Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Побудова і аналіз гіпсографічної кривої Мета- Актуалізувати знання про форми рельєфу і види корисних

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


                                                                  Практична робота № 5                                                                   28.09.11

Тема: Побудова і аналіз гіпсографічної кривої

Мета: Актуалізувати знання про форми рельєфу і види корисних копалин, з’ясувати особливості розміщення найважливіших родовищ паливних, рудних і нерудних копалин, формувати вміння читати геологічні, тектонічні карти корисних копалин, будувати гіпсографічну криву.

Найбільш загальну картину рельєфу літосфери  відображає гіпсографічна крива землі. У ході її побудови по вертикалі відкладаються висоти суходолу і глибин океану, по горизонталі – площі. Гіпсографічна крива передає не всі деталі рельєфу, а лише генералізовані площі поверхів літосфери. Гіпсографічна крива вперше була побудована в 1883 році.

Завдання:

Побудувати гіпсографічну криву площі гіпсометричних поверхів материків.

Висоти суходолу

(м):

Площа 1000000

(км):

% від площі

Суходолу:

% від площі

Землі:

Назви висотних поверхів:

Менше ніж 0

0,8

0,54

0,1

Депресії

Від 0 до 200

48,2

32,35

9,5

Низовини

Від 200 до 500

33,0

22,15

6,4

Височини

Від 500 до 1000

27,0

18,12

5,3

Низькі гори

Від 1000 до 2000

24,0

16,10

4,7

Середні гори

Від 2000 до 3000

10,0

6,71

2,0

Середні гори

Вище 3000

6,0

4,03

1,2

Високі гори

 
1. 17 631145 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК Спеціальність 08
2. Підземні води
3. Техническая физика Лаборатория Оптика ОТЧЕТ по лабораторной работе 309Д ld
4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
5. Психология Ответственный редактор В
6. Реферат- Наследственное право
7. Введение
8. Управление персоналом Методология управления персоналом организации Философия управления п
9.  Всасывание абсорбция 2
10. тема конфлікт ідея
11. ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА им
12.  Фт должна выполняться путем построения блочных или маршрутных фотограмметрических сетей
13. Информатика и ИКТ
14. Реферат- Правовые системы в современном мире
15. . Чітке формулювання тези висловлення 2 1 0 2
16. Современная организация и технология документационного обеспечения управления
17. История как наука
18. Войны богов и людей Захария СитчинВойны богов и людей Серия- Хроники Земли ~ 3
19. Карта интересов А
20. тема Управление персоналом как система включает следующие основные элементы- субъекткоторый