Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- визначення межі вогнестійкості залізобетонної конструкції

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Лабораторна робота №3

Тема: визначення межі вогнестійкості залізобетонної конструкції.

Мета: визначити межу вогнестійкості залізобетонної балки (перемички) за результатами вимірювання товщини захисного шару бетону.

План роботи:

  1.  Ознайомитись з теоретичними відомостями про вогнестійкість будівельних конструкцій та з принципами їх розрахунку;
  2.  Визначити межу вогнестійкості балки за допомогою приладу ИЗС-10Н.

В результаті вимірювання отримали значення:

  

Діаметр арматури -

Згідно з табл. 1 ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные» товщина захисного шару в залежності від номінального діаметру арматури d=18мм повинна становити 24мм.

Згідно з ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначення» визначимо основні поняття:

Вогнестійкість – це здатність будівельних конструкцій і елементів зберігати свою несучу здатність, а також чинити опір виникненню наскрізних отворів чи прогріванню до критичних температур і поширенню вогню.

Межа вогнестійкості – це інтервал часу (у годинах чи хвилинах), від початку вогневого стандартного випробування зразків до виникнення одного з граничних станів елементів і конструкцій.

Розрізняють такі види граничних станів будівельних конструкцій з вогнестійкості ( за ДБН В.1.2.-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.»):

  1.  граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (умовне літературне позначення R); ознакою втрати несучої здатності слід вважати виникнення в конструкції граничних деформацій;
  2.  граничний стан за ознакою втрати цілісності (умовне літературне позначення Е); ознакою є виникнення в конструкції наскрізних отворів чи тріщин, через які можливе проникнення продуктів згорання та полум’я;
  3.  граничний стан за ознакою втрати теплоізоляційної здатності (умовне позначення І); ознакою втрати теплоізоляційної здатності слід вважати перевищення середньої температури на поверхні конструкції, що не обігрівається, над початковою середньою температурою цієї поверхні на 140°С або перевищення температури в будь-якій точці поверхні конструкції, що не обігрівається, над початковою температурою  в цій точці на 180°С.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Розрахунок часу досягнення критичної температури в робочій арматурі конструкції при товщині захисного шару, що визначається дослідним шляхом виконуємо наступним чином:

,

де   -  час досягнення критичної температури в арматурі;

 - 0,00133 – приведений коефіцієнт температури;

,

де  

- залежить від щільності бетону;

- коефіцієнт надійності по бетону при стиску та розтягу:

- відносна відстань від точки в якій вимірюється температура до поверхні, яка нагрівається:

де   - критична температура нагріву сталі, = 500°С.

Вимірювання товщини захисного шару бетону проводились відповідно до ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) «Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури».

Магнітний метод заснований на взаємодії магнітного або електромагнітного поля приладу із сталевою арматурою залізобетонної конструкції. Товщину захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в конструкції визначають на основі експериментально встановленої залежності між показаннями приладу і зазначеними параметрами конструкції, що контролюються.

Висновок: за результатами розрахунків час досягнення критичної температури в арматурі перемички становить 23 хвилини.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Згідно з пунктом 5.14 ДСТУ Б В.2.6-55:2008 «ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ БУДИНКІВ ІЗ ЦЕГЛЯНИМИ СТІНАМИ. Технічні умови» перемички повинні задовольняти вимоги ДБН В.1.1-7 та ДБН В.1.2-7 за межею вогнестійкості, визначеною у робочих кресленнях перемичок відповідно до ступеня вогнестійкості будівельного об'єкта, але не менше REI60 згідно з ДБН В.1.1-7.

Таким чином розглядувана перемичка не відповідає вимогам пожежної безпеки згідно діючих стандартів (нормативний час порушення одного з граничних станів елементу становить 60 хвилин, фактичний – 23 хвилини).

За результатами вимірювань захисний шар перемички становить 6,83 мм.

Згідно з таблицею 4.2 ДБН В.2.6-98:2009 «БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ. Основні положення» мінімальна товщина захисного шару бетону до арматури при роздільному армуванні повинна бути рівною діаметру арматури.

Таким чином розглядувана перемичка не відповідає вимогам з дотримання товщини захисного шару бетону (мінімальна товщина = 16 мм, фактична = 6,83 мм).
1. Любимые страницы романа ЛН Толстого
2. вв славяне освоили Европу
3. Реформа русского стихосложения
4. Введение
5. Монтаж водоподъемного оборудования
6. Лекции по физике.html
7. Болезнь кошачьих царапин
8. ПО ТЕМЕ- УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО УНИВЕРСАМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
9. Общественное питание
10. Курсовая работа- Розрахунок гідроприводу
11. тема менеджмента качества Общие требования к построениюизложению и оформлению документов учебной деятел
12. Составитель- к
13. Тема 1 Право международных организаций- понятие предмет источники и субъекты
14. Статья посвящена анализу правового регулирования объекта налогообложения по налогу на доходы физических ли
15. Отдельные виды средств доказывания в гражданском процессе.html
16. Протокол осмотра места происшествия
17. 980 стр ГОСТ 2824993
18. Волшебное Закарпатье 1 день Сбор группы на ж-д вокзале г
19. ВАРИАНТ 4 B1 В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 1
20. . Snitry rrngements r lbor efficiency.