Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а район область Господарство розташоване

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Загрузка...

Диплом на заказ

__________________________________________________________________

(назва підприємства)

_____________________________________________________________________________

(район, область)

Господарство розташоване _______________________________________

Керівник       _______________________   _____ року   народження.   

Напрям діяльності господарства __________________________________

Земельні угіддя, га

сільськогосподарські угіддя                      ____________

рілля                                                             ____________

пасовища                                                     ____________

багаторічні насадження                             ____________

Назва культури

Структура посівних площ, га

Урожайність, ц/га

Зернові культури

в тому числі кукурудза

Соняшник

Ріпак озимий

Соя

Овочі

Картопля

Свиней - __________ тис. голів, у тому числі _____ основних маток. Середньодобовий приріст свиней -_______ г.

У господарстві здійснюється переробка сільськогосподарської продукції, працює комбікормовий завод, кукурудзяний завод, завод з виробництва круп потужністю 12000 тонн на рік.

Рентабельність виробництва   75.9%

Предмет діяльності і співпраця

1. ДВНЗ «ХДАУ» _________________________________ як самостійні   

                                           (назва підприємства)

підприємства здійснюють господарсько-фінансову діяльність згідно з чинними нормативними актами.

2. ДВНЗ «ХДАУ» і Підприємство координують діяльність з метою проведення практичного навчання, поглиблення знань, умінь і навичок студентів, оволодіння робочими професіями відповідно до спеціальності.

3. Вивчення сучасних технологій, досвіду виробництв, формування навичок організаторської та комерційної діяльності.

Інформація про показники базового господарства

Дині про підприємство

2011 рік

2012 рік

Назва

Правова форма

Адреса і а телефони

Керівник

Спеціалізація

Кількість власників

Кількість працівників

Основні засоби, тис грн.

Виробнича площа, га:

у тому числі рілля

луки і пасовища

Рослинництво, площі та урожайність, га, ц/га

Озима пшениця

Ярий ячмінь

Кукурудза на зерно

Соняшник

Ріпак озимий

Соя

Картопля

Овочі та баштанні

Свині на відгодівлі, гол: т/рік

Продуктивність праці, грн/працівника

Рентабельність, %

для організації практичного навчання студентів
1. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции роль государства и профсоюзов
2. CSS дизайн с учетом контекста
3. .914031 Коробко В
4. 1Относительныеизменяются в соответствии с новым местоположением формулы А5Е172Абсолютныессылки не изменя
5. Тесттренинг 1343
6. Астрологія лженаука
7. Тема- ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ [1 стр
8. 4 1 Поставщики услуг
9. параллельно скорости движениялобовое сопротивление 2перпендикулярно скоростиподъемная сила
10. ВИРОБНИКІВ ТОВАРІВ САМИХ ТОВАРІВ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ Визначення та вибір методів оцінки
11. Статья 387. Общие положения 1
12. Основні види і протоколи модуляції в модемах
13. Курсовая работа- Решение задачи с помощью математической модели и средств MS Excel
14. а наименование работ затрат и объекта Сметная стоимостьтыс
15. ldquo;Дышим по разномуrdquo;
16. Типы профессиональных умений обусловленные особенностями ориентировочной основы действий при их формиров
17. правовых актах под социальной политикой принято понимать составную часть внутренней политики государства
18. История возникновения и развития предпринимательства
19. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции
20. Тема 5. Свободное движение твердого тела 1 Разложение движения свободного твердого тела на поступательное