Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 2 Виконав ст

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

МТФ

Кафедра Програмного забезпечення

Дисципліна СПЗ

Лабораторна робота №2

Виконав ст. гр. КІ-10-1

 Перевірив викладач

Бісюк В.А.

Кіровоград 2013

Завдання:

Написати програму ( на будь якій мові програмування), запуску процесу, створити і запустити 4 іменованих потока, після запуску кожного потоку виводити повідомлення: “Запущено потік - (імя потоку)”.

Потім в циклі в кожному потоці по 50 разів виводити номер потоку (1,2,3,4). Далі встановити пріоритети потоків 1- Lowest, 2 - BelowNormal, 3 - Normal, 4 – AboveNormal і знову вивести по 50 разів виводити номер потоку.

Після виведення останнього повідомлення вивести запит на завершення роботи програми і знищення потоків і процесів.

В звіті повинен бути висхідний код програми з коментарями.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace lab_2
{

    
class Program
    {
        
static void Main()
        
        {
            
//створення 1-гопотоку
            Thread p1 = 
new Thread(new ThreadStart(first));
            p1.
Start(); //Запуск 1-гопотоку
            Thread p2 = 
new Thread(new ThreadStart(second));
            p2.
Start();             
            Thread p3 = 
new Thread(new ThreadStart(third));
            p3.
Start(); 
            Thread p4 = 
new Thread(new ThreadStart(fourth));
            p4.
Start(); 
            Console.
ReadKey(true);
        }

        
static void first()    //Функція, щозапускається 1-мпотоком
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №1");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("1");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.Lowest;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - Lowest");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("1");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №1 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            } 
        }
        
static void second()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №2");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("2");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.BelowNormal;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - BelowNormal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("2");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №2 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
        }
        
        
static void third()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №3");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("3");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.Normal;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - Normal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("3");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №3 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
        }

        
static void fourth()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №4");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("4");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.AboveNormal;
            Console.
WriteLine("Встановлено прiоритет - AboveNormal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("4");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №4 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
            
        }

    }
}


Диплом на заказ


1. Деление живой природы на царства
2. Франц кафка
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ '.1
4. Защитные газы, пасты и флюсы
5. тема. Правовые семьи
6. тема принципов уголовного процесса основана на Конституции РФ и являет собой стройную систему требований к у
7. Наконецто ДобралисьГуру- У вас есть только 3 вопроса и после этого я приму священный обет молчанияВбегает
8. NEWSLETTERS VOLUME ONE by Dr
9.  Буюк британия су~урта бозори ва уни давлат томонидан тартибга солиш
10. Norton commnder, Word, Excel и работа с ними
11. Сущность рекламы и её виды на промышленном рынке
12. практикум по СУБД ccess 97
13. Бронзовый век является второй поздней фазой эпохи раннего металла сменившей медный век и предшествовавше
14. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В
15. Горький Максим
16. ДИПЛОМНА ПРАКТИКА Зміст практики Інструктаж з техніки безпеки на підприємстві
17. Планирование деятельности организации
18. Информационная система организации
19. Уральская государственная медицинская академия кафедра урологии ~ заведующий кафедрой д
20. Об организации страхового дела в РФ ОМС ОПС и ОСАГО.