Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Алтынсарин Абай ~~нанбаев Ш

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Қазақ философиясы

 1  Х1Х ғасырда сот мәселесін зерттеген қазақ ойшылы –

И.Алтынсарин

Абай Құнанбаев

 Ш. Уәлиханов

М.Шоқай

С.Торайғыров

     2  Қазақ ойшылдарының қайсысы философияның батыс және шығыс типтерінің арақатынасы мәселесін қарастырған?

 Абай Құнанбаев

 Ш.Уәлиханов

Шәкәрім Құдайбердиев

М.Дулатов

 Ы.Алтынсарин

     3 Философиялық білімнің қай саласына Абай көбірек үлесін қосқан?

Адамгершілік философиясына

 Дін философиясына

 Философиялық антропологияға

Аналитикалық философияға

 Тарих философиясына

     4   Шәкәрімнің эссесі қалай аталады?

«Үш анық»

«Халық мәселесі»

 «Сот реформасы туралы жазбалар»

«Менің ойларым»

«Ел кезген адамның жазбасы»

      5   Қазақ ағартушыларының қайсысы «Қара сөздердің» авторы болып табылады?

 М. Жұмабаев

 С.Торайғыров

 А. Құнанбаев

 Ш. Құдайбердиев

 Ш. Уәлиханов

       6  Шәкәрім Құдайбердиев - ол

Философ, Абайдың ұстазы

 Қазақ ағартушысы

 Метафизик, әл-Фарабидің шәкірті

 Философ, Абайдың ізін басушы

  ХУШ ғ. Діни қайраткері

     7  Қазақтың ұлттық тілі мен тіл білімінде философиялық мәселелерді көтеруге көп үлес қосқан кім?

 А.Байтұрсынов

М.Дулатов

 Ш.Уәлиханов

 Ы.Алтынсарин

С.Торайғыров

      8  Философиялық идеялары терең берілген Абай еңбегін атаңыз?

 «Үш анық»

«Қара сөздер»

«Сопының жазбалары»

«Адасқан өмір»

«Көшпенділер»

 9   Қорқыт Ата қандай мәселеге көп мән берген?   

 материя туралы

 өлместік туралы

 Субстанция туралы                  

 Көнбестік жайында

 өзара сыйластық жайында

        10  Қазақ ойшылдарының қайсысының философиялық ойлары спекулятивті теологияны білдіреді?

А. Құнанбаевтің

 Ы. Алтынсариндің

 Ш. Құдайбердиевтің

 Ш. Уәлихановтің

М.Дулатовтің

 11  Тұжырымдаманың қайсысы Абайдікі?

«Мен ойлаймын, артынан өмір сүремін»

«философия дегеніміз, ойлардан көрінетін дәуір»

 «адамгершілікті көтеретін ақыл ой, ғылым, еркіндік және ар -ұждан»

«ләззәт ала өмір сүр»

 «Мақсат әрқашан жолын ақтайды»

 12   Ш. Уәлихановтің еңбегін көрсет: 

 Метафизикалық пайымдаулар

 Сөз кітабы

  Дала мұсылмандығы туралы

   Дала тарландары  ЛИКИ

 Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат

 13  Шаманизм құбылысын зерттеген ойшыл кім?

А. Құнанбаев

Ш. Құдайбердиев

 Ш. Уәлиханов

 Ы. Алтынсарин

А. Байтұрсынов

 14   Х1Х ғасырда қазақ ағартушылығының негізін қалаған кім?

 Абай Құнанбаев

 Ш. Уәлиханов

 Ы. Алтынсарин

Шәкәрім Құдайбердиев

А. Байтұрсынов

15    Шәкәрім Құдайбердиев үшін адам жанының негізгі сапасы не болып табылады?

  Ар ұждан

 Әсемдік туралы ойлар

 Ойлау

 Эмоциялар

 Идеялар

 16  Қазақстандағы сопылық философиясының өкілі кім?

 Махмұд Қашғари

 Әл-Фараби

 Жүсіп Баласағұн

 Хайдар Дулати

 Қожа Иассауи

 17  Абайдың адамгершіліктік философиясының сипаты қандай?

онтологиялық

 танымдық 

дидактикалық 

 саяси

 діни

18     Ы. Алтынсарин қазақ қоғамының озық өркениеттен қалу себептерін неден деп көрсетті?

 Мал шаруашылығының сақталуы

 Дамыған өндірістің жоқтығынан

 Патриархальды феодалдық қалдықтардың сақталуынан

 Ағарту ісінің дамымай қалуынан

 Шет ел инвестициясының жоқтығынан

 19  Қазақ философтарының қайсысы қазақ халқының тарихы философиясымен айналыстся?

М. Дулатов

Ш. Құдайбердиев

А. Құнанбаев

 Ш. Уәлиханов

С. Торайғыров

 20  Ш. Құдайбердиев «Үш анық» еңбегінде не туралы пайымдайды?

 Халық бірлігі  

 Адам және оның әлемдегі болмысы жайында

 Адам психикасы және психологиялық құбылыстары

 Патриотизм туралы

 Заттар болмысы жайында
1.  Оценка некоторых видов аннуитета Бессрочный аннуитет Если денежные поступления осуществляются достат
2. Цветные революции и переустройство постсоветского пространства
3. Бекітемін ~лтты~ ~~
4. Модуль 2 Рабочая тетрадь регистры бухгалтерского учета для самостоятельной работы студентов эк
5. Politicl spects of Europen Integrtion
6. темах и отдельных элементах о законах их действия и развития.
7. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА Ровно 19~20 декабря 2013 года Прием работ до 19
8. на тему- Зависимый преобразователь переменного напряжения в постоянное
9. это интересно. Организационный момент
10. Время 1861 No 1 Январь
11. Технология заготовки и питательная ценность травяной муки, мякины и веточного корм
12. Южный федеральный университет Педагогический институт Кафедра социальной педагогики и молодежной пол
13. Возможные сценарии развития валютно-финансовой интеграции в странах СНГ
14. Основанием прямой четырехугольной призмы является ромб с углом в 600
15. на тему Деловая активность и развитие гражданского общества Выполнила- студентка
16. Суперкомпьютеры доступные всем
17. формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтер
18. ПерсонажСтройКомпани в лице Директора Петрашко Константина Николаевича действующего на основании Устава
19. Контрольна робота виконується в окремому учнівському зошиті або роздруковується на листах формату А4 прикл.html
20. а50 - 350 гр Печенье 30 - 200 гр