Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 2 Виконав ст

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

МТФ

Кафедра Програмного забезпечення

Дисципліна СПЗ

Лабораторна робота №2

Виконав ст. гр. КІ-10-1

 Перевірив викладач

Бісюк В.А.

Кіровоград 2013

Завдання:

Написати програму ( на будь якій мові програмування), запуску процесу, створити і запустити 4 іменованих потока, після запуску кожного потоку виводити повідомлення: “Запущено потік - (імя потоку)”.

Потім в циклі в кожному потоці по 50 разів виводити номер потоку (1,2,3,4). Далі встановити пріоритети потоків 1- Lowest, 2 - BelowNormal, 3 - Normal, 4 – AboveNormal і знову вивести по 50 разів виводити номер потоку.

Після виведення останнього повідомлення вивести запит на завершення роботи програми і знищення потоків і процесів.

В звіті повинен бути висхідний код програми з коментарями.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace lab_2
{

    
class Program
    {
        
static void Main()
        
        {
            
//створення 1-гопотоку
            Thread p1 = 
new Thread(new ThreadStart(first));
            p1.
Start(); //Запуск 1-гопотоку
            Thread p2 = 
new Thread(new ThreadStart(second));
            p2.
Start();             
            Thread p3 = 
new Thread(new ThreadStart(third));
            p3.
Start(); 
            Thread p4 = 
new Thread(new ThreadStart(fourth));
            p4.
Start(); 
            Console.
ReadKey(true);
        }

        
static void first()    //Функція, щозапускається 1-мпотоком
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №1");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("1");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.Lowest;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - Lowest");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("1");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №1 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            } 
        }
        
static void second()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №2");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("2");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.BelowNormal;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - BelowNormal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("2");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №2 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
        }
        
        
static void third()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №3");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("3");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.Normal;
            Console.
WriteLine("Встановленопрiоритет - Normal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("3");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №3 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
        }

        
static void fourth()    
        {
            Console.
WriteLine("Запущенопотiк №4");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("4");
            Thread.CurrentThread.Priority = ThreadPriority.AboveNormal;
            Console.
WriteLine("Встановлено прiоритет - AboveNormal");
            
for (int i = 0; i < 49; i++)
                Console.
WriteLine("4");
            
if (Thread.CurrentThread.IsAlive)
            {
                Console.
WriteLine("Потiк №4 будезакрито!");
                Thread.CurrentThread.
Abort();
            }
            
        }

    }
}
1. Розвиток компютерної техніки в 19902000 рр
2. ПОСЛОВИЦА НЕДАРОМ МОЛВИТСЯ турнир смекалистых 7 класс Что за золото пословицы русские
3. тема поступков или отдельные поступки противоречащие принятым в обществе нормам правовым этическим эстет
4. Мнал1МТ3Т XVIII8БЖ1Ж ІІ2Б~3Е ІІІ2БД4А 2т4М106 КД 3т4М074 КД 1920~ас5БА1Е 1529ж6~ГУ 1936ж10~~1И 1936ж13С~Т
5. Антиинфляционная политика государства
6. отцом русского романтизма
7. Контрольна робота на тему - Діагностична модель служби управління персоналом
8. локализовать психику в природе
9. Реферат- Особенности воспитания умственно отсталых и физически дефективных детей
10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
11. Тема- Програмування лінійних алгоритмів ; Мета роботи- Набути і вдосконалити знання з лінійних алгоритмів ;
12. Сальвадор Дали
13. Контрольная работа студента группы 112918 Сасимовича А
14. темам лекций но это не означает что они не требуют творческого подхода
15. Сценарий как программа художественно-педагогического воздействия на аудиторию
16. Нафтогазопромислова геологія- Визначення густини газонасиченої пластової нафти
17. Исследование и внедрение современных технологий управления персоналом в туристической организации
18. Тема- Представление данных в электронных таблицах в виде диаграмм и графиков
19. скорость жизни когда стрессы знакомы почти любому не понаслышке когда каждый к чемуто стремится и чегото.html
20. Хачатурян Арам Ильич