Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Затверджую Перший проректор з навчальної та науковопедагогічної роботи Н

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

________________

Н.В. Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2013-2014н.р.)

1 курс

Дата

12 група

Дата

13 група

Дата

14 група

13.01.14

10.00 Консультація

13.01.14

12.00 Консультація

13.01.14

10.00 Консультація

14.01.14

9.00 Історія України

доц. Красножон А.В.

ауд №704

16.01.14

9.00 Історія України

доц. Красножон А.В.

ауд №704

14.01.14

9.00 Основи правознавства

доц. Франішин К.Л.

ауд №705

17.01.14

10.00 Консультація

15.01.14

10.00 Консультація

16.01.14

10.00 Консультація

20.01.14

9.00 Основи правознавства

доц. Франішин К.Л.

ауд №705

20.01.14

9.00 Психологічні основи виховної діяльності

Денисенко А.О.

ауд №908

17.01.14

9.00 Психологічні основи виховної діяльності

Денисенко А.О.

ауд №908

22.01.14

10.00 Консультація

15.01.14

10.00 Консультація

23.01.14

9.00 Основи правознавства

доц. Франішин К.Л.

ауд №705

20.01.14

9.00 Історія України

доц. Красножон А.В.

ауд №704

Декан факультету початкового навчання                                       І.О. Пальшкова

«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

________________

                                                                                                                                                                                                                                                              Н.В. Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2013-2014н.р.)

2 курс

Дата

22 група

Дата

23 група

Дата

24 група

10.01.14

10.00 Консультація

10.01.14

10.00 Консультація

10.01.14

13.00 Консультація

13.01.14

9.00 Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

доц. Савлучинська Л.Г.

ауд №703

13.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №704

13.01.14

9.00 Філософія

доц. Петінова О.Б.

ауд №705

13.01.14

10.00 Консультація

14.01.14

10.00 Консультація

14.01.14

14.00 Консультація

15.01.14

9.00 Іноземна мова

ст.викл. Алексєєва О. Б.

доц. Мулик К.О.

ауд №906

15.01.14

9.00 Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

доц. Савлучинська Л.Г.

ауд №703

15.01.14

9.30 Соціальна психологія

доц. Сінельнікова Т.В.

ауд №908

16.01.14

10.00 Консультація

13.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

10.00 Консультація

17.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №704

16.01.14

9.00 Іноземна мова

доц. Оськіна Н.О.

ст.викл. Алексєєва О. Б.

ауд №909

17.01.14

9.00 Іноземна мова

доц. Мулик К.О.

ст.викл. Алексєєва О. Б.

ауд №906

20.01.14

13.00 Консультація

20.01.14

13.00 Консультація

17.01.14

13.00 Консультація

21.01.14

9.00 Основи інформатики з елементами програмування

доц. Койчева Т.І.

ауд №711

21.01.14

9.00 Філософія

доц. Петінова О.Б.

ауд №703

20.01.14

9.00 Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

доц. Савлучинська Л.Г.

ауд №703

22.01.14

13.00 Консультація

22.01.14

13.00 Консультація

22.01.14

10.00 Консультація

23.01.14

9.00 Філософія

доц. Петінова О.Б.

ауд №703

23.01.14

9.00 Основи інформатики з елементами програмування

доц. Койчева Т.І.

ауд №711

23.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №704

24.01.14

13.00 Консультація

24.01.14

10.00 Консультація

25.01.14

9.30 Соціальна психологія

доц. Сінельнікова Т.В.

ауд №908

25.01.14

9.00 Основи інформатики з елементами програмування

доц. Койчева Т.І.

ауд №711

                      

                                                       Декан факультету початкового навчання                                       І.О. Пальшкова

«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

_______________

                                                                                                                                                                                                                                                               Н.В. Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2013-2014н.р.)

3 курс

Дата

32 група

Дата

33 група

Дата

34 група

13.01.14

13.00 Консультація

10.01.14

10.00 Консультація

10.01.14

10.00 Консультація

14.01.14

9.00 Історія педагогіки

доц. Пальшкова І.О.

ауд №811

13.01.14

9.00 Основи науково – педагогічних досліджень

доц. Балакірєва В.А.

ауд №811

13.01.14

9.00 Українська мова

(за професійним спрямуванням)

доц. Немировська О.Ф.

ауд №908

16.01.14

10.00 Консультація

15.01.14

13.00 Консультація

15.01.14

10.00 Консультація

17.01.14

9.00 Методика викладання валеології, основ БЖД у початковій школі

доц. Каменчук  Т.О.

ауд №705

16.01.14

9.00 Історія педагогіки

доц. Пальшкова І.О.

ауд №811

16.01.14

9.00 Основи науково – педагогічних досліджень

доц. Балакірєва В.А.

ауд №803

15.01.14

13.00 Консультація

17.01.14

10.00 Консультація

15.01.14

13.00 Консультація

20.01.14

9.00 Основи науково – педагогічних досліджень

доц. Балакірєва В.А.

ауд №811

20.01.14

9.00 Українська мова

(за професійним спрямуванням)

доц. Немировська О.Ф.

ауд №701

20.01.14

11.00 Історія педагогіки

доц. Пальшкова І.О.

ауд №903

22.01.14

10.00 Консультація

22.01.14

10.00 Консультація

22.01.14

10.00 Консультація

23.01.14

9.00 Українська мова

(за професійним спрямуванням)

доц. Немировська О.Ф.

ауд №811

23.01.14

9.00 Методика викладання валеології, основ БЖД у початковій школі

доц. Каменчук  Т.О.

ауд №908

24.01.14

9.00 Методика викладання валеології, основ БЖД у початковій школі

доц. Каменчук  Т.О.

ауд №705

                             

                                              Декан факультету початкового навчання                                                       І.О. Пальшкова

«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

________________

                                                                                                                                                                                                                                                                Н.В. Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2012-2013н.р.)

4 курс

Дата

42 група

Дата

43 група

Дата

44 група

10.01.14

13.00 Консультація

10.01.14

13.00 Консультація

10.01.14

13.00 Консультація

14.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №703

13.01.14

9.00 Методика викладання інформатики у початковій школі

доц. Мазурок Т.Л.

ауд №903

13.01.14

9.00 Методика викладання російської мови

доц. Кон О.О.

ауд №803

15.01.14

10.00 Консультація

15.01.14

13.00 Консультація

14.01.14

13.00 Консультація

17.01.14

9.00 Основи психодіагностики

доц. Хмель Н.Д.

ауд №902

16.01.14

9.00 Основи психодіагностики

доц. Хмель Н.Д.

ауд №705

15.01.14

9.00 Основи психодіагностики

доц. Хмель Н.Д.

ауд №703

17.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

10.00 Консультація

20.01.14

9.00 Методика викладання інформатики у початковій школі

доц. Мазурок Т.Л.

ауд №903

20.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №909

17.01.14

9.00 Педагогічні технології у початковій школі

доц. Бриль Г.К.

ауд №701

21.01.14

13.00 Консультація

21.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

13.00 Консультація

22.01.14

9.00 Педагогічні технології у початковій школі

доц. Бриль Г.К.

ауд №703

22.01.14

9.00 Методика викладання російської мови

доц. Кон О.О.

ауд №803

21.01.14

9.00 Методика викладання інформатики у початковій школі

доц. Мазурок Т.Л.

ауд №704

24.01.14

13.00 Консультація

24.01.14

13.00 Консультація

22.01.14

13.00 Консультація

25.01.14

9.00 Методика викладання російської мови

доц. Кон О.О.

ауд №803

25.01.14

9.00 Педагогічні технології у початковій школі

доц. Бриль Г.К.

ауд №704

24.01.14

9.00 Сучасна українська мова з практикумом

доц. Марчук О.І.

ауд №704

                               

                                                Декан факультету початкового навчання                                       І.О. Пальшкова

«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

________________

                                                                                                                                                                                                                                                                  Н.В.Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2013-2014н.р.)    5 курс

Дата

52 група

Дата

53 група

Дата

54 група

10.01.14

13.00 Консультація

10.01.14

13.00 Консультація

10.01.14

13.00 Консультація

13.01.14

9.00 Сучасні дидактичні концепції освіти

проф. Пальшкова І.О.

ауд №811

13.01.14

9.00 Шкільний курс математики з методикою

проф. Скворцова С.О.

ауд №705

13.01.14

9.00 Охорона праці у галузі

доц. Петухова Т.А.

ауд №701

14.01.14

13.00 Консультація

14.01.14

13.00 Консультація

14.01.14

13.00 Консультація

15.01.14

9.00 Охорона праці у галузі

доц. Петухова Т.А.

ауд №705

15.01.14

9.00 Сучасні дидактичні концепції освіти

проф. Пальшкова І.О.

ауд №811

15.01.14

9.00 Шкільний курс української мови з  методикою

доц. Сокаль М.А.

ауд №803

16.01.14

10.00 Консультація

16.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

10.00 Консультація

17.01.14

9.00 Методична робота у школі

проф. Скворцова С.О.

ауд №701

17.01.14

9.00 Патопсихологія

доц. Розіна І.В.

ауд №704

17.01.14

9.00 Сучасні дидактичні концепції освіти

проф. Пальшкова І.О.

ауд №811

20.01.14

10.00 Консультація

17.01.14

13.00 Консультація

20.01.14

13.00 Консультація

21.01.14

9.Шкільний курс математики з методикою

проф. Скворцова С.О.

ауд №811

20.01.14

9.00 Шкільний курс української мови з  методикою

доц. Сокаль М.А.

ауд №803

21.01.14

9.00 Патопсихологія

доц. Розіна І.В.

ауд №903

23.01.14

13.00 Консультація

20.01.14

13.00 Консультація

16.01.14

13.00 Консультація

24.01.14

9.00 Шкільний курс української мови з  методикою

доц. Сокаль М.А.

ауд №803

22.01.14

9.00 Методична робота у школі

проф. Скворцова С.О.

ауд №705

23.01.14

9.00 Шкільний курс математики з методикою

проф. Скворцова С.О.

ауд №701

24.01.14

13.00 Консультація

24.01.14

13.00 Консультація

25.01.14

9.00 Охорона праці у галузі

доц. Петухова Т.А.

ауд №703

25.01.14

9.00 Методична робота у школі

проф. Скворцова С.О.

ауд №703

                                                             

Декан факультету початкового навчання                                       І.О. Пальшкова

«Затверджую»

Перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

________________

                                                                                                                                                                                                                                                               Н.В. Яблонська

Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти

(2013-2014н.р.)

магістри

Дата

62 група

13.01.14

13.00 Консультація

14.01.14

9.00 Організація і управління навчально-виховним процесом у ВНЗ

проф. Богданова І.М.

ауд №810

16.01.14

13.00 Консультація

17.01.14

13.00 Методика викладання загальної педагогіки у ВНЗ

проф. Пальшкова І.О.

ауд №811

16.01.14

10.00 Консультація

20.01.14

9.00 Психологія вищої школи

доц. Пивоварчик І.М.

ауд №901

21.01.14

10.00 Консультація

23.01.14

9.00 Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ

доц. Бриль Г.К.

ауд №701

14.01.14

13.00 Консультація

25.01.14

9.00 Педагогіка вищої школи

проф. Кавалерова Н.А.

ауд №811

Декан факультету початкового навчання                                       І. О. Пальшкова
1. Эффективная технология работы с растущими потоками несистематизированной текстовой информации
2. о вольных хлебопашцах; Г
3. ТЕМА- Денежная система и денежный рынок
4. социальнокультурная деятельность в обыденной жизни употребляется в трех значениях- как общественная прак
5. Новый Закон Украины О банках и банковском деле
6. сарматського часу
7. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів ~
8. 88 Заповедей Дэвида Лейна это последнее слово американского борцафилософа осуждённого за терроризм за со
9. На тему- Жизнь и деятельность М
10. Способы защиты прав потребителей в торговом обслуживании
11. Происх денегКонцепции Деньгиисторическая категория присущая товарному хозву
12. fux.
13. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
14. Классификация латентной преступности
15. то днем во время отлива мистер Избистер молодой художник временно остановившийся в Боскасле отправился к ж.html
16. Тематика контрольных работ по теории государства и права ОДО предусмотренных рабочим учебным планом Ме
17.  Понятие фьючерсной торговли и фьючерсного контракта Фьючерсная торговля это форма биржевой торговли
18. вопрос 37 общественное движение первой половины XIXв западники и славянофилы
19. 022003 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙTHERML PERFORMNCE OF THE BUILDINGS
20. Красное смещение и закон Хаббла