Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Карта напруг пасивних елементів Позначення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


red0;5  Розрахунок надійності приладу

Розрахунок надійності по раптовим відмовам проводиться з метою оцінки середнього часу напрацювання пристрою на відмову і ймовірністю безвідмовної роботи до певного моменту часу[9].

Таблиця 5.1 - Карта напруг пасивних елементів

Позначення

Тип елемента

U=(I=)

U~

(I~)

Допустимі параметри

1

2

3

4

5

6

7

Конденсатори

1

СІ

К73-17

2,5 В

0 В

63 В

0,04

2

С2

К73-17

0 В

63 В

0,08

3

СЗ

К50-35

18В

0 В

25 В

0,7

4

С4

К73-17

0 В

63 В

0,03

5

С5

К73-17

2 В

0 В

63 В

0,03

6

С6

К73-17

0,1 В

0 В

63 В

0,002

7

С7

К73-17

0,1 В

0 В

63 В

0,002

8

С8

К73-17

0,2 В

0,3 В

63 В

0,003

9

С9

К73-17

0,2 В

0,3 В

63 В

0,003

10

С10

К50-35

3,8 В

0 В

25 В

0,06

11

С11

К73-17

3,8 В

0 В

63 В

0,06

12

С12

К73-17

3,8 В

0 В 

63 В

0,06

13

С13

К50-35

5 В

0 В

25 В

0,2

14

С14

К73-17

1 В

1 В

63 В

0,02

15

С15

К73-17

2,5 В

0 В

63 В

0,04

16

С16

К73-17

1 В

1 В

63 В

0,02

17

С17

К73-17

4,5 В

0 В

63 В

0,07

Резистори

18

R1

МЛТ-0,125

4,5 В

0 В

0,125 Вт

0,001

19

R2

МЛТ-0,125

5 В

0 В

0,125 Вт

0,47

20

R3

МЛТ-0,125

4,5 В

0 В

0,125 Вт

0,001

21

R4

МЛТ-0,125

4,6 В

0 В

0,125 Вт

0,0002

22

R5

МЛТ-0,125

3,6 В

0 В

0,125 Вт

0,015

23

R6

МЛТ-0,125

3,6 В

0 В

0,125 Вт

0,015

24

R7

МЛТ-0,5

10В

0 В

0,5 Вт

0,05

25

R8

СПЗ-38

1 В

1 В

0,25 Вт

0,0004

26

R9

СПЗ-38

1 В

1 В

0,25 Вт

0,0004

27

R10

МЛТ-0,125

2 В

0 В

0,125 Вт

0,002

28

R11

МЛТ-0,125

2 В

0 В

0,125 Вт

0,002

29

R12

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0,002

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

6

7

30

R13

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0,003

31

R14

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0,0003

32

R15

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0,0007

33

R16

МЛТ-0,125

4,5 В

0 В

0,125 Вт

0,001

34

R17

МЛТ-0,125

4,5 В

0 В

0,125 Вт

0,001

35

R18

МЛТ-0,125

5 В

0 В

0,125 Вт

0,47

36

R19

МЛТ-0,125

4,6 В

0 В

0,125 Вт

0,0002

37

R20

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0,0003

38

R21

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.0007

39

R22

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.003

40

R23

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.002

41

R24

МЛТ-0,125

5 В

0 В

0,125 Вт

0.002

42

R25

МЛТ-0,125

5 В

0 В

0,125 Вт

0.002

43

R26

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.003

44

R27

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.0003

45

R28

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.002

46

R29

С2-29В

1,3 В

0 В

0,125 Вт

0.0007

47

R30

МЛТ-0,125

3,6 В

0 В

0,125 Вт

0.015

Діоди

48

VD1

КД-2

5 В

0 В

Uзв=30 В

0,17

49

VD2

КД-2

5 В

0 В

Uзв=30 В

0,17

50

VD3

СД-51

8 В

0 В

U=12 В

0,6

51

VDS1

RS07

2 А

0 А

Іпр=4 А

0,5

Реальні умови роботи елементів (тиск, вологість температура, механічне навантаження) враховується за допомогою коефіцієнта інтенсивності відмов К1 і К2, де:

К1 - коефіцієнт впливу, який є функцією Кн та t°C;

К2 - коефіцієнт враховуючий вологість, тиск, умови експлуатації.

Середня інтенсивність відмов , Kl, К2 є довідниковими величинами [9].

По цим даним та даним з таблиці 4 будується таблиця 5, а в ній відображаються результати попередніх розрахунків.

Для ІМС, трансформаторів, реле, гнізд, роз'ємів, перемикачів Кн беремо рівним 1.

Коефіцієнт навантаження Кн  розраховується по формулі:

  •  для резисторів

,

де  - сумарне падіння напруги на резисорі в робочому стані;

  - номінальний опір резистора;

- допустима потужність розсіювання резистора.

  •  для конденсаторів

,

де - допустима робоча напруга конденсатора;

- сумарне значення постійної та змінної складової на конденсаторі.

Згідно цих формул розраховується значення Кн для конденсаторів та резисторів і результат записується в таблицю 5.

Розрахунок Кн для діодів буде проведено по формулам:

,

де Ррозпр* Uпр;   Pmax=Inp. max* Unp. max

Коефіцієнт навантаження за напругою:

.

Коефіцієнт навантаження за струмом

.

В таблицю 2.2 буде записуватися той коефіцієнт який найбільший.

Таблиця 5.2 – Результати попередніх розрахунків. 

Наймену-

вання і тип елемента

По схемі

Кількість

шт.

, 10-6*

*1/год

t,°C

Кн

Коеф, інтенс.

Kl

K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Конденсатори

1

К73-17

С1

1

0,05

+20

0,04

0,15

0,1

0,67

2

К73-17

С2

1

0,05

+20

0,08

0,15

0,1

3

К50-35

СЗ

1

0,5

+20

0,7

0,55

0,1

4

К73-17

С4

1

0,05

+20

0,03

0,15

0,1

5

К73-17

С5

1

0,05

+20

0,03

0,15

0,1

6

К73-17

С6

1

0,05

+20

0,002

0,15

0,1

7

К73-17

С7

1

0,05

+20

0,002

0,15

0,1

8

К73-17

С8

1

0,05

+20

0,003

0,15

0,1

9

К73-17

С9

1

0,05

+20

0,003

0,15

0,1

10

К50-35

С10

1

0,5

+20

0,06

0,55

0,1

11

К73-17

С11

1

0,05

+20

0,06

0,15

0,1

12

К73-17

С12

1

0,05

+20

0,06

0,15

0,1

13

К50-35

С13

1

0,5

+20

0,2

0,55

0,1

14

К73-17

С14

1

0,05

+20

0,02

0,15

0,1

15

К73-17

С15

1

0,05

+20

0,04

0,15

0,1

16

К73-17

С16

1

0,05

+20

0,02

0,15

0,1

17

К73-17

С17

1

0,05

+20

0,07

0,15

0,1

Резистори

18

МЛТ-0,125

R1

1

0,04

+20

0,001

0,4

0,1

0,305

19

МЛТ-0,125

R2

1

0,04

+20

0,47

0,4

0,1

20

МЛТ-0,125

R3

1

0,04

+20

0,001

0,4

0,1

21

МЛТ-0,125

R4

1

0,04

+20

0,0002

0,4

0,1

Продовження таблиці 5.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

МЛТ-0,125

R5

1

0,04

+20

0,015

0,4

0,1

0,305

23

МЛТ-0,125

R6

1

0,04

+20

0,015

0,4

0,1

24

МЛТ-0,5

R7

1

0,04

+20

0,05

0,4

0,1

25

СПЗ-38

R8

1

0,04

+20

0,0004

1

0,1

26

СПЗ-38

R9

1

0,04

+20

0,0004

1

0,1

27

МЛТ-0,125

R10

1

0,04

+20

0,002

0,4

0,1

28

МЛТ-0,125

R11

1

0,04

+20

0,002

0,4

0,1

29

С2-29В

R12

1

0,04

+20

0,002

0,4

0,1

30

С2-29В

R13

1

0,04

+20

0,003

0,4

0,1

31

С2-29В

R14

1

0,04

+20

0,0003

0,4

0,1

32

С2-29В

R15

1

0,04

+20

0,0007

0,4

0,1

33

МЛТ-0,125

R16

1

0,04

+20

0,001

0,4

0,1

34

МЛТ-0,125

R17

1

0,04

+20

0,001

0,4

0,1

35

МЛТ-0,125

R18

1

0,04

+20

0,47

0,4

0,1

36

МЛТ-0,125

R19

1

0,04

+20

0,0002

0,4

0,1

37

С2-29В

R20

1

0,04

+20

0,0003

0,4

0,1

38

С2-29В

R21

1

0,04

+20

0,0007

0,4

0,1

39

С2-29В

R22

1

0,04

+20

0,003

0,4

0,1

40

С2-29В

R23

1

0,04

+20

0,002

0,4

0,1

41

МЛТ-0,125

R24

1

0,04

+20

0.002

0,4

0,1

42

МЛТ-0,125

R25

1

0,04

+20

0.002

0,4

0,1

43

С2-29В

R26

1

0,04

+20

0.003

0,4

0,1

44

С2-29В

R27

1

0,04

+20

0.0003

0,4

0,1

45

С2-29В

R28

1

0,04

+20

0.002

0,4

0,1

46

С2-29В

R29

1

0,04

+20

0.0007

0,4

0,1

47

МЛТ-0,125

R30

1

0,04

+20

0.015

0.4

0,1

Діоди

48

КД521Г

VD1

1

0,2

+20

0,17

0,02

0,1

0,101

49

L-53GC

VD2

1

0,2

+20

0,3

0,02

0,1

50

КД521Г

VD3

1

0,2

+20

0,17

0,02

0,1

51

RS407

VDS1

1

0,2

+20

0,5

0,02

0,1

Мікросхеми

52

78L05

DA1

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

0,021

53

78L05

DA3

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

54

TDA1524A

DA2

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

55

TDA7297

DA4

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

56

К561ТЛ1

DD1

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

57

К561ТЛ1

DD3

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

Продовження таблиці 5.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

58

К561ИЕ11

DD2

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

0,021

59

К561ИЕ11

DD5

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

60

К561ЛП2

DD4

1

0,15

+20

1

0,02

0,1

Трансформатор

61

Д2-36-220-50

Т1

1

0,8

+20

1

0,4

0,1

0,032

Перемикачі

62

1201Н1

SB1

1

1

+20

1

1

0,1

0.49

63

1201Н1

SB2

1

1

+20

1

1

0,1

64

1201Н1

SB3

1

1

+20

1

1

0,1

65

1201Н1

SB4

1

1

+20

1

1

0,1

66

1201Н1

SB5

1

1

+20

1

1

0,1

67

Т85

SA1

1

1

+20

1

1

0,1

68

MRS-202-3

SA2

1

1

+20

1

1

0,1

Розми

69

РМ-10-22

XS1

1

0,02

+20

1

1

0,1

0,05

70

РМ-10-22

XS2

1

0,02

+20

1

1

0,1

71

РМ-10-22

XS3

1

0,02

+20

1

1

0,1

72

РМ-10-22

XP1

1

0,02

+20

1

1

0,1

73

РМ-10-22

XP2

1

0,02

+20

1

1

0,1

Паяльні зєднання

74

ПОС-61

-

276

0,01

+20

1

1

1

2,76

Метою розрахунків являється одержання значень в кожній стрічці одержання групових значень  для активних елементів, резисторів, конденсаторів та інших елементів.

,

,

,

,

,

,

,

.

Сумара інтенсивність відмов визначається по формулі:

де - сумарна інтенсивність відмов групи елементів(резисторів, конденсаторів, діодів).

.

Далі знаходять середній час напрацювання на відмову  та будують графік ймовірності безвідмовної роботи.

.

Для більшості радіоелектронних пристроїв ймовірність безвідмовної роботи описується рівнянням:

де Т=0.100000 годин (не менше 10 значень).

Для значень цього часу (Т) складається таблиця 5.3 і по ній будується графік безвідмовної роботи, зоброжений на рисунку 5.

Таблиця 5.3 – Розрахунок Р(Т).

Т,тис.год

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Р

1

0,82

0,68

0,65

0,55

0,42

0,32

0,27

0,2

0,15

 Рисунок  5 – Графік ймовірності безвідмовної роботи підсилювача потужності.                                               

З графіка видно, що при використанні підсилювача більше 50000 год. його показник несправності зменшується майже до 0, тобто швидше він вийде з ладу. В цьому випадку режим роботи без ремонту до 50 тис. год., що є в доволі хорошому показнику.
1. тема называется Язык рекламы
2. используется для всех задач создания карт и редактирования а также для картографического анализа rcCtlog
3. Научноисследовательский институт химических проблем БИЗНЕСПЛАН проекта Тео
4.  Договоры и контракты - виды и особенности
5. Социальная организация
6. Бюджет экономика~а ~сер ету ~~ралы т~жырымымен келісесіз бе 5
7. Не повторите ли еще раз Я не понимаю что вы имеете в виду Это все что вы хотели сказать и т.html
8. Города и села Кузбасса
9. Эзотерика- выдающиеся имена ХХ века Эзотеризм безбожного времени Обращ
10. В пособии кратко прослеживается историческое развитие социологии дается социологическая характерис
11. Средства доходы будущих периодов результаты исследований и разработок
12. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 Тактика проверки показаний на месте ЗАДАНИЕ 1- Какие вопросы должны быть выясне
13. Контрольная работа По курсу- Основы управления в органах внутренних дел
14. мулювання діяльності і поведінки учнів
15. а 1300 Стрижка детская 1000 Стрижка машинкой
16. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету ldquo;ЕКОНОМІКА ПРАЦІ rdquo; Варіант1 Виконав - ст
17.  Социализация как фундаментальный процесс- общее и различное с психологической и социологической точки
18. немецкой границы
19. темам в экономике Предметная область- сбыт готовой продукции Задача- Оценка оплаты отгруженного то
20. Лекция Понятие о здоровье болезни.html