Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Иванов АИ Технические измерения

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Лабораторно-практична робота № 2

Вимірювання деталей мікрометричними інструментами

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з призначенням, будовою і метрологічними                                             

                              показниками мікрометричних інструментів та отримання

                               практичних навичок роботи з ними .

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ :

 1.  Мікрометр ;
 2.  Мікрометричний глибиномір ;
 3.  Мікрометричний нутромір ;
 4.  Набір деталей , виготовлених по певному допуску .

ЛІТЕРАТУРА : 1.Иванов А.И. Технические измерения . М.: Колос,

        1970,- С. 85...101 .

         2. Васильев А.С.. Основы метрологии и технические

        Измерения . М., Машиностроение, 1988,- С. 40...46.

Загальні відомості про мікрометричні інструменти

 До мікрометричних інструментів належать мікрометри, мікрометричні глибиноміри та нутроміри. Мікрометричні вимірювальні засоби ґрунтуються на застосуванні гвинтової пари , яка перетворює обертовий рух мікрометричного гвинта у поступальний . Так як крок прецизійної різьби гвинтової пари дорівнює 0,5 мм , то при одному обертанні гвинта його вимірювана поверхня переміститься на таку ж величину. Якщо повернути гвинт на 1/50 частину оберта /на одну поділку кругової шкали/, то він переміститься на 0,01 мм , тобто на величину відліку мікрометричних інструментів

Мікрометри /ГОСТ – 78/ призначені для зовнішніх вимірів розмірів від 0 до 600 мм . Вимірювальне переміщення мікрометричного гвинта 25 мм . До мікрометрів з нижньою межею вимірювань 25 мм і більше додаються установочні міри для перевірки нульового положення .

Мікрометр /рис.4./ складається із скоби 1, в яку запресована п’ятка 2, і стебла 5. Мікрометричний гвинт 4 вкручується в гайку 7 . Для виключення зазору в гвинтовій парі різьба мікрометричної гайки виконана на її розрізаному кінці , на зовнішню різьбу якої нагвинчується регульована гайка 8 . Цією  гайкою стягують мікрометричну гайку 7 до тих пір , поки мікрометричний гвинт 4 не буде переміщатись в ній без зазорів. На мікрометричному гвинті 4 за допомогою установочного ковпачка 9 кріпиться барабан 6 . В ковпачку 9 є глухий отвір для пружини і зуба 11, який упирається  у зубчату поверхню трещітки 10 . Остання відрегульована таким чином , що при збільшенні вимірювального зусилля понад 9 Н вона не обертає гвинт, а провертається . Для фіксації мікрометричного гвинта 4 в певному положенні служить стопорний гвинт 12.

Рис. 4. Мікрометр

На стеблі 5 знаходиться основна шкала , яка являє собою поздовжню риску , вздовж  якої /нижче і вище/ нанесені міліметрові штрихи , причому верхній ряд штрихів зміщений відносно нижнього на 0,5 мм .

На конічній поверхні барабана 6 нанесена шкала для відліку сотих долей основної шкали , поділена 50 рівних частин . Поворот барабана на одну поділку приводить до осьового переміщення мікрометричного гвинта на 0,01 мм .            

 Мікрометричні глибиноміри /ГОСТ 7470 –78/ служать для вимірювання глибини отворів ,  пазів  і  висоти уступів .  Границі вимірювань – від 0 до 150 мм,  робочий гвинта 25 мм .

 Глибиномір /рис. 5/ складається із основи 1,  мікрометричної головки 2 , стопорного гвинта 3 та змінних вимірювальних стержнів 4 . Установка глибиноміра на нульовий відлік виконується за допомогою циліндричних установочних мір 5 .

Мікрометричні нутроміри /ГОСТ 10 – 75/ призначені для вимірювання внутрішніх діаметрів і довжин ,  установки на розмір та повірки скоб і мікрометрів .

Нутроміри виготовляються з границями вимірювань 50...10000 мм,  ціною поділки 0,01 мм і вимірювальним зусиллям 150 сН . Він складається з мікро- метричного гвинта 5 ,  барабана 6 ,  стебла 3 із стопорним гвинтом 4 ,  установчої гайки 7  і  вимірювальних наконечників 1  і  8 .  Гайка 2 захищає різьбу на кінці стебла 3 від пошкоджень.  Максимальний хід мікрометричного гвинта дорівнює 13 мм . Для розширення діапазону вимірювань застосовуються подовжувачі , які нагвинчуються на різьбу стебла 3 . Установка нутромірів на розмір виконується по установочними мірами .

Рис.5 . Мікрометричний глибиномір

Рис. 6. Мікрометричний нутромір

Основні правила при вимірах мікрометричними інструментами

Перед  початком  вимірювань  мікрометричні  інструменти перевіряють на співпадання  нульових  штрихів  на стеблі  і  барабані з відповідними покажчиками Для цього обертають мікрометричний гвинт трещіткою,  приводячи в контакт вимірювальні поверхні. У випадку неспівпадання нульових штрихів з відповідними покажчиками стопорять мікрометричний гвинт і від’єднують від нього барабан, ослабивши з’єднувальний ковпачок. В результаті цього барабан може вільно обертатись відносно стебла і його можна встановити на нуль, після чого загвинчується з’єднувальний ковпачок .

 У в а г а ! У будь – якому випадку поворот барабана здійснюється лише за допомогою трещіточного механізму і цим гарантується  довга і точна експлуатація мікрометричних вимірювальних засобів.

Порядок виконання роботи

        1. Вивчити конструкцію і порядок налагодження мікрометричних інструментів.

        2. Визначити для використовуваних інструментів метрологічні показники :

 •  границі вимірювань ;
 •  ціна поділки основної шкали ;
 •  ціна поділки барабана

i = S/n ,

де S – крок мікрометричної різьби; n – число поділок шкали барабана;

        3. Перевірити і налагодити необхідні інструменти .

        4. Виміряти задані розміри . Результати записати у таблицю 2.

        5. Побудувати поля допусків заданих розмірів і нанести на них дійсні значення цих розмірів .

       6. Зробити висновок про придатність виробу .

  7. Накреслити ескіз та нанести дійсні розміри .      

Таблиця 2

                                    Результати вимірювань

з/п

Вимірюваний

переріз

Дійсне значення, мм

Номінальний розмір, мм

Граничні

розміри, мм

Похибка

обробки, мм

1

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

2

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

3

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ :

 1.  Види мікрометричних інструментів , їх призначення та метрологічні характеристики .
 2.  Будова мікрометричних інструментів .
 3.  Порядок перевірки та налагодження мікрометричних інструментів.
 4.  Порядок проведення вимірів .




1. 1942 гг. Красная Армия терпела одно поражение за другим отходя все дальше в глубь страны
2. Реферат- Видеоконференции в сети INTERNET
3. реферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук Київ 2002 Дисертацією є рукоп
4. і Вкладення в соціальні проекти ~ це частковий випадок соціально відповідальних проектів з тієї лише різ
5. My friends cll me. I~m
6.  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ Загальне питання вимагає як правило короткої відповіді- Так або Ні
7. Содержание и форма в искусстве
8. Ведомости ~ первая печатная газета в России
9. Классный руководитель в современной школе
10. Контрольная работа- Возмещение вреда
11. Содержание Соответствие программе Глубина научность системность последовательность и др
12. 1109 в г Аосте в состоятельной семье
13. магия философия ~ религия философия ~ наука сравнительный анализ1
14. Особенности оценки отдельных видов активов- стоимость акций
15. Клин - старинный город
16. Проектирование разработки месторождений Проект разработки это комплексный документ являющийся програ
17. Нормы права1
18. тематическое выражение первого закона термодинамики для бесконечно малого изменения величин- UQ
19. Задание 19 Предметная область ПО- Сбыт готовой продукции некоторые функции выполняемые со
20. на тему- Расчет интегральной балльной оценки и категории тяжести труда на рабочем месте