Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і До таких важливих властивостей належать гуманістична спрямованість діяльності вчителя його професійна к

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


  1.  педагогічна майстерність - це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. До таких важливих властивостей належать гуманістична спрямованість діяльності вчителя, його професійна компетентність, педагогічні здібності і педагогічна техніка.
  2.  Гуманістична спрямованість - це спрямованість на іншу людину,  для педагога - на учня: врахування його потреб та інтересів, відповідальність за його майбутнє, розвинене почуття любові до дітей. Як писав Л.М.Толстой, „якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він - справжній учитель” [16, с. 300].

На думку полтавських педагогів, гуманістична спрямованість особистості вчителя передбачає, що в своїй педагогічній діяльності він буде:

  1.  робити наголос на розвитку учня;
  2.  відчувати учня, розуміти його, допомагати йому;
  3.  у кожній малій справі бачити велику мету;
  4.  „вирощувати” особистість учня через відкриття, а не

через насаджування;

  1.  Отже, третя складова педагогічної майстерності - це здібності до педагогічної діяльності. Вони визначаються швидкістю професійного навчання. Вчені виділяють шість провідних здібностей до педагогічної діяльності: комунікативність, перцептивні здібності, динамізм, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування, креативність
  2.  Талант — 1) природний хист, вища здатність людини до певного виду діяльності (творчої, наукової, політичної), фізіологічні джерела таланту слід шукати у фізичній організації людини (особливості нервової системи, гостроті органів чуття, неповторному баченні світу, гнучкості пальців, тіла, швидкості реакції). Однак не природжена, а набута здатність людини, він формується і розвивається під впливом соціальних умов; 2) якісно вищий рівень здібностей особистості. Майстерність — це комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності.

Педагогічна діяльність — це взаємодія між учителем та учнем (або колективом учнів), при якій та в результаті якої відбувається розвиток як учнів, так і вчителя.

 
1. Гай Ричи
2. Психология имени
3. Дж. К. Ролинг Гарри Поттер и Кубок Огня РОСМЭНИздат; 2002 Аннотация Гарри Поттеру предстоит четвертый г
4. враждебном выборе.
5. Реферат- Общение детей в сюжетно-ролевой игре
6. Корм підвозять до пташників спеціальними автомобільним кормо завантажувачем ЗСК10 з якого завантажуют
7. Горе от ума Своеобразие конфликта в комедии Горе от ума состоит в том что в произведении происходит
8. тематического образования но с помощью самообразования поднялся до уровня величайших умов своей эпохи
9. ТЕМА- Разработка системы управления качеством продукции предприятия на основе МС ИСО9000
10. тема целей макроэкономического регулирования
11. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ ~
12. 2014 г
13. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2006
14. Общий и специальный менеджмент
15. Тема 14 Основы гражданского законодательства
16. Контрольная работа- Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
17. Башкирский государственный медицинский университет Этап оценки профессиональной компетенции выпускник
18. і Шпурды~ со~~ы диаметрі- dш dn 23 мм М~нда~ы; dn ~Патронны~ стандартты диаметрі 3236мм
19. 1Экономическая сущность и значение основных производственных фондов [0
20. Экологические действия как механизм воспитания