Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Визначити обсяг засобів та джерел утворення засобів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Завдання 1. Визначити обсяг засобів та джерел утворення засобів. Згрупувати в таблиці та перевірити балансове рівняння.

Основні засоби          1600

Знос основних засобів         150

Заборгованість до пенсійного фонду       49

Заборгованість з оплати праці        310

Заборгованість кредиторам        80

Нематеріальні активи         200

Матеріали           450

Нерозподілений прибуток         150

Заборгованість подзвінних осіб        90

Статутний фонд          5100

МШП            220

Заборгованість дебіторів         310

Заборгованість постачальникам за отримані товари     180

Заборгованість до бюджету по податках       156

Короткострокові кредити банку        125

Залишки незавершеного виробництва       170

Залишки готової продукції         206

Заборгованість покупців за відвантажені товари     550

Каса            62

Поточний рахунок          2442

Завдання 2. Необхідно визначити, до яких з видів господарського обліку ─ оперативного, статистичного або бухгалтерського ─ слід відносити такі події:

  •  одержання від постачальника матеріалів;
  •  контроль за виконанням договорів поставки;
  •  чисельність робітників підприємства;
  •  вихід працівників на роботу;
  •  визначення рівня продуктивності праці на підприємстві;
  •  обсяги кредитів, які були надані підприємству банком;
  •  визначення розміру прибутку за звітний період;
  •  контроль за обсягами реалізованої продукції за один день.

Завдання 3. Необхідно встановити, які види вимірників застосовує підприємство “Профіль” у своїй господарській діяльності: короткострокова позика банку ─ 5 000 грн., гроші в касі ─ 200 грн.; витрати на ремонт будівлі цеху ─ 10 людино-днів; фарба біла для фарбування стін ─ 20 л; цвяхи ─ 7 кг; відпрацьований робітниками час ─ 60 людино-годин; станки токарні ─10 шт.; паливо ─ 100 грн.; столи канцелярські ─ 15 шт.; матеріали ─ 7 000 грн., деревина ─ 80 м3.

Завдання 4. Необхідно визначити, які з перелічених користувачів інформації про діяльність підприємства ВАТ “Профіль” належать до зовнішніх, а які ─ до внутрішніх: постачальники сировини та матеріалів; робітники цехів допоміжного виробництва; фінансові аналітики з районного фінансового відділку; керівники структурних підрозділів підприємства ВАТ “Профіль”; податкові органи; арбітражний суд; члени Правління; аудитори; покупці й замовники продукції ВАТ “Профіль”; банківські менеджери; інвестори, які цікавляться діяльністю підприємства; керівники структурних підрозділів підприємства; органи державної статистики; робітники цеху основного виробництва; депутати місцевої Ради, акціонери підприємства.
1. Реферат- Круги ада Александра Васильевича Сухово-Кобылина, или Кто сказал, что у нас нет русского Данта.html
2. на тему ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА Выполнила- студентка груп
3. Биотекстильное загрязнение городов
4. Таможенная декларация может быть подана в отношении иностранных товаров до их ввоза на таможенную территор
5. тематизация наук 2
6. методические материалы ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Словарь основных понятий и определений.
7. Тема 5 Керованість і стійкість автомобіля 5
8. модуль DOS WinDOS Файлы в Паскале Основные процедуры и функции для работы с файлами 1
9. тема занятий по развитию психических функций и речи Занятие 1 1
10. Волонтерское движение зародилось в 20х годах 20 вв
11. тематичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня.1
12. личность в науке нередко употребляются термины человек индивид индивидуальность
13. М. 1960. ~ С. 255 ~ 285 ldquo;Люди живут не только в объективном мире и не только в мире общественной деятельности
14. пофигизм так популярны именно сегодня Не так давно вместо одногоединственного емкого слова пофигизм мы
15. класс Ярослава ТрофимоваЭффективность рекламных коммуникаций Не более 5 рекламных коммуникаций брендов о
16. ~атынасын ай~ындау~а барынша белсенді талпыныс жасалуда
17. Академия труда и социальных отношений Уральский социальноэкономический институт филиал ООПС Федераци
18. Движение гравитационных подземных вод осуществляется под действием силы тяжести и или градиента давления
19. Введение Глава 1 - Общие сведения4 История появления БАДов
20. тематики Індивідуальне завдання ’ М 1