Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

три стандарти ISO і 2чотири ISO-TS

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Шість міжнародних НД розроблено ТС 34/SC 17 “Managament systems for food safety” (Системи управління безпечністю харчових продуктів), а ISO 2006-ТС “Food products” ( Харчові продукти).

Усі міжнародні НД залежно від об’єкта стандартизації, положень, які вони містили, та процедур надавання їм чинності, розподілені на такі два види(категорії): 1) три стандарти ISO і 2)чотири ISO/TS. Останні представляють угоди між членами TC 34/SC17 і були опубліковані після схвалення 2/3 членів які брали участь у голосуванні, цього підкомітету. Вони не є міжнародними стандартами. ISO/TS заплановано для тимчасового користування з тим, щоб можна було накопичити інформацію й досвід їх використовування на практиці. Будь-яку ISO/TS буде переглянуто не пізніше трьох років після опублікування, щоб подовжити її чинність на наступні три роки, або переробити на стандарт ISO, або скасувати.

Упродовж 2005-2011 років не скасовано жодного міжнародного НД [12]. Станом на 01.01.2012 переглянуто й підтверджено чинність ISO 22000 і ISO/TS 22002-1, тривав перегляд ISO 22005 і підлягали перегляду ISO/TS 22003, ISO/TS 22004.

Обєкти стандартизації чинних міжнародних НД серії 22000: а) СУБХП; б) ПП; в) СП; г) застосування ISO 9001:2000 у сільськогосподарських культурах.

Аналізуючи дані табл. 1, можна зазначити:

Частка міжнародних стандартів у загальній кількості чинних міжнародних НД станом на 01.01.2012 становила 42,86% а частка технічних умов -57,14%;

Базисний абсолютний приріст ( збільшення загальної кількості чинних міжнародних НД за 2007-2011роки) становив п’ять міжнародних НД, а середній абсолютний приріст (середньоарифметичне значення)-один міжнародний НД за рік;

Коефіцієнт оновлення (відношення кількості нових НД, прийнятих у 2009-2011 роках, до їх загальної кількості станом на 01.01.2012) дорівнював 0.43;

Коефіцієнт скасування (відношення кількості застарілих НД, скасованих у 2009-2011 роках, до їх загальної кількості станом на 01.01.2012)дорівнював 0[12].

Чинні згармонізовані НД серії 22000

Станом на 01.01.2012 чинні 4 згармонізовані національні НД серії 22000 класу 67 Технологія виробництва харчових продуктів” (табл. 2 [13]), три з яких містилося в групі 67.020 Технологічні процеси в харчовій промисловості , а один (ДСТУ  ISO 22005)- у групі 67.040 «Харчові продукти взагалі»

                                                    Таблиця 2. Чинні згармонізовані національні НД серії 22000

       Позначення та назва згармонізованого національного НД

Розробник

ДСТУ ISO 22000:2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT). –[Чинний від 2007-08-01]. – К.:Держспожив стандарт України , 2007.-31с.-(Національний стандарт України).
1. Детский психолог в физкультурной деятельности дошкольника
2. Погодаева М Подготовка документов и таблиц с помощью Microsoft Excel Афанасьев Д
3. Очищение организма и здоровье
4. ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС УТ
5. ЗАТВЕРДЖУЮ Заст.1
6. Теория кооперации
7. 19911994 годы период начального формирования ПРрынка
8. параноидными и паранойяльными синдромами или с расстройствами сознания
9. Антиповедение в культуре древней Руси
10. Иван Грозный1
11. 1 Производственный процесс и принципы его организации 1.html
12. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов
13. I Монголотатарское нашествие5 II
14. Курс лекций по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
15. 1Одним из важнейших этапов изучения воздействия СМИ на аудиторию стало открытие американцем П
16. тематическая обработка в ЭВМ цифровая субтракция изображений органов рентгенография в косых положения
17. ВСТУПЛЕНИЕ [3] ОСОБЕННОСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ [4] РЕСУРСЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ [5] Воздейст
18. тема РФ Темы 3 и 4- Налоговая система государства и Налоговая политика По органу ус
19. тема основанная на определенных принципах система урегулированных нормами права общественных отношений
20. модульної системи організації навчального процесу; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20