Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант ’1 1. Паризька мирна конференція почала працювати- а 10 січня 1919 p.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Відповіді до

контрольної  роботи №1

з всесвітньої історії (1914 – 1929 рр.)


Варіант №1

1. Паризька мирна конференція почала працювати:

а) 10 січня 1919 p., 6)11 січня 1919 р., в)12 січня 1919 р., г) 18 січня 1919 р.;

Відповідь: г) 18 січня 1919 р.;

2. Локарнська конференція відбулася в : а) 1924, б) 1925, в) 1926, г) 1927.

Відповідь: б) 1925

3. В якому році в СРСР було прийнято постанову про впровадження НЕПу ?

      а) 1921; б)1922; в)1920; г)1924;

Відповідь:        а) 1921

 1.  Назвіть основні політичні партії США?

      а) консерватори і ліберали; б) радикали і республіканці;

      в) демократи і ліберали; г) республіканці і демократи.

Відповідь: г) республіканці і демократи

 1.  Напередодні Листопадової революції 1918 р. Німеччина за формою правління була: а) республікою; б) монархією; в)диктатурою.

Відповідь: б) монархією

6. Дайте поняття «анексія».

Відповідь: «анексія» - насильницьке приєднання , захоплення, утримання однією державою території або частини території іншої держави.

7. Як відбувався процес створення національної Турецької держави? Дайте оцінку діяльності К.Ататюрка.

Відповідь: Поразка в І світовій війні привела до краху Османської імперії. Країни Антанти прагнули поділити її спадок: вони встановили контроль над чорноморськими протоками, окупували її території.

У відповідь на це в Туреччині виник рух за збереження цілісності країни. Його очолив генерал Мустафа Кемаль (пізніше став називатися Ататюрком – «батьком турок»). В 1919р. в м.Анкара було створено меджліс (парламент), який утворив уряд і почав формувати армію.

Залежний від Антанти турецький султан 10.08.1920р. уклав Севрський договір, який закріпив поділ країни. Уряд Кемаля відкинув такий договір, тому що цей договір перетворював Туреччину в напівколонію. Тоді грецькі війська за підтримки Англії почали наступ, що привело до греко-турецької війни (1920-1921).

У березні 1921р. між Туреччиною та Радянською Росією було укладено договір про дружбу і братерство. Російські та Турецькі війська нанесли поразку Вірменії, Грузії та Азербайджану, ліквідувавши їх державну незалежність. В наступному році війська Кемаля нанесли поразку грецькій армії.

В 1922р. турецькі війська добули перемогу у війні. Антанта змушена була укласти з урядом Кемаля перемир’я. У 1923р. укладено Лозаннський договір, згідно з якими зберігалася територіальна цілісність країни як нац. держави. В цьому ж році Туреччину було проголошено республікою.

Аж до смерті Ататюрка в 1938р. Туреччина  була досить сильного державою в європейському розумінні, а Ататюрк став прикладом для націоналістів Близького Сходу та Середньої Азії.

Режим К. Ататюрка поєднав в собі демократичні та тоталітарні риси. Останні втілилися в політиці самозабезпечення країни, утиску прав нац. та релігійниз меншин, одержавлюванні профспілок, придушені опозиції, значній увазі до переоснащення турецької армії. Тим не менш Ататюрку вдалося досягнути головного – далека від Європи корумпована та недієздатна Туреччина залишилася в минулому – на політичній карті світу з’явилася прогресивна країна.

8. Назвіть фактори, які сприяли зростанню злочинності у США в 20-ті роки.

Відповідь:

 •  ограничение государственного вмешательства в экономику;
 •  сокращение расходов на социальные программы (пенсии, помощь безработным и др.). Граждане сами должны заботиться о своем благополучии.
 •  «Сухой закон» (1919-1933гг.)
 •  предвзятое отношение американцев к эмигрантам. В 1924, 1929г. – приняты законы об ограничении на прием эмигрантов.
 •  активация Ку-клукс-клана (расовая дискриминация)
 •  триумф большевиков в России породил «антикрасную» панику
 •  интеллектуальная революция (изменение в морали американцев)


Варіант №2

1. Вкажіть вислів, який правильно розкриває поняття «позиційна  війна»:

а) швидкоплинна війна,

б) військові дії, .які мають затяжний характер,

в) відступ по всій лінії фронту.

Відповідь: б) військові дії, .які мають затяжний характер,

2. Ідея створення Лігі Націй належала:

       а) США; б) СРСР; в) Великій Британії; г) Франції.

Відповідь: а) США

 1.  Розставте в хронологічному порядку події:

а) Сен -Жерменський мирний договір;

б) Комп`енське перемир’я;

в) прийняття пакту Бріана - Келлога;

г) Вашингтонська конференція. 

Відповідь:

б) Комп`енське перемир’я; (з Австрією 1919р.)

а) Сен -Жерменський мирний договір; (1918)

г) Вашингтонська конференція. (1928)

в) прийняття пакту Бріана - Келлога; (1921-1922)

4. Коли фашисти прийшли до влади в Італії?

       а) 1919 р.; б) 1921 р.; в) 1922 р.; г) 1925 р.

Відповідь: в) 1922 р.

5. Незалежність Чехословаччини була проголошена майже відразу після розпаду Австро-Угорської імперії'. Це сталося:

а) 28 жовтня 1918 р.; б) 10 листопада 1918 р.; в.) 16 червня 1919 р.

Відповідь: а) 28 жовтня 1918 р.

6. Дайте поняття « тоталітаризм».

Відповідь: « тоталітаризм» - форма правління, за якої державна влада деспотично контролює всі сфери життя суспільства (економіку, мистецтво, приватне життя громадян, тощо)

7. Допишіть логічний ланцюг:

  «Політичні рухи та партії, які брали участь у Листопадовій революції 1918 р.

в Німеччині, складалися з лібералів, соціал-демократів, незалежних соціал-демократів та  ………………………………………. ».

Відповідь: комуністів

8. Визначте основні відмінності в економічній політиці, лейбористів і консерваторів у Великій Британії в 20-ті роки.

Відповідь:

Консерв.

Лейб.

 1.  Крепкая валюта
 2.  Саморегулирующийся рынок
 3.  Сбалансированный бюджет
 4.  Правительство не должно чрезмерно контролировать экономику
 5.  Введено гос. субсидирование металлургических, машиностроительных и др. отраслей
 6.  Укрепление частного капитала, монополий
 7.  Курс на милитаризацию экономике
 1.  Ограничение власти монополий
 2.  Усиление гос. контроля над экономикой
 3.  Национализация  шахт и ж/д


Варіант №3

1. Версальський мирний договір з Німеччиною був підписаний:

а) 28 липня 1914, б) 28 червня 1918,  в) 28 червня 1919,    г)28 липня 1919;

Відповідь: в) 28 червня 1919

2. У Першій світовій війні Болгарія:

а) вступила на боці Антанти;

б) вступила на боці Троїстого союзу;

в) залишилася нейтральною;

Відповідь: б) вступила на боці Троїстого союзу;

3. Коли СРСР був членом Лігі Націй ?

а) у 1919 – 1934;

б) у 1929 – 1934;

в) у 1934 – 1940.

Відповідь: в) у 1934 – 1940.

 1.  Першим   президентом   незалежної  Чехословаччини   було   обрано :

а) Л. Свободу;  б) К. Готвальда; в) Т. Масарика.

Відповідь: в) Т. Масарика

5. Яка з історичних областей Україні входила до складу Чехословаччини у міжвоєнний період (1918— 1939)?

а) Волинь; б) Закарпаття; в) Східна Галичина; г) Буковина.

Відповідь: б) Закарпаття

6.  Дайте поняття « коаліційний уряд».

Відповідь: коаліційний уряд - уряд із представників різних партій, громадсько-політичних організацій.

 1.  9.11.1918 р. в Німеччині було повалено монархію і проголошено республіку. 1919 р. в місті   …………. було прийнято конституцію,  що  оформила ………………..  республіку, яка стала демократичною як за формою, так і за змістом.

Відповідь: 9.11.1918 р. в Німеччині було повалено монархію і проголошено республіку. 1919 р. в місті   Веймарі було прийнято конституцію,  що  оформила Веймарську  республіку, яка стала демократичною як за формою, так і за змістом.

 1.  Чи вплинув вступ у війну США на стратегічну ситуацію на фронтах ?

Відповідь: Официально США вступило в войну 6 апреля 1917г. Но ни одного официального соглашения с Антантой США не заключили, т.к. вступили в войну как внеблоковая страна.

С сентября 1917г. с помощью американцев Британии удалось восполнить потери своего флота, а к концу года в строй встали субмарины превосходящие по мощности превосходящие немецкие.

В январе 1918г. президент США В. Вильсон обрадовал в Конгрессе США свои знаменитые «14 пунктов», которые заложили основы послевоенного мира. германия пыталась нокаутировать войска Антанты до того, как американцы расправят свои могучие плечи. Но нем. наступление захлебнулось в крови. Летом американцы высадились во Франции, немцы осознали, что война проиграна. Поэтому летом 1918г. нем. правительство обратилось с предложением о переговорах на основе «14 пунктов» Вильсона.

В октябре 1918г. во Франции была развернута американская армия более 1 млн. 750тыс. чел. Судьба Германии была предрешена.

Висновок: Вступ у війну США й спрямування всієї їхньої екон., військової та фінансової міці проти Німеччини та її союзників не залишили останнім жодних шансів на перемогу.


Варіант №4

1. Вкажіть вислів, який правильно розкриває поняття « окопна війна»:

а) військові дії, які мають затяжний характер,

б) відступ по всій лінії фронту,

в) швидкоплинна війна.

Відповідь: а) військові дії, які мають затяжний характер

 1.  Генуезька конференція відбулася в: а) 1920, б) 1921, в) 1922. г) 1923.

Відповідь: в) 1922

 1.  Хто став першим президентом республіканської Німеччини?

   а) Ф. Еберт; б) Л. фон Гінденбург; в) К. Каутський.

Відповідь:     а) Ф. Еберт

4. У лютому 1920 р. Національні збори прийняли конституцію, яка
була загалом демократичною. Проте там містилася теза про «чехословацьку націю», що:

а) відкидала самобутність словаків;

б ) визнавала самобутність словаків;

в) не   визнавала  мовно - культурних   особливостей  етносів,   які
мешкали в республіці.

Відповідь: а) відкидала самобутність словаків;

5. Найбільш впливові політичні сили у Великій Британії об'єднувалися в партіях: а ) комуністичній; б ) консервативній; в )соціал-демократичній; г )лейбористській.

Відповідь: б ) консервативній,  г )лейбористській

6. Дайте поняття «громадянська війна».

Відповідь: громадянська війна - збройна боротьба за державну владу між різними соціальними групами всередині країни, найгостріша форма соціальної боротьби

7. Схарактеризуйте причини та привід демократичної революції в Росії;

Відповідь:

Причини:

1. Необхідність подолати відставання країни від провідних індустріально розвинутих держав світу

2. Соціальні суперечності між селянами і поміщиками, найманими робітниками і підприємцями, містом і селом, центром і околицями, росіянами і представниками ін. народів

3. Тягар війни, економ. розруха, загроза голоду, людські жертви, втома від війни

Приводом: 23 лютого (8 березня за нов. стилем) 1917р. на Путилівському заводі в Петрограді розпочався страйк, викликаний локаутом через трудовий конфлікт між власником і робітниками. Його підтримали робітники ін. підприємств та верства населення, налякані затримками з постачанням місту хліба й падінням життєвого рівня.

8. Схарактеризуйте значення наступу російської армії в Східній Прусії на хід військових дій в 1914 р.

Відповідь: В Галицькій битві (18 серпня – 21 вересня 1914) австро-угорські війська під натиском росіян зазнали поразки. Російська армія під командуванням генералів М.Рузського та О. Брусилова захопили Львів і взяли в облогу фортецю Перемишль. В результаті росіяни оволоділи Східною Галичиною, Північною Буковиною і вийшли до Карпатських перевалів. Стрімкий наступ росіян показав, що нім. розрахунки утримувати Східний фронт силами однієї Австро-Угорщини провалилися. Галицька битва вперше продемонструвала військово-тактичні особливості І св. війни - переважання фронтальних бойових дій, що супроводжувалися величезними втратами обох сторін.


Варіант №5

 1.  Приводом для Першої світової війни був:

а) напад Німеччини на Францію,

б) замах на ерцгерцога Франца - Фердинанда,

в) напад Росії на Австро - Угорщину;

Відповідь: б) замах на ерцгерцога Франца - Фердинанда

 1.  Лідером більшовицької партії в 1917 р. був:

а) В. Ленін;   в) Л. Троцький;

г) М. Калінін;   д) Й. Сталін.

Відповідь: а) В. Ленін

3. Найбільш  масовий  страйк  в  Великій Британії,  в  якому  брало участь близько 18 млн. чоловік, почався у:

а) 1917 р.; б) 1932 р.;   в) 1926 р.; г)1939 р.

Відповідь: в) 1926 р.

4. Південнослов'янські землі були визволені сербською армією від загарбників. В цей же час постало питання про необхідність їх об'єднання в єдину державу.  Вкажіть рік проголошення Королівства сербів, хорватів, словенців (СХСК):

а) 1917 р.; б )1918 р.; в) 1919р.

Відповідь: б )1918 р.

5. У січні 1924 р. вперше в історії Великої Британії було сформовано уряд (який?), його очолив (хто?):

 1.  комуністичний а .   Н. Чемберлен
 2.  лейбористський б .   Р. Макдональд
 3.  консервативний в .   Г. Полліт       
 4.  соціалістичний ___________ г. Д. Ллойд Джордж

Відповідь: лейбористський уряд      б .   Р. Макдональд
6.
 Дайте поняття « революція».

Відповідь: революція - корінний переворот в соціально-економічній структурі суспільства, стрибок від однієї соціально-економічної формації до іншої, більш прогресивної

7. Схарактеризуйте причини громадянської війни в Росії ;

Відповідь:

1. Розкол суспільства на прибічників та противників більшовистської влади і соціалізму

2. Нездатність суспільства вирішити парламентськими методами питання про державний устрій

3. Невирішеність нац. питання на теренах Російської імперії

4. Втручання у внутрішні справи Росії, військова інтервенція країн Антанти.

5. Готовність більшовиків боротися за владу зі зброєю, не використовуючи парламентаризм

8. Назвіть основні причини поразки Німеччини та її союзників з Першій світовій війні.

Відповідь: 1. Уже в 1914р. план Шліффена зазнав краху через недооцінювання сил противника, бездумне дотримання наміченого, відсутність належної взаємодії між арміями. Блискавичної війни не вийшло, що загалом змінило ситуацію не на користь Німеччини.

2. Війська німецьких союзників були розпорошені по різних фронтах і не горіли бажанням вести актив. наступал. операції.

3. Через затягування війни у Антанти з’явилася можливість налагодити військове виробництво. Уже в 1916р. Англія і Франція мали численнішу армію, глибоко ешеловану оборону, потужну артилерію.

4. Не було зроблено великих запасів спорядження та боєприпасів

5. Активізація антивоєнного руху

6. Вступ у війну США не залишив шансів Німеччині на перемогу


Варіант №6

1. Назвіть вислів, який правильно розкриває зміст поняття «. блискавична війна»:

а) війна, яка швидко закінчилася,

б) військові дії, які мають затяжний характер,

в) відступ по всій лінії фронту;

Відповідь: а) війна, яка швидко закінчилася,

2. Вкажіть визначення, яке правильно розкриває зміст терміна «аншлюс»:

      а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

      б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення;

      в) повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення.

Відповідь:        а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

3. Нацистська партія  (НСНРП)  в Німеччині  була  побудована  за принципом:

а) демократизму; б) фюрерства; в) елітарності.

Відповідь: б) фюрерства

4. Загальний страйк гірників Великої Британії 1926 р. закінчився:

а) перемогою страйкарів;

б) перемогою вуглепромисловців і уряду;  в)пролетарською революцією.

Відповідь: а) перемогою страйкарів;

5. Панівною нацією в СХСК стали: а) серби; б) хорвати; в) словенці.

Відповідь: а) серби

6. Дайте поняття «Ліга Націй».

Відповідь: Ліга Націй - перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробітництва, досягнення безпеки і миру між народами на Паризькій конференції 1919-1920рр.

7. Доведіть, що НЕП не був тією політикою, яка могла існувати в Радянській Росії?

Відповідь:

Недовольство политикой «военного коммунизма» вынудило большевиков во главе с В.И. Лениным изменить тактику – строить социализм в России с помощью государственного капитализма. НЕП был приспособленной большевиками к условиям коммунистической России особой формой государственного капитализма. Ленин заявлял, что НЭП – «это всерьез и надолго», но не на всегда. Ленин и его преемники никогда не рассматривали НЭП как путь построения социализма, видя в нем лишь временное отступление для перегруппировки сил, поэтому в 1929г. этой политике был положен конец.

8. Чому США, запропонувавши створення Ліги Націй, відмовилися від участі в її роботі?

Відповідь:

14 лютого 1919р. Паризька конференція затвердила статут Ліги Націй. Однак Конгрес США, в якому переважали республіканці – прибічники ізоляціонізму, відмовився ратифікувати Версальський договір і країна не стала членом Ліги Націй, хоча саме США були ініціаторами створення цієї організації. Також до Л.Н. не вступили переможені країни і радянська Росія.


Варіант №7

 1.  Антанта визнала права Польщі на окупацію Східної Галичини:

а) в липні 1917 р., б) в липні 1918 p.,  в) в липні 1919 p.,    г) в липні 1920 p.;

Відповідь: в) в липні 1919 p.

2. Розташуйте в хронологічному порядку події:

      а) введення „сухого закону” в США;

      б) загальний страйк в Англії;

      в) Листопадова революція у Німеччині.

Відповідь:

      в) Листопадова революція у Німеччині. (1918)

      а) введення „сухого закону” в США; (1919)

      б) загальний страйк в Англії; (1926)

3. Заповніть пропуски: „У ____ році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в ____ році було видано закон про розпуск усіх ________ партій.”

Відповідь: У 1925 році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в 1926 році було видано закон про розпуск усіх нефашистських партій.

4. Соціальними силами, що розчарувалися в інституті демократії та стали опорою фашизму в Італії, були:

       а) робітники; б) дрібні власники; в) селяни; г )велика буржуазія.

Відповідь: б) дрібні власники

5. Визначить, в яких хронологічних рамках діяла Видованська конституція в СХСК:

а) 1918— 1921 рр.; б) 1921—1929 рр.; в) 1931—1937 рр.

Відповідь: б) 1921—1929 рр.

6. Дайте поняття «мілітаризація».

Відповідь: мілітаризація - реакційна політика озброєння і підготовки до війни, нарощування збройної могутності, пропаганда ідей війни, перенесення методів воєнної організації на цивільні відносини.

7. Проаналізуйте основні підсумки і значення Паризької мирної конференції. Який вплив мали її рішення на облаштування повоєнної Європи? Чому?

Відповідь:

Основні підсумки:

1. Були розроблені та підписані мирні угоди з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Болгарією, Туреччиною, які стали основою Версальської системи (системи післявоєнного устрою світу).

2. Прийнято рішення про створення Ліги Націй та затверджено її Устав.

3. Намічено дії, що направлені на підтримку білогвардійського руху та знищення радянської влади в Росії

Значення: Найважливішим з договорів, підписаних на Паризькій конференції, був мирний договір з Німеччиною (Версальський договір), підписаний на п’яту річницю вбивства в Сараєво (28 червня 1919р.)

Паризька конференція та Версальський договір явилися основою післявоєнної  системи мирного врегулювання. На конференції було зафіксовано розстановку сил в світі, що склалася. Але через нерівномірність економічного та політичного розвитку капіталістичних країн договір не міг бути стійким. Поставивши Німеччину до принизливого стану, Паризька конференція і Версальський договір створили умови для виникнення реваншизму.

8. У чому причини високих темпів високих темпів розвитку США в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.., які забезпечили їм світове лідерство?

Відповідь: Победа капиталистического Севера над рабовладельческим Югом в гражданской войне 1861-1865 гг., уничтожение рабства, окончательное утверждение фермерского пути развития капитализма в с/х, переход политической власти в стране в руки буржуазии Севера – все эти факторы способствовали тому, что к середине 90-х гг. XIX в. США вышли на первое место в мире по выпуску осн. видов продукции и общему объему производства.

НТП на рубеже  XIX-XX вв. способствовал росту производительности труда, увеличению объема производства, концентрации производства и капитала. Стал складываться новый тип капиталистического хозяйства – монополии, которые стали играть решающую роль в капиталистическом хозяйстве.

Наряду с монополизацией производства происходила концентрация и централизация банковского капитала, что также способствовало быстрому развитию промышленности.

Таким образом США как молодая страна «нового» капитализма быстро прогрессировала, догоняя и перегоняя государства «старого» кап. развития.


Варіант №8

 1.  Назвіть правильне розуміння поняття « Ліга Націй»:

а) міжнародна організація по економічному співробітництву,

б) міжнародна організація по вирішенню проблем, пов'язаних з бідністю,

в) міжнародна міжурядова організація, покликана забезпечити міжнародне співробітництво і безпеку в світі.

Відповідь: в) міжнародна міжурядова організація, покликана забезпечити міжнародне співробітництво і безпеку в світі.

2.  Розставте в хронологічній послідовності події:

а) впровадження нової економічної політики (непу);

б) більшовицький переворот;

в) початок громадянської війни в Росії.

Відповідь: б) більшовицький переворот

       в) початок громадянської війни в Росії.

                  а) впровадження нової економічної політики (непу)

3. Перші організовані виступи фашистів в Італії відбулися у:

а) 1918 р.; б) 1922 р.; в)1933 р.

Відповідь: а) 1918 р.

4. Наприкінці 20-х рр. в до влади в СХСК прийшов король Олександр II. СХСК було перейменовано в Королівство Югославія. Державний переворот був здійснений королем у: а) грудні 1928 р.; б) січні 1929 р.; в) травні 1929 р.

Відповідь: б) січні 1929 р.

5. Коли і ким уперше було застосовано під час Першої світової війни танки?

а) німцями у 1914 р.; б) англійцями у 1916 р.;

в) французами у 1917 р.; г) американцями у 1917 р..

Відповідь: б) англійцями у 1916 р.

6. Дайте поняття «ратифікація».

Відповідь: ратифікація - утвердження органом верховної законодавчої влади держави міжнародного договору, яке надає останньому юридичної сили

7. Як складалися стосунки між фашистським керівництвом Італії та католицькою церквою?

Відповідь: За задумом Б. Муссоліні всі італійці повинні проявляти фашистську поведінку. Він реально оцінив традиційно високий авторитет католицької церкви в країні. І хоча сам не був ревносним католиком, в 1929р. підписав з Папою Римським Пієм XI «Лютеранський пакт». Ватикан отримав статус самостійної держави в обмін на визнання Італійського королівства. В школах було збережено викладання Закону Божого, було легалізовано діяльність єдиної нефашистської партії «Католицька дія»

8. Чи існувала, на вашу думку, можливість уникнути Першої світової війни? Обґрунтуйте свою відповідь;

Відповідь: самостійно висловити свою думку


Варіант №9

1.Розставте в хронологічному порядку події:

а) Брестський мирний договір Центральних держав з Радянською Росією,

б) Вашингтонська конференція,

в) Паризька конференція,

г) Комп’енське перемир'я ;

Відповідь:

а) Брестський мирний договір Центральних держав з Радянською Росією,

г) Комп’енське перемир'я ;

в) Паризька конференція,

б) Вашингтонська конференція,

2. Основним союзником Радянської Росії після Генуєзської конференції була:

       а) Франція; в) Польща;

       б) Німеччина; г) Японія.

Відповідь:        б) Німеччина

3. Організації   італійських фашистів мали назву:

а) «гітлерюгенд» ; б ) «союз боротьби» ; в) «вільні соколи».

Відповідь: б ) «союз боротьби»

4. В якій країні національно-визвольна боротьба дістала назву «Рух
4 травня 1919 р.»?
а) Індія; б) Китай; в) Туреччина.

Відповідь: б) Китай

5. Заповніть пропуски: „У ____ році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в ____ році було видано закон про розпуск усіх ________ партій.”

Відповідь: У 1925 році в Італії було встановлено контроль уряду над профспілками. Після замаху на Муссоліні в 1926 році було видано закон про розпуск усіх нефашистських партій.

6. Дайте поняття «репарація».

Відповідь: репарація - вид матеріальної міжнародно-правової відповідальності; відшкодування збитків агресором потерпілій від агресії державі.

7. Яку допомогу надала Антанта білогвардійським військам у Росії ?

Відповідь: Ще в кінці 1917р. країни Антанти запропонували радянському керівництву допомогу в боротьбі проти німців. Але ЦК РКП (б) відхилив цю пропозицію. Після підписання Брестського миру під приводом охорони від німців вантажів, наданих Росії союзниками в 1916-1917р., до Мурманська та Архангельська у березні 1918р. прибули англійські, французькі, американські війська. В Архангельську вони скинули радянську владу.

У квітні 1918р. на Далекому Сході висадився японський десант, але потім повернулися на свої кораблі. У Сибіру англійці зробили ставку на козацького отамана Г. Семенова, який проголосив себе головнокомандуючим російської армії на Далекому Сході. Його загони вторглися в Забайкалля, встановили режим найжорстокішого терору.

У вересні семенівці з японцями вступили в Читу і розграбували частину золотого запасу країни.

Англійці вступили в Закавказзя і Туркестан. Було ліквідовано радянську владу в Баку.

8.  Схарактеризуйте причини перемоги приходу до влади фашистів в Італії.

Відповідь:

 1.  Реваншистські настрої (Італія не отримала того, на що сподівалася отримати після І світ. війни)
 2.  Тяжке фінансово-економічне становище країни (в 1920р. в Італії почалась економічна криза)
 3.  Падає довіра населення до уряду і конституційного ладу.
 4.  Зростання авторитету профспілок та італійської комуністичної партії визвало тревогу у консервативних колах.

В цих умовах починає укріплюватись фашистський рух.


Варіант №10

 1.  Наступ російської армії в 1916 році отримав назву:

а) Галицька битва,     в) Брусиловський прорив,

б) «Верденська м'ясорубка»,    г) наступ у Східній Прусії;

Відповідь: в) Брусиловський прорив

 1.   «Воєнний комунізм» тривав в Радянській Росії:

а) 1917 - 1921рр,   б)1917 - 1920 рр,   в)1918 - 1920 рр,  г) 1919 - 1920.;

Відповідь: г) 1919 - 1920

 1.  Лідером руху фашистів в Італії був:       

а) О. Скорцені;  б) Б. Муссоліні; в) Ф. Франко.

Відповідь: б) Б. Муссоліні  

4. У відповідь на рішення Паризької мирної конференції про пере
дачу півострова Шаньдун Японії 4 травня 1919 р. студенти Пекіна
розпочали боротьбу шляхом:

а) здійснення терористичних актів;

б) бойкотування, проведення демонстрацій та мітингів;

в) формування збройних загонів для захисту півострова.

Відповідь: б) бойкотування, проведення демонстрацій та мітингів;

5. Хто став першим президентом республіканської Німеччини?

а) Ф. Еберт; б) Л. фон Гінденбург; в) К. Каутський.

Відповідь: а) Ф. Еберт

6. Дайте поняття «санація».

Відповідь: Санація – (оздоровлення) – система заходів, направлених на покращення фінансового стану підприємств, банків з метою запобігання їх банкротства.

7. Вкажіть причини і наслідки загального страйку гірників 1926 р.

Відповідь:

Причини: 1. Власники шахт намагаються скоротити заробітну плату робітникам. Таким чином  вони хотіли знизити собівартість вугілля і підвищити конкурентоздатність на зовнішніх ринках. Але хотіли цього домогтися не заміною застарілого обладнання, а скорочення заробітної плати і збільшенням робочого дня.

2. Вимога шахтарів націоналізувати шахти

Наслідки: 1. Заробітна плата  знизилася, робочий день збільшився.

2. Парламент прийняв закон про конфлікти у промисловості й про профспілки, за якими заборонялись загальні страйки і пікетування.

3. В 1927р. британський уряд розірвав дипломатичні відносини з СРСР.

8. Схарактеризуйте основні наслідки Першої світової війни для Європи.

Відповідь:

1. Масове знищення людей (10 млн. вмерло, 20 млн. поранено).

2. Зниження кількості населення через голод та ін., зниження народжуваності (напр. в Росії – 5 млн., Австро-Угорщині – 4,4 млн., Німеччині – 4,2 млн.).

3. Зниження матеріальних цінностей, витрата колосальних фінансових витрат  на війну (загальна сума 359,9 млрд. дол. зол.).

4. Мілітаризація економіки, зростання воєнного виробництва, удосконалення техніки та воєнного мистецтва.

5. Заглиблення міжнародних протиріч, подальший розвиток територіальних претензій привели до ІІ Світової війни.

Варіант №11

 1.  Розставте події в хронологічному порядку:

а) Брусиловський прорив,   в) вступ США у війну,

б) битва на Сомі,     г) вступ Болгарії у війну;

Відповідь:  г) вступ Болгарії у війну (1915), а) Брусиловський прорив (літо 1916), б) битва на Сомі (червень-листопад 1916) в) вступ США у війну (1917)

 1.  Вкажіть визначення, яке правильно розкриває зміст терміна „фашизм”:

      а) політика насильницького приєднання Австрії до Німеччини;

      б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування;

      в) повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення.

Відповідь:  б) крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування

 1.  Під гаслом відновлення порядку італійські фашисти:

а ) через страйки вимагали від уряду ліберальних реформ;

б ) почали громити робітничі організації;

в) об'єднувалися  у комуни  з метою  налагодження сільського господарства.

Відповідь:  б ) почали громити робітничі організації

 1.  Лідером національно-визвольної боротьби і головою уряду Туреччини був генерал М. Кемаль. У 1920 р. в боротьбі за вільну Туреччину він звертався по допомогу до:

  а) США;    б) Франції;    в) Радянської Росії.

Відповідь:  в) Радянської Росії

5. Велика депресія у США розпочалася в:

          а)1929 р.;   б) 1930 р.;   в) 1931 р.;   г) 1932 р.

Відповідь:  а)1929 р.

6. Дайте поняття «нацизм».

Відповідь: Нацизм – («національний соціалізм») назва фашизму в гітлерівській Німеччині.

 1.  Чому саме соціалістичні партії відіграли вирішальну роль у Листопадовій революції 1918 р. у Німеччині?

Відповідь:

 1.  До початку 20х рр.. в Німеччині не було такої  демократичної партії, яка б об’єднувала всі прошарки населення в єдиний антимонополістичний фронт. Такої зрілої революційної партії робітничого класу не було.
 2.  Пролетаріат був розколотий на 3 політичні течії, виразниками яких виступали різні  політичні партії. Найбільша з них – СДПН, в післявоєнний період переживала глибоку кризу. Велику роль  в німецькому робітничому русі відігравали ліві соціал-демократи, які об’єднались в групу «Спартак».
 3.  Значно вплинула на Німеччину Лютнева і особливо Жовтнева революція в Росії. В країні розвернулися масові антивоєнні виступи і великий стачечний  рух. В січні 1918р. кількість учасників політичних забастовок в країні перевищило 1 млн. чоловік.
 4.  Назвіть державу, яка входила до складу Антанти і політика якої, на ваш погляд, мала найсуттєвіший вплив на хід Першої світової війни. Обґрунтуйте свою відповідь:

Відповідь:  Події в Росії (російська революція) різко змінила ситуацію  на Східному фронті. Демократизація армії, проведена Тимчасовим урядом, створення рад солдатських депутатів привели до масових братань та дезертирства. В такій ситуації Росія не могла виконати обов’язки перед союзниками про продовження війни. Більшовики, прийшовши до влади, фактично вивели Росію з війни. Антанта лишилася свого союзника. Параліч Східного фронту дозволив Німеччині та її союзникам зосередити більшу частину своїх сил на Західному фронті. Вихід з війни Росії важко відбився на ході війни, хоча вступ США у війну визначив її кінець не на користь Троїстого союзу.

Варіант №12

 1.  Німеччина була прийнята до Ліги Націй в:

а) 1922.   б) 1925,   в) 1926,  г) 1927;

Відповідь:

 1.  Розставте в хронологічному порядку події:

а) Створення СРСР;    в) Проголошення Польської республіки;

б) Лютнева революція в Росії;   г) Жовтневий переворот в Росії;

Відповідь: б) Лютнева революція в Росії; (1918)

г) Жовтневий переворот в Росії (1917)

в) Проголошення Польської республіки (листопад 1918)

а) Створення СРСР (1922)

 1.  Заповніть пропуски в тексті: У грудні 1916 року завершилася битва під Верденом. Під час битви під Верденом французи і   англійці    1 липня 193 6 року почали наступ на річці   Соммі     . В ході наступу були застосовані    танки    - новий вид зброї.
 2.  Найвищу  владу  у відновленій  в листопаді   1918 р.  Польській республіці здобув «тимчасовий начальник держави»:

а) Р. Дмовський;   б) В. Сікорський;   в)Ю. Пілсудський.

Відповідь: в)Ю. Пілсудський

5. Після досить тривалої боротьби Туреччина була проголошена республікою. Ця подія відбулась:

а )З грудня 1922 р.; б) 29 жовтня 1923 р.;  в) 17 квітня 1924 р.

Відповідь: б) 29 жовтня 1923 р.

6. Дайте поняття «фашизм».

Відповідь: Фашизм – крайня права течія, яка виникла в 20-ті рр.., терористична диктатура, яка використовує насильство і політику підкорення, прагнення до світового панування.

 1.  Схарактеризуйте вплив Рапальського договору на розвиток німецько - російських відносин;

Відповідь:

В 1922р. на Генуезькій конференції було зроблено спробу нормалізувати  відносини з Радянською Росією. Але Росія відмовлялася сплачувати  борги Тимчасового уряду. Опинившись на конференції у критичному становищі, Росія та Німеччина у містечку Рапалло уклали договір про відновлення дипломатичних відносин. Цей договір започаткував тривале і плідне співробітництво між Росією і Німеччиною в економічній, політичній і військовій сферах. За цим договором Росія  прощала Німеччині її борг – 10 млрд. крб.. Також він став своєрідним проривом на дипломатичному фронті, що вивів Росію з міжнародної ізоляції.

8. Вкажіть причини і наслідки загального страйку гірників 1926 р.

Відповідь:

Причини: 1. Власники шахт намагаються скоротити заробітну плату робітникам. Таким чином  вони хотіли знизити собівартість вугілля і підвищити конкурентноздатність на зов. ринках. Але хотіли цього домогтися не заміною застарілого обладнання, а скорочення заробітної плати і збільшенням робочого дня.

2. Вимога шахтарів націоналізувати шахти

Наслідки: 1. Заробітна плата  знизилася, робочий день збільшився.

2. Парламент прийняв закон про конфлікти у промисловості й про профспілки, за якими заборонялись загальні страйки і пікетування.

3. В 1927р. британський уряд розірвав дипломатичні відносини з СРСР.


Варіант №13

 1.  Розставте в хронологічному порядку події:

   а) Генуезька конференція,

   б) Севрський мирний договір,

   в) Паризька конференція,

   г) Вашингтонська конференція;

Відповідь:

   в) Паризька конференція, (1919) б) Севрський мирний договір, (1920) г) Вашингтонська конференція; (1921-1922)  а) Генуезька конференція, (1922)

 1.  Головою першого лейбористського уряду у Великій Британії був:

   а) С. Болдуїн;     б) Н. Чемберлен;     в) Л. Блюм;     г) Р. Макдональд.

Відповідь: г) Р. Макдональд.

 1.  Заповніть пропуски: « Севрський договір, укладений державами - переможцями з 10 серпня 1920 року, оформив розподіл   Османської    імперії, яка втрачала близько 80% своїх володінь: Палестину, Трансиорданію, Ірак, Сірію та деякі інші території.

 1.  Відновлена Польська республіка була проголошена у:

    а) вересні 1917 р.;  б) листопаді 1918 р.;   в )березні 1919 р.

Відповідь: б) листопаді 1918 р.

5. На рубежі 20-30-х рр. національно-визвольну боротьбу в Індії, спрямовану на здобуття державної незалежності, очолив:

а) Махатма Ганді; б) Джавахарлал Неру;  в)Раджив Ганді.

Відповідь: а) Махатма Ганді

6. Дайте поняття «шовінізм».

Відповідь: Шовінізм – агресивна форма націоналізму. Проповідує національну винятковість, протиставляє інтереси однієї нації іншій, розпалює національну ворожнечу і ненависть.

 1.  Схарактеризуйте значення наступу російської армії на Східному фронті.

Відповідь: В Галицькій битві (18 серпня – 21 вересня 1914) австро-угорські війська під натиском росіян зазнали поразки. Російська армія під командуванням генералів М.Рузського та О. Брусилова захопили Львів і взяли в облогу фортецю Перемишль. В результаті росіяни оволоділи Східною Галичиною, Північною Буковиною і вийшли до Карпатських перевалів. Стрімкий наступ росіян показав, що нім. розрахунки утримувати Східний фронт силами однієї Австро-Угорщини провалилися. Галицька битва вперше продемонструвала військово-тактичні особливості І св. війни - переважання фронтальних бойових дій, що супроводжувалися величезними втратами обох сторін.

 1.  Які причини виникнення фашизму в Італії? Хто став на чолі фашистського руху в Італії?

Відповідь:

 1.  Реваншистські настрої (Італія не отримала того, на що сподівалася)
 2.  Тяжке фінансово-економічне становище країни (в 1920р. в Італії почалась економічна криза)
 3.  Падає довіра населення до уряду і конституційного ладу.
 4.  Зростання авторитету профспілок та італійської комуністичної партії визвало тревогу у консервативних колах.

В цих умовах починає укріплюватись фашистський рух.

На чолі фашистського руху в Італії став Беніто Муссоліні (дуче-вождь).


Варіант №14

 1.  Розставте в хронологічному порядку події:

а) наступ російських військ в Східній Прусії,

б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда,

в) вступ в війну Італії,

г) вступ в війну Туреччини;

Відповідь:  б) вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, (червень 1914)

а) наступ російських військ в Східній Прусії, (серпень 1914)

г) вступ в війну Туреччини; (осінь 1914)

в) вступ в війну Італії. (травень 1915)

 1.  В результаті Першої світової війні Австро - Угорщина :

а) Приєднала до своєї території інші держави;

б) Розпалася на окремі держави;

в) закріпила свою позицію в Європі;

Відповідь: б) Розпалася на окремі держави

 1.  Заповніть пропуски: « 4 червня 1920 року у Версалі було підписано мирний договір за яким Хорватія, Бачка і західна частина Баната передавалася Королівству сербів, хорватів і словенців; Трансільванія і північна частина Баната - Румунії; Словаків і Закарпатська Україна - Чехословаччині .

 1.  Радянсько-польська війна 1920 р. закінчилася підписанням у Ризі в березні 1921 р. мирного договору. За цим договором:

а) до Польщі відійшли північно-західні землі України;

б) до Польщі відійшли східна частина Волині і Поділля;

в) усі територіальні питання відкладались на невизначений термін.

Відповідь: а) до Польщі відійшли північно-західні землі України

 1.  Декларація про  незалежність Єгипту була підписана Великою Британією у:

а) 1922 р.;   б) 1923 р.;    в) 1924 р.

Відповідь: а) 1922 р.

6. Дайте поняття «расизм».

Відповідь: Расизм – сукупність поглядів і дій, в основі яких лежить твердження про фізичну і психічну нерівність між расами.

 1.  Які умови Комп'єнського перемир'я були спрямовані проти Радянської Росії?

Відповідь:     Из соглашения о перемирии,

заключенного в Компьенского лесу

11 ноября 1918г.

Ст. 12. Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии… Как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв Вов внимания внутреннее положение этих территорий.

Ст. 29. Эвакуация Германией из всех портов Черного моря и передача союзникам и Соединенным Штатам всех русских военных судов, захваченных немцами в Черном море.

 1.  Проаналізуйте, чому США не стали членом Ліги Нації?

Відповідь:

14 лютого 1919р. Паризька конференція затвердила статут Ліги Націй. Однак Конгрес США, в якому переважали республіканці – прибічники ізоляціонізму, відмовився ратифікувати Версальський договір і країна не стала членом Ліги Націй, хоча саме США були ініціаторами створення цієї організації. Також до Л.Н. не вступили переможені країни і радянська Росія.


Варіант №15

 1.  Вкажіть, яким договором, підписаним на Вашингтонській конференції, встановлювався принцип « відкритих дверей» в Китаї: 

а) договір чотирьох,  б) договір п'яти,  в) договір дев'яти;

Відповідь: в) договір дев'яти

 1.  Брестський мир Росії з Центральними державами був підписаний:

а) 1920,   б) 1921,  в) 1918,   г) 1919.

Відповідь: в) 1918

 1.  Заповніть пропуски в тексті: 28 червня 1914 року в Сараєво був убитий австрійський принцФранц Фердінанд. Німеччина оголосила війну Росії 01 серпня 1914р., а двома днями пізніше – Франції і Бельгії. 4 серпня 1914 року німецькі війська вторглися до Бельгії.

 1.  Коли у відновленій Польщі сейм прийняв нову, відносно демократичну конституцію?

а) 17 березня 1921 р.;  б )17 травня 1921 р.;  в) 17 лютого 1921 р.

Відповідь: а) 17 березня 1921 р.

5. Протягом 20-х рр. набирає силу національно-визвольна боротьба і в країнах Африки. В яких саме?

а) Лівія та Єгипет;  б) Марокко та Лівія;  в) Єгипет та Марокко.

Відповідь: в) Єгипет та Марокко

6. Дайте поняття «пацифізм».

Відповідь: Пацифізм – рух, спрямований проти будь-яких війн незалежно від їхніх  характеру і цілей, за повну ліквідацію озброєння.

 1.  Яку мету переслідували CШA, підтримуючи план Дауєса? Обґрунтуйте відповідь:

Відповідь:

Американский банкир Ч. Дауэс в 1924 г. предложил план, который  устанавливал размеры ежегодных выплат Германии в качестве репараций.

Благодаря кредиту, который был предложен Германии (200 млн. $), возрастала задолженность германской экономики, а также ее зависимость от  международной экономической ситуации. Также создавались условия для иностранных инвестиций в экономику Германии.

План был рассчитан на то, что германские предприятия  и фирмы  перенесут свою внешнеэкономическую деятельность в Восточную Европу и в СССР. США, таким образом, намеревались избавиться от потенциального конкурента  в Европе. План Дауэса способствовал экспансии Германии на Восток.

Принятие плана Дауэса  свидетельствовало об усилении позиций США в Европе и провале попыток Франции установить свою гегемонию на континенте.

 1.  Як і за яких обставин відбулося відновлення польської державності? Дайте історичну оцінку цього явища.

Відповідь:

Февральская буржуазно-демократическая революция в России и свержение царизма открыли историческую перспективу для освобождения польских земель. 16 марта 1917 г. Временное правительство опубликовало воззвание к польскому народу, в котором впервые был поставлен вопрос о независимом польском государстве, хотя и ограниченном военным союзом с Россией. Отказ Советского правительства в Брест-Литовске от суверенитета над Королевством Польским (7 февраля 1918 г.) и декрет об аннулировании в одностороннем порядке всех трактатов о разделах Польши (29 августа 1918 г.) создали международно-правовые основы для возвращения Польского государства на карту Европы.

Освобождение польских земель от оккупантов началось осенью 1918 г. под влиянием революционных событий в Центральных державах. В этих условиях 7 ноября 1918 г. в оставленном австрийскими частями городе возникло Люблинское правительство во главе с галицийским политиком, лидером Польской Социал-демократической партии Галиции И. Дашиньским (1866 - 1936). Манифест этого правительства провозгласил Польшу Народной республикой с высшими законодательными органами, избираемыми на основе всеобщего, равного, прямого, пропорционального избирательного права при тайном голосовании, с большим объемом демократических прав и политических свобод.

Революция в Германии ускорила ход событий. 14 ноября 1918 г. Регентский совет (образован в сентябре 1917 г. как государственный орган, замещавший монарха) и Люблинское правительство самораспустились и передали власть правому лидеру Польской социалистической партии Юзефу Пилсудскому (1867 -1935), провозглашенному «временным начальником государства».

Через несколько дней, 18 ноября 1918 г., в Варшаве было создано «народное и рабочее» правительство, которое возглавил видный социалист Е. Морачевский (1870-1944). Это первое общепольское правительство, сформированное в основном из «независимых» левых партий, декретировало некоторые меры в социальной области.

По решению Версальского мирного договора 1919г. Германия обязывалась признать полную независимость Польши. При этом к ней отходили районы Померании, Познани, западной Пруссии, част Верхней Силезии.
1. Математическая кунсткамера кое-что из истории геометрии.html
2. . Образование древнерусского госва его роль и место во всемирной истории.
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Донецьк
4. Преобразование звуковой информации
5. Скользящая, параэзофагеальная, комбинированная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
6. задание выполняется наихудшим образом
7. Тема проекта- Разработать цифровой прибор на микропроцессоре 8051АН для измерения глубины залегания дефекта и
8. Жизнеописание Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского
9. Методические рекомендации по изучению разделов тем8 5 Задания для домашней контрольной работы и мето
10. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Киї
11. Работа над техническими упражнениями.
12. Тема- Дослідження операційного підсилювача
13. практического семинара Место проведения- Россия Пермский край г
14. Методика воспитания скоростных способностей у спортсменов-ориентировщиков 14-15 лет
15. Государственный бюджет проблемы формирования и использования
16. м ГАЗ-3307
17. Экономика Мексики.html
18. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління2
19. Познание как предмет философского анализа Ориентация в мире всегда предполагает адекватное воспроизведе
20. реферату- Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людиниРозділ- Фізкультура Значення гімнастики д