Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а район область Господарство розташоване

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


__________________________________________________________________

(назва підприємства)

_____________________________________________________________________________

(район, область)

Господарство розташоване _______________________________________

Керівник       _______________________   _____ року   народження.   

Напрям діяльності господарства __________________________________

Земельні угіддя, га

сільськогосподарські угіддя                      ____________

рілля                                                             ____________

пасовища                                                     ____________

багаторічні насадження                             ____________

Назва культури

Структура посівних площ, га

Урожайність, ц/га

Зернові культури

в тому числі кукурудза

Соняшник

Ріпак озимий

Соя

Овочі

Картопля

Свиней - __________ тис. голів, у тому числі _____ основних маток. Середньодобовий приріст свиней -_______ г.

У господарстві здійснюється переробка сільськогосподарської продукції, працює комбікормовий завод, кукурудзяний завод, завод з виробництва круп потужністю 12000 тонн на рік.

Рентабельність виробництва   75.9%

Предмет діяльності і співпраця

1. ДВНЗ «ХДАУ» _________________________________ як самостійні   

                                           (назва підприємства)

підприємства здійснюють господарсько-фінансову діяльність згідно з чинними нормативними актами.

2. ДВНЗ «ХДАУ» і Підприємство координують діяльність з метою проведення практичного навчання, поглиблення знань, умінь і навичок студентів, оволодіння робочими професіями відповідно до спеціальності.

3. Вивчення сучасних технологій, досвіду виробництв, формування навичок організаторської та комерційної діяльності.

Інформація про показники базового господарства

Дині про підприємство

2011 рік

2012 рік

Назва

Правова форма

Адреса і а телефони

Керівник

Спеціалізація

Кількість власників

Кількість працівників

Основні засоби, тис грн.

Виробнича площа, га:

у тому числі рілля

луки і пасовища

Рослинництво, площі та урожайність, га, ц/га

Озима пшениця

Ярий ячмінь

Кукурудза на зерно

Соняшник

Ріпак озимий

Соя

Картопля

Овочі та баштанні

Свині на відгодівлі, гол: т/рік

Продуктивність праці, грн/працівника

Рентабельність, %

для організації практичного навчання студентів
1. Цвет боли ~ красный Утром в окно заглядывает солнце которого давненько не было а потому на
2. Техническая эксплуатация и ремонт гидрогенераторов
3. на тему- Основные тенденции развития международного туризма в регионе Западной Европы Выполнила-
4. Феноменологии дает известный образ органического единства внешних форм растения
5. келія комірка клітина
6. Усольская усадьба Орловых-Давыдовых
7. Тема- Разгосударствление и приватизация Содержание [1] 1
8. ТЕМА 30. РОССИЯ ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ ПЛАН Введение 1
9. PR в средствах массовой информации как инструмент формирования повестки дня (на примере прессы Краснодарского края)
10. Гражданское право в системе права соотношение частного и публичного
11. ТРЕНИНГИ СЕМИНАРЫ КОНСАЛИТИНГ ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
12.  Складноскорочені слова абревіатури та графічні скорочення їх місце у професійному мовленні
13.  Правда золото редко добавляют в продукты питания в основном частички золота добавляют в спиртные напит
14. Тема 11. Массовая культура и попдизайн
15. Макраме
16. Переход к рыночной экономике в постсоветских странах
17. смертника о пережитом
18. Период революционных изменений в физике
19. І.Союз чоловіка та жінки що перебуває під захистом держави
20.  Гладкая поверхность плоскость