Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з дисципліни Право ЄСrdquo; для студентів заочної форми навчання Поняття

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

 Затверджено”

                                                                                                     на засіданні кафедри

спеціальних юридичних дисциплін,

протокол № 2 від 25 вересня 2013 р.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

з дисципліни „Право ЄС”

для студентів заочної форми навчання

 1.  Поняття, методи та джерела міжнародного приватного права
 2.  Співвідношення міжнародного приватного права з іншими галузями права (міжнародним, цивільним, сімейним,трудовим правом тощо)
 3.  Правова природа норм міжнародного права та його місце у системі права.
 4.  Співвідношення міжнародного приватного права з європейським правом та європейським приватним правом.
 5.  Зародження та основні етапи становлення міжнародного приватного права у різних державах.
 6.  Перспективи розвитку міжнародного приватного права у XXI ст.
 7.  Співвідношення джерел міжнародного приватного права відповідно до норм конституцій держав та інших актів.
 8.  Колізійні норми та їх застосування в міжнародному приватному праві
 9.  Колізійні прив'язки та їх еволюція (особистий закон; закон місця знаходження речі; принцип найтіснішого зв'язку;  автономія волі сторін правовідношення)
 10.  Ієрархічні колізії в міжнародному приватному праві.
 11.  Дія колізійних норм у часі.
 12.  Інтерлокальні, інтерперсональні, інтертемпоральні та інші колізії у міжнародному приватному праві.
 13.  Суб'єкти міжнародного приватного права
 14.  Зміст поняття «іноземець», «громадянин іноземної держави», «особа без громадянства» відповідно до законодавства іноземних держав та міжнародних договорів.
 15.  Умови, від яких залежать межі правосуб'єктності фізичної особи.
 16.  Правовий статус іноземних громадян в Україні.
 17.  Правовий статус осіб без громадянства за законодавством України.
 18.  Особливості правового статусу біпатридів.
 19.  Особливості правового статусу біженців та вимушених переселенців.
 20.  Правосуб'єктність фізичних осіб, які володіють дипломатичними імунітетами та привілеями.
 21.  Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного приватного права.
 22.  Імунітет держави у цивільно-правових відносинах з «іноземним елементом».
 23.  Право власності у міжнародному приватному праві
 24.  Підстави набуття та захист права власності у міжнародному приватному праві.
 25.  Правочини з іноземним елементом
 26.  Способи захисту цивільних прав у міжнародному приватному праві.
 27.  Види забезпечення виконання зобов'язань у міжнародному приватному праві.
 28.  Матеріально-правові та колізійні норми про позовну давність, що містяться у міжнародних договорах.
1. на тему рекламный коммерческий плакат в рамках программы дизайн окружающей среды преподаватель Са
2. Нагрузка низкой интенсивности
3. Реформы Александра II
4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
5. Швидкість звуку.html
6. ТЕМА- Стандартні підпрограми та підпрограми користувача.html
7. . RISC архитектура Двумя основными архитектурами набора команд используемыми компьютерной промышле
8. Лекция 14022013 Предмет философии- древняя наука 2500 тыс
9. Спит давно Я расчесываю ей волосы как она любит
10. Социология НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
11. тема со стороны пр
12. а Патогенез изменения личности и психопатологического фона пациента плохой адаптации к условиям жи
13. БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ история религий мира ДЛЯ СПЕЦИА
14. ТЕМА 7 Мотивація Поняття і сутність мотивації Привести у дію організовану систему для отримання необхідн
15. во слов в мин
16. ИСТОРИЯ 20122013 учебный год Восточные славяне в VII ~ IX вв
17. Тема Правила складання номенклатури справ Мета- З~ясувати поняття номенклатури справ структуру; охарактер
18. экономической политике в целом а также Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству
19. Тема- прикладное плавание
20. Роль живых организмов в биологическом круговороте