Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Slus pop~li supr~m lex est

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


Ст 107-109 (все)

1. Salus popŭli suprēma lex est.Благо народу – найвищий закон. 

2. Dura lex, sed lex.Суворий закон, але – закон.

3. Repetitio mater studiōrum est.Повторення – мати навчання.

4. Consuetūdo est altĕra natūra.Звичка – друга природа. 

5. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas est.Платон мені друг, але істина дорожча.

6. Amīci fures tempŏris sunt. – Друзі – викрадачі часу.

7. Quot capĭta, tot sententiae (sensus).Скільки голів, стільки думок. 

8. O tempŏra, o mores!О часи, о звичаї! 

9. Ab imo pectŏre.Від щирого серця.

10. Aurea mediocrĭtas.  Золота середина. 

11. Alma mater.Мати-годувальниця.

12. Sancta simplicĭtas.Свята простота.

13. Ultĭma ratio regum.Останній доказ королів.

14. Ars longa, vita brevis est. – Мистецтво вічне, життя коротке.

15. Mens sana in corpŏre sano.Здорова думка – в здоровому тілі. 

16. Quod licet Iovi, non licet bovi.Що дозволено Юпітерові, те не дозволено бикові.

17. Lege artis.За законом мистецтва.

18. Panem et circenses!Хліба і видовищ!

19. Urbi et orbi.Місту і світові

Ст 124 (1-3, 7-13)

1. Clavus clavo pellĭtur.Клин клином вибивають.

2. De te fabŭla narrātur.Про тебе байка мовиться.

3. Tertium non datur.Третього не дається.

7. Contraria contrariis curantur.Протилежне лікується протилежним.

8. Diabŏlus non est tam ater, ac pingĭtur.Не такий страшний чорт, як його малюють.

9. Quaerĭte et inveniētis.Шукайте і знайдете.

10. Magna est verĭtas et praevalēbit.Велика істина і вона переможе.

11. Aut inveniam viam, aut faciam. Або знайду дорогу, або прокладу (її сам).

12. Qui semĭnat mala, metet mala.Хто сіє зло, той зло і пожне.

13. Ut salūtas, ita salutabĕris.Як ти вітаєшся, так і тебе привітають.

Ст. 140 (1, 4-7, 10, 11, 13-15)

1. Usus est optĭmus magister.Досвід – найкращий учитель.

4. E fructu arbor cognoscĭtur.Дерево пізнається з плоду.

5. Amīcus verus amōre, more, ore, re cognoscĭtur.Вірний друг пізнається з любові, з поведінки, з мови і зі справ.

6. Dies diem docet.Один день навчає інший. 

7. Nulla dies sine linea.Жодного дня без рядка.

10. Omnia mea mecum porto.Все своє ношу з собою.

11. Suum cuīque.Кожному своє.

13. Quisque est faber suae fortūnae.Кожен – творець своєї долі. 

14. Carpe diem!Лови момент!

15. Contra spem spero.Без надії сподіваюсь.

Ст 156 (2,4,5,7-10)

2. Honōres mutant mores, sed raro in meliōres.Почесті міняють звичаї, але рідко – на кращі. 

4. Consultor homĭni tempus utilissĭmus.Час – найкорисніший порадник людині.

5. Firmissĭma est inter pares amicitia.Між рівними дружба – найміцніша.

7. Citius, altius, fortius.Швидше, вище, сильніше.

8. Intra bonus, exi melior.Увійди добрий, вийди кращий (до храму).

9. A posteriōri.На підставі досвіду.

10. A priōri.Заздалегідь (незалежно від досвіду).

Ст 177 (1-8)

1. Una hirundo non facit ver.Одна ластівка не робить весни. 

2. Unus testis – nullus testis.Один свідок – не свідок.

3. Conscientia – mille testes.Совість – тисяча свідків.

4. Vox unīus, vox nullīus.Один голос – не голос.

5. Primus inter pares.Перший серед рівних.

6. Unus dies gradus est vitae.Один день – це крок життя.

7. Semel scriptum, decies lectum.Раз написано, десять разів прочитано.

8. Non bis in idem. – Не двічі про те саме.  

Ст. 189 (2,3,5-10)

2. Féci, quód potuí, faciánt melióra poténtes.Я зробив, що міг, нехай ті, що можуть, зроблять краще. 

3. Dixi et anĭmam meam levāvi.Я сказав і полегшив свою душу.

5. Ut sementem fecĕris, ita metes.Як посієш, так і будеш жати (Що посієш, те й пожнеш).

6. Calamitāte doctus sum.Біда мене навчила.

7. Post scriptum (P.S.).Після написаного. Пост скриптум.

8. Post factum.Після зробленого.

9. Vae victis!Горе переможеним!

10. Littĕra scripta manet.Написана буква залишається.

Ст. 206-207 (1,2,4,6,10,12,16,17)

1. Ave, Caesar, moritūri te salūtant!Тішся, Цезарю, ті що приречені на смерть тебе вітають! 

2. Quod erat demonstrandumЩо треба бу-ло довести.

4. E duōbus malis minĭmum eligendum est.Із двох лих слід виби-рати найменше.

6. Aliis inserviendo consūmоr.Слугуючи іншим, виснажуюсь сам.

10. Verbis ut nummis utendum est. Словами треба користуватися як грошима (економно).

12. Silendo nemo peccat.Мовчки ніхто не грішить.

16. Nihil facĭle scitu est.Ніщо не є легким для знань.

17. Difficĭle dictu est.Важко сказати.

Ст.222 (1-6)

1. Scio me nihil scire.Я знаю, що нічого не знаю. 

2. Mendācem memŏrem esse oportet.У брехуна має бути добра пам’ять.

3. Homĭnem te esse memento!  – Пам’ятай, що ти людина! 

4. Legem brevem esse oportet.Закон повинен бути коротким

5. Nec scire fas est omnia.Не можливо знати все.

6. Notum est amōrem caecum esse.Відомо, що кохання сліпе.

Ст.233 (8-11)

8. Deo iuvante. – З Божою допомогою.

9. Inventa lege, inventa fraude. – Коли винайдено закон, винайдено і обман. (І закон обійти можна).

10. Auro loquente omnis sermo inānis est. – Коли говорять гроші, будь-яка балачка недоречна.

11. Deo volente. – На все Божа воля.


Диплом на заказ


1. Введение. Органы дознания предварительного следствия суд в процессе расследования уголовных дел и суд
2. ции определенные и ограниченные на D
3.  Понятие риска на рынке товаров и его типы и факторы Конкурентная борьба на товарном рынке для его участник
4. Общая теория социальной коммуникации
5. Применение демократических ценностей Евросоюза на примере Эстонии
6. исламском фундаментализме
7. а; 355 ~ клетчатки; много витаминов а также макро и микроэлементов магний кальций фосфор селен
8. Проектирование привода ленточного конвейера
9. реферату- Правове регулювання ліцензування господарської діяльностіРозділ- Правознавство Правове регулюв
10. Расчет показателей деятельности предприятия по распечатке фотографи
11.  Общие соображения
12. Электрический ток Источники электрического тока
13. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов в Республике Беларусь
14. Социологические исследования Учебник Социология
15. Уголовное право
16. ТЕМАТИКА семінарських занять підготовлена робочою групою кафедри суспільнополітичних наук Вінницького нац
17. Военный коммунизм на практике
18. излучения и применяемый в химических и биохимических исследованиях в качестве меченого атома
19. Этиология. Кариес развивается чаще всего в результате острых и хронических гнойных процессов в мягких тка
20. тема Лексикограмматический строй речи Сентябрь Детский сад