Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на слизовій ротової порожнини та шкіри

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Лейкоцити. Гемостаз. Групи крові.

1. У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на слизовій ротової порожнини  та шкіри. З порушенням функцій яких форменних елементів крові це може бути повзано?

А.Тромбоцитів

В. Моноцитів

С. Еритроцитів

D. Еозинофілів

Е. Лімфоцитів

2. Відомо, що при лихоманці підвищення температури тіла відбувається під впливом пірогенів. Які клітини крові виробляють вторинні пірогени?

А.Моноцити

В. Базофіли

С. Еритроцити

D. Тромбоцити

Е. Плазматичні клітини

3. В основі якого захворювання  лежить різке уповільнення зсідання крові за рахунок порушення утворення протромбінази (дефіцит VIII фактора)?

А.Гемофілія А

В. Геморагчна пурпура

С. Тромбоцитопенічна пурпура

D. Геморагічний васкуліт

Е. Симптоматична тромбоцитопенія

4. У засобах масової інформації ведеться реклама прапаратів, що стимулюює гуморальний імунітет. Які зміни в організмі повинні відбутися під дією цього препарату?

А.Стимуляція утворення антитіл

В. Активація Т-лімфоцитів

С. Стимуляція фагоцитозу

D. Змішення лейкоцитарної формули

Е. Збільшення кількості лейкоцитів

5. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз та зсув лейкоцитарної формули вліво. Про що це свідчить?

А.Про гострий запальний процес

В. Про зниження імунітету

С. Про гельмінтоз

D. Про алергоз

Е. Про пригнічення лейкопоезу

6. У крові хворого визначено високу активність протромбіну, що є загрозою тромбозу судин. Який препарат слід застосувати у даному випадку?

А.Гепарин

В. Оксалат калію

С. Цитрат натрію

D. Хлорид натрію

Е. Етілендіамінтетраацетат

7. Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються крапчпсті крововиливи на поверхні передпліччя. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

А.Тромбоцитів

В. Макрофагів

С. Нейтрофілів

D. Базофілів

Е. Еритроцитів

8. Хлопчик 6 років необережно поводячись з ножем, порізав палець до крові. Як довго буде продовжуватись кровотеча?

А.3-5 хв

В. 10 с

С. 40-50 с

D. 30 хв

Е. 15 хв

9. Який вид лейкоцитозу розвивається при гнійно-септичних процесах в організмі?

А.Нейтрофільний

В. Моноцитоз

С. Еозинофільний

D. Лімфоцитарний

Е. Базофільний

10. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?

A. Кальцію

B. Калію

C. Хлору

D. Магнію

E. Натрію

11. В аналізі крові у людини виявлено 12% еозинофілів. Про які патологічні зміни в організмі перед усім повинен думати лікар?

A. Алергічна реакція

B. Гостре запалення

C. Хронічне запалення

D. Зниження імунітету

E. Правільної відповіді немає

 

12. Чотири групи крові визначаються антигенними властивостями:

A. еритроцитів

B. Лейкоцитів

C. Тромбоцитів

D. Нейтрофілів

E. Еозинофілів

13. В якій групі крові немає аглютиногенів А і В?

A. Першій

B. Другій

C. Третій

D. Четвертій

E. Такого не може бути

14. Функції тромбоцитів:

A. Усі відповіді вірні

B. Транспортна

C. Гемостатична

D. Ангіотрофічна

E. Імунологічна

 

15. Який з наведених факторів не є первинним антикоагулянтом?

A. Антитромбін І

B. Антитромбін ІІІ

C. Гепарин

D. Антитрипсин

E. Антитромбопластини

 

16. Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов'язано?

A. Тромбоцитів

B. Еритроцитів

C. Базофілів

D. Нейтрофілів

E. Макрофагів

17. Через який час після першого потрапляння антигену в організм накопичується досить висока концентрація антитіл?

A. 2-3 тижні

B. Один день

C. 2-3 дні

D. Один тиждень

E. Один місяць

 

18. У нейтрофілах синтезується ряд речовин. Які з них впливають на віруси?

A. Інтерферон

B. Лізоцим

C. Фагоцитин

D. Мієлопероксидаза

E. Фосфорилаза

 

19. При визначенні групової належності крові в системі АВО одержали аглютинацію в краплі з цоліклоном анти-А і не одержали з цоліклоном анти-В. При перевірці за допомогою стандартних еритроцитів одержали аглютинацію з ст. ер. В і не одержали з ст. ер. А. Яка це група крові?

A. А (ІІ)

B. В (ІІІ)

C. О (І)

D. АВ (IV)

E. Групу крові визначити не можна

20. Які вітаміни обов`язково повинні приймати участь у процесі зсідання крові?

A. Вітамін К

B. Вітамін А

C. Вітамін В1 

D. Вітамін Д

E. Вітамін В12

 

21. Який вид лейкоцитів забезпечує специфічний гуморальний  захист організму?

A. лімфоцити

B. базофіли і езинофіли

C. базофіли

D. нейтрофіли

E. еозинофіли

 

22. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?  

A.Зв'язує іони Са++ в плазмі крові  

B. зменшує адгезію тромбоцитів  

C. активує плазмін  

D. інактивує тромбін  

E. являється антагоністом фактора Хагемана

 

23. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів спостерігається  реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?

A.АВ (ІV)

B. В (ІІІ)  

C. А (ІІ)  

D. О (І)  

E. Помилковий результат

 

24. У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?  

A.Адреналін  

B. Антитромбін – ІІІ  

C. Гепарин

D. Фібриноген  

E. Тромбін

25. В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно використати для цієї мети?  

A.Лимоннокислий натрій  

B. Лимоннокислий калій  

C. Лимоннокислий кальцій

D. Бензойнокислий калій

E. Бромистий натрій

26. У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до

 1.  другої фази коагуляційного гемостазу
 2.  судинно-тромбоцитарного гемостазу
 3.  першої фази коагуляційнго гемостазу
 4.  фібринолізу
 5.  антикоагуляторних властивостей крові

27. У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?

 1.  тромбоцитопенія
 2.  еритропенія
 3.  лейкопенія
 4.  лімфоцитоз
 5.  зменшення вмісту гемоглобіну

28. У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 , альфа-, бета (I), В, альфа- (III), та не виникла - з сироваткою А, бета- (II). Досліджувана кров належить до групи: 

 1.  А, бета (II) 
 2.  В, альфа-(III) 
 3.  О, альфа-, бета-(I) 
 4.  АВ (IV)
 5.  А, бета (II) або АВ (IV)

 

29. У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

 1.  Катехоламінів
 2.  Соматотропіну
 3.  Кортизолу
 4.  Альдостенору
 5.  Вазопрессин

30. Клінічні  дослідження крові рекомендується проводити натще вранці. Зміна яких показників крові можливі, якщо здійснити забір крові після вживання їжі?

 1.  Збільшення кількості лейкоцитів
 2.  Збільшення кількості еритроцитів
 3.  Збільшення вмісту білків плазми
 4.  Зменшення кількості тромбоцитів
 5.  Зменшення кількості еритроцитів

31.  При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах ? 

 1.  В 
 2.  А
 3.  А та В
 4.  С 
 5.  D та C

32. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати? 

 1.  III (В) Rh+
 2.  III (В) Rh- 
 3.  I (О) Rh- 
 4.  II (А) Rh+ 
 5.  IV (АВ) Rh- 

33. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 33 років виявлено реакцію аглютинації еритроцитів в стандартних сироватках I і II груп. Реакції аглютинації з сироваткою III групи і антирезусною сироваткою не відбулась. Кров якої групи, враховуючи систему СДЕ, можна переливати в разі потреби? 

 1.  III (B) Rh- 
 2.  II (A) Rh- 
 3.  I (О) Rh+ 
 4.  IV (AB) Rh+ 
 5.  IV (AB) Rh- 

34. Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано? 

 1.  Тромбоцитів 
 2.  Еритроцитів 
 3.  Базофілів 
 4.  Нейтрофілів 
 5.  Макрофагів

 

35. При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I та II груп і не відбулася в сироватці III групи. Яка група досліджуваної крові? 

 1.  III (B) 
 2.  II (A) 
 3.  IV (AB) 
 4.  I (O) 
 5.  Неможливо визначити

 

36. При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові? 

 1.  IV (AB) 
 2.  Неможливо визначити 
 3.  III (B) 
 4.  II (A) 
 5.  I (O) 

37. При профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після: 

 1.  Фізичного навантаження 
 2.  Розумової праці 
 3.  Відпочинку на курорті 
 4.  Значного вживання води 
 5.  Вживання алкоголю

38. При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною цього може бути, що перед дослідженням людина : 

 1.  Курила тютюн
 2.  Не снідала
 3.  Погано спала 
 4.  Поснідала 
 5.  Випила 200 мл води

39. В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?

 1.  еозинофілія
 2.  лейкоцитоз 
 3.  нейтрофілія 
 4.  базофілія 
 5.  моноцитоз 

40. Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи? 

 1.  Гемокоагуляцiя підсилиться
 2.  Гемокоагуляцiя зменшиться
 3.  Гемокоагуляцiя не зміниться
 4.  Антизсiдальна система активується 
 5.  Фiбринолiз зменшиться 

41. При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?

 1.  Дефіцитом вітаміну К
 2.  Еритропенією 
 3.  Дефіцитом заліза
 4.  Тромбоцитопенiєю 
 5.  Лейкопенією 

42. Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання?

 1.  Іони кальцію. 
 2.  Протромбін 
 3.  Іони натрію 
 4.  Вітамін К 
 5.  Фібриноген

43. Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які можливі зміни в загальному аналізі крові могли бути виявлені?

 1.  Лейкоцитоз
 2.  Збільшення колірного показника
 3.  Лейкопенія
 4.  Анемія
 5.  Збільшення ШОЕ

44. В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?

 1.  К
 2.  В1
 3.  РР
 4.  С
 5.  Е

45. Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку з загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?

 1.  Rh(-) у матері, Rh(+) у плода
 2.  Rh(-) у матері, Rh(-) у плода
 3.  Rh(+) у матері, Rh(-) у плода
 4.  Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода
 5.  Правильної відповіді немає

46. При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові? 

 1.  В (III) альфа
 2.  Неможливо визначити
 3.  А (II) бета 
 4.  А В (IV) 
 5.  (I) альфа, бета 

47. У хворого після тривалого прийому антибіотиків виникла алергія у вигляді сильного почервоніння шкіри у разі розширення судин і збільшення притоку крові. Які форми лейкоцитівнайбільше беруть участь у розвитку алергії?

 1.  Еозинофіли
 2.  Базофіли
 3.  Моноцити
 4.  Нейтрофіли
 5.  Лімфоцити

48. Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити

 1.  АВ(IV), Rh(-)
 2.  0(I), Rh(-)
 3.  А(II), Rh(+)
 4.  А(II), Rh(-)
 5.  АВ(IV), Rh(+)

49. Захворювання печінки зазвичай супроводжується підвищеною кровоточивістю. З чим це пов‘язано?

 1.  Зменшений синтез протромбіну і фібриногену
 2.  Посилений розпад факторів зсідання крові
 3.  Зменшений синтез жовчних кислот
 4.  Порушений пігментний обмін
 5.  Зменшена концентрація кальцію в крові

50. Система, яка забезпечує нормальний агрегатний стан крові (РАСК):

 1.  Усі відповіді вірні
 2.  Сприяє зсіданню крові при пошкодженні судин
 3.  Підтримує рідкий стан крові
 4.  Підтримує необхідний рівень факторів зсідання крові
 5.  Підтримує нормальний стан стінок судин

51. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?

 1.  Кальцію
 2.  Хлору
 3.  Калію
 4.  Магнію
 5.  Натрію

52.  У хворого в загальному аналізі крові виявлений лейкоцитоз і зсув лейкоцитарної формули вліво (підвищення кількості палочкоядерних і юних нейтрофілів). Про що це говорить?

 1.  Гострий запальний процес
 2.  Алергоз.
 3.  Гельмінтоз.
 4.  Зниження імунітету
 5.  Зниження лейкопоезу

53.   Чотири групи крові визначаються антигенними властивостями:

 1.  еритроцитів
 2.  еозинофілів
 3.  лейкоцитів
 4.  тромбоцитів
 5.  нейтрофілів

54.   Збільшення кількості лейкоцитів у крові називається:

 1.  лейкоцитозом
 2.  лейкозом
 3.  лейкопенією
 4.  агранулоцитозом
 5.  мононуклеозом

55.   Клітини, що є носіями імунологічної пам’яті, виробляють і доставляють антитіла:

 1.  В-лімфоцити
 2.  моноцити
 3.  еозинофіли
 4.  тромбоцити
 5.  еритроцити

56. У хлопчика 3-річного віку виражений геморагічний синдром - гемофілія А. Дефіцитом якогофактору можна пояснити незсідання крові

 1.  Фактор VІІІ плазми крові
 2.  Віллі-Брандта
 3.  Стюарта-Прауера
 4.  Флетчера
 5.  Хагемана

57. У хворого спостерігається висока активність протромбіну, є загроза тромбозу. Який антикоагулянт слід застосовувати у даному випадку?

 1.  Гепарин
 2.  Цитрат натрію.
 3.  Оксалат натрію.
 4.  Оксалат калію.
 5.  Етілендіамінтетраацетат (ЕДТA)

58. У обстеженого час зсідання крові становить 11 хвилин. Про порушення взаємодії яких функціонально-структурних компонентів системи гемостазу можна думати?

 1.  Стінки кровоносних судин, тромбоцитів, факторів плазми крові
 2.  Ендотеліоцитів, тромбоцитів, факторів плазми крові
 3.  Ендотеліоцитів, формених елементів крові, факторів плазми крові
 4.  Стінки кровоносних судин, тромбоцитів, лейкоцитів
 5.  Стінки кровоносних судин, формених елементів крові, факторів плазми крові

59. В якій групі крові немає аглютиногенів А і В?

 1.  Першої
 2.  Другої
 3.  Третьої
 4.  Четвертої
 5.  Такого не може бути

60. Коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

 1.  При вагітності
 2.  У сні
 3.  При інфекційних хворобах
 4.  При запаленні
 5.  У новонароджених

61. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу дії тромбостенін?

 1.  Адгезії тромбоцитів
 2.  Рефлекторного спазму судин
 3.  Ретракції тромбоцитарного тромбу
 4.  Зворотної агрегації тромбоцитів
 5.  Незворотної агрегації тромбоцитів

62. Вкажіть нормальну кількість лімфоцитів у периферичній крові дорослої  людини:

 1.  жодна з відповідей не є правильною
 2.  45-70\%
 3.  0-1\%
 4.  1-5\%
 5.  5-10\%

63. У лікарню привезли хворого з діагнозом “гострий живіт”. Лікар запідозрив гострий аппендицит ідля перевірки своєї версії призначив терміновий аналіз крові. Які аналізи крові можуть підтвердитинаявність гострого запалення?

 1.  Лейкоцитоз
 2.  Еритроцитоз
 3.  Лейкопенія
 4.  Еритропенія
 5.  Еозинофілія

64. Як відомо, специфічний клітинний імунітет відіграє важливу роль. Яка із залоз приймає участь у формуванні специфічного клітинного імунітету?

 1.  Вилочкова (тимус)
 2.  Аденогіпофіз
 3.  Щитовидна
 4.  Статеві
 5.  Кора наднирків

 

65. У хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено пониження активності протизгортаючої системи крові. Вміст яких перерахованих факторів може бути знижений в крові?

 1.  Гепарину
 2.  Протромбіну
 3.  Протромбінази
 4.  Фібриногену
 5.  Х-фактору

66. У хворого після операції через 5 днів нагноїлася післяопераційна рана. Які, в основному, лейкоцити будуть знаходитись у рані, якщо в ній кисле середовище?

 1.  Нейтрофіли
 2.  Базофіли
 3.  Еозинофіли
 4.  Моноцити
 5.  Лімфоцити

Склад і властивості крові. Еритроцити, гемоглобін.

1. Хворий 29 років надійшов до клініки з отруєнням чадним газом. Об'єктивно: ознаки тяжкої гіпоксії, виражена задуха, ціаноз, тахікардія. Які зміни гемоглобіну мають місце при отруєнні чадним газом?

А.Утворення  карбоксигемоглабіну

В. Утворення карбгемоглобіну

С. Інактивація оксигемоглобіну

D. Утворення сульфгемоглобіну

Е. Утворення метгемоглобіну

2. У фармацевтичній практиці широко використовується ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду потрібно взяти для приготування 100 гр. ізотонічного розчину?

А.0.89 г

В. 8.5 г

С. 4.5 г

D. 5 г

Е. 0.45 г

3. Утворення в крові метгемоглобіну відбувається під впливом:

А.Сильних окислювачів

В. Стресу

С. Радіації

D. Больового синдрому

Е. Чадного газу

4. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемоглобіну, мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся у хворого?

А.В12-дефіцитна

В. Залізодефіцитна

С. Гемолітична

D. Апластична

Е. Постгемарогічна

5. При вивченні гістологічних препаратів тканин людини були виявлені різні клітини. Деякі з них не мали ядра. Які безядерні клітини були виявлені?

A. еритроцити

B. лейкоцити

C. ліпоцити

D. нейроцити

E. епітеліоцити

6. Гематокритне число (у відсотках) це:

A. Частина об'єму крові, яка припадає на формені елементи

B. Частина об'єму крові, яка припадає тільки на лейкоцити

C. Частина об'єму крові, яка припадає на плазму

D. Частина об'єму крові, яка припадаєтільки на тромбоцити

E. Процентне співвідношення плазми та лейкоцитів крові

7. Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?

A. Карбоксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Дезоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Оксигемоглобін

8. Вкажіть виняток з переліку фізіологічних сполук гемоглобіну?

A. Карбоксигемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Дезоксигемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Міоглобін

9. В плазмі крові немає:

A. Гемоглобінової буферної системи

B. Карбонатної буферної системи

C. Фосфатної буферної системи

D. Білкової буферної системи

E. Усі відповіді вірні

 

10. Який фактор гальмує еритропоез?

A. Естрогени

B. АКТГ

C. Глюкокортикоїди

D. Катехоламіни

E. Андрогени

 

11. У альпініста на висоті 5000 метрів частота серцевих скорочень - 120/хв., дихання - 26/хв., шкірні покриви бліді, рН сечі - 4,5. Де буде спостерігатися найбільша активність гемоглобінового буфера?

A. Тканинні капіляри

B. Серце

C. Нирки

D. Легені

E. Печінка

 

12. У обстежуваного кількість еритроцитів становить 5,65·1012/л. Що можна подумати, виходячи з цього результату, якщо відомо, що він здоровий?

A. Обстежуваний - житель високогір'я

B. Обстежуваний - шахтар

C. Обстежуваний - дорослий чоловік

D. Обстежуваний - вагітна жінка

E. Обстежуваний - доросла жінка

 

13. У обстежуваного годину назад була блювота. Де буде спостерігатися найбільша активність гемоглобінового буферу?

A. Легені

B. Серце

C. Нирки

D. Печінка

E. Мозок

 

14. У чоловіка М. в результаті травми відбулася втрата крові. Через який час у нього відновиться до нормальних показників кількість еритроцитів?

A. Не менше, як за  2-3 тижні

B. До 3-5 діб

C. До 10 днів

D. Через місяць

E. Через 2-3 місяці\

15. При тривалому голодуванні можуть розвинутися набряки. Який можливий механізм цього процесу?

A. Зниження онкотичного тиску плазми крові

B. Зниження реабсорбції натрію в нирках

C. Збільшення фільтраційного тиску в капілярах тканин

D. Збільшення секреції реніну

E. Збільшення реабсорбції натрию  в канальцях нефрона

 

16. Вкажіть, яка основна зміна складу плазми крові спонукає людину зробити вдих після довільної затримки дихання?

A. Накопичення СО2 

B. Зменшення рН

C. Збільшення рН

D. Зменшення О2 

E. Зменшення СО2

 

17. У людини після тривалого голодування спостерігалисяся набряки по тілу. Що є можливою причиною подібного явища?

A. Зниження онкотичного тиску плазми крові у наслідок дефіциту білка

B. Недостатність вуглеводів

C. Вживання підвищеної кількості води

D. Недостатність жирів

E. Порушення функції кісткового мозку

 

18. До складу сухого залишку плазми крові обовязково входять білки. Яка група білків забезпечує процеси коагуляційного гемостазу?

A. фібриноген

B. альбуміни

C. гамма-глобуліни

D. бета-глобуліни

E. альфа-глобуліни

19. 10% розчини натрій хлориду в великій кількості не можна вводити внутрішньовенно тому, що відбувається:

A. плазмоліз еритроцитів

B. гемоліз еритроцитів

C. збільшення осмотичного тиску крові

D. зсідання еритроцитів

E. злипання еритроцитів

 

20. Який вид гемолізу виникне, якщо помістити еритроцити в гіпотонічний розчин?

A. осмотичний

B. термічний

C. механічний

D. хімічний

E. фізичний

21. Які фізико-хімічні властивості крові зумовлює наявність у ній електролітів?

A. осмотичний тиск

B. онкотичний тиск

C. активна реакція крові

D. вязкість крові

E. швидкість осідання еритроцитів

22. Який фермент забезпечує синтез вугільної кислоти в еритроцитах та її гідроліз в капілярах легень?

A. карбоангідраза

B. лужна фосфаза

C. еластаза

D. ліпаза

E. амілаза

23. Який білок крові в процесі її зсідання переходить із розчинної форми у нерозчинну?

A. фібриноген

B. тромбін

C. протромбін

D. альбумін

E. глобулін

 

24. В яких форменних елементах крові відбувається утворення вугільної кислоти за участю ферменту карбоангідрази?

A. в еритроцитах

B. в тромбоцитах

C. в базофілах

D. в нейтрофілах

E. в лімфоцитах

 

25. Чим визначається величина ШОE?

A. Співвідношенням кількості альбумінів і глобулінів

B. Співвідношенням еозинофілів та нейтрофілів

C. Співвідношенням катіонів та аніонів крові

D. Лейкоцитарною формулою

E. Кількістю тромбоцитів

 

26. У людини вміст альбумінів у плазмі крові нижче норми. Це супроводжується набряком тканин. Який із показників крові є порушеним?

A. онкотичний тиск

B. осмотичний тиск

C. рН

D. в'язкість

E. питома вага

27. Однією із складових системи крові являються:

A. Червоний кістковий мозок

B. Серце

C. Легені

D. Тонка кишка, головний мозок

E. Шлунок, судини

 

28. Який вид гемолізу може розвинутися внаслідок переливання несумісної крові?

A. біологічний

B. механічний

C. термічний

D. хімічний

E. осмотичний

29. Який вид гемолізу може спостерігатися при струшуванні флакона з консервованою кров’ю?  

A.Механічний  

B. Осмотичний  

C. Онкотичний.  

D. Біологічний.  

E. Теpмічний

 

30. Активною частиною гемоглобіну є складна сполука протопорфірину з катіоном. Цей катіон представлений:

A.Fe2+  

B. Mg2+  

C. Ca2+  

D. K+  

E. Na+  

31. У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії є порушення секреції: 

 1.  еритропоетину
 2.  АДГ 
 3.  реніну 
 4.  альдостерону 
 5.  натрійуретичного гормону 

32. В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею, яка триває другу добу. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

 1.  Зменшення гематокритного числа 
 2.  Еозинофілія. 
 3.  Сповільнення ШОЕ 
 4.  Лейкоцитоз
 5.  Збільшення кольорового показника

 

33. Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задишка, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?

 1.  Оксигемоглобін
 2.  Метгемоглобін
 3.  Карбоксигемоглобін
 4.  Карбгемоглобін
 5.  Дезоксигемоглобін

  34. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку? 

 1.  Онкотичного тиску плазми крові 
 2.  Осмотичного тиску плазми крові 
 3.  рН
 4.  В"язкості 
 5.  Гематокриту

 

35. Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?

 1.  Карбоксигемоглобін
 2.  Карбгемоглобін
 3.  Дезоксигемоглобін
 4.  Метгемоглобін
 5.  Оксигемоглобін

 

36.  У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,

 1.  Втрати води з потом
 2.  Збільшення діурезу
 3.  Збільшення кількості еритроцитів
 4.  Збільшення вмісту білків в плазмі
 5.  Збільшення онкотичного тиску плазми

37. В жінки перед пологами ШОЕ 40 мм/год. Така величина ШОЕ обумовлена тим, що в крові підвищений вміст

 1.  Фібриногену
 2.  Альбумінів
 3.  Імуноглобулінів
 4.  Еритроцитів
 5.  Ліпопротеїнів

38. У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, що супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим в організм хворих доцільно вводити препарати, що:

 1.  Підвищують колоїдно-осмотичний тиск крові 
 2.  Змінюють кислотно-лужний баланс крові 
 3.  Понижують системний артеріальний тиск 
 4.  Понижують центральний венозний тиск 
 5.  Зменшують ОЦК

39. У чоловіка 45 років через 3 роки після операції видалення шлунка вміст еритроцитів в крові складає 2,0х1012/л, Hb - 85 г/л, кольоровий показник - 1,27. Порушення всмоктування якого вітаміну викликало зміни еритропоезу? 

 1.  B12 
 2.  Р 
 3.  С 
 4.  А 
 5.  B6

40. Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:

 1.  Вагітністю
 2.  Втратою крові
 3.  Фізичною працею
 4.  Стресом
 5.  Прийомом їжі

41. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Наявність якої сполуки в крові стала причиною цього?

 1.  Карбоксигемоглобін
 2.  Карбгемоглобін
 3.  Метгемоглобін
 4.  Дезоксигемоглобін
 5.  Оксигемоглобін

42. На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище норми. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?

 1.  40 – 50 мм / годину 
 2.  5 – 10 мм / годину 
 3.  0 – 5 мм / годину 
 4.  10 – 15 мм / годину 
 5.  3 - 12 мм / годину

43. Киснева ємкість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст: 

 1.  HbF 
 2.  HbA
 3.  HbH 
 4.  HbS 
 5.  HbP

 

44. Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі: 

 1.  Еритропоетинів 
 2.  Лейкопоетинів 
 3.  Карбгемоглобіну
 4.  Катехоламінів
 5.  2,3-дифосфогліцерату

 

45. У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

 1.  Онкотичний тиск плазми крові
 2.  Осмотичний тиск
 3.  РН
 4.  Щільність крові
 5.  Гематокритний показник

46. Перебування людини в умовах пониженого атмосферного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки? 

 1.  Збільшенням секреції еритропоетинів
 2.  Зменшенням секреції еритропоетинів
 3.  Збільшенням фільтрації
 4.  Зменшенням фільтрації
 5.  Порушенням реабсорбції

47. Жінці 38-ми років після складної хірургічної операції була перелита одногрупна еритроцитарна маса в обсязі 800 мл. Які зміни з боку крові, найбільш вірогідно, будуть відмічатися безпосередньо після переливання?

 1.  Збільшиться гематокритне число
 2.  Зменшиться ШОЕ 
 3.  Зменшиться гематокритне число
 4.  Збільшиться ШОЕ
 5.  Ретикулоцитоз

48. Робітник при температурі повітря 35 0С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?

 1.  Збільшиться гематокритне число
 2.  Зменшиться гематокритне число
 3.  Збільшиться колірний показник
 4.  Зменшиться ШОЕ 
 5.  Збільшиться ШОЕ

49. У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?

 1.  Зниження синтезу еритропоетинів
 2.  Підвищене руйнування еритроцитів
 3.  Нестача заліза
 4.  Нестача вітаміну В12 
 5.  Нестача фолієвої кислоти

50. У хворого з хронічним гломерулонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?

 1.  Еритроцитів.
 2.  Лейкоцитів.
 3.  Тромбоцитів
 4.  Лейкоцитів і тромбоцитів
 5.  Еритроцитів і лейкоцитів

51. При тривалому лікуванні голодом у пацієнта зменшилось співвідношення глобулінів і альбумінів в плазмі крові. Що із приведеного  буде наслідком цих змін?

 1.  Зменшення ШОЕ
 2.  Збільшення ШОЕ
 3.  Збільшенняя гематокріту
 4.  Зменшення гематокріту
 5.  Гіперкоагуляція

52.  Гематокритне число (увідсотках) – це:

 1.  Частина об’єму крові, яка припадає на формені елементи
 2.  Частина об’єму крові, яка припадає тільки на тромбоцити
 3.  Частина об’єму крові, яка припадає тільки на лейкоцити
 4.  Частина об’єму крові, яка припадає на плазму
 5.  Процентне співвідношення плазми та лейкоцитів крові

53. У лабораторію для аналізу потрапила сироватка хворого С. Які з нижчеперелічених речовин неможливо визначити в ній?

 1.  Фібриноген
 2.  Фактор ХІІІ, альбуміни, натрій
 3.  Альбуміни, фібриноген, залізо
 4.  Альбуміни, глобуліни, кальцій
 5.  Глобуліни, фібринстабілізуючий фактор, залізо

54. Лікар отримав аналіз крові жінки: еритроцитів –4,3 ×1012/л, Нв –130 г/л, лейкоцитів 8 Г/л, еозинофілів– 2%, п/я –5%, с/я- 60%, лімфоцитів – 27%, моноцитів –7%.ШОЕ – 9 мм/год. Дайте оцінку аналізу крові.

 1.  Норма
 2.  Підвищення ШОЕ
 3.  Лейкоцитоз
 4.  Зсув лейкоцитарної формули вліво
 5.  Еритропенія

55. Кількість еритроцитів у чоловіка на протязі декількох років була біля 4,8 ×1012/л. Рісля переселення зсім’єю в іншу місцевість кількість еритроцитів в крові збільшилась до 7 Т/л. В яку місцевістьпереїхав цей чоловік?

 1.  У гірську місцевість
 2.  У лісисту місцевість
 3.  Біля моря
 4.  У долину
 5.  У село

Серцевий цикл. Властивості серця

1. Частота серцевих скорочень пацієнта у стані спокою складає 40 за хв. Де виникають імпульси збудження?

А.В атріовентрикулярному вузлі

В. У волокнах Пуркіньє

С. У пучку Бахмана

D. У міокарді шлуночків

Е. У синусовому вузлі

2. До звукових проявів роботи серця відносяться тони. Однією з причин виникнення ІІ тону є:

А.Закриття півмісяцевих клапанів

В. Закриття стулкових клапанів

С. Коливання грудної клітки

D. Вібрація стінок передсердя

Е. Вібрація стінок шлуночків

3. Назвіть позитивні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях:

А.P,R,T

B. Q,R,S

C.  Q,R,T

D. P,Q,R

E. R,S,T

4. Серцю притаманний автоматизм за рахунок наявності атипових кардіоміоцитів, які утворюють провідну систему серця. Який відділ цієї системи є "Водієм ритму" І порядку?

А.Синоатріальний вузол

В. Атріовентрикулярний вузол

С. Ніжки Гіса

D. Пучок Гіса

Е. Волокна Пуркіньє

5. Серце володіє властивістю автоматії звязаною з самостійним виникненням збудження в окремих клітинах. Які клітини серця володіють такими властивостями?

A. атипові міоцити

B. типові міоцити

C. клітини ендокарда

D. клітини епікарда

E. нервові клітини

6. Серцевий цикл включає декілька послідовних фаз і  періодів. Вкажіть в який період здійснюється потрапляння крові із серця в артеріальну систему?

A. систола шлуночків

B. систола передсердь

C. діастола шлуночків

D. діастола передсердь

E. загальна діастола

7. Зубець Р ЕКГ відображає деполяризацію:

A. Обох передсердь

B. Тільки правого передсерця

C. Тільки лівого передсердя

D. Вузла  Кіс-Фляка

E. Пучка Гіса

8. Серце дає поодинокі скорочення завдяки:

A. Тривалій фазі абсолютної рефрактерності

B. Скороченій фазі відносної рефрактерності

C. Наявності екзальтаційної фази

D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерності

E. Усі відповіді вірні

9. У людини зареєстрована електрокардіограма зі зниженою амплітудою зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

A. Поширення збудження по шлуночках

B. Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C. Реполяризацію шлуночків

D. Електричну систолу серця

E. Поширення збудження по передсердям

 

10. Які фізіологічні властивості міокарду відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?

A. Збудливість, провідність, автоматію

B. Збудливість, автоматію, скоротливість

C. Збудливість, скоротливість, рефрактерність

D. Скоротливість, автоматію , провідність

E. Скоротливість, рефрактерність, автоматію

11. При реєстрації фонокардіограми у дитини 12 років, було зафіксовано четвертий тон. Чим зумовлена поява цього тону?

A. Систолою передсердь

B. Систолою шлуночків

C. Закриттям атріовентрикулярних клапанів

D. Закриттям півмісяцевих клапанів

E. Швидким наповненням шлуночків кров'ю

ї 

12. В обстежуваного проводили аускультацію серця відразу після проби з присіданням. У точці Боткіна чути два тони. Один з них чіткіший і голосніший. Який це тон? Вкажіть його основний компонент

A. Перший тон. Клапанний компонент

B. Перший тон. М'язовий компонент

C. Перший тон. Судинний компонент

D. Перший тон. Передсердний компонент

E. Другий тон. Клапанний компонент

13. В обстежуваного в стані спокою вислуховують тони серця за допомогою стетоскопа. Яке обстеження потрібно провести додатково для того, щоб їх від диференціювати?

A. Фонокардіографічне

B. Ехокардіографічне

C. Електрокардіографічне

D. Реографічне

E. Балістокардіографічне

14. При аускультативному дослідженні серця у обстежуваного 20 років, ростом 186 см, масою 69 кг спостерігається випинання грудної клітки, яке співпадає із звуковими явищами серця. Який тон чути при верхівковому поштовху, де спостерігається верхівковий поштовх?

A. Перший. У лівому п'ятому міжребер'ї по середньоключичній лінії

B. Перший. У лівому четвертому міжребер'ї по середньоключичній лінії

C. Перший. У лівому четвертому міжребер'ї по парастернальній лінії

D. Другий. У лівому п'ятому міжребер'ї по середньоключичній лінії

E. Другий. У лівому четвертому міжребер'ї по середньоключичній лінії

 

15. В гострому досліді у тварини видалили серце. Воно продовжує скорочуватись у живильному розчині через наявність такої властивості міокарда як:

A. Автоматизм

B. Збудливість

C. Провідність

D. Скоротливість

E. Рефрактерність

 

16. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола?

A. Збудливості

B. Скоротливості

C. Автоматизму

D. Провідності

E. Рефрактерність

17. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров`ю?

A. загальна діастола

B. систола шлуночків

C. систола передсердь

D. діастола шлуночків

E. діастола передсердь

 

18. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 22 скорочення за хвилину. Що є водієм ритму серці.  

A.Атріовентрикулярний вузол

B. Синусний вузол

C. Пучок Гіса  

D. Права ніжка пучка Гіса

E. Ліва ніжка пучка Гіса

19. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?  

A.Атріовентрикулярний вузол

B. Права ніжка пучка Гіса  

C. Ліва ніжка пучка Гіса  

D. Пучок Гіса

E. Волокна Пуркін’є  

20. Збудження шлуночків починається через 0,12 - 0,18 с після збудження передсердь. Це зумовлено:  

A.Затримкою імпульсу в АВ вузлі  

B. Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі

C. Затримкою імпульсу в пучку Гісса

D. Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є  

E. Все вище перераховане

21. Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця:

A. P

B. S 

C. R 

D. Q 

E. T 

22. У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0,25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження

 1.  Від передсердь до шлуночків
 2.  По лівій ніжці пучка Гіса
 3.  По правій ніжці пучка Гіса
 4.  По волокнах Пуркін’є
 5.  По міокарду шлуночків

23. На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження в  різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

 1.  В атріовентрикулярному вузлі
 2.  В пучку Гіса
 3.  В волокнах Пуркін’є
 4.  В міокарді передсердь
 5.  В міокарді шлуночків

 24. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:

 1.  Са++ -канали
 2.  К+ -канали
 3.  Сl-- -канали
 4.  Мg++ - канали
 5.  Li+ - канали

25. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

 1.  Синоатріальний вузол
 2.  Ніжки пучка Гіса
 3.  Атріовентрикулярний вузол
 4.  Пучок Гіса
 5.  Волокна Пуркін’є

26. У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм

 1.  Лівий шлуночок
 2.  Аорта
 3.  Правий шлуночок
 4.  Легенева артерія
 5.  Передсердя

 

27. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

 1.  Лівий шлуночок
 2.  Правий шлуночок
 3.  Праве передсердя
 4.  Ліве передсердя
 5.  Жодна відповідь не є вірною

28. У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?

 1.  Атріовентрикулярний вузол.
 2.  Волокна Пуркін'є
 3.  Синоатріальний вузол 
 4.  Ніжки пучка Гіса
 5.  Пучок Гіса

29. При дослідженні ізольованого кардіоміоцита (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з : 

 1.  Шлуночків
 2.  Сино-атріального вузла
 3.  Атріовентрикулярного вузла
 4.  Пучка Гіса
 5.  Волокон Пуркін”є

30. В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

 1.  Атріовентрикулярний вузол
 2.  Синоатріальний вузол
 3.  Пучок Гіса
 4.  Ніжки пучка Гіса
 5.  Волокна Пуркіньє

31. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину? 

 1.  60 
 2.  50 
 3.  70 
 4.  80 
 5.  100

32. Серце дає поодинокі скорочення завдяки:

 1.  Тривалій фазі абсолютної рефрактерності
 2.  Скороченій фазі відносної рефрактерності
 3.  Наявності екзальтаційної фази
 4.  Скороченій фазі абсолютної рефрактерності
 5.  Усі відповіді вірні

Показники і закономірності гемодинаміки

1. Один з  показників  роботи серця - артеріальний пульс. Що є причиною його виникнення?

A. різниця між систолічним та діастолічним тиском

B. підвищення тиску в передсердях

C. підвищення тиску в шлуночках

D. обємна швидкість крові

E. лінійна швидкість крові

2. В кровоносній системі людини розрізняють декілька типів судин. Визначте по яких судинах кров рухається до серця.

A. вени

B. артерії

C. артеріоли

D. капіляри

E. аорти

3. У жінки 30 років хвилинний об'єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об'єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

 

4. Одним із важливих гемодинамічних показників є лінійна швидкість кровотоку. Від якого фактора в основному залежить її величина?

A. Від сумарної площі поперечного перерізу судин і об'ємної швидкості кровотоку

B. Від довжини судини

C. Від в'язкості крові

D. Від величини ударного об'єму

E. Від градієнту тиску

5. У яких з наведених судин найбільша загальна площа поперечного перерізу?

A. Капілярах

B. Артеріях

C. Артеріолах

D. Венулах

E. Венах=

6. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?

A. Капіляри

B. Аорта

C. Артеріоли

D. Вени

E. Крупні артерії

7. Які судини мають найбільшу розтяжність і у стані спокою депонують кров?

A. Вени

B. Аорта

C. Капіляри

D. Венули

E. Крупні артерії

8. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?

A. Аорта та великі артерії

B. Артеріоли

C. Венули

D. Вени

E. Капіляри

 

9. В яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?  

A.Капіляри  

B. Аорта  

C. Артеріоли  

D. Вени 

E. Крупні артерії

 

10. При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в  

A.Аорті  

B. Артеріях  

C. Венах  

D. Артеріолах  

E. Капілярах  

11. В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший? 

 1.  Артеріоли
 2.  Капіляри
 3.  Артерії
 4.  Аорта
 5.  Вени

 12. При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:

 1.  Хвилинного об‘єму крові
 2.  Кількості функціонуючих капілярів
 3.  В‘язкості крові
 4.  Вмісту іонів в плазмі крові
 5.  Об‘єму циркулюючої крові

13. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

 1.  5 л
 2.  1,5 л
 3.  3,75 л
 4.  2,5 л
 5.  2,0 л

14. У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження

 1.  Еластичності судинної стінки
 2.  Швидкості кровотоку
 3.  Серцевого викиду
 4.  Частоти серцевих скорочень
 5.  Артеріального тиску

15. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

 1.  70 скорочень за хвилину
 2.  80 скорочень за хвилину
 3.  60 скорочень за хвилину
 4.  50 скорочень за хвилину
 5.  90 скорочень за хвилину

16. В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають: 

 1.  Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу 
 2.  Малу довжину 
 3.  Малий діаметр 
 4.  Малий гідростатичний тиск 
 5.  Найтоншу стінку

17. Вкажіть фактор(и), що впливають на серцевий викид:

 1.  Усі відповіді вірні
 2.  Частота серцевих скорочень
 3.  Негативний тиск у грудній порожнині
 4.  Сила серцевих скорочень
 5.  Кінцевий діастолічний об’єм

Регуляція гемодинаміки. Мікроциркуляція. Лімфа

1. В умовах гострого експерименту кролю зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску. Яка біологічно-активна речовина є пусковою ланкою гіпертензії?

А.Ренін

В. Адреналін

С. Норадреналін

D. Ангеотензин ІІ

Е. Вазопрессин

2. Після перенесеної психічної травми у пацієнта періодично підвищується артеріальний тиск. Для формування стійкої артеріальної гіпертензії вирішальне значення має:

А.Підвищення тонусу артеріол

В. Зменшення просвіту вен

С. Збільшення частоти серцевих скорочень

D. Збільшення серцевого викиду

Е. Збільшення об'єму плазми крові

3. У дорослої людини артеріальний тиск становить 160/100 мм.рт.ст. Підвищена концентрація в крові якого гормону може бути причиною цього?

А.Адреналіну

В. Інсуліну

С. Глюкагону

D. Тироксину

Е. Соматотропіну

4. В якому відділі нервової системи розташований судинноруховий центр?

A. довгастий мозок

B. мозочок

C. спинний мозок

D. проміжний мозок

E. міст

 

5. У хворого виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього підвищення

A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

 

6. У студента під час складання іспиту системний артеріальний тиск становить 150/90 мм.рт.ст. Причиною підвищення тиску є активація такої системи регуляції функцій організму?

A. Симпатоадреналової

B. Вагоінсулярної

C. Ренінангіотензинової

D. Симпатичної нервової

E. Парасимпатичної нервової

7. Внаслідок дії блокаторів альфа-адренорецепторів збільшився просвіт судин м'язового типу. Який з наведених показників при цьому зростатиме ?

A. Кровотік в капілярах

B. Систолічний тиск крові

C. Діастолічний тиск

D. В'язкість крові

E. Гематокріт

8. У хворого 40-ка років при зміні положення тіла з вертикального на горизонтальне частота серцевих скорочень змінилася з 70 до 65/хв. Завдяки якому рефлексу відбувається така реакція?

A. Депресорний

B. Пресорний

C. Рефлекс Бйн-Бріджа

D. Рефлекс Ашнера

E. Рефлекс Гольца

9. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?

 1.  Скелетних м’язів
 2.  Нирки
 3.  Печінки
 4.  Головного мозку 
 5.  Шлунково-кишкового тракту

10. У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це пов‘язано?

 1.  Ангіотензину ІІ
 2.  Альдостерону
 3.  Кортизолу
 4.  Вазопресину
 5.  Дофаміну

11. У людини 40 років після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту? 

 1.  Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 2.  Розширення артеріол
 3.  Зменшення частоти серцевих скорочень
 4.  Гіперполяризація кардіоміоцитів
 5.  Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

12. У людини із захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?

 1.  Реніну
 2.  Адреналіну
 3.  Норадреналіну 
 4.  Вазопресину 
 5.  Катехоламінів 

13. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація

 1.  Симпатоадреналової системи
 2.  Парасимпатичного ядра блукаючого нерва
 3.  Функції щитовидної залози
 4.  Функції кори наднирників
 5.  Функції гіпофіза

14. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

 1.  Ангіотензин-ІІ 
 2.  Адреналін
 3.  Вазопресин
 4.  Норадреналін
 5.  Серотонін

15. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?

 1.  Безумовні симпатичні рефлекси
 2.  Умовні симпатичні рефлекси
 3.  Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
 4.  Катехоламіни
 5.  Симпатичні рефлекси і катехоламіни

16. У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?

 1.  Зниження тонусу судин у м'язах.
 2.  Посилення роботи серця 
 3.  Зменшення еластичності судин.
 4.  Зменшення об"єму циркулюючої крові 
 5.  Збільшення опору судин

17. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори 

 1.  альфа-адренорецепторів
 2.  Н1-рецепторів
 3.  бета-адренорецепторів
 4.  альфа- та бета-адренорецепторів
 5.  М-холінорецепторів

18. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:

 1.  Збільшення ЧСС
 2.  Зменшення ЧСС
 3.  Зниження діастолічного артеріального тиску
 4.  Зменшення тонусу судин 
 5.  Зменшення загального периферичного опору

19. В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:

 1.  Розширення судин
 2.  Збільшення систолічного об'єму
 3.  Звуження судин 
 4.  Збільшення частоти скорочень серця
 5.  Збільшення хвилинного об'єму крові 

20. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якої біологічно-активної речовини зумовила підвищений тиск?

 1.  Реніну
 2.  Еритропоетину 
 3.  Адреналіну 
 4.  Норадреналіну 
 5.  Вазопрессину

21. У здорової людини легке фізичне навантаження викликає помірне збільшення систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?

 1.  Посилення роботи серця, зниження тонусу судин у м'язах
 2.  Посилення роботи серця, збільшення тонусу судин
 3.  Посилення роботи серця, зменшення еластичності судин
 4.  Послаблення роботи серця, пониження тонусу судин
 5.  Послаблення роботи серця, збільшення тонусу судин

22. У функціонуванні організму велику роль відіграють процеси регуляції розширення і звуження судин. Назвіть гормон, який викликає вазоконстрикцію:

 1.  Норадреналін
 2.  Альдостерон
 3.  Тироксин
 4.  Глюкагон
 5.  Паратгормон

Регуляція діяльності серця

1. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 сек. Спостерігаються нступні зміни в діяльності серця:

А.Зменшення частоти серцевих скорочень

В. Зменшення тривалості атріове6нтрикулярної затримки

С. Збільшення сили серцевих скорочень

D. Збільшення частоти серцевих скорочень

Е. Збільшення швидкості проведення збудження по провідній системі серця

2. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?

А.Збільшення сили та частоти скорочень

В. Збільшення частоти скорочень

С. Зменшення частоти скорочень

D. Зменшення сили скорочень

Е. Зменшення швидкості проведення збудження

3. На практичному занятті студенти під час гострого експерименту проводили електростимуляцію блукаючого нерва. Який ефект при цьому буде спостерігатися?

A. Негативний хронотропний ефект

B. Позитивний хронотропний ефект

C. Негативний дромотропний ефект

D. Позитивний дромотропний ефект

E. Позитивний батмотропний ефект

4. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в інфузійний розчин надлишкової кількості КСІ?

A. Зупинка серця в діастолі

B. Збільшення частоти серцевих скорочень

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Збільшення сили серцевих скорочень

E. Зупинка серця в систолі

5. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну?

A. Збільшення частоти серцевих скорочень

B. Зменшення частоти серцевих скорочень

C. Зменшення сили серцевих скорочень

D. Погіршення провідності

E. Погіршення збудливості

 

6. В екстремальній ситуації підвищився тонус симпатичної нервової системи. Як при цьому будуть впливати симпатичні волокна на роботу серця?

A. збільшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

B. збільшаться збудливість і провідність, зменшиться сила скорочень

C. зменшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

D. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться сила скорочень

E. зменшаться збудливість і провідність, збільшиться частота скорочень

7. З метою зниження збудливості серцевого м`язу використовують препарати калію. Який механізм їх дії на кардіоміоцити?

A. Гіперполяризують мембрани

B. Знижують амплітуду ПД

C. Викликають деполяризацію мембрани

D. Блокують кальцієві канали

E. Активують кальцієві канали

8. При проведенні експериментальних досліджень, тварині було введено розчин з високою концентрацією певного іону, що привело до зупинки серця в діастолі. Якому іону властива така дія?

A. К+

B. Nа+

C. Са2+

D. Н+

E. Cl-

9. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин зумовить наступні зміни в діяльності серця:

А.Зменшення частоти серцевих скорочень

B. Посилення скорочень шлуночків

C. Посилення скорочення передсердь

D. Зменшення артеріального тиску

E. Зростання частоти серцевих скорочень

 

10. У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?  

A.Збільшення виділення тироксину  

B. Збільшення виділення альдостерону  

C. Зменшення виділення адреналіну  

D. Збільшення виділення натрійуретичного гормону  

E. Вплив простагландинів

 

11. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень?  

A.кальцію  

B. Калію  

C. Магнію  

D. Марганцю  

E. Міді

12. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:

A.бета-адренорецепторів  

B. Н-холінорецепторів  

C. М-холінорецепторів  

D. альфа-адренорецепторів  

E. дофамінорецепторів

13. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який, із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?  

A.Хлористого калію  

B. Хлористого кальцію

C. Хлористого натрію  

D. Ацетилхоліну

E. Адреналіну

14. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?   

A.Підвищиться частота серцевих скорочень    

B. Не зміниться частота серцевих скорочень

C. Зменшиться частота серцевих скорочень    

D. Зменшиться сила серцевих скорочень   

E. Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

15. У людини внаслідок удару в епігастральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

A. Підвищення тонусу блукаючого нерва

B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

C. Виділення адреналіну

D. Виділення гістаміну

E. Виділення ангіотензину ІІ

16. В нетрадиційній медицині для зменшення частоти серцевих скорочень при тахікардії рекомендують штучно викликати блювання. Вкажіть еферентну ланку даного рефлексу.

A. Блукаючий нерв

B. Симпатичний (черевний) нерв

C. Язикоглотковий нерв

D. Діафрагмальний нерв

E. Під’язиковий нерв

17. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення?

 1.  Синоатріальний вузол
 2.  Волокна Пуркін’є
 3.  Ніжки пучка Гіса
 4.  Атріовентрикулярний вузол
 5.  Пучок Гіса

18. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?

 1.  Хлорид кальцію
 2.  Хлорид натрію
 3.  Хлорид калію
 4.  Бікарбонат натрію
 5.  Сульфат магнію

19. В експерименті встановлено, що при подразненні симпатичного нерва спостерігається збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора пов’язаний цей ефект?

 1.  Норадреналіну 
 2.  Дофаміну 
 3.  Ацетилхоліну 
 4.  Серотоніну 
 5.  ГАМК

20. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад? 

 1.  Бета-адренорецептори 
 2.  Альфа-адренорецептори 
 3.  М-холінорецептори 
 4.  Н-холінорецептори 
 5.  М- та Н-холінорецептори

21. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

 1.  Катехоламіни 
 2.  Симпатичні безумовні рефлекси 
 3.  Парасимпатичні безумовні рефлекси 
 4.  Симпатичні умовні рефлекси 
 5.  Парасимпатичні умовні рефлекси

 

22. Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих  скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?

 1.  Симпатичних умовних
 2.  Парасимпатичних безумовних
 3.  Симпатичних безумовних
 4.  Парасимпатичних умовних
 5.  Периферичних

23. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?

 1.  Ацетилхолін
 2.  Норадреналін
 3.  Адреналін
 4.  Тироксин
 5.  Атріопептид

24. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

 1.  Зменшення частоти і сили скорочень
 2.  Зменшення частоти скорочень
 3.  Зменшення сили скорочень
 4.  Зупинка серця в діастолі
 5.  Зупинка серця в систолі

25. В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому? 

 1.  Збільшення частоти та сили скорочень 
 2.  Зменшення сили скорочень 
 3.  Збільшення частоти скорочень. 
 4.  Зменшення частоти скорочень 
 5.  Зменшення частоти та сили скорочень

26. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого калію? 

 1.  Зупинка серця в діастолі
 2.  Збільшення сили скорочень
 3.  Зменшення сили скорочення 
 4.  Збільшення частоти скорочень 
 5.  Збільшення частоти і сили скорочень

27. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

 1.  Довгастий мозок
 2.  Кора великих півкуль
 3.  Спинний мозок
 4.  Середній мозок 
 5.  Проміжний мозок

28. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

 1.  Векторкардіографія 
 2.  Електрокардіографія
 3.  Фонокардіографія
 4.  Флебографія
 5.  Сфігмографія

29. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з     інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

 1.  Фонокардіографія
 2.  Електрокардіографія
 3.  Сфігмографія
 4.  Флебографія 
 5.  Зондування судин

30. Другий діастолічний тон серця утворюється:

 1.  Зворотнім рухом крові і захлопуванням півмісяцевих клапанів  аорти і легеневого стовбура
 2.   Наповненням шлуночків кров’ю
 3.   Наповненням передсердь кров’ю
 4.   Переходом крові з шлуночків у великі судини
 5.   Усіма названими факторами

31. Вкажіть пейсмекер 2-го порядку для збудження серця:

 1.  Атріовентрикулярний вузол
 2.  Пучок Гіса
 3.  Синусовий вузол Кіс-Фляка
 4.  Волокна Пуркін’є
 5.  Пучок Бахмана

32. Зубець Р на ЕКГ відображає деполяризацію:

 1.  Обох передсердь
 2.  Тільки лівого передсердя
 3.  Вузла Кіс-Фляка
 4.  Пучка Гіса
 5.  Тільки правого передсердя

33. Утворення якого гормону лежить в основі ендокринної функції серця?

 1.  Натрійуретичного гормону
 2.  Адреналіну
 3.  Вазопресину
 4.  Кортизолу
 5.  Соматомедину С

34. Людина виконує оптимальне для себе фізичне навантаження на велоергометрі. Які зміни в діяльності серця будуть відбуватись?

 1.  Всі відповіді вірні
 2.  Прискорення серцевих скорочень
 3.  Збільшення сили скорочень серця
 4.  Збільшення впливу симпатичної нервової системи на серце
 5.  Збільшення об’єму повертання більшої кількості крові до серця завдяки скороченню скелетних м’язів

35. Людині зробили пересадку серця. В її серці будуть здійснюватись наступні види регуляції за винятком:

 1.  Гуморальна
 2.  Гомеометрична
 3.  Вазокардіальних рефлексів
 4.  Гетерометрична
 5.  За принципом місцевих рефлекторних дуг

36. Ефект Анрепа встановлює залежність сили скорочення міокарду шлуночків від:

 1.  Тиску в аорті
 2.  Тонусу симпатичної нервової системи
 3.  Тонусу парасимпатичної нервової системи
 4.  Об’єму шлуночків
 5.  Ступеня розтягнення м’язових волокон

Зовнішнє дихання. Показники

1. У відділенні судово-медичної експертизи  було проведено дослідження крові померлого від отруєння чадним газом при пожежі. Як називається з'єднання гемоглобіну (Hb) та чадного газу (СО)?

А.Карбоксигемоглобін

В. Міоглобін

С. Карбгемоглобін

D. Оксигемоглобін

Е. Карбоген

2. При тривалому перебуванню в горах відзначається збільшення кисневої ємності крові. Яка можлива причина такого явища?

А.Виникає функціональний еритроцитоз

В. Збільшується РСО2 в атмосферному повітрі

С. Збільшується РО2 в атмосферному повітрі

D. Зменшується частота та глибина дихання

Е. Виникає газовий ацидоз

3. Пацієнт зробив максимальний вдих. Як називається загальна кількість повітря,що міститься у легенях?

А.Загальна ємність легень

В. Залишковий об'єм

С. Життєва емність легень

D. Резервний об'єм вдиху

Е. Дихальний об'єм

4. Дефіцит сурфактанту призводить до розвитку якої форми дихальної недостатності?

А.Рестриктивної легеневої

В. Обструктивної легеневої

С. Торако-діафрагмальної

D. Периферичної

Е. Центральної

5. В еритроцитах з СО2 і Н2О утворюєтьс вугільна кислота. Який фермент забезпечує синтез вугільної кислоти в еритроцитах та її розщеплення в капілярах легень?

А.Карбоангідраза

В. Ліпаза

С. Амілаза

D. Лужна фосфатаза

Е. Еластаза

6. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:

A. Коефіцієнтом утилізації кисню

B. Парціальним тиском газу

C. Кисневою ємністю крові

D. Хвилинним об'ємом дихання

E. Залишковим об'ємом

7. Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:

A. Життєва ємність легень

B. Загальна ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Резервний об'єм видиху

E. Дихальний об'єм

8. Корисний результат першого етапу зовнішнього дихання, це підтримання постійності:

A. Газового складу альвеолярного повітря

B. ЖЕЛ

C. Коефіцієнта альвеолярної вентиляції

D. Загальної ємкості легень

E. Функціональної залишкової ємкості

9. Вуглекислий газ транспортується в організмі в основному у вигляді:

A. Солей вугільної кислоти

B. Метгемоглобіну

C. Оксигемоглобіну

D. Карбоксигемоглобіну

E. Відновленого гемоглобіну

 

10. Яка з нижченаведених умов забезпечує зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну праворуч?

A. Гіперкапнія

B. Алкалоз

C. Гіпокапнія

D. Гіпотермія

E. Зменшення 2,3-ДФГ

11. Процес дихання зв`язаний із легеневими об`ємами. Як називається кількість повітря, яку людина вдихає та видихає у стані спокою?

A. дихальний об`єм

B. резервний об`єм вдиху

C. резервний об`єм видиху

D. залишковий об`єм

E. життєва ємність легень

 

12. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові називається кисневою ємністю крові. Вона залежить від вмісту  у ній:

A. гемоглобіну

B. білків крові

C. карбонгідрази

D. електролітів

E. вуглекислого газу

13. Який із показників прямо характеризує ефективність роботи системи зовнішнього дихання (за умови нормального стану системи крові)?

A. Газовий склад крові

B. Дихальний об'єм

C. Життєва ємкість легенів

D. Частота дихання

E. Хвилинний об'єм дихання

14. Як називається етап дихання, під час якого здійснюється процес переносу О2 і СО2 від легень до тканин?

A. транспорт газів

B. зовнішнє дихання

C. тканинне дихання

D. внутрішнє дихання

E. обмін газами у капілярах

15. Який вид транспорту забезпечує перенесення О2 та СО2 з альвеол у кров і навпаки ?

A. дифузія

B. осмос

C. фільтрація

D. первинно-активний транспорт

E. вторинно-активний

16. У вигляді якої сполуки здійснюється транспорт СО2 кров`ю?

A. карбгемоглобіну

B. карбоксигемоглобіну

C. оксигемоглобіну

D. метгемоглобіну

E. міоглобіну

17. При скороченні діафрагми під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає

A. Більш негативним

B. Рівним тиску в бронхах

C. Більш позитивним

D. Рівним тиску в альвеолах

E. Рівним атмосферному тиску

 

18. У дорослої людини визначили об'єм анатомічного мертвого простору. Він складає приблизно  

A.150-180 мл  

B. 120-150 мл  

C. 180-210 мл  

D. 210-240 мл  

E. 240-270 мл

19. У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні. Як називається цей об’єм?

A. Дихальний об’єм

B. Резервний об’єм видиху

C. Резервний об’єм вдиху

D. Залишковий об’єм

E. Життєва ємність легень

20. Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви скористаєтесь? 

 1.  Життєва ємкість легень
 2.  Ємкість вдиху 
 3.  Функціональна залишкова ємкість
 4.  Загальна ємкість легень 
 5.  Резервний об"єм вдиху

21. Людина постійно проживає високо в горах. Які зміни показників крові можна у нього виявити?

 1.  Збільшення кількості еритроцитів
 2.  Зменшення вмісту гемоглобіну
 3.  Зменшення кількості ретикулоцитів
 4.  Зменшення кольорового показника
 5.  Лейкопенія

22. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?

 1.  Схильність альвеол до спадання.
 2.  Зменшення опору дихальних шляхів. 
 3.  Зменшення роботи дихальних м'язів. 
 4.  Збільшення вентиляції легень. 
 5.  Гіпероксемія

23. Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна вентиляція АВ дорівнює:

 1.  6000 мл
 2.  5000 мл
 3.  3000 мл
 4.  4000 мл
 5.  8000 мл

24. Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього? 

 1.  Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
 2.  Алкалоз 
 3.  Гіпертермія 
 4.  Гіпокапнія 
 5.  Гіпоксемія

25. Недоношені діти часто гинуть після народження так як не можуть зробити перший вдих. Вкажіть безпосередню причину смерті недоношених дітей, нездатних самостійно дихати?

 1.  Дефіцит сурфактанту
 2.  Пневмоторакс
 3.  Низька збудливість центральних хеморецепторів
 4.  Понижена збудливість периферичних хеморецепторів
 5.  Недостатній розвиток дихальних м‘язів

26. В результаті нещасного випадку відбулася обтурація трахеї. Який етап дихання буде порушений першим?

 1.  Вентиляція легень
 2.  Тканинне дихання
 3.  Газообмін між альвеолами і кров‘ю
 4.  Транспорт кисню і вуглекислого газу
 5.  Газообмін в тканинах

27. При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення :

 1.  Хвилинного об'єму дихання 
 2.  Життєвої ємності легень 
 3.  Резервного об'єму вдиху 
 4.  Резервного об'єму видиху 
 5.  Залишкового об'єму

28. У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:

 1.  Еритропоетину
 2.  Реніну
 3.  Урокінази
 4.  Простагландинів
 5.  Вітаміну Д3

29. У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

 1.  Дихальний об'єм
 2.  Життєва ємкість легенів
 3.  Резервний об'єм вдиху
 4.  Резервний об'єм видиху
 5.  Загальна ємкість легенів

30. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:

 1.  Дифузійної здатності легень 
 2.  Альвеолярної вентиляції легень 
 3.  Кисневої ємкості крові
 4.  Хвилинного об'єму дихання
 5.  Резервного об'єму видиху

31. У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г/л. Чому у неї дорівнює киснева ємкість крові? 

 1.  134 мл/л
 2.  100 мл/л
 3.  150 мл/л
 4.  168 мл/л
 5.  180 мл

32. Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

 1.  Карбоксигемоглобін
 2.  Дезоксигемоглобін
 3.  Карбгемоглобін
 4.  Метгемоглобін
 5.  Оксигемоглобін

33. При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдосі. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?

 1.  Коефіцієнт легеневої вентиляції
 2.  Хвилинний об'єм дихання
 3.  Хвилинну альвеолярну вентиляцію
 4.  Життєву ємність легень
 5.  Функціональну залишкову ємність легень

34. Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

 1.  Функціональна залишкова ємкість легень
 2.  Життєва ємність легень
 3.  Залишковий об'єм
 4.  Резервний об'єм видиху
 5.  Дихальний об'єм

35. Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?

 1.  Загальна ємність легень
 2.  Життєва ємність легень
 3.  Ємкість вдиху
 4.  Функціональна залишкова ємність легень
 5.  Дихальний об'єм

36. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?

 1.  Залишковий об'єм
 2.  Ємність вдиху
 3.  Функціональна залишкова ємність легень
 4.  Резервний об'єм видиху
 5.  Альвеолярний об'єм

37. Внаслідок тривалого фізичного навантаження киснева ємкість крові у людини збільшилась зі 180 до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні збільшується:

 1.  Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 2.  Дифузійна здатність легень
 3.  Вміст кисню в альвеолах
 4.  Спорідненість гемоглобіну до кисню 
 5.  Хвилинний об'єм дихання

38. На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів приймають участь у такому видосі?

 1.  Живота
 2.  Діафрагма
 3.  Драбинчасті
 4.  Грудинноключичнососкові
 5.  Трапецієвидні

39. У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?

 1.  Звуження дихальних шляхів
 2.  Поверхневе дихання
 3.  Рідке дихання
 4.  Негативний внутрішньоплевральний тиск 
 5.  Зменшення хвилинного об'єму дихання

40. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?

 1.  Спокійний вдих
 2.  Спокійний видих
 3.  Форсований вдих
 4.  Форсований видих
 5.  Між вдихом і видихом

41. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?

 1.  Форсований вдих
 2.  Між вдихом і видихом
 3.  Спокійний видих
 4.  Спокійний вдих
 5.  Форсований видих

42. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?

 1.  Форсований видих
 2.  Форсований вдих
 3.  Спокійний видих
 4.  Спокійний вдих
 5.  Між вдихом і видихом

43. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см рт.ст. під час:

 1.  Паузи між вдихом і видихом
 2.  Спокійного вдиху
 3.  Спокійного видиху
 4.  Форсованого вдиху
 5.  Форсованого видиху

 

44. При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?

 1.  Еритропоетину
 2.  Реніну
 3.  Кортизолу 
 4.  Адреналіну
 5.  Тестостерону

45. Після крововтрати у людини вміст гемоглобіну в крові становить 60 г/л. Стан її важкий. Порушення якої з функцій крові, перш за все, є причиною важкого стану пацієнта? 

 1.  Дихальної
 2.  Терморегуляторної
 3.  Трофічної
 4.  Екскреторної
 5.  Захисної

46. Вкажіть виняток з переліку факторів, що забезпечують легеневу вентиляцію:

 1.  Атмосферний тиск в плевральній порожнині
 2.  Сполучення альвеол з навколишнім середовищем
 3.  Герметичність грудної порожнини та її здатність до зміни об’єму
 4.  Розтяжність та еластичність легенів
 5.  Наявність в альвеоалах шару, утворенного розчином сурфактантів

47. Об’єм повітря, який людина вдихає або видихає при спокійному диханні, називається:

 1.  Дихальний об’єм
 2.  Життєва ємкість легенів
 3.  Резервний об’єм видиху
 4.  Резервний об’єм вдиху
 5.  Загальна ємкість легенів

48. Інспіраторна ємкість це:

 1.  Дихальний об'єм + резервний об'єм вдиху (3,5л)
 2.  Синонім життєвої ємкості легенів (4-5л)
 3.  Повітря в дихальних шляхпх (0,15л)
 4.  Резервний об'єм видиху (1-1,5л)
 5.  Резервний об'єм вдиху (2,5л)

48. Яким терміном позначено частку повітря в легенях, котра обмінюється за один дихальний цикл?

 1.  Коефіцієнт легеневої вентиляції
 2.  Хвилинна легенева вентиляція
 3.  Функціональна залишкова ємкість
 4.  Дихальний коефіцієнт
 5.  Об'єм мертвого простору

49. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:

 1.  Коефіцієнтом утилізації кисню
 2.  Хвилинним об’ємом дихання
 3.  Парціальним тиском газу
 4.  Кисневою ємністю крові
 5.  Залишковим об’ємом

50. Сумарним показником активності системи дихання є:

 1.  Споживання кисню за 1 хв
 2.  Градієнт концентрації газу
 3.  Коефіцієнт дифузії
 4.  Киснева ємність легень
 5.  Коефіцієнт утилізації кисню

51. Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:

 1.  Життєва ємність легень
 2.  Функціональна залишкова ємність
 3.  Загальна ємність легень
 4.  Резервний об’єм видиху
 5.  Дихальний об’єм

52. Який етап дихання у немовляти турбує акушерів щойно після пологів?

 1.  Зовнішнє дихання
 2.  Дифузія газів у легенях
 3.  Транспорт газів кров’ю
 4.  Дифузія газів у тканинах
 5.  Внутрішнє дихання

53. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Які зміни слід очікувати у цього хворого?

 1.  Схильність альвеол до спадання і неможливість їх швидкого розправлення
 2.  Розростання сполучної тканини легень
 3.  Зміна еластичних властивостей легень
 4.  Зменшення трахеобронхіального секрету
 5.  Порушення кровообігу в легенях

54. Яким показником оцінюють в клініці кількість газу, яка проходить через легеневу мембрану за 1 хв. при градієнті тиску 1 мм. рт.ст.

 1.  Дифузійна здатність легень
 2.  Кількість спожитого кисню
 3.  Кількість виділеного вуглекислого газу
 4.  Дихальний коефіцієнт
 5.  Об’єм мертвого простору

55. У пацієнта газообмін через легенево-капілярну мембрану залежить від:

 1.  Усі перераховані фактори
 2.  Товщина мембрани
 3.  Площу поверхні
 4.  Градієнту тиску газу
 5.  Коефіцієнту дифузії

56. Скільки складає парціальний тиск О2 та СО2 у венозній крові?

 1.  О2 – 40 мм рт.ст; СО2 – 46 мм рт.ст.
 2.  О2 – 124 мм рт.ст; СО2 – 31 мм рт.ст.
 3.  О2 – 40 мм рт.ст; СО2 – 31 мм рт.ст.
 4.  О2 – 110 мм рт.ст; СО2 – 40 мм рт.ст.
 5.  О2 – 159 мм рт.ст; СО2 – 40 мм рт.ст.

57. У яких компонентах крові міститься фермент карбоангідраза?

 1.  В еритроцитах
 2.  В лейкоцитах
 3.  В плазмі
 4.  В моноцитах
 5.  В лімфоцитах

58. У досліджуваного необхідно оцінити активність системи дихання. Який з зазначених показників доцільно визначити для цього?

 1.  Споживання кисню за хвилину
 2.  Киснева ємкість крові
 3.  Хвилинний об”єм дихання
 4.  Життєва ємкість легенів
 5.  Альвеолярна вентиляція легенів

59. У хворого хронічним обструктивним бронхітом у результаті запального процесу порушена бронхіальна прохідність. Якими змінами функції зовнішнього дихання супроводжується хронічний обструктивний бронхіт на ранніх стадіях?

 1.  Зниженням проби Тиффно
 2.  Збільшенням максимальної вентиляції легень
 3.  Збільшенням життєвої ємкості легень
 4.  Збільшенням дихального об’єму
 5.  Рiзким зменшенням вентиляцiї нижнiх вiддiлiв легень

60. У людини в стані спокою значно збільшена робота м”язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?

 1.  Збільшення внутрішньоплеврального тиску
 2.  Рідке дихання
 3.  Поверхневе дихання
 4.  Звуження дихальних шляхів
 5.  Сурфактант

61.  У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

 1.  Дихальний об”єм
 2.  Загальна ємкість легенів
 3.  Життєва ємкість легенів
 4.  Резервний об”єм вдиху
 5.  Резервний об”єм видиху

62. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:

A.  Хвилинного об”єму дихання

B.  Кисневої ємкості крові

C.Дифузійної здатності легенів

D.  Альвеолярної вентиляції легенів

E.  Резервного об”єму видиху

78. У пацієнта, який часто хворіє, встановили низький рівень сурфактантів легень. Це викликано:

 1.  Тютюнопалінням
 2.  Вживанням продуктів, багатих на арахідонову кислоту
 3.  Гормонами кори наднирників
 4.  Збудженням блукаючого нерва
 5.  Періодичними глибокими вдихами

79. Після швидкого підняття водолаза з глибини 70 м виникла кесонна хвороба зі смертельним наслідком. Який процес викликав несумісне з життям порушення?

 1.  Повітряна емболія судин життєво важливих органів
 2.  Розрив судин перепадом тиску
 3.  Пошкодження легень
 4.  Зупинка серця
 5.  Порушення кровотоку у венах

Регуляція дихання

1. Які фактори гуморальної  регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального центру?

А.Вуглекислий газ

В. Ацетилхолін

С. Гістамін

D. Інсулін

Е. Адреналін

2. До лікаря звернувся хворий із скаргами на задуху, що виникає при незначному фізичному навантаженні, яку зв'язує з перенесеним бронхітом. Який можливий механізм виникнення цих скарг ?

A. Зменшення в крові РО2 і збільшення РСО2 

B. Збільшення в крові РО2 

C. Зменшення в крові РО2 і РСО2 

D. Зменшення концентрації іонів Н+

E. Збільшення концентрації Н+

3. Біля дихального центру локалізовані рецептори, які чутливі до змін напруги СО2 та Н+. Як називаються ці рецептори?

A. хеморецептори

B. механорецептори

C. осморецептори

D. барорецептори

E. фоторецептори

4. В яких структурах головного мозку локалізовані центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

A. В довгастому мозку

B. В спинному мозку

C. В середньому мозку

D. В таламусі

E. В гіпоталамусі

5. В яких відділах ЦНС локалізуються центри дихальних рефлексів?

A. у довгастому мозку

B. у спинному мозку

C. у мозочку

D. у середньому мозку

E. у проміжному мозку

6. Довільна затримка дихання на протязі 50 сек викличе в організмі:

A. Газовийа ацидоз

B. Алкалоз

C. Гіпероксемію

D. Гіпокапнію

E. Гіперкапнію та алкалоз

 

7. До лікаря звернувся хворий із скаргами на задуху, що виникає при незначному фізичному навантаженні, яку зв'язує з крововтратою. Який можливий механізм виникнення цих скарг?

A. Зменшення кисневої ємності   крові

B. Збільшення в крові РО2 

C. Зменшення ав кровіРО2 і РСО2

D. Зменшення концентрації іонів Н+ 

E. Збільшення в крові РО2 та іонів Н+ 

8. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A. Збільшиться глибина і частота дихання

B. Зменшиться глибина і частота дихання

C. Зменшиться глибина і зросте частота дихання

D. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

E. Залишиться без змін

 

9. Як впливає збудження нейронів пневмотаксичного центру на тривалість дихального циклу?

A. Обмежує тривалість вдиху

B. Подовжує тривалість вдиху

C. Подовжує тривалість видиху

D. Обмежує тривалість видиху

E. Подовжує тривалість вдиху, обмежує – видиху

 

10. На зміну якого параметра крові реагують периферичні хеморецептори каротидного синуса?

A. Зниження напруження кисню в артеріальній крові

B. Підвищення напруження кисню в артеріальній крові

C. Зниження напруження вуглекислого газу в артеріальній крові

D. Підвищення концентрації водневих іонів в артеріальній крові

E. Зниження концентрації водневих іонів в артеріальній крові

11. На зміну концентрації яких речовин реагують центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

A. Вуглекислого газу в венозній крові

B. Кисню в артеріальній крові

C. Водневих іонів у спинномозковій рідині

D. Кисню в спинномозковій рідині

E. Водневих іонів у венозній крові

 

12. При гіпервентиляції легень збільшується дихальний коефіцієнт (ДК). Яка причина збільшення ДК у даному випадку?

A. Збільшення виділення вуглекислого газу

B. Збільшення поглинання кисню

C. Збільшення виділення водяної пари

D. Зменшення поглинання кисню

E. Зменшення виділення вуглекислого газу

 

13. Що є основною компенсаторною реакцією організму на гіпоксію при піднятті людини в гори?

A. Гіпервентиляція легень

B. Тахікардія

C. Збільшення кількості еритроцитів

D. Збільшення кількості гемоглобіну

E. Підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню

 

14. В експерименті на собаці глибина вдиху обмежується потоком імпульсів з:

A. З механорецепторів легень

B. Рецепторів повітроносних шляхів

C. Хеморецепторів каротидної зони

D. Центральних хеморецепторів

E. Юкстраальвеолярних рецепторів

15. В експерименті на собаці зруйнували пневмотаксичний центр. Це призвело до зміни:

A. Тривалості вдиху

B. Просвіту бронхів

C. Просвіту трахеїв

D. Тривалості видиху

E. Тривалості паузи між диханням

 

16. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глібокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання?

A. Зниження парціального тиску О2 в повітрі

B. Зниження парціального тиску СО2 в повітрі

C. Підвищення кисневої емності крові

D. Збільшення об(ємної швидколсті кровотоку

E. Зниження температури повітря

 

17. В експерименті подразнюють нейрони дорзальних ядер дихального центру. При цьому у тварини спостерігається скорочення таких груп м'язів:

A. Діафрагмального і зовнішніх міжреберних

B. Великих і малих грудних

C. Трапецієвидних

D. М'язів передньої черевної стінки

E. Внутрішніх межреберних

 

18. У людини після декількох форсованих глибоких вдохів виникло головокружіння і поблідніли шкірні покрови. З чим повязано це явище?   

A.Розвивається гіпокапнія  

B. Розвивається гіперкапнія  

C. Розвивається гіпоксія і гіперкапнія  

D. Розвивається гіпоксія

E. Розвивається гіпоксія і гіпокапнія

19. Під час надування повітряних кульок хлопець робив максимально глибокі і тривалі  вдихи і видихи. Через деякий час в нього виникло легке запаморочення. Яка ймовірна причина цього явища?

A.Зниження концентрації СО2 в крові  

B. Підвищення концентрації СО2 в крові  

C. Звуження бронхів  

D. Зниження артеріального тиску  

E. Підвищення концентрації О2 в крові

  

20. Перед зануренням у воду досвідчені пірнальники роблять декілька глибоких вдихів. Яку мету вони переслідують?  

A.Для виведення більшого об'єму СО2

B. Для зменшення функціональної залишкової ємності крові  

C. Для збільшення ЖЄЛ  

D. Для збільшення ЗЄЛ  

E. Для збільшення ДО

21. Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться найбільша кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?  

A.Корені легень  

B. Дихальні бронхіоли  

C. Стінки альвеол  

D. Міжреберні м'язи  

E. Альвеолярні ходи

 

22. У студента після гіперветиляції виникло легке запаморочення. Які зміни у крові, перш за все, зумовлюють цей ефект?

A. Зменшення СО2

B. Підвищення рН

C. Збільшення вмісту СО2

D. Збільшення вмісту О2

E. Зменшення вмісту О2

23. В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?

 1.  Дихання припиняється
 2.  Зростає частота дихання
 3.  Дихання не змінюється
 4.  Зростає глибина дихання
 5.  Зменшиться частота дихання

24. У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє  дихання людини в цій камер? 

 1.  Збільшиться глибина і частота дихання
 2.  Залишиться без змін
 3.  Зменшиться глибина і частота дихання
 4.  Зменшиться глибина і зросте частота дихання
 5.  Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

25. У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження? 

A.Задній мозок 

B.  Гіпоталамус

C.  Довгастий мозок 

D.  Кора великих півкуль

E.  Мозочок

26. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

 1.  Не зміниться
 2.  Припиниться
 3.  Стане більш рідким
 4.  Стане більш глибоким
 5.  Стане більш частим

27. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

 1.  Збільшиться глибина і частота
 2.  Зменшиться частота 
 3.  меншиться глибина 
 4.  Збільшиться глибина 
 5.  Збільшиться частота

28. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде використання для зняття нападу активаторів: 

 1.  бета-адренорецепторів 
 2.  альфа-адренорецепторів 
 3.  альфа- та бета-адренорецепторів 
 4.  Н-холінорецепторів 
 5.  М-холінорецепторів

29. Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться характер дихання?

 1.  Стане поверховим та частішим
 2.  Стане поверховим та рідким
 3.  Зупиниться
 4.  Стане глибоким та частішим
 5.  Стане глибоким та рідким

30. У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?

 1.  Дихати в режимі гіпервентиляції
 2.  Дихати в режимі гіповентиляції
 3.  Робити швидкий вдих та повільний видих
 4.  Дихати поверхнево 
 5.  Дихати з низькою частотою

31. Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:

 1.  Іритантних рецепторів
 2.  Юкстакапілярних рецепторів
 3.  Хеморецепторів легень
 4.  Терморецепторів легень
 5.  Больових рецепторів

32. При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?

 1.  Іритантних
 2.  Цетральних хеморецепторів
 3.  Хеморецепторів дуги аорти
 4.  Хеморецепторів каротидних синусів 
 5.  Механорецепторів легень

33. У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?

 1.  Механорецепторів легень
 2.  Цетральних хеморецепторів
 3.  Хеморецепторів дуги аорти
 4.  Хеморецепторів каротидних синусів 
 5.  Іритантних

34. Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупинка дихання. Які зміни у крові це зумовлюють? 

 1.  Зменшення напруги СО2 у крові
 2.  Збільшення напруги СО2 у крові
 3.  Зменшення рН
 4.  Зменшення напруги О2 у крові
 5.  Збільшення напруги СО2 і О2 у крові

35. У тварини видалили каротидні тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція? 

 1.  Гіпоксемія
 2.  Фізичне навантаження
 3.  Гіперкапнія
 4.  Ацидоз
 5.  Збільшення температури ядра тіла

36. Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони  збуджуються перед вдихом та на його початку. Де розташовані ці нейрони ? 

 1.  Довгастий мозок
 2.  Проміжний мозок
 3.  Середній мозок
 4.  Спинний мозок
 5.  Кора головного мозку

37. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

 1.  М-холінорецептори
 2.  Н-холінорецептори
 3.  Альфа- та бета- адренорецептори
 4.  Альфа-адренорецептори
 5.  Бета-адренорецептори

38. Велика група людей тривалий час знаходиться в закритому приміщенні невеликого об'єму. Це призвело до розвитку у них гіпервентиляції внаслідок таких змін повітря:

 1.  Збільшення вмісту вуглекислого газу
 2.  Збільшення вмісту водяної пари
 3.  Зменшення вмісту кисню
 4.  Збільшення температури
 5.  Жодна відповідь не є вірною

39. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:

 1.  Пневмотаксичним центром
 2.  Мозочком
 3.  Ретикулярною формацією
 4.  Корою великих півкуль 
 5.  Червоними ядрами

40. У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

 1.  Безумовні симпатичні рефлекси
 2.  Умовні парасимпатичні рефлекси
 3.  Безумовні парасимпатичні рефлекси
 4.  Умовні симпатичні рефлекси
 5.  Рефлекси

41. Які адаптаційні механізми спрацьовують при диханні на великій висоті?:

 1.  Всі перечислені
 2.  Збільшення дифузійної здатності легень
 3.  Збільшення альвеолярної вентиляції
 4.  Зсув кривої дисоціації гемоглобіну вліво
 5.  Збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну

42. Які впливи викликають ефекти розслаблення м’язів бронхів ?

 1.  Адренергічні
 2.  Холінергічні
 3.  Гістамінергічні
 4.  Холіноміметичні
 5.  Пуринергічні

43. Як  зміниться характер дихання при ковтанні?

 1.  Затримується в обох фазах дихального циклу 
 2.  Посилюється обох фазах дихального циклу
 3.  Затримка дихання не відбувається в жодній із фаз дихального циклу
 4.  Затримується в фазі інспіраці
 5.  Затримується в фазі експірації

44. Які впливи викликають ефекти скорочення м’язів бронхів та бронхіол?

 1.  Холінергічні
 2.  Пуринергічні
 3.  Адренергічні
 4.  Холінергічні та адренергічні
 5.  Серотонінергічні

45. Як зміниться дихання при стимуляції центрального кінця перерізаного блукаючого нерва?

 1.  Дихання стане поверхневим та частішим
 2.  Дихання стане рідшим і глибшим
 3.  Відбудеться затримка дихання
 4.  Виникне дихання типу Біота
 5.  Виникне дихання типу Чайн-Стокса

46. Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну концентрації яких речовин реагують центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

 1.  Вуглекислого газу в венозній крові
 2.  Кисню в спинномозковій рідині
 3.  Кисню в артеріальній крові
 4.  Водневих іонів у спинномозковій рідині
 5.  Водневих іонів у венозній крові

47. Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну якого параметра крові реагують периферичні хеморецептори каротидного синуса?

 1.  Зниження напруження кисню в артеріальній крові
 2.  Підвищення концентрації водневих іонів в артеріальній крові
 3.  Підвищення напруження кисню в артеріальній крові
 4.  Зниження напруження вуглекислого газу в артеріальній крові
 5.  Зниження концентрації водневих іонів в артеріальній крові

Травлення у 12-палій кишці і кишечнику

1. Який вид транспортування зумовлює всмоктування іонів натрію?

A. Первинно-активний

B. Вторинно-активний

C. Осмос

D. Дифузія

E. Фільтрація

2. Який вид транспортування зумовлює всмоктування іонів калію?

A. Первинно-активний

B. Вторинно-активний

C. Осмос

D. Дифузія

E. Фільтрація

3. Для перетравлення жирної їжі необхідна участь одного з травних секретів. Який з перерахованих нижче секретів бере участь в емульгуванні жирів?

А.Жовч

В. Шлунковий сік

С. Слина

D. Кишковий сік

Е. Панкреатичний сік

4.У досліді на жабі під дією хімічної речовини було продемонстровано посилення перистальтики кишечника. Який відділ нервової системи виявляє аналогічний ефект?

А.Парасимпатичний

В. Соматичний

С. Симпатичний

D. Мозочок

Е. Центральний

5. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреція трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене в цьому випадку?

А.Розщеплення білків

В. Розщеплення дисахаридів

С. Розщеплення нуклеїнових кислот

D. Розщеплення полісахаридів

Е. Розщеплення ліпідів

6. До складу жовчі входять жовчні кислоти та пігменти. Який з наведених нижче пігментів належить до жовчних?

А.Білірубін

В. Уробілін

С. Стеркоблін

D. Мелатонін

Е. Гемоглобін

7. У хворого порушено перетравлювання білків у шлунку та тонкому кишечнику. Дефіцитом яких ферментів зумовлений цей процес?

А.Пептидаз

В. Ліпаз

С. Синтетаз

D. Амілаз

Е. Трансфераз

8. Після надходження жирів в організм відбувається їх перетравлювання та всмоктування в кишечнику. Які  продукти гідролізу жирів всмоктуються в кишці?

А.Гліцерин, жирні кислоти

В. Поліпептиди

С. Моносахариди

D. Амінокислоти

Е. Ліпопротеїди

9. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

А.Мальтоза

В. Пірогалоза

С. Сахароза

D. Целобіоза

Е. Лактоза

10. Протеолітичні ферменти соку підшлункової залози  виділяються в просвіт 12-палої кишки у неактивному стані. Яка речовина є активатором хімотрипсиногену?

А.Трипсин

В. карбоангідраза

С. Жовчні кислоти

D. Карбоксиполіпептидаза

Е. Ентерокіназа

11. Ентеральний обмін ліпідів відбувається при наявності ряду умов. Які із перелічених речовин забезпечують емульгування жирів, активацію ліпази, всмоктування жирних кислот?

А.Жовчні кислоти

В. Амінокислоти

С. Вуглеводи

D. Білірубін

Е. Холестерин

12. Який компонент панкреатичного соку активується ентерокіназою в 12-палій кишці?

А.Трипсиноген

В. Мальтаза

С. Амілаза

D. Деліпаза

Е. Хімотрипсиноген

13. Травний фермент кишкового соку ентерокіназа являється активатором іншого протеолітичного ферменту. Який це фермент?

А.Трипсиноген

В. Ліпаза

С. Пепсиноген

D. Амілаза

Е. Хімотрипсиноген

14. Який основний фермент приймає участь у гідролізі вуглеводів у ШКТ?

А.Альфа-амiлаза підщлункового соку

В. Ентерокіназа кишкового соку

С. Рибонуклеаза

D. Карбоксипептидаза підшлункового соку

Е. Ліпаза підшлункового соку

15. В експерименті у тварин після перев'язування загальної жовчної протоки припиняється надходження жовчі в дванадцятипалу кишку. Травлення яких речовин порушується при цьому?

А.Жирів

В. Мікроелементи

С. Електроліти

D. Вуглеводів

Е. Білків

16. Який вид транспорту забезпечує всмоктування глюкози в ентероцитах?

A. вторинно-активний транспорт

B. осмос

C. дифузія

D. первинно-активний транспорт

E. ендоцитоз

 

17. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?

A. Здоба, жирне м'ясо, міцні відвари

B. Нежирне відварне м'ясо

C. Кисломолочні продукти

D. Овочі, багаті білками (боби, соя)

E. Фрукти

18. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A. Секретин

B. Холецистокінін-панкреозимін

C. Гастрин

D. Глюкагон

E. Нейротензин

19. У жінки 55 років при обстеженні виявлено слабке скорочення жовчного міхура після введення в 12-и палу кишку 30 мл олії. З недостатністю якого гормону це найбільш вірогідно може бути пов'язано ?

A. Холецистокініну

B. Гастрину

C. Мотиліну

D. Бомбезину

E. Секретину

 

20. Який фермент каталізує процес перетворення трипсиногену в трипсин?

A. Ентерокіназа

B. Альфа-амілаза

C. Ліпаза

D. Фосфатаза

E. Діастаза

21. Який вид моторики тонкого кишківника найбільш стимулює вілікінін?

A. Скорочення макровосинок

B. Ритмічну сегментацію

C. Маятникоподібні скорочення

D. Перистальтичні скорочення

E. Тонічні скорочення

22. Відомо, що секретин синтезується в S-клітинах слизової оболонки 12-палої кишки. Який характер впливу цього гормону на секрецію шлункового соку?

A. Гальмує шлункову секрецію

B. Стимулює виділення HCl і гальмує виділення пепсиногенів

C. Стимулює виділення HCl і пепсиногенів

D. Стимулює виділення HCl і слизу та гальмує виділення пепсиногенів

E. Гальмує виділення слизу

 

23. Протеолітичні ферменти соку підшлункової залози виділяються в просвіт 12-палої кишки в неактивному стані. Вкажіть, яка речовина з нижче перерахованих є активатором хемотрипсиногену?

A. Трипсин

B. Ентерокіназа

C. Карбоксиполіпептидаза

D. Карбоангідраза

E. Жовчні кислоти

 

24. У пацієнта 56 років, із хронічним ентеритом при копрологічному дослідженні встановлено порушення травлення і всмоктування білків. Який основний механізм всмоктування амінокислот у тонкому кишечнику?

A. Вторинний активний транспорт

B. Проста дифузія

C. Полегшена дифузія

D. Осмос

E. Первинний активний транспорт

 

25. У людини при обстеженні встановлено знижений вміст вітамінів групи В. Що могло зумовити такий стан стан ?

A. Пригнічення мікрофлори кишківника

B. Недостатнє вживання вітамінів групи Д

C. Недостатнє вживання жиророзчинних вітамінів

D. Недостатнє вживання вітаміну С

E. Зменшення кількості вітаміну А в організмі

 

26. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на несприйняття молока (після вживання свіжого молока виникає діарея, метеоризм). З дефіцитом якого ферменту вірогідніше за все пов'язаний стан пацієнта?

A. Лактази

B. Амілази

C. Ліпази

D. Сахарози

E. Мальтози

 

27. Який гастроінтестинальний гормон у найбільшій мірі посилює виділення підшлунковою залозою ферментів?

A. Холецистокінін-панкреозимін

B. Секретин

C. Гастрин

D. Бомбезин

E. Панкреатичний поліпептид

 

28. Виберіть з перечислених гастроінтестинальних гормонів такий, що гальмує рухову функцію шлунково-кишкового тракту.

A. Соматостатин

B. ентерогастрин

C. Гастрин

D. Бомбезин

E. Панкреатичний поліпептид

 

29. У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Яка речовина конче необхідна для нормального всмоктування жирів?

A. Жовчні кислоти

B. Холестерин

C. Жовчні пігменти

D. Лецитин.

E. Іони НСО3-

 

30. Які травні соки мають здатність емульгувати жири?

A. жовч

B. панкреатичний сік

C. слина

D. кишковий сік

E. шлунковий сік

31. Який компонент панкреатичного соку активується ентерокіназою в дванадцятипалій кишці?

A. трипсиноген

B. химотрипсиноген

C. ліпаза

D. амілаза

E. мальтаза

32. Наявність їжі багатої жиром є подразником секреції тканинного гормону, що викликає скорочення жовчевого міхура. Який це гормон?

A. холецистокінін-панкреозимін

B. гастрин

C. серотонін

D. мотілін

E. соматостатин

33. Які хімічні речовини пригнічують секрецію підшлункової залози?

A. Атропін

B. Ацетилхолін

C. Інсулін

D. Гастрин

E. секретин

 

34. Які ферменти приймають участь в гідролізі вуглеводів в травному каналі?

A.амілази підшлункового соку

B. пептидазами підшлункового соку

C. ліпазами підшлункового соку

D. рибонуклеазами кишкового соку

E. ентерокіназою кишкового соку

35. Які ферменти підшлункового соку можна рекомендувати пацієнту в разі недостатнього перетравлення в нього жирної їжі?  

A.Ліполітичні  

B. Амілолітичні  

C. Протеолітичні  

D. Ентерокіназу

E. Нуклеази

 

36. Людині для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти даного препарату зумовлять емульгування жирів?

A.Жовчні кислоти  

B. Холестерин і його ефіри  

C. Дигліцериди  

D. Білірубінглюкуроніди  

E. Жовчні пігменти

37. При поступленні жирів в організм проходить їх перетравлювання і            всмоктування в кишечнику. Які кінцеві продукти  гідролізу жирів всмоктуються в кишечнику?

A.Гліцерин, жирні кислоти

B. Амінокислоти  

C. Моносахариди  

D. Ліпопротеїди  

E. Поліпептиди

38. Відомо, що гідроліз білків, жирів та вуглеводів здійснюється за допомогою, відповідно, протеаз, ліпаз та амілаз. У якому із травних соків містяться всі три групи ферментфі у достатній для травлення кількості?

A. Підшлунковий

B. Сік товстої кишки

C. Жовч

D. Шлунковий

E. Слина

39. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому потрібно обмежити в харчовому раціоні?

 1.  Жирне м'ясо, міцні бульйони
 2.  Кисломолочні продукти
 3.  Відварені овочі 
 4.  Овочі, багаті білками (боби, соя)
 5.  Фрукти

40. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?

 1.  Жирне та смажене м'ясо
 2.  Нежирне відварне м'ясо
 3.  Кисломолочні продукти
 4.  Овочі
 5.  Фрукти

 

41. У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

 1.  Секреція кишкового соку
 2.  Ритмічна сегментація
 3.  Пристінкове травлення
 4.  Маятникоподібні рухи
 5.  Всмоктування

42. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

 1.  Секретин
 2.  Холецистокінін-панкреозимін
 3.  Гастрин
 4.  Глюкагон
 5.  Нейротензин

43. Хворий 60 років скаржиться на болі в нижній частині живота. При аналізі калу в ньому  виявлено значну кількість неперетравленого жиру. Дефіцит якого ферменту став причиною неповного перетравлювання жирів?

 1.  Панкреатичної ліпази
 2.  Пепсину
 3.  Ентерокінази
 4.  Мальтози
 5.  Амінопептидази

44. У жінки при дуоденальному зондуванні після введення до 12-ої палої кишки 30 мл рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути недостатнє виділення:

 1.  Холецистокініну
 2.  Гастрину
 3.  Мотиліну
 4.  Бомбезину
 5.  Секретину

 

45. Виділення секретину стимулює?

 1.  Пепсини
 2.  Ентерокіназа
 3.  Соляна кислота
 4.  Бікарбонати
 5.  Жовч

46.  У хворого камінь загального жовчного протоку припинив надходження жовчі в кишечник. Порушення якого процесу травлення буде при цьому спостерігатися?

 1.  Перетравлення жирів
 2.  Перетравлення вуглеводів
 3.  Перетравлення білків
 4.  Всмоктування вуглеводів
 5.  Всмоктування білків

47. При прийнятті всередину 100 мл 25% (насиченого) розчину сульфату магнезії з'являється багато рідкого калу. Чому? 

 1.  Збільшується осмотичний тиск у кишках
 2.  Гальмується робота кишок
 3.  Стимулюється секреція шлункового соку 
 4.  Стимулюється виділення гормонів 12-палої кишки
 5.  Зменшується осмотичний тиск

 

48. Пацієнту призначена дієта, яка містить підвищену кількість хліба грубого помолу і овочів. З якою метою це зроблено?

 1.  Посилення моторики
 2.  Гальмування шлункової секреції
 3.  Активація трипсиногену
 4.  Стимуляція шлункової секреції
 5.  Нейтралізація НСІ

49. Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів в шлунково-кишковому тракті і збільшення кількості нейтрального жиру в калі? 

 1.  Панкреатичної ліпази 
 2.  Кишкової ліпази 
 3.  Шлункової ліпази 
 4.  Печінкової ліпази 
 5.  Ентерокінази

 

50. При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення: 

 1.  Надходження жовчі в кишечник 
 2.  Секреції кишкового соку 
 3.  Кислотності шлункового соку 
 4.  Секреції підшлункового соку 
 5.  Процесів всмоктування в кишечнику

51. У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

 1.  Білків
 2.  Полісахаридів
 3.  Фосфоліпідів
 4.  Нуклеїнових кислот
 5.  Ліпідів

 

52. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:

 1.  Холецистокініну та секретину
 2.  Гастрину
 3.  Гістаміну 
 4.  Гастрину та гістаміну 
 5.  Нейротензину

53.  У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні? 

 1.  Всі відповіді вірні
 2.  Зменшиться всмоктування вуглеводів
 3.  Зменшиться всмоктування білків
 4.  Зменшиться всмоктування жирів
 5.  Зменшиться всмоктування води

 

54. У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:

 1.  Всмоктування жирів
 2.  Секреції ліпаз
 3.  Гідролізу жирів
 4.  Жовчовиділення
 5.  Жовчоутворення

55. У хворого камінь загальної жовчної протоки припинив надходження жовчі в кишечник. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?

 1.  Перетравлення жирів
 2.  Всмоктування білків
 3.  Перетравлення вуглеводів
 4.  Всмоктування вуглеводів
 5.  Перетравлення білків

 

56. Хворий 57 років, який протягом довгого часу лікувався антибіотиками, скаржиться на порушення функції кишечнику. Що призвело до такого стану?

 1.  Пригнічення мікрофлори кишечника 
 2.  Порушення секреції кишечника 
 3.  Порушення всмоктування
 4.  Підвищення моторики кишечника 
 5.  Порушення жовчовиділення

57. Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

 1.  Жирів
 2.  Білків
 3.  Вуглеводів
 4.  Білків та вуглеводів
 5.  Мінеральних солей

58. Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Які іони будуть посилено всмоктуватися у травному каналі при прийомі цього вітаміну?

 1.  Кальцію
 2.  Кальцію та фосфатів 
 3.  Фосфатів 
 4.  Калію
 5.  Натрію та хлору

59. У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?

 1.  Підшлункового
 2.  Жовчі
 3.  Слини
 4.  Шлункового
 5.  Кишечного

60. Яка роль ентерокінази в процесі травлення?

 1.  Активує трипсиноген підшлункового соку
 2.  Стимулює жовчевиділення
 3.  Гальмує активність ферментів підшлункового соку
 4.  Стимулює виділення ферментів шлункового соку
 5.  Посилює моторику кишки

61. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

 1.  Секретин
 2.  Гастрин
 3.  Холецистокінін-панкреозимін
 4.  Глюкагон
 5.  Нейротензин

62. Назвіть клітинні джерела біосинтезу секретину:

 1.  S-клітини підшлункової залози
 2.  G-клітини шлунка
 3.  І-клітини дванадцятипалої кишки
 4.  D-клітини підшлункової залози
 5.  К-клітини тонкого кишечника

63. Основний механізм в регуляції секреції жовчі є:

 1.  Саморегуляція через печінково-кишково-печінкову циркуляцію жовчних кислот
 2.  Нейрогуморальна дія секретину
 3.  Дія симпатичної нервової системи
 4.  Нейрогуморальна дія ХЦК-ПЗ
 5.  Дія парасимпатичної нервової системи

64. У жінки 55 років при обстеженні виявлено слабке скорочення жовчного міхура після введення в12-палу кишку 30 мл рідкого масла. З недостатністю якого гормону це найбільш вірогідно може бути пов’язано?

 1.  Холецистокініну
 2.  Секретину
 3.  Гастрину
 4.  Мотиліну
 5.  Бомбезину

65. Які харчові продукти перетравлюються лише в товстому кишечнику?

 1.  Холестерин
 2.  Клітковина, пектин
 3.  Фосфоліпіди
 4.  Желатин
 5.  Крохмал

66. Нервова регуляція секреції кишечного соку здійснюється рефлексами, дуги яких замикаються:

 1.  В стінці кишечника
 2.  В спинному мозку
 3.  В довгастому мозку
 4.  В гіпоталамусі
 5.  В корі головного мозку

Травлення в ротовій порожнині і шлунку

1. До  складу трубчастих залоз слизової оболонки  шлунка входять різні секреторні клітини. Які з них продукують соляну кислоту?

А.Обкладові

В. Додаткові

С. Змішані

D. Серозні

Е. Головні

2. Під час дослідження секреторної  функції шлунка виявлено зменшення концентрації соляної кислоти в шлунковому соку. Актівність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

А.Пепсину

В. Депиптидази

С. Гексокінази

D. Ліпази

Е. Амілази

3. До складу слини входять ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Який фермент слини розщеплює крохмаль до мальтози?

А.Альфа-амілаза

В. Пептидаза

С. Лактаза

D. Мальтаза

Е. Нуклеаза

4. Внаслідок застосування блокаторів Н2-гістамінових рецепторів  змінився склад шлункового соку. Як у цій ситуації змінюється секреторна функція обкладових клітин?

А.Зменшується утворення НСl

В. Збільшується утворення слизу

С. Збільшується утворення пепсиногенів

D. Зменшується утворення пепсиногенів

Е. Збільшується утворення НСl

5. У хворого досліджували секреторну функцію шлунка. У шлунковому соці не виявлено хлористоводневу кислоту та ферменти. Як називається такий стан?

А.Ахілія

В. Ахлоргідрія

С. Гіпоацидітас

D. Гіпохлоргідрія

Е. гіперхлоргідрія

6. В експерименті на тварині здійснили перерізку волокон блукаючого нерва, які інервують шлунок. Які зміни з боку моторики та секреції шлунка слід очікувати  в даному випадку?

А.Секреція і моторика зменшаться

В. Секреція зменшиться, моторика посилиться

С. Секреція збільшиться, моторика зменшиться

D. Секреція зменшиться, моторика не зміниться

Е. Секреція і моторика посиляться

7. Які речовини має вживати пацієнт для збудження шлункової секреції?

А.Екстракти з м'яса, риби і овочів

В.  Концентровані розчини лугів

С. Жири

D. Концентрований розчин соляної кислоти

E. Вуглеводи

8. Яким чином змінюється секреторна функція шлунка при стимуляції Н2 (гістамінових) рецепторів?

А.Збільшується секреція соляної кислоти

В. Секреція соляної кислоти зменшується, а пепсиногенів - збільшується

С. Збільшується секреція слизу та пепсиногенів

D. Збільшується секреція пепсиногенів

Е. Зменшується секреція соляної кислоти та пепсиногені

9. Через деякий час після надходження до шлунку молока відбувається його згурдження. Який з компонентів шлункового соку зумовлює такий ефект?

А.Реннін

В. Соляна кислота

С. Газтриксин

D. Слиз

Е. Фактор Касла

10. У якому середовищi проявляють максимальну активність протeолітичні ферменти шлункового соку?

А.рН 1.5-2.0

В. рН 3.2-3.5

С. рН 7.0

D. рН  6.5

Е. рН  9.0

11. У хворого виявлено анацидний гастрит (відсутність в шлунковому соці соляної кислоти). Активність якого ферменту при цьому буде зниженою?

А.Пепсин

В. Трипсин

С. Амілаза

D. Хімотрипсин

Е. Ліпаза

12. Собаці під час досліду ввели препарат, який зменшив секрецію і моторику шлунка. Який це препарат?

A. Атропін

B. Гістамін

C. Секретин

D. Ацетилхолін

E. Гастрин

 

13. Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

A. Гістамін і гастрин

B. Гістамін і ацетилхолін

C. Ентерогастрин і секретин

D. Секретин, ХЦК-ПЗ

E. Кініни і простагландини

 

14. Пацієнт 38 років, із скаргами на болі в епігастрії, печію, відрижку, направлений у діагностичний кабінет для проведення фракційного зондування шлунка. Поряд з іншими показниками йому рекомендовано визначити дебіт-годину НСl. Що відображає цей показник?

A. Це абсолютна кількість НСl, яка виділяється за годину

B. Відображає максимальну секреціюНСl

C. Характеризує кількість НСl, яка виділяється за добу

D. Це відношення об'єму НСl до загальної кількості виділеного шлункового соку за одиницю часу

E. Відображає середню швидкість секреції НСl

15. У складі постгангліонарних волокон блукаючого нерва виділено нервові закінчення, які виділяють аденозин. Вкажіть характер впливу цієї речовини на діяльність шлунка?

A. Забезпечує базальну релаксацію шлунка

B. Стимулює моторику шлунка

C. Стимулює секрецію соляної кислоти

D. Гальмує перистальтику шлунка

E. Стимулює відкриття пілоричного сфінктера

 

16. На прийом до гастроентеролога звернувся пацієнт 42 років, якому 2 місяці тому було проведено оперативне лікування ускладненої виразки шлунка. При цьому, йому було зроблено селективну  ваготомію (перерізку волокон блукаючого нерва). Які зміни зі сторони моторики і секреції шлунка у нього слід очікувати?

A. Секреція і моторика зменшаться

B. Секреція і моторика посиляться

C. Секреція збільшиться, моторика зменшиться

D. Секреція зменшиться, моторика не зміниться

E. Секреція зменшиться, моторика посилиться

 

17. Як змінюється секреторна функція шлунка при стимуляції Н2 (гістамінових) рецепторів?

A. Збільшиться секреція соляної кислоти

B. Збільшиться секреція пепсиногенів

C. Зменшиться секреція соляної кислоти та пепсиногенів

D. Збільшиться секреція слизу та пепсиногенів

E. Секреція соляної кислоти зменшиться, а пепсиногенів – збільшиться

 

18. Відомо, що головні клітини шлункових залоз продукують неактивні ферменти-песиногени. Яка речовина є активатором пепсиногенів?

A. Соляна кислота

B. Гастрин

C. Ацетилхолін

D. Гістамін

E. Аденозин

 

19. Гарно сервірований стіл, апетитний вигляд їжі викликають секрецію шлункового соку. Який рефлекс зумовлює цю реакцію?

A.Умовно-рефлекторний

B. Безумовно-рефлекторний

C. Ваго-вагальний

D. Метасимпатичний

E. Вісцеро-сенсорний

20. Посилення секреції соляної кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням тварині такого гасто-інтестинального гормону:  

A.гастрин

B. Секретин

C. Холецистокінін

D. Соматостатин

E. Мотилін

21. В якому відділі травного тракту секретується травний сік, що має кислу реакцію?

A.Шлунок  

B. Ротова порожнина  

C. Тонкий кишечник  

D. Товстий кишечник  

E. Стравохід

 

22. Під час полювання мисливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію виконує слина в цьому випадку?  

A.Захисну  

B. Ферментативну  

C. Секреторну  

D. Екскреторну  

E. Інкреторну

 

23. У яких відділах травної системи розпочинається гідроліз вуглеводів?

A.У порожнині рота.  

B. У шлунку.  

C. У стравоході.  

D. У товстій кишці

E. У тонкій кишці

24. В експерименті на собаці при подразненні симпатичного нерва проходить зміна кількісного і якісного складу слини. Які зміни відбуваються?  

A.Мало слини, багато ферментів  

B. Багато слини, багато ферментів  

C. Мало слини, мало ферментів   

D. Багато слини, мало ферментів  

E. Багато слини, відсутність ферментів

25. Піддослідній собаці через зонд в порожнину шлунка ввели 150 мл мясного бульйону. Вміст якого гормону швидко збільшиться у крові тварини внаслідок цього?

A.Гастрин  

B. Вазоінтестинальни поліпептид  

C. Нейротензин  

D. Соматостатин  

E. Інсулін

26. В експерименті на собаці з фістулою шлунку необхідно збільшити секрецію шлункового соку. Що з наведеного для цього доцільно ввести у шлунок?

A.М’ясний бульйон

B. Білий хліб

C. Молоко

D. Сухарі

E. Сметана

27. Через 120 хвилин після прийому їжі в регуляції шлункової секреції  переважають гуморальні механізми. За рахунок секреції яких гормонів реалізується цей механізм?

A. Гастрин, гістамін

B. Гастрин, глюкагон

C. Гістамін, інсулін

D. Холецистокінін-панкреозимін

E. Глюкагон. Інсулін

28. Однією із функцій слини є бактерицидна. За рахунок якої речовини вона реалізується?

A. Лізоцим

B. Мальтаза

C. Муцин

D. Брадикінін

E. Амілаза

29. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через

 1.  Вироблення гастрину 
 2.  Смакових рецепторів 
 3.  Механорецепторів ротової порожнини
 4.  Механорецепторів шлунку 
 5.  Вироблення секретину

 

30. В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення glossopharyngeus, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

 1.  Багато рідкої слини
 2.  Мало в'язкої слини
 3.  Мало рідкої слини
 4.  Не виділялася слина
 5.  Багато в'язкої слини

31. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

 1.  Гастрину
 2.  Нейротензину
 3.  Соматостатину 
 4.  Інсуліну 
 5.  Глюкагону

32. Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки 

 1.  Швидко викликають насичення 
 2.  Погано всмоктуються. 
 3.  Мають низьку калорійність 
 4.  Довго затримуються у шлунку 
 5.  Мають найбільшу специфічно-динамічну дію

33. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону: 

 1.  М"ясні бульйони 
 2.  Солодке 
 3.  Молоко 
 4.  Солоне 
 5.  Білий хліб 

34. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону насичені бульйони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

 1.  Гастрину 
 2.  Холецистокініну 
 3.  Секретину 
 4.  Соматостатину 
 5.  Нейротензину

 

 35. У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису. Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

 1.  Активація симпато-адреналової системи 
 2.  Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва 
 3.  Зменшення кровопостачання слинних залоз
 4.  Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва 
 5.  Гальмування симпато-адреналової системи

 

36. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

 1.  Мало в’язкої слини
 2.  Багато рідкої слини
 3.  Мало рідкої слини
 4.  Слина не виділяється 
 5.  Багато в’зкої слини

 37. Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою секреторною функцією шлунку? 

 1.  Бульйони 
 2.  Солодке 
 3.  Солоне 
 4.  Молоко 
 5.  Сало

38. У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в значній мірі ?

 1.  Жування
 2.  Ковтання
 3.  Слиновиділення
 4.  Формування відчуття смаку
 5.  Слиноутворення

39. Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунку. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде прошеною?

 1.  Гастрин 
 2.  Гістамін 
 3.  Секретин 
 4.  Холецистокінін 
 5.  Нейротензин

40. У людини виділяється мало густої слини, знижена її ферментативна активність, збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції: 

 1.  Під'язикових залоз 
 2.  Привушних залоз 
 3.  Власних залоз слизової оболонки 
 4.  Піднижньощелепних залоз 
 5.  Жодна відповідь не є вірною

41. Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку:

 1.  Солодкого
 2.  Гіркого
 3.  Солоного 
 4.  Кислого
 5.  Кислого та солоного

42. Який із зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

 1.  Секреція шлункового соку
 2.  Моторика товстої кишки
 3.  Секреція кишкового соку
 4.  Скорочення сфінктера Одді
 5.  Моторика тонкої кишки

 

43. Піддослідній собаці через зонд в порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якого з приведених речовин швидко збільшиться в крові тварини?

 1.  Гастрин
 2.  Інсулін
 3.  Вазоінтестінальний поліпептид
 4.  Нейротензин
 5.  Соматостатин

44. У хворого порушений акт жування внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у хворого?

 1.  N. trigeminus
 2.  N. glossopharyngeus
 3.  N. vagus
 4.  N. hypoglossus
 5.  N. glossopharyngeus та n. vagus

 

45. У хворого порушений акт ковтання внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у хворого?

 1.  N. glossopharyngeus
 2.  N. vagus
 3.  N. hypoglossus
 4.  N. trigeminus та n. vagus
 5.  N. glossopharyngeus та n. vagus

 

 46. В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення великої кількості рідкої слини привушною залозою. Який нерв стимулюють?

 1.  N.glossopharyngeus
 2.  N.vagus
 3.  N.facialis
 4.  N.sympathicus
 5.  N.trigeminus

47. За результатом аналізу слини пацієнта встановлено, що рН дорівнює 8,0. Такий стан слини сприяє:

 1.  Утворенню зубного каменю
 2.  Розвитку карієсу
 3.  Розвитку флюорозу
 4.  Розвитку гіперплазії тканини зуба
 5.  Розвитку гіпоплазії тканини зуба

48. У яку із фаз шлункової секреції переважають нервові впливи на секреторну функцію шлунка?

 1.  Мозкову
 2.  Шлункову
 3.  Кишкову
 4.  Шлункову і шлункову
 5.  Мозкову і кишкову

49. У яку із фаз шлункової секреції переважають гуморальні впливи на секреторну функцію шлунка:?

 1.  Кишкову
 2.  Мозкову
 3.  Шлункову
 4.  Мозкову і шлункову
 5.  Мозкову і кишкову

Виділення. Роль нирок у гемостазі

1. Вкажіть, із секрецією якого гормону пов'язують ендокринну функцію нирки?

A. 1,25-дигідроксикальциферол

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Кортизол

E. Натрійуретичний гормон

2. В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що привело до значного зростання об'єму циркулюючої крові. Концентрація якого гормону зросте в крові за цих умов?

A. Натрійуретичного гормону передсердь

B. Вазопресину

C. Альдостерону

D. Ангіотензину ІІ

E. Реніну

3. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев'язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску. Яка біологічно активна речовина є пусковою ланкою гіпертензії?

A. Ренін

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Норадреналін

E. Ангіотензин ІІ

4. Під час дослідження сечі у хворого виявлено: протеїнурія за рахунок низькомолекулярних білків, гематурія з вилужненими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники?

А.Порушення проникливості клубочків

В. Порушення реабсорбції і секреції  канальців

С. Порушення  реабсорбції канальці

D. Порушення секреції канальців

Е. Порушення фільтрації клубочків, реабсорбції і секреції канальців

5. У хворого при обстеженні проводять аналіз сечі. Яка складова частина плазми крові не підлягає фільтрації у клубочках нирок?

А.Високомолекулярні білки

В. Низькомолекулярні білки

С. Усі білки

D. Глюкоза

Е. Жирні кислоти

6. У людини на захворювання нирок артеріальний тиск знаходиться на рівні 170/140 мм.рт.ст. Концентрація якої біологічно активної речовини найбільш вірогідно викликає підвищення артеріального тиску у хворого?

А.Реніну

В. Адреналіну

С. Норадреналіну

D, Вазопресину

Е. Тироксину

7. Внаслідок дії вазопресину зменшився діурез. В яких відділах нефрону відбувається реабсорбція води під впливом цього гормону?

А.Дистальних канальцях нефрону та збиральних трубочках

В.Нисхідній частині петлі Генле

С. Висхідній частині петлі Генле

D. Проксимальних канальцях

Е. Капсулі клубочку

8. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок 3 послідовних процесів. Вкажіть найбільш достовірну послідовність.

А.Фільтрація., реабсорбція, секреція

В. Реабсорбція, фільтрація, секреція

С. Секреція, Фільтрація, реабсорбція

D. Секреція, реабсорбція, фільтрація

Е. Реабсорбція, секреція, фільтрація

9. Одна з функцій нирок - секреторна. Які іони секретуються в канальцях нефрону?

А.Калію та водню

В.Кальцію

С. Хлору

D. Натрію

Е. Заліза

10. Внаслідок отруєння сулемою у працівника хімзаводу виявлено пошкодження проксимального відділу нефрону. Порушення реабсорбції якого електроліту є провідним за даної патології?

A. Натрію

B. Калію

C. Хлору

D. Магнію

E. Заліза

11. Після крововтрати у людини зменшилась кількість утвореної сечі. Порушення якого з процесів утворення сечі спостерігається в цьому випадку?

A. Порушення клубочкової фільтрації

B. Збільшення канальцевої реабсорбції

C. Зменшення канальцевої реабсорбції

D. Зменшення канальцевої секреції

E. Зменшення канальцевої секреції і реабсорбції

12. В нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім після реабсорбції і секреції вторинна. Скільки у людини за добу утворюється первинної та вторинної сечі?

A. первинної 170л, вторинної 1,5л

B. первинної 20л, вторинної 10л

C. первинної 2л, вторинної 2л

D. первинної 50л, вторинної 30л

E. первинної 100л, вторинної 5л

13. В процесі сечоутворення не всі речовини фільтруються в капсулу нефрона, деякі секретуються канальцями. Які речовини підлягають секреції?

A. органічні кислоти

B. глюкоза

C. сечовина

D. амінокислоти

E. ліпіди

14. Яка з складових частин плазми крові не фільтрується в клубочках нирок?

A. Високомолекулярні білки

B. Низькомолекулярні білки

C. Всі білки

D. Білки і глюкоза

E. Білки і креатинін

 

15. Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?

A. Інулін, креатинін

B. Інулін, діадраст

C. Інулін, глюкоза

D. Креатинін, діадраст

E. Парааміногіпурова кислота

16. В якому випадку буде проходити клубочкова фільтрація?

A. Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст

B. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст

C. Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 40 мм.рт.ст

D. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст

E. Тиск в капілярах 20 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст

 

17. Що в умовах фізіологічної норми визначає склад клубочкового фільтрату?

A. Розміри пор мембрани капсули

B. Градієнт тиску

C. Градієнт концентрації

D. Електрохімічний градієнт

E. Градієнт концентрації та тиску

18. У тварини, в умовах хронічного експерименту, провели трансплантацію нирки. Як буде забезпечуватися функція пересадженої нирки ?

A. завдяки гуморальній та внутрішньонирковій ауторегуляції

B. ніяк не буде

C. нервовими механізмами

D. нервовими та гуморальними механізмами

E. нирковою та внутрішньонирковою ауторегуляцією

 

20. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л. Добовий діурез 6 л. Зміни діурезу відбуваються завдяки порушенню процесів реабсорбції:

A. Глюкози

B. Н2О

C. Сечовини

D. Na

E. K

21. Відомо, що величина клубочкової фільтрації залишається відносно постійною навіть при значних коливаннях системного кров`яного тиску. Яка біологічно активна речовина забезпечує клубочкову фільтрацію?

A. Ангіотензин ІІ

B. Дофамін

C. Адреналін

D. Вазопресин

E. Кортикотропін

22. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес ?

A. Екскреторній

B. Захисній

C. Фільтраційній

D. Всмоктувальній

E. Метаболічній

23. В якій частині нефрона - структурної та функціональної одиниці нирки здійснюється процес фільтрації?

A. в капсулі

B. в петлі Генле

C. в проксимальному канальці

D. в дистальному канальці

E. в збиральній трубочці

24. Які структури ЦНС приймають участь в регуляції водно-сольового обміну?

A. Гіпоталамус

B. Середній мозок  

C. Мозочок

D. Спинний мозок

E. Міст

25. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях. Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?

A.Білки  

B. Амінокислоти

C. Глюкоза

D. Сечовина

E. Іони

26. Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?   

A.Збільшенням секреції еритропоетинів  

B. Зменшенням секреції еритропоетинів  

C. Збільшенням фільтрації  

D. Зменшенням фільтрації  

E. Порушенням реабсорбції

 

27. Який гормон має вплив на процеси реабсорбції води в канальцях

нефрона?  

A.Вазопрессин (антидіуретичний гормон)

B. Окситоцин  

C. Глюкагон  

D. Інсулін  

E. Ліпокаїн

 

28. Утворення ультрафільтрату в нефроні пов'язано з показниками тиску в судинному клубочку. Цей показник складає:  

A.70 мм рт. ст.  

B. 50 мм рт. ст.  

C. 100 мм рт. ст.  

D. 20 мм рт. ст.  

E. 10 мм рт. ст.

 

29. Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові?

A.Глюкозурія   

B. Зменшення секреції натрію  

C. Зменшення вмісту глюкози в сечі  

D. Зменшення реабсорбції глюкози  

E. Зменшення діурезу

 

30. Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому із його відділів одночасно проходять процеси розведення і концентрації сечі?   

A.Петля Генле  

B. Проксимальний звивистий каналець  

C. Дистальний звивистий каналець  

D. Збірна трубочка  

E. Капсула Шумлянского

 

31. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить  

A.Глобулінів  

B. Амінокислот  

C. Сечовини  

D. Глюкози  

E. Креатиніну

 

32. Нефрон є структурною і функціональною одиницею нирки. У якій його частині здійснюється процес фільтрації?

A. Капсула Шумлянського-Боумена

B. Дистальний каналець

C. Збірна трубочка

D. Проксимальний каналець

E. Петля Генле

33. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами продукція яких зросла внаслідок:

 1.  Гіпоксемії нирок
  1.    Гіперкапнії нирок
  2.    Гіпертонії
  3.    Гіпоосмії
  4.    Гіповолемії

34. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові і онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?

 1.  набряки 
 2.  зменшення діурезу 
 3.  збільшення об’єму крові
 4.  зменшення ШОЕ 
 5.  збільшення щільності крові 

35. В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Кількість сечі збільшилася тому, що глюкоза є:

 1.  Пороговою речовиною
  1.  Безпороговою речовиною
  2.  Речовиною,що добре фільтрується
  3.  Речовиною, що секретується
  4.  Речовиною, що не реабсорбується

36. Після дорожньо-транспортної пригоди був травмований чоловік 45 років із втратою крові. В реанімаційному відділенні встановлено: крововтрата, артеріальний тиск крові 100 мм на 55 мм рт.ст., висока активність ренінангіотензинової системи. Як при цьому зміниться швидкість клуб очкової фільтрації в нирках?

 1.  Зменшиться
  1.  Збільшиться
  2.  Не зміниться
  3.  Набуде ,,хвилеподібного,, характеру
  4.  Зросте фільтрація натрію

37. У хворого виявлено високу концентрацію в крові осмотично-активних речовин. Як це впливатиме на об’єм діурезу? За яким механізмом?

 1.  Секреція АДГ збільшується-діурез зменшується
  1.  Секреція АДГзбільшується-діурез збільшується
  2.  Секреція АДГ і діурез не змінюються
  3.  Секреція АДГ не змінюється-діурез зменшується
  4.  Секреція АДГ збільшується-діурез не змінюється

38. У хворого з гіперальдостеронізмом у нирках відбувається:

 1.  Збільшення реабсорбції натрію та секреції калію
  1.  Зменшення реабсорбції натрію та секреції калію
  2.  Збільшення реабсорбції натрію та зменшення секреції калію
  3.  Збільшення секреції натрію та калію
  4.  Зменшення секреції натрію та калію

39. У хворого з хронічним захворюванням нирок порушена функція юкстагломерулярного апарату. Утвореня якої біологічної речовини при цьому змінюється?

 1.  Реніну
  1.  Альдостерону
  2.  Вазопресину
  3.  Адреналіну
  4.  Гістаміну

40. При хронічному нефриті часто спостерігається анемія. Що є безпосередньою причиною цієї патології?

 1.  Порушення утворення еритропоетину
  1.  Втрата заліза
  2.  Недостатність вітаміну В12
  3.  Пригнічення функції кісткового мозку
  4.  Порушення утвореня урокінази

41. Кліренс інуліну становить 110 мл/хв у  жінки з поверхнею тіла 1,73 кв.м. Це свідчить про нормальну швидкість:

 1.  Клубочкової фільтрації
  1.  Канальцевої секреції
  2.  Канальцевої реабсорбціі
  3.  Ниркового кровообігу
  4.  Ниркового плазмо току

42. У жінки піля перенесеної інфекційної хвороби значного ураження зазнав кровотік у нирках, з’явилася ниркова гіпертензія. Зміни в якій системі призвели до розвитку гіпертензії?

 1.  Ренін-ангіотензинова
  1.  Калікреїн-кінінова
  2.  Ацетилхолін-гістамінова
  3.  Натрійуретична
  4.  Кальційуретична

43. В експерименті на тварині зруйнували супраоптичні ядра гіпоталамуса, що призвело до збільшення добового діурезу. Який з процесів у нирках після цього порушується найбільше?

 1.  Реабсорбція води в дистальних канальцях та збірних трубочках
  1.  Клубочкова фільтрація
  2.  Реабсорбція води в проксимальних канальцях
  3.  Реабсорбція води в петлі Генле
  4.  Секреція осмотично активних речовин

44. В експерименті збільшили наповнення кров’ю передсердь. Це призвело до зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Збільшена секреція якого гормону спричиняє цей результат?

 1.  Натрійуретичного
  1.  Альдостерону
  2.  Вазопресину
  3.  Реніну
  4.  Ангіотензину ІІ

45. Після споживання солоної їжі значно зменшилась кількість сечі. Збільшена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу?

 1.  Вазопресину
  1.  Альдостерону
  2.  Натрійуретичного
  3.  Реніну
  4.  Ангіотензину ІІ

46. У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищеня секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

 1.  Вазопресину
  1.  Альдостерону
  2.  Кальцитоніну
  3.  Натрійуретичного
  4.  Ангіотензину ІІ

47. У хворого скарги на стійке підвищення артеріального тиску та набряки. При обстеженні встановлено звуження ниркової артерії. Активація якої системи спричинила виникнення гіпертензії?

 1.  Ренін-ангіотензинової
  1.  Симпато-адреналової
  2.  Гіпоталамо-гіпофізарної
  3.  Симпатичної
  4.  Парасимпатичної

48. У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію завдяки дії одного з гормонів:

 1.  Альдостерону
  1.  Кортизолу
  2.  Вазопресину
  3.  Тироксину
  4.  Натрійуретичного

49. У людини осмотична концентрація плазми крові 350 мосмоль/л. Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:

 1.  Вазопресину
  1.  Альдостерону
  2.  Натрійуретичного
  3.  Кортизолу
  4.  Адреналіну

50. Внаслідок втрати 1,5 л крові у хворого різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону перш за все спричинила зміни діурезу?

 1.  Вазопресину
  1.  Паратгормону
  2.  Альдостерону
  3.  Окситоцину
  4.  Натрійуретичного

51. В гострому досліді собаці, що знаходилася під наркозом, ввели антидіуретичний гормон, внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що:

 1.  АДГ посилює реабсорбцію води
  1.  АДГ посилює реабсорбцію натрію
  2.  АДГ зменшує реабсорбцію води
  3.  АДГ зменшує реабсорбцію кальцію
  4.  АДГ зменшує реабсорбцію натрію

52. Яка роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи?

 1.  Підвищення системного артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі
  1.  Затримання води та NaCl в організмі, регуляція кровообігу
  2.  Регуляція артеріального тиску, водно-сольового обміну в організмі
  3.  Підтриманні артеріального тиску, виведення води та NaCl з організму
  4.  Зниження артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі

53. Реабсорбція глюкози здійснюється шляхом вторинного активного транспорту в одному з наступних відділів нефрону:

 1.  Проксимальних канальцях
  1.  Низхідному відділі петлі Генне
  2.  Висхідному відділі петлі Генле
  3.  Дистальних канальцях
  4.  Збиральних трубочках

54. В якому з відділів нефрона реабсорбується 2/3 води (від профільтрованої) за осмотичним градієнтом:

 1.  Проксимальних канальцях
  1.  Збиральних трубочках
  2.  Низхідному відділі петлі Генне
  3.  Висхідному відділі петлі Генле
  4.  Дистальних канальцях

55. Пацієнту призначено антибіотик пеніцилін. Визначити, у якому з відділів нефрона відбувається його секреція і виділення з організму:

 1.  Дистальних канальцях
  1.  Проксимальних канальцях
  2.  Збиральних трубочках
  3.  Низхідному відділі петлі Генне
  4.  Висхідному відділі петлі Генле

56. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії канальців нефронів, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Ймовірною причиною збільшення діурезу є первинне зменшення реабсорбції:

 1.  Натрію
  1.  Калію
  2.  Кальцію
  3.  Глюкози
  4.  Фосфатів

57. При дослідженні виділення нирками низькомолекулярної речовини виявили, що її кліренс більший за кліренс інуліну. Які процеси в нефроні зумовлюють виділення цієї речовини:

 1.  Клубочкова фільтрація й канальцева секреція
  1.  Клубочкова фільтрація
  2.  Секреція в канальцях
  3.  Секреція в збиральних трубочках
  4.  Секреція в петлі Генле

58. В клініку поступила хвора із скаргами на головний біль, набряки. В  сечі виявлено білок. Про порушення якого процесу сечоутворення це свідчить?

 1.  Клубочкової фільтрації
  1.  Канальцевої реабсорбції
  2.  Канальцевої секреції
  3.  Канальцевої реабсорбції та секреції
  4.  Осмотичного концентрування сечі

59. В умовах експерименту для аналізу відібрано проби первинної сечі. Яких з перелічених речовин у нормі не повинно бути в ультрафільтраті?

 1.  Високомолекулярні білки
  1.  Сечова кислота
  2.  Сечовина
  3.  Глюкоза
  4.  Натрій

60. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?

 1.  10-11
  1.  7-8
  2.  8-9
  3.  6,5-7,0
  4.  5-6

61. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?

 1.  Клубочкової фільтрації
  1.    Факультативної реабсорбції
  2.    Канальцевої секреції
  3.    Облігатної реабсорбції
  4.    Всіх перечислених факторів

62. За нормальних умов склад первинної сечі від складу крові відрізняється:

 1.  Відсутністю формених елементів і високомолекулярних білків
  1.  Наявністю продуктів обміну
  2.  Відсутністю амінокислот
  3.  Відсутністю глюкози
  4.  Відсутністю вітамінів

63. Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?

 1.  Інулін, діодраст
  1.  Інулін, креатинін
  2.  Інулін, глюкоза
  3.  Креатинін, діадраст
  4.  Парааміногіпурова кислота

64. Виділення із організму чужорідних і токсичних речовин, а також надлишку води, солей і органічних сполук, які поступили з їжею або утворилися в процесі метаболізму забезпечують всі перечислені органи, крім:

 1.  Підшлункової залози
  1.  Нирок
  2.  Печінки
  3.  Легень
  4.  Шлунково-кишкового тракту

65. Який із нижчеперерахованих органів виділяє у зовнішнє середовище не тільки ,,шлаки”, але і фізіологічно корисні речовини?

 1.  Шкіра
  1.  Легені
  2.  Нирки
  3.  Шлунково-кишковий тракт
  4.  Слізні залози

66.Однією із функцій нирок є їх участь в обміні вітамінів, а саме:

 1.  D3
  1.  Фолієвої кислоти
  2.  В12
  3.  В12 і фолієвої кислоти
  4.  В12 і РР

67. Нирки належать до органів із високим рівнем кровопостачання, що складає (в %-ному відношенні від ударного об’єму серця):

 1.  20-25
  1.  35-40
  2.  10-15
  3.  5-7,5
  4.  8,5-9,5

68. Морфо-функціональну особливість кровопостачання нирок інакше називають ,,чудесна сітка нирки” ( від лат. rete mirabilis renis). Це означає наявність в нефронах:

 1.  2-ох артеріальних і 1-єї венозної сіток
  1.  2-ох венозних і 1-єї артеріальної сітки
  2.  2-ох венозних і 2-ох артеріальних сіток
  3.  Відсутність венозного відтоку
  4.  Особливої сітки лімфатичних судин

69. Фільтруюча мембрана нирок, яка стоїть на шляху рідини, складається із 3-ьох шарів у слідуючій послідовності:

 1.  Ендотеліоцити- базальна мембрана- подоцити
 2.  Подоцити- базальна мембрана- едотеліоцити
 3.  Ендотеліоцити- подоцити- базальна мембрана
 4.  Базальна мембрана- подоцити- ендотеліоцити
 5.  Подоцити- ендотеліоцити- базальна мембрана

70. рН артеріальної крові- 7,4; первинної сечі- 7,4; кінцевої сечі- 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону однієї з речовин:

 1.  Водню
 2.  Калію
 3.  Йоду
 4.  Сечовини
 5.  Креатиніну

71. В експерименті виявили, що тиск крові в капілярах клубочка- 47 мм.рт.ст., тиск первинної сечі в капсулі нефрона- 10 мм.рт.ст.,онкотичний тиск первинної сечі- 0 мм.рт.ст. Визначити, при якій величині онкоттичного тиску плазми (в мм.рт.ст.) припиниться клубочкова фільтрація:

 1.  37
 2.  57
 3.  47
 4.  27
 5.  10

72. Кліренс інуліну на площу стандартної поверхні у чоловіка- 125 мл/хв. Концентрація глюкози в крові- 4,5 ммоль/л, глюкозурія, діурез збільшений. Ймовірною причиною зазначених змін є порушення функції:

 1.  Проксимальних канальців
 2.  Клубочків
 3.  Низхідного відділу петлі Генне
 4.  Висхідного відділу петлі Генне
 5.  Дистальних канальців

73. В експерименті на кроликах моделювали зменшення клубочкової фільтрації. Які фактори для цього задіювали?

 1.  Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 2.  Збільшення кров’яного тиску в капсулі клубочків
 3.  Зменшення онкотичного в капсулі клубочків
 4.  Зменшення гідростатичного тиску в канальцях
 5.  Зменшення онкотичного тиску плазми крові

74. При стандартній площі поверхні тіла 1,73 м2  величина клубочкової фільтрації для чоловіків і жінок складає відповідно:

 1.  125 мл/хв, 110 мл/хв
 2.  100 мл/хв, 80 мл/хв
 3.  150 мл/хв, 135 мл/хв
 4.  110 мл/хв, 125 мл/хв
 5.  135 мл/хв, 120 мл/хв

75. В нирках людини за добу утворюється до 180 л фільтрату, а виділяється 1- 1,5 л сечі. Основна частина рідини всмоктується у:

 1.  Проксимальних канальцях
 2.  Проксимальних і дистальних канальцях
 3.  Петлі Генле і дистальних канальцях
 4.  Петлі Генле, дистальних канальцях і збірних трубочках
 5.  Проксимальних канальцях і збірних трубочках

76. В первинній сечі допустимою є поява невеликої кількості низькомолекулярних білків, більша частина з яких реабсорбується у:

 1.  Проксимальних канальцях
 2.  Петлі Генле
 3.  Збірних трубочках
 4.  Дистальних канальцях
 5.  Дистальних канальцях і збірних трубочках

77. Для визначення величини ниркового кровотоку і плазмотоку найкраще використати:

 1.  Парааміногіпурову кислоту і діодраст
 2.  Інулін і діодраст
 3.  Інулін і сечовину
 4.  Глюкозу
 5.  Сечовину і креатинін

78. В залежності від кількості води, що поступає в організм, нирки здатні виділяти або гіпотонічну, або гіпертонічну по відношенню до крові сечу. Це пов’язано із механізмом поворотно-противоточної системи деяких відділів нефронів, а саме:

 1.  Петлі Генле, дистальних канальців і збірних трубочок
 2.  Проксимальних канальців і петлі Генле
 3.  Проксимальних канальців, дистальних канальців і збірних трубчок
 4.  Проксимальних канальців
 5.  Дистальних канальців

79. Нирки приймають участь в регуляції гемостазу. У відношенні фібринолізу це забезпечується синтезом:

 1.  Урокінази
 2.  Плазміну
 3.  Простагландинів
 4.  Тромбомодуліну
 5.  Фактора Хагемана

80. При лабораторному дослідженні плазми крові пацієнта 25 років виявлено, що концентрація в ній йонів Na+ становить 110ммоль/л,  а К+  - 6 ммоль/л. Які гормональні розлади в організмі могли стати причиною вказаних змін?

 1.  Зменшення альдостерону
  1.  Збільшення натійуретичного гормону
  2.  Зменшення АДГ
  3.  Збільшення глюкокортикоїдів
  4.  Збільшення альдостерону

81. Після тривалого лікування пацієнта 48 років препаратами, які пригнічують продукцію альдостерону, у нього виникла брадікардія. Яка причина цього ускладення лікування?

 1.  Гіперкаліємія
  1.  Гіпернатрємія
  2.  Гіпокальціємія
  3.  Гіпокаліємія
  4.  Гіперкальціємія

82. Ухворого виявлено глюкозурію при нормальному її вмісті у крові. Яка можлива причина цього стану?

 1.  Генетична недостатність транспорту глюкози в проксимальних канальцях
  1.  Гіперпродукція глюкокортикоїдів
  2.  Гіперпродукція глюкагону
  3.  Недостатність інсуліну
  4.  Гіпотиреоз

83. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?

 1.  Збільшення секреції АДГ і адреналіну  
  1.  Збільшення активності парасимпатичної нервової системи
  2.  Змешення активності симпатичної нервової системи
  3.  Збільшення АДГ і зменшення адреналіну
  4.  Зменшення АДГ і збільшення адреналіну

84. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові. Які симптоми виникнуть при цьому?

 1.  Набряки на обличчі і кінцівках
  1.  Порушення сечоутворення
  2.  Зменшення об’єму крові
  3.  Збільшення гематокриту
  4.  Зменшеня гематокриту

85. Хворий втратив багато рідини, внаслідок чого виник стан дегідратації. Які виникнуть зміни в порівнянні з нормою?

 1.  Збільшення проникності дистальних канальців для води  
  1.  Збільшення венозного тиску
  2.  Збільшення концентрації натрійуретичного гормону
  3.  Збільшення швидкості екскреції сечі
  4.  Зменшення активності реніну

 

86. У пацієнта 63 років після тривалого вживання препаратів калію з приводу порушення серцевого ритму наступило стійке підвищення системного кров’яного тиску. Який найімовірніший механізм виникнення гіпертензії в даному випадку?

 1.  Підвищення продукції альдостерону
  1.  Підвищення продукції АДГ
  2.  Активація симпато-адреналової системи
  3.  Підвищення базального тонусу
  4.  Підвищення тонусу судинно-рухового центру

87. У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Що з наведеного могло бути причиною збільшеної секреції гормона?

 1.  Гіперосмія плазми
  1.  Гіпернатріємія
  2.  Гіперволемія
  3.  Гіперглобулінемія
  4.  Гіперкаліємія

88. У хворого Р. порушена реабсорбція води. Який основний гормон контролює інтенсивність факультативної реабсорбції води?

 1.  АДГ (вазопресин)
  1.  Альдостерон
  2.  Натрійуретичний
  3.  Паратгормон
  4.  Кальцитонін

89. Молодий чоловік випив 2 літра напою Соса-соlа. У яких судинах кровоносного русла найактивніше відбуватиметься обмін Н2О і СО2 у цьому випадку?

 1.  Капіляри
  1.  Артеріоли
  2.  Артерії
  3.  Венули
  4.  Судини-шунти

90. Які з перерахованих гормонів впливають на обмін натрію в організмі за рахунок збільшення його реабсорбцiї канальцями нирок?  

 1.  Мінералокортикоїди
  1.  Глюкокортикоїди
  2.  Паратгормон
  3.  Тиреокальцитонін
  4.  Натрійуретичний

91. У хворого внаслідок внутрішньої кровотечі спостерігається зниження об'єму крові більш ніж на 350 мл. Збудження яких рецепторів приводить до зростання синтезу АДГ?

 1.  Волюморецептори гіпоталамусу
  1.  Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
  2.  Осморецептори печінки
  3.  Осморецептори гіпоталамусу
  4.  Барорецептори дуги аорти

92. У хворого внаслідок кровотечі спостерігається значне зниження об'єму крові. Який гомеостатичний показник буде відновлюватися організмом насамперед?

 1.  Об'єм циркулюючої крові
  1.  Вміст Na+ в крові
  2.  Осмотичний тиск
  3.  Онкотичний тиск
  4.  Вміст Са++ в крові

93. Після здачі крові у донора виникає відчуття спраги. Яка речовина є сигнальною в цьому випадку?

 1.  АДГ
  1.  Адреналін
  2.  Норадреналін
  3.  Ангіотензин
  4.  Альдостерон

94. Нирки відіграють важливу роль у регуляції кислотно-основного стану організму. Зокрема, в умовах ацидозу, механізм закислення сечі пов’язаний із секрецією клітинами в просвіт канальців, в основному:                                          

 1.  Н+
 2.  К+
 3.  Сl
 4.  NCO3
 5.  NH3

95. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є зменшення:

 1.  Реабсорбції іонів натрію
 2.  Швидкості клубочкової фільтрації
 3.  Секреції іонів калію
 4.  Ниркового кровотоку 
 5.  Секреції сечовини

 96. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

 1.  Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 2.  Збільшення системного артеріального тиску
 3.  Збільшення проникності ниркового фільтру
 4.  Збільшення коефіцієнта фільтрації
 5.  Збільшення ниркового плазмотоку

Енергетичний обмін. Харчові раціони.

1. Про метаболізм білків свідчить кількість введеного в організм та виведеного з нього:

А.Азоту

В. Хлору

С. Натрію

D.Заліза

Е. Кальцію

2. При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жировій тканині зменшується. У якій формі він виходить з клітин у кров?

А.Вільні жирні кислоти і гліцериди

В. Хіломікронів

С. Ліпопротеїнів

D. Кетонових кіл

Е. Глюкози

3. Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін обстежуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої залози можна припустити?

A. Щитовидна залоза

B. Гіпоталамус

C. Гіпофіз

D. Підшлункова залоза

E. Статеві залози

4. З метою позбавлення лишньої ваги пацієнтка 26 років обмежила кількість продуктів в своєму харчовому раціоні. Через 3 місяці від початку самолікування в неї поряд із зменшенням маси тіла, погіршились фізична і розумова працездатність, появились набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг найвірогідніше призвести до вказаних змін?

A. Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Вітамінів

E. Мінеральних речовин

5. Якщо основний обмін обстежуваного на 35% нижчий належного,  то порушення діяльності якої залози можна припустити?

A.Щитоподібна залоза

B. Епіфіз  

C. Гіпофіз  

D. Підшлункова залоза  

E. Наднирникові залози

 

6. У досліджуванного, який виходить після тривалого голодування, визначали обмін азоту. Який, найбільш ймовірний, результат можна очікувати?  

A.Зниження виділення азоту  

B. Збільшення виділення азоту

C. Азотиста рівновага

D. Кетонемія

E. Негативний азотистий баланс

7. Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Вказати, всмоктуванню яких іонів у тонкому кишківнику може сприяти цей вітамін:

 1.  Кальцію
 2.  Заліза
 3.  Калію
 4.  Магнію
 5.  Цинку

8. У людини вимірюють енергетичні витрати натщесерце, у положенні лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енергетичні витрати будуть найменшими?

 1.  О 3-4-ій годині
 2.  О 7-8-ій годині
 3.  О 10-12-ій годині
 4.  О 14-16-ій годині
 5.  О 17-18-ій годині

9. У людини вимірюють енергетичні витрати натщесерце, у положенні лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту? В який час енергетичні витрати будуть найбільшими?

 1.  О 14-16-ій годині
 2.    О 7-8-ій годині
 3.    О 10-12-ій годині
 4.    О 17-18-ій годині
 5.    О 3-4-ій годині

10. Під час визначення енергетичних витрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за 1 хв споживаються 1000мл кисню і виділяється 800мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

 1.  0,8
 2.  1,25
 3.  0,9
 4.  0,84
 5.  1,0

11. Під час визначення енергетичних витрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Які речовини в організмі досліджуваного переважно окислюються?

 1.  Вуглеводи
  1.  Білки
  2.  Жири
  3.  Білки і вуглеводи
  4.  Вуглеводи та жири

12. Під час визначення енергетичних витрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Які речовини в організмі досліджуваного переважно окислюються?

 1.  Жири
  1.  Білки
  2.  Вуглеводи
  3.  Білки та вуглеводи
  4.  Вуглеводи та жири

13. Інтенсивність енергетичного обміну порівняно з основним змінюється:

 1.  Всі відповіді вірні
  1.  Вночі
  2.  Після обіду
  3.  При емоційному збудженні
  4.  Перед сном

14. У студента після стандартного фізичного навантаження  в перші хвилини відпочинку визначили величину ДК, який становив 1,2. Причиною такої величини  ДК є:

 1.  Витіснення СО2 з бікарбонатів
  1.  Окислення вуглеводів
  2.  Окислення білків
  3.  Окислення ліпідів
  4.  Дисоціація оксигемоглобіну

15. Визначили, що в середньому під час фізичного навантаження у досліджуваного за 1 хв виділилось в процесі метаболізму 1 л СО2 при такій же кількості спожитого кисню. Зазначене свідчить про:

 1.  Окислення вуглеводів
  1.  Гіперкапнію
  2.  Гіпоксемію
  3.  Окислення ліпідів
  4.  Окислення білків

16. Після вживання білкової їжі у жінки мало місце збільшення:

 1.  Інтенсивності метаболізму
  1.  Дихального коефіцієнта
  2.  Калорійного коефіцієнта О2
  3.  Кисневої ємності крові
  4.  % оксигемоглобіну

17. Виявили, що під час тривалого фізичного навантаження у спортсмена ДК становив 0,7; це при фізичному навантаженні здійснюється переважно окисленням:

 1.  Ліпідів
  1.  Білків
  2.  Вуглеводів
  3.  Лактату
  4.  Пірувату

18. В експерименті на тварині артеріо-венозна різниця кисню на кожні 100мл крові, що протікає через головний мозок, становить 6мл, а СО2 у венозній крові- на 6мл більше, ніж в артеріальній. Зазначене свідчить, що в головному мозку має місце:

 1.  Окислення вуглеводів
  1.  Гіперкапнія
  2.  Гіпоксія
  3.  Окислення жирів
  4.  Ацидоз

19. Після хірургічної операції величина основного обміну у юнака в післяопераційному періоді збільшилася на 24%; це стало наслідком впдиву на інтенсивність метаболізму, скоріш за все:

 1.  Катехоламінів
  1.  Наркотичних речовин
  2.  АнгіотензинуІІ
  3.  Тироксину
  4.  Вазопрессину

20. Хворий звернувся до лікаря з приводу постійної спраги та збільшення діурезу. При дослідженні крові виявили збільшення концентрації глюкози. Споживання кисню за 1хв становило 0,3 л, виділення вуглекислого газу- 0,21 л. Зазначені зміни свідчать, що має місце:

 1.  Окислення ліпідів
  1.  Окислення глюкози
  2.  Окислення білків
  3.  Анаеробний метаболізм
  4.  Гіпервентиляція

21. При обстеженні хворого виявили брадикардію, адинамію, погіршення пам’яті, зменшення величини основного на 20%. Зазначене свідчить про зменшення в крові концентрації:

 1.  Тироксину
  1.  Катехоламінів
  2.  АКТГ
  3.  Альдостерону
  4.  Соматотропну

22. При гіпервентиляції ДК становитиме:

 1.  1,2
  1.  0,7
  2.  0,82
  3.  1,0
  4.  0,9

23. Поглинання кисню за 1 хв у стані спокою становить 0,3л. Після виконання стандартного фізичного навантаження протягом 30с за першу хвилину відпочинку воно збільшилось у 4 рази. Це свідчить про збільшення:

 1.  Інтенсивності метаболізму
  1.  Окислення білків
  2.  Окислення ліпідів
  3.  Концентрації адреналіну
  4.  Концентрації тироксину

24. Теоретично для кожної клітини можна виділити три метаболічні рівні- активності, готовності та підтримання цілісності. Який мінімум енергії ( в %-ному відношенні) від рівня активності складає рівень підтримання цілісності?

 1.   15
  1.  10
  2.  30
  3.  45
  4.  55

25. При визначенні основного обміну за основу може бути взята величина, яка складає приблизно ( в ккал/кг×год):

 1.  1
  1.  0,5
  2.  2,5
  3.  4
  4.  5

26. Енергетичний еквівалент кисню це:

 1.  Кількість тепла, що виділяється при споживанні організмом 1л О2
  1.  Кількість О2, що використовується при окисленні 1г поживних речовин
  2.  Відношення об’єму поглинутого О2  до виділеного СО2
  3.  Відношення об’єму виділеного СО2 до поглинутого О2
  4.  Жодна відповідь не є вірною

27. Специфічно-динамічна дія є найбільш вираженою для білкової їжі. Основний обмін при цьому зростає ( у %) на:

 1.  30
 2.  15
 3.  25
 4.  40
 5.  50

28. В якому випадку в організмі людини буде позитивний білковий баланс (за азотом)?

 1.  Під час росту організму
  1.  В похилому віці
  2.  При голодуванні
  3.  При тривалих та інтенсивних фізичних навантаженнях
  4.  При значному зменшенні вмісту білка і збільшенні вмісту вуглеводів в їжі

29. Після вживання якої їжі енерговитрати будуть зростати найбільше?

 1.  Тільки білкової
  1.  Тільки жирної
  2.  Тільки вуглеводної
  3.  Вуглеводної та білкової
  4.  Жирної та вуглеводної

30. Виникненню атеросклерозу сприяє підвищення концентрації в крові

 1.  Ліпопротеїдів низької густини
  1.  Триацилгліцеридів
  2.  Хіломікронів
  3.  Ліпопротеїдів високої густини
  4.  Фосфоліпідів

31. Група туристів попала в скрутне становище, що привело до необхідності тривалий час споживати виключно вуглеводну їжу. У деяких з них виник набряк тіла. Які процеси привели, вірогідно, до набряку тіла?

 1.  Зменшення онкотичного тиску крові
  1.  Зменшення осмотичного тиску крові
  2.  Збільшення осмотичного тиску крові
  3.  Збільшення ОЦК
  4.  Збільшення артеріального тиску

32. При обстеженні людей-довгожителів встановлено, що їх їжа була багатою на деякі компоненти. Вкажіть ці компоненти.

 1.  Антиоксиданти
  1.  Мікроелементи
  2.  Мінеральні солі
  3.  Білки
  4.  Вітаміни

33. Після тривалого голодування у пацієнта виникли набряки на обличчі і кінцівках. Порушення яких гомеостатичних механізмів стало причиною вказаних розладів?

 1.  Зниження онкотичного тиску крові
  1.  Збільшення осмотичного тиску крові
  2.  Гіперволемія
  3.  Серцева недостатність
  4.  Порушення видільної функції нирок

34. У дитини виявлено порушення росту і окостеніння, декальцифікація. Що може бути причиною цього?

 1.  Недостатність вітаміну D
  1.  Зменшення продукції паратгормону
  2.  Підвищення продукції кальцитоніну
  3.  Недостатність вітаміну Е
  4.  Недостатність вітаміну В6

   

35. Яка енергетична цінність 1г білків, вуглеводів і жирів відповідно

 1.  4,1; 4,1; 9,0
  1.  4,1; 9,0; 4,1
  2.  5,0; 6,0; 8,0
  3.  9,0; 4,1; 4,1
  4.  4,0; 5,0; 9,0

36. Яке оптимальне співвідношення в харчовому раціоні білків, жирів і вуглеводів відповідно?

 1.  1:1:4
  1.  1:4:1
  2.  4:1:1
  3.  2:2:4
  4.  1:2:4

37. Який процент добової потреби білків повинні становити білки тваринного походження?

 1.  30
  1.  20
  2.  55
  3.  40
  4.  15

38. Який процент добової потреби жирів повинні становити жири рослинного походження?

 1.  30
  1.  10
  2.  20
  3.  15
  4.  50

39. Який процент калорійності добового раціону оптимально розподіляється на сніданок, обід і вечерю (при триразовому харчуванні) відповідно?

 1.  30:45:25
  1.  25:25:50
  2.  15:50:35
  3.  20:30:50
  4.  20:40:40

40. В якому випадку у людини буде негативний азотистий баланс?

 1.  Всі відповіді вірні
  1.  В похилому віці
  2.  При голодуванні
  3.  При значному зменшенні вмісту білка і збільшенні вмісту    вуглеводів в їжі
  4.  При тривалих і інтенсивних фізичних навантаженнях

41. При тривалому голодуванні рівень глюкози в крові підтримується на мінімальному необхідному рівні. В якому органі найбільший ступінь глюконеогенезу, який підтримує концентрацію глюкози при голодуванні близько норми?

 1.  Нирки
  1.  Печінка
  2.  М’язи
  3.  Серце
  4.  Селезінка

42. Методом прямої калориметрії визначили, що при окисленні 1г глюкози виділилось 15,7 кДж енергії у вигляді тепла. Скільки виділиться кДж енергії при окислені тієї ж самої маси глюкози в організмі до тих самих кінцевих продуктів?

 1.  15,7
  1.  17,2
  2.  31,4
  3.  29,7
  4.  38,9

43. Вкажіть, які компоненти їжі потрібно в першу чергу враховувати при складанні харчових раціонів?

 1.  Білки
  1.  Мікроелементи
  2.  Вітаміни
  3.  Антиоксиданти природнього походження
  4.  Всі перечислені

44. У пацієнта після тривалого перебування на Півночі виявлено: гематурію, шкірні порушення, пошкодження мітохондрій, метаболічні розлади. Нестача яких компонентів їжі могла бути цьому причиною?

 1.  Вітаміну С
  1.  Вуглеводів
  2.  Білків
  3.  Незамінних жирних кислот
  4.  Вітаміну Е

45. У обстежуваного при повторному аналізі дихальний коефіцієнт (ДК) рівний 1,0. Три місяці тому він становив 0,7. Чим викликане збільшення ДК?

 1.  Однобічне вживання вуглеводів  
  1.  Вживання великої кількості жирів
  2.  Виключно білковим харчуванням
  3.  Зменшенням вживання білків
  4.  Зменшенням вживання вуглеводів

46. Які можуть бути порушення обміну при тривалому харчуванні жирами тваринного походження?

 1.  Гіперхолестеринемія з розвитком ожиріння і атеросклерозу
  1.  Гіпоглікемія
  2.  Гіперглікемія
  3.  Похудіння
  4.  Порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів

47. Який вітамін потрібно постійно вживати для нормального еритропоезу?

 1.  Всі пречислені
 2.  В12
 3.  Фолієву кислоту
 4.  С
 5.  В6

48. Які поживні речовини мають більший фізичний тепловий коефіцієнт у порівнянні з фізіологічним?

 1.  Білки
 2.  Вуглеводи
 3.  Жири
 4.  Вуглеводи та жири
 5.  Білки та жири

49. Враховуючи засвоюваність їжі, визначіть енергетичну цінність добового раціону, якщо відомо, що потреба (в ккал/добу) для даної людини складає 3000:

 1.  3300 ккал
 2.  3100 ккал
 3.  3600ккал
 4.  3800 ккал
 5.  4000 ккал

50. Основним недоліком правила ізодинамії поживних речовин є те, що при цьому не враховується:

 1.  Пластичне значеня їжі
 2.  Енергетичне значення Їжі
 3.  Мінеральний склад їжі
 4.  Вітамінний склад їжі
 5.  Жодна відповідь не є вірною

51. Білковим оптимумом для дорослої людини вважається споживання білків (в г/добу) у кількості:

 1.  80-100
 2.  60-80
 3.  120-140
 4.  75-95
 5.  135-155

Терморегуляція

1. Стан теплового комфорту залежить від температури та вологості навколишнього повітря. За якого поєднання відбувається порушення тепловіддачі та перегрів організму?

А.Висока температура і висока вологість

В. Висока температура і низька вологість

С. Низька температура і низька вологість

D. Низька температура і висока вологість

E. Жодна відповідь не є вірною

2. Людина купається в басейні, де температура води становить +25 С. За таких умов основним шляхом тепловіддачі у неї буде:

A. Теплопровідність

B. Конвекція

C. Радіація

D. Випаровування

E. Потовиділення

 

3. Основні центри, що контролюють процеси терморегуляції локалізовані у:

A. Гіпоталамусі

B. Довгастому мозку

C. Мості

D. Спинному мозку

E. Таламусі

4. При високій температурі навколишнього середовища вентилятор полегшує перебування в приміщенні, оскільки його робота збільшує тепловіддачу шляхом:

A. конвекції  

B. випаровування  

C. радіації  

D. проведення  

E. потовиділення

 

5. При високій температурі зовнішнього середовища в сухому кліматі  посилюється тепловіддача шляхом:  

A.випаровування  

B. радіації  

C. конвекції  

D. проведення  

E. потовиділення

6. Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення теплопродукції, перш за все, в:

A. Скелетних м'язах

B. Легенях

C. Серці

D. Печінці

E. Головному мозку

7. Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +14 °С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

 1.  Радіація
  1.    Теплопроведеня
  2.    Конвекція
  3.    Випаровування
  4.    Перспірація

8. Улюдини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові становить 5,2 л, гематокрит-50%, загальний білок крові-80г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

 1.  Втрати води з потом
  1.  Збільшення кількості еритроцитів
  2.  Збільшення вмісту білків в плазмі крові
  3.  Збільшення об’єму циркулюючої крові
  4.  Збільшення діурезу

9. Якщо температура повітря 38°С, відносна вологість 80%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:

 1.  Потовиділеня
  1.  Радіації
  2.  Конвекції
  3.  Збільшенні кровопостачання шкіри
  4.  Ні одна відповідь не є вірною

10. Дитина у віці до 1 року зазнала переохолодження. Які процеси, направлені на підтримання сталості температури тіла, включаються в першу чергу?

 1.  Окислення бурого жиру
  1.  Тремтільний термогенез
  2.  Посилення  метаболізму в печінці
  3.  Скорочення скелетних м’язів
  4.  Підвищення тонусу скелетних м’язів

11. За нормальних умов у людини після фізичного навантаження повітряні потоки, що забирають тепло з поверхні шкіри спричинюють втрату тепла шляхом:

 1.  Конвекції
  1.  Радіації
  2.  Потовиділення
  3.  Теплопроведення
  4.  Кондукції

12. Якщо температура повітря 18°С, відносна вологість повітря 100%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:

 1.  Випаровуваня поту
  1.  Радіації
  2.  Конвекції
  3.  Збільшення кровопостачання шкіри
  4.  Ні одна відповідь не є вірною

13. Тепло, продуковане організмом працівників гарячого цеху в умовах високих температур і низької вологості виділяється переважно випаровуваням, що може призвести до захворювання. Порушення якого виду обміну є визначальним при цьому?

 1.  Водно-сольового
  1.  Мінерального
  2.  Водного
  3.  Білкового
  4.  Жирового

14. Іноземець із південної країни приїхав на навчання до країни північної Європи. Перші місяці перебуваня в новому кліматичному середовищі він відчував, що йому холодно навіть при сонячній погоді, яку місцеві жителі вважали теплою. Які фізіологічні особливості організму зумовили таку реакцію?

 1.  У мешканців теплих країн відрізняються межі реагування терморецепторів
  1.  Переїзд в інший кліматичний пояс викликав адаптаційні зміни
  2.  У мешканців теплих країн відрізняється вегетативний тонус
  3.  У мешканців теплих країн відрізняються біоритми фізичної активності
  4.  Зміни самопочуття є наслідком емоційної реакції на переїзд

15. Людина відпочивала в теплий сонячний день при медикометереологічній ситуації І типу. Суб’єктивно відчувала емоційний комфорт, емоції спокою, задоволення, бадьорість. В якій структурі мозку продукуються медіатори, дія яких зумовлює такий фізіологічний стан?

 1.  Гіпоталамус
  1.    Прецентральна звивина кори
  2.    Грудний відділ спинного мозку
  3.    Чорна субстанція
  4.    Гіпокамп

16. Людина відпочивала на пляжі тривалий час в жарку погоду. Раптово відчула головокружіння, слабість, запамороченя. До зміни яких фізіологічних параметрів призвів вплив перегріваючих умов середовища?

 1.  Переферичного опору артеріол
  1.  Частоти дихання
  2.  Лінійної швидкості кровотоку
  3.  Скоротливої функції міокарда
  4.  Збудливості терморецепторів

17. Робітники гарячих цехів металургійних підприємств втрачають з потом значну кількість води. Який напій потрібно вживати для оптимальної компенсації цього стану?

 1.  Підсолену воду
  1.  Звичайну воду
  2.  Газовану воду
  3.  Дистильоваеу воду
  4.  Натуральні соки

18. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому,що у воді значно ефективнішою є віддача тепла іншим шляхом. Яким саме?

 1.  Теплопроведенням
  1.  Випаровуванням поту
  2.  Конвекцією
  3.  Тепловипромінюванням
  4.  Вірні відповіді А і В

19. Досліджують процеси тепловіддачі в роздягненої людини при кімнатній температурі. Яким шляхом віддається найбільша кількість тепла за таких умов?

 1.  Теплорадіацією
  1.  Теплопроведенням
  2.  Конвекцією
  3.  Випаровуванням
  4.  Кондукцією

20. Людина вийшла із кондиціонованого приміщеня на вулицю, де температура повітря 40°С, вологість повітря 60%, вітру немає. За рахунок якого механізму буде здійснюватися тепловіддача з організму на вулиці?

 1.  Випаровуваня поту
  1.  Радіації
  2.  Конвекції
  3.  Проведення
  4.  Кондукції

21. Під час гарячки вживання аспірину призводить до тимчасового зниження температури тіла завдяки блокаді утворення пірогенів, що підвищують рівень температурної установочної точки гіпоталамуса, а саме:

 1.  Простагландину А2
  1.  Цитокінів
  2.  Адреналіну
  3.  Серотоніну
  4.  Адренокортикотропіну

22. Адаптація до високої температури супроводжується збільшенням потовиділення і в зв’язку з цим - збільшенням у крові концентрації одного з гормонів:

 1.  Альдостерону
  1.  Тироксину
  2.  Адреналіну
  3.  Кальцитоніну
  4.  Інсуліну

23. Хворий звернувся до лікаря з приводу збільшення частоти скорочень серця, постійної роздратованості, незначного підвищення температури; погіршеня стану відбувається під час спеки. При обстеженні виявили, що зазначені зміни є наслідком підвищення концентрації:

 1.  Тироксину
  1.  Адреналіну
  2.  Альдостерону
  3.  Вазопресину
  4.  Глюкагону

24. Тісне взуття взимку призводить до того, що ступні швидко мерзнуть. Причиною зазначеного є зменшення, перш за все:

 1.  Кровопостачання стоп
  1.  Потовиділення
  2.  Радіації
  3.  Конвекції
  4.  Теплопроведення

25. Хутровий комір та шарф взимку забезпечують комфорт на холоді через безпосереднє зменшення:

 1.  Конвекції
  1.  Подразнення периферичних терморецепторів
  2.  Центральних терморецепторів
  3.  Потовиділення
  4.  Установочної точки температури

26. Основний обмін у людини досліджують при температурі комфорту, щоб запобігти збільшенню:

 1.  Теплоутворення
  1.  Тепловіддачі
  2.  Потовиділення
  3.  Розпаду вуглеводів
  4.  Розпаду жирів

27. При акліматизації до низьких температур оточуючого середовища у тварин відмічається збільшення утворення тепла в організмі. З якими процесами переважно пов’язано збільшення теплопродукції?

 1.  Скоротливого і нескоротливого термогенезу
  1.  Білкового і вуглеводного обміну
  2.  Печінковий анаеробний термогенез
  3.  Зміна активності гладких м’язів
  4.  Жирового і білкового обмінів

28. У   неадаптованої до спеки людини спостерігається значна втрата води і солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?

 1.  Осморецепторів гіпоталамуса
  1.  Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь
  2.  Осморецепторів печінки
  3.  Волюморецепторів гіпоталамуса
  4.  Барорецепторів дуги аорти

29. Найбільшу теплопродукцію у людини дає:

 1.  Скелетні м’язи
  1.  Печінка
  2.  Селезінка
  3.  Нирки
  4.  Шлунково-кишковий тракт

30. При введенні в кров тварини сироватки іншої тварини, яка тривалий час перебувала на холоді, у першої спостерігається підвищення обміну речовин та теплопродукції. Це пояснюється, в першу чергу:

 1.  Збільшенням у крові Т3 і Т4
  1.  Збільшенням у крові АКТГ
  2.  Збільшенням у крові адреналіну
  3.  Збільшенням у крові жирних кислот
  4.  Посиленим розпадом АТФ у скелетних м’язах


Диплом на заказ


1. хищников И для того чтобы оно долго радовало вас своим ярким праздничным видом и обилием листьевловушек ну
2. Тема Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
3. Поэтики и ее задачи1
4. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока
5. тема способная к самопознанию самоизменению и саморазвитию8
6. Серце віддаю дітям перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання
7. периодическим то можно будет хранить историю изменения этих значений с различной точностью например год
8. ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ Розглянуто та схвал
9. Tbc Мужчина 45 лет курильщик за последние 4 месяца несколько раз переболел ОРВИ
10. Геном человека
11. Види схем Таблиця 1
12. Контрольная работа- Дорожно-транспортное происшествие и специфические экспертизы
13. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДИАБАТНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СУЖИВАЮЩЕ
14. ТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ GPS
15. Французская литература XVII века и проза Афры Бе
16. Контрольная работа 2 Что такое сплав Сплавы ~ это металлические материалы состоящие из двух и бол
17. информатика II курс Макроэкономика как наука Основные макроэкономические проблемы развития общест
18. В чем заключается дружба подростков
19. Путь к высокоплавничным пецилиям
20.  Определяем требуемый расход воды на тушение пожара