Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Учнівство і наставництво як метод професійного навчання це; спеціальна програма дій побудованих за ступ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


є

 пояснення і демонстрація прийомів роботи для працівника бєзпог_»редньо на робочому
місці - це метод навчання персоналу 

отримання навиків роботи та додаткових знань шляхом спостереження за досвідченішими
колегами та використання їх прийомів у своїй практиці 

Питання 79.

75

О

 «Учнівство і наставництво- як метод професійного навчання - це;

спеціальна програма дій, побудованих за ступенем їх складності, розширення об'єму
знань і підвищення складності 

переведення працівника з одного робочого місця (посади) на інше для отримання
додаткової професійної кваліфікації, розширення досвіду 

пояснення і демонстрація прийомів роботи для працівника безпосередньо на робочому
місці - це метод навчання персоналу 

отримання навиків роботи шляхом періодичного спілкування з досвідченим працівником в
ході якого відбувається поступова передача досвіду та знань стосовно певного виду
діяльності  

Питання 80.

75

Отримання навиків роботи та додаткових знань шляхом спостереження за досвідченішими колегами та використання їх прийомів у своїй практиці - це метод навчання:

О

«копіювання»;

ускладнених завдань;

ротація;

учнівство і наставництво.

Питання 81.

75

Отримання навиків роботи шляхом періодичного спілкування з досвідченим працівником в ході якого відбувається поступова передача досвіду та знань стосовно певного виду діяльності - це метод навчання:

«копіювання»:

ускладнених завдань;

ротація;

О

учнівство і наставництво.                                                                                                          ]

Питання'Ьу

75

 О

 Працівник кожну нову посаду займає після підвищення кваліфікації. Верхньої
сходинки він досягає в період максимального потенціалу. Потім - планомірне
спускання по службовій ієрархії
з виконанням менш інтенсивної роботи. Це модель
кар'єри: 

драбина;

трамплін;

змія;

перехрестя.

Питання 83.

75

 Напрямки реалізації кар'єри:

професійна, внутрішньоорганізаційна;

горизонтальна, вертикальна, центроспрямована;

драбина; трамплін; змія; перехрестя.

всі відповіді вірні

Питання 84.

75

 Види кар'єри:

професійна, внутрішньоорганізаційна;

горизонтальна, вертикальна, центроспрямована;

драбина; трамплін; змія; перехрестя.

всі відповіді вірні

Питання 85.

75

 Моделі ділової кар'єри:

професійна, внутрішньоорганізаційна;
1. Курсовая работа- Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі
2. і ~леуметтік ба~ытта~ы ~ызметтерді ~андай ~ызметтерге б~леді ~йым тапсырысы т~р~ындар тапсырысы бойын
3. ПЛБ который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица перечне предъявленны
4. Лекція 8 НЕ 210 Методика соціальновиховної роботи в дитячих оздоровчих таборах Дитячі оздоровчі табор
5. Вариант 5 Часть 1
6. вариант прочтения- Дрaгрейсинг гоночное соревнование являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402
7. ТЕМА 3 РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС Время- 4 часа
8. Звуковая сторона речи
9. Лекция 3. Ветвления
10. Герой нашего времени
11. Понятие права в общесоциальном смысле Правовой статус личности
12. . 762мм снайперская винтовка Драгунова рис
13. Жизнь Шиллера
14. А газ факторы Cтатикалы~ ~ысым дегеніміз неА ыны~ т~птік ~ысымы ~за~ мерзімге то~тат~анда бай~алады
15. 34 подтвердили свои высокие технические и боевые качества и были рекомендованы для производства а фамилия ге
16. один из важных факторов престижа способ доказать свою деловую значимость
17. Контрольная работа По дисциплине Автоматизация проектирования вычислительных средств
18. Протокол патологоанатомического вскрытия поросенка-боровка
19. Реферат- Когнитивная теория, ее суть и применение на практике
20. 03.2008 г. Виды измерений Национальные метр