Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема ерс ~ це сукупність трьох е

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Лабораторна робота № 13

Дослідження кола трифазного струму при з'єднанні споживачів зіркою.

Мета роботи: Вивчити особливості трифазного кола при з'єднанні споживачів зіркою (встановити співвідношення між лінійними та фазними струмами та напругами при різному навантаженні фаз,виявити роль нульового проводу).

Прилади та обладнання:

1.Джерело трифазного струму

2. Споживачі

3. Вольтметр

4. Амперметри

5. З’єднувальні провідники

Теоретична частина:

Трифазна симетрична система е.р.с.  – це сукупність трьох е.р.с. які мають однакову частоту і амплітуду але зміщені по фазі одна відносно одної під кутом 120 0.

Якщо кожну обмотку трифазного генератора зєднати зі своїм приймачем то зявиться 3 незалежні кола і зі своїм струмом. Одне таке коло з її елементами в практиці називається фазою.

Кінці обмоток X,Y,Z об’єднуються в загальну точку N. Кожна обмотка об’єднана в точку N називається нейтраллю. Лінійні провода – це провідники, які зєднують начало обмоток А,В,С з приймачем.

Фазна напруга – різниця потенціалів між лінійними зажимами і нейтраллю.

Лінійна напруга – це різниця потенціалів між кожною парою лінійних проводів і виводів.

Хід роботи:

1. Підібрати прилади і обладнання необхідне для виконання роботи. 2.3аписати основні технічні характеристики приладів

3.Зібрати електричне коло по схемі і показати його викладачеві для перевірки

4.При замкнутому вимикачеві в нульовому проводі включити установку під напругу і встановити рівномірну нагрузку трьох фаз. Переносним вольтметром виміряти лінійні і фазні напруги і записати покази вольтметра і амперметрів в таблицю Пересвідчитись у відсутності струму в нульовому проводі.

5.Виключити вимикач в нульовому проводі і знову записати покази вольтметра і амперметрів в таблицю,пересвідчитись у відсутності напруги між нульовими точками джерела живлення і споживача при рівномірному навантаженні фаз

6. При включеному вимикачеві в нульовому проводі змінити навантаження фази А так щоб амперметр в нульовому проводі давав помітні покази. Повторити ті самі виміри і записати покази вольтметра і амперметра в таблицю. Потім відключити вимикач в нульовому проводі і провести ті самі вимірювання включаючи напругу між нульовими точками О і О" Результати занести в таблицю Повторити досліди для двох-трьох випадків нерівномірного навантаження

7.Відключивши повністю навантаження фази А повторити ті самі вимірювання при включеному ,а потім виключеному вимикачеві в нульовому проводі Результати вимірювань записати в таблицю.

8. При відключеному лінійному проводі А і виключених лампах в інших фазах повторити вимірювання Результати занести в таблицю:

Вид навант

IA mA

IB mA

IC mA

I0 mA

UA V

UB V

UC V

U0 V

UAB V

UBC V

UCA V

PA Bт

PB B

PC B

P B

1.

Рівномірне

350

300

300

200

130

130

130

130

230

230

230

78

67

67

212

2.

Не рівномірне

250

390

100

210

130

130

130

130

230

230

230

56

87

22

165

3.

300

50

100

250

130

130

130

130

230

230

230

67

11

22

100

4.

Відкл. 1 фази

300

390

0

360

130

130

0

130

230

230

230

67

87

0

154

4.

--‖--

300

380

220

340

130

0

130

130

230

230

230

67

85

49

201

9.3акоротити фазу А і при виключеному вимикачеві в нульовому проводі виміряти струми і напруги. Результати занести в таблицю (Включати вимикач в нульовому проводі при КЗ забороняється)

10. Визначити для всіх випадків потужності фаз,і потужність всього кола.

11. Пересвідчитись, що сума потужностей фаз при рівномірному навантаженні

Р=Ра+Рв+Рс= Іл cos ф , де cos ф=1.

12 Побуду вати по даним таблиці в масштабі векторні діаграми для:

а) рівномірне навантаження;

б) нерівномірне навантаження при включеному нульовому проводі,

в) нерівномірне навантаження при виключеному нульовому проводі.

13. Зробити висновки по роботі,відмітивши роль нульового проводу.

Висновок:

На лабораторній роботі ми вивчили особливості трифазного кола при з’єднанні споживачів зіркою


Змн.

Арк.

№ докум.

ідпис

Дата

Арк.

5.05020201.83.13

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5.05020201.83.13

5.05020201.83.13

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.
1. Класифікація джерел небезпеки
2. ФРАНЦИСКО 1945 ГОДА
3. Доклад- Симптомокомплексы и специфические заболевания пищевода, имеющие наиболее важное значение для врача неотложной помощи
4. Приднестровская Молдавская Республика
5. Реферат- Биологичекая очистка
6. й степени метод Феррари
7. Илмари Рантамала
8. Тема 1. Формування людської цивілізації на території України План Територія сучасної України в епо
9. Научная организация труда
10. тематического занятия Путешествие в сказочную страну Задачи Воспитывать у детей любовь к музыке обог
11. на тему- Концептуальное и логическое проектирования баз данных
12. I ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 46
13. Розповідь про Португалію
14. Как уцелеть среди акул
15. Проектирование станции технического обслуживания легковых автомобилей1
16. біологія Г.
17. На тему- Генерация выборки с заданным законом распределения
18. Реферат- Иерархическое устроение семьи
19. Я НАРОДИВСЯ І ЖИВ ДЛЯ ДОБРА І ЛЮБОВІ життєвий і творчий шлях Олександра Довженка Мета уроку- погли
20. Вариант Выполнил- ст