольного сорту Прима. Помірним темпом нарощування врожайності характеризуються гібриди 3-4-30 і 3-10-13. Сума врожаїв за 4 роки складає 58,2 і 52,7 т/га, або нижче рівня контролю. Скороплідність середнього ступеня відмічено у гібридної форми 3-10-13.

Урожайність і регулярність плодоношення. Переважна більшість сортів і гібридів, що досліджувались, ефективно реалізує свій потенціал продуктивності, який сформовано на ІІІ–IX етапах органогенезу. У літніх сортів 14,3–,4% генеративних бруньок (від загальної кількості бруньок на дереві) забезпечує рясне цвітіння, оцінюване на 3,6-4,6 бала. Після останнього обсипання резервних елементів репродукції на деревах залишається 10,2–,7% корисної зав’язі. Дерева осінніх сортів при 8,5–,4% генеративних бруньок дерев цвітуть помірно (2,4–,8 бала) та рясно (3,5–,4 бала) і утримують 6,3–,6% плодів. Зимові сорти формують 9,6–,8% генеративних бруньок і відзначаються помірним (2,4–,8 бала) та рясним цвітінням. Зав’язування плодів становить 7,7–,0%. За таких умов у групі літніх сортів високу врожайність відмічено в сортів Карола і Мелба (табл. 2). Врожайністю вищою за середню характеризується Хасилдар. Середня врожайність і регулярне плодоношення спостерігаються в сорту Афросіабі. Насадження Кароли і Мелби щорічно формують високі врожаї за рахунок асинхронної періодичності плодоношення. Найурожайнішим серед осінніх сортів у період повного плодоношення є сорт Азербайджанське (38,1 т/га). Висока врожайність притаманна Голден Резистенту, Грів Ред, Зірці, Орловській гірлянді, Прісциллі, 15-19, вище середнього рівня –Дахо, Ред Джеймс Грів, Славі переможцям, ДА 6517. До середньоврожайних віднесено сорт Чулпан і гібридні форми 3-4-30, 3-10-13. Крім того, сорти Азербайджанське, Грів Ред, Прісцилла, Слава переможцям стабільно плодоносять. Серед зимових сортів високоврожайними є Голден Делішес, Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Південне, Старт. Врожайність вища за середню притаманна гібридній формі 1-8-88, а низька –у 6-12-2. Стабільно по роках формує врожай сорт Старт. Сорти Голден Делішес, Кубань, Південне та гібрид 1-8-88 схильні до середньо вираженої періодичності плодоношення.

Виділено групу сортів і гібридних форм, які за комплексом показників урожайності з 1 га та питомої продуктивності у перерахунку на 1 м крони (5,1–,1), 1 м її проекції (5,8–,9), 10 см перетину штамба (4,2–,0) придатні для створення інтенсивних насаджень. Її складають –Карола (літній), Прима, ДА 6517, 3-4-30, 3-29-15, 15-19 (осінні), Старт (зимовий).

Товарні якості плодів визначаються їх масою, розміром, привабливістю. Значна кількість досліджуваних сортів характеризується середніми та вище середніх розмірами яблук. Сорти Азербайджанське, Афросіабі, Голден Делішес, Грів Ред, Зірка, Карола, Прима, Прісцилла, Слава переможцям, Старт, Хасилдар і гібрид 3-1-16 формують плоди середньою масою 113,2–,2 г. Відповідний показник у сортів Дахо, Кубань, Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, Ред Джеймс Грів, Чулпан і гібридних форм ДА 6517, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15 становить 153,8–,2 г (табл. 3).

Урожай літніх сортів, що вивчались, на 100% складається з плодів першого товарного сорту. При цьому переважають яблука з розміром поперечного діаметру не менше 60 мм. Продукцію найвищої товарності одержано від осінніх сортів Голден Резистент і Дахо, у котрих кількість плодів із поперечним діаметром 65 мм і більше дорівнює відповідно 71,1 і 86,5%. Не поступаються перед контрольним сортом за цими показниками Азербайджанське, Грів Ред, Ред Джеймс Грів, Чулпан, 3-1-16, 3-4-30, 3-29-15. Всі досліджувані зимові сорти і гібриди перевищили Голден Делішес (контроль) за товарною якістю плодів. Найбільшу кількість (88,9–,9%) яблук, які відповідають вимогам до вищого товарного сорту, формують МОСВІР зимове, Південне, 1-8-88, 6-12-2.

За ознаками привабливості плодів найвище (4,5–,8 бала) оцінено сорти Карола (літній), Голден Резистент, Грів Ред, Дахо, Ред Джеймс Грів, Прима, Слава переможцям, Чулпан (осінні), Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, Старт і гібридні форми 1-8-88, 6-12-2 (зимові).

Вміст основних органічних речовин у плодах. Плоди сортів, що досліджувались, в умовах південного Степу України в цілому характеризуються середнім вмістом сухих розчинних речовин (13,06–,47%), високою цукристістю (11,25–,62%), середньою та високою кислотністю, низьким рівнем вітаміну С (4,40–,23 мг/100 г сирої маси). За вмістом основних органічних речовин кращими є плоди сорту Старт. Високим вмістом цих сполук відзначаються плоди Краснополянського, Грів Ред, Південного, 6-12-2.

Накопичення сухих розчинних речовин у плодах досліджуваних сортів за роками відбувається стабільно (V=6,13–,35%) або з середнім ступенем коливання (V=11,84–,70%). Кількість цукрів у плодах більшості сортів, що вивчались, варіює залежно від року

Таблиця 2–Урожайність і регулярність плодоношення сортів і гібридних форм яблуні, середнє за 1995–рр. (4х2 м, підщепа М. 9), ДГ "Мелітопольське"

Строк дости-гання

Сорт, гібридна форма

Рік садін-ня

Середня врожайність

Індекс періодичності плодоношення

кг/дер

т/га

облікових дерев

насадження в цілому

Літній

Афросіабі

1988

,1

,1

,8

,2

Карола

1989

,5

,9

,4

,0

Мелба (к)

1988

19,3

,1

,0

,2

Хасилдар

1988

,8

,5

,9

,7

НІР

,3

Осінній

Азербайджанське

1988

,5

,1

,8

,9

Голден Резистент

1988

,4

,8

,3

,4

Грів Ред

1988

,4

,6

,8

,5

Дахо

1988

,4

,8

,5

,3

Зірка

1988

,1

,9

,0

,3

Орловська гірлянда

1988

,4

,0

,9

,8

Прісцилла

1988

,1

,7

,8

,1

Ред Джеймс Грів

1988

,1

,6

,2

,3

Слава переможцям (к)

1988

,6

,8

,8

,1

Чулпан

1988

,4

,3

,3

,9

ДА 6517

1988

,2

,8

,9

,0

15-19

1988

,7

,6

,7

,3

НІР

,6

Прима (к)

1991

,7

,2

,5

,9

3-1-16

1993

,2

,3

,9

,1

3-4-30

1993

,6

,6

,5

,2

3-10-13

1993

,5

,2

,9

,0

3-29-15

1993

,5

,8

,9

,3

НІР

,4

зимовий

Голден Делішес (к)

1988

,9

,4

,0

,9

Краснополянське

1988

,6

,5

,8

,6

Кубань

1988

,8

,9

,8

,7

МОСВІР зимове

1988

,1

,2

,1

,7

Південне

1988

18,9

,6

,6

,6

Старт

1988

,6

,2

,2

,1

1-8-88

1988

,9

,9

,4

,5

6-12-2

1988

,5

,4

,5

,0

НІР

,5

в середній та високий мірі. У плодах переважної більшості сортів істотно змінюється за роками накопичення органічних кислот і вітаміну С. Доведено, що сорт Слава переможцям найменше реагує на умови року щодо вмісту в яблуках певної кількості основних органічних речовин.

підщепа М. 9), ДГ "Мелітопольське"

Строк достигання

Сорт, гібридна форма

Середня маса

плоду, г

(M+m)

Попереч-ний діа-метр пло-ду (серед-нє), мм

Вихід плодів, %

Оцінка зовніш-нього вигляду плоду, бал

першого та вищого товарного сорту*

з попе-речним діаметром ≥ 65 мм*

Літній

Афросіабі

122,4±2,6

,8

,0

-

,2

Карола

128,9±4,4

,2

,0

-

,7

Мелба (к)

104,2±5,7

,5

,0

-

,0

Хасилдар

121,4±1,9

,5

,0

-

,0

НІР

3,7

Осінній

Азербайджанське

113,5±6,6

,9

,4   bc

,8    c

,0

Голден Резистент

202,6±10,5

,0

,1    a   

,1    b

,6

Грів Ред

146,3±2,3

,1

,3   bc

,2    c

,5

Дахо

165,1±4,9

,9

,2    a

,5    a

,8

Зірка

113,2±9,0

,4

,7   d

,9    d

,3

Орловська гірлянда

71,5±3,9

,9

,1    e

   0,0     

3,9

Прісцилла

124,4±11,5

,5

,2   bc

30,8    d

,4

Ред Джеймс Грів

153,7±6,8

,9

,9    b

,9    c

,5

Слава переможцям  (к)

134,6±3,2

,3

,9   bc

,7    c

,5

Чулпан

187,9±5,3

74,7

,3    b

,1    c

,7

ДА 6517

161,4±10,4

,4

,0    d

,2    c

,4

15-19

103,4±20,2

,0

,4   cd

,1    d

,3

НІР

5,9

Прима (к)

147,6±3,5

,5

,0    b

,4    b

4,6

3-1-16

146,2±2,9

,4

50,7    b

,0    b

4,3

3-4-30

182,3±5,8

,0

,1    a

,9    b

4,4

3-10-13

154,8±6,7

,0

,2    a

,9    c

4,4

3-29-15

165,8±5,5

,3

,0    a

,6    a

,3

НІР

3,2

Зимовий

Голден Делішес (к)

146,1±5,8

,9

,4    c

,6    d

,4

Краснополянське

188,3±14,3

,9

,9    b

,1    c

,7

Кубань

177,0±6,2

,9

,7   ab

,4    b

,4

МОСВІР зимове

196,2±14,1

,9

97,9    a

,0    a

,5

Південне

188,4±19,5

,1

,5   ab

,8   ab

,6

Старт

148,2±7,7

,5

,2   ab

,7    c

,6

1-8-88

188,9±12,3

,4

,5   ab

,7   ab

,5

6-12-2

190,5±9,2

,1

,5   ab

94,0    a

,6

НІР

4,1

* Різниця істотна на 95%-ному рівні вірогідності.

Смак плодів переважної більшості досліджуваних сортів добрий (4,0–,5 бала). Величина цукрово-кислотного індексу становить 10,59–,83. Відмінний смак плодів (4,6–,8 бала) відмічено в сортів Голден Резистент, Зірка, 15-19 (осінні), Голден Делішес, 6-12-2 (зимові). Співвідношення цукор/кислота дорівнює 18,02–,71.

Лежкоспроможність плодів. Серед осінніх сортів в умовах штучного холоду (температура повітря 4 С, відносна вологість повітря 92%) найдовше зберігаються плоди Голден Резистента і 3-10-13 –та 133 дні відповідно. У решти досліджуваних сортів цієї групи достигання лежкість плодів становить 51130 днів. Виявлено, що стабільним (V=3,8–,7%) строком лежкості яблук відзначаються сорти Дахо, Прісцилла, гібридні форми 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13. Середній ступінь коливання (V=13,5–,5%) тривалості зберігання відмічено в Азербайджанського, ДА 6517, Голден Резистента, Зірки, Прими, Слави переможцям, 15-19. В зимовій групі найдовше зберігаються плоди сортів Голден Делішес і Південне –і 201 день відповідно. Однак тривалість зберігання їх яблук значною мірою залежить від умов вирощування (V=21,9–,6%). У решти досліджуваних зимових сортів цей показник обмежується 4,05,3 місяцями і в середній та слабкій мірі (V=4,5–,9%) залежить від умов вегетаційного періоду. Відмічено, що спекотні та посушливі умови південного Степу під час формування і росту плодів сприяють розвитку загару та підшкіркової плямистості при їх зберіганні. Функціональні розлади під час зберігання не проявлялись у плодів осінніх сортів Азербайджанське, Зірка, Прісцилла, Слава переможцям, 15-19, зимових –Краснополянське, МОСВІР зимове, 6-12-2.

Економічна оцінка вирощування нових сортів яблуні

Порівняльна економічна оцінка вирощування сортів, які досліджувалися, показала, що найвищий економічний ефект забезпечують ті з них, які в однаковій мірі поєднують високу врожайність і відмінні споживчі якості плодів. Серед літніх сортів таким є Карола. Прибуток від реалізації його плодів та рівень рентабельності перевищують відповідні показники контрольного сорту в 1,4 і 1,5 раза (табл. 4). У групі осінніх сортів найвищі економічні показники виробництва яблук одержано при вирощуванні сортів Азербайджанське, Голден Резистент, Зірка, мутанта 15-19, у яких розмір прибутку, окупність і рівень рентабельності в 1,6–,8 раза більше, ніж у контролі. Серед досліджуваних зимових сортів найрентабельнішими виявилися Краснополянське, МОСВІР зимове, Старт, 1-8-88. Комплексний показник порівняльної економічної ефективності довів переваги сортів Карола (літній), Азербайджанське, Голден Резистент, Зірка,   15-19 (осінні), МОСВІР зимове, Старт (зимові) над кращими районованими.

Таблиця 4 –Економічна оцінка вирощування сортів яблуні (сад 1988, 1993 років садіння, 4х2 м, підщепа М. 9)

Сорт

Урожайність (середня за 1995– рр.), т/га

Середня ціна реалізації 1 т продукції, тис.грн.

Вартість валової продукції з 1 га, тис. грн.

Собівартість 1т плодів, тис. грн.

Розмір прибутку з 1 га, тис. грн.

Рівень рентабельності, %

Комплексний показник (індекс) порівняльної економічної ефективності

1

3

4

Літня група

Мелба (контроль)

24,1

,00

,1

,53

,32

,7

,00

Карола

21,9

,30

,5

,56

,23

,1

,35

Осіння група

Слава переможцям (контроль)

15,8

,14

,0

,73

,46

,1

,00

Азербайджанське

38,1

,04

,6

,39

,74

,5

,15

Голден Резистент

21,8

,47

,0

,57

19,57

,5

,84

Грів Ред

20,6

,99

,4

,60

,04

,0

,49

Зірка

28,9

,99

,6

,47

15,02

,6

,58

Прісцилла

22,7

,79

,9

,56

,18

,8

,03

Ред Джеймс Грів

17,6

,99

,4

,66

,78

,8

,97

ДА 6517

17,8

,13

,1

,67

,17

,5

,36

15-19

24,6

,00

,6

,52

,8

,3

,54

Прима (контроль)

17,2

,15

,8

,68

,10

,3

,00

Продовження таблиці 4

1

3-1-16

15,3

,00

,3

,75

,25

,3

,42

3-4-30

14,6

,13

,5

,77

,25

,8

,56

3-10-13

13,2

,04

,7

,84

,61

,6

,25

3-29-15

16,8

,15

,3

,69

,70

,5

,93

Зимова група

Голден Делішес (контроль)

27,4

,02

,1

,60

,26

,1

,00

24,5

,74

,6

,30

,75

,6

,10

МОСВІР зимове

25,2

,94

,3

,28

,04

,8

,24

Південне

23,6

,92

,5

,65

,56

,5

,77

Старт

28,2

,81

,4

,14

,25

,1

,57

19,9

,78

,2

,38

,70

,8

,82

Висновки

На підставі вивчення ряду сортів яблуні мелітопольської селекції та інших еколого-географічних груп в умовах південного Степу зроблено такі висновки:

. Строки настання і тривалість фенологічних фаз сортів яблуні залежать від накопичення суми ефективних (вище 5° С) та активних (вище 10° С) температур і не пов’язані з еколого-географічним походженням сорту. Вегетація яблуні у південному Степу починається в залежності від сорту за суми ефективних температур (вище 5° С) 76,5–,4 С, цвітіння –за суми активних температур (вище 10° С) 194,4–,6 С, збиральна стиглість плодів настає за нагромадження суми ефективних температур (вище 10° С) 1425– С. Період активної вегетації триває 176 днів із сумою активних температур (вище 10° С) 3460 С. Повний річний цикл розвитку рослин становить 211–день. Кліматичні умови південного Степу відповідають біологічним властивостям випробуваних сортів і гібридних форм яблуні.

. За комплексом біометричних показників сили і темпів росту дерев, об’єму та проекції крони сорти Карола (літній), Грів Ред, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів та гібридні форми ДА 6517, 3-4-30, 3-29-15, 15-19 (осінні), Кубань, Південне, Старт (зимові) придатні для закладення ущільнених насаджень.

. Основними плодовими утвореннями в кронах 9–-річних дерев Афросіабі, Кароли, Мелби, Хасилдара (літні), Азербайджанського, Голден Резистента, Грів Ред, Зірки, Орловської гірлянди, Ред Джеймс Грів, Чулпана, ДА 6517, 15-19 (осінні), Голден Делішеса, Краснополянського, Кубані, МОСВІР зимового, Південного, Старта, 1-8-88 є кільчатка (52,6–,7%), в осінніх сортів Дахо, Слава переможцям, Прісцилла –кільчатка (40,9–,1%) та плодові прутики (30,6–,8%).

. Високою посухостійкістю характеризуються сорти Афросіабі, Карола (літні), Голден Резистент, Слава переможцям (осінні), Краснополянське, Кубань, Південне, Старт і гібрид 1-8-88 (зимові). Вони відзначаються найвищими водостримною здатністю і ступенем відновлення тургору.

. За умов, не сприятливих для формування морозостійкості, сорти Карола, Мелба, Хасилдар (літні), Грів Ред, Орловська гірлянда, Прима, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям і гібридні форми ДА 6517, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13,        3-29-15, 15-19 (осінні), Старт і гібрид 1-8-88 (зимові) на початку та в середині зими набувають високої стійкості вегетативних органів та генеративної сфери зачаткових квіток до низьких температур (- 21,8...- 24,6С).

. Повну комплексну польову стійкість проти грибних хвороб виявляють сорти Прима і Старт. Високостійкими проти парші, борошнистої роси та бурої плямистості є Афросіабі, Карола, Мелба, Хасилдар (літні), Азербайджанське, Голден Резистент, Дахо, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, 15-19 (осінні), Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, 1-8-88, 6-12-2 (зимові).

7. В умовах південного Степу диплоїдні сорти, що досліджувались, формують пилок переважно середньої життєздатності (30,4–,4%). Азербайджанське, Голден Делішес, Грів Ред, Дахо, Зірка, Карола, Мінкар, Мелба, Мосвір зимове, Орловська гірлянда, Південне, Прима, Прісцилла, Ред Джеймс Грів, Світанок, Чулпан, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13 відзначаються стабільністю цієї ознаки за роками, що характеризує їх як потенційно добрі запилювачі.

. Найефективніше запилення насаджень сорту Південне забезпечує сумісне з ним розміщення сортів Голден Делішес, Мінкар, Ренет Симиренка, у сорту Старт –використання в одному з ним кварталі Айдареда, Голден Делішеса, Ренета Симиренка. Кращими запилювачами для гібридної форми 1-8-88 є сорти Світанок і Мінкар.

. Скороплідністю і швидким темпом нарощування врожайності відзначаються гібриди 3-1-16, 3-29-15. Рано вступає у плодоношення і помірно нарощує врожай 3-4-30. Середній ступінь скороплідності і темпу нарощування врожайності характерний для гібридної форми 3-10-13.

. Стабільно високий (20,6–,1 т/га) урожай формують перспективні сорти Азербайджанське, Грів Ред, Прісцилла (осінні) і Старт (зимовий). Високу (20,9–,4 т/га), але нерегулярну врожайність відмічено в районованих та перспективних сортів Карола, Мелба (літні), Зірка, Орловська гірлянда, 15-19 (осінні), Голден Делішес, Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Південне (зимові).

. Великий вихід (92,1–%) продукції високої товарності забезпечують сорти Карола (літній), Голден Резистент, Дахо (осінні), МОСВІР зимове, Південне, Старт, 1-8-88, 6-12-2 (зимові). За поживною цінністю яблук Грів Ред, Карола, Краснополянське, Південне, Старт, 1-8-88 і 6-12-2 не поступаються перед кращими районованими.

. Найкращою лежкістю плодів характеризуються Азербайджанське, Зірка, МОСВІР зимове, Прісцилла, Слава переможцям, 6-12-2, 15-19. Спекотні та посушливі погодні умови південного Степу під час вегетації можуть сприяти розвитку загару та підшкіркової плямистості при зберіганні плодів сортів Голден Резистент, Дахо, Кубань, Південне, Прима, Старт і гібридів ДА 6517,         1-8-88, 3-1-16, 3-4-30.

13. Найвищий економічний ефект забезпечує вирощування інтродукованих сортів Голден Резистент, Карола, МОСВІР зимове, а також селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН –Старт, Зірка. За комплексним показником порівняльної економічної ефективності вони в 1,24–,84 раза перевищують контрольні сорти. Інтродуковані сорти Грів Ред, Дахо, Краснополянське, Ред Джеймс Грів, гібрид ДА 6517 та створені в ІЗС УААН –-8-88, 3-29-15 за цим же показником були на рівні кращих районованих.

Рекомендації виробництву

За біометричними показниками, стійкістю до несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля, врожайністю, товарними та смаковими якостями плодів, економічною ефективністю вирощування сорти карола (літній), Голден Резистент, ДА 6517 (осінні), Південне, Старт (зимові) рекомендуються для широкої виробничої перевірки у південному Степу, а гібридна форма 3-29-15 –для передачі до державного сортовипробування.

Для використання в селекції рекомендуються:

 •  на стриманий ріст і невеликий габітус крони –Грів Ред, Карола, Кубань, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів, Старт, ДА 6517 і мутант 15-19;
 •  посухостійкість –Афросіабі, Карола, Краснополянське, Кубань, Південне, Старт, 1-8-88;
 •  стійкість проти грибних хвороб –Голден Резистент, Грів Ред, Дахо, Карола, МОСВІР зимове, Південне, Слава переможцям, Старт, ДА 6517,     3-4-30, 3-10-13, 3-29-15;
 •  стійкість до комплексу несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля –Грів Ред, Карола, Краснополянське, Кубань, Південне, Прима, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, Старт, ДА 6517, 1-8-88, 3-4-30,       3-10-13, 3-29-15;
 •  покращання біохімічного складу плодів –Грів Ред, Краснополянське, Південне, Старт;
 •  високі товарні та смакові якості плодів –Грів Ред, Дахо, Карола, Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, Ред Джеймс Грів, Старт, 1-8-88,  6-12-2.

Список праць, опублікованих за темою дисертації

Статті в журналах та збірниках наукових праць

 1.  Канашина Р.А., Красуля Т.И. Перспективные сорта яблони для юга степной зоны Украины // Садоводство и виноградарство. –. –Вип. 5-6. –С. 20-21 (60% –здобувач описала результати досліджень за 1995-1998 рр., сформувала статтю).
 2.  Толстолік Л.М., Канашина Р.О., Красуля Т.І. Сорти яблуні, перспективні для вирощування в степовій зоні України // Садівництво. –К.: Аграрна наука, 1998. –Вип. 46. –С. 31-34 (50% –здобувач вивчила показники росту дерев, якість плодів, сформулювала висновки).
 3.  Красуля Т.І. Можливості покращання сортименту яблуні на півдні Степу України // Садівництво. –К.: Нора-Прінт, 1999. –№ 49. –С. 21-26.
 4.  Толстолік Л.М., Красуля Т.І. Посухостійкі сорти яблуні та груші як фактор інтенсифікації зрошуваного садівництва // Зб. наук. праць Інституту зрошуваного землеробства УААН: Актуальні проблеми ефективного використання зрошуваних земель. –Херсон, 1999 –№2. –С. 240-242 (50% –здобувач представила результати оцінки посухостійкості сортів і гібридних форм яблуні, сформулювала висновки).
 5.  Максимова І.М., Канашина Р.О., Красуля Т.І. Сорти яблуні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН // Садівництво. –К.: Нора-друк, 2001. –Вип. 53. –С. 57-62 (80% –дисертант сформувала структуру статті, дала опис 6 сортів).
 6.  Красуля Т.І. Оцінка нових і перспективних сортів яблуні як потенційних запилювачів // Науч. тр. молодых ученых КГАУ. –Симферополь, 2002. –Вып. № 72. –С. 63-67.
 7.  Толстолік Л.М., Красуля Т.І. Реалізація адаптаційного потенціалу сортів яблуні та груші в селекційному процесі на півдні України // Вісник аграрної науки. –. –№ 10. –С. 44-46 (50% –здобувач узагальнила результати вивчення сортів і гібридних форм яблуні).

Рекомендації

1.  Технології вирощування зерняткових і кісточкових культур на півдні України в умовах зрошення (рекомендації) / Відп. за вип. В.І. Водяницький.        –Мелітополь, 2001. –с., в т.ч. автора –с. 7, 9-10.

Красуля Т.І. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-ських наук за спеціальністю 06.01.07 –плодівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2004.

Подано результати вивчення придатності інтродукованих і створених в Інституті зрошуваного садівництва УААН сортів і гібридних форм яблуні для вирощування у південному Степу України.

Виділено сорти і гібриди, які відзначаються високою та стабільною врожайністю, відмінною якістю плодів, стійкістю проти хвороб і несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля, придатністю для створення інтенсивних насаджень у південному Степу. Для перспективних сортів селекції ІЗС УААН підібрано кращі сорти-запилювачі.

Основні результати роботи знайшли практичне застосування при плануванні сортового складу насаджень спеціалізованими садівничими та фермерськими підприємствами південного Степу.

Ключові слова: яблуня, сорт, гібридна форма, параметри крони, комплексна стійкість, запилювачі, урожайність, плоди, товарність, економічна ефективність.

Красуля Т.И. Хозяйственно-биологическая оценка новых сортов яблони в условиях южной Степи Украины.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйст-венных наук по специальности 06.01.07 –плодоводство. Национальный аграрный университет, Киев, 2004.

Работа посвящена оценке пригодности интродуцированных и созданных в Институте орошаемого садоводства (ИОС) УААН сортов и гибридных форм яблони для выращивания в интенсивных насаждениях южной Степи Украины. Объектами исследований были 29 сортообразцов яблони различных эколого-географических групп, среди которых 11 –селекции ИОС УААН.

Изложены результаты изучения силы роста деревьев в саду, преобладающего типа плодовых образований в их кронах, устойчивости к неблагоприятным био- и абиотическим факторам окружающей среды, степени реализации потенциальной продуктивности, урожайности, стабильности плодоношения, потребительских качеств плодов.

Выделены сорта и гибриды, которые характеризуются сдержанной силой роста, высокой засухо- и морозостойкостью, устойчивостью к основным грибным болезням, рано вступающие в плодоношение, отличающиеся высокой стабильной урожайностью, формирующие плоды высоких вкусовых и товарных качеств. Кроме того, дана оценка сортам как потенциальным опылителям.

Установлено, что наиболее засухоустойчивыми являются интроду-цированные сорта Азербайджанское, Афросиаби, Карола, Краснополянское, Кубань, Слава переможцам и созданные в Институте орошаемого садоводства –Пивдэннэ, Старт, 1-8-88. Полной полевой устойчивостью к парше, мучнистой росе, бурой пятнистости отличаются Прима и Старт. В условиях южной Степи исследованные сорта формируют пыльцу преимущественно средней жизнеспособности (30,4–,4%). Для перспективных сортов Пивдэннэ, Старт, гибридной формы 1-8-88 подобраны опылители. Зависимость между темпом прохождения редукции резервных элементов репродукции и регулярностью плодоношения сортов не выявлена. Однако наблюдалась тенденция к более раннему освобождению от “лишних” элементов репродукции у сортов и гибридов с крупными плодами. Изученные сорта реализуют свой потенциал продуктивности на ХІ этапе органогенеза на 6,3–,6%. Выявлено, что гибридные формы 3-1-16 и     3-29-15 отличаются ранним (на третий год) началом товарного плодоношения и быстрым темпом наращивания урожайности. Высокий (20,6–,1 т/га) и стабильный урожай формируют сорта Азербайджанское, Грив Ред, Присцилла, Старт. Выделены сорта и гибриды, сочетающие высокую урожайность с 1 га насаждения и в пересчете на 1 м объема, 1 м проекции кроны и 10 см площади поперечного сечения штамба (Карола, Кубань, Старт, ДА 6517, 3-4-30,        3-29-15, 15-19).

Установлено, что интродуцированный сорт Карола, а также сорта и гибридные формы селекции ИОС Пивдэннэ, Старт, 1-8-88, 6-12-2 обеспечивают 95,2–%-ный выход товарной продукции. Их плоды по содержанию основных органических веществ не уступают лучшим районированным. Отмечено, что жаркие и засушливые условия южной Степи Украины, имеющие место в период формирования и роста плодов, способствуют развитию загара и подкожной пятнистости при их хранении.

Определена экономическая эффективность выращивания новых сортов и гибридных форм яблони.

Основные результаты исследований нашли практическое применение при планировании сортового состава насаждений специализированными садоводческими и фермерскими хозяйствами.

Ключевые слова: яблоня, сорт, гибридная форма, параметры кроны, комплексная устойчивость, опылители, урожайность, плоды, товарность, экономическая эффективность.

Krasulya T.I. Economic and biological evaluation of new apple cultivars under the conditions of the Southern Steppe of  Ukraine.

Thesis for the scientific degree of the candidate of agricultural sciences on the speciality 06.01.07 –fruit growing. National Agrarian University, Kyiv, 2004.

The paper presents the results of investigating the favourability of the conditions in the Ukraine’s Southern Steppe for the cultivation of the apple cultivars and hybrid forms introduced and bred in the Institute of Irrigated Fruit Growing (IIFG) of UAAS.

The author has selected cultivars and hybrids which distinguish themselves for the high and stable productivity, resistance to diseases and unfavourable bio- and abiotic environment factors as well as are suitable for creation of intense apple orchards in the above mentioned zone. The best cultivars-pollinators have been selected for the promise cvs bred in IIFG.

The main results of the author’s investigations are applied in specialized horticultural and farmers enterprises while planning the cultivar structures of orchards.

Key words: apple, cultivar, hybrid form, crown parameters, complex resistance, pollinators, productivity, fruits, marketability, economic efficiency.


Диплом на заказ


1. Существует множество видов домашней учебной работы учащихся
2. Дипломная работа по журналистике Я в Лермонтовы Пушкины и Маяковские не записываюсь и вполне отд
3. Фондовая биржа и внебиржевая торговля
4. Методические приемы по систематизации и обобщению знаний при изучении структуры биополимеров в школьном курсе химии
5. Российские железные дороги
6. і. Методи психологічної науки звичайно поділяють на 4 групи
7. Происхождение и специфика предмета социологии
8. і Аналогтік сигналдарды~ басты функцияларына шолу ~олданылатын салалары
9. рёбер Прикрепляется к лонной кости Наклоняет туловище вперёд является частью мышц б
10. Особенности формирования промежуточной бухгалтерской отчетности
11. Статья Повесть о чудесном видении во Владимире
12. Философия Гегеля
13. Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа
14. вечный курс ~ явление не редкое как показывает практика отдыхать от стероидов все же нужно
15. NEMIROVSKIJpdf Информация Основам Социологии по Труфанову к вопросу 4- Понятие массового сознания
16. Китай в XIV-18 веках
17. Использование метода люминесцентной микроскопии в исследовании микроводоросле
18. 1 Начальник отдела кадров относится к категории руководителей
19. Лабораторная работа 9 Изучение фотоэлектрических свойств и параметров фоторезисторов ФР
20. ЗАДАНИЕ Ознакомится с методическими указаниями подготовить шаблон отчета